לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

נושאים שונים

פותח הנושא
נהירו דאנפין
הודעות: 110
הצטרף: 13 ינואר 2020, 21:12
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי נהירו דאנפין » 19 מאי 2020, 20:40

כמדו' שאצל הרבה בני תורה (הנשואים) אין מקפידים לייחד מנעלים לשבת קודש (ושמא טעות בידי?).

וצ"ב, ממש"כ במעשה רב (קמ"ז): בענין בגדי שבת מנהגו להחליף כל בגדיו מכף רגל ועד ראש, בל יעדר דבר שלא להחליף, ע"כ.

(וע"ע ירו' שבת פ"ו ה"ב: לאו אורחיה דבר נשא מיהוי ליה תרין סנדלין חד לחולא וחד לשובתא).

אשמח בתשובת חברי.


יראתי בפצותי
משתמש ותיק
הודעות: 210
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 19 מאי 2020, 20:48

יש שני ביאורים בירושלמי, אם זה בפשטות או בתמיהה, ואין שום ראיה ממע"ר, שהרי נעל אינו בגד.


יוסף זוסמאן
הודעות: 14
הצטרף: 23 ינואר 2020, 22:49
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי יוסף זוסמאן » 19 מאי 2020, 21:02

שמעתי פעם ממרן הגראי"ל שטינמן זיע"א להוכיח מגמרא בבא בתרא נ"ח א' מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס. ומדוע לא הזכירה הגמ' כתבה הגמרא שיש תחתיה ג''כ נעלי שבת בחול, ונעלי חול בשבת.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2729
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 745 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי נדיב לב » 19 מאי 2020, 21:04

בלי לבדוק במקורות. אכתוב שתי סברות לדון לכף זכות את אותם שנמנעים מלנעול מנעלי שבת.

א. אפשר לחלק בין זמן הגר"א לפני מאות שנים לזמנינו, שנעלי החול איכותיים וראויים גם לשבת, וכל הסיבה לדעת הגר"א שצריך לייחד מנעלים לשבת [בשונה מייחוד בגדים] הוא משום זלזול בשבת לנעול מנעלי חול [של זמנם] משא"כ עם מייחד מנעלים אחרים לשבת.

ב. ידוע מה שהורה החזון איש לאדם שהצטער לענוב עניבה בשבת - 'אם אין עונג בדבר לא שייך דין וכבדתו', וייתכן מטעם זה לא מקפידים לנעול מנעלי שבת מצד הנוחות, ובכל אופן מה שלא מקפידים לייחד מנעלי חול נוחים לשבת שבלאו הכי דומים לשל חול ובזה לא הוי כבוד שבת.

ג. כאן מצאתי מביאים משו"ת רב פעלים (ח"ד או"ח סי' י"ג), וז"ל: "תשובה: הסברא מחייבת דאין הסנדל הזה בכלל הבגדים שחייב האדם להחליף בשבת בגדים שלובשן בחול אעפ"י שהם חדשים ונאים דאין המנעל בכלל המלבושים, והראיה דברכת מלביש ערומים שנתקנה בשביל מלבושים של האדם לא נכלל בה המנעל והסנדל אלא תקנו רז"ל ברכה אחרת בשביל הנאת המנעל והיא ברכת שעשה לי כל צרכי דברכה זו נתקנה בעבור נעילת המנעלים כידוע. ועכ"ז אביא הוכחה לתשו' זו על שאלתכם ממ"ש בירושלמי דשבת פרק וא"ו הלכה ב', וז"ל: 'לאו אורחיה דבר נשא מיהוי ליה תרין סנדלין חד לחולא וחד לשבתא', עכ"ל. הרי לך להדיא דשאני סנדל משאר לבושין דאינו צריך ליחד סנדל א' לשבת אלא בשבת ובחול לובש סנדל א' וזה ברור, והשי"ת יאיר עינינו באור תורתו אכי"ר". וע"ע חסד לאלפים אות ג', כה"ח (סי' רס"ב ס"ק כ"ה).

באגב, החזון איש היה נוהג להחליף את כפתו לכבוד שבת בכיפה לבנה. וכ"כ החיד"א בספר מורה באצבע סימן ד אות קלט, ובכף החיים סימן רסב ס"ק כה שצריך לייחד כיפה לשבת ראה שם.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1228
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 417 פעמים
קיבל תודה: 377 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי יצחק » 19 מאי 2020, 21:16

זכור לי מהגמ' בכתובות שלא כתוב שצריך ליתן מנעלים לשבת, יש בצ"פ על התורה על הפסוק ונעלך לא בלתה מעל רגלך שמביא את הירושלמי הנ"ל שא"צ מנעל מיוחד לשבת.
ואכן כך הוא גם מסברא, מנעל הוא לא בגד, הוא יותר דומה למשקפים מאשר לבגד ודו"ק.


אברהם העברי
משתמש ותיק
הודעות: 695
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 154 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי אברהם העברי » 19 מאי 2020, 21:24

נהירו דאנפין כתב:
19 מאי 2020, 20:40
כמדו' שאצל הרבה בני תורה (הנשואים) אין מקפידים לייחד מנעלים לשבת קודש (ושמא טעות בידי?).

במקומותינו (ליטאים) נהגו כולם להחליף ושמא איני מכיר מספיק
נדיב לב כתב:
19 מאי 2020, 21:04
א. אפשר לחלק בין זמן הגר"א לפני מאות שנים לזמנינו, שנעלי החול איכותיים וראויים גם לשבת, וכל הסיבה לדעת הגר"א שצריך לייחד מנעלים לשבת [בשונה מייחוד בגדים] הוא משום זלזול בשבת לנעול מנעלי חול [של זמנם] משא"כ עם מייחד מנעלים אחרים לשבת.
לכאו' הגר"א נתכוון להחליף היינו ללבוש בגד נקי ולא להישאר באותם הבגדים מיום ו' לשבת ולאו דוו' בגד מיוחד לשבת שזה שייך רק בבגדי כבוד כחולצה וכדו' ולא בבגדי גוף כגופיה וכדו' ובזה ייושב מה שהבאת מגרביים


פותח הנושא
נהירו דאנפין
הודעות: 110
הצטרף: 13 ינואר 2020, 21:12
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי נהירו דאנפין » 21 מאי 2020, 16:44

יוסף זוסמאן כתב:
19 מאי 2020, 21:02
שמעתי פעם ממרן הגראי"ל שטינמן זיע"א להוכיח מגמרא בבא בתרא נ"ח א' מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס. ומדוע לא הזכירה הגמ' כתבה הגמרא שיש תחתיה ג''כ נעלי שבת בחול, ונעלי חול בשבת.

כוונת ההוכחה הנ"ל היינו לפירשב"ם שם, אך לפירש"י סוכה כא, ב ליכא לאוכוחי מידי.


פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 877
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבישת נעליים מיוחדות לשבת?

שליחה על ידי פרלמן משה » 21 מאי 2020, 18:47

מהלשון במעשה רב 'להחליף' משמע שמדובר על בגדים, שבהם נופל לשון החלפה, יחוד נעלים אין פירושו להחליף.
ואגב, משמע גם שלא היו לו בגדי שבת מיוחדים, אלא החליף למכובסים.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח