נשתנו הטבעים - רשימה

נושאים שונים

ערבה
הודעות: 574
הצטרף: 22 אוקטובר 2020, 23:44
נתן תודה: 163 פעמים
קיבל תודה: 395 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי ערבה » 31 מאי 2021, 15:57

נבשר כתב:
31 מאי 2021, 15:33
יש בכף החיים (ואולי בעוד פוסקים) שאשה מניקה לא תשמש בזמן שהתינוק בוכה, וכן לא תניקו עד אחר מיל מהתשמיש או לכל הפחות חצי מיל, כמדומני, שיכול לזיק לולד, האם נוהג בזמנינו?
פעם ראיתי לא זוכר היכן בשם הגרח"ק שצריך ליזהר בזה.

עיין משנ"ב סי' רמ ס"ק נד.


משבט הכהונא
הודעות: 511
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 133 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי משבט הכהונא » 31 מאי 2021, 16:13

עוד
חזקת הדם שבא בהרגשה
רוב נשים יש להםפ ווסת לזמן ידוע
ענין שתיה אחר דגים (לא לענין בין דגים לבשר או גבינה ענין אחר שאיני זוכר במדוייק כמדומה שיש ע"ז תוס' ואם אינני טועה זה במוע"ק בין פרק ראשון לשני)


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 2435
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 622 פעמים
קיבל תודה: 1047 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 31 מאי 2021, 16:25

אברהם העברי כתב:
31 מאי 2021, 03:27
זאת פעם והשקיתי צמחים עם שתן
יש חילוק בין מיני הצמחים, יש רגישים למליחות יותר מהאחרים, למשל שעועית בצל וגזר רגישים כבר לאחוז אחד של מליחות, לעומת עגבניה וכרובית זיתים וגפנים שרגישים רק ל2 אחוז.
גם מליחות השתן היא לא קבועה ומגיעה עד 1.5 אחוז (כל הערכים הם בערך)
ניתן להסיק שבצל וגזר יתקלקלו משתן, ועגבניה וכרובית, יועיל להם שתן.
(עגבניה מושקת ביודעין במים מעט מליחים כי זה מגדיל את המתיקות של העגבניה)


לבי במערב
הודעות: 7367
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 5743 פעמים
קיבל תודה: 4100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי לבי במערב » 31 מאי 2021, 16:25

משבט הכהונא כתב:
31 מאי 2021, 16:13
ענין שתיה אחר דגים
ראה מו"ק יא, סע"א ובתוד"ה 'כוורא'.


נדיב לב
הודעות: 6667
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 4080 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי נדיב לב » 31 מאי 2021, 16:25

רז בן ציון כתב:
31 מאי 2021, 07:56
בר בי רב דחד יומא כתב:
16 ספטמבר 2020, 02:29
חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו...
ועזה"ד חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

אכן נפסק ברמ"א סימן י"ז סעיף ב' שעכשיו דשכיחא פריצותא וחוצפה אינה נאמנת והולכין לחומרא עיי"ש.
אבל אינו דומה להשתנות הטבע לגמרי, שהלא גם בזמן חז"ל לא מן הנמנע שהיו נשים עזות, אלא שהיו מתוך מיעוט קטן, וכיום זה יותר שכיח.


נדיב לב
הודעות: 6667
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 4080 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי נדיב לב » 01 יוני 2021, 02:26

זוזו כתב:
15 ספטמבר 2020, 17:23
מצאתי את כל אלו שהיום המציאות היא לא כך:
.....
שו"ע שלו ג - שמ"ר שורפין הצמחים נפ"מ להטיל בשבת. בתפא"י (כלכלת שבת מלאכת הזורע) כתב, שהן עתה אומרים חכמי האגרונומיה שמי רגלים טובים מאד לזיבול הקרקע בהם (כשיטת היראים שאסר)


א. חכמי אקאנאמיע ולא האגרונומיה עיין ביה"ל סימן שלו [ד"ה או] וצריך ביאור... :)
ב. הביה"ל שם מציין לדברי התפא"י וכתב דלא נהגו העולם ליזהר בזה, וסותר דבריו מהגמ' בשבת פא: עיי"ש.


סנגורן של ישראל
הודעות: 1385
הצטרף: 30 ספטמבר 2020, 21:16
נתן תודה: 1590 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי סנגורן של ישראל » 01 יוני 2021, 02:36

נדיב לב כתב:
01 יוני 2021, 02:26
זוזו כתב:
15 ספטמבר 2020, 17:23
מצאתי את כל אלו שהיום המציאות היא לא כך:
.....
שו"ע שלו ג - שמ"ר שורפין הצמחים נפ"מ להטיל בשבת. בתפא"י (כלכלת שבת מלאכת הזורע) כתב, שהן עתה אומרים חכמי האגרונומיה שמי רגלים טובים מאד לזיבול הקרקע בהם (כשיטת היראים שאסר)

א. חכמי אקאנאמיע ולא האגרונומיה עיין ביה"ל סימן שלו [ד"ה או] וצריך ביאור... :)
ב. הביה"ל שם מציין לדברי התפא"י וכתב דלא נהגו העולם ליזהר בזה, וסותר דבריו מהגמ' בשבת פא: עיי"ש.
אגב, בבדה"ש הקשה שנאסור מצד קוצר, כיון שהוא קוטל את הצמחים, ונדחק בזה מאד שם.
ולענ"ד לק"מ דעיקר צורת המלאכה היא עקירת הצמח ממקומו, ולא נטילת חיותו.
 


נדיב לב
הודעות: 6667
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 4080 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי נדיב לב » 01 יוני 2021, 02:52

סנגורן של ישראל כתב:
01 יוני 2021, 02:36
נדיב לב כתב:
01 יוני 2021, 02:26
זוזו כתב:
15 ספטמבר 2020, 17:23
מצאתי את כל אלו שהיום המציאות היא לא כך:
.....
שו"ע שלו ג - שמ"ר שורפין הצמחים נפ"מ להטיל בשבת. בתפא"י (כלכלת שבת מלאכת הזורע) כתב, שהן עתה אומרים חכמי האגרונומיה שמי רגלים טובים מאד לזיבול הקרקע בהם (כשיטת היראים שאסר)

א. חכמי אקאנאמיע ולא האגרונומיה עיין ביה"ל סימן שלו [ד"ה או] וצריך ביאור... :)
ב. הביה"ל שם מציין לדברי התפא"י וכתב דלא נהגו העולם ליזהר בזה, וסותר דבריו מהגמ' בשבת פא: עיי"ש.
אגב, בבדה"ש הקשה שנאסור מצד קוצר, כיון שהוא קוטל את הצמחים, ונדחק בזה מאד שם.
ולענ"ד לק"מ דעיקר צורת המלאכה היא עקירת הצמח ממקומו, ולא נטילת חיותו.
 

יש בזה חקירה עצומה התלויה במחלוקת ראשונים אם מלאכת קוצר תולש תליא במיעוט יניקה או בתלישת ועקירה ממקום גידולו. נפק"מ לכמה ענינים. עיין בגמ' שבת פא: רש"י (ד"ה חייב) ותוס' (ד"ה והניחו) מש"כ בדעת אביי אם חייב משום תולש במעביר עציץ נקוב על גבי יתדות, אבל יש בראשונים כמדומני ברמב"ן וסייעתא דס"ל דמיעוט יניקה חשיב תולש או קוצר.


סנגורן של ישראל
הודעות: 1385
הצטרף: 30 ספטמבר 2020, 21:16
נתן תודה: 1590 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי סנגורן של ישראל » 01 יוני 2021, 02:59

נדיב לב כתב:
01 יוני 2021, 02:52
סנגורן של ישראל כתב:
01 יוני 2021, 02:36
נדיב לב כתב:
01 יוני 2021, 02:26


א. חכמי אקאנאמיע ולא האגרונומיה עיין ביה"ל סימן שלו [ד"ה או] וצריך ביאור... :)
ב. הביה"ל שם מציין לדברי התפא"י וכתב דלא נהגו העולם ליזהר בזה, וסותר דבריו מהגמ' בשבת פא: עיי"ש.
אגב, בבדה"ש הקשה שנאסור מצד קוצר, כיון שהוא קוטל את הצמחים, ונדחק בזה מאד שם.
ולענ"ד לק"מ דעיקר צורת המלאכה היא עקירת הצמח ממקומו, ולא נטילת חיותו.
 
יש בזה חקירה עצומה התלויה במחלוקת ראשונים אם מלאכת קוצר תולש תליא במיעוט יניקה או בתלישת ועקירה ממקום גידולו. נפק"מ לכמה ענינים. עיין בגמ' שבת פא: רש"י (ד"ה חייב) ותוס' (ד"ה והניחו) מש"כ בדעת אביי אם חייב משום תולש במעביר עציץ נקוב על גבי יתדות, אבל יש בראשונים כמדומני ברמב"ן וסייעתא דס"ל דמיעוט יניקה חשיב תולש או קוצר.
כבר עבר זמן מאז שלמדתי את הסוגיא, אבל למיטב זכרוני לכו"ע פשיטא דצורת המלאכה היא עקירה ממקום גידולו, ולא בזה נחלקו. אלא דלמ"ד דהמניח עציץ נקוב ע"ג יתדות הוי תולש היינו כיון שיש כאן עקירה במקצת ממקום גידולו. דכיון דמתמעטת יניקתו, ממילא חשיב דמתבטל חיבורו. דאם היה יונק לגמרי חשיב עי"ז מחובר למקומו.
 


נדיב לב
הודעות: 6667
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 4080 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי נדיב לב » 01 יוני 2021, 03:09

סנגורן של ישראל כתב:
01 יוני 2021, 02:59
נדיב לב כתב:
01 יוני 2021, 02:52
סנגורן של ישראל כתב:
01 יוני 2021, 02:36

אגב, בבדה"ש הקשה שנאסור מצד קוצר, כיון שהוא קוטל את הצמחים, ונדחק בזה מאד שם.
ולענ"ד לק"מ דעיקר צורת המלאכה היא עקירת הצמח ממקומו, ולא נטילת חיותו.

 
יש בזה חקירה עצומה התלויה במחלוקת ראשונים אם מלאכת קוצר תולש תליא במיעוט יניקה או בתלישת ועקירה ממקום גידולו. נפק"מ לכמה ענינים. עיין בגמ' שבת פא: רש"י (ד"ה חייב) ותוס' (ד"ה והניחו) מש"כ בדעת אביי אם חייב משום תולש במעביר עציץ נקוב על גבי יתדות, אבל יש בראשונים כמדומני ברמב"ן וסייעתא דס"ל דמיעוט יניקה חשיב תולש או קוצר.
כבר עבר זמן מאז שלמדתי את הסוגיא, אבל למיטב זכרוני לכו"ע פשיטא דצורת המלאכה היא עקירה ממקום גידולו, ולא בזה נחלקו. אלא דלמ"ד דהמניח עציץ נקוב ע"ג יתדות הוי תולש היינו כיון שיש כאן עקירה במקצת ממקום גידולו. דכיון דמתמעטת יניקתו, ממילא חשיב דמתבטל חיבור. דאם היה יונק לגמרי חשיב עי"ז מחובר למקומו.
 


אני יודע שיש שמסבירים בעציץ נקוב כך. אבל ברמב"ן והריטב"א ועוד ראשונים זכור לי שתלו בחקירה זו את דברי הבבלי והירושלמי לגבי כמה ענינים כמו דבר שאינו גידולי קרקע וכיו"ב ואין בידי לעיין.


משבט הכהונא
הודעות: 511
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 133 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי משבט הכהונא » 02 יוני 2021, 12:04

יש מסבירים למה הרמב"ם אינו כותב ההלכה של היוצא לדרך משום שנשתנו הטבעים והיום סכנה עיין אליהו רבה ר"מ ותורת השלמים קפד
דרך אגב היה כאן אשכול של או איסור דאורייתא או מצוה מדאורייתא 
והנה ביוצא לדרך הספרדים ס"ל שהוא חיוב ואפי' מדאורייתא לשיטת כמה פוסקים (כמובן הספרדים ההולכים לשיטת מרן הב"י)
והנה האשכנזים לקחו דברי החת"ס שיש בזה איסור ואפילו איסור דאורייתא


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2563
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 263 פעמים
קיבל תודה: 532 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 23 יולי 2021, 19:06

יאן כתב:
31 מאי 2021, 03:34
האיש פניו למטה כן זכר נולד פניו למטה ונקבה פניה למעלה

רשי על גמרא נדה ל"א.
והיום אינו כן (שאלתי מיילדת).
יש על זה בקונטרס מנחת עני של ר' דוד זיצנהיים (ראש הסנהדרין של נאפוליון)
 

סמל אישי של משתמש

פיילוט 0.4
הודעות: 1104
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 11:02
מיקום: פריפריה צפונית
נתן תודה: 1048 פעמים
קיבל תודה: 1121 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי פיילוט 0.4 » 25 יולי 2021, 02:23

ערבה כתב:
31 מאי 2021, 15:21
פינחס רוזנצוויג כתב:
31 מאי 2021, 00:05
ולגבי מינקת שמסולקת מדמים שתי שנים, ומעוברת שאינה מסולקת מדמים ג' חדשים ראשונים, הנה לענ"ד לא מוכח אלא שאם לא חזרו הדמים ליולדת עדיין דיה שעתה, אבל יתכן שהיה מצוי לחזור הדמים קודם, והראיה שלאה נתעברה אחרי עשרה חודשים ולא תמהו על זה בגמרא.
ומעוברת נמי לא הוזכר שאינה מסולקת אלא שאם ראתה לא דיה שעתה, כי קורא שויסתה עדיין נשראת עוד ג' חודשים, ובז מודים כל הרופאים הגניקולוגיים, שפעמים שעדיין רואה חודש או שנים כמות מעטה של דם.
בגמ' מובא שאשה יכולה להפיל 'סנדל' והוא ולד שנוצר כשאשה מתעברת ותוך כדי הריונה מתעברת בעוד ולד, והאחד דוחק את חבירו ופוחת את צורתו,
ולכאורה זה קשור לכך שהאשה הייתה ממשיכה לראות דם גם לאחר שהתעברה וכל המערכת הייתה ממשיכה לעבוד גם לאחר הכניסה להריון, וא"כ הדם שיוצא לעיתים היום מאשה מעוברת שונה בתכליתו מהדם שהיה בעבר.

וגם בדבריך שהדם שיוצא ממעוברת וסילוק הדם מאשה מיניקה לא היה מוכרח אצל כולם, נראה לי שעכ"פ, ודאי שזו הייתה הדרך הרגילה וע"כ גם הדין הוא ש'דייה שעתה'. (ויל"ד האם גם 'רגילות' שהשתנתה נכנסת לקטגוריית האשכול)
ואה"נ אפשר להביא ראייה שייתכנו מקרים מיוחדים, מהא שהגמ' מדברת על דינה של מסולקת שראתה דם,
ולא צריך להביא ראייה מ'לאה',
אם כי ראַייתך וראִייתך יפה, ומרחבית.

לכאו' האפשרות שתתעבר שוב אפשרית רק במופעים נדירים של רחם דו קרני, ובאמת נשים עם רחם כזה יכולות לראות דם כל ההריון.
וא''כ כל הנדון שלכם לא מוכרח.


אהרן פישר
הודעות: 584
הצטרף: 17 מרץ 2021, 05:24
נתן תודה: 124 פעמים
קיבל תודה: 162 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי אהרן פישר » 25 יולי 2021, 20:24

הוריות יג: "האידנא דחלשא עלמא"


צודע זאך
הודעות: 11
הצטרף: 24 יוני 2021, 21:50
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי צודע זאך » 26 יולי 2021, 15:31

זוזו כתב:
15 ספטמבר 2020, 17:23
מצאתי את כל אלו שהיום המציאות היא לא כך:

מסולקת דמים כל כד' חודש של יולדת
רואה כל ג"ח חודשים ראשונים של עיבור
צרעת באכילת בשר ודגים (מג"א קעג)
יולדת לח' התינוק לא יחיה
יולדת לט' או ז'
לא יהיה עקר בשהיית נקבים (עי' חזו"א אבה"ע יב ד)
הקזת דם שהיה רפואה
טריפות של בהמות שאינם חיים יב' חודש
הרמב"ם בפיהמ"ש (בכורות פ"ח מ"ב) כתב שהיוצא דופן בהכרח תמות האם ע"י זה, והביאו שמה התוס' יום טוב. אג"מ כ' שנשתנו הטבעיים בזה.
שו"ע סי' שלא - בזמן חכמי הגמ' אם לא היו רוחצים את הולד לפני המילה ולאחר המילה וביום שלישי למילה במים חמין היה מסוכן; לפיכך נזקקו לכתוב משפטו כשחל להיות בשבת; והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל, ודינו לרחוץ בשבת, אם רצו, כדין  חיצת כל אדם - ובמ"ב אסבר טעמיה דנשתנו הטבעיים.
שו"ע שלו ג - שמ"ר שורפין הצמחים נפ"מ להטיל בשבת. בתפא"י (כלכלת שבת מלאכת הזורע) כתב, שהן עתה אומרים חכמי האגרונומיה שמי רגלים טובים מאד לזיבול הקרקע בהם (כשיטת היראים שאסר)
מג"א קעט ח - דנשתנו הטבעים גבי אכל מאכל ולא אכל מלח יהיה לו ריח הפה

האם יש עוד?

דרך הזדווגותו של גמל בגמ' מובא שהוא אחור באחור וכהיום נשתנו הטבעים כך מובא בשוטנשטיין


אבוקה כנגדו
הודעות: 600
הצטרף: 28 מאי 2021, 12:11
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי אבוקה כנגדו » 31 יולי 2021, 00:16

בערוה"ש סוס"י תלז דנשי דידן אינם עצלניות ואדרבה זריזות יותר מאנשים ובודקות יפה יותר [וראה דבר חדש במאירי פסחים ד' ע"ב פירש כוונת הירו' נשים עצלניות דממילא בודקות יפה יותר]


יעקב שלם
הודעות: 2490
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 885 פעמים
קיבל תודה: 1002 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נשתנו הטבעים - רשימה

שליחה על ידי יעקב שלם » 31 יולי 2021, 21:44

פראנק כתב:
15 ספטמבר 2020, 19:00
ההוא טייעא כתב:
15 ספטמבר 2020, 18:51
נחש לא מטיל ארס במים.

יש לך מקור? 
 
ההוא טייעא כתב:
15 ספטמבר 2020, 19:26
שמעתי מאיש מלומד שחקר את התחום, תחפש בגוגל ותמצא גם כן.
מה שזכור לי שהחשש הוא שהנחש ישתה מהמים ויטיל מהארס שנשאר בפיו במים

שמעתי מבחור חרדי הלוכד נחשים ל"תחביבו" (ובעיני ראיתי את מומחיותו...)

שגם היום המציאות הזאת תיתכן וזה ממית יותר מהר מהקשה כי זה נכנס למערכת העיכול

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים