התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

בפורום זה הודעות מאושרות על ידי מנהל
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 666 פעמים
קיבל תודה: 404 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 22 אפריל 2020, 21:53

מצאתי עכשיו בגמ' שבת דף מו, בראש ע"ב.
תניא, השירים  והנזמין והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר.
וברש"י ד"ה הרי הן ככל הכלים. אע"פ שאסור לצאת בהן לרה"ר וכו' מיהו תורת כלי עליהן.

רואים בברייתא להדיא:
שאף שהאשה יכולה להתקשט בתכשיטים בביתה בפני בעלה, אין זה שימוש שרגילה בה, ומצד הקישוט הכלי היה צריך להיות מוקצה - כיון שאינה יכולה לצאת בהן לרשות הרבים. רק יש תורת כלי עליהן ולכן אין זה מוקצה.
וזו ראיה חזקה נגד בעלי הפאשקוילים שהכניסו לי לראש, שהאשה מתקשטת בפני בעלה, וברחוב צריכה להיות פחות מקושטת. וכאן מוכח ההיפך, שמה שיכולה להתקשט בביתה שאין זה עיקר שימוש התכשיט וכיון שעיקר השימוש הוא ברה"ר שאסור, זה היה צריך להיות מוקצה.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 666 פעמים
קיבל תודה: 404 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 22 אפריל 2020, 21:57

וראיתי באשכול אחר ש @משיב כהלכה ציטט כעין זה:
◄ לא ברשיעי עסקינן

כתב הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת אז נדברו (חלק י"ד סי' מ"ז), וזה לשונו: "אשה מותרת לצאת בבגדי צבעונין, אף שמדינא אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, אפי' בתלויות בכותל... וכן ביו"ט משמחה בבגדי צבעונין, ולא אמרו שצריכה להתלבש בחוץ בבגדים שחורים. וכל הפרק במה אשה יוצאת המדובר באיסור יציאה בשבת בתכשיטין, משמע דבחול שרי ולא חוששין להסתכלות, דלאו ברשיעי עסקינן שמסתכלים בכוונה על נשים".

אמנם נראה לי, שהראיה מדיני מוקצה, היא הרבה יותר חזקה, שהשימוש בבית הוא בכלל לא חשוב.


יוסי 2
הודעות: 89
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי יוסי 2 » 22 אפריל 2020, 22:05

א. אני לא מבין איפה אתה רואה שעיקר השימוש הוא ברה"ר סה"כ כתוב שלמרות שאסור לצאת בהם לרה"ר ואולי משום זה היה גם אסור לטלטלם ברה"י משום מוקצה (עיין ביצה יב. רש"י ד"ה ליפלגו שסובר שכל דין מוקצה הוא משום גדר להוצאה) ובכ"ז חידשו שיש עליהם שם כלי ומותר לטלטלם בחצר.

ב. הפאשקווילים לא אמורים להורות את הדרך לאף אחד וודאי שלא להכניס לראש דברים, לכל אחד יש רב שיורה את דרכו.

ג. לעצם הדיון, זה וודאי שמותר לאשה להתקשט בחוץ אבל וודאי שלבעלה היא יכולה יותר מבחוץ.


יושבי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 218
הצטרף: 28 ינואר 2018, 09:02
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי יושבי יעבץ » 22 אפריל 2020, 22:08

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
22 אפריל 2020, 21:53
מצאתי עכשיו בגמ' שבת דף מו, בראש ע"ב.
תניא, השירים  והנזמין והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר.
וברש"י ד"ה הרי הן ככל הכלים. אע"פ שאסור לצאת בהן לרה"ר וכו' מיהו תורת כלי עליהן.

רואים בברייתא להדיא:
שאף שהאשה יכולה להתקשט בתכשיטים בביתה בפני בעלה, אין זה שימוש שרגילה בה, ומצד הקישוט הכלי היה צריך להיות מוקצה - כיון שאינה יכולה לצאת בהן לרשות הרבים. רק יש תורת כלי עליהן ולכן אין זה מוקצה.
וזו ראיה חזקה נגד בעלי הפאשקוילים שהכניסו לי לראש, שהאשה מתקשטת בפני בעלה, וברחוב צריכה להיות פחות מקושטת. וכאן מוכח ההיפך, שמה שיכולה להתקשט בביתה שאין זה עיקר שימוש התכשיט וכיון שעיקר השימוש הוא ברה"ר שאסור, זה היה צריך להיות מוקצה.


לפי תוס' שם - ככל הכלים הניטלים בחצר, היינו ככלי שמלאכתו לאיסור, שמותר רק לצורך גופו ומקומו, ואם כך השאלה זועקת פי כמה.
אבל מחומר הקושיא - מהגמ' שם יש ראיה חזקה מאוד לשיטת הראשונים שאסור להתקשט בהם בשבת גם בבית, גזירה משום רה"ר.
ולראשונים החולקים - מיירי שנמצאים בחצר, ודנים אותם ע"פ המקום שמונחים בו (לראשונים שאוסרים גם בחצר מעורבת - מיירי אפי' במעורבת, ולרמב"ם שאוסר רק באינה מעורבת מיירי בכה"ג).
ואם תשאל ממתי דנים כך, עיין בפרק כל הכלים, אולי בדף קכב: (אולי לא) מחלוקת בגמ' בהלכות מוקצה שהולכת ע"פ המקום שמונח בו החפץ, וע"פ זה יש לבאר גם כאן.

אבל תעזוב רגע את בעלי הפשקוילים, בגמ' מבואר שהסיבה שמותר לאשה להתקשט בימי נידותה - כדי שלא תתגנה על בעלה, ולפי מה שכתבת - זה לא כזה חשוב, ואדרבה החשיבות היא שלא תתגנה בפני אחרים?
 


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1954
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 438 פעמים
קיבל תודה: 484 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי נבשר » 22 אפריל 2020, 22:18

יושבי יעבץ כתב:
22 אפריל 2020, 22:08
אבל תעזוב רגע את בעלי הפשקוילים, בגמ' מבואר שהסיבה שמותר לאשה להתקשט בימי נידותה - כדי שלא תתגנה על בעלה, ולפי מה שכתבת - זה לא כזה חשוב, ואדרבה החשיבות היא שלא תתגנה בפני אחרים?
לא יודע אם נכון, אולי על בעלה שיודע שאשתו מסתובבת ככה בחוץ ומתגנה עליו. שבבית עוד יש רגילות שנמצאים בבית ועסוקים בעבודות הבית, משא"כ להסתובב בחוץ בלא קישוט מתגנה עליו. לא יודע.
 


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2706
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 736 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי נדיב לב » 22 אפריל 2020, 22:23

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
22 אפריל 2020, 21:53
מצאתי עכשיו בגמ' שבת דף מו, בראש ע"ב.
תניא, השירים  והנזמין והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר.
וברש"י ד"ה הרי הן ככל הכלים. אע"פ שאסור לצאת בהן לרה"ר וכו' מיהו תורת כלי עליהן.

רואים בברייתא להדיא:
שאף שהאשה יכולה להתקשט בתכשיטים בביתה בפני בעלה, אין זה שימוש שרגילה בה, ומצד הקישוט הכלי היה צריך להיות מוקצה - כיון שאינה יכולה לצאת בהן לרשות הרבים. רק יש תורת כלי עליהן ולכן אין זה מוקצה.
וזו ראיה חזקה נגד בעלי הפאשקוילים שהכניסו לי לראש, שהאשה מתקשטת בפני בעלה, וברחוב צריכה להיות פחות מקושטת. וכאן מוכח ההיפך, שמה שיכולה להתקשט בביתה שאין זה עיקר שימוש התכשיט וכיון שעיקר השימוש הוא ברה"ר שאסור, זה היה צריך להיות מוקצה.


צריך להבין אם כך מדוע לא תירץ הר"ן על פי זה את קושיתו. ראה מודגש.
כתב הר"ן (על הרי"ף שבת דף כט.) וז"ל: אמר רב כל שאסרו חכמים לצאת בו ברה"ר אסור לצאת בו לחצר אפילו מה שאין ביציאתו לרה"ר חיוב חטאת דלאו גזירה לגזירה היא משום דאי שרית ליה בחצר אנן סהדי דנפיק בהו נמי לרה"ר שאין דרך לפשוט תכשיטין בחצר. וכתבו הרמב"ן והרשב"א ז"ל דבחצר שאמרו לאו דוקא דה"ה בבית דכל שהוא דרך מלבוש או דרך תכשיט אסור לפי שאין דרך לפשוט תכשיטין כשיצא לחוץ ובבית נמי איכא למיחש להכי אבל מדברי הרמב"ם ז"ל נראה שלא אסרו אלא בחצר שאינה מעורבת משום דדמיא לרה"ר אבל בחצר המעורבת שרי וכ"ש בבית וא"ת אי הכי הא דאמרי' בסוף פרק כירה (דף מו ע"ב) השירים והנזמים והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר ויהבינן טעמא (משום) דהואיל ואיכא תורת כלי עליהן אמאי איצטריכין להאי טעמא תיפוק לי' שהן ראוין להכניסן בבית ולנושאן דרך תכשיט י"ל דההיא בחצר שאינה מעורבת עסקי' והנהו תכשיטין שבתו בתוכו ואסור להכניסן לבית ומשום האי איצטריך לטעמא דהואיל ואיכא תורת כלי עליהן אבל לעולם בבית ואפילו בחצר המעורבת נמי שרי וכן דעת הרמ"ה ז"ל:

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 666 פעמים
קיבל תודה: 404 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 22 אפריל 2020, 22:25

כך דייקנו מדברי רש"י כתב "שאסור לצאת בהן לרה"ר" ומשמע שהחצר והבית כלל לא קובע.
אמנם בתוספות כתבו "דמשמע ליה דסבר האי תנא כמאן דאסר לקמן להתקשט בהן בחצר".ויש לדון, אם גם בבית אסור,ובשו"ע סימן שג, מביא מחלוקת אם מה שאסור לאשה להתקשט בחצר אסור גם בבית. והמהרש"א בדף ס"ד: לומד בדעת התוספות שגם בבית אסור.
רמב"ם בשבת פ"יט ה"ח שבבית כן מותר, והקשו הרמב"ן והר"ן בדף ס"ד: הרי זה כלי, והר"ן עונה שמדובר שהתכשיט מונח בחצר שאינה מעורבת ולכן הוא היה צריך להיות מוקצה, אבל בבית מותר.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2706
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 736 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי נדיב לב » 22 אפריל 2020, 22:29

כמו"כ לאור דברי הרמב"ן והרשב"א שצוטטו לעיל שאסור לטלטלם אף בשבת ובחצר [שלא כהרמב"ם] אפשר לפרש מש"כ רש"י "אע"פ שאסור לצאת בהן לרה"ר" - שהוא הדין בבית ובחצר מטעם החשש שמא יצא לרה"ר כמש"כ הרמב"ן [היינו כל שיש איסור לצאת לרה"ר ממילא אסור גם בחצר ובבית כמו שפירשו הראשונים] ובזה מסתלקת ההוכחה מדברי רש"י.


סתם איש
הודעות: 190
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי סתם איש » 22 אפריל 2020, 22:38

בראשונים מבואר שאם זה ברה"י ומותר ללבוש ברה"י אין צד שזה מוקצה
יש שהוכיחו מדברי הראשונים שם בדיוק הפוך
שהראשונים ביאורו שמדובר שזה בחצר ואינו יכול להכניס לרה"י כיון שזה חצר שאינה מעורבת, ולא ברור הרי יכולה ללבוש בחצר. [כמדומני שזה ראיה מדברי הר"ן על הסוגיא שם].


נתן הבבלי
הודעות: 188
הצטרף: 13 אוגוסט 2019, 12:29
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי נתן הבבלי » 22 אפריל 2020, 22:54

לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 666 פעמים
קיבל תודה: 404 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 23 אפריל 2020, 00:19

נתן הבבלי כתב:
22 אפריל 2020, 22:54
לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".
קושיא טובה.
ומישהו העיר לי עוד. שגם לפי רש"י אי אפשר לומר שהיו מתקשטים רק ברשות הרבים.
כי בגמרא בדף ס"ד : "לרב מאי שנא הני, כדי שלא תתגנה על בעלה".
רואים שאפילו שברה"ר אסור, יש ענין להתיר בחצר שלא תתגנה על בעלה.
 


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי מחשבות » 23 אפריל 2020, 02:25

נתן הבבלי כתב:
22 אפריל 2020, 22:54
לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".

המדרש מוכר כיום לכל ילד היודע קרוא וכתוב
אך מדרש איננו מקור להלכה
לעומת זאת בתענית במעשה דאבא חלקיה מבואר להיפך.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2413
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 890 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אפריל 2020, 04:56

נתן הבבלי כתב:
22 אפריל 2020, 22:54
לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".

זה סתם שאלה על כל המבואר בפרק במה אשה ובמקומות אחרים שדרך נשים להתקשט ברה"ר.
אבל התשובה הפשוטה היא שכמו כל מילי דאגדתא, המדרש בא להביע רעיון מסויים, שהסיבה בשלה טבע הקב"ה באשה רצון להתקשט הוא בשביל למצוא חן בעיני בעלה ולא בעיני אחרים, אבל בודאי שבמציאות אחרי שטבע זה קיים באשה הרי יש לה צורך נפשי להתקשט גם שלא בפני בעלה (וכידוע טבעה לרצות להתקשט יותר ביציאתה לחוץ בפני חברותיה מאשר בבית), וגם להלכה קיי"ל דיורדים לנכסי הבעל ונותנין תכשיטין לאשתו אף כשמת או נשתטה, כמבואר בכתובות מח,א וסה,א.
(ומה דאיתא שם דרבנן אוסרים לצאת בתכשיטין בימות החול היינו במקום או באופן שבולטים ומושכים את העין, וכהמבואר בפ"ג דישעיה, ולפי"ז אין הדברים סותרים כלל לדברי חז"ל בכל דוכתי ולמנהג ישראל בכל הדורות. הדברים פשוטים לכל מי שדעת לו בקודקדו, ומכלל הן אתה שומע לאו).


מיכה
הודעות: 95
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי מיכה » 23 אפריל 2020, 08:41

בעניין זה יש להעיר עוד מהא דאיתא בשבת פ ע"א על המשנה כחול כדי לכחול עין אחת. 'עין אחת הא לא כחלי, אמר רב הונא שכן צנועות כוחלות עין אחת. וברש"י, צנועות. שהולכות מעוטפות, ואין מגלות אלא עין אחד לראות וכוחלות אותו. 
הרי להדיא שאפילו הצנועות אין דרכן לצאת שלא מקושטות.  


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1850
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 435 פעמים
קיבל תודה: 504 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי איש ווילנא » 23 אפריל 2020, 18:11

מחשבות כתב:
23 אפריל 2020, 02:25
נתן הבבלי כתב:
22 אפריל 2020, 22:54
לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".

המדרש מוכר כיום לכל ילד היודע קרוא וכתוב
אך מדרש איננו מקור להלכה
לעומת זאת בתענית במעשה דאבא חלקיה מבואר להיפך.
בהקשר למעשה דאבא חלקיה 
יש בספר המספיק לר' אברהם בן הרמב"ם דבר מענין 
שמוכיח ממעשה זה 
שראוי לאדם לעשות מעשה מגונה והעיקר להנצל מחשש איסור. 

ואולי זה יתרום משהו לדיון כאן 


לישועתך קויתי השם
משתמש ותיק
הודעות: 474
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 24 אפריל 2020, 10:45

נבשר כתב:
22 אפריל 2020, 22:18
יושבי יעבץ כתב:
22 אפריל 2020, 22:08
אבל תעזוב רגע את בעלי הפשקוילים, בגמ' מבואר שהסיבה שמותר לאשה להתקשט בימי נידותה - כדי שלא תתגנה על בעלה, ולפי מה שכתבת - זה לא כזה חשוב, ואדרבה החשיבות היא שלא תתגנה בפני אחרים?
לא יודע אם נכון, אולי על בעלה שיודע שאשתו מסתובבת ככה בחוץ ומתגנה עליו. שבבית עוד יש רגילות שנמצאים בבית ועסוקים בעבודות הבית, משא"כ להסתובב בחוץ בלא קישוט מתגנה עליו. לא יודע.

אני דווקא כן יודע שזה נכון, וכן כתב הרב שלום משאש זצ"ל - תוכל למצוא את דבריו ברחבי הפורום.


עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 508
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 122 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי עמנואל » 16 מאי 2020, 22:56

רש"י לא בא לאפוקי מבעלי הפאשקעווילן.
יעויין סד ב שמבואר כי בד"כ אם אסור להתקשט בתכשיט ברה"ר אסור להתקשט בו גם בחצר, וכאן החידוש (לא משום שעיקר שימושם הוא ברה"ר, אלא כך:) שאע"פ שאסור אפילו להתקשט בהם בחצר אטו שתצא בהם לרה"ר - הותר לטלטלם בחצר.


תיובתא
משתמש ותיק
הודעות: 730
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 377 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי תיובתא » 17 מאי 2020, 10:49

מיכה כתב:
23 אפריל 2020, 08:41
בעניין זה יש להעיר עוד מהא דאיתא בשבת פ ע"א על המשנה כחול כדי לכחול עין אחת. 'עין אחת הא לא כחלי, אמר רב הונא שכן צנועות כוחלות עין אחת. וברש"י, צנועות. שהולכות מעוטפות, ואין מגלות אלא עין אחד לראות וכוחלות אותו. 
הרי להדיא שאפילו הצנועות אין דרכן לצאת שלא מקושטות.  
אני תמיד הבנתי להיפך. גם את העין שהייתה מגלה הייתה כוחלת, כדי שלא תיראה בצבעה הרגיל.
אומנם אין לי ראיה לדבר.
 


משיב כהלכה
משתמש ותיק
הודעות: 825
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 17 מאי 2020, 13:33

נתן הבבלי כתב:
22 אפריל 2020, 22:54
לאור דבריך האיך נסביר את מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח וז"ל "שלא נתן הקדוש ברוך הוא תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב, וכך איוב אמר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".

השמטת את התחלת הדברים, "ילמדנו רבינו מהו שתצא אשה בתכשיטיה בשבת לרשות הרבים, כך שנו רבותינו, לא תצא אשה לרשות הרבים בשבת בתכשיטיה", ולאחר שמביא את דעת רבותינו בתלמוד הבבלי שאסרו רק בשבת (משום חשש טלטול) והתירו ביום חול, הביא דעה החולקת על זה, ואוסרת אף בחול. אבל אנחנו פוסקים כתלמוד בבלי, שאין שום מניעה לאשה לצאת בתכשיטים, וכפי המפורש בגמ' שבת. וראה בתוס' שבת (דף סד: ד"ה רבי ענני), וזה לשונו: "ואנו שאין לנו רשות הרבים גמור... הרי היא כחצר שאינה מעורבת ומותרות נשים שלנו להתקשט בטבעות ובתכשיטים". וראה ברא"ש שם: "הלכך מותר להתקשט בחצר וכן נמי ברשות הרבים שאין רחב ט"ו אמה". ועל כן פסק בשו"ע או"ח (סי' ש"ג סעיף י"ח): "והאידנא, נשי דידן נהגו לצאת בכל תכשיטין". וברמ"א שם: "עכשיו שכיחי תכשיטין, ויוצאים בהם אף בחול". והביאוהו כל האחרונים.

נ.ב. בענין הצנועות שכוחלות עין אחת, רוב הראשונים: רש"י, המאירי, פסקי רי"ד, פירשו "שמכסות את פניהן ואינן מגלות אלא עין אחת, ואותה העין שמגלות כוחלות".

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה - פנימי”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים