ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

בפורום זה הודעות מאושרות על ידי מנהל

ספר וסופר
משתמש ותיק
הודעות: 619
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 204 פעמים
קיבל תודה: 384 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי ספר וסופר » 21 אפריל 2020, 16:09

לגבי הודעתך האחרונה, להוי ידוע שאני לא מחפש תגובה לכל הודעה, בפרט שמובן מאוד שרוב הדברים שלי בענין זה זרים מאוד להרבה אנשים, והמון בתי מדרש יש בעינים אלו ודי בזה. רק שעל זה נאמר היו 'מכבדים זה את זה', וכל אחד רשות יש בידו לומר מה שהוא יודע בענין אלו, ומי שלא מוצא חן בעיניו, שיפרש את דעתו בכבוד בהודעותיו שלו.

ולגבי עצם הדברים שלך - אין ספק שלא כל מי שאומר משהו בתורה ניתן לומר עליו דברי אלוקים חיים, וק"ו אם נסתר ממשהו.
אולם אני מדבר על סתירה שכל מה שהיא סתירה היא בגלל שאתה לא מסוגל להבין שניתן לפרש אותו דבר בפירושים שונים, תלוי איך זה נדרש.
ועי' ביהל אור [כד:] בביאור הגר"א למאמר הרעותין - וז"ל:
וכל מה שכתבתי עד הנה בענין אוירא ומ"ס שמתלבש בהן חו"ג דרדל"א וסוד אמ"ש עתה עת דודים לגלות לך הענין על בוריו ואע"פ שסותר כל הדברים למ"ש ב'עץ חיים' כולם אמתיים, ורק שכמה בחינות הם והמשכיל יבין.
ושוב, אני דיברתי על פירוש המילה 'ממלא וסובב', אולם מצד התוכן, זה תלוי אך ורק אם יש לאותו חכם רשות לפרש כן אם לאו, ואני לא נכנס לדיון למי יש רשות ולמי לא, וכבר מילתנו אמורה בזה ברמזים, ואין לי כח להרחיב.

- - -
לגבי הודעתך הקודמת:
מיכה כתב:
21 אפריל 2020, 02:30
א.
מה שכתבת בעניין המונח אלוקות. מבין ריסי עיניך ניכר שאתה מסכים שלא כן נראה מדברי בעה"ת עצמו, שהשתמש באותו מונח הן לגבי הסובב והן לגבי הממלא. ומכ"ש שדבריו נאמרו גם לכאלו שאינם מקובלים או פילוסופים גדולים.
לא יודע מה אתה מתכוון 'נראה מבין ריסי עיני', הדבר ברור שכל הדרוש של התניא מבוסס על שמן ומגן הוי"ה אלוקים, דהיינו שכל המשכת המציאות מא"ס היא בשם הוי"ה, וכל העמדת המציאות בצמצומה הוא מציאות שם אלוקים, ועל זה נאמר הוי"ה הוא האלקים. ואין זה קשור לסובב וממלא.

ואע"פ שמראש לא רציתי להכנס לפרטי הדיון על גבי הפורום, אולם כיון שהתגלגלו הדברים עד כאן, אומר מעט ועל קצה המזלג, ממה שאני מבין בענין זה, ותאמר אם זה גם מה שאתה הבנת אם לאו.

ואצטט מעט מדבריו בפרק ו [שהוא המשך פרק ה' ששם מעמיד את הענין של 'שמן ומגן הוי"ה אלוקים']:
והנה שם אלהים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן הוא גם כן בגימטריא הטבע לפי שמסתיר האור שלמעלה המהוה ומחיה העולם, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. ושם אלהים זה, הוא מגן ונרתק לשם הוי"ה, להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי"ה, ומהוה מאין ליש, שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. והרי בחי' גבורה זו וצמצום הזה הוא גם כן בחי' חסד שהעולם יבנה בו וזו היא בחי' גבורה הכלולה בחסד והנה מהתכללות המדות זו בזו נראה לעין דאיהו וגרמוהי חד שהן מדותיו כי מאחר שהן ביחוד גמור עמו לכן הן מתייחדות זו בזו וכלולות זו מזו כמאמר אליהו ואנת הוא דקשיר לון ומיחד לון וכו' ובר מינך לית יחודא בעילאי כו' וז"ש והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים. פירוש, ששני שמות אלו הם אחד ממש, שגם שם אלהים המצמצם ומעלים האור הוא בחי' חסד, כמו שם הוי"ה, וכו', ואם כן ממילא תדע שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, פי' שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל היא אין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא כי שם אלהים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים ולא לגבי הקב"ה מאחר שהוא ושמו אלהים אחד, וכו', 

מה שאין כן השמים והארץ שכל עצמותם ומהותם נתהוה מאין ואפס המוחלט רק בדבר ה' ורוח פיו ית' וגם עדיין נצב דבר ה' לעולם ושופע בהם תמיד בכל רגע ומהוה אותם תמיד מאין ליש כהתהוות האור מהשמש בתוך גוף כדור השמש עצמו דרך משל, ואם כן הם בטלים באמת במציאות לגמרי לגבי דבר ה', ורוח פיו ית' המיוחדים במהותו ועצמותו ית', כמו שיתבאר לקמן כביטול אור השמש בשמש, רק שהן הן גבורותיו במדת הגבורה והצמצום להסתיר ולהעלים החיות השופע בהם שיהיו נראים השמים והארץ וכל צבאם כאילו הם דבר בפני עצמו אך אין הצמצום וההסתר אלא לתחתונים אבל לגבי הקדוש ברוך הוא כולא קמיה כלא ממש חשיבי כאור השמש בשמש ואין מדת הגבורה מסתרת חס ושלום לפניו יתברך כי איננה דבר בפני עצמו אלא ה' הוא האלהים:
וסיכום דבריו בקיצור:
התפשטות המציאות מאין סוף, הוא מציאות שם הוי"ה, אולם שם הוי"ה לבד הוא רומז על מדרגת עצמותו ומהותו [בהקשר הזה כמובן], ולכן אם המציאות תמשך מבחינה זו לבד, הנה היא תשאר במדרגת אין סוף, ולא יהיה מציאות הנפרדים כלל. ולכן יש עוד גילוי נוסף שהוא שם 'אלוקים', שהוא מעמיד את כל המציאות בגבולותיו, וזה הצד השני של אותו החסד של המציאות, מה שהוא לא חוזר ומתבטל באין סוף, וזהו שם 'אלוקים'.
ונמצא, שעל פי התניא, כל המציאות נמצאת קיימת רק מצד הנבראים, וזה מכח השם 'אלוקים' שמקיים את המציאות בגבולותיה, [והיינו השם אלוקים לא ממציא את המציאות, אלא להפך, הוא מגביל אותה, רק שלגבינו ההגבלה הזאת היא גופא ההמצאה של הנמצאות, כי מצד השם שממציא את המציאות, שהוא שם הוי"ה, לא היה לנו מציאות, אלא היא היתה חוזרת ונכללת בעצמותו מיד, וכל מה שמחזיק את המציאות כמציאות זה הצמצום של שם אלוקים].
ונמצא, שבגדול ניתן לומר, שהמציאות כפי איך שהיא מצידו [לגביו], היא מתגלה בשם הוי"ה, והמציאות מצידנו היא בשם אלוקים, רק שהוי"ה הוא האלוקים.

וטרם שנכנס לדון מעט בדברים, נראה את הדרוש המקביל לענין זה בנפש החיים, ואת ההבדל ביניהם, הברור כשמש.

כי לכאורה הנפש החיים אומר דברים מאוד מאוד דומים. כי הוא מייסד שיש את המציאות כפי איך שהיא מצידו, ויש את המציאות כפי איך שהיא מצידנו. והמציאות מצידו היא שכל העולמות כולם בטלים אליו במציאות ממש, וזה מה שנרמז בשם הוי"ה. ומציאות כפי איך שהיא מצידנו, היא הבחינה של העולמות שמכח הצמצום, שמשם נראה שיש מציאות לעולמות.
ולפי דרכנו בענין הב' בחי' הנ"ל שמצדו יתב' ומצדנו שנתבאר. יבואר עוד הפרש וחילוק שבין הב' שמות ה' ואלקים וכו' וכו'
 
זהו ענין ופי' של שם אלקים בעל הכחות כולם, אבל עכ"ז לפי פירושו וענינו של זה השם משמע שיש במציאו גם עולמו' וכחות מחודשים מרצונו הפשוט יתברך שצמצם כבודו והניח מקום כביכול למציאות כחות ועולמות. אלא שהוא יתברך הוא נשמתם ומקור שרש כח חיותם שמקבלים מאתו יתב' שמתפשט ומסתתר בתוכם כביכול. כענין התפשטות הנשמה בגוף האדם. שאף שהיא מתפשטת בכל חלק ונקודה פרטית שבו. עכ"ז לא נוכל לומר שהגוף מתבטל נגדה כאילו אינו במציאות כלל. וכן בכל כח ועולם עליון שמתפשט בכל עצמות הכח והעולם שתחתיו. עכ"ז גם הכח והעולם התחתון ישנו במציאות. והוא כפי אשר מצדנו בענין השגתנו כמש"ל: אבל שם העצם הוי"ה ב"ה מורה על הבחי' והענין כפי אשר הוא מצדו יתברך שנתבאר למעלה (ואף שגם שם הוי"ה ב"ה נקרא ג"כ מצד התחברותו יתב' ברצונו להעולמות. כי עצמות אדון יחיד א"ס ב"ה בבחי' היותו מופשט מהעולמות לא אתרמיז בשום שם כלל. אעפ"כ העולמות המה בטלים ומבוטלים במציאות נגדו יתברך מצד זה השם הנכבד. והוא מעין הבחי' כפי אשר מצדו יתב'). ולכן נקרא שם העצם שם המיוחד ב"ה:
 וזש"ה כי ה' הוא האלקים כו'. ר"ל עם כי מצד השגתנו הוא נקרא בשם אלקים ומצדו יתב' נקרא בבחי' שם הוי"ה ב"ה. באמת הכל א' וה' הוא האלקים כו'.
והיסוד לדברים אלו, אינם רק בזוהר מסוים, אלא הם עצמם ביאור הכתוב - 'הלא את השמים ואת הארץ אני מלא', וכן ביאור הפסוק - 'וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי"ה הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד'. וזה לא רק דרשה של בעל התניא, אלא גם של הנפש החיים, בפי שהביא פסוקים אלו בתחילת פרק ג', בבואו לבאר את ענין הצמצום והקו. וזה לשונו בביאור הכתוב הזה:
והוא ענין הכתוב הלא את השמים ואת הארץ אני מלא. ויותר מפורש במשנ' תורה וידעת היום וגו' כי ה' הוא האלהי' בשמי' ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וכן אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו. והוא ממש כמשמעו שאין עוד מלבדו יתב' כלל בשום בחי' ונקודה פרטית שבכל העולמו' עליונים ותחתוני' והבריו' כולם. רק עצמות אחדותו הפשוט ית"ש לבד.
וזה לא לשון של אין סוף הפשוט, אלא פסוק מפורש בשמות הקודש - 'הוי"ה הוא האלקים'.

אמנם, ההבדל הברור ביניהם, הוא בשימוש שם 'אלוקים' שאחר הצמצום, וכאן מתגלה העומק הנורא שבדברי בעל התניא.

הנה, קודם כל, אומר, שאחר כל הדרושים של הנפש החיים, והאיסור להתבונן במהלכי הצמצום והקו, הוא מזהיר מאוד, שכל העבודה היא לשם הוי"ה דייקא, והיינו כהזהרת כל המקובלים שאין עבודתינו לשמות או לספירות אלא לא"ס ב"ה המתפשט בהם, והרי כל עניני הספירות והגילויים הכל הכל הוא גילויים המתייחסים לאין סוף, וחלילה חלילה לעשות הפסק ביניהם, מאן דאפריש בהו כמאן דאפריש בך, וכל זה נכלל בציווי 'אליו ולא למידותיו'. ועל פי כל הדיבורים של הנפש החיים, רמוזה בחינה זו בשם הוי"ה ב"ה, שהוא בחינת האין סוף שמצידו יתברך, שאע"פ שאין לעבוד על פי זה, אמנם בודאי אליו צריך לעבוד. ועל זה הוא מביא את החז"ל הנורא על הפסוק 'זובח לאלהים יחרם בלתי להוי"ה לבדו', שאין לעבוד אפילו לשם אלקים דקדושה, רק לשם הוי"ה ב"ה.

והנה, על פי המהלך של הנפש החיים בשם הוי"ה אלוקים, שם אלוקים מתייחס לכל גילויי השם של אחר הצמצום, והיינו שכל הנהגת הכוחות הפרטיים של המציאות, שכולם נמשכים ממנו יתברך, שהוא הבעל כח שלהם, והם מתפשטים צמצום אחר צמצום, ומופיעים בכל המציאות, ובכלל זה הדיבורים והמאמרות המחיים את כל המציאות, בסוד 'ואתה מחיה את כולם', ובבחינת 'הוא אמר ויהי' וכן 'וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי"ה דיבר' [כל זה מה שמביא הנפש החיים].
כלומר - הגילוי של הבורא יתברך בתוך המציאות, כמנהיג ומשגיח ומחייה ומקיים את המציאות, שעל שם זה הוא נקרא אלוקים - בעל הכוחות כולם.
וכמו שהוא מדגיש שם, שכשם שיש נשמה וגוף, כך גילוי השם יתברך בתוך המציאות של אחר הצמצום, הוא כנשמה המחייה את הגוף, שהגוף הוא דבר בפני עצמו. והשם הוי"ה הוא מה שמתייחס לזה שגם הגוף הוא אינו כלום. כי כל המציאות כולה בטלה ממש לגביו וכמו שהבאתי למעלה בסוגריים.

וכאן ההבדל בינו לבין הבעל התניא.
כי הנה, זה ברור שגם לדעת בעל התניא, בעולם של אחר הצמצום הגוף קיים כדבר נפרד, ויש מערכת של שמות הקודש שמתגלים בתוך המציאות, וכמו שהנפש החיים בודאי מסכים שיש מערכת שמות 'הוי"ה אלקים' ששניהם מדברים אחר הצמצום, ולא תמיד כאשר אומרים שם הוי"ה מדברים קודם הצמצום.

אולם ההבדל ביניהם הוא בשם אלקים, וכאן נמצא דבר עמוק, שהוא יסוד כל דברי בעל התניא.

כי בדיבורים של התניא, השם אלוקים לא מדבר על הבחינה שמתגלה מהשם אחר הצמצום [שזה כל מערכת השמות המבוארת בכל התורה כולה, ובכל כתבי האר"י והתניא לא בא לחלוק על זה, בדיוק כמו שהנפש החיים לא בא לחלוק על זה], ששם יש חילוקי שמות וספירות וכו' וכו', בדרך השתלשלות והתלבשות וכו' וכו', אלא הוא עדיין מדבר על אותה הבחינה של 'אין עוד מלבדו' אולם אחר הצמצום. ומה שאצל הנפש החיים את הבחינה הזאת הוא מבטא רק בשם הוי"ה, הנה אצל בעל התניא, לא נגמר הדיבור בזה, רק אם נזכיר שם גם את שם אלוקים.

והביאור בזה, הוא כפי שאמרנו למעלה.
כי הנה, אצל הנפש החיים, אחר שאמרנו שיש בחינה של מצידו, אין דיבורים על הבחינה הזאת עצמה מצידנו, וכל העבודה היא רק לעלות מכאן לשם או להאמין בזה או לבטל בלב כל כח אחר וכו' וכו', וכדבריו על רבי חנינא בן דוסא, ועל עבודת קריאת שמע, ועל דרגת משה רבנו וכו' וכו'.
אולם אצל הבעל התניא, יש כאן עוד ענין דק, שהוא כל כלל הדיבורים בענין זה, והוא, שגם מצידנו יש יחס לבחינה הזאת של מצידו.

ונשאל שאלה: אחרי שאנחנו יודעים באמונה שאין עוד מלבדו, הנה, איך ראוי שיהיה היחס לזה שסוף כל סוף אנחנו רואים לנגד עינינו מציאות?
הנפש החיים יגיד על זה, שמה שאנחנו רואים זה גילוי רצון לברוא נבראים, שכך עלה ברצונו, והוא קורא לזה - 'הן הן גבורותיו ונוראותיו', אולם אין שם לגבורותיו ונראותיו הללו.
ושם אלוקים, הוא השם של מה שמתגלה מהנהגותיו - אחר הצמצום, שזה כל שמות הקודש, כנ"ל, אולם לא בצמצום גופא.

משא"כ אצל בעל התניא, הגבורותיו והנוראותיו הללו עצמם, הם הם הנדרשים כאן תחת שם 'אלוקים', דהיינו, שהוי"ה הוא עצם ההתפשטות של מציאות העולמות, [היוצאים באופן של קו וכו' ככל דרושי האר"י], אולם הכח שמעמיד הכל על מתכונתו שלא ישוב ויעלם בשרשו, נקרא בשם 'אלקים'.

ומחמת זה הוא אומר שהכל 'אלוקות' גמור, כי כל מציאות שהיא, היא גילוי שם אלוקים, שמצמצם את שם הוי"ה ומאפשר את קיומה של המציאות.
אולם אם קצת מתבוננים בענין זה, מבינים, שאין חלילה מציאות שעליה ניתן להצביע ולומר ח"ו שהיא היא א', כי אין כח האלקות פועל בבריאה אלא ענין של סילוק והסתרה וצמצום, ולא פועל מציאות בפועל.
אלא שדוקא הסילוק הזה הוא הוא קיומה וישותה של המציאות כולה, כי דוקא בסילוק וצמצום האין סוף מתגלה מציאות הגבול, אולם השם אלקים הוא על שם הסילוק ולא על שם ה'יש', כי הוא מדבר מבחינת האין עוד מלבדו, ומתייחס להדיא למציאות שקודם הצמצום. 
ולכן קשה לדון מה ההגדרה של תפיסת המציאות בשם של 'סילוק' הנותן 'מציאות', כי מצד אחד מצידנו זה מציאות גמור, אולם בהא גופא שאתה מחיל עליו שם 'אלוקות' זה תפיסה שהמציאות היא לא מציאות מצד עצמה, ואדברה השם הזה מגלה שמה שאתה רואה זה רק לעיניך ולא המציאות מצד עצמה.
רק שברור הדבר, שהשם אלוקים ועבודת הביטול הם לא שתי דברים, אלא הן הן הדברים, התפיסה שהכל אלוקות, היא התפיסה שהמציאות בטלה לשם הוי"ה ולכן זה אלוקות. [ובודאי שאין כאן ענין של 'זובח לאלוקים', כי השם אלוקים כאן עומד להדיא לקראת הוי"ה, ואין לו שום תפיסה עצמית, אלא אך ורק 'הוי"ה הוא האלוקים']. 


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 844
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 541 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי שניאור » 21 אפריל 2020, 18:20

מיכה כתב:
21 אפריל 2020, 02:30
פשוט וברור שאיני יכול להכריע נגד הגאון הקדוש בעה"ת זלה"ה, ובפרט שלמדתי ממנו תורה הרבה וחביבים עלי דבריו בשו"ע שלו מאוד. אבל בנושא של פרוש דברי האר"י לענ"ד אין בעה"ת מאן דאמר כלל כלפי הגר"א, וכ"ש כלפי הרמח"ל. כי כל מעיין בדבריהם יראה ההפרש העצום שביניהם, כי הגר"א היו נהירין וברירין ליה דברי האר"י והזוהר והתיקונים כעצם השמים. ורמח"ל גילה סודות נעלמים שלא נגלו כמותם מזמן האר"י ולא אחריו. משא"כ בעה"ת – בלי לזלזל כהוא זה בגאונותו הגדולה בקיאותו העצומה ויושר סברתו. ולפי שמיירינן כאן ביסוד דברי האר"י וראשית השתלשלות החכמה ותכליתה, פשיטא לענ"ד שיש לנו לילך אחר הציור שנצטיירו דברי האר"י בעיני האדירים משדדי מערכות האר"י שכל פרטי דברי האר"י היו כמונחים לפניהם בקופסה מאשר אחר חכם גדול מאוד ובקי ומעיין ישר שעמל להבין עניין אחד והעלה מה שהעלה בסברתו.האם אתה לא רואה את הסתירה בדבריך? אם אתה בעצמך מבין שאתה לא יכול להכריע במח' בעה"ת והגר"א, יש לי עצה פשוטה בשבילך: אל תכריע, אתה יכול ללמוד את הסוגיא לפי נטיות לבך שאתה יותר מבין את דעת הגר"א וזהו, אין שום צורך להוסיף שדברי בעה"ת בטלים כי כך יצא לך.
דרך אגב מנין לך מי הבין יותר קבלה מכל אלו שחשבת [הגר"א בעה"ת ורמח"ל]?


בחור
הודעות: 64
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:42
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי בחור » 21 אפריל 2020, 20:59

איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 16:04
איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 15:54
בחור כתב:
21 אפריל 2020, 14:06
יש בקובץ מאמרים של ר' אלחנן וסרמן שמביא בשם הח"ח שההתנגדות של הגאון לחסידות היה בטעות והוא משום דכשיורד דבר חדש טוב מן השמים השטן מנסה בכל ככחו לעכב זה והצליח לתת בדעת הגאון שילחם בהם
ראיתי לאחד שכתב דודאי אין זה דברי הח"ח 
ואשמח לדעת אם יש לזה עוד מקורות

לא כתוב כזה דבר בקובץ מאמרים של ר' אלחנן
וחיפשתי ומצאתי שמקור הטעות הוא בדברים שהביאו במהדורה החדשה בשם בנו רבי אליעזר שמחה בהדרכה איך ללמד ילדים הסטוריה
אבל בכל מקרה אין זה לא מדברי רבי אלחנן ווסרמן ולא בשם החפץ חיים. 

בשבילך חיפשתי ומצאתי בקובץ מאמרים ח"ב עמ' יח
קובץ מאמרים.pdf
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1851
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 435 פעמים
קיבל תודה: 505 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי איש ווילנא » 21 אפריל 2020, 21:22

בחור כתב:
21 אפריל 2020, 20:59
איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 16:04
איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 15:54


לא כתוב כזה דבר בקובץ מאמרים של ר' אלחנן
וחיפשתי ומצאתי שמקור הטעות הוא בדברים שהביאו במהדורה החדשה בשם בנו רבי אליעזר שמחה בהדרכה איך ללמד ילדים הסטוריה
אבל בכל מקרה אין זה לא מדברי רבי אלחנן ווסרמן ולא בשם החפץ חיים. 
בשבילך חיפשתי ומצאתי בקובץ מאמרים ח"ב עמ' יחקובץ מאמרים.pdf

מקור הדברים שם הם מפי השמועה ולא יצא מעטו של רבי אלחנן  
וציינו שם בסוף שמקור הדברים מהספר "חפץ חיים חייו ופעליו" 
והשאלה תלויה במידת האימון של הספר הזה 
 


מיכה
הודעות: 95
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי מיכה » 21 אפריל 2020, 23:45

ספר וסופר כתב:
21 אפריל 2020, 16:09

לא יודע מה אתה מתכוון 'נראה מבין ריסי עיני'.....
צודק, שפטתיך שלא ביושר. ואבקש את מחילת מעכ"ת.

ברם קצת קשה לי להבין את דבריך. לפ"ד רו"מ יוצא לכאו' שכל עניין העבודה של 'גילוי אלוקות' שדיבר בה בעה"ת היינו גילוי כח ההסתרה. וכי יתכן לומר כך? 

את האמת אומר. ואפשר ואפשר שאני טועה. כלשעצמי מזמן זנחתי את העיסוק בדברי הנה"ח ובעה"ת בעניין זה, כי בסופו של דבר עדיין אין דברי שניהם מחוורים לי, מהו שדחקו עצמם לעסק גבוה כזה בעניין ביטול המציאות בשרשה, ולכתוב ולפלפל במה שכמעט לית בר נש על הארץ שיבין דבריהם לאשורם. ויתר על כן, שלא חזינן לרבנן קשישאי שעסקו בזה, כי באמת קרובים הדברים לשאלת מה לפנים מה לאחור, ושמא אף הן הן הדברים.
כמו שאמרתי, הרוצה להבין היטב באופן ברור ובהיר פי' עניין הממלא והסובב הצמצום והקו וכו' ילך לו אצ"ל קל"ח פתחי חכמה ויתר כתבי רמח"ל שהם קילורין לעניים, ושוב לא יסובו אותו שאלות וקושיות ותמיהות. ואף לא עיסוקים במה שלמעלה מיכולת ההשגה. לכן לעצמי אמרתי זוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, וזאת מנוחתי עדי עד.

ולעניין מעשה. כבר אמרתי שקרובים דברי רמח"ל להיות כהנה"ח אלא שהם מוסיפים עליהם. דהיינו, שלהנה"ח העבודה היא להתקדש ולהתעלות דוקא ממדרגה לממדרגה, מוסיף עליו רמח"ל שתכלית העליות הוא הדבקות בו ית'=שלמות כל הנמצא=גילוי היחוד. וע"ז סובבים ספריו מס"י ד"ה והקל"ח. ודוק היטב.


מיכה
הודעות: 95
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי מיכה » 21 אפריל 2020, 23:55

שניאור כתב:
21 אפריל 2020, 18:20
דרך אגב מנין לך מי הבין יותר קבלה מכל אלו שחשבת [הגר"א בעה"ת ורמח"ל]?


לא זוכר כרגע היכן (אולי בשו"ע הרב), אבל זכור לי בודאי שיש כמה לשונות ענווה של בעה"ת על עצמו שבהם הוא אומר שאינו מבין את דברי האר"י בעומקם אך הוא מפרשם כפי פשוטם וכד'. לא נראה לי שהוא משקר בזה, אלא שכנראה באמת כך הוא הרגיש. 
מכל מקום כנראה שלא למדת ועיינת היטב (וביושר. כי שמך מחשידך שמתלמידי בעה"ת אתה וחפץ ביקרו) בדברי שלושתם. כי ההפרש לענ"ד הוא לפחות כמו ההפרש בין הב"י לרש"י ותוס', שזה הפרש ברור לכל א' מבאי ביהמ"ד.  


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 332
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי חדא » 22 אפריל 2020, 01:48

איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 21:22
בחור כתב:
21 אפריל 2020, 20:59
איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 16:04

וחיפשתי ומצאתי שמקור הטעות הוא בדברים שהביאו במהדורה החדשה בשם בנו רבי אליעזר שמחה בהדרכה איך ללמד ילדים הסטוריה
אבל בכל מקרה אין זה לא מדברי רבי אלחנן ווסרמן ולא בשם החפץ חיים. 
בשבילך חיפשתי ומצאתי בקובץ מאמרים ח"ב עמ' יחקובץ מאמרים.pdf
מקור הדברים שם הם מפי השמועה ולא יצא מעטו של רבי אלחנן  
וציינו שם בסוף שמקור הדברים מהספר "חפץ חיים חייו ופעליו" 
והשאלה תלויה במידת האימון של הספר הזה 


אלו דברי הבל ורעות רוח שהמציא הכותב ממוחו הקודח
והח"ח עצמו לא הסכים כלל לעיין בספרי חסידות שהראו לו כמו שמספר בנו.
 


ספר וסופר
משתמש ותיק
הודעות: 619
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 204 פעמים
קיבל תודה: 384 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי ספר וסופר » 22 אפריל 2020, 05:37

מיכה כתב:
21 אפריל 2020, 23:45
ספר וסופר כתב:
21 אפריל 2020, 16:09

לא יודע מה אתה מתכוון 'נראה מבין ריסי עיני'.....
צודק, שפטתיך שלא ביושר. ואבקש את מחילת מעכ"ת.

ברם קצת קשה לי להבין את דבריך. לפ"ד רו"מ יוצא לכאו' שכל עניין העבודה של 'גילוי אלוקות' שדיבר בה בעה"ת היינו גילוי כח ההסתרה. וכי יתכן לומר כך? 

את האמת אומר. ואפשר ואפשר שאני טועה. כלשעצמי מזמן זנחתי את העיסוק בדברי הנה"ח ובעה"ת בעניין זה, כי בסופו של דבר עדיין אין דברי שניהם מחוורים לי, מהו שדחקו עצמם לעסק גבוה כזה בעניין ביטול המציאות בשרשה, ולכתוב ולפלפל במה שכמעט לית בר נש על הארץ שיבין דבריהם לאשורם. ויתר על כן, שלא חזינן לרבנן קשישאי שעסקו בזה, כי באמת קרובים הדברים לשאלת מה לפנים מה לאחור, ושמא אף הן הן הדברים.
הסכנה של 'מה לפנים וכו'' נזכרת כבר בנפש החיים עצמו.
וכל דבריך כאן לכאורה הם הם דבריו של בעל הלשם, שטען שכל העיסוק הזה הוא לכאורה נגד מה שקיבלנו, ואין לנו אלא מה שנמסר מפורש בשם האר"י.

אמנם גם מרן בעל הנפש החיים, מעיר בתחילת דבריו, שכל הענינים הללו נמצאים בהשגת הלב בפנימיות כל הדברי תורה שנמסרו לנו מפי האריז"ל, והם לא יוצאים החוצה אלא מפני שה'עת לעשות להשם' וכו', שכבר התפשט הענין בחוץ על ידי החסידים.

וכמובן, הדבר החשוב ביותר בדברים עדינים, עליונים וקדושים אלו, לעשות לעצמו 'רב' בזה, ולא לסמוך על שכלו בשום פנים ואופן. ק"ו לא לקרוא את הדברים בהעברה בעלמא, כספר השקפה שנכתב להמון. [אולי עד כמה שהאדם לא עושה לעצמו רב, עדיף שיקרא בהעברה בעלמא, ולא ינסה לומר פירושים סתם מבטנו וממוחו].

- - -
לגבי תגובתך לדבריו של בעל התניא, כבר כתבתי בתוך דברי, שהשם א' הוא הוא נותן מציאות 'יש' למציאות, וכל המציאות הקיימת היא גילוי אלוקות, רק שהגילוי הוא לכתחילה באופן של 'התבטלות', כי עצם גילוי השם הוא לומר שהמציאות הקיימת באופן של 'יש', היא הסתרה וצמצום [ומובן מזה כמה הענין הוא עדין ועמוק].


בחור
הודעות: 64
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:42
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי בחור » 22 אפריל 2020, 14:16

איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 21:22
בחור כתב:
21 אפריל 2020, 20:59
איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 16:04

וחיפשתי ומצאתי שמקור הטעות הוא בדברים שהביאו במהדורה החדשה בשם בנו רבי אליעזר שמחה בהדרכה איך ללמד ילדים הסטוריה
אבל בכל מקרה אין זה לא מדברי רבי אלחנן ווסרמן ולא בשם החפץ חיים. 
בשבילך חיפשתי ומצאתי בקובץ מאמרים ח"ב עמ' יחקובץ מאמרים.pdf
מקור הדברים שם הם מפי השמועה ולא יצא מעטו של רבי אלחנן  
וציינו שם בסוף שמקור הדברים מהספר "חפץ חיים חייו ופעליו" 
והשאלה תלויה במידת האימון של הספר הזה 


מי שמעניין אותו יכול לראות בדברי הרב יהושע ענבל בישורון לא על דרכי פסיקת החזו"א ומ"ב מצורף כאן עמ' אחד, סוף הע' 8
שם יוצא ג"כ נגד שמועה זו


בחור
הודעות: 64
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:42
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי בחור » 22 אפריל 2020, 14:17

איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 21:22
בחור כתב:
21 אפריל 2020, 20:59
איש ווילנא כתב:
21 אפריל 2020, 16:04

וחיפשתי ומצאתי שמקור הטעות הוא בדברים שהביאו במהדורה החדשה בשם בנו רבי אליעזר שמחה בהדרכה איך ללמד ילדים הסטוריה
אבל בכל מקרה אין זה לא מדברי רבי אלחנן ווסרמן ולא בשם החפץ חיים. 
בשבילך חיפשתי ומצאתי בקובץ מאמרים ח"ב עמ' יחקובץ מאמרים.pdf
מקור הדברים שם הם מפי השמועה ולא יצא מעטו של רבי אלחנן  
וציינו שם בסוף שמקור הדברים מהספר "חפץ חיים חייו ופעליו" 
והשאלה תלויה במידת האימון של הספר הזה סליחה שכחתי להעלות אותו הנה זה זו
לדרכי התחברות ופסיקת המב והחזוא.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 844
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 541 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי שניאור » 22 אפריל 2020, 15:41

מיכה כתב:
21 אפריל 2020, 23:55
שניאור כתב:
21 אפריל 2020, 18:20
דרך אגב מנין לך מי הבין יותר קבלה מכל אלו שחשבת [הגר"א בעה"ת ורמח"ל]?


לא זוכר כרגע היכן (אולי בשו"ע הרב), אבל זכור לי בודאי שיש כמה לשונות ענווה של בעה"ת על עצמו שבהם הוא אומר שאינו מבין את דברי האר"י בעומקם אך הוא מפרשם כפי פשוטם וכד'. לא נראה לי שהוא משקר בזה, אלא שכנראה באמת כך הוא הרגיש. 
מכל מקום כנראה שלא למדת ועיינת היטב (וביושר. כי שמך מחשידך שמתלמידי בעה"ת אתה וחפץ ביקרו) בדברי שלושתם. כי ההפרש לענ"ד הוא לפחות כמו ההפרש בין הב"י לרש"י ותוס', שזה הפרש ברור לכל א' מבאי ביהמ"ד.  

1. אם אתה חושב להכריע בדברי גדולי הדורות ע"פ דבריהם שכתבו על עצמם יש לי כמה דברים מעניינים להוסיף לך [כמו כמה מגדולי הפוסקים שכתבו שלא לסמוך על דבריהם כלל להלכה, והם המה אשר דבריהם אנו שותים בצמא].
2. אמת שלא למדתי את דברי שלושתם ולא מהטעם שכתבת [כן תתפלא לשמוע שזהו שמי האמיתי וזה לא קשור בשום צורה שהיא לבעה"ת, אני יודע בדיוק על שם מי אני קרוי, והסבא הזה היה נקרא כמו שמבואר בפוסקים ע"ש שני אנשים שנקראו בשם "מאיר", ואם תבדוק את דבריי בפרט באשכול הזה תראה שאני רחוק מרחק רב מהחוג שאתה מרמז עליו] אלא מטעם פשוט ביותר, שקבלתי מרבותי לא ללמוד את הסוגיא הזו לפני הזמן שמתאים ללימוד תורת הסוד.
3. אני לא יודע מה ההפרש בין ב"י לרש"י ותוס', אני רק יודע שהב"י עצמו לימד אותנו שצריך קודם כל להתבטל לפני הראשונים, אבל לשבת ולמדוד גדלות של מאורי הדורות אין לי את הכלים לזה.
ואם לך יש אז אולי תשאיל לי אותם, כי יש לי עוד כמה שמאוד רציתי למדוד מי יותר ממי.


בחור
הודעות: 64
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:42
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי בחור » 28 אפריל 2020, 14:47

אוצר החכמה_147105 (1).jpg
מישהו יודע מה באמת ההסבר לזה?
ספר הזכרון למרן הפחד יצחק עמ' פ"ו
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בחור
הודעות: 64
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:42
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי בחור » 03 מאי 2020, 14:27

האם מישהו שם לב פעם כי השמיטו מהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 32 שהיה בהוצאות הראשות את ההסבר במח' הגר"א ובעל הצניא
ואולי באמת כדאי לפתוח אשכול בנושא זה של השמטות וצנזורות בספרות החרדית
כמו שידוע שהשמיטו מהחזו"א אמונה ובטחון בסוף פ"א וכן בפ"ג


בחור
הודעות: 64
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:42
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי בחור » 03 מאי 2020, 14:36

מכתב מאליהו עמ' 324


לבי במערב
הודעות: 159
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי לבי במערב » 18 מאי 2020, 17:04

העתקתי ממה שרשמתי לעצמי, וכמדומני שלא ע"פ סדר האשכול. אם שגיתי, ה' הטוב יכפר בעד.
 
מסיח לפי תומו כתב:
02 מרץ 2020, 20:06
 . . משום מה דווקא בכוללים החסידיים לומדים להוראה ובכוללים הליטאיים אפשר למצוא הרבה שלומדים זרעים/קדשים/ טהרות/ נשים ונזיקין  בדרך לימוד הישיבות. 
הסיבה פשוטה היא: החסידים (בד"כ) בשלב מסוים אמורים להתפרנס ממעשה ידיהם, משא"כ הליטאים. הא ותול"מ.
 
העני בדעת כתב:
13 אפריל 2020, 12:44
פוק חזי. הרי"יצ נפטר, ועמדו ואמרו מעל מיטתו של הנפטר, כאן מתחת לטלית יש אור אין סוף. כל חסיד חב"ד יאמר לנו הלשון המדויק. לא עלינו.
באמת, שאין טעם להתווכח עם מי שדעותיו נקבעו מראש, וממה נפשך יאמר לנו.
אך לטובת שאר המעיינים, ולמנוע הוצש"ר על קהילה קדושה בישראל, אבהיר: להד"ם!
לא נאמר ביטוי שכזה בהלווית כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע מליובאוויטש.

עוד הביא לנו האיש לצחק בנו, 'עדות' מרבני חלב... איני צריך להם, ת"ל. אותם משוגעים (בלא גוזמא) הינם קבוצה שולית, שהַקָשה מהם על כללות העדה החב"דית משולה להגדרת הדתיים-לאומיים כולם כ'רוצחים' משום ברוך גולדשטיין [ועוד לצעוק: כבר הי' מעשה!].
 
מיכה כתב:
25 פברואר 2020, 09:34
 . . המחבר עצמו אינו כ"כ אובייקטיבי במבואותיו (נוטה לצד החסידים הנרדפים) אך החומר הוא אותנטי ולא נגעה בו יד . . 
ככל הידוע לי, הס' אינו 'נוטה לצד החסידים הנרדפים', ואדרבא; מלבד זאת, לא תמיד החומר הוא אוטנטי.
 
HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 00:18
. . החלשת הסמכות של ראשי הקהילות והרבנים, למול ההנהגה החסידית, האלטרנטיבית, ובכלל זה, להבנתי, נושא כספי החלוקה.​​​ לדעתי יש לזה תימוכין היסטוריים. זה גם קצת קשור לסיבה אל"ף, בגלל נושא המשיחיות . . 
בכללות, גם לפענ"ד הטעם הזה נראה הגיוני. אך להכליל בו את 'נושא כספי החלוקה' הוא תמוה עד מאד בעיני.
בתקופת המחלוקת לא עלו עדיין רמ"מ משקלאוו וחבורתו! א"כ, על איזה כספים היתה שייכת מחלוקת?!
 
שניאור כתב:
02 מרץ 2020, 10:04
 . . ומלבד חסידות זאת לא שמענו אצל מי מהחסידים לזלזל וללגלג בהגר"א ותלמידיו בשום צורה . . 
גם בחסידות המדוברת לא זלזלו כלל בגר"א (ואדרבא).
הרי"מ ז"ל הי' 'עוף מוזר' גם בסביבתו, וד"ל.
 
לעבדיג יענקל כתב:
02 מרץ 2020, 09:03
 . . מדובר בחסידות אחת מסוימת שהם כתבו במשך כל הדורות על כך בשונה מכל החסידיות  . . שעל הרבה מסיפוריהם א"א לסמוך כלל . . 
אינו אמת.
 
מיכה כתב:
21 אפריל 2020, 23:45
 . . ויתר על כן, שלא חזינן לרבנן קשישאי שעסקו בזה, כי באמת קרובים הדברים לשאלת מה לפנים מה לאחור, ושמא אף הן הן הדברים . .
וכי הנה"ח ובעה"ת נ"ע לאו רבנן קשישאי נינהו?! עפ"ל.
 
איש ווילנא כתב:
13 אפריל 2020, 10:23
. . האם גם בדורות הראשונים חב"ד לא הקפידו על הזמנים או רק בדורות המאוחרים. צריך לבדוק את זה
בכל מקרה חב"ד של היום וודאי אינה סמל של דקדוק הלכה ולא עלייהם דיברתי . .
בדורות הראשונים הקפידו במאד (עד כדי שכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע התבטא בחריפות כלפי חסידי קאצק שנהגו לאחר בתפלתם עד בוש), וה'הנהגה' כיום אצל חלק קטן ומזערי להתפלל אחר חצות - היא בהשפעה חיצונית.
חב"ד, אז כהיום, הינה סמל לדקדוק הלכה, והאומר אחרת - כנראה אינו מכּירהּ.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2260
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי HaimL » 18 מאי 2020, 18:15

לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 17:04
העתקתי ממה שרשמתי לעצמי, וכמדומני שלא ע"פ סדר האשכול. אם שגיתי, ה' הטוב יכפר בעד.
 
מסיח לפי תומו כתב:
02 מרץ 2020, 20:06
 . . משום מה דווקא בכוללים החסידיים לומדים להוראה ובכוללים הליטאיים אפשר למצוא הרבה שלומדים זרעים/קדשים/ טהרות/ נשים ונזיקין  בדרך לימוד הישיבות. 
הסיבה פשוטה היא: החסידים (בד"כ) בשלב מסוים אמורים להתפרנס ממעשה ידיהם, משא"כ הליטאים. הא ותול"מ.
 
העני בדעת כתב:
13 אפריל 2020, 12:44
פוק חזי. הרי"יצ נפטר, ועמדו ואמרו מעל מיטתו של הנפטר, כאן מתחת לטלית יש אור אין סוף. כל חסיד חב"ד יאמר לנו הלשון המדויק. לא עלינו.
באמת, שאין טעם להתווכח עם מי שדעותיו נקבעו מראש, וממה נפשך יאמר לנו.
אך לטובת שאר המעיינים, ולמנוע הוצש"ר על קהילה קדושה בישראל, אבהיר: להד"ם!
לא נאמר ביטוי שכזה בהלווית כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע מליובאוויטש.

עוד הביא לנו האיש לצחק בנו, 'עדות' מרבני חלב... איני צריך להם, ת"ל. אותם משוגעים (בלא גוזמא) הינם קבוצה שולית, שהַקָשה מהם על כללות העדה החב"דית משולה להגדרת הדתיים-לאומיים כולם כ'רוצחים' משום ברוך גולדשטיין [ועוד לצעוק: כבר הי' מעשה!].
 
מיכה כתב:
25 פברואר 2020, 09:34
 . . המחבר עצמו אינו כ"כ אובייקטיבי במבואותיו (נוטה לצד החסידים הנרדפים) אך החומר הוא אותנטי ולא נגעה בו יד . . 
ככל הידוע לי, הס' אינו 'נוטה לצד החסידים הנרדפים', ואדרבא; מלבד זאת, לא תמיד החומר הוא אוטנטי.
 
HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 00:18
. . החלשת הסמכות של ראשי הקהילות והרבנים, למול ההנהגה החסידית, האלטרנטיבית, ובכלל זה, להבנתי, נושא כספי החלוקה.​​​ לדעתי יש לזה תימוכין היסטוריים. זה גם קצת קשור לסיבה אל"ף, בגלל נושא המשיחיות . . 
בכללות, גם לפענ"ד הטעם הזה נראה הגיוני. אך להכליל בו את 'נושא כספי החלוקה' הוא תמוה עד מאד בעיני.
בתקופת המחלוקת לא עלו עדיין רמ"מ משקלאוו וחבורתו! א"כ, על איזה כספים היתה שייכת מחלוקת?!
 
שניאור כתב:
02 מרץ 2020, 10:04
 . . ומלבד חסידות זאת לא שמענו אצל מי מהחסידים לזלזל וללגלג בהגר"א ותלמידיו בשום צורה . . 
גם בחסידות המדוברת לא זלזלו כלל בגר"א (ואדרבא).
הרי"מ ז"ל הי' 'עוף מוזר' גם בסביבתו, וד"ל.
 
לעבדיג יענקל כתב:
02 מרץ 2020, 09:03
 . . מדובר בחסידות אחת מסוימת שהם כתבו במשך כל הדורות על כך בשונה מכל החסידיות  . . שעל הרבה מסיפוריהם א"א לסמוך כלל . . 
אינו אמת.
 
מיכה כתב:
21 אפריל 2020, 23:45
 . . ויתר על כן, שלא חזינן לרבנן קשישאי שעסקו בזה, כי באמת קרובים הדברים לשאלת מה לפנים מה לאחור, ושמא אף הן הן הדברים . .
וכי הנה"ח ובעה"ת נ"ע לאו רבנן קשישאי נינהו?! עפ"ל.
 
איש ווילנא כתב:
13 אפריל 2020, 10:23
. . האם גם בדורות הראשונים חב"ד לא הקפידו על הזמנים או רק בדורות המאוחרים. צריך לבדוק את זה
בכל מקרה חב"ד של היום וודאי אינה סמל של דקדוק הלכה ולא עלייהם דיברתי . .
בדורות הראשונים הקפידו במאד (עד כדי שכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע התבטא בחריפות כלפי חסידי קאצק שנהגו לאחר בתפלתם עד בוש), וה'הנהגה' כיום אצל חלק קטן ומזערי להתפלל אחר חצות - היא בהשפעה חיצונית.
חב"ד, אז כהיום, הינה סמל לדקדוק הלכה, והאומר אחרת - כנראה אינו מכּירהּ.
לא ידעתי מתי עלו הפרושים. בדקתי עכשיו, והם הגיעו לארץ ישראל בשנת ה'תקס"ח (?), כתשע שנים לאחר פרשת המאסר של הגרש"ז בעל התניא, כעשרים שנה לאחר פטירת הגר"א, וכמה עשרות שנים לאחר פטירת הבעש"ט והרב המגיד ממעזריטש.

ועדיין, אין לזה קשר.

אל"ף, היו אשכנזים מעליות קודמות, כמו עליית השל"ה הקדוש, ורבי יהודה החסיד. המאבק לא נוהל דווקא כדי להרבות שכר לתלמידי הגר"א, אלא בשביל כל לומדי התורה (את החסידים החזיקו לליצנים ומבלי עולם עוד מימי העליות של סוף ימי הרב המגיד ממעזריטש, שזה בסביבות שנות ה'תק"ל.
בי"ת, כל מה שנשלח לארץ ישראל, מן הסתם נגרע (או לפחות כך חשבו) מאחזקת לומדי התורה בגולה גופא.
 


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 844
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 541 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי שניאור » 18 מאי 2020, 18:22

HaimL כתב:
18 מאי 2020, 18:15
אל"ף, היו אשכנזים מעליות קודמות, כמו עליית השל"ה הקדוש, ורבי יהודה החסיד. המאבק לא נוהל דווקא כדי להרבות שכר לתלמידי הגר"א, אלא בשביל כל לומדי התורה

היו [אולי] קצת אשכנזים, אבל כוללים ותמיכות ומגביות בחו"ל לא היו לפני עליית החסידים בכלל.


לבי במערב
הודעות: 159
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי לבי במערב » 18 מאי 2020, 19:21

רק לשם הדיוק: היו תמיכות, אך לקהלות הספרדים.
אצל האשכנזים, החסידים הם שהכניסו את המושג.


אייזיק שווארץ
הודעות: 9
הצטרף: 06 יולי 2019, 22:01
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי אייזיק שווארץ » 20 מאי 2020, 17:05

חסידים ומתנגדים מהיכל הבעש''ט.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


היהודי הנצחי
הודעות: 8
הצטרף: 23 מאי 2020, 23:49
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי היהודי הנצחי » 24 מאי 2020, 02:24

בלי הרבה קשר לכל הנידון. הריני מוכרח לציין שנהניתי מאוד מכותרת המאמר "ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות".
אכן כן, מחלוקת בין הגר"א לבעל התניא. אין קשר לכל עולם החסידות. אמנם אין ספק שהיה מחלוקת בין הגר"א לכל החסידים, אבל אין עולם החסידות כולו מחויב לשיטת חב"ד. גם אם מצינו דבר בספר התניא שעליו נחלק הנפה"ח אין זה מוכיח שכל עולם החסידות עומד לצד הבעל התניא. וכידוע שגם בתוככי החסידות היו מחלוקות רבות בהקשר לדרכו של הבעל התניא, עיין ערך קאליסק ודי לחכימא ברמיזא.
כתבתי כל זה מכיוון שראיתי רבים טועים בנושא.


לבי במערב
הודעות: 159
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי לבי במערב » 24 מאי 2020, 05:20

ר' @היהודי הנצחי, הגזמתם מעט.
קאליסק (ודומותי') עדיין אינו תשקיף של כלל עולם החסידות...
[ובפרט, שגם להם היתה התנגדות לא מעטה, ואכהמ"ל].


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 844
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 541 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי שניאור » 24 מאי 2020, 12:53

לבי במערב כתב:
24 מאי 2020, 05:20
ר' @היהודי הנצחי, הגזמתם מעט.
קאליסק (ודומותי') עדיין אינו תשקיף של כלל עולם החסידות...
[ובפרט, שגם להם היתה התנגדות לא מעטה, ואכהמ"ל].

השאלה היא מי נכלל ב"כלל עולם החסידות"?
כמדומה ש"דומותיה" של קאליסק מייצגים [עכ"פ כלפי ההתנגדות לחב"ד] חלק גדול מהחסידים, וד"ל.


ב. זעירא
משתמש ותיק
הודעות: 346
הצטרף: 21 ינואר 2019, 22:36
נתן תודה: 451 פעמים
קיבל תודה: 134 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי ב. זעירא » 24 מאי 2020, 14:19

היהודי הנצחי כתב:
24 מאי 2020, 02:24
בלי הרבה קשר לכל הנידון. הריני מוכרח לציין שנהניתי מאוד מכותרת המאמר "ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות".
אכן כן, מחלוקת בין הגר"א לבעל התניא. אין קשר לכל עולם החסידות. אמנם אין ספק שהיה מחלוקת בין הגר"א לכל החסידים, אבל אין עולם החסידות כולו מחויב לשיטת חב"ד. גם אם מצינו דבר בספר התניא שעליו נחלק הנפה"ח אין זה מוכיח שכל עולם החסידות עומד לצד הבעל התניא. וכידוע שגם בתוככי החסידות היו מחלוקות רבות בהקשר לדרכו של הבעל התניא, עיין ערך קאליסק ודי לחכימא ברמיזא.
כתבתי כל זה מכיוון שראיתי רבים טועים בנושא.
אבל אל תשכח שגם הנה"ח לא מייצג את כל 'עולם ההתנגדות' (יש כזה דבר?),
ולא ארחיק ואומר שלא תמיד הוא מייצג את דעת רבו הגר"א (מבלי להיכנס לנושא הבלתי נגמר ששל צמצום).
 


נחפשה דרכינו
משתמש ותיק
הודעות: 387
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 25 מאי 2020, 14:42

ב. זעירא כתב:
24 מאי 2020, 14:19
היהודי הנצחי כתב:
24 מאי 2020, 02:24
בלי הרבה קשר לכל הנידון. הריני מוכרח לציין שנהניתי מאוד מכותרת המאמר "ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות".
אכן כן, מחלוקת בין הגר"א לבעל התניא. אין קשר לכל עולם החסידות. אמנם אין ספק שהיה מחלוקת בין הגר"א לכל החסידים, אבל אין עולם החסידות כולו מחויב לשיטת חב"ד. גם אם מצינו דבר בספר התניא שעליו נחלק הנפה"ח אין זה מוכיח שכל עולם החסידות עומד לצד הבעל התניא. וכידוע שגם בתוככי החסידות היו מחלוקות רבות בהקשר לדרכו של הבעל התניא, עיין ערך קאליסק ודי לחכימא ברמיזא.
כתבתי כל זה מכיוון שראיתי רבים טועים בנושא.
אבל אל תשכח שגם הנה"ח לא מייצג את כל 'עולם ההתנגדות' (יש כזה דבר?),
ולא ארחיק ואומר שלא תמיד הוא מייצג את דעת רבו הגר"א (מבלי להיכנס לנושא הבלתי נגמר ששל צמצום).

היכן אינו מייצג את דעת הגר"א?
 

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 1234
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 669 פעמים
קיבל תודה: 405 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 25 מאי 2020, 17:01

מה שכתוב במחזור לפני שמו"ע אני מכוין לכלול תפילתי עם אינון דמכווני למאריהו,
זה רק מנהג של חסידים שמתקשרים לצדיק ?
viewtopic.php?f=24&t=11088


ב. זעירא
משתמש ותיק
הודעות: 346
הצטרף: 21 ינואר 2019, 22:36
נתן תודה: 451 פעמים
קיבל תודה: 134 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי ב. זעירא » 25 מאי 2020, 19:43

נחפשה דרכינו כתב:
25 מאי 2020, 14:42
ב. זעירא כתב:
24 מאי 2020, 14:19
היהודי הנצחי כתב:
24 מאי 2020, 02:24
בלי הרבה קשר לכל הנידון. הריני מוכרח לציין שנהניתי מאוד מכותרת המאמר "ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות".
אכן כן, מחלוקת בין הגר"א לבעל התניא. אין קשר לכל עולם החסידות. אמנם אין ספק שהיה מחלוקת בין הגר"א לכל החסידים, אבל אין עולם החסידות כולו מחויב לשיטת חב"ד. גם אם מצינו דבר בספר התניא שעליו נחלק הנפה"ח אין זה מוכיח שכל עולם החסידות עומד לצד הבעל התניא. וכידוע שגם בתוככי החסידות היו מחלוקות רבות בהקשר לדרכו של הבעל התניא, עיין ערך קאליסק ודי לחכימא ברמיזא.
כתבתי כל זה מכיוון שראיתי רבים טועים בנושא.
אבל אל תשכח שגם הנה"ח לא מייצג את כל 'עולם ההתנגדות' (יש כזה דבר?),
ולא ארחיק ואומר שלא תמיד הוא מייצג את דעת רבו הגר"א (מבלי להיכנס לנושא הבלתי נגמר ששל צמצום).
היכן אינו מייצג את דעת הגר"א?
כתבתי בסוגריים בעניין הצמצום, רק לא רציתי להרחיב בוויכוח ארוך שאין מקומו באשכול זה (וכמדומני שנידון כאן בעבר).
 


נחפשה דרכינו
משתמש ותיק
הודעות: 387
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 25 מאי 2020, 20:28

קשה מאוד להאמין שהנפה"ח אינו מייצג בזה את דעת הגר"א


ב. זעירא
משתמש ותיק
הודעות: 346
הצטרף: 21 ינואר 2019, 22:36
נתן תודה: 451 פעמים
קיבל תודה: 134 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי ב. זעירא » 26 מאי 2020, 13:54

נחפשה דרכינו כתב:
25 מאי 2020, 20:28
קשה מאוד להאמין שהנפה"ח אינו מייצג בזה את דעת הגר"א
ראה למשל:
יסוד האמונה אוצר החכמה_170524.jpg

שוב, אני יודע שזה ויכוח ארוך ויש שטוענים אחרת, אבל עדיין זו דעה מקובלת מאד.

 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


נחפשה דרכינו
משתמש ותיק
הודעות: 387
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 26 מאי 2020, 17:30

עדיין איני מאמין, וכנראה שהכותב לא הבין את הכתוב בליקוטי הגר"א, שכתובים בצורה מאוד קשה ועמוקה. אמנם איני בקי בנושא כלל ועיקר, אך מקופיא איני מאמין שהגר"ח לא הלך בזה בשיטת הגר"א


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1155
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 205 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 מאי 2020, 18:08

נחפשה דרכינו כתב:
26 מאי 2020, 17:30
עדיין איני מאמין, וכנראה שהכותב לא הבין את הכתוב בליקוטי הגר"א, שכתובים בצורה מאוד קשה ועמוקה. אמנם איני בקי בנושא כלל ועיקר, אך מקופיא איני מאמין שהגר"ח לא הלך בזה בשיטת הגר"א
שמעתי שיעור ארוך בזה מהמקובל הגדול חכם הג"ר יעקב הלל שליט"א, [וגם ידוע כמומחה גדול מאוד בספר נפש החיים], שהסביר איך דברי הגר"ח אינו חולק עם שיטת הגר"א בנושא הצמצום.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה - פנימי”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח