דף 1 מתוך 1

האם השבטים נכשלו בלשון הרע כשביזו את פנחס או שהיו צריכים לקיים בו "כבדהו וחשדהו"?

נשלח: 12 יולי 2019, 16:23
על ידי ייעוץ תורני
חז"ל אומרים שכשהרג פנחס את זמרי התחילו שבטים מבזין אותו "הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט מישראל".

האם נכשלו בהוצאת שם רע, וביזוהו בחינם (ועל פי הגמ' בסו"פ הזהב זה גם איסור' לא תונו' - גיורא עד עשרא דרי לא תבזי ארמאה באפיה)

או דלמא: "כבדהו וחשדהו" וכשזה הייחוס שלו - יש לחשוד במניעים אפלים.
(וכנראה טענתם היתה שכששרשו עמוק בפיטום ע"ז - לכן לא מסתבר שאכפת לו מעבודה זרה דפעור עד כדי כך).

[ואגב: צ"ע מה אכפת לנו עומק המניעים שלו כשסו"ס זה הדבר הנכון לעשות, ומשה אמר לו במפורש "קריינא דאגרתא איהו להוי פרוונקא] .

Re: האם השבטים נכשלו בלשון הרע כשביזו את פנחס או שהיו צריכים לקיים בו "כבדהו וחשדהו"?

נשלח: 12 יולי 2019, 17:06
על ידי אחד התלמידים
בשביל כבדהו וחשדהו לא צריכם לבזותו.
כנראה גם אז אנשים לא אהבו קנאים.

Re: האם השבטים נכשלו בלשון הרע כשביזו את פנחס או שהיו צריכים לקיים בו "כבדהו וחשדהו"?

נשלח: 13 יולי 2019, 23:36
על ידי ראשון לציון
עומק הפשט פינחס - חלק ח.pdf
ראה כאן באורך