פאה נכרית - למתירים


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 09:32

לא להיכנס באשכול זה לדיון אם פאה נכרית מותרת או לא, הדיון הוא לדעות המתירות:
לשון השלטי גיבורים (דף כט עמוד ב מדפי הרי"ף): "ומשמע להדיא שמותרות בנות ישראל להתקשט בהן, דשיער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשיער הדבוק לבשרה ממש ונראה גם בשרה עם השיער, אבל שיער המכסה שערה אין כאן משום שיער באשה ערוה וגם לא משום פרועת ראש, ונראה דלא שנא שערות דידה לא שנא שערות של חברתה, כל עוד דעבידי לכיסוי השיער והן תלושות, אע"פ דקישוט הוא לה כדי שתראה בעלת שיער, אין בכך כלום ושפיר דמי... הרי כל עצמו של אותו קישוט לא הוי אלא בשביל שתיראה בעלת שיער... תמצא דאין איסור בשיער אשה משום ערוה אלא במחובר לבשרה וגם שהבשר נראה עם השיער כדאוקימנא".
א. מה הטעם בזה?
ב. מה הגדר? שהרי פאה נכרית זה לקישוט, והקישוט הוא מה שנראית בעלת שיער, וא"כ למה אם זה נראה ממש אותו דבר זה אסור (כמו שנקטו כל גדולי הפוסקים)?
ג מה ביאור לשון הש"ג: "דשיער באשה ערוה דקאמר, לא הוי אלא בשיער הדבוק לבשרה ממש, ונראה גם בשרה עם השיער", מצד אחד כתב: "לא הוי אלא בשיער הדבוק לבשרה ממש", ומצד שני הוסיף: "ונראה גם בשרה עם השיער", ומה כוונתו? הרי ודאי שאין כוונתו להגביל האיסור רק אם נראה גם בשרה עם השיער, כי ודאי לא מועיל כיסוי ראש במקום חיבור השערות לבשר, ואולי כוונתו לאסור גם פאה נכרית בצורה כזאת שנראה בשרה עם השער? וצריך עיון.


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 09:39

א. חיוב כיסוי הראש, הוא משום "ופרע ראש האשה" שלא יהו בנות ישראל פרועות ראש, ועל כן פאה מאחר ומכסה יוצאת ידי חובת שלא תהא פרועת ראש.
ב.מה שאסרו גדולי ישראל שלא יהיה כשער ממש או משום מראית עין או למיגדר מילתא או ת יהודית, כל פוסק כטעמו, וכמדומה שבשו"ת אז נדברו כתב שאין בזה חיוב כלל.


חיים ליצא
הודעות: 332
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי חיים ליצא » 22 מרץ 2020, 09:43

קשה מאוד לאומר שמצוות כיסוי הראש הוא כחוק בלא טעם דאם כן למה אסור לצאת בכלתא לרה"ר סו"ס ראשה מכוסה


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 09:43

מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 09:39
א. חיוב כיסוי הראש, הוא משום "ופרע ראש האשה" שלא יהו בנות ישראל פרועות ראש, ועל כן פאה מאחר ומכסה יוצאת ידי חובת שלא תהא פרועת ראש.
ב.מה שאסרו גדולי ישראל שלא יהיה כשער ממש או משום מראית עין או למיגדר מילתא או ת יהודית, כל פוסק כטעמו, וכמדומה שבשו"ת אז נדברו כתב שאין בזה חיוב כלל.
אם אפשר מקור של שו"ת אז נדברו, זה מאד יעזור לי. תודה.


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 09:44

חיים ליצא כתב:
22 מרץ 2020, 09:43
קשה מאוד לאומר שמצוות כיסוי הראש הוא כחוק בלא טעם דאם כן למה אסור לצאת בכלתא לרה"ר סו"ס ראשה מכוסה
אז מה בכל זאת הטעם?


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 10:06

בפשטות, הטעם בכל האיסורים האלה הוא משום אתגורי יצר הרע, וגמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות, ואם עיניו רואות שיער תלוש, איזה יצה"ר שייך בזה


חיים ליצא
הודעות: 332
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי חיים ליצא » 22 מרץ 2020, 10:11

ולכן שער תלוש שמהווה חיקו יותר יפה מהמקור,אסור


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 10:14

HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 10:06
בפשטות, הטעם בכל האיסורים האלה הוא משום אתגורי יצר הרע, וגמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות, ואם עיניו רואות שיער תלוש, איזה יצה"ר שייך בזה
אם כן, שהטעם מצד שמכשיל הרהור, למה לפנויה מותר, ואפילו אם היא נדה?


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 10:14

חיים ליצא כתב:
22 מרץ 2020, 10:11
ולכן שער תלוש שמהווה חיקו יותר יפה מהמקור,אסור
מניין לך? בגלל שזה יותר יפה זה נאסר?! למה?


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 10:17

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 09:32
ב. מה הגדר? שהרי פאה נכרית זה לקישוט, והקישוט הוא מה שנראית בעלת שיער, וא"כ למה אם זה נראה ממש אותו דבר זה אסור (כמו שנקטו כל גדולי הפוסקים)?
כדי שדברי יובנו, אני לא בא חס ושלום לערער או לחלוק על גדולי הפוסקים. מי אני ומה חיי. אני רק מנסה להבין.


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 10:19

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 09:43
מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 09:39
א. חיוב כיסוי הראש, הוא משום "ופרע ראש האשה" שלא יהו בנות ישראל פרועות ראש, ועל כן פאה מאחר ומכסה יוצאת ידי חובת שלא תהא פרועת ראש.
ב.מה שאסרו גדולי ישראל שלא יהיה כשער ממש או משום מראית עין או למיגדר מילתא או ת יהודית, כל פוסק כטעמו, וכמדומה שבשו"ת אז נדברו כתב שאין בזה חיוב כלל.
אם אפשר מקור של שו"ת אז נדברו, זה מאד יעזור לי. תודה.


תראה חי"ג ס' נה נו, ואם אינו שם תכתוב לי
 


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 10:55

חיים ליצא כתב:
22 מרץ 2020, 10:22
מהלשון של הפרי מגדים
איני זוכר את לשונו המדויק בהמשך אביא בלנ"ד
כיוון שיש כאן לינק בשם משיב {שלא } כהלכה  שקופץ להתיר כל פריצות וזימה על ידי כתיבת כתבות בצורת העתק הדבק , מרגע ששמו יתנוסס כאן הריני פורש מיד כדכתיב אל תען כסיל
לא הבנתי


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 11:20

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 10:14
HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 10:06
בפשטות, הטעם בכל האיסורים האלה הוא משום אתגורי יצר הרע, וגמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות, ואם עיניו רואות שיער תלוש, איזה יצה"ר שייך בזה
אם כן, שהטעם מצד שמכשיל הרהור, למה לפנויה מותר, ואפילו אם היא נדה?
קודם כל, היו (או ישנם) כאלה שרצו להחמיר גם לפנויה. אבל בפשטות, האיסור הוא כדי שלא ייכשל בה עצמה, ובפנויה, ובאשתו נידה, לא החמירו כולי האי. 
 


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 11:47

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 10:17
לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 09:32
ב. מה הגדר? שהרי פאה נכרית זה לקישוט, והקישוט הוא מה שנראית בעלת שיער, וא"כ למה אם זה נראה ממש אותו דבר זה אסור (כמו שנקטו כל גדולי הפוסקים)?
כדי שדברי יובנו, אני לא בא חס ושלום לערער או לחלוק על גדולי הפוסקים. מי אני ומה חיי. אני רק מנסה להבין.
אתה לא צריך להצטדק. כולם פה מנסים רק להבין, אף אחד כאן הוא לא פוסק (אלא אם כן מישהו יפתיע אותי).
 


שמח בחור
הודעות: 355
הצטרף: 27 ינואר 2020, 10:39
נתן תודה: 284 פעמים
קיבל תודה: 55 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי שמח בחור » 22 מרץ 2020, 11:48

אפשר גם להוסיף לשאלה שהרי שערה פרוע נהגו לאסור אפילו לפנויה (מדברי המגן אברהם) ואילו אשה נשואה הולכת עם פאה ששערה פרוע ובאמת, שאלה זו הציקה לי שנים רבות. וכששאלתי חכם אחד הוא אמר לי שהאיסור של השיער הוא (סליחה על המילה) החושניות של השיער, ולא היופי שלו, ופשוט הוא שהדבר לא קיים בפאה. והדברים מסתברים ואכמ"ל. וממילא אין כאן נושא של יופי, שנדון מה יותר יפה. וכו'

חיים ליצא כתב:
22 מרץ 2020, 10:22
כיוון שיש כאן לינק בשם משיב {שלא } כהלכה  שקופץ להתיר כל פריצות וזימה על ידי כתיבת כתבות בצורת העתק הדבק , מרגע ששמו יתנוסס כאן הריני פורש מיד כדכתיב אל תען כסיל 
אני רואה שנורא כיף לך לזלזל בו, אבל אם קצת תעבור על הודעות שלו כאן בפורום (אפשר גם בעוד פורומים, הוא מאוד קל לזיהוי) תראה שהידע שלו ממש מקיף ורחב. והוא לעולם לא מדבר על נושא בלי להבין אותו עד הסוף. וכן, הוא מאוד אוהב להקל. לא נראה לי שזה מצדיק את המשפט שכתבת. בנוסף לא הבנתי את האיום הגדול, שתפסיק לכתוב. מה גם שבנדו"ד לא ראיתי את שמו מופיע (עדיין)


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 11:52

שמח בחור כתב:
22 מרץ 2020, 11:48
אפשר גם להוסיף לשאלה שהרי שערה פרוע נהגו לאסור אפילו לפנויה (מדברי המגן אברהם) ואילו אשה נשואה הולכת עם פאה ששערה פרוע ובאמת, שאלה זו הציקה לי שנים רבות. וכששאלתי חכם אחד הוא אמר לי שהאיסור של השיער הוא (סליחה על המילה) החושניות של השיער, ולא היופי שלו, ופשוט הוא שהדבר לא קיים בפאב. והדברים מסתברים ואכמ"ל. וממילא אין כאן נושא של יופי, שנדון מה יותר יפה. וכו'
רוצה להסביר מה זה הגדר של חושניות (סליחה שוב על המילה)?
 


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 13:08

חיים ליצא כתב:
22 מרץ 2020, 10:22
מהלשון של הפרי מגדים
איני זוכר את לשונו המדויק בהמשך אביא בלנ"ד
כיוון שיש כאן לינק בשם משיב {שלא } כהלכה  שקופץ להתיר כל פריצות וזימה על ידי כתיבת כתבות בצורת העתק הדבק , מרגע ששמו יתנוסס כאן הריני פורש מיד כדכתיב אל תען כסיל 
גם כתיב אל תוכח לץ וגו'. בחרמות לא תהיה תפארתך כאן. ובוא נודה על האמת, יותר משהקוראים כאן רוצים לינוק, הכותבים כאן רוצים להיניק. אז בוא אולי נתייחס בכבוד זה אל זה (ללא קשר לכותב הספציפי שהזכרת).
 


שמח בחור
הודעות: 355
הצטרף: 27 ינואר 2020, 10:39
נתן תודה: 284 פעמים
קיבל תודה: 55 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי שמח בחור » 22 מרץ 2020, 13:25

HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 11:52
רוצה להסביר מה זה הגדר של חושניות (סליחה שוב על המילה)?
 
פירוש המילה אני משער שאתה כן יודע, מסתמא אתה שואל מתי נכנס לגדר הזה ומתי לא. מסתבר שכמו לגבי יופי, שהרבה פעמים למרות שהמציאות היא שנראה היופי בכל אופן מותר. כך יכול להיות גם כאן. (לגבי ההגדרות המדויקות אפשר לראות בפוסקים)


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 15:41

חיים ליצא כתב:
22 מרץ 2020, 10:22
מהלשון של הפרי מגדים
איני זוכר את לשונו המדויק בהמשך אביא בלנ"ד
כיוון שיש כאן לינק בשם משיב {שלא } כהלכה  שקופץ להתיר כל פריצות וזימה על ידי כתיבת כתבות בצורת העתק הדבק , מרגע ששמו יתנוסס כאן הריני פורש מיד כדכתיב אל תען כסיל 
לכבוד השרף בוצינא קדישא, "חיים ליצא", אתה לא יותר צדיק מהרב שו"ת אז נידברו שהוזכר ליעיל שכתב כדברי הרב משיב כהלכה, ולענ"ד פרשתה כי נסתתמו טענותיך, אם אתה סבור אחרת תוכיח.
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 15:45

HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 11:20
לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 10:14
HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 10:06
בפשטות, הטעם בכל האיסורים האלה הוא משום אתגורי יצר הרע, וגמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות, ואם עיניו רואות שיער תלוש, איזה יצה"ר שייך בזה
אם כן, שהטעם מצד שמכשיל הרהור, למה לפנויה מותר, ואפילו אם היא נדה?
קודם כל, היו (או ישנם) כאלה שרצו להחמיר גם לפנויה. אבל בפשטות, האיסור הוא כדי שלא ייכשל בה עצמה, ובפנויה, ובאשתו נידה, לא החמירו כולי האי. 

לשיטתך ישנו גזרה נוספת משום חומרא דאשת איש, יראה לנו כבודו המקור, והרי האיסור שלא תלכנה פרועות ראש, נאמר אף על פנויה, וא"כ מנלן שבאשת איש חייבו יותר מזה שאף נוי שמותר בפנויה אסור. 
 


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 15:54

אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו.
תודה.


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 16:39

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 15:54
אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו.
תודה.
בח"יג סי' נו כותב כי מה שחושבים רבים שיש ענין שיהיה בפאה נוכרית היכר בין נשואה לפנויה אין מקור לזה.
אם היתי יודע כיצד מעלים קטעים מהספר לכאן הייתי מעלה.
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 16:45

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 15:54
אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו.
תודה.

אני לא הצלחתי להעלות, אבל זה לשונו בחלק יג סי' נו "מה שחושבים כי יש חיוב שיהא היכר בפאה נוכרית בין נשואה לרווקה, אין לזה מקור.


חזק וברוך
הודעות: 494
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 521 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי חזק וברוך » 22 מרץ 2020, 17:20

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 15:54
אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו.
תודה.
בבקשה
אז נדברו.PDF
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 17:27

מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 15:45
HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 11:20
לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 10:14

אם כן, שהטעם מצד שמכשיל הרהור, למה לפנויה מותר, ואפילו אם היא נדה?
קודם כל, היו (או ישנם) כאלה שרצו להחמיר גם לפנויה. אבל בפשטות, האיסור הוא כדי שלא ייכשל בה עצמה, ובפנויה, ובאשתו נידה, לא החמירו כולי האי. 
לשיטתך ישנו גזרה נוספת משום חומרא דאשת איש, יראה לנו כבודו המקור, והרי האיסור שלא תלכנה פרועות ראש, נאמר אף על פנויה, וא"כ מנלן שבאשת איש חייבו יותר מזה שאף נוי שמותר בפנויה אסור. 

אני טוען שזאת לא גזירה נוספת על אשת איש, אלא היא גזירה רק באשת איש. וכמו שעל ייחוד פנויה לא גזרו עד מעשה אמנון ותמר, מסתבר לי שלא גזרו כלל על פריעת ראש בפנויה. 
אבל עד שאתה שואלני על מקור לדבריי, אני שואלך על מקור למה שכתבת שאיסור פריעת ראש הוא גם בפנויה שהרי ופרע את ראש האישה נאמר בסוטה וזה כמובן לא שייך בפנויה 

 


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 18:12

HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 17:27
מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 15:45
HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 11:20

קודם כל, היו (או ישנם) כאלה שרצו להחמיר גם לפנויה. אבל בפשטות, האיסור הוא כדי שלא ייכשל בה עצמה, ובפנויה, ובאשתו נידה, לא החמירו כולי האי. 
לשיטתך ישנו גזרה נוספת משום חומרא דאשת איש, יראה לנו כבודו המקור, והרי האיסור שלא תלכנה פרועות ראש, נאמר אף על פנויה, וא"כ מנלן שבאשת איש חייבו יותר מזה שאף נוי שמותר בפנויה אסור. 
אני טוען שזאת לא גזירה נוספת על אשת איש, אלא היא גזירה רק באשת איש. וכמו שעל ייחוד פנויה לא גזרו עד מעשה אמנון ותמר, מסתבר לי שלא גזרו כלל על פריעת ראש בפנויה. 
אבל עד שאתה שואלני על מקור לדבריי, אני שואלך על מקור למה שכתבת שאיסור פריעת ראש הוא גם בפנויה שהרי ופרע את ראש האישה נאמר בסוטה וזה כמובן לא שייך בפנויה 


ידידי, מה קורה כאן זה שו"ע מפורש אבהע"ז סי' כא סעי' ב "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת פנויה אחת אשת איש", מה אתה לא רואה שכל בנות הסמינר אם שער אסוף תמיד, זה בגלל השו"ע הזה.
 


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 623
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 22 מרץ 2020, 21:22

מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 18:12
ידידי, מה קורה כאן זה שו"ע מפורש אבהע"ז סי' כא סעי' ב "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת פנויה אחת אשת איש", מה אתה לא רואה שכל בנות הסמינר אם שער אסוף תמיד, זה בגלל השו"ע הזה.
עיין שם בנושאי כלים, כתב החלקת מחוקק: "פנויה בעולה קאמר, אבל בתולה אמרי' דיוצאה בהינומא וראשה פרועה וכן הוא בב"ח ועיין במרדכי", וכן בשאר הנושאי כלים שם, ובאשר לנידון הזה, ראה משנה ברורה (סימן עה ס"ק יב) שכתב: "עיין במ"א שכתב דלא ילכו בגילוי הראש רק אם שערותיהן קלועות ולא סתורות, אבל המחצית השקל והמגן גבורים מקילין בזה".


HaimL
הודעות: 3411
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי HaimL » 22 מרץ 2020, 22:06

מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 18:12
HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 17:27
מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 15:45

לשיטתך ישנו גזרה נוספת משום חומרא דאשת איש, יראה לנו כבודו המקור, והרי האיסור שלא תלכנה פרועות ראש, נאמר אף על פנויה, וא"כ מנלן שבאשת איש חייבו יותר מזה שאף נוי שמותר בפנויה אסור. 
אני טוען שזאת לא גזירה נוספת על אשת איש, אלא היא גזירה רק באשת איש. וכמו שעל ייחוד פנויה לא גזרו עד מעשה אמנון ותמר, מסתבר לי שלא גזרו כלל על פריעת ראש בפנויה. 
אבל עד שאתה שואלני על מקור לדבריי, אני שואלך על מקור למה שכתבת שאיסור פריעת ראש הוא גם בפנויה שהרי ופרע את ראש האישה נאמר בסוטה וזה כמובן לא שייך בפנויה 
ידידי, מה קורה כאן זה שו"ע מפורש אבהע"ז סי' כא סעי' ב "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת פנויה אחת אשת איש", מה אתה לא רואה שכל בנות הסמינר אם שער אסוף תמיד, זה בגלל השו"ע הזה.
חביבי, ראה שם בנו"כ, שזהו בפנויה בעולה ולא בבתולה של סמינר. וגם לא הבנתי איך שייך שיער אסוף לפריעת הראש, שזהו לשון גילוי הראש, ולא לשון גדל פרע שיער ראשו. 
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 22:35

HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 22:06
מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 18:12
HaimL כתב:
22 מרץ 2020, 17:27

אני טוען שזאת לא גזירה נוספת על אשת איש, אלא היא גזירה רק באשת איש. וכמו שעל ייחוד פנויה לא גזרו עד מעשה אמנון ותמר, מסתבר לי שלא גזרו כלל על פריעת ראש בפנויה. 
אבל עד שאתה שואלני על מקור לדבריי, אני שואלך על מקור למה שכתבת שאיסור פריעת ראש הוא גם בפנויה שהרי ופרע את ראש האישה נאמר בסוטה וזה כמובן לא שייך בפנויה 
ידידי, מה קורה כאן זה שו"ע מפורש אבהע"ז סי' כא סעי' ב "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת פנויה אחת אשת איש", מה אתה לא רואה שכל בנות הסמינר אם שער אסוף תמיד, זה בגלל השו"ע הזה.
חביבי, ראה שם בנו"כ, שזהו בפנויה בעולה ולא בבתולה של סמינר. וגם לא הבנתי איך שייך שיער אסוף לפריעת הראש, שזהו לשון גילוי הראש, ולא לשון גדל פרע שיער ראשו. 


אדוני למה אתה לא רואה את הפת"ש שם, הוא סותר את שתי טענותיך.
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 609
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פאה נכרית - למתירים

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 22:38

לישועתך קויתי השם כתב:
22 מרץ 2020, 21:22
מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 18:12
ידידי, מה קורה כאן זה שו"ע מפורש אבהע"ז סי' כא סעי' ב "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת פנויה אחת אשת איש", מה אתה לא רואה שכל בנות הסמינר אם שער אסוף תמיד, זה בגלל השו"ע הזה.
עיין שם בנושאי כלים, כתב החלקת מחוקק: "פנויה בעולה קאמר, אבל בתולה אמרי' דיוצאה בהינומא וראשה פרועה וכן הוא בב"ח ועיין במרדכי", וכן בשאר הנושאי כלים שם, ובאשר לנידון הזה, ראה משנה ברורה (סימן עה ס"ק יב) שכתב: "עיין במ"א שכתב דלא ילכו בגילוי הראש רק אם שערותיהן קלועות ולא סתורות, אבל המחצית השקל והמגן גבורים מקילין בזה".
בגגל שיש חולקים על המגן אברהם שסבר שיש בפנויה איסור פריעת ראש, לכן הבאתי את מנהג הסמינרים שמוכיח כי חוששים מאוד לשיטת המגן אברהם בזה.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אריה שאג, חלק א׳ ממעל, יצחק פון ישיבה | 2 אורחים