הזיידע קרח

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

משיב דבר
הודעות: 2966
הצטרף: 13 ינואר 2021, 19:23
מיקום: למעלה מן השמש
נתן תודה: 1492 פעמים
קיבל תודה: 2463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי משיב דבר » 19 יוני 2022, 20:36

בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:21
משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:18
https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 165&t=5988
מעניין לעניין ובאותו עניין.
יש ע"ז עוד אשכול אודות דברי הגרי"ז זי"ע בזה, ולא מצאתיו עכשיו.
לפי הסגנון של האשכול הנוכחי אני מסופק שמא הקודם נמחק...


הגרי"ז אמר שקרח היה אפיקורס וסגר את הדלת...
עכ"ז דברי רבינו האר"י ורבותינו הקדושים מאורי החסידות מורים היפך הדברים.
ואלו ואלו דא"ח וצריך רק קצת לשקול להבחין ולהכריע, באיזה שפה הדברים נאמרים בפשט או בפנימיות, ומי הוא קורח המדובר, האיש שחלק על משה רבע"ה, או שורש נשמה ששמה כן.


הגרי"ז לא חידש כלום זה ירושלמי (סנהדרין פרק חלק) מפורש בזה"ל:
רב אמר קרח אפיקרסי היה מה עשה עמד ועשה טלית שכולן תכלת אתא גבי משה א"ל משה רבינו טלית שכלה תכלת מה שתהא חייבת בציצית אמר לו חייבת דכתיב [דברים כב יב] גדילים תעשה לך וגו' בית שהוא מלא ספרים מהו שיהא חייב במזוזה אמר לו חייב במזוזה דכתיב [שם ו ט] וכתבתם על מזוזות ביתך וגו'. אמר לו בהרת כגריס מהו אמר לו טמא פרחה בכולו אמר לו טהור באותו שעה אמר קרח אין תורה מן השמים ולא משה נביא ולא אהרן כהן גדול.

יש אנשים שסיפור מהגרי"ז מרגיע אותם, נו נו זה בריסקער חומרה... אבל לא, קורח היה אפקורס לפי הכללים, כיון שכפר בנבואת משה. 

אודות דברי האריז"ל אדבר אי"ה בהמשך להסביר דבריו למי שעדיין חושב שהאר"י זה דף קשר של גן-ציפי, אבל דברי רבוה"ק לא אוכל להסביר, וגם א"צ להסביר למי שבקי בשיגם ושיחם, ואכמ"ל. 


משיב דבר
הודעות: 2966
הצטרף: 13 ינואר 2021, 19:23
מיקום: למעלה מן השמש
נתן תודה: 1492 פעמים
קיבל תודה: 2463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי משיב דבר » 19 יוני 2022, 20:36

בן דינאי כתב:
19 יוני 2022, 20:36
בשמות הצדיקים לרבי נתן מברסלב נמנה קרח בין הצדיקים.
וראה לקוטי מוהר"ן תורה י'. 
 


משיב דבר
הודעות: 2966
הצטרף: 13 ינואר 2021, 19:23
מיקום: למעלה מן השמש
נתן תודה: 1492 פעמים
קיבל תודה: 2463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי משיב דבר » 19 יוני 2022, 20:44

רפי מאמאן כתב:
19 יוני 2022, 14:13
וראיה פשוטה מדעת ריב"ב בפרק חלק דיש לו חלק לעוה"ב בשונה מאפיקורסים
ריב"ב לא מדבר על קרח אלא על "עדת" קרח! (מדוייק שם מאוד דהלשון עדת קרח, ולא קרח ועדתו או כיו"ב)
ונחלקו בדרשות של שני פסוקים, יעו"ש.
ובירושלמי נזכר רק על קרח שכפר.

ועוד, דהרי חזרו בתשובה ואמרו משה אמת ותורתו אמת, ואולי מטעם זה יהיה להם חלק לעת"ל (כך מבואר בחידושי הגרי"ז המכונה סטנסטיל, שבאמירה זו היה משו' תשובה, עי"ש).


עמנואל
הודעות: 1697
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 927 פעמים
קיבל תודה: 622 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי עמנואל » 19 יוני 2022, 20:45

ובכן כתב:
19 יוני 2022, 19:11
מתון מתון כתב:
19 יוני 2022, 19:04
המצפה כתב:
19 יוני 2022, 15:13
הרה"ק מסאטמאר מאריך בדברי יואל אודות מה שאמרו בני קרח "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין" כי משה היה תכלית האמת, דתן ואבירם היו תכלית השקר, אבל קרח ובניו נתכוונו אל האמת אף שנכשלו בזה.
לבן ביקש לעקור את הכל ולא היה בו שום צד קדושה, משא"כ קרח אף כי טעה מ"מ בוודאי היה בו קדושה וכדאיתא מהאר"י הק' וכו'.
מפי הר"מ זילבער מסטיטשין מפי רבו מהר"י שזקה"ק מראזוואדאוו זי"ע שאל פעם לאביו הק' מדז'יקאוו שדיבר מעניני חטאי דור המדבר האם גם מדתן ואבירם תדבר גדולות? הראהו מדרש כונן שם אי' שכל יום רביעי בשבת נכנסין דתן ואבירם להיכל משיח ושואלים אם הגיע זמן תיקונם, ומשיבן לאו, ויוצאין בפנים כבושות בקרקע מבושה, והפטיר הרה"ק 'קיין שקצים קומען נישט אריין אין היכל משיח יעדן מיטוואך...'
באור החיים הקדוש מטה כדברים המצוטטים מהה"ק מסאטמער. ניתן למצוא כמו שנאה כבושה לדתן ואבירם, בעוד שאת קורח עצמו פוסק דינו לטובה וישועה.
 
האור החיים בפרשתן מאריך בגנותו ורשעתו של קרח שחטא והחטיא והיה מוחלט ברע. ואולם כוונתך בוודאי לדברי האור החיים בפרשת פנחס (כו ט) שדקדק מפשט הכתובים שם שהם היו הסיבה הראשונה לרשע הנעשה.


בשלמא
הודעות: 4924
הצטרף: 21 אוקטובר 2020, 21:00
נתן תודה: 1384 פעמים
קיבל תודה: 3040 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי בשלמא » 19 יוני 2022, 20:47

משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:36
בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:21
משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:18
https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 165&t=5988
מעניין לעניין ובאותו עניין.
יש ע"ז עוד אשכול אודות דברי הגרי"ז זי"ע בזה, ולא מצאתיו עכשיו.
לפי הסגנון של האשכול הנוכחי אני מסופק שמא הקודם נמחק...


הגרי"ז אמר שקרח היה אפיקורס וסגר את הדלת...
עכ"ז דברי רבינו האר"י ורבותינו הקדושים מאורי החסידות מורים היפך הדברים.
ואלו ואלו דא"ח וצריך רק קצת לשקול להבחין ולהכריע, באיזה שפה הדברים נאמרים בפשט או בפנימיות, ומי הוא קורח המדובר, האיש שחלק על משה רבע"ה, או שורש נשמה ששמה כן.


הגרי"ז לא חידש כלום זה ירושלמי (סנהדרין פרק חלק) מפורש בזה"ל:
רב אמר קרח אפיקרסי היה מה עשה עמד ועשה טלית שכולן תכלת אתא גבי משה א"ל משה רבינו טלית שכלה תכלת מה שתהא חייבת בציצית אמר לו חייבת דכתיב [דברים כב יב] גדילים תעשה לך וגו' בית שהוא מלא ספרים מהו שיהא חייב במזוזה אמר לו חייב במזוזה דכתיב [שם ו ט] וכתבתם על מזוזות ביתך וגו'. אמר לו בהרת כגריס מהו אמר לו טמא פרחה בכולו אמר לו טהור באותו שעה אמר קרח אין תורה מן השמים ולא משה נביא ולא אהרן כהן גדול.

יש אנשים שסיפור מהגרי"ז מרגיע אותם, נו נו זה בריסקער חומרה... אבל לא, קורח היה אפקורס לפי הכללים, כיון שכפר בנבואת משה. 

אודות דברי האריז"ל אדבר אי"ה בהמשך להסביר דבריו למי שעדיין חושב שהאר"י זה דף קשר של גן-ציפי, אבל דברי רבוה"ק לא אוכל להסביר, וגם א"צ להסביר למי שבקי בשיגם ושיחם, ואכמ"ל. 


את הירושלמי למדנו באשכול זה כמה פעמים (ועוד כמה פעמים לפני כן)
וגם את הירושלמי א"א ללמוד כמו בגן ציפי, ויש ע"ז כמדומה מהרוגטשובער ושאר אחרונים שהאפקורוסות שלו אינו ככופר בכל התורה כולה וקרח שאני משאר אפקורסים.
רבי צדוק מביא מהמדרש אשר יחדיו נמתיק סוד זה אהרן וקרח ונאמר עליהם ע"י משה רבינו בשעת המחלוקת
לגבי הסיפור עם הגרי"ז צריך ליישבו עם דברי הגרי"ז עצמו.
 


משיב דבר
הודעות: 2966
הצטרף: 13 ינואר 2021, 19:23
מיקום: למעלה מן השמש
נתן תודה: 1492 פעמים
קיבל תודה: 2463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי משיב דבר » 19 יוני 2022, 20:51

בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:47
א"א ללמוד את הירושלמי כמו בגן ציפי
א. אבל כתוב להדיא שאמר אין תורה מן השמים?! כל פירוש אחר הוא ווערטיל ותו לא, לא משנה מי יאמר אותו.
ב. אין שום סיבה, אפילו אחת, לומר שקרח הוא היילגע זיידע (חוץ מדברי רובה"ק, שמי שיש לו יד בשיגם ושיחם לא מתפלא ע"ז כלל, כידוע).
ג. אולי דוקא במדרש של ר"צ נסביר פשט ראגאצובי? למה בירושלמי ערוך ומובן הייטב?!
ד. מה קשה על הגרי"ז? איך לא סבר כמו החוזה? השתגעת?
יהודי שלומד ירושלמי כפשוטו ממש, הוא תמוה. אבל יהודי שאומר דברים זרים שצריך ז' נקיים ליישבם - הוא מתוק מדבש. אתה חי בעולם שאני חי?!

סמל אישי של משתמש

ובכן
הודעות: 4361
הצטרף: 16 יוני 2020, 12:39
נתן תודה: 1870 פעמים
קיבל תודה: 5215 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ובכן » 19 יוני 2022, 20:52

עמנואל כתב:
19 יוני 2022, 20:45
האור החיים בפרשתן מאריך בגנותו ורשעתו של קרח שחטא והחטיא והיה מוחלט ברע.
כותב כך, שהיה מוחלט ברע?


בשלמא
הודעות: 4924
הצטרף: 21 אוקטובר 2020, 21:00
נתן תודה: 1384 פעמים
קיבל תודה: 3040 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי בשלמא » 19 יוני 2022, 20:55

משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:51
בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:47
א"א ללמוד את הירושלמי כמו בגן ציפי
א. אבל כתוב להדיא שאמר אין תורה מן השמים?! כל פירוש אחר הוא ווערטיל ותו לא, לא משנה מי יאמר אותו.
ב. אין שום סיבה, אפילו אחת, לומר שקרח הוא היילגע זיידע (חוץ מדברי רובה"ק, שמי שיש לו יד בשיגם ושיחם לא מתפלא ע"ז כלל, כידוע).
ג. אולי דוקא במדרש של ר"צ נסביר פשט ראגאצובי? למה בירושלמי ערוך ומובן הייטב?!
ד. מה קשה על הגרי"ז? איך לא סבר כמו החוזה? השתגעת?
יהודי שלומד ירושלמי כפשוטו ממש, הוא תמוה. אבל יהודי שאומר דברים זרים שצריך ז' נקיים ליישבם - הוא מתוק מדבש. אתה חי בעולם שאני חי?!
לאיזה צורך ראית לנכון להכניס בפי דברים שלא אמרתי ולא התכוונתי לומר?
 


ממממממממ
הודעות: 134
הצטרף: 01 אפריל 2022, 11:21
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ממממממממ » 19 יוני 2022, 20:58

אם בקורח עסקינן קשה שלא להזכיר את הווארט על המשנה באבות שכתוב דוגמא למחלוקת שאינה לש"ש מחלוקת קורח וכל עדתו והיינו שקורח ועדתו עצמם היה ביניהם מחלוקת.


יושב אוהלים
הודעות: 12972
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1334 פעמים
קיבל תודה: 4046 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 יוני 2022, 21:01

משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:51
יהודי שלומד ירושלמי כפשוטו ממש, הוא תמוה.
המקור לזה הוא מתוס' יבמות קד. סוף ד"ה מר סבר.
ועל סמך דברי תוס' אלו אמר א' מדגולי החכמים "אין דבר כזה "ירושלמי מפורש"

והרבה דברים יש בירושלמי שצריך להופכם.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


עמנואל
הודעות: 1697
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 927 פעמים
קיבל תודה: 622 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי עמנואל » 19 יוני 2022, 21:03

ובכן כתב:
19 יוני 2022, 20:52
עמנואל כתב:
19 יוני 2022, 20:45
האור החיים בפרשתן מאריך בגנותו ורשעתו של קרח שחטא והחטיא והיה מוחלט ברע.
כותב כך, שהיה מוחלט ברע?
כ"כ בפסוק טו: "ואם תאמר איך יבטל מדתו ית' לאנשים ההם לעוות משפטם. דע כי הצדיקים יש כח בהם להפקיע זכות הנמצאת לרשעים כשיראו שהם מוחלטים ברע..."


