מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

נושאים שונים

פותח הנושא
שלו'
הודעות: 94
הצטרף: 27 אפריל 2020, 03:40
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי שלו' » 22 מאי 2020, 13:02

ידועים דברי הגמ' יומא ס"ט ב' שירמיהו לא אמר נורא משום שנכרים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו, [ומתוך שהקב"ה אמיתי - לא כיזב בו, ע"ש], עד שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה שהן הן נוראותיו, אלמלא מוראו היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין כל ע' אומות, ע"ש.

והנה איתא בשמות רבה (פכ"ט ט'):
וזהו דכתיב (ירמיהו י') מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה, אמרו הנביאים לירמיהו: מה ראית לומר מלך הגוים, כל הנביאים קורין אותו מלך ישראל ואתה קורא אותו מלך הגוים?! אמר להן שמעתי ממנו נביא לגוים נתתיך, ואני אמרתי מלך הגוים, לומר אם על בניו ועל בני ביתו לא חס, על אחרים הוא חס?! שנאמר נורא אלקים ממקדשיך, מי לא ייראך מלך הגוים, מי לא יתיירא ממך.
 
א"כ, ירמיהו עצמו אומר שע"י חורבן ביהמ"ק מתקיים נורא אלקים ממקדשיך, ועי"ז מי לא ייראך מלך הגוים, א"כ מדוע לא אמר שם והנורא? איה"נ שנכרים מקרקרין בהיכלו, אך הרי לנורא יש עוד ביטויים, ומדוע לא אמר ע"ש כך? וחזינן שאף אנשי כנה"ג לא החזירו תואר נורא משום זה אלא מטעם אחר,  וצ"ע.


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3156
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 954 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 מאי 2020, 13:21

שאלה יפה.
בפשוטו משום הק"ו שהגוים צריכים לעשות; שאם ממקודשך כך, על אחרים אעכו"כ - הם לא עושים. רק ישראל מכירים בזה.
ושוב איה נוראותיו לעיני הגויים.
משא"כ כבשה אחת בין ע' זאבים זה גם הם רואים.


בלדד השוחי
הודעות: 139
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 22 מאי 2020, 13:26

המהרש"א כ' שם, שדניאל כן אמר נורא, משום שהוא עצמו לא ראה את הנכרים מקרקרים בהיכלו. משמע מדבריו, שעצם הדבר שירמיהו רואה נכרים מקרקרים בהיכלו שזהו מצב סתירה ל'נורא' לפי הנראה לעיניו זהו המעכב בעדו מלומר נורא, אף שיש לנורא ביטויים אחרים.


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3156
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 954 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 מאי 2020, 13:35

ומענין לענין מוקשה לי מזה, מתי אנכה"ג חזרו ותקנו הנורא, אם משום שנבנה ביהמ"ק בימיהם - שפיר אמרו נורא וא"צ להסבר אחר.
אולי עד שנבנה הבית? והלא עסקו בבנינו כשבא עזרא ומינה ק"כ אנכה"ג


זכרונות
משתמש ותיק
הודעות: 213
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי זכרונות » 22 מאי 2020, 13:51

שמעתי פעם מהרה"ג רבי צ"מ ברגמן שליט"א, שהוסיף להקשות, היתכן שירמיהו הנביא לא האמין בנבואת משה שאמר הא' הגדול הגבור והנורא, והסביר שיש הבדל בין נבואה לחכמה, כי נביא יכול לומר רק מה שהוא רואה, ולכן לא אמר הנורא, אבל פשוט שבחכמה מובן שהן הן גבורותיו והן הן נוראותיו, ואפשר להוסיף בזה הבנה, שחכם עדיף מנביא


פותח הנושא
שלו'
הודעות: 94
הצטרף: 27 אפריל 2020, 03:40
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי שלו' » 22 מאי 2020, 13:52

שאר לעמו כתב:
22 מאי 2020, 13:35
ומענין לענין מוקשה לי מזה, מתי אנכה"ג חזרו ותקנו הנורא, אם משום שנבנה ביהמ"ק בימיהם - שפיר אמרו נורא וא"צ להסבר אחר.
אולי עד שנבנה הבית? והלא עסקו בבנינו כשבא עזרא ומינה ק"כ אנכה"ג


שאלה יפה.
והנה הפס' שהובא ביומא שם להראות שאנכה"ג חזרו לומר נורא הוא מנחמיה ט', ובפשוטו מדובר אחר שכבר נבנה המקדש, ע"ש.
אכן לכא' י"ל שעדיין אין זה גילוי הנורא של המקדש, כי הרי חסרו כמה דברים, וביניהם גילוי שכינה [יומא כ"א ב'].
ובפרט שעדיין היו משועבדים תחת מלכות פרס כידוע, ועקרונית היה שייך שיווצר שוב מצב של חורבן ונכרים מקרקרים ח"ו.
 


בלדד השוחי
הודעות: 139
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 22 מאי 2020, 13:58

שאר לעמו כתב:
22 מאי 2020, 13:35
ומענין לענין מוקשה לי מזה, מתי אנכה"ג חזרו ותקנו הנורא, אם משום שנבנה ביהמ"ק בימיהם - שפיר אמרו נורא וא"צ להסבר אחר.
אולי עד שנבנה הבית? והלא עסקו בבנינו כשבא עזרא ומינה ק"כ אנכה"ג


אולי חידושם של אנכה"ג היה, שאין תלוי באם נכרים מקרקרים או לא, דסגי במה שיש נוראות במה שהאיך אומה וכו', כדי לומר נורא.
ונפ"מ לזמן הגלות, בזמנינו אנו, שנכרים מקרקרים וכו' (מסגדים וכדו') עדיין אנו אומרים נורא משום אנכה"ג (ועי' טו"א שם).

ואף שכפי שאתה טוען, גם בלא"ה הי' אפש"ל נורא אז, אבל בגמ' משמע, שהם באו לחדש כנ"ל, היינו שהם פליגי גם למפרע וס"ל שלא היתה סיבה להפסיק לומר נורא, כי אלמלא מוראו וכו', ועי' גם רש"י שם שהכוונה שלטענתם כבר מיום החורבן עצמו הי' נראה מוראו ע"י שנתקיימו ולא כלו.
 


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3156
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 954 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 מאי 2020, 17:03

קשה לומר שאנכה"ג חלקו על ירמיה.


בלדד השוחי
הודעות: 139
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 22 מאי 2020, 17:18

שאר לעמו כתב:
22 מאי 2020, 17:03
קשה לומר שאנכה"ג חלקו על ירמיה.
ז"ל הטורי אבן:
טורי אבן מגילה כה ע"א
א"כ לירמיה ודניאל אין ראוי לומר עכשיו בזמן הגלו' גבור ונורא אלא דמה שאנו אומרין אאנשי כנה"ג סמכינן שאמרו אדרבה זהו גבורותיו ונוראותיו, 

(בהודעתי הקודמת כתבתי לעיין בטו"א שם, טעות שלי, הכוונה לטו"א במגילה).

וגם לשון רש"י הוא:
רש"י יומא סט ע"ב
ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו וכו' - מן יום החורבן אתה למד נוראותיו, שכל האומות נאספו להשמידם ונתקיימו מהן. 

נראה מדבריו שדבריהם של אנכה"ג נסובים על יום החורבן עצמו, ולא שנתחדש אח"כ משהו. (אמנם עי' מהרש"א בח"א לא כרש"י בזה).
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין חכמה, אליעזר ג, גבריאל פולארד, חלק א׳ ממעל, פיילוט 0.4 | 4 אורחים