מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

ענייני מוסר ומחשבה

פותח הנושא
י.ק
הודעות: 265
הצטרף: 23 יוני 2019, 20:55
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

שליחה על ידי י.ק » 19 מאי 2022, 13:51

שבת דף לג ע"ב במעשה דרשב"י. מדוע כשפגש רשב"י את יהודה בן גרים נתן בו עיניו. הרי רבו ר"ע (ברכות ס:) אמר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. ואין יותר טוב מזה שנתגדל כ"כ בתורה, וגילה רזי תורה שלא נמסרו לאף אחד. ולמד תורה מפי משה רבינו ואליהו הנביא. וכ"ש לפי פירוש רש"י שיהודה בן גרים לא התכוון לספר לשון הרע אלא סיפר כן לתמידיו או בני ביתו והגיע בסוף למלכות. וכן לפי התוס' צ"ל רבי יהודה שהיה גברא רבה. מסמתא לא התכוון לעבור על איסור של לשון הרע. אלא שלא נזהר בלשונו שגם זה לא לגלות.
ומה שכתב הגריש"א זצ"ל בהערות שם, שכיון שהיה סכנת נפשות לרשב"י, הרי בדיני רציחה גם בגרם רחוק חייב כפרה אפילו שאינו אשם בזה. ולכן נענש ע"י רשב"י שכיפר עליו.
ועוד הקשה באילת השחר, דלקמן דף קמ"ט ב' אמרינן דכל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, והאיך הענישו רשב"י.


אגור בן יקא
הודעות: 607
הצטרף: 20 ינואר 2022, 03:13
נתן תודה: 139 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י הרג את יהודה בן גרים

שליחה על ידי אגור בן יקא » 19 מאי 2022, 14:44

חייבים לתקן את לשון הכותרת. 'יהב ביה עיניה' זה 'הרג' חלילה? מה קורה?


אלף בית גימל
הודעות: 815
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י הרג את יהודה בן גרים

שליחה על ידי אלף בית גימל » 19 מאי 2022, 14:51

אגור בן יקא כתב:
19 מאי 2022, 14:44
חייבים לתקן את לשון הכותרת. 'יהב היה עיניה' זה 'הרג' חלילה? מה קורה?

צודק מאה אחוז .  הוא הביא את מידת הדין שהרגה את בן גרים בדין . 
זה דומה המנגנון של עין הרע (במקרה של רשבי מכוח הצדיקות שלו הוא מסוגל להביא את מידת הדין  .)  עין הרע מביאה את מידת הדין . 
מידת הדין עושה דין לזה שהפעיל עין הרע וגם לזה שהפעילות עליו את מידת הדין . 
מידת הדין פוגעת כמעשה של דין במי שמגיע לו . או לשניהם או לאחד מהם . 


פותח הנושא
י.ק
הודעות: 265
הצטרף: 23 יוני 2019, 20:55
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

שליחה על ידי י.ק » 19 מאי 2022, 22:41

תוקן

סמל אישי של משתמש

יוסף לחק
הודעות: 72
הצטרף: 19 מאי 2022, 21:02
מיקום: ודבר זה הוא באמת עיקר הכל וכל תרי"ג מצוות התורה הם רק עיטין להגיע לידיעה זו שהכל מהשם יתברך. ר' צדוק
נתן תודה: 50 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

שליחה על ידי יוסף לחק » 19 מאי 2022, 23:56

איך זה קשור למ"ש ר"ע?


אגור בן יקא
הודעות: 607
הצטרף: 20 ינואר 2022, 03:13
נתן תודה: 139 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

שליחה על ידי אגור בן יקא » 20 מאי 2022, 02:01

כל המפרשים כמובן מחלקים בין כוונת הקב"ה במעשה שקרה להאדם, ואחריות האדם. ראה רמב"ן פרשת לך לך ט''ו י''ד. ועוד רבות.

עכ''פ, זה לשון אדמו''ר הזקן בעל התניא, באגרת הקודש סימן כ''ה: ..."והוא בהקדים מארז"ל כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו'. והטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו לא היה בכעס כלל ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו אעפי"כ על הניזק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום".

הוי אומר, שהאדם נענש על רוע בחירתו להיות השליח למעשה רע, אף שהקב"ה היה מביא מעשה זה על הניזק בכל אופן (לטובה, מצד מטרת הקב"ה), כיון שהרבה שלוחים למקום.

אלא שהניזק לא יכעס עליו, כי ההיזק היה מגיע אליו בכל מקרה.

ורשב"י לכאורה לא כעס עליו מצד ההיזק שנעשה לו, אלא 'יהב ביה עיניה' ו'הסתכל' ב'רוע בחירתו' (שזהו''ע עין הרע, כפי שכתבו לעיל).


אלף בית גימל
הודעות: 815
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

שליחה על ידי אלף בית גימל » 20 מאי 2022, 04:05

אגור בן יקא כתב:
20 מאי 2022, 02:01
כל המפרשים כמובן מחלקים בין כוונת הקב"ה במעשה שקרה להאדם, ואחריות האדם. ראה רמב"ן פרשת לך לך ט''ו י''ד. ועוד רבות.

עכ''פ, זה לשון אדמו''ר הזקן בעל התניא, באגרת הקודש סימן כ''ה: ..."והוא בהקדים מארז"ל כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו'. והטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו לא היה בכעס כלל ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו אעפי"כ על הניזק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום".

הוי אומר, שהאדם נענש על רוע בחירתו להיות השליח למעשה רע, אף שהקב"ה היה מביא מעשה זה על הניזק בכל אופן (לטובה, מצד מטרת הקב"ה), כיון שהרבה שלוחים למקום.

אלא שהניזק לא יכעס עליו, כי ההיזק היה מגיע אליו בכל מקרה.

ורשב"י לכאורה לא כעס עליו מצד ההיזק שנעשה לו, אלא 'יהב ביה עיניה' ו'הסתכל' ב'רוע בחירתו' (שזהו''ע עין הרע, כפי שכתבו לעיל).
אני מסתכל על זה קצת אחרת. המצב הרגיל בעולם זה ארך אפים . יש מצבים שגורמים לזה שהמצב משתנה למידת הדין . 
ראה את הסיפור של רבי יוחנן ואילפא כאשר הם נכנסו למצב סכנה הגיע מידת הדין לדנה אותם למיתה . אם זה היה במצב רגיל לא היו דנים אותם למיתה .
לרשבי היה הכוח בהסתכלות שלו להביא את מידת הדין .
 


אגור בן יקא
הודעות: 607
הצטרף: 20 ינואר 2022, 03:13
נתן תודה: 139 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע רשב"י נתן עיניו ביהודה בן גרים

שליחה על ידי אגור בן יקא » 20 מאי 2022, 04:14

אלף בית גימל כתב:
20 מאי 2022, 04:05
אגור בן יקא כתב:
20 מאי 2022, 02:01
כל המפרשים כמובן מחלקים בין כוונת הקב"ה במעשה שקרה להאדם, ואחריות האדם. ראה רמב"ן פרשת לך לך ט''ו י''ד. ועוד רבות.

עכ''פ, זה לשון אדמו''ר הזקן בעל התניא, באגרת הקודש סימן כ''ה: ..."והוא בהקדים מארז"ל כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו'. והטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו לא היה בכעס כלל ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו אעפי"כ על הניזק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום".

הוי אומר, שהאדם נענש על רוע בחירתו להיות השליח למעשה רע, אף שהקב"ה היה מביא מעשה זה על הניזק בכל אופן (לטובה, מצד מטרת הקב"ה), כיון שהרבה שלוחים למקום.

אלא שהניזק לא יכעס עליו, כי ההיזק היה מגיע אליו בכל מקרה.

ורשב"י לכאורה לא כעס עליו מצד ההיזק שנעשה לו, אלא 'יהב ביה עיניה' ו'הסתכל' ב'רוע בחירתו' (שזהו''ע עין הרע, כפי שכתבו לעיל).
אני מסתכל על זה קצת אחרת. המצב הרגיל בעולם זה ארך אפים . יש מצבים שגורמים לזה שהמצב משתנה למידת הדין . 
ראה את הסיפור של רבי יוחנן ואילפא כאשר הם נכנסו למצב סכנה הגיע מידת הדין לדנה אותם למיתה . אם זה היה במצב רגיל לא היו דנים אותם למיתה .
לרשבי היה הכוח בהסתכלות שלו להביא את מידת הדין .
מסכים, לא כתבתי אחרת

אלא שמה שגורם שמלמעלה יחמירו מצד מידת הדין - הוא הסתכלות רבי שמעון באופן חמור על הדברים הלא טובים של יהודה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המוסר”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הבוחן, קמנו ונתעודד | 7 אורחים