רפי מאמאן
הודעות: 46
הצטרף: 24 אוגוסט 2021, 22:58
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי רפי מאמאן » 19 יוני 2022, 21:04

יודי הסופר כתב:
19 יוני 2022, 16:18
מטו משמיה דהחזו"א שדברים ותורות מעין אלו תמיד אפש' למצוא להם מקור במדרשים או בזהר אולם זה שאלות זה לא הדרך ללמוד את התורה הק'
כי העיקר הוא מה שקיבלנו במסורת ומה שהגננת מספרת בגן אלו הם דברי אלוקים חיים כך התחנכנו וכך אנחנו צריכים לחנך את בנינו ש -
קרח היה רשע,
עשיו היה רשע,
המרגלים חטאו,
וכל שאר דברים שחסידים למיניהם מנסים לומר שעשיו היה עם שטריימל וכו'
ואמנם יש צדיקים חסידים וישרים שמבארים אחרת אולם דרך החינוך הליטאי כך היה כל הדורות וכך בעז"ה גם יהיה

להוציא מלב מודיע אני מראש, ודאי אם אמר כן החזו"א כל דברי בטלים ומבוטלים כעפרא דארעא, הרב מוזמן להמציא לנו מקור ואהיה הראשון לומר טעיתי, עד אז יחי המאמין שדברים אלו יצאו מהחזו"א.

אותה גננת סיפרה שאהרן ומרים דיברו לשה"ר על משה, והיא סיפרה שמשה לא שמע לה' והוא היכה במקום לדבר, והסיפור הראשון שלה הוא כי לאדה"ר התחשק לטעום אתרוג/חיטה/גפן/בננה,

אבל הזוהר הוא שאלה, והמדרש הוא שאלה ואור החיים הוא שאלה והאר"י הוא שאלה
ורק הגננת דברי אלוקים חיים, הא! אפילו לא זכינו שמא אפשר אולי לפחות אלו ואלו, לא רק הגננת צודקת!

כן התחנכנו וכך נחנך לעסוק אף בפנימיות של האר"י הגר"א ונפש החיים רי"א חבר והלשם כך היה תמיד וכך בעז"ה גם יהיה, טיפה להתרומם ולא לעסוק רק בלבוש אלא גם בגוף הפרי ובפנימיות הנשמה, בשביל שלא נשאר ברמת גן בענין חטא אדה"ר והדומים לו הנ"ל ועוד.

אולם נקודה אחת ראויה לחידוד בנושא זה ושמעתיה מפי גדולים העוסקים בענייני המחשבה והפנימיות
לילד לא מתחילים לערבב את שכלו שקרח צדיק כתמר יפרח ובכלל אדה"ר זה עבירה לשמה, וקין רוצח אחיו אדם גדול בנשמתו למעלה מהבל וכדו' אפשר לומר בכלליות כי בתנ"ך מדברים באנשים גדולים ואין לנו השגות, אחרת באמת הקטן שלנו יתחנך לעשות עבירות "לשם שמים" ולרצוח בעבור גודל נשמתו ולכפור בתורה ובמשה רבינו כי הוא רוצה לפרוח כתמר ודו"ק היטב, לילד יש שחור ולבן הוא מתקשה לקלוט את האפור שבינהם, אבל למעמיקים ודאי ראוי לירד ולהבין שורש הפגם אשר הוא בדבר דק ומשם ללהב יצאת עד שאול תחתית לירש גהינם רח"ל,


רפי מאמאן
הודעות: 46
הצטרף: 24 אוגוסט 2021, 22:58
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי רפי מאמאן » 19 יוני 2022, 21:07

משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:51
בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:47
א"א ללמוד את הירושלמי כמו בגן ציפי
א. אבל כתוב להדיא שאמר אין תורה מן השמים?! כל פירוש אחר הוא ווערטיל ותו לא, לא משנה מי יאמר אותו.
ב. אין שום סיבה, אפילו אחת, לומר שקרח הוא היילגע זיידע (חוץ מדברי רובה"ק, שמי שיש לו יד בשיגם ושיחם לא מתפלא ע"ז כלל, כידוע).
ג. אולי דוקא במדרש של ר"צ נסביר פשט ראגאצובי? למה בירושלמי ערוך ומובן הייטב?!
ד. מה קשה על הגרי"ז? איך לא סבר כמו החוזה? השתגעת?
יהודי שלומד ירושלמי כפשוטו ממש, הוא תמוה. אבל יהודי שאומר דברים זרים שצריך ז' נקיים ליישבם - הוא מתוק מדבש. אתה חי בעולם שאני חי?!


אבל כתוב להדיא בבלי שאדה"ר מין היה ומושך וכו', נו ימשיך מר כל פירוש אחר הוא ווערטיל ותו לא, לא משנה מי יאמר אותו,
אתה מעיז? אנחנו מחכים!

סמל אישי של משתמש

ובכן
הודעות: 4361
הצטרף: 16 יוני 2020, 12:39
נתן תודה: 1870 פעמים
קיבל תודה: 5215 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ובכן » 19 יוני 2022, 21:08

עמנואל כתב:
19 יוני 2022, 21:03
ובכן כתב:
19 יוני 2022, 20:52
עמנואל כתב:
19 יוני 2022, 20:45
האור החיים בפרשתן מאריך בגנותו ורשעתו של קרח שחטא והחטיא והיה מוחלט ברע.
כותב כך, שהיה מוחלט ברע?
כ"כ בפסוק טו: "ואם תאמר איך יבטל מדתו ית' לאנשים ההם לעוות משפטם. דע כי הצדיקים יש כח בהם להפקיע זכות הנמצאת לרשעים כשיראו שהם מוחלטים ברע..."
מדבר שם להדיא מדתן ואבירם בלבד.
ראה דבריו שם בסוף הקטע -
אור החיים הק' כתב: מעתה אין סיבה לשנאתם וחשדם בשום אופן, ואין זה אלא לצד היותם חלק רע גמור, וטבע הרע לשנוא הטוב שנאה עזה טבעית בלא סיבה.
מעתה, כל כיוצא בזה - מצוה לעקרו ולהפקיע זכותו לבל יפן ה' למנחתם כי באבוד רשעים רנה.
וסובר אני כי האנשים הרשעים האלה אינם בכלל עדת קרח שנאמר עליהם (סנהדרין קח א) 'מוריד שאול ויעל', שאלו אבדה תקותם שכולן ענף הקליפה כן יאבדו כל אויבי ה':
כלפי דברים אלו כתבתי, שניכרת שנאה כבושה אליהם.


ראשית דעת
הודעות: 160
הצטרף: 28 יולי 2020, 16:06
נתן תודה: 52 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ראשית דעת » 19 יוני 2022, 21:22

נפתולי כתב:
19 יוני 2022, 13:12
סלמון כתב:
19 יוני 2022, 12:33
המגיד מקאזניץ אמר שאינו יכול לומר דברי תורה בפרשת קרח שהרי קרח היה זקינו של רבו הרבי מלובלין זיע"א
האם ישנו ביאור על דברים אלו?
עכשיו מצאתי באוצה"ח את המקור לזה, וביאור הדברים:
זיידע קרח.jpg

קטונתי, אך צורם לאוזן לשמוע שא"א לדבר רעות כי הוא הסבא של הרבי מלובלין,
שעם כל הכבוד לרב חשוב שלפני כמה מאות שנים, הלא היה סבא של שמואל הנביא, ובעיני זה מאד משונה.
 


ראשית דעת
הודעות: 160
הצטרף: 28 יולי 2020, 16:06
נתן תודה: 52 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ראשית דעת » 19 יוני 2022, 21:34

הרבנים החשובים חברי הפורום, אנא אל תכלו את כוחותיכם כעת, בעוד שבועיים צריך לחזור בשיא הכח בעניין זמרי והאיזביצא


על זאת
הודעות: 58
הצטרף: 08 מאי 2016, 23:10
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי על זאת » 19 יוני 2022, 21:46

הרבי מלובלין היה רבו והוא חביבות של תלמיד לרב.
האוהחה"ק כותב מפורש שקרח יש לו חלק לעולם הבא ודתן ואבירם אין להם חלק לעוה"ב.
איני רואה סתירה בין דברי הגרי"ז לדברי הירושלמי, הירושלמי אומר שעשה מעשה אפיקורסות של כפירה בתורה מן השמים, והגרי"ז אמר שמ"מ אין דינו כאפיקורס כיון שדבר זה נתחדש כאן, וזה לא אומר שלפני זה לא היה חטא בזה אלא שלא נעשה אפיקורס עי"ז.
ואם האריז"ל אומר שחטא קורח היה דק מן הדק אין הכונה שחטא דק מן הדק בעניני לפני עיור לא תתן מכשול או מצות מעקה, אלא ודאי שחטאו היה באפיקורסות שכפר בנבואת משה ובתורה מן השמים וכדברי הירושלמי, אלא שהאריז"ל מסביר שלא חטא בענינים אלו בפרהסיא אלא בדקות לפי מדריגתו, וודאי שגם הוא אחז כמונו בענינים אלו אלא שטעה בדק מן הדק בענין זה ולפי מדריגתו נקרא אפיקורס.
והוא ע"ד דברי הגמ' כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה והרי יצעק המשיב איך הגמ' מסלף דברי פשטות המקראות וישכב את בלהה ומבאר פשטים מוזרים של בלבל יצועי אביו, אמנם כונת הגמ' שמעשה ראובן לפי מדריגתו היה לו ענין של וישכב את בלהה, והתורה מפרסמו בגסות כאילו היה כן, וכן הוא בנידון דידן
כך ששלשה דפים של אשכול זה כולהו עורבא פרח ומלגלג על דברי חכמים ויש בו ניצוץ מחטאו של קורח.... (כתבתי בציניות)


מוישה הירש
הודעות: 340
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי מוישה הירש » 19 יוני 2022, 21:49

ה' הוא האלוקים כתב:
19 יוני 2022, 20:19
מוישה הירש כתב:
19 יוני 2022, 16:13
בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 15:34

צר לי לומר לך, אבל עינך לא הטעתך. ראית נכון.
זה הדדי ב''ה..


סוג של הדדיות.
יש הבדל
[אני אישית מסתייג בכלל מהשוואה בין גדולים]
היינו הך. זלזול [ ברבותיו של שכנגדו] זה זלזול. ועיקר כלשון אחרון דידך.


ה' הוא האלוקים
הודעות: 1112
הצטרף: 10 ספטמבר 2021, 09:55
נתן תודה: 852 פעמים
קיבל תודה: 806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ה' הוא האלוקים » 19 יוני 2022, 21:51

מוישה הירש כתב:
19 יוני 2022, 21:49
ה' הוא האלוקים כתב:
19 יוני 2022, 20:19
מוישה הירש כתב:
19 יוני 2022, 16:13
זה הדדי ב''ה..
סוג של הדדיות.
יש הבדל
[אני אישית מסתייג בכלל מהשוואה בין גדולים]
היינו הך. זלזול [ ברבותיו של שכנגדו] זה זלזול. ועיקר כלשון אחרון דידך.
לא!
יש הבדל בין רמיזה כביכול גדולי צד פלוני הינם 'מהללים כופרים ואפיקורסים'.
לבין מי שלא הסכים לקבל השוואה בין ר"א בעלזא לר' חצקל.


מאור עינים
הודעות: 356
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 02:31
נתן תודה: 247 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי מאור עינים » 19 יוני 2022, 21:51

זה ברור שמצאנו פעמים שהמקובלים הסבירו חטאים וחוטאים קדמונים, וגילו נסתרות בכוונתם ובמעשהם, וגם בקורח דרשו כן,
הנקודה שמתמיה חלק מאנשים [כמוני] זה הפורפורציה שנותנים לדברים,
גם אם מבארים את מעשה קורח ושיש לזה מקום לעתיד לבוא וכדו' ,
צריך לזכור, שקורח נבלע באדמה יחד עם האנשים הרשעים, ובגללו כמעט ה' השמיד את עם ישראל,
ומי שרוצה לדעת אם יש איסור מחלוקת בדאורייתא לומד את זה מקורח,
ולי ולדכוותי מאוד קשה לקבל לדוגמא שלא לומר תורה בפ' קורח כי הוא סבא של החוזה, [וגם אם האר"י אומר שהוא נרמז בקרא דצדיק וכו'],
עיקר הנושא הוא לא אם אפשר לפרש שיש בקורח צדקות, אלא לא להתעלם ממה שהתורה וחז"ל רצו לספו לנו עליו, התורה מצוה לא להיות כמו קורח, לומדים מזה איסור מחלוקת, חז"ל מספרים על הליצנות שעשה, [ואינו דומה כלל לאדם הראשון]
[ודומה קצת לדברי מי השילוח שעוד מעט כבר יהיה פר' פנחס ויחזור הפולמוס, שעיקר כוונת המתמיהים אינה משום שביאר עניין וכוונת זמרי, אלא שהתורה מספרת לנו סיפור והוא שפנחס הצדיק קינא לדבר ה' והציל את כלל ישראל וזה קרה ע"י הריגת זמרי, ואז מספרים שאדרבה זמרי הוא כיוון לטובה,]


פותח הנושא
סלמון
הודעות: 38
הצטרף: 19 יוני 2022, 12:28
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי סלמון » 19 יוני 2022, 22:24

מאור עינים כתב:
19 יוני 2022, 21:51
זה ברור שמצאנו פעמים שהמקובלים הסבירו חטאים וחוטאים קדמונים, וגילו נסתרות בכוונתם ובמעשהם, וגם בקורח דרשו כן,
הנקודה שמתמיה חלק מאנשים [כמוני] זה הפורפורציה שנותנים לדברים,
גם אם מבארים את מעשה קורח ושיש לזה מקום לעתיד לבוא וכדו' ,
צריך לזכור, שקורח נבלע באדמה יחד עם האנשים הרשעים, ובגללו כמעט ה' השמיד את עם ישראל,
ומי שרוצה לדעת אם יש איסור מחלוקת בדאורייתא לומד את זה מקורח,
ולי ולדכוותי מאוד קשה לקבל לדוגמא שלא לומר תורה בפ' קורח כי הוא סבא של החוזה, [וגם אם האר"י אומר שהוא נרמז בקרא דצדיק וכו'],
עיקר הנושא הוא לא אם אפשר לפרש שיש בקורח צדקות, אלא לא להתעלם ממה שהתורה וחז"ל רצו לספו לנו עליו, התורה מצוה לא להיות כמו קורח, לומדים מזה איסור מחלוקת, חז"ל מספרים על הליצנות שעשה, [ואינו דומה כלל לאדם הראשון]
[ודומה קצת לדברי מי השילוח שעוד מעט כבר יהיה פר' פנחס ויחזור הפולמוס, שעיקר כוונת המתמיהים אינה משום שביאר עניין וכוונת זמרי, אלא שהתורה מספרת לנו סיפור והוא שפנחס הצדיק קינא לדבר ה' והציל את כלל ישראל וזה קרה ע"י הריגת זמרי, ואז מספרים שאדרבה זמרי הוא כיוון לטובה,]
מה שאנו צריכים ללמוד מקח שלכל אחד מאתנו יש בלבו 'קרח' וצריך להיזהר ממחלוקת וכו', כי התורה מדברת על האדם עצמו
 


את והב
הודעות: 799
הצטרף: 22 פברואר 2022, 21:39
נתן תודה: 145 פעמים
קיבל תודה: 491 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי את והב » 19 יוני 2022, 22:37

בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:21
משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:18
https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 165&t=5988
מעניין לעניין ובאותו עניין.
יש ע"ז עוד אשכול אודות דברי הגרי"ז זי"ע בזה, ולא מצאתיו עכשיו.
לפי הסגנון של האשכול הנוכחי אני מסופק שמא הקודם נמחק...


הגרי"ז אמר שקרח היה אפיקורס וסגר את הדלת...
עכ"ז דברי רבינו האר"י ורבותינו הקדושים מאורי החסידות מורים היפך הדברים.
ואלו ואלו דא"ח וצריך רק קצת לשקול להבחין ולהכריע, באיזה שפה הדברים נאמרים בפשט או בפנימיות, ומי הוא קורח המדובר, האיש שחלק על משה רבע"ה, או שורש נשמה ששמה כן.
א. הגרי"ז ציטט גמ'.
ב. האר"י כתב שצדיק כתמר יפרח היינו קורח שיצא ממנו שמואל. אין מזה שום פלוגתא על מש"כ בגמ', רק לבעלי שטחיות.
 


את והב
הודעות: 799
הצטרף: 22 פברואר 2022, 21:39
נתן תודה: 145 פעמים
קיבל תודה: 491 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי את והב » 19 יוני 2022, 22:40

משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:36
בשלמא כתב:
19 יוני 2022, 20:21
משיב דבר כתב:
19 יוני 2022, 20:18
https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 165&t=5988
מעניין לעניין ובאותו עניין.
יש ע"ז עוד אשכול אודות דברי הגרי"ז זי"ע בזה, ולא מצאתיו עכשיו.
לפי הסגנון של האשכול הנוכחי אני מסופק שמא הקודם נמחק...


הגרי"ז אמר שקרח היה אפיקורס וסגר את הדלת...
עכ"ז דברי רבינו האר"י ורבותינו הקדושים מאורי החסידות מורים היפך הדברים.
ואלו ואלו דא"ח וצריך רק קצת לשקול להבחין ולהכריע, באיזה שפה הדברים נאמרים בפשט או בפנימיות, ומי הוא קורח המדובר, האיש שחלק על משה רבע"ה, או שורש נשמה ששמה כן.


הגרי"ז לא חידש כלום זה ירושלמי (סנהדרין פרק חלק) מפורש בזה"ל:
רב אמר קרח אפיקרסי היה מה עשה עמד ועשה טלית שכולן תכלת אתא גבי משה א"ל משה רבינו טלית שכלה תכלת מה שתהא חייבת בציצית אמר לו חייבת דכתיב [דברים כב יב] גדילים תעשה לך וגו' בית שהוא מלא ספרים מהו שיהא חייב במזוזה אמר לו חייב במזוזה דכתיב [שם ו ט] וכתבתם על מזוזות ביתך וגו'. אמר לו בהרת כגריס מהו אמר לו טמא פרחה בכולו אמר לו טהור באותו שעה אמר קרח אין תורה מן השמים ולא משה נביא ולא אהרן כהן גדול.

יש אנשים שסיפור מהגרי"ז מרגיע אותם, נו נו זה בריסקער חומרה... אבל לא, קורח היה אפקורס לפי הכללים, כיון שכפר בנבואת משה. 

אודות דברי האריז"ל אדבר אי"ה בהמשך להסביר דבריו למי שעדיין חושב שהאר"י זה דף קשר של גן-ציפי, אבל דברי רבוה"ק לא אוכל להסביר, וגם א"צ להסביר למי שבקי בשיגם ושיחם, ואכמ"ל. 
עתה ראיתי שקדמתני..
 


חפץ בהיצדקו
הודעות: 53
הצטרף: 30 ספטמבר 2021, 22:50
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי חפץ בהיצדקו » 19 יוני 2022, 23:09

בעניין הזה שמעתי פעם בשם הגר"מ שטרנבוך שליט"א שפעם חזר מאן דהוא על ווארט של הקוצקע'ר זיע"א לפני הבריסקער רב זצ"ל, התבטא מרן הגרי"ז "זייער שיין, אבער ס'איז נישט פשוט פשט" [יפה מאוד אבל זה לא הפשט הפשוט], ענהו הלה [או שהגר"מ שטרנבוך אמר זאת מדיליה] "נכון אבל הקוצקער גם ידע שזה לא פשוט פשט", והיינו שגם הקוצקער אמר זאת לא בדרך פשט שהרע אין מקרא יוצא מידי פשוטו.
ואף אנו חסידים הנשענים על מצוקי ארץ אשר דבריהם אין צריכים ראיה או בירור, עם כל זה יש לדעת כי התורה נתנה לפרד"ס, ואין להקשות ולהקיש מפשט על סוד וד"ל ופשוט הוא
לכן לדעתי כל האשכול הזה מיותר.


משה בער
הודעות: 278
הצטרף: 04 מאי 2022, 16:27
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי משה בער » 19 יוני 2022, 23:10

ע״פ פשטות עשו היה רשע מופלג ומומר, בכל זאת אמר רבי אהרן קוטלר שח״ו לחשוב שיצחק אבינו טעה ברשע גמור, ומפרש שחטאיו היה בדקות ומפרש כל דברי חז״ל על דרך זה, כך עד״ז מסתבר ללמוד פרשת קרח כי לא מסתבר שצדיק נשגב הפך בין לילה לאפיקורוס, רק צריך לומר שאפיקורסותו היה בדקות, וידועים דברי הגר״א דסלר שכל החטאים של האנשים הגדולים בתנ״ך הם בדקות.
דברים כאלו לא ממצאים בפירושים של הקדמונים, וכנראה שהאר״י ותלמידיו גילוי סוד זה ולפני זה לא ידעו את זה.


חסד ומשפט
הודעות: 154
הצטרף: 01 ינואר 2022, 22:56
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 138 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי חסד ומשפט » 20 יוני 2022, 00:03

העוילם אומרים: כ' ועיני לאה רכות, ופי' רבותינו שהיו הבריות אומרות גדולה לגדול וכו', ולפיכך בכתה, ושאלו, למה לא לקחו אותה לסלבודקא ששם לימדו על הגדלות האמיתית של עשיו.


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 5195
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 1483 פעמים
קיבל תודה: 3616 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 20 יוני 2022, 00:19

אני מתפלא על מי שמחה ככה במצדדי קורח,
הרי לשיטת ר' יוחנן קורח אינו מהשרופים ואינו מהנבלעים,
ופירש רש"י שמת במגפה, (שהייתה יום אחר הבליעה) ומכאן שבעצם טענתו לא היתה ביקורת שדינה מות,
רק אחר כך, בטענת 'אתם המיתם את עם ה'' נכשל קורח.


ממממממממ
הודעות: 134
הצטרף: 01 אפריל 2022, 11:21
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי ממממממממ » 20 יוני 2022, 00:25

פינחס רוזנצוויג כתב:
20 יוני 2022, 00:19
אני מתפלא על מי שמחה ככה במצדדי קורח,
אף אחד כאן בפורום לא באמת מצדד בקורח.את והב
הודעות: 799
הצטרף: 22 פברואר 2022, 21:39
נתן תודה: 145 פעמים
קיבל תודה: 491 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הזיידע קרח

שליחה על ידי את והב » 20 יוני 2022, 00:40

חסד ומשפט כתב:
20 יוני 2022, 00:03
העוילם אומרים: כ' ועיני לאה רכות, ופי' רבותינו שהיו הבריות אומרות גדולה לגדול וכו', ולפיכך בכתה, ושאלו, למה לא לקחו אותה לסלבודקא ששם לימדו על הגדלות האמיתית של עשיו.
אל תקרי עוילם אלא גוילם. ולו יחיה אלף שנה לא יבין עמקות שיטת סלבודקא, ששורשה בגנזי מרומים, וכמו שאלפנו בינה הרמ"ש זצ"ל.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “קרח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים