חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

נושאים שונים

אנא הצבע לאפשרות שעימה אתה מזדהה:

אני מסכים עם כל מילה
26
41%
אני מסכים עם הבעיה, אני מפקפק ביעילותו של הפתרון
13
20%
אני מסכים עם הבעיה, אני מפקפק בריאליות של הפתרון
21
33%
אני אשלח את הערותיי במייל המוזכר בסוף המאמר
2
3%
אני מתנגד חריף למאמר, הוא סכנה להשקפה הטהורה ולשלמות עולם הישיבות והכוללים אשר יסדוה רבותינו מצוקי ארץ
2
3%
 
סך הכול הצבעות: 64


פותח הנושא
חזון העצמות היבשות
הודעות: 6
הצטרף: 29 יולי 2020, 10:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי חזון העצמות היבשות » 29 יולי 2020, 11:04

ימים קשים עוברים על היכלי הישיבות והכוללים, כאשר נגיף הקורונה סוגר אזורים ומבודד את הכלל לבד בבד. יש שמדברים על מצב שכמותו לא היה כאן מאז ימי המלחמות העולמיות הזכורות לרע. בחורים מסתובבים ברחובות, ואילו אברכים שוהים בביתם רוב זמנם, זמן רב מדי.
במקביל לצער ולכאב, יתכן ותקופה זו מזמנת לנו אפשרות לשינויים נחוצים, שינויים שהיו רצויים מזמן, אך האופי השמרני שהציבור החרדי מתברך בו, עצר בעדם. זמנים של טירוף גבולות, של ערבוב יוצרות, הם הנקודה שבה גם השמרנים מאמצים נורמות חדשות, ומתחילות לשמר אותן בקנאות.
לא אכנס עתה לדיון אודות הישיבות ובחוריהם, ברצוני לדון דווקא על כוללי האברכים.
אברך, הוא אדם עצמאי, בוגר ומבוגר, אשר רוצה להקדיש את חייו ללימוד התורה. בדרך כלל, הוא כבר בשל ומחזיק ברשותו כלים לעיון והעמקה, ומאידך הוא רוצה לצאת עם תפוקה לימודית בידו. שלא כמו בחור הנתפס כמתלמד וכמי שרוכש כלי לימוד, ומחמת נלהבותו הצעירה הוא מסתפק גם בעצם הלימוד אף אם היא אינה מביאה תוצאות מדידות.
מאידך, אברך הוא בעל משפחה. הוא אמור לשאת בעול הפרנסה, ולהביא טרף לביתו לצד אשתו המורטת עצמה על מנת להחזיק איכשהו את הבית.
השילוב הזה יצר את כוללי האברכים, כאשר ראשיהם מכתתים רגליהם על מנת להשיג מלגות צנועות יותר ופחות, והאברכים יושבים והוגים באהלה של תורה.
אלא מה? שהמצב אינו ממש כמתואר, ולא אמשיך וארחיב בתיאורים מיותרים אשר כל אברך נחשף אליהם.
למעשה, בהיכלי הכוללים שוהים בטלנים שאינם מוצאים סיפוק בחייהם, הלכודים במסגרת החברתית שאינה נותנת להם כל אפשרות אחרת, לצד מתמידים מורמים מעם אשר ממצים את שעותיהם עם לימוד אינטנסיבי וחדור מטרה.
איני דן באברכים אשר מעולם לא שאפו להגיע לרמה מסוימת של ידיעת התורה, וכל שהייתם בכולל הוא מחמת לחץ משפחתי וחברתי בלבד. אני מתייחס לאלו אשר כניסתם לכולל הייתה עם מטרה ושאיפה, מבחינה רעיונית הם מזדהים לחלוטין עם הצורך הכללי בחכמי תורה, והעליונות האישית המושגת על ידי השתלמות בחכמת התורה, אלו שרק כחלוף זמן מסוים מעת נישואיהם, הזמן שבו הגיעו לכולל בשפתיים דולקות, מתחילים להתייבש ולקמול. שיחות חולין מנקדות את סדרי לימודם, וכתמי קפה מעטרים את שעותיהם. קווי נייעס מאריכים את שירותיהם, ופלפולי פוליטיקה מחליפים את חידושיהם.
לדעתי, מציאות מצערת זו נוצרת מחמת השילוב האמור. אברך הנזקק למלגה קיומית, משתעבד בעצם לראש הכולל אשר בצדק חש עצמו כמעביד אשר בידו לקבוע עבור חברי הכולל את סדרי לימודיהם. אם המדובר על תוכן הלימוד, או שעות הלימוד. הוא מחליט האם לבחון את האברכים במידת ידיעתם את החומר הנלמד, או שמא לחייבם לכתוב מערכות עליו.
האברך אחר חתונתו, לא תמיד יכול לשבת עם עצמו ולשרטט מטרות אישיות הקולעות לטעמו. הוא מחפש כולל, והוא אמור להתיישר לפי קווי הפעולה שהכולל קובע עבורו. במידה מסוימת, הכולל כולל את הפרטים, ואינו מתייחס אליהם, אלא מנחית עליהם את הוראות הפעולה אשר עליהם לציית להן על מנת לקבל את המלגה המובטחת.
ישנם אברכים אשר בטבעם הם מקבלי עול, הם ילמדו מה שיורו להם ראשי הכולל, והם בעצם הופכים את המטרה הכללית של הכולל למטרתם האישית. אך לא כולם כך. ישנם אנשים אשר מטבעם הם עצמאיים, הם לא מרגישים מיצוי עצמי כאשר הם לומדים את מסכת חולין בעוד הם עורגים לאורח חיים, או כאשר הם לומדים הלכות שבת, ומרגישים משיכה עזה לטהרות.
כוללי לבו חפץ נוסדו על מנת לתן מענה לבעיה זו. אנשים בעלי רוח הקימו בתי מדרש אשר שם יכול כל חבר ללמוד מה שלבו חפץ, להתקדם בידיעת התורה ובמעמקיה, זאת מבלי לוותר על מלגת לימודים.
האמת, שגם לפניהם היו אנשים עצמאיים, שיצאו מן המסגרות המחייבות לחיי חירות אישיים, כאשר הם המחליטים את אופי הלימוד, את זמניו ואת תוכנו.
אלא שגם פתרון זה אינו פותר את כל הבעיות הצצות. החיסרון שבעסק עצמאי לעומת עבודה כשכיר מתבטא גם בעולם התורה. בעוד השכיר המחויב לראש הכולל, מרגיש משועבד להקפיד על שמירת זמני הסדרים, ועל עמידה בהספק הנקבע על ידי הכולל, זאת על מנת שלא להיפלט מן המסגרת ולהפסיד את המלגה. הרי העצמאי הוא העובד והוא המעביד, וגם אם שאיפות רמות הדריכוהו בתחילת דרכו, קורה ואלו מצטננות, ואז מתחיל מעגל קסמים של בטלנות המובילה לייאוש הסוללת דרך לבטלנות חוזרת עד כדי קריסה כללית.
בעוד עצמאי העובד לפרנסתו, למרות הפיתויים האורבים לפתחו, בסוף החודש המינוס לוחצו לשוב לעבודתו כסדרה, הרי האברך העצמאי מטרתו הישגים לימודיים אשר אם אין מי שיעקוב אחריו, לעתים הוא עצמו לא יטרח לבדוק את התוצאות. והתוצאה עגומה.
תקופת הקורונה הולידה אצל רבים את המיאוס מן המסגרות הלוחצות והמשעבדות, המתעלמות מן הביטוי האישי של היחיד, והשוללות את הגשמת שאיפותיו העצמאיות.
במקביל, עולם הווירטואל התורני התרחב והתפתח בימים אלו כפי שלא קרה מאז נוצר. בתי המדרש הטלפוניים לצד אלו הדיגיטליים והמקוונים צצו בכל עבר כנשאים חייבי בידוד. ולפי הנראה, הם כאן על מנת להישאר תקופה מספקת על מנת לחדור לתוך התבנית החרדית השמרנית.
יש לי חלום, חזון, שאולי יהפוך עתה למציאות.
איגוד אברכים עצמאיים, אשר ירכז ויאחד את אלו הרוצים להקדיש את חייהם, או את שנותיהם הבאות ללמידה. לרכישת חכמת התורה, להשתלמות במקצועות שונים, בתחומים שונים, תוך ניסיון למצות את התועלת שבחבורה ושבכולל, בדילוג על החסרונות המנויים לעיל, והתגברות על בעיית המרחק הפיזי שבין המאוגדים.
מי אשר ירצה להצטרף לאיגוד, יישב עם עצמו וישרטט לעצמו תכנית כללית עם מטרה סופית אליה הוא מתכוון לחתור, לצד תכנון שנתי המציג את דרכי הפעולה למשך השנה הקרובה על מנת להתקרב אל המטרה הסופית האמורה, והמשתמש עם מטרה זמנית, אשר הוא מתכנן להגיע אליה עד התאריך המוגדר כסוף השנה.
המטרה יכולה להיות רכישת ידע בקיאותי או בהתעמקות ועיון בחלקי תורה שונים. הכל כפי נטיית לב הלומד.
בשלב הבא, יקבע לעצמו האברך נקודות זמן במשך השנה, אשר בהם הוא אמור להגיש תוצאות. הוא עצמו יבחר האם להיבחן, או לכתוב סיכומים, או להעלות על הכתב מערכות וחבורות, או שמא למסור שיעורים.
האברך יקבע לעצמו בשלב התכנון את אחד מדרכי המעקב האמורים, כאשר הוא אמור לכלול את כל החומר הנלמד בתהליך המעקב אחרי תפוקתו הלימודית. כך, אם הוא מתעסק ברכישת חומר חדש, הוא יכול להבחן או לסכם בכתב את כל החומר עד לנקודת הזמן שנבחרה (אשר יכולה להיות חודשית, שבועית, או רבעונית).
ואם הוא מתעסק בלמידה עיונית, תוך מחקר והתעמקות, הוא יכול להגיש מערכה כתובה, מאמרים, חידושים, אשר יכללו את כל מה שהשיג, במקביל לאפשרות למסור שיעור מוקלט (שאיננו מיועד להשמעה לאחרים ונועד אך ורק לשמש כמעקב תוצאות).
כוחו של האיגוד מתבטא בכך, שהוא משמש כפלטפורמה חברתית אשר תציג את מסלולי התכניות של החברים, לצד מדידת עמידתם ביעדים שקבעו לעצמם.
ניתן לחשוב על מערכת טלפונית בשילוב אתר מקוון, כאשר לכל חבר תיוצר תיקיה אשר תציג את היעד הנקבע, ואת המבחנים/מאמרים/שיעורים אשר עוקבים אחר התקדמותו.
לכל אברך יהא ניקוד כפול. ניקוד אשר יתייחס לרמתו התורנית לפי החומר שהוא רכש בזמן חברותו באיגוד, וניקוד אחר אשר יתייחס לאחוזי השגת היעדים אשר הוא קבע לעצמו.
בחלומי, איגוד כזה אמור לתת משנה מרץ לאברכים רציניים, אשר יש להם שאיפות ורוצים להתקדם בחכמת התורה, אך מסגרות הכוללים אינן נותנות להם מענה, בעוד לימוד בודד אינו מצליח לקדם אותם.
יתכן, ויהיו בעלי ממון אשר יבינו לפוטנציאל הטמון ביוזמה זו, ויטו שכם לפרוש את חסותם על האיגוד וחבריו, למען יזכו לפחות למלגה המקובלת בכוללים כלליים פיזיים. בכך יוכל התורם לעקוב באופן אישי אחר נתמכיו, האם הם ממלאים את הציפיות אשר תלו בהם. הוא לא יצטרך לסמוך על עדויות ראשי הכולל, אלא לצפות באופן בלתי אמצעי בחיבורים, או בתשובות למבחנים, או בשיעורים שנוצרו על ידי חברי האיגוד.
אשמח להערות מכל סוג, רעיונות, שאלות ותמיהות, תשובות, התקפות שלוחות רסן והתנצחויות. במייל: hazonhaatzamotvayeveshot@gmail.com


פותח הנושא
חזון העצמות היבשות
הודעות: 6
הצטרף: 29 יולי 2020, 10:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי חזון העצמות היבשות » 31 יולי 2020, 15:41

פנה אלי יהודי במייל ושאל:
האם יש התקדמות בתוכנית?
אז זהו. שאין עדיין תוכנית כלל. יש כאן חזון, יש כאן חלום. ואני מצפה לתגובות, אני מצפה לחברים לבעיה, לשותפים לפיתרון. כאשר כל אלו יתלכדו, יתגבשו ויתאחדו, אולי ניתן יהיה להניע את היזמה המעשית.


מסיח לפי תומו
הודעות: 236
הצטרף: 16 אוקטובר 2017, 20:24
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי מסיח לפי תומו » 31 יולי 2020, 16:25

לפני שנים היה לי חלום כזה כתבתי אפילו תכנית שלמה איך זה ייראה כדי להראות את זה לגבירים.

אחר כך ראיתי בפורום אוצה"ח, שהיה עוד אחד שהציע כזה רעיון.

אולי באמת הגיע הזמן.

זה רעיון אדיר!!!


גמח
הודעות: 148
הצטרף: 19 דצמבר 2016, 15:17
נתן תודה: 50 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי גמח » 31 יולי 2020, 16:30

רק צריך לחשוב איך למנוע מכל מיני בעלי אג'נדות למיניהם שכל מעשיהם 'לשם שמים'
להשתלט/להתערב וכו' כמו שעושים כמעט בכל דבר טוב.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 31 יולי 2020, 16:52

חזון העצמות היבשות כתב:
31 יולי 2020, 15:41
פנה אלי יהודי במייל ושאל:
האם יש התקדמות בתוכנית?
אז זהו. שאין עדיין תוכנית כלל. יש כאן חזון, יש כאן חלום. ואני מצפה לתגובות, אני מצפה לחברים לבעיה, לשותפים לפיתרון. כאשר כל אלו יתלכדו, יתגבשו ויתאחדו, אולי ניתן יהיה להניע את היזמה המעשית.

מקווה שעד שאתחתן תמצא פיתרון


יראתי בפצותי
הודעות: 379
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 89 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 31 יולי 2020, 16:56

אני עונה להרבה סקרים, ופעמים רבות האפשרויות הם בערך כך: 1. רה"מ צריך להתחלף, הוא לא ראוי 2. חבל שהפשע משתלט אבל אין מישהו טוב יותר, 3. ממש לא מעניין אותי אם רה"מ עשה את המיוחס לו או לא. 4. אין לי דעה בעניין....
כך שאת האפשרות הפשוטה, שחצי עם מחזיק בה כלל לא הביאו, או שאתה מתנגד לנתניהו (גם לטעון שהוא פושע אך אין אחר זה התנגדות), או שאתה אנטי מוסרי ומעודד שחיתות. האפשרות שאני חושב שיש פה מוסר כפול והוצאת דברים מפרופורציה לא מובאת או מופיעה בצורה מגוחכת. (סקר אמיתי!).
זה גירסא דומה של הסקר..


אליעזר ג
הודעות: 607
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי אליעזר ג » 31 יולי 2020, 17:17

חזון העצמות היבשות כתב:
29 יולי 2020, 11:04
ימים קשים עוברים על היכלי הישיבות והכוללים, כאשר נגיף הקורונה סוגר אזורים ומבודד את הכלל לבד בבד. יש שמדברים על מצב שכמותו לא היה כאן מאז ימי המלחמות העולמיות הזכורות לרע. בחורים מסתובבים ברחובות, ואילו אברכים שוהים בביתם רוב זמנם, זמן רב מדי.
במקביל לצער ולכאב, יתכן ותקופה זו מזמנת לנו אפשרות לשינויים נחוצים, שינויים שהיו רצויים מזמן, אך האופי השמרני שהציבור החרדי מתברך בו, עצר בעדם. זמנים של טירוף גבולות, של ערבוב יוצרות, הם הנקודה שבה גם השמרנים מאמצים נורמות חדשות, ומתחילות לשמר אותן בקנאות.
לא אכנס עתה לדיון אודות הישיבות ובחוריהם, ברצוני לדון דווקא על כוללי האברכים.
אברך, הוא אדם עצמאי, בוגר ומבוגר, אשר רוצה להקדיש את חייו ללימוד התורה. בדרך כלל, הוא כבר בשל ומחזיק ברשותו כלים לעיון והעמקה, ומאידך הוא רוצה לצאת עם תפוקה לימודית בידו. שלא כמו בחור הנתפס כמתלמד וכמי שרוכש כלי לימוד, ומחמת נלהבותו הצעירה הוא מסתפק גם בעצם הלימוד אף אם היא אינה מביאה תוצאות מדידות.
מאידך, אברך הוא בעל משפחה. הוא אמור לשאת בעול הפרנסה, ולהביא טרף לביתו לצד אשתו המורטת עצמה על מנת להחזיק איכשהו את הבית.
השילוב הזה יצר את כוללי האברכים, כאשר ראשיהם מכתתים רגליהם על מנת להשיג מלגות צנועות יותר ופחות, והאברכים יושבים והוגים באהלה של תורה.
אלא מה? שהמצב אינו ממש כמתואר, ולא אמשיך וארחיב בתיאורים מיותרים אשר כל אברך נחשף אליהם.
למעשה, בהיכלי הכוללים שוהים בטלנים שאינם מוצאים סיפוק בחייהם, הלכודים במסגרת החברתית שאינה נותנת להם כל אפשרות אחרת, לצד מתמידים מורמים מעם אשר ממצים את שעותיהם עם לימוד אינטנסיבי וחדור מטרה.
איני דן באברכים אשר מעולם לא שאפו להגיע לרמה מסוימת של ידיעת התורה, וכל שהייתם בכולל הוא מחמת לחץ משפחתי וחברתי בלבד. אני מתייחס לאלו אשר כניסתם לכולל הייתה עם מטרה ושאיפה, מבחינה רעיונית הם מזדהים לחלוטין עם הצורך הכללי בחכמי תורה, והעליונות האישית המושגת על ידי השתלמות בחכמת התורה, אלו שרק כחלוף זמן מסוים מעת נישואיהם, הזמן שבו הגיעו לכולל בשפתיים דולקות, מתחילים להתייבש ולקמול. שיחות חולין מנקדות את סדרי לימודם, וכתמי קפה מעטרים את שעותיהם. קווי נייעס מאריכים את שירותיהם, ופלפולי פוליטיקה מחליפים את חידושיהם.
לדעתי, מציאות מצערת זו נוצרת מחמת השילוב האמור. אברך הנזקק למלגה קיומית, משתעבד בעצם לראש הכולל אשר בצדק חש עצמו כמעביד אשר בידו לקבוע עבור חברי הכולל את סדרי לימודיהם. אם המדובר על תוכן הלימוד, או שעות הלימוד. הוא מחליט האם לבחון את האברכים במידת ידיעתם את החומר הנלמד, או שמא לחייבם לכתוב מערכות עליו.
האברך אחר חתונתו, לא תמיד יכול לשבת עם עצמו ולשרטט מטרות אישיות הקולעות לטעמו. הוא מחפש כולל, והוא אמור להתיישר לפי קווי הפעולה שהכולל קובע עבורו. במידה מסוימת, הכולל כולל את הפרטים, ואינו מתייחס אליהם, אלא מנחית עליהם את הוראות הפעולה אשר עליהם לציית להן על מנת לקבל את המלגה המובטחת.
ישנם אברכים אשר בטבעם הם מקבלי עול, הם ילמדו מה שיורו להם ראשי הכולל, והם בעצם הופכים את המטרה הכללית של הכולל למטרתם האישית. אך לא כולם כך. ישנם אנשים אשר מטבעם הם עצמאיים, הם לא מרגישים מיצוי עצמי כאשר הם לומדים את מסכת חולין בעוד הם עורגים לאורח חיים, או כאשר הם לומדים הלכות שבת, ומרגישים משיכה עזה לטהרות.
כוללי לבו חפץ נוסדו על מנת לתן מענה לבעיה זו. אנשים בעלי רוח הקימו בתי מדרש אשר שם יכול כל חבר ללמוד מה שלבו חפץ, להתקדם בידיעת התורה ובמעמקיה, זאת מבלי לוותר על מלגת לימודים.
האמת, שגם לפניהם היו אנשים עצמאיים, שיצאו מן המסגרות המחייבות לחיי חירות אישיים, כאשר הם המחליטים את אופי הלימוד, את זמניו ואת תוכנו.
אלא שגם פתרון זה אינו פותר את כל הבעיות הצצות. החיסרון שבעסק עצמאי לעומת עבודה כשכיר מתבטא גם בעולם התורה. בעוד השכיר המחויב לראש הכולל, מרגיש משועבד להקפיד על שמירת זמני הסדרים, ועל עמידה בהספק הנקבע על ידי הכולל, זאת על מנת שלא להיפלט מן המסגרת ולהפסיד את המלגה. הרי העצמאי הוא העובד והוא המעביד, וגם אם שאיפות רמות הדריכוהו בתחילת דרכו, קורה ואלו מצטננות, ואז מתחיל מעגל קסמים של בטלנות המובילה לייאוש הסוללת דרך לבטלנות חוזרת עד כדי קריסה כללית.
בעוד עצמאי העובד לפרנסתו, למרות הפיתויים האורבים לפתחו, בסוף החודש המינוס לוחצו לשוב לעבודתו כסדרה, הרי האברך העצמאי מטרתו הישגים לימודיים אשר אם אין מי שיעקוב אחריו, לעתים הוא עצמו לא יטרח לבדוק את התוצאות. והתוצאה עגומה.
תקופת הקורונה הולידה אצל רבים את המיאוס מן המסגרות הלוחצות והמשעבדות, המתעלמות מן הביטוי האישי של היחיד, והשוללות את הגשמת שאיפותיו העצמאיות.
במקביל, עולם הווירטואל התורני התרחב והתפתח בימים אלו כפי שלא קרה מאז נוצר. בתי המדרש הטלפוניים לצד אלו הדיגיטליים והמקוונים צצו בכל עבר כנשאים חייבי בידוד. ולפי הנראה, הם כאן על מנת להישאר תקופה מספקת על מנת לחדור לתוך התבנית החרדית השמרנית.
יש לי חלום, חזון, שאולי יהפוך עתה למציאות.
איגוד אברכים עצמאיים, אשר ירכז ויאחד את אלו הרוצים להקדיש את חייהם, או את שנותיהם הבאות ללמידה. לרכישת חכמת התורה, להשתלמות במקצועות שונים, בתחומים שונים, תוך ניסיון למצות את התועלת שבחבורה ושבכולל, בדילוג על החסרונות המנויים לעיל, והתגברות על בעיית המרחק הפיזי שבין המאוגדים.
מי אשר ירצה להצטרף לאיגוד, יישב עם עצמו וישרטט לעצמו תכנית כללית עם מטרה סופית אליה הוא מתכוון לחתור, לצד תכנון שנתי המציג את דרכי הפעולה למשך השנה הקרובה על מנת להתקרב אל המטרה הסופית האמורה, והמשתמש עם מטרה זמנית, אשר הוא מתכנן להגיע אליה עד התאריך המוגדר כסוף השנה.
המטרה יכולה להיות רכישת ידע בקיאותי או בהתעמקות ועיון בחלקי תורה שונים. הכל כפי נטיית לב הלומד.
בשלב הבא, יקבע לעצמו האברך נקודות זמן במשך השנה, אשר בהם הוא אמור להגיש תוצאות. הוא עצמו יבחר האם להיבחן, או לכתוב סיכומים, או להעלות על הכתב מערכות וחבורות, או שמא למסור שיעורים.
האברך יקבע לעצמו בשלב התכנון את אחד מדרכי המעקב האמורים, כאשר הוא אמור לכלול את כל החומר הנלמד בתהליך המעקב אחרי תפוקתו הלימודית. כך, אם הוא מתעסק ברכישת חומר חדש, הוא יכול להבחן או לסכם בכתב את כל החומר עד לנקודת הזמן שנבחרה (אשר יכולה להיות חודשית, שבועית, או רבעונית).
ואם הוא מתעסק בלמידה עיונית, תוך מחקר והתעמקות, הוא יכול להגיש מערכה כתובה, מאמרים, חידושים, אשר יכללו את כל מה שהשיג, במקביל לאפשרות למסור שיעור מוקלט (שאיננו מיועד להשמעה לאחרים ונועד אך ורק לשמש כמעקב תוצאות).
כוחו של האיגוד מתבטא בכך, שהוא משמש כפלטפורמה חברתית אשר תציג את מסלולי התכניות של החברים, לצד מדידת עמידתם ביעדים שקבעו לעצמם.
ניתן לחשוב על מערכת טלפונית בשילוב אתר מקוון, כאשר לכל חבר תיוצר תיקיה אשר תציג את היעד הנקבע, ואת המבחנים/מאמרים/שיעורים אשר עוקבים אחר התקדמותו.
לכל אברך יהא ניקוד כפול. ניקוד אשר יתייחס לרמתו התורנית לפי החומר שהוא רכש בזמן חברותו באיגוד, וניקוד אחר אשר יתייחס לאחוזי השגת היעדים אשר הוא קבע לעצמו.
בחלומי, איגוד כזה אמור לתת משנה מרץ לאברכים רציניים, אשר יש להם שאיפות ורוצים להתקדם בחכמת התורה, אך מסגרות הכוללים אינן נותנות להם מענה, בעוד לימוד בודד אינו מצליח לקדם אותם.
יתכן, ויהיו בעלי ממון אשר יבינו לפוטנציאל הטמון ביוזמה זו, ויטו שכם לפרוש את חסותם על האיגוד וחבריו, למען יזכו לפחות למלגה המקובלת בכוללים כלליים פיזיים. בכך יוכל התורם לעקוב באופן אישי אחר נתמכיו, האם הם ממלאים את הציפיות אשר תלו בהם. הוא לא יצטרך לסמוך על עדויות ראשי הכולל, אלא לצפות באופן בלתי אמצעי בחיבורים, או בתשובות למבחנים, או בשיעורים שנוצרו על ידי חברי האיגוד.
אשמח להערות מכל סוג, רעיונות, שאלות ותמיהות, תשובות, התקפות שלוחות רסן והתנצחויות. במייל: hazonhaatzamotvayeveshot@gmail.com

אני מאוד מתחבר לאמור , הייתי מוסיף דגש נוסף והוא יצירת חבורות של לומדים לנושאים שבחרו כי אין דין הלומד לבד כלומד בחבורה, דבר שיגובש ע"י המארגנים וגם לצורך העניין חשוב שניתן את הדעת איך להפוך דיון וירטואלי בנושאים של בוגרי בתי מדרש שונים ליעיל ,שזה אחד  מעקבי אכילס של דיון תורני בפורומים , לסיכום אני מוכן להתגייס לעניין לצד המציעים.


מה אדבר
הודעות: 131
הצטרף: 09 יולי 2020, 14:59
קיבל תודה: 20 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי מה אדבר » 01 אוגוסט 2020, 21:29

הבעיה ידועה. הפיתרון אף הוא ידוע. הבעיה היחידה היא כמו בכל דבר - הכסף. לא יימצא מי שיכיר בערך הדבר, שיהיה מוכן לתת את כספו למקום שקול התורה לא ירעש בו, ולמקום שלא כציבור ילמדו בו.
ואם בכל זאת יקום מי וישכנע - הרי זה משובח.
אשמח אם יצרפני לכולל זה.
ידוע לי על אנשים רבים וטובים שניסו להקים זאת, ולא עלתה בידם מהטעם הנ"ל.


עוד א'
הודעות: 110
הצטרף: 26 מרץ 2018, 22:29
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי עוד א' » 01 אוגוסט 2020, 22:28

מה אדבר כתב:
01 אוגוסט 2020, 21:29
הבעיה ידועה. הפיתרון אף הוא ידוע. הבעיה היחידה היא כמו בכל דבר - הכסף. לא יימצא מי שיכיר בערך הדבר, שיהיה מוכן לתת את כספו למקום שקול התורה לא ירעש בו, ולמקום שלא כציבור ילמדו בו.
ואם בכל זאת יקום מי וישכנע - הרי זה משובח.
אשמח אם יצרפני לכולל זה.
ידוע לי על אנשים רבים וטובים שניסו להקים זאת, ולא עלתה בידם מהטעם הנ"ל.
דווקא עכשיו שבהרבה כוללים אפשר ללמוד מהבית זה פחות בעיה, כי את המילגה אפשר לקבל כרגיל


מה אדבר
הודעות: 131
הצטרף: 09 יולי 2020, 14:59
קיבל תודה: 20 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי מה אדבר » 01 אוגוסט 2020, 22:34

עוד א' כתב:
01 אוגוסט 2020, 22:28
מה אדבר כתב:
01 אוגוסט 2020, 21:29
הבעיה ידועה. הפיתרון אף הוא ידוע. הבעיה היחידה היא כמו בכל דבר - הכסף. לא יימצא מי שיכיר בערך הדבר, שיהיה מוכן לתת את כספו למקום שקול התורה לא ירעש בו, ולמקום שלא כציבור ילמדו בו.
ואם בכל זאת יקום מי וישכנע - הרי זה משובח.
אשמח אם יצרפני לכולל זה.
ידוע לי על אנשים רבים וטובים שניסו להקים זאת, ולא עלתה בידם מהטעם הנ"ל.
דווקא עכשיו שבהרבה כוללים אפשר ללמוד מהבית זה פחות בעיה, כי את המילגה אפשר לקבל כרגיל
לא יהיה תמריץ לתורמים, ובפרט בעת הזו שקשה עליהם.
 


עוד א'
הודעות: 110
הצטרף: 26 מרץ 2018, 22:29
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי עוד א' » 02 אוגוסט 2020, 00:45

אולי שיתחילו בקטן ונראה איך זה עובד?


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 02 אוגוסט 2020, 01:25

בתור תלמיד "צעיר" אומר שהרעיון הזה הוא לדעתי נכון וטוב עבור אברכים. אני חושב שהבעיה הזו קיימת גם אצל בחורים וינני מבין מדוע עדין לא קם לו אדם שיעשה ישיבה לבחורים שלומדים בה הלכה או משניות או מוסר או כל קבוצה משהוא אחר. הרי זה ברור שכןלנו מתאימים ללימוד אבל לא לאותו סיגנון. ולכך לדעתי את אותו חזון עצמות יבשות עלינו להקים גם לבחורים היבשים.


א. ל. חנן
הודעות: 361
הצטרף: 02 אפריל 2020, 01:16
מיקום: ירושלים עיה"ק
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי א. ל. חנן » 02 אוגוסט 2020, 01:29

לא חזון העצמות היבשות אלא חזון אחרית הימים!!!
אולי אפשר גם על הדרך להוסיף אפשרות של יששכר וזבולון, שפעם היתה קיימת יותר. רק שאני לא מכיר הרבה אברכים שיסכימו לוותר על חצי מיום הלימוד שלהם בשביל כסף.
אכשר דרא...


פותח הנושא
חזון העצמות היבשות
הודעות: 6
הצטרף: 29 יולי 2020, 10:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי חזון העצמות היבשות » 02 אוגוסט 2020, 12:42

מסיח לפי תומו כתב:
31 יולי 2020, 16:25
לפני שנים היה לי חלום כזה כתבתי אפילו תכנית שלמה איך זה ייראה כדי להראות את זה לגבירים.

אחר כך ראיתי בפורום אוצה"ח, שהיה עוד אחד שהציע כזה רעיון.

אולי באמת הגיע הזמן.

זה רעיון אדיר!!!

אשמח אם תשתף אותי/אותנו במה שכתבת.
בנוגע לגבירים, עיין להלן.
אליעזר ג כתב:
31 יולי 2020, 17:17
אני מאוד מתחבר לאמור , הייתי מוסיף דגש נוסף והוא יצירת חבורות של לומדים לנושאים שבחרו כי אין דין הלומד לבד כלומד בחבורה, דבר שיגובש ע"י המארגנים וגם לצורך העניין חשוב שניתן את הדעת איך להפוך דיון וירטואלי בנושאים של בוגרי בתי מדרש שונים ליעיל ,שזה אחד מעקבי אכילס של דיון תורני בפורומים , לסיכום אני מוכן להתגייס לעניין לצד המציעים.
אכן. הרשה לי לפקפק ביעילות של דיון תורני בפורומים. אם כבר, הייתי אומר שמטרת האיגוד הוא לדלג על קשיי מרחק פיזיים וליצור תיווכים בין עצמאיים העוסקים באותו תחום המתאימים זה לזה מצד אופיים ודרך לימודם. הלימוד עצמו יכול להתבצע בטלפון או בזום. לימוד בהתכתבות לא נראה לי יעיל, ובכל מקרה יוכלו העצמאיים להחליט על כך בעצמם, כאשר לשם כך ישנו דוא''ל.
א. ל. חנן כתב:
02 אוגוסט 2020, 01:29
לא חזון העצמות היבשות אלא חזון אחרית הימים!!!
אולי אפשר גם על הדרך להוסיף אפשרות של יששכר וזבולון, שפעם היתה קיימת יותר. רק שאני לא מכיר הרבה אברכים שיסכימו לוותר על חצי מיום הלימוד שלהם בשביל כסף.
אכשר דרא...
בנוגע לתורמים.
אז ככה. אני פונה בעצם לאברכים אשר נקעה נפשם משעבוד למעסיק/ראש כולל, ורוצים לצאת לדרך חדשה, גם על חשבון המלגה הזעומה שתינטל מהם. מה שאני בא לפתור, זו לא המצוקה הכספית שכבודה במקומה מונח, אלא את האיום שבבדידות, שמשתווה בסיכונו לבעייתיות שבשעבוד לאחרים.
אלא שחשבתי, שאתר זה יוכל להוות פלטפורמה מוצלחת לגיוס תורמים על בסיס יששכר זבולון, כאשר הזבולוני יכול לעקוב ולהיווכח במו עיניו בהצלחת שותפו, ולראות כי יש שכר לעמלו. (ומי שלא ירצה בכך מחמת רצונו שלא לוותר על שכר לימודו, כבודו כרצונו.)
 


אבי חי
הודעות: 773
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי אבי חי » 02 אוגוסט 2020, 12:56

אם יורשה לי להעיר שלא כ"כ ממין העניין, שחוץ מהנידון כאן כלפי אברכים שמתועלתם ללמוד באופן עצמאי לגמרי,

יש לעורר את ראשי הכוללים שליט"א שעל הכולל להתנהל לפי רצון וטובת הכלל, ולא להיות כפוף לגמרי לראש כולל, בין לענין הנושא הנלמד, בין לענין אופן הלימוד, על אלו נקודות להתעכב וכדו', ובזה כבר הועלנו הרבה להפוך את הכולל לחבורה שלומדת יחד, ולא למקבלי תכתיבים. והתועלת העצומה ברורה.

וכמובן שזכותו של ראה"כ רבה בהעמדת החבורה, ומתפקידו לנהלה ולהכווינה, ועדיין יש מקום וצורך להתחשבות מרבית ברצון בני החבורה.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 1991
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 191 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 02 אוגוסט 2020, 22:04

מסתבר שמה שהחזו"א אמר על הישיבות שהצילו את הרבים והרסו את היחיד זה מתקיים כיום כנראה גם בכוללים


מתאהב על ידך
הודעות: 524
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 367 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 02 אוגוסט 2020, 22:10

איך אמר לי לץ אחד: נו באמת, עזוב אותך, כסף הוא לא הנושא, הנושא הוא - כסף.

הרעיון מצויין, וחלקים קטנים ממנו כבר קורים בשטח, אלא שכתופעה מושלמת וגדולה - הוא יקרה רק אם יהיה מישהו ש ר ו צ ה להביא כסף לזה.
(או לתרום או להתרים).


אבי חי
הודעות: 773
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי אבי חי » 02 אוגוסט 2020, 22:20

חלק א׳ ממעל כתב:
02 אוגוסט 2020, 22:04
מסתבר שמה שהחזו"א אמר על הישיבות שהצילו את הרבים והרסו את היחיד זה מתקיים כיום כנראה גם בכוללים
אבל בכוללים המצב יכול להשתפר, מה שנראה פחות ריאלי בישיבות. (מבחינת נקודה זו של התאמה ליחיד).
 


מבקש אמת
הודעות: 2872
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 1112 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי מבקש אמת » 02 אוגוסט 2020, 22:43

חלק א׳ ממעל כתב:
02 אוגוסט 2020, 22:04
מסתבר שמה שהחזו"א אמר על הישיבות שהצילו את הרבים והרסו את היחיד זה מתקיים כיום כנראה גם בכוללים
זה קיים בכל מערכת ציבורית באשר היא, ללא קשר ללימוד התורה דווקא. גם בצה"ל להבדיל, המומחים מסכימים שהצבא מתנהל באופן לא יעיל כלל בגלל שבשם העקרון המקודש של "צבא העם" מכניסים כל צרוע וכל זב להיות חייל, מה שמוריד את רמת היעילות והמוטיבציה הכללית בצבא.
זה גם נכון בעולם המערבי במקומות שכולם הולכים לאוניברסיטה. המציאות היא שהיום חלק גדול מהסטודנטים מבלים את זמנם לריק בבטלה ובהוללות במקום לעבוד במשהו שמתאים להם, כי הם צריכים "לעשות תואר". בימים עברו רק המוכשרים לכך הלכו לאוניברסיטה ואכן אוניברסיטה היתה מקום ללימוד רציני ולא לבילויים.


ישראל הכהן
הודעות: 371
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי ישראל הכהן » 03 אוגוסט 2020, 11:52

הבעיה ביסודה היא גם בתפקיד הראשי כוללים שנשחק ונהפך לשנוררים וממונים רח"ל,
בעוד שפעם היו ראשי כולל כהגר"מ מן הגר"נ קרליץ והגר"י שפירא, הגראי"ל זצ"ל, הגרי"מ פיינשטיין, הגר"א פלצ'ינסקי הגר"י קלופט והגר"ט לסיצין רו"כ היכל התלמוד ועוד רבים. מה שמשפיע ישירות על האברכים, לא דומה ללמוד אצל אדם גדול המהווה דוגמא אישית חיה, כמו לימוד אצל שנורר מוצלח. ובנוסף מכיון שאין לתפקיד ראש כולל כבוד, והרבה פעמים האברכים אינם מעריכים אותו, אין כמעט מוטיבציה לאנשים צעירים לפתוח כוללים חדשים. ומרן הרב שטיינמן זצ"ל שפעל רבות בנושא גם הוא איננו.

היום הכוללים מתחלקים לכמה קבוצות יש שמשלמים מעבר למקובל [מעל 2000] כאשר בדרך כלל יש שם תנאים קשים, אבל לפחות יש רצינות מסויימת.
יש את הכוללים הסטנדרטים, ויש את אילו שנרשמים לכוללים עם מילגות נמווכת, הרבה מהם כדי שיעשו מה שליבם חפץ, ולא יהיו עבדים לעבדים.
עכ"פ בכל אחד משלושת המקומות אצל חלק גדול לא נראה אחרי כמה שנים מי יודע מה ידיעת התורה ואכמ"ל.
דא עקא, שהמשרות התורניות שרבים חושקים בהם, הפכו להיות בעיקר עבור יורשים, דהיינו כל ישיבה בני וחתני ראשי הישיבה בעבר ובהווה מקבלים תפקידים, או רשמים וחברהמנים מוצלחים, [ולכן יש ירידה באיכות עולם הישיבות] והאברכים המוצלחים הם הרבה פעמים בגדר תורה מונחת בקרן זוית.
מה שנצרך לתועלת העניין הוא לקחת אדם גדול שיאמין בזה ויקח חסות, ומאידך שיש לו מאמינים שישלמו עבור מפעל כזה.
או לחילופין אדם שמכיר את המצב ויש לו יכולות ואמביציות בנושא, הן אישית והן ממכרים.

בנוסף מוכרח מגנון פיקוח שהדיווחים אמת, שזה בעצם הסיבה שבגללה התורמים משלמים רק עבור שעות נוכחות בפועל בבית מדרש, למשל לשלם לת"ח גדול ששולט בכל, ורשום לו במה לומד כל אחד, ומשלמים לו כדי שיתקשר ויהיה במעקב היכן הגעת, ויוכל לפלפל ולראות מי בעניין ומי שלא יפלט מהמערכת.
כמו כן המבקר הנ"ל יעביר דיווחים ועידכונים למערכת, אשר יזכו בבונוס את מי שימצא כלומד רציני מעמיק וידען, וישמשו למעקב ודירבון.
גם על החבורות יהיה דירבון מיוחד לפי איכותם. זאת אומרת תוספת למוצלחות ומושקעות יותר.

מלבד זאת לבנות מנגנון תרומות שכל אחד מחברי המערכת שיתרים את אחד ממכריו אדם בעל יכולת, עבור הכולל המקוון הנ"ל, יקבל 20 אחוז מהתרומה.
היה מומלץ להתחיל עם קבוצה קטנה, לא כאילו שהרגע סיימו את הישיבה, שזה לא הכי מתאים. ולא מבוגרים מדי, ועם הזמן והגדלת האפשרויות להרחיב.

נ.ב. בשבוע שעבר פתחתי אשכול על מצבם הכלכלי העגום של הכוללים ראה כאן viewtopic.php?f=68&t=12504


ישראל הכהן
הודעות: 371
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי ישראל הכהן » 03 אוגוסט 2020, 22:56

יש עוד נושא שראוי להעלות כאן,
והוא לדעתי תוצאה ישירה ממצב האברכים שרבים אינם באים על סיפוקם ומעלתם מההסדר הנוכחי,
וכידוע כשבן אדם אינו שמח ומרגיש שממצה את עצמו הוא מרגיש ונראה בהתאם.
והיא תופעת הילדים, שלעיתים רבות מאד ניתן לראות ילדים שאביהם אינו אברך במלוא מובן המילה,
מוצלחים מאד מלאים בשמחה וחיות וביטחון עצמי, ונהיים בחורים מוצלחים ותחי"ם.
ופעמים רבות השתוממתי מתופעה זו איך הם מצליחים יותר מילדי האברכים,
ולמשל שמעתי אפילו על אשה שיש לה אתר חדשות ובניה מתמידים באורחות תורה.


חוזר ומגיד
הודעות: 117
הצטרף: 04 אוגוסט 2019, 23:40
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי חוזר ומגיד » 04 אוגוסט 2020, 00:10

מבקש אמת כתב:
02 אוגוסט 2020, 22:43
חלק א׳ ממעל כתב:
02 אוגוסט 2020, 22:04
מסתבר שמה שהחזו"א אמר על הישיבות שהצילו את הרבים והרסו את היחיד זה מתקיים כיום כנראה גם בכוללים
זה קיים בכל מערכת ציבורית באשר היא, ללא קשר ללימוד התורה דווקא. גם בצה"ל להבדיל, המומחים מסכימים שהצבא מתנהל באופן לא יעיל כלל בגלל שבשם העקרון המקודש של "צבא העם" מכניסים כל צרוע וכל זב להיות חייל, מה שמוריד את רמת היעילות והמוטיבציה הכללית בצבא.
זה גם נכון בעולם המערבי במקומות שכולם הולכים לאוניברסיטה. המציאות היא שהיום חלק גדול מהסטודנטים מבלים את זמנם לריק בבטלה ובהוללות במקום לעבוד במשהו שמתאים להם, כי הם צריכים "לעשות תואר". בימים עברו רק המוכשרים לכך הלכו לאוניברסיטה ואכן אוניברסיטה היתה מקום ללימוד רציני ולא לבילויים.
ובשביל זה פתחו את המכללות...
 


אבי חי
הודעות: 773
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי אבי חי » 04 אוגוסט 2020, 00:53

ישראל הכהן כתב:
03 אוגוסט 2020, 22:56
יש עוד נושא שראוי להעלות כאן,
והוא לדעתי תוצאה ישירה ממצב האברכים שרבים אינם באים על סיפוקם ומעלתם מההסדר הנוכחי,
וכידוע כשבן אדם אינו שמח ומרגיש שממצה את עצמו הוא מרגיש ונראה בהתאם.
והיא תופעת הילדים, שלעיתים רבות מאד ניתן לראות ילדים שאביהם אינו אברך במלוא מובן המילה,
מוצלחים מאד מלאים בשמחה וחיות וביטחון עצמי, ונהיים בחורים מוצלחים ותחי"ם.
ופעמים רבות השתוממתי מתופעה זו איך הם מצליחים יותר מילדי האברכים,
ולמשל שמעתי אפילו על אשה שיש לה אתר חדשות ובניה מתמידים באורחות תורה.
הנושא חשוב מאד, אבל נראה לי שהסברו אינו כפי שכתבת,
אני מכיר כמה אברכים מתמידים שמחים ומאושרים, נעימים ונחמדים, שילדיהם אינם כ"כ מוצלחים,
ולעומת זאת כמה שאינם אברכים, וגם אינם כ"כ שמחים ונעימים לסביבה, ובניהם פשוט מיוחדים.

יתכן שישנם בני ת"ח שעומדים בצל של אביהם, דהיינו שמרגישים שלעולם לא יגיעו מעשיהם למעשי אבותיהם, וע"י כן נחלשת המוטיבציה,
משא"כ אצל בני האנשים הפשוטים, שמרגישים (ומחונכים) שכל התקדמות היא עולם ומלואו, והדרך יותר סלולה בפניהם לעלות.

ויל"ע עוד במאמר חז"ל (נדרים פא) הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה.
 


מבקש אמת
הודעות: 2872
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 1112 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי מבקש אמת » 04 אוגוסט 2020, 01:37

אבי חי כתב:
04 אוגוסט 2020, 00:53
ישראל הכהן כתב:
03 אוגוסט 2020, 22:56
יש עוד נושא שראוי להעלות כאן,
והוא לדעתי תוצאה ישירה ממצב האברכים שרבים אינם באים על סיפוקם ומעלתם מההסדר הנוכחי,
וכידוע כשבן אדם אינו שמח ומרגיש שממצה את עצמו הוא מרגיש ונראה בהתאם.
והיא תופעת הילדים, שלעיתים רבות מאד ניתן לראות ילדים שאביהם אינו אברך במלוא מובן המילה,
מוצלחים מאד מלאים בשמחה וחיות וביטחון עצמי, ונהיים בחורים מוצלחים ותחי"ם.
ופעמים רבות השתוממתי מתופעה זו איך הם מצליחים יותר מילדי האברכים,
ולמשל שמעתי אפילו על אשה שיש לה אתר חדשות ובניה מתמידים באורחות תורה.
הנושא חשוב מאד, אבל נראה לי שהסברו אינו כפי שכתבת,
אני מכיר כמה אברכים מתמידים שמחים ומאושרים, נעימים ונחמדים, שילדיהם אינם כ"כ מוצלחים,
ולעומת זאת כמה שאינם אברכים, וגם אינם כ"כ שמחים ונעימים לסביבה, ובניהם פשוט מיוחדים.

יתכן שישנם בני ת"ח שעומדים בצל של אביהם, דהיינו שמרגישים שלעולם לא יגיעו מעשיהם למעשי אבותיהם, וע"י כן נחלשת המוטיבציה,
משא"כ אצל בני האנשים הפשוטים, שמרגישים (ומחונכים) שכל התקדמות היא עולם ומלואו, והדרך יותר סלולה בפניהם לעלות.

ויל"ע עוד במאמר חז"ל (נדרים פא) הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה.

הדברים נכונים, אבל כפי שהזכרת בסוף דבריך התשובה האמיתית מבואר בגמ' בנדרים "שלא יאמרו תורה עוברת בירושה" (יש שם עוד כמה תשובות, אבל כמדומה שתשובה זו היא הכי יסודית), והיינו שבשביל לתת לכל אחד בחירה ואפשרות לגדול מסבב הקב"ה שאין קשר הכרחי בין מעלת האב למעלת הבן, וממילא כל אחד יודע שיש לו אפשרות לגדול או לחדול, ולא משנה מאיזה בית הוא מגיע.
 


אבי חי
הודעות: 773
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי אבי חי » 04 אוגוסט 2020, 01:45

מבקש אמת כתב:
04 אוגוסט 2020, 01:37
הדברים נכונים, אבל כפי שהזכרת בסוף דבריך התשובה האמיתית מבואר בגמ' בנדרים "שלא יאמרו תורה עוברת בירושה" (יש שם עוד כמה תשובות, אבל כמדומה שתשובה זו היא הכי יסודית), והיינו שבשביל לתת לכל אחד בחירה ואפשרות לגדול מסבב הקב"ה שאין קשר הכרחי בין מעלת האב למעלת הבן, וממילא כל אחד יודע שיש לו אפשרות לגדול או לחדול, ולא משנה מאיזה בית הוא מגיע.

נכון מאד, אבל מ"מ יש תופעה שבחורים מיוחדים באמת, באישיות במידות בתורה ויר"ש, מגיעים מבתים שאינם כ"כ מיוחדים, (מ"מ מדובר על בתים ברמה רוחנית גבוהה, ונראה לי שהסיפור אודות בניה של מנהלת אתר החדשות הוא חריג), לכאורה יותר מחלקם היחסי. והשאלה היא אם יש לנו תובנה מעשית ללמוד מזה.

אין לי היכרות מספיקה עם השטח כדי לדון בכגון דא, רק שמתי לב לכמה מקרים שאני מכיר, וכשראיתי שגם אחרים מכירים את התופעה, העליתי מהגיגיי בנושא.


ישראל הכהן
הודעות: 371
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי ישראל הכהן » 04 אוגוסט 2020, 10:03

אבי חי כתב:
04 אוגוסט 2020, 01:45
מבקש אמת כתב:
04 אוגוסט 2020, 01:37
הדברים נכונים, אבל כפי שהזכרת בסוף דבריך התשובה האמיתית מבואר בגמ' בנדרים "שלא יאמרו תורה עוברת בירושה" (יש שם עוד כמה תשובות, אבל כמדומה שתשובה זו היא הכי יסודית), והיינו שבשביל לתת לכל אחד בחירה ואפשרות לגדול מסבב הקב"ה שאין קשר הכרחי בין מעלת האב למעלת הבן, וממילא כל אחד יודע שיש לו אפשרות לגדול או לחדול, ולא משנה מאיזה בית הוא מגיע.

נכון מאד, אבל מ"מ יש תופעה שבחורים מיוחדים באמת, באישיות במידות בתורה ויר"ש, מגיעים מבתים שאינם כ"כ מיוחדים, מ"מ מדובר על בתים ברמה רוחנית גבוהה, ונראה לי שהסיפור אודות בניה של מנהלת אתר החדשות הוא חריג)[/size], לכאורה יותר מחלקם היחסי. והשאלה היא אם יש לנו תובנה מעשית ללמוד מזה.


ברור שהדבר אינו רק סגולי ואינו רק בגלל יאוש מדרגת אביהם!!
כי זה תופעה רחבת היקף.

אלא מפני שיש לילד יותר חופש ובחירה, ויש בבתים אילו פחות לחץ כלכלי וציבורי,
וממילא יש יותר אפשרויות,
וגם יש יותר רוגע ושמחה כמו שהזכרתי,

ולכן הם נראים אחרת!

אולי בסוף עוד ישיבות ירדפו אחרי מי שאינם בני אברכים ה"י???


אבי חי
הודעות: 773
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי אבי חי » 04 אוגוסט 2020, 14:37

ישראל הכהן כתב:
04 אוגוסט 2020, 10:03
ברור שהדבר אינו רק סגולי ואינו רק בגלל יאוש מדרגת אביהם!!
כי זה תופעה רחבת היקף.

אלא מפני שיש לילד יותר חופש ובחירה, ויש בבתים אילו פחות לחץ כלכלי וציבורי,
וממילא יש יותר אפשרויות,
וגם יש יותר רוגע ושמחה כמו שהזכרתי,

ולכן הם נראים אחרת!

אולי בסוף עוד ישיבות ירדפו אחרי מי שאינם בני אברכים ה"י???

איני יודע עד כמה התופעה רחבת היקף, לא כל בן אברך אמור להיות מוצלח ומיוחד, ככה החיים,
התופעה היא שלכאורה מספר הבחורים המיוחדים בקרב בני האנשים הפשוטים גדול יחסית ממספרם בקרב בני האברכים.

גם לא הבנתי למה אם התופעה רחבת היקף א"א לומר שטעמה סגולי או בגלל חוסר מוטיבציה.

ההסבר שכתבת אינו נראה לענ"ד נכון למרבית בתי האברכים, שמשופעים ברוגע ושמחה, ובפרט שלענין זה 'אברך' הכוונה למתמיד ת"ח, ו'איש פשוט' הכוונה למי שאינו שקוע בתורה, בין אם עובד בשכר מינימום ובין אם מנייעס. כך שלא נ"ל שהענין הכלכלי הוא הגורם.

ישיבות לא ירדפו אחר מי שאינם בני ת"ח, אלא אחר המוצלחים יותר, וזה המצב גם כיום, ועד כמה שלא, נפלא שזה יהיה המצב.


נ.ב. אם אני לא טועה, אצל בני האברכים מצוי הרבה יותר הזן הטוב והממוצע של הבחורים, שלומדים ג' סדרים, יר"ש, וכו', ומצד שני פחות מחוברים בכל מאודם, משא"כ אצל בני האנשים הפשוטים, שאו שהם בזבל או למעלה למעלה [כמובן גם אצלם יש אמצע, אבל פחות].


לעצמו נברא
הודעות: 15
הצטרף: 22 פברואר 2020, 23:07
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי לעצמו נברא » 04 אוגוסט 2020, 14:46

הרעיון די מיותר
בערים המרכזיות יש מסגרות כמעט לכל לימוד אפשרי ,ובד"כ התועלת מהכלל עדיפה על מה שאפשר להשיג לבד.
וחצי מעולם התורה מקבל מלגה אפסית כולל פוניבז ומיר ועוד ובכ"א מעדיף את המסגרות
ובד"כ גם הלומדים ללא מסגרת יש להם איזשהו פלטפורמה.
ובירושלים למשל יש הרבה בתי מדרש שאין בהם כולל ויש בהם קבוצות לומדים . ובמודיעין עילית יש את רצופות,שכל ספסל שם זה מסגרת.
והבודדים שמתעקשים ללמוד לבד הם מיעוטא דמיעוטא.
ורובם לא מחפשים מסגרת כלל.


א. ל. חנן
הודעות: 361
הצטרף: 02 אפריל 2020, 01:16
מיקום: ירושלים עיה"ק
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי א. ל. חנן » 04 אוגוסט 2020, 20:30

לעצמו נברא כתב:
04 אוגוסט 2020, 14:46
הרעיון די מיותר
בערים המרכזיות יש מסגרות כמעט לכל לימוד אפשרי ,ובד"כ התועלת מהכלל עדיפה על מה שאפשר להשיג לבד.
וחצי מעולם התורה מקבל מלגה אפסית כולל פוניבז ומיר ועוד ובכ"א מעדיף את המסגרות
ובד"כ גם הלומדים ללא מסגרת יש להם איזשהו פלטפורמה.
ובירושלים למשל יש הרבה בתי מדרש שאין בהם כולל ויש בהם קבוצות לומדים . ובמודיעין עילית יש את רצופות,שכל ספסל שם זה מסגרת.
והבודדים שמתעקשים ללמוד לבד הם מיעוטא דמיעוטא.
ורובם לא מחפשים מסגרת כלל.
לא בטוח שאתה צודק בניתוח.
המסגרות המלאות מעידות על רצון האברכים ללמוד ולא על שביעות רצונם מהמצב.
והלומדים העצמאיים שיש להם פלטפורמה בד"כ יש להם מחויבות אישית ברמה מאוד גבוהה. משא"כ שאר האברכים שהפלטפורמות הנוכחיות (לשם העניין מלגה של כולל שאינם חייבים להיות בו וכדו') לא תמריץ אותם.
הרעיון כשלעצמו נועד לא רק לשם האיגוד של האברכים, או המימון שלהם כמו שחוזר ושונה חוזה הרעיון, אלא בעיקר לשם התמריץ למימוש הפוטניצאל הלימודי האישי של האברכים.
כל אחד לומד לעצמו, בבית או בביהמ"ד, אבל יש לו פלטפורמה שממריצה אותו להמשיך.
 


ישראל הכהן
הודעות: 371
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חזון העצמות היבשות | איגוד לומדי התורה העצמאיים

שליחה על ידי ישראל הכהן » 04 אוגוסט 2020, 20:50

יש עוד נקודה שכדאי לזכור,
מרן הגרי"ש זצ"ל הגיע פעם לבחון בסיום הש"ס בכולל, ואמר שרק שלוש למדו ש"ס, השאר התפללו ש"ס.
בכולל משלמים על שעות נוכחות,
[ולאחרונה נכנס רח"ל הטביעת אצבע ע"פ רוב בכוללים שבקושי משלמים, אבל זה הולך ומתרבה, ואחרי הטביעת אצבע יש שהולכים לסידורים ותפילה וכו']
לא משלמים על קבלות, הספק או חבורה טובה, [לאו דווקא מערכות גדולות, אלא אפי' סיכום יסודי].
אוהב התורה הגדול מקים ממלכת מיר מרן הגרא"י פינקל זצ"ל היה משלם עבור כל חבורה, וכלל לא עבור שעת תפילה ליד הסטנדר [ולכן יש שיושנים/ מנייעסים/חולמים].

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים