גדול המחטיאו

נושאים שונים

פותח הנושא
זעירא
הודעות: 35
הצטרף: 29 מאי 2017, 10:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גדול המחטיאו

שליחה על ידי זעירא » 27 יולי 2017, 09:32

אם גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, א"כ מדוע לא מצאנו רודף אחר המחטיאו? [רק אחר המחטיא בע"ז]

ערכים:


יעבץ
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יעבץ » 27 יולי 2017, 10:35

אתה צודק. אכן אין הלכה שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.


פותח הנושא
זעירא
הודעות: 35
הצטרף: 29 מאי 2017, 10:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי זעירא » 27 יולי 2017, 10:43

אז מאיפה המקור?


פותח הנושא
זעירא
הודעות: 35
הצטרף: 29 מאי 2017, 10:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי זעירא » 27 יולי 2017, 10:46

הגרי"פ פערלא בפירוש הרס"ג (ח"א עשין כח) כתב להוכיח דמצות לא תעמוד ע"ד רעך קאי נמי אהצלה מחטא דהא בספרי (פר' כי תצא פיסקא רנב) איתא "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו". וכן פסק בשו"ת מהרש"ם (יו"ד סי' רד) "ואם להציל דם חבירו חייב לטרוח וכו' להציל נפשו מני שחת על אחת כמה וכמה".

וא"כ צ"ע כנ"ל?


יעבץ
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יעבץ » 27 יולי 2017, 11:02

המקור הוא ממדרש, אין לי את המיקום המדויק אבל זה נאמר על ההבדל בין המצרים למדינים כך שזה לכ' או במטות או בכי תצא.
וכפי שהדגשתי אין זו הלכה. כלומר אין פוסקים הלכה על פי כלל זה.
ומה שהבאת מהמהרש"מ וודאי שצריך להתאמץ אבל לא יותר מפיקו"נ שבחשש פיקו"נ מותר לחלל שבת ובחשש עבירה זו מח' גדולה כידוע.
והוכחה לכך שגדול המחטיאו אינו כלל הלכתי מעצם דין יעבור ועל יהרג שבכל התורה. ואילו החטא גדול מפני מה לא יהרג? ואולי יש לומר שגדול המחטיאו ג"כ לא נאמר אלא בג' עבירות.
ולעצם שאלתך עליך להסביר כיצד מחטיאו? אם באונס הרי אין העבירה על שמו. ואם משדל אותו לחטוא, וכפי שמתכוונים בימינו בדר"כ כשמביאים המושג הזה וודאי שלהלכה הכלל הוא "דברי הרב ודברי התלמיד" ואם חייב כמובן בדיני שמיים מצד בהלכה האחריות היא על החוטא בלבד, ודוק.


פותח הנושא
זעירא
הודעות: 35
הצטרף: 29 מאי 2017, 10:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי זעירא » 27 יולי 2017, 11:07

המקור כמו שמצאתי הוא מהספרי [ציין לזה הגרי"פ שהבאתי] וא"כ כן זה הלכה.
אולם באמת לא משכחת לה, כי אונסו אין מתייחס על שמו, ואם לא, אז האחריות על החוטא, וכמו שכתבת..
ודפח"ח....


יעבץ
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יעבץ » 27 יולי 2017, 12:31

אתה צודק שזה כתוב בספרי, והספרי הוא אכן מדרש הלכה, אבל כתובים בו גם מעט דברי אגדה, וזה אחד מהם.
להלכה הספרי לא גזר מכך דין או נפק"מ, ומכאן שאלו דברי אגדה, הרי אם הספרי היה לומד כך להלכה, היה צ"ל דין המחטיא לההרג כרוצח, ואין כך הדין כמובן.


אוריאל
הודעות: 1531
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי אוריאל » 27 יולי 2017, 13:44

אחר בקשת המחילה, לא זכיתי להבין דבריכם. אם אכן לא משכחת לה בגלל שבאונסו ל"ח ע"ש, ובאין אונסו "האחריות עליו", א"כ מדוע נענשו המדיינים מחמת דגדול המחטיאו? אלא בודאי כלל זה דגדול המחטיאו נאמר גם אם אין אונסו, ואעפ"י שדברי הרב ודברי התלמיד וכו' ולכן אין החוטא יכול להצטדק, מכל מקום גם המחטיא איננו יכול לפרוש כפיו בצדקנות ויקבל את עונשו משלם, מחמת דגדול המחטיאו.
ולעצם הדיון כאן אם הספרי מדרש הלכה וכו'. עיינתי בדברי ר"י פערלא שציין הרה"ג "זעירא", ושם הוא כותב בעצמו במפורש "אע"פ שאמר כן ר"ש לא אמר כן אלא דרך אגדה ולא לדינא", הרי שהוא מפרש בהדיא את דברי הספרי שנאמרו ע"ד האגדה.
ומה שהביא משו"ת מהרש"ם, בקשתיהו ולא מצאתיהו, ואולי נפלה ט"ס בציון המקום.


יעבץ
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יעבץ » 27 יולי 2017, 13:49

הרי זה מה שדברתי כל הזמן, שהטעם שנענשו המדינים יותר מהמצרים הוא בדרך אגדה, אבל לדינא בכה"ג אמרינן דברי הרב וכו'!


יאיר
הודעות: 1175
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יאיר » 27 יולי 2017, 14:22

יפה אמרתם.

אך השאלה תקיפה במקרה שאחד רואה את ראובן מחטיא שוב ושוב את שמעון ומשדלו לעבור עבירות ושמעון מתפתה כיון שאינו חכם מספיק וכו' והוא כשוגג הקרוב למזיד

אגב, זה מובא גם ברבה במדבר כא ובתנחומא במדבר ד


יעבץ
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יעבץ » 27 יולי 2017, 14:30

יאיר כתב:יפה אמרתם.

אך השאלה תקיפה במקרה שאחד רואה את ראובן מחטיא שוב ושוב את שמעון ומשדלו לעבור עבירות ושמעון מתפתה כיון שאינו חכם מספיק וכו' והוא כשוגג הקרוב למזיד

אגב, זה מובא גם ברבה במדבר כא ובתנחומא במדבר ד
נו, מה הדין? מיתתו בסייף או בסקילה?


יאיר
הודעות: 1175
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי יאיר » 27 יולי 2017, 15:30

לא באתי אלא על זה, לומר שאכן שייך לשאול את השאלה
זעירא כתב:אולם באמת לא משכחת לה, כי אונסו אין מתייחס על שמו, ואם לא, אז האחריות על החוטא, וכמו שכתבת..
ודפח"ח....
אלא אה"נ שאין פה דין להלכה


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי אלימלך » 27 יולי 2017, 15:36

זעירא כתב:אם גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, א"כ מדוע לא מצאנו דיני רודף במחטיאו? [רק אחר המחטיא בע"ז]
לענ"ד למרות שהמחטיא מזיק יותר, התורה לא ניתנה למלאכי השרת, וההתיחסות לחטא רגיל כאילו מדובר בהריגה לא אפשרית לכל אדם,ולכן התורה הקלה בהתיחסות לחטא רגיל בעוה"ז.


פותח הנושא
זעירא
הודעות: 35
הצטרף: 29 מאי 2017, 10:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי זעירא » 27 יולי 2017, 15:56

ל"אוריאל" מקור הציטוט היה מחיפוש בבר אילן, מי שמביא אותו זה בשו"ת יחל ישראל, באמת כעת לא מצאתי את המקור.

חשבתי שוב על התירוץ, ועדיין צ"ב הגדר. מה שייך לתרץ שזה מדרש אגדה? הרי כד נדון מה למעשה מי גדול המחטיאו או ההורגו, אין שייך לומר דרק באגדה המחטיאו גדול, ולא דמיא לדברים אחרים שי"ל שרק אגדה, דעכ"פ יש לדעת סדר החומרא, ובזה אין סברא דבאגדה יהא שונה מהלכה, וצ"ע.

מצאתי בבר אילן (לא לוקח אחריות) שו"ת יביע אומר ששואל שאלה לענין דומה (מדוע חמירא סכנתא מאיסורא), יעו' התירוצים שלו (לפי התירוץ השלישי מיושב, אך צ"ע מהכ"ת לומר כן, אי"ז פשטות הספרי), ויש לעיין. וז"ל:
שו"ת יביע אומר חלק א - יורה דעה סימן ט
(יד) ובעיקר האי כללא דנקטינן דחמירא סכנתא מאיסורא, לכאורה היה מקום להעיר ממ"ש בספרי (פ' תצא), בפסוק לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה', דגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, וכ"כ הט"ז א"ח (ס"ס שו) שהצלת ישראל שלא ימיר דתו עדיף מפיקוח נפש. וע"ע בשו"ת אבני נזר (חיו"ד סי' שמב אות ט). ע"ש. וא"כ סכנת הנפש חמורה יותר מסכנת הגוף, ולמה החמירו יותר בסכנת הגוף, דלא מהני חזקה. ואפשר ליישב דבאיסורא יש ג"כ ס"ס להקל, שמא הדבר מותר, ואת"ל אסור, שמא יהיה נודע לו אח"ז וישוב בתשובה. משא"כ בסכנה הא מית ליה. אבל אם נאמר דלא מהני ס"ס בסכנה, אף על גב דמהני באיסורין, הדרא קושיא לדוכתה, וצ"ל דגבי איסורא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, במקום חזקת היתר, ואין כאן סכנת נפש כלל, וכן במקום שיש רוב להקל, גזרת הכתוב ללכת אחר הרוב, וכמ"ש בשטה מקובצת (ב"מ ו:), אבל בסכנה לא שייך לומר כן, שלפעמים המיעוט גובר על הרוב, ומש"ה לא אזלינן בה בתר חזקה ורובא וס"ס. א"נ יש לחלק בין חטא גדול של המרה לע"ז, שבזה הוא שאמרו גדול המחטיא יותר מן ההורגו, לסתם עבירה מה"ת.


עוד דבר:
סליחה על הערבוב בין קודש לחול, אבל ב"ויקיפדיה" מובא דיון שהיה בין הגר"י אדלשטיין לגר"מ שטרנבוך.
בתמוז התשע"ו כתב שהזדעזע לשמוע שיש שמשווים את דוד בן-גוריון להיטלר ע"פ דברי רבו החזון איש שאמר שנעשתה שואה רוחנית ליהודים שעלו ארצה, והסביר ש"כל זה ביחס אל הנפגעים. אבל לגבי ההשקפה על הפוגעים ביהודים. הרי הדבר פשוט וכך השקפת החזו״א, שהקב״ה אוהב גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב". הרב משה שטרנבוך חלק על דבריו.

כזכרוני שאז אמרו בשם הגר"מ שטרנבוך משום גדול המחטיאו. ויש לדון לפי כל הנ"ל

[העצם הדבר יש לדון דאף אם גדול המחטיאו, מ"מ היטלר ימ"ש רצח בכמות יותר ממה שהחטיא ב"ג. ועוד היטלר ימ"ש לא נתן בחירה, וב"ג לא אנס לעבור על המצוות. וכן ב"ג אולי עשה באופן שיטתי, אך באיוולתו חשב שזה טובת הישראלי, ולא עשה באכזריות. ולא באתי לסנגר ח"ו על הרשעים. אלא אולי לבאר דברי הגר"י אדלשטיין.

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי רחמים » 27 יולי 2017, 18:20

זעירא כתב:אם גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, א"כ מדוע לא מצאנו רודף אחר המחטיאו? [רק אחר המחטיא בע"ז]
בפשטות בדיני שמים באמת גדול המחטיאו יותר מההורגו אבל בדיני אדם לא שייך להעניש אותו כיון שלא עשה מעשה רק פיתהו בדברים, או לכל היותר הגיש יין לנזיר שעובר משום לפני עוור אבל לא לוקה כיון שאין בו מעשה.


קשוב עתירתם
הודעות: 9
הצטרף: 12 יולי 2017, 23:16
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי קשוב עתירתם » 31 יולי 2017, 02:17

תיקון בסיסי
קשה המחטיאו


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 04 אוגוסט 2017, 01:36

מפורש ברמב"ם פ"א מרוצח אחד הרודף אחר חבירו להרגו או רודף אחר נערה מאורסה לאונסה. שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה והרי הוא אומר צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה''. הא יש לה מושיע מושיעה בכל דבר שיכול להושיע ואפילו בהריגת הרודף והוא הדין לשאר כל העריות חוץ מן הבהמה. אבל הזכור מצילין אותו בנפש הרודף כשאר כל העריות.
ובשאר עבירות כנראה לא שייך "רודף" ואי על עצם ההחטאה הרי ביד האדם שלא להתפתות לו, (ואמנם במסית לע"ז מצינו מיתת ב"ד על כך).


אוריאל
הודעות: 1531
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי אוריאל » 04 אוגוסט 2017, 02:27

מה שהביא מדברי הרמב"ם, יש להעיר שהרי כל המקור שהרודף אחרי חבירו להרגו מותר [ומצוה] להציל אותו ע"י הריגת הרודף, הוא ממה שהתירה התורה להרוג את הרודף אחרי נערה המאורסה. כך שבעיקרון יכלת להביא את הפסוק בעצמו, שהוא הוא עיקר המקור.
ואכן, באמת הדברים נכונים שנמצא שבאמת יש היתר להרוג את הרודף להחטיא, אלא שכל זה רק בחטא של עריות.
והסיבה שמותר דוקא בחטא של עריות, כפה"נ שאי"ז מצד חומרת העוון, אלא מצד שגדר עבירה של עריות הוא כרציחה, וזה כלול במה שאמרה התורה " כי כאשר יקום איש וכו' כן הדבר הזה" היינו שזה נקרא שרוצח את הנערה המאורשה, וזהו חידוש מיוחד רק בזה שזה נחשב כרציחה, ולכן מותר להרוג את הרודף, וממילא למדו גם לשאר רודף להרוג שצריך להרוג את הנרדף.
[אומר דבר בשם אומרו - את ההסבר הזה מצאתי באוצר החכמה בספר "מאור שרגא" סימן י"ד, והביא שם לזה עוד ראיה].

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי רחמים » 05 אוגוסט 2017, 21:39

פרלמן משה כתב:מפורש ברמב"ם פ"א מרוצח אחד הרודף אחר חבירו להרגו או רודף אחר נערה מאורסה לאונסה. שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה והרי הוא אומר צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה''. הא יש לה מושיע מושיעה בכל דבר שיכול להושיע ואפילו בהריגת הרודף והוא הדין לשאר כל העריות חוץ מן הבהמה. אבל הזכור מצילין אותו בנפש הרודף כשאר כל העריות.
ובשאר עבירות כנראה לא שייך "רודף" ואי על עצם ההחטאה הרי ביד האדם שלא להתפתות לו, (ואמנם במסית לע"ז מצינו מיתת ב"ד על כך).
רודף אחר נערה המוארסה שמותר להורגו חידוש הוא, שהרי היא קרקע עולם, וגם אנוסה, ואין לה עבירה כלל, מה שאין כן המחטיא את חבירו הרי שחבירו עבר עבירה כתוצאה מההחטאה שלו.


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 06 אוגוסט 2017, 15:31

הבה ננסה לנתח את העניין, איך יתכן היכי תמצי של רודף בהחטאה? בשלמא ברציחה מובן שרואים את האדם עומד עם חרב שלופה מול חברו וכיו"ב, אבל בהחטאה איך יתכן רדיפה לזה?

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי רחמים » 06 אוגוסט 2017, 16:28

פרלמן משה כתב:הבה ננסה לנתח את העניין, איך יתכן היכי תמצי של רודף בהחטאה? בשלמא ברציחה מובן שרואים את האדם עומד עם חרב שלופה מול חברו וכיו"ב, אבל בהחטאה איך יתכן רדיפה לזה?
פשוט מאוד, כל לפי עיור הוא למעשה החטאה. ואם אדם פתח בור רוחני ברשות הרבים, שכל העובר לתומו נופל בחטא, הרי שהוא רודף להחטיא את כל העתידים ליפול בבור שלו.


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 07 אוגוסט 2017, 16:51

כדי להבין, נא לפרט יותר, איזה בור רוחני? איזה חטא נכשלין בו? האם אכן מתעסק נקרא חוטא? והגורם לאחר להכשל לפי תומו נקרא רודף? כל אלה נשגבו מדעתי להבין לבד, והנני מחכה לרחמים.

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי רחמים » 07 אוגוסט 2017, 21:34

פרלמן משה כתב:כדי להבין, נא לפרט יותר, איזה בור רוחני? איזה חטא נכשלין בו? האם אכן מתעסק נקרא חוטא? והגורם לאחר להכשל לפי תומו נקרא רודף? כל אלה נשגבו מדעתי להבין לבד, והנני מחכה לרחמים.
לדוגמא אחד פתח בית ספר ומלמד בו כפירה, הרי שהוא רודף, שמכשיל את כל התלמידים בכפירה שהוא מלמד.


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 09 אוגוסט 2017, 02:53

כל אדם הוא בעל בחירה ובידו להיות מאמין או כופר ח"ו, ונראה לכאו' כי רודף שייך בדבר שאין בכח בחירת השני להתגונן, משא"כ בעניני רוחניות שהכל תלוי בבחירה ורצון, ולא דמי לרודף אחר חברו להרגו או רודף אחר הערוה שצעקה הנערה ואין מושיע לה, אבל במי שמלמד כפירה הרי ביד השומע לבלתי שמוע לו, ובמה יחשב רודף?

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי רחמים » 09 אוגוסט 2017, 07:48

פרלמן משה כתב:כל אדם הוא בעל בחירה ובידו להיות מאמין או כופר ח"ו, ונראה לכאו' כי רודף שייך בדבר שאין בכח בחירת השני להתגונן, משא"כ בעניני רוחניות שהכל תלוי בבחירה ורצון, ולא דמי לרודף אחר חברו להרגו או רודף אחר הערוה שצעקה הנערה ואין מושיע לה, אבל במי שמלמד כפירה הרי ביד השומע לבלתי שמוע לו, ובמה יחשב רודף?
הבחירה בפועל מצומצמת ל"נקודת הבחירה" כמו שמסביר המכתב מאליהו. ואם אחד מלמד כפירה באופן שאצל השומעים שלו זה מעל נקודות הבחירה שלהם הרי הוא כאונס אותם להיות כופרים ובדיוק כרוצח.


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 09 אוגוסט 2017, 18:32

היכן נקודת הבחירה של כל אחד הוא מכבשא דרחמנא, ומלבד זה יסוד האמונה פשוט וברור שאין יצור שהוא מעל לבחירתו ח"ו, וידועים דברי הגרא"ו בקובץ הערות, ממילא ל"ש בזה לקבוע כי הכל תלוי במי שפתח את בית הספר.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי אלימלך » 09 אוגוסט 2017, 19:26

פרלמן משה כתב:הבה ננסה לנתח את העניין, איך יתכן היכי תמצי של רודף בהחטאה?
אכן אין הכונה ממש לרודף, ואעפ"כ יותר גרוע המחטיא מההורג וכמו שכתוב במדרש.


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 09 אוגוסט 2017, 22:32

סליחה ר' אלימלך, אבל מה זה קשור לנידון דידן שהקשה למה מצינו היתר להרגו???


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי פרלמן משה » 09 אוגוסט 2017, 22:33

תיקון טעות השאלה היתה למה לא מצינו היתר להרגו

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדול המחטיאו

שליחה על ידי רחמים » 09 אוגוסט 2017, 22:35

פרלמן משה כתב:היכן נקודת הבחירה של כל אחד הוא מכבשא דרחמנא, ומלבד זה יסוד האמונה פשוט וברור שאין יצור שהוא מעל לבחירתו ח"ו, וידועים דברי הגרא"ו בקובץ הערות, ממילא ל"ש בזה לקבוע כי הכל תלוי במי שפתח את בית הספר.
אני דיברתי לפי המכתב מאליהו בקונטרס הבחירה, שכותב מפורש שלכל אחד יש נקודת בחירה שמעליה הוא נכשל ומתחתיה הוא לא נכשל ובנקודה עצמה הוא בוחר. עיין שם.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים