מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

נושאים שונים

מקדש שביעי כל שביעי
הודעות: 280
הצטרף: 08 נובמבר 2019, 09:33
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי מקדש שביעי כל שביעי » 24 פברואר 2021, 04:34

למה זה תשאל לשמי כתב:
12 יולי 2020, 18:30
מגבונים הגר''א ווייס שליט''א מתיר
איפה הוא כותב זאת?


מבקש אמת
הודעות: 3335
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 328 פעמים
קיבל תודה: 1363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 פברואר 2021, 07:42

פינחס רוזנצוויג כתב:
24 פברואר 2021, 02:20
רבינא כתב:
24 פברואר 2021, 01:44
סבון נוזלי יש מי שאוסר מדאורייתא?
ממה שידוע לי יש שאוסרים מדרבנן אבל לא מדאורייתא
הגר"מ פיינשטיין אסר מדאורייתא, אבל לא הסכימו עמו כל אחרוני זמנינו והתירו לכתחילה.
רק בסמיך אסר משום דלא ידעינן שיעור הסמיכות, אבל בדליל מפורש בגמרא שבת קמו,ב להיתר, שהרי כל מה דאסרינן למרח שמן עב הוא גזירה אטו שעוה, ומיירי שם שסותם בשמן את פי החבית ואעפ"כ אינו אסור אלא מחמת גזירה, ומוכח מזה שאם אינו סמיך מספיק שיכול לסתום פי החבית לא שייך לגזור עליו.
 


מבקש אמת
הודעות: 3335
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 328 פעמים
קיבל תודה: 1363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 פברואר 2021, 07:50

איש עני כתב:
24 פברואר 2021, 01:44
מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 01:24
גבריאל פולארד כתב:
13 יולי 2020, 22:24


מסכים אתך. בעיניי פשיטא שיש להחמיר בדאורייתא בכה"ג.
הדוגמא שהבאת מצוינת, ושמעתי פעם (אשמח לברר אצל תלמידיו מבררי לקחו) דזו גופא היתה סברת הגרי"ש אלישיב בהרבה ממחלוקתיו עם הגרש"ז בהלכות שבת, דכל היכא שחידש הגרש"ז סברא להקל באיסור דאורייתא ללא ראייה מוכרחת שלל זאת הגריש"א.
בהקשר לדבריך שמעתי פעם טענה שכל כה"ג לא חשיב ספיקא דאורייתא דאזלינן ביה לחומרא, משום שהאוסר אינו סובר בבירור שאסור אלא דס"ל שאי אפשר לסמוך להקל ללא ראייה מוכרחת וממילא ברוב ספיקות שאין בהן ראיה מוכרחת מחמיר, ונמצא שיש כאן צד אחד מתיר וצד אחר מחמיר אך לא אוסר, וזה לא מקרי ספק דאורייתא. ולענ"ד טענה זו מסתברת ביותר.
סו"ס כיון דס"ל דאין הכרעה ולשיטתו א"א לסמוך על הכרעת הגרשז"א הא לא יצא מידי ספיקא. ואין לומר דאסמומ"ו דהא הא גופא טענתו  דאי"ז ודאי.

יוצא שיש כאן מחלוקת האם זה בגדר ספיקא דאורייתא או בגדר ודאי מותר, ולפי מה שביאר השערי יושר שהיתר ס"ס הוא משום שהחיוב להחמיר הוא רק כששני הצדדים שקולים, נמצא שכאן אין שני הצדדים שקולים, דצד ההיתר מוסכם על כולם וצד האיסור שנוי במחלוקת. ומטעם נוסף יש להקל דלשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא לקולא מה"ת נמצא שיש לנו כאן ספק בדין דרבנן ואזלינן ביה לקולא.

ולענ"ד מוכרחים אנו לומר כן דאל"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו, דבכל מחלוקת מעתה ועד עולם שיהיה איזה פוסק שחושש להתיר נצטרך להחמיר מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ולא מסתבר לומר כן אלא בשיש שני צדדים שוים, אלו אוסרים ואלו מתירים.
 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 577
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 185 פעמים
קיבל תודה: 194 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 24 פברואר 2021, 08:11

מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 07:42
פינחס רוזנצוויג כתב:
24 פברואר 2021, 02:20
רבינא כתב:
24 פברואר 2021, 01:44
סבון נוזלי יש מי שאוסר מדאורייתא?
ממה שידוע לי יש שאוסרים מדרבנן אבל לא מדאורייתא
הגר"מ פיינשטיין אסר מדאורייתא, אבל לא הסכימו עמו כל אחרוני זמנינו והתירו לכתחילה.
רק בסמיך אסר משום דלא ידעינן שיעור הסמיכות, אבל בדליל מפורש בגמרא שבת קמו,ב להיתר, שהרי כל מה דאסרינן למרח שמן עב הוא גזירה אטו שעוה, ומיירי שם שסותם בשמן את פי החבית ואעפ"כ אינו אסור אלא מחמת גזירה, ומוכח מזה שאם אינו סמיך מספיק שיכול לסתום פי החבית לא שייך לגזור עליו.

אבל הגר"מ גופיה חש לראייתך וז"ל בתשובה (אוח קיג)
ובדבר להתרחץ עם בורית בשבת ויו"ט, הנה פשוט שאסור משום ממחק. ואף בבורית שהוא לח כמים אף שהרבה נוהגין להתיר אין ברור לי כ"כ ההיתר מכיון שנעשה מזה המולינעס [היינו קצף] ומתפשט הרבה יותר מכפי שהוא ע"י הרחיצה, וא"כ ניכר שעדיין יש בזה קצת ממחק, לא כשאר דברים לחים כמים ושמן. אף שאפשר שבדבר לח ליכא איסור ממחק. לכן אין נוהגין בביתי היתר זה וכן ראוי להחמיר.

מבואר שחילק בין שמן לסבון נוזלי. 
 


שלום23
הודעות: 531
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי שלום23 » 24 פברואר 2021, 09:39

מקדש שביעי כל שביעי כתב:
24 פברואר 2021, 04:34
למה זה תשאל לשמי כתב:
12 יולי 2020, 18:30
מגבונים הגר''א ווייס שליט''א מתיר
איפה הוא כותב זאת?
מגבונים וחשמל.pdf
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מקדש שביעי כל שביעי
הודעות: 280
הצטרף: 08 נובמבר 2019, 09:33
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי מקדש שביעי כל שביעי » 24 פברואר 2021, 09:43

שלום23 כתב:
24 פברואר 2021, 09:39
מגבונים וחשמל.pdf
תודה רבה


מבקש אמת
הודעות: 3335
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 328 פעמים
קיבל תודה: 1363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 פברואר 2021, 10:01

פינחס רוזנצוויג כתב:
24 פברואר 2021, 08:11
מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 07:42
פינחס רוזנצוויג כתב:
24 פברואר 2021, 02:20

הגר"מ פיינשטיין אסר מדאורייתא, אבל לא הסכימו עמו כל אחרוני זמנינו והתירו לכתחילה.
רק בסמיך אסר משום דלא ידעינן שיעור הסמיכות, אבל בדליל מפורש בגמרא שבת קמו,ב להיתר, שהרי כל מה דאסרינן למרח שמן עב הוא גזירה אטו שעוה, ומיירי שם שסותם בשמן את פי החבית ואעפ"כ אינו אסור אלא מחמת גזירה, ומוכח מזה שאם אינו סמיך מספיק שיכול לסתום פי החבית לא שייך לגזור עליו.
אבל הגר"מ גופיה חש לראייתך וז"ל בתשובה (אוח קיג)
ובדבר להתרחץ עם בורית בשבת ויו"ט, הנה פשוט שאסור משום ממחק. ואף בבורית שהוא לח כמים אף שהרבה נוהגין להתיר אין ברור לי כ"כ ההיתר מכיון שנעשה מזה המולינעס [היינו קצף] ומתפשט הרבה יותר מכפי שהוא ע"י הרחיצה, וא"כ ניכר שעדיין יש בזה קצת ממחק, לא כשאר דברים לחים כמים ושמן. אף שאפשר שבדבר לח ליכא איסור ממחק. לכן אין נוהגין בביתי היתר זה וכן ראוי להחמיר.

מבואר שחילק בין שמן לסבון נוזלי. 

לא זכרתי בדיוק מה שכתב בזה, אך איני מבין את סברתו שהקצף הוא סיבה שיהיה ממרח. 
 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 577
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 185 פעמים
קיבל תודה: 194 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 24 פברואר 2021, 10:41

מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 10:01
אך איני מבין את סברתו שהקצף הוא סיבה שיהיה ממרח.
וכוונת לדברי מרן הגרי"ש זצוקלה"ה שכתב במכתב שלא ירד לסוף דעת הגר"מ בזה.


יושב אוהלים
הודעות: 5802
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 698 פעמים
קיבל תודה: 1413 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 24 פברואר 2021, 10:53

להרבנים @פינחס רוזנצוויג ו @מבקש אמת נ"י.

האשכול כאן לא בא לדון בנושא הלכה מסוימת, אלא בשאלה יותר כללית.
אם אתם מעוניינים להמשיך את המשא ומתן לגבי ההיתר או האיסור להשתמש בסבון נוזלי בשבת תפתחו בבקשה אשכול מיוחד לנושא זה, ובבקשה אל תהפוך את האשכול לנושא שלא בשבילו הוא נפתח.
יישר כחכם


איש עני
הודעות: 145
הצטרף: 31 דצמבר 2020, 11:11
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי איש עני » 24 פברואר 2021, 20:53

מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 07:50
איש עני כתב:
24 פברואר 2021, 01:44
מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 01:24

בהקשר לדבריך שמעתי פעם טענה שכל כה"ג לא חשיב ספיקא דאורייתא דאזלינן ביה לחומרא, משום שהאוסר אינו סובר בבירור שאסור אלא דס"ל שאי אפשר לסמוך להקל ללא ראייה מוכרחת וממילא ברוב ספיקות שאין בהן ראיה מוכרחת מחמיר, ונמצא שיש כאן צד אחד מתיר וצד אחר מחמיר אך לא אוסר, וזה לא מקרי ספק דאורייתא. ולענ"ד טענה זו מסתברת ביותר.
סו"ס כיון דס"ל דאין הכרעה ולשיטתו א"א לסמוך על הכרעת הגרשז"א הא לא יצא מידי ספיקא. ואין לומר דאסמומ"ו דהא הא גופא טענתו  דאי"ז ודאי.
יוצא שיש כאן מחלוקת האם זה בגדר ספיקא דאורייתא או בגדר ודאי מותר, ולפי מה שביאר השערי יושר שהיתר ס"ס הוא משום שהחיוב להחמיר הוא רק כששני הצדדים שקולים, נמצא שכאן אין שני הצדדים שקולים, דצד ההיתר מוסכם על כולם וצד האיסור שנוי במחלוקת. ומטעם נוסף יש להקל דלשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא לקולא מה"ת נמצא שיש לנו כאן ספק בדין דרבנן ואזלינן ביה לקולא.

ולענ"ד מוכרחים אנו לומר כן דאל"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו, דבכל מחלוקת מעתה ועד עולם שיהיה איזה פוסק שחושש להתיר נצטרך להחמיר מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ולא מסתבר לומר כן אלא בשיש שני צדדים שוים, אלו אוסרים ואלו מתירים.

לכאו' אין שייך ס"ס והוי כס"ס משם אחד. 
מש"כ ע"פ הרמב"ם וכו' הא כבר בי' כן הרבה בטעם היתר בס"ס [והארכתי באשכול אחר לגבי תכלת] ומ"מ הכא אין שייך כהנ"ל דלא חשיב ס"ס. ועוד שאין להסתמך על הר"מ לדינא.
מש"כ על כל מחלוקת. הא כבר כ' דאזלי' אחר הרוב פוסקים או אחר הגדול בחכמה וכו' ובאמת כה"ג שהצדדים שווים וודאי בתורה אחר המחמיר [אא"כ יש בפלוגתא קולא וחומרא דכה"ג י"ל דיכול להקל ואכ"מ].
 


מבקש אמת
הודעות: 3335
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 328 פעמים
קיבל תודה: 1363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי מבקש אמת » 25 פברואר 2021, 00:22

איש עני כתב:
24 פברואר 2021, 20:53
מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 07:50
איש עני כתב:
24 פברואר 2021, 01:44

סו"ס כיון דס"ל דאין הכרעה ולשיטתו א"א לסמוך על הכרעת הגרשז"א הא לא יצא מידי ספיקא. ואין לומר דאסמומ"ו דהא הא גופא טענתו  דאי"ז ודאי.
יוצא שיש כאן מחלוקת האם זה בגדר ספיקא דאורייתא או בגדר ודאי מותר, ולפי מה שביאר השערי יושר שהיתר ס"ס הוא משום שהחיוב להחמיר הוא רק כששני הצדדים שקולים, נמצא שכאן אין שני הצדדים שקולים, דצד ההיתר מוסכם על כולם וצד האיסור שנוי במחלוקת. ומטעם נוסף יש להקל דלשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא לקולא מה"ת נמצא שיש לנו כאן ספק בדין דרבנן ואזלינן ביה לקולא.

ולענ"ד מוכרחים אנו לומר כן דאל"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו, דבכל מחלוקת מעתה ועד עולם שיהיה איזה פוסק שחושש להתיר נצטרך להחמיר מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ולא מסתבר לומר כן אלא בשיש שני צדדים שוים, אלו אוסרים ואלו מתירים.
לכאו' אין שייך ס"ס והוי כס"ס משם אחד. 
מש"כ ע"פ הרמב"ם וכו' הא כבר בי' כן הרבה בטעם היתר בס"ס [והארכתי באשכול אחר לגבי תכלת] ומ"מ הכא אין שייך כהנ"ל דלא חשיב ס"ס. ועוד שאין להסתמך על הר"מ לדינא.
מש"כ על כל מחלוקת. הא כבר כ' דאזלי' אחר הרוב פוסקים או אחר הגדול בחכמה וכו' ובאמת כה"ג שהצדדים שווים וודאי בתורה אחר המחמיר [אא"כ יש בפלוגתא קולא וחומרא דכה"ג י"ל דיכול להקל ואכ"מ].
אין כוונתי להתיר מדין ספק ספיקא, אלא דמאותו הטעם שמתירים ס"ס משום דלא חשיב ספק כשאין הצדדים שקולים, ה"נ לא מקרי ספק כיון שאין הצדדים שקולים, דצד אחד מתיר בודאי וצד שני מסופק.
לגבי ההסתמכות על הרמב"ם לדינא - רוב האחרונים שאני ראיתי כתבו שלהלכה קיי"ל כהרמב"ם וסייעתו ושכן נקטו רוב הפוסקים (כן כתב בשו"ת רדב"ז (ד,צג), והפני יהושע פסחים ט,ב, והפרי חדש יו"ד קי, והחיד"א במחזיק ברכה תקפט,ו, ועוד אחרונים).נ.ב. מצאתי שהט"ז מתייחס למקרה דומה שיש מחלוקת האם הוי ספיקא דאורייתא או ספיקא דרבנן, ויש בזה סתירה בדברי הט"ז, ביו"ד שמב,א מביא בשם תשובת הר"ן שכשיש ספק האם הוא דין דאורייתא או דרבנן יש להחמיר כדין ספיקא דאורייתא, אך בשו"ת הב"ח החדשות סי' עח יש תשובה של הט"ז שכותב בשם תשובה אחרת של הר"ן שא"צ להחמיר בכה"ג, וחיפשתי בדברי הר"ן בשתי התשובות ולא מצאתי ראיה לא לכאן ולא לכאן (ובהערות לשו"ת הר"ן ג"כ ציין שאין מקור לזה מדברי הר"ן), וצ"ע. אמנם נידון דידן עדיפא, דהצד המיקל ס"ל דודאי מותר ולא שאפשר להקל מדין ספיקא דרבנן לקולא.
 


גבעת לוד
הודעות: 286
הצטרף: 28 אוקטובר 2020, 20:54
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 52 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי גבעת לוד » 25 פברואר 2021, 00:58

נשאל על כך הרשב"א (שו"ת ח"א סימן רנ"ג) האם יש לסמוך תמיד על הרמב"ם והרי"ף לקולא ולחומרא או שאפשר לסמוך לפעמים על פוסק אחר שמתיר והשיב וז"ל: "תחלת כל דבר אומר... ומכל מקום עיקרי דברים אלו דאמרת יש בהן חלוקין שאין כל הפוסקים והחכמים שווים ולא כל המקומות שוים מן הדין כיצד שורת הדין אם (היו) שנים הפוסקים (כ)באחד זה אוסר וזה מתיר אם נודע האחד גדול בחכמה ובמנין ויצא שמו כן הולכים אחריו בין להחמיר בין להקל, היו שניהם שווין ולא נודע מי גדול משניהם בשל תורה הולכין אחר המחמיר דהוה ליה כספיקא דאורייתא ובשל סופרים הולכין אחר המקל ודאיתא בריש פרק קמא דע"ז, ומי שסומך על המקל בשל תורה עובר וזה מאותן שנאמר עליהן ומקלו יגד לו כמו שאמר', אבל אם היה רב אחד במקומם ולמדם הן הולכין אחר דבריו... ומן הדרך הזה כל שנהגו לעשות כל מעשיהם ע"פ אחד מגדולי הפוסקים במקום שנהגו לעשות כל מעשיהם ע"פ הלכות הרב אלפסי ז"ל ובמקומות שנהגו לעשות כל מעשיהם ע"פ חיבור הרמב"ם ז"ל והרי עשו אלו הגדולים כרבם. ומיהו אם יש שם אחד חכם וראוי להוראה ורואה ראיה לאסור מה שהם מתירין נוהג בו איסור שאין אלו כרבם ממש דבמקום רבם אילו יעשו שלא כדבריו יקלו בכבוד רבם במקומו... ובמקום שיש שניהם שווים שהולכין אחר המחמיר בשל תורה דווקא בשהם אחד כנגד אחד אבל אם שניים הם נגד האחד הולכים אחר הרוב ואם יש תלמיד חכם ראוי להוראה ורואה דברי המקל בזה אפשר שיעשה כקולו מפני שהוא מסכים בהוראתו עם המקל והם הרבים כנגד היחיד, זה שנראה לי בעניינים אלו, עכ"ל הרשב"א.


איש עני
הודעות: 145
הצטרף: 31 דצמבר 2020, 11:11
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי איש עני » 03 מרץ 2021, 00:21

מבקש אמת כתב:
25 פברואר 2021, 00:22
איש עני כתב:
24 פברואר 2021, 20:53
מבקש אמת כתב:
24 פברואר 2021, 07:50

יוצא שיש כאן מחלוקת האם זה בגדר ספיקא דאורייתא או בגדר ודאי מותר, ולפי מה שביאר השערי יושר שהיתר ס"ס הוא משום שהחיוב להחמיר הוא רק כששני הצדדים שקולים, נמצא שכאן אין שני הצדדים שקולים, דצד ההיתר מוסכם על כולם וצד האיסור שנוי במחלוקת. ומטעם נוסף יש להקל דלשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא לקולא מה"ת נמצא שיש לנו כאן ספק בדין דרבנן ואזלינן ביה לקולא.

ולענ"ד מוכרחים אנו לומר כן דאל"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו, דבכל מחלוקת מעתה ועד עולם שיהיה איזה פוסק שחושש להתיר נצטרך להחמיר מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ולא מסתבר לומר כן אלא בשיש שני צדדים שוים, אלו אוסרים ואלו מתירים.
לכאו' אין שייך ס"ס והוי כס"ס משם אחד. 
מש"כ ע"פ הרמב"ם וכו' הא כבר בי' כן הרבה בטעם היתר בס"ס [והארכתי באשכול אחר לגבי תכלת] ומ"מ הכא אין שייך כהנ"ל דלא חשיב ס"ס. ועוד שאין להסתמך על הר"מ לדינא.
מש"כ על כל מחלוקת. הא כבר כ' דאזלי' אחר הרוב פוסקים או אחר הגדול בחכמה וכו' ובאמת כה"ג שהצדדים שווים וודאי בתורה אחר המחמיר [אא"כ יש בפלוגתא קולא וחומרא דכה"ג י"ל דיכול להקל ואכ"מ].
אין כוונתי להתיר מדין ספק ספיקא, אלא דמאותו הטעם שמתירים ס"ס משום דלא חשיב ספק כשאין הצדדים שקולים, ה"נ לא מקרי ספק כיון שאין הצדדים שקולים, דצד אחד מתיר בודאי וצד שני מסופק.
לגבי ההסתמכות על הרמב"ם לדינא - רוב האחרונים שאני ראיתי כתבו שלהלכה קיי"ל כהרמב"ם וסייעתו ושכן נקטו רוב הפוסקים (כן כתב בשו"ת רדב"ז (ד,צג), והפני יהושע פסחים ט,ב, והפרי חדש יו"ד קי, והחיד"א במחזיק ברכה תקפט,ו, ועוד אחרונים).נ.ב. מצאתי שהט"ז מתייחס למקרה דומה שיש מחלוקת האם הוי ספיקא דאורייתא או ספיקא דרבנן, ויש בזה סתירה בדברי הט"ז, ביו"ד שמב,א מביא בשם תשובת הר"ן שכשיש ספק האם הוא דין דאורייתא או דרבנן יש להחמיר כדין ספיקא דאורייתא, אך בשו"ת הב"ח החדשות סי' עח יש תשובה של הט"ז שכותב בשם תשובה אחרת של הר"ן שא"צ להחמיר בכה"ג, וחיפשתי בדברי הר"ן בשתי התשובות ולא מצאתי ראיה לא לכאן ולא לכאן (ובהערות לשו"ת הר"ן ג"כ ציין שאין מקור לזה מדברי הר"ן), וצ"ע. אמנם נידון דידן עדיפא, דהצד המיקל ס"ל דודאי מותר ולא שאפשר להקל מדין ספיקא דרבנן לקולא.

הטעם של ס"ס אינו שייך כאן כלל. השער"י מבאר דהדין של ספק דאו' לחומרא נתחדש רק בספרק הראשון משא"כ בס"ס דהוי עוד ספק לא נתחדש. הכא אי"ז שייך.

מש"כ אי פסקי' כהר"מ הנה באשכול על המטיל תכלת בזמן הזה הבאתי עשרות אחרונים שפסקו כר"מ. ומ"מ כנגדם יש עשרות דלא כהר"מ ובכללם הש"ך והפמ"ג וכן משמעות הרמ"א ביו"ד והשד"ח כ' שהאשכנזים החמירו בזה [כמדומני גם בעדות ספרד אי"ז ברור והגאון הריח"ס אינו פוסק להר"מ].
 


בן אבנר
הודעות: 116
הצטרף: 09 מרץ 2021, 21:36
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי בן אבנר » 07 אפריל 2021, 12:14

לישועתך קויתי השם כתב:
23 פברואר 2021, 19:30
חלק א׳ ממעל כתב:
12 יולי 2020, 18:28
הוא הביא באשכול הנ"ל את הדוגמא של רחוב ט"ז אמה אם הוי רה"ר דאורייתא (האמת היא שבזה גם המ"ב כותב שראוי להחמיר)

לא עיינתי בזה מספיק כעת. אבל יש לשים לב שהמ"ב כמדומני כ' רק שבעל נפש יחוש ויר"ש יחמיר.

ג"א לא עיינתי בזה מספיק כעת, אך ע"פ זכרוני המשנ"ב כותב שרוב הראשונים אוסרים, אך כיון שהמנהג כהמקלים א"א למחות ביד המיקילים, אבל כל יר"ש יחמיר, [מהאבל שכמדו' שכתוב שם אפשר להבין את עיקר דעתו].


לישועתך קויתי השם
הודעות: 1611
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 1378 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 08 אפריל 2021, 00:16

בן אבנר כתב:
07 אפריל 2021, 12:14
לישועתך קויתי השם כתב:
23 פברואר 2021, 19:30
חלק א׳ ממעל כתב:
12 יולי 2020, 18:28
הוא הביא באשכול הנ"ל את הדוגמא של רחוב ט"ז אמה אם הוי רה"ר דאורייתא (האמת היא שבזה גם המ"ב כותב שראוי להחמיר)

לא עיינתי בזה מספיק כעת. אבל יש לשים לב שהמ"ב כמדומני כ' רק שבעל נפש יחוש ויר"ש יחמיר.

ג"א לא עיינתי בזה מספיק כעת, אך ע"פ זכרוני המשנ"ב כותב שרוב הראשונים אוסרים, אך כיון שהמנהג כהמקלים א"א למחות ביד המיקילים, אבל כל יר"ש יחמיר, [מהאבל שכמדו' שכתוב שם אפשר להבין את עיקר דעתו].
א"כ עלתה בידינו שמחלוקת בדאורייתא כשהמנהג להקל - אין למחות, וראוי לבעיל נפש להחמיר, ואי"ז ממש חיוב גמור להחמיר ככל מחלוקת פוסקים בדאוריתא
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 2163
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 629 פעמים
קיבל תודה: 986 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 08 אפריל 2021, 00:23

לישועתך קויתי השם כתב:
08 אפריל 2021, 00:16
בן אבנר כתב:
07 אפריל 2021, 12:14
לישועתך קויתי השם כתב:
23 פברואר 2021, 19:30


לא עיינתי בזה מספיק כעת. אבל יש לשים לב שהמ"ב כמדומני כ' רק שבעל נפש יחוש ויר"ש יחמיר.

ג"א לא עיינתי בזה מספיק כעת, אך ע"פ זכרוני המשנ"ב כותב שרוב הראשונים אוסרים, אך כיון שהמנהג כהמקלים א"א למחות ביד המיקילים, אבל כל יר"ש יחמיר, [מהאבל שכמדו' שכתוב שם אפשר להבין את עיקר דעתו].
א"כ עלתה בידינו שמחלוקת בדאורייתא כשהמנהג להקל - אין למחות, וראוי לבעיל נפש להחמיר, ואי"ז ממש חיוב גמור להחמיר ככל מחלוקת פוסקים בדאוריתא

אפשר לומר, אלא שבכ''ז כאן ישנו רמ''א מפורש, ואיני בטוח שזה נכון לגבי שאר המקרים.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אמונת אומן, זאת נחמתי, נחלי מים | 6 אורחים