האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

ענייני מוסר ומחשבה

פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1464
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 710 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 12 מרץ 2021, 02:37

הנה מלבד הענין המציאותי שלפעמים שימת לב לזה יכולה להביא יראת שמים (אם וכאשר) כעין 'ונווסרו כל הנשים ולא תעשינה'...
עוד יש לדון אם יש ענין להתבונן ולפרש את המתרחש בעולם 'בתורת לימוד' וכעקרון עצמי של "זכור ימות עולם" והאם באמת עלינו להבין שנות דור ודור ולבאר את הנהגת ה' והמהלכים שלו כפי קט שכלנו, או שלא.
(מעשים שבכל יום שרבים אוהבים לחשב חשבונות כאלו ולראות מידה כנגד מידה וכדומה, ורבים אחרים סולדים מזה ומעקמים האף באמרם 'איך ווייס נישט, איננו יודעים חשבונות שמים'...)

דוגמא טריה:
לאחרונה מצינו אצל ג. ס. וחבריו ממפלגת ת. ח. שכאשר חטאו ודיברו לצרכי תעמולה נגד החרדים והתורה והיהדות - מיד התחילו להפסיד ולהצטמק ונוצרה סביבם אוירה של 'אכזבה חדשה' בניגוד לציפיות המקצועיות שלהם שהתעמולה השפלה הלזו תרומם קרנם ותצמיח ישועתם.
כמותו היה לפניו איזה גורנישט אחר בשם ב. ג. שמאז שנסחף לפרסם את הסיסמה המבישה 'ממשלת אחדות חילונית' וכו' בראש כל חוצות - הוא הולך ופוחת ומושפל ומסתבך וכיום הוא כבר קרוב לסכנת הכחדה.
הצד השווה שבהם שהם בעצם אנשים מאמינים שלא ממש נשבו אלא יודעים את ריבונם בשכלם הדל והם מבינים שאלו אמירות פסולות וטרפות אלא שאינם עומדים בנסיון.
ואולי יש מקום לראות כאן סוג של עונש מיידי ופומבי בעוה"ז שכיון שמסתמא הוא ית' מצפה מהם שיהיו להם קוים אדומים כלשהם - אז כשעברו אותם חטפו שוק על ירך


נתנאל_ב
הודעות: 267
הצטרף: 05 פברואר 2021, 02:38
נתן תודה: 228 פעמים
קיבל תודה: 115 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי נתנאל_ב » 12 מרץ 2021, 04:46

מתאהב על ידך כתב:
12 מרץ 2021, 02:37
לאחרונה מצינו אצל ג. ס. וחבריו ממפלגת ת. ח. שכאשר חטאו ודיברו לצרכי תעמולה נגד החרדים והתורה והיהדות - מיד התחילו להפסיד ולהצטמק ונוצרה סביבם אוירה של 'אכזבה חדשה' בניגוד לציפיות המקצועיות שלהם שהתעמולה השפלה הלזו תרומם קרנם ותצמיח ישועתם.
ומצד שני כאשר היה את י.ל. ששאל איפה הכסף, עלתה קרנו ביותר, ואמרו שהוא משום כל המיצר לישראל נעשה ראש. ואח"כ ירדה קרנו משום שנהיה ממונה על הכסף, וממקום שבאה גדולתו באה שפלותו. והיום הוא שוב עולה בלא שמסית כלל וכמו שאמר החכם גם אויל מחריש לחכם ייחשב, ולא חילק בזה ומשמע אפילו המופלג באווילותו ביותר.
לדעתי ההתבוננות צריכה להיות לא בעונשם כי אין אנו יכולים לדעת מפני מה נענש אדם (ובפרט שג.ס. לא נענש ממש אלא הוא סקר בעלמא), אלא ההתבוננות צריכה להיות בלקחת מוסר וכמו ההתבוננות בעצל שאמר החכם מכל אדם במשלי פכ"ד. 
ונראה לי שדיון זה יועבר חיש מהר לפורום אקטואליה, ושם אין בידי להגיב כי אין באמתחתי 200 הודעות...


פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1464
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 710 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 12 מרץ 2021, 14:50

חשבתי מראש שזה יגיע מיד לדילמה "איך אפשר ללמוד משהו מעונשו של פלוני, והרי על כמה רשעים גדולים יותר אנו רואים שלא נענשו?!"

ואדרבה זה מצויין, כי הנושא הוא לא פלוני או אלמוני חד פעמי (שניתן לחלוק על הנ"ל ולגלוש לרדידות האקטואליה...) אלא שאלה כללית גדולה.
כי מצינו בחז"ל וגם בכל הדורות שהתבוננו בעונשים שונים ותלו זאת במידה כנגד מידה וכדו', והתבטאו 'שקליה למיטרפסיה' ועוד ועוד.
ושאלתך עומדת ומהדהדת גם בכל אחד מהמקרים, שהרי כמה וכמה רשעים אחרים לא נענשו וא"כ איככה אוכל וראיתי את עונשי שמים ואת הנהגת מידה כנגד מידה - כשבמקרה דומה או חמור יותר אני לא רואה כלום ואדרבה דרך רשעים צלחה.

מוזמנים ליישב


פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1464
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 710 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 14 מרץ 2021, 00:11

מתאהב על ידך כתב:
12 מרץ 2021, 02:37
הנה מלבד הענין המציאותי שלפעמים שימת לב לזה יכולה להביא יראת שמים (אם וכאשר) כעין 'ונווסרו כל הנשים ולא תעשינה'...
עוד יש לדון אם יש ענין להתבונן ולפרש את המתרחש בעולם 'בתורת לימוד' וכעקרון עצמי של "זכור ימות עולם" והאם באמת עלינו להבין שנות דור ודור ולבאר את הנהגת ה' והמהלכים שלו כפי קט שכלנו, או שלא.

ראה ראיתי בכתבי רבי אלחנן וסרמן שנקט בפשיטות שישנה מצוה כזו בתורה - "זכור ימות עולם" וכתב שם שהוא מיצר על שאין עיתותיו בידו להשקיע זמן להוכיח איך במשך הזמן נתקיימו בנו הדברים שנאמרו בתורה מראש, והוא מצפה שיבוא מישהו ויסדר בכתב את כל המאורעות שאירעו לנו מול הפסוקים שמנבאים אותם מראש.
ואכן מאז היו ת"ח שעשו זאת בחיבוריהם וכמובן ציטטוהו בהקדמתם.

ואדגיש שהוא לקח זאת כענין עצמי מעבר להיכי תימצי להתחזק, משהו מעין לימוד תורה או קרוב לזה.


פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1464
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 710 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 08 אפריל 2021, 15:59

לכבוד יום השואה:
אם צדקו הטוענים שהיא מוזכרת באריכות בפסוקים של שלהי חומש דברים (כגון: ואמר על כי אין אלהי בקרבי = איפה אלוקים היה בשואה...)
אז לשיטת רבי אלחנן הנ"ל גם זכור ימות עולם הופך להיות מצוה לזכור את השואה ולקחיה האמיתיים.

(נמצא שלשיטתו מפורש בתורה מראש שנצטוינו ללמוד על הריגתו בעת שתגיע...)


יושב אוהלים
הודעות: 5802
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 698 פעמים
קיבל תודה: 1413 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 08 אפריל 2021, 16:48

אמרו חז"ל (מכילתא שמות יד ד): "כשהקב"ה עושה דין ברשעים, מתעלה ומתקדש שמו, שנאמר (יחזקאל לח כג): "והתגדלתי והתקדשתי..."". ונאמר: (ישעיהו סה יג): "הנה, עבדיי יאכלו ואתם תרעבו".
הרי שמתרבה קידוש השם בעולם כשמתבוננים ומפרסמים עונשי הרשעים.


כמעיין המתגבר
הודעות: 1145
הצטרף: 25 נובמבר 2020, 22:40
נתן תודה: 1338 פעמים
קיבל תודה: 355 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין להתבונן בעונשי הרשעים ולדבר על זה?

שליחה על ידי כמעיין המתגבר » 08 אפריל 2021, 19:19

מתאהב על ידך כתב:
12 מרץ 2021, 14:50
חשבתי מראש שזה יגיע מיד לדילמה "איך אפשר ללמוד משהו מעונשו של פלוני, והרי על כמה רשעים גדולים יותר אנו רואים שלא נענשו?!"

ואדרבה זה מצויין, כי הנושא הוא לא פלוני או אלמוני חד פעמי (שניתן לחלוק על הנ"ל ולגלוש לרדידות האקטואליה...) אלא שאלה כללית גדולה.
כי מצינו בחז"ל וגם בכל הדורות שהתבוננו בעונשים שונים ותלו זאת במידה כנגד מידה וכדו', והתבטאו 'שקליה למיטרפסיה' ועוד ועוד.
ושאלתך עומדת ומהדהדת גם בכל אחד מהמקרים, שהרי כמה וכמה רשעים אחרים לא נענשו וא"כ איככה אוכל וראיתי את עונשי שמים ואת הנהגת מידה כנגד מידה - כשבמקרה דומה או חמור יותר אני לא רואה כלום ואדרבה דרך רשעים צלחה.

מוזמנים ליישב
בשביל זה צריך להיות זקן ויושב בישיבה, ונער הייתי גם זקנתי, ופיקח גדול כדוגמת הרב שטיינמן, כדי לומר זה קרה בגלל שעשה כך וכך וזה לא קרה מחמת זה.
כי אם כל אחד יבוא לומר כן, יטעה בזה כי צריך להיות חכם גדול בשביל להבחין בין יד שמימית לבין ההתנהלות הטבעית (שגם היא מהקב''ה אבל היא טבעית).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המוסר”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים