ספירת העומר עד חצות

נושאים שונים

יושב בשבת תחכמוני
הודעות: 737
הצטרף: 27 יולי 2020, 23:33
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 381 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי יושב בשבת תחכמוני » 08 אפריל 2021, 11:02

נבשר כתב:
08 אפריל 2021, 02:27
אני התכוונתי על היין, שלדעת הרמב"ם הקידוש מדאורייתא הוא בדברים, וזה כבר מזכיר בתפילה, ועל היין יש דעות שהוא מדאורייתא.
נסיון אחרון.
אין שום משמעות לנידון שלנו אם קידוש שמן התורה הוא בדברים גרידא או על יין, כך או כך המצוה שהיא מן התורה, תהא אשר תהא, לא מוגבלת ללילה, ומי שלא קידש בלילה (בדברים, או אפי' אם קידש בדברים - את"ל שקידוש על היין הוא מה"ת) מקדש ביום ומקיים בזה את המצות עשה שמן התורה.
כל הנידון של כבודו שליט"א נוגע למצוות שזמנם מוגבל ללילה בלבד, (או לו תצויר מצוה שמתחילה ביום אבל זמנה תם בסוף הלילה, וזה באמת הקטר חלבים ואיברים וכל הנאכלים ליום אחד שגזרו עליהם), ולכן גם בספה"ע אתה חוזר ומדגיש - כמדומה - שהנידון רק לסוברים שזמנה בלילה בלבד.

צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 02:13
בדיקת חמץ ?
רבי יהודה אומר: בודקין אור ארבעה עשר, ובארבעה עשר שחרית, ובשעת הביעור. וחכמים אומרים: לא בדק אור ארבעה עשר - יבדוק בארבעה עשר, לא בדק בארבעה עשר - יבדוק בתוך המועד, לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד

צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 02:13
מקרא מגילה ?
צריך לדעת אם זה קשור לדידן, כי עיקר המצווה היא כללית ליום הפורים ולא תחומה ל"לילה" או ל"יום" (כעין קריאת שמע שתלויה בזמן שכיבה וזמן קימה), ואך ש-
אמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי.
והיינו שאחת ממצוות היום בכללותו היא 'לקרות ולשנות' 'אקרא יומם ולילה'. (כתבתי בדרך הצעה בלבד).

צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 02:13
נרות חנוכה?
לזה כידוע יש זמן יותר מוקדם לכא', עד שתכלה רגל מן השוק.
(רבינו @צפנת פענח, הבנתי שכוונתך למנות מצוות שמקיימים בלילה לאו דוקא בהקשר דכאן, אבל היה לדברים הקשר מסוים...).

צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 02:26
סיפור יציאת מצרים
למעשה מצוה זו אין לה קץ וקצבה בלילה, אלא כל הלילה עד שתחטפנו שינה, והשאלה א"כ - אם מישהו ישאל גם כאן - היא רק למה לא חייבו להתחיל לספר משהו קודם חצות, שזו כבר סוג תקנה שונה ממה שמצינו בקריאת שמע ובהקטר חלבים ואיברים ואכילת קדשים.
בר מן דין, כיון שהסיפור הוא על (פסח) מצה ומרור מונחים לפניו, וכל אלו נאכלים עד חצות מחמת הפסח שאכן גזרו עליו, א"כ אין הכי נמי.

נבשר כתב:
08 אפריל 2021, 02:27
אבל האמת שראיתי ביעב"ץ שכתב עוד מצוות בלילה אבל לא הבנתי כוונתו,
להלן העתקת דבריו מצות ראיית פנים בעזרה, נסכים, מלוי מים דנסוך החג, מלוי וקדוש מי חטאת.
אין לי כרגע אוצה"ח זמין, אבל כמדומה מתוכן הדברים שהוא מחפש דברים שכשרים גם בלילה או שנעשים גם בלילה, ולא רק בלילה.

נבשר כתב:
08 אפריל 2021, 02:27
קידוש לבנה
לפי מה שידוע לי, קידוש לבנה בעיקרא דינא אי"ז חיוב, אלא
רמב"ם הלכות ברכות פרק י הלכה טז
הרואה לבנה בחדושה מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם פועלי אמת ופעולתם צדק וללבנה אמר שתתחדש עטרה תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו ועל כל מה שברא ברוך אתה יי' מחדש החדשים.


צפנת פענח
הודעות: 90
הצטרף: 18 יוני 2020, 20:37
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי צפנת פענח » 08 אפריל 2021, 13:30

צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 02:13
 


צפנת פענח
הודעות: 90
הצטרף: 18 יוני 2020, 20:37
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי צפנת פענח » 08 אפריל 2021, 13:34

יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 11:02
צפנת פענח כתב: ↑היום, 01:13
נרות חנוכה?
לזה כידוע יש זמן יותר מוקדם לכא', עד שתכלה רגל מן השוק.
(רבינו @צפנת פענח, הבנתי שכוונתך למנות מצוות שמקיימים בלילה לאו דוקא בהקשר דכאן, אבל היה לדברים הקשר מסוים...).
כתבתי נרות חנוכה בזמן הזה שמדליקו על שולחנו וזמנו כל הלילה
כמעט בכל דוגמה אפשר לחלק, עדיין ההקשר קיים ועומד


יושב בשבת תחכמוני
הודעות: 737
הצטרף: 27 יולי 2020, 23:33
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 381 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי יושב בשבת תחכמוני » 08 אפריל 2021, 14:06

צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 13:34
יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 11:02
צפנת פענח כתב: ↑היום, 01:13
נרות חנוכה?
לזה כידוע יש זמן יותר מוקדם לכא', עד שתכלה רגל מן השוק.
(רבינו @צפנת פענח, הבנתי שכוונתך למנות מצוות שמקיימים בלילה לאו דוקא בהקשר דכאן, אבל היה לדברים הקשר מסוים...).
כתבתי נרות חנוכה בזמן הזה שמדליקו על שולחנו וזמנו כל הלילה
כמעט בכל דוגמה אפשר לחלק, עדיין ההקשר קיים ועומד
אם כבר, באמת זמן ההדלקה שעל שולחנו הוא כל הלילה? משום 'שרגא בטיהרא מאי אהני'? אם כך לכא' עד הנץ החמה. יש מקורות לכל זה? (לעצם הדברים, דין על שולחנו לא מוזכר בכלל בהקשר של הזמן אלא של מקום ההנחה, מנין שיש לו זמן שונה מתכלה רגל? וכך או כך, אולי זה הפתרון לענין של חצות).
וצריכים הרי לחלק בין הדוגמאות, כי היתה כאן שאלה מעיקרא.

אגב, המילים 'בזמן הזה' נוטות לפרשנות מסוימת לדין זה של שעת הסכנה, (ובאמת לא הבנתי למה התכוונת, אלו חילוקי זמנים יש בחנוכה, חשבתי אולי לאפוקי מנרות המנורה).


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2692
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 908 פעמים
קיבל תודה: 868 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי נבשר » 08 אפריל 2021, 14:06

יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 11:02
נסיון אחרון.
אין שום משמעות לנידון שלנו אם קידוש שמן התורה הוא בדברים גרידא או על יין, כך או כך המצוה שהיא מן התורה, תהא אשר תהא, לא מוגבלת ללילה, ומי שלא קידש בלילה (בדברים, או אפי' אם קידש בדברים - את"ל שקידוש על היין הוא מה"ת) מקדש ביום ומקיים בזה את המצות עשה שמן התורה.
כל הנידון של כבודו שליט"א נוגע למצוות שזמנם מוגבל ללילה בלבד, (או לו תצויר מצוה שמתחילה ביום אבל זמנה תם בסוף הלילה, וזה באמת הקטר חלבים ואיברים וכל הנאכלים ליום אחד שגזרו עליהם), ולכן גם בספה"ע אתה חוזר ומדגיש - כמדומה - שהנידון רק לסוברים שזמנה בלילה בלבד.
עכשיו הבנתי כוונתו, שאין מצוה זו מוגבלת ללילה בלבד, אלא לשבת.


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2692
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 908 פעמים
קיבל תודה: 868 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי נבשר » 08 אפריל 2021, 14:12

יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 11:02
צריך לדעת אם זה קשור לדידן, כי עיקר המצווה היא כללית ליום הפורים ולא תחומה ל"לילה" או ל"יום" (כעין קריאת שמע שתלויה בזמן שכיבה וזמן קימה), ואך ש-
אמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי.
והיינו שאחת ממצוות היום בכללותו היא 'לקרות ולשנות' 'אקרא יומם ולילה'. (כתבתי בדרך הצעה בלבד).
יש בשפת אמת על מגילה שזה כל גדר החיוב ביום שהוא פעם שניה, אבל עכ"פ הוא סברא מחודשת שסו"ס זמן החיוב מוגבל.
יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 11:02
לפי מה שידוע לי, קידוש לבנה בעיקרא דינא אי"ז חיוב, אלא
רמב"ם הלכות ברכות פרק י הלכה טז
הרואה לבנה בחדושה מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם פועלי אמת ופעולתם צדק וללבנה אמר שתתחדש עטרה תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו ועל כל מה שברא ברוך אתה יי' מחדש החדשים.
לא הבנתי כוונתו, יש נידון האם סומא פטור, האם קשור לדעתך, ולדעות המחייבות הרי שזו ברכה מחייבת, רק אפשר לומר שיכול לברך הלילה שלאחריו, ועל לילי ט"ו בלבד לא גזרו עד חצות.


אברהם העברי
הודעות: 1255
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי אברהם העברי » 08 אפריל 2021, 14:41

בפשטות דברי הפוסקים נראה באמת שהוא חובה גמורה (ע"ע המח' אם ברכת הלבנה קודמת למקרא מגילה) ולכאו' בפשטות הוא מח' התלמודין ומסכת סופרים אמנם לא ראיתי שציינו לזה (ואין לסתור זאת מסתימת הפוסקים כיון שבפשטות כולם פסקו כמס' סופרים שהביאו כל הנוסח ולא ראו צורך לציין לזה)


אברהם העברי
הודעות: 1255
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי אברהם העברי » 08 אפריל 2021, 14:47

יש כאן מאמר נאה בעניין
אמנם הוא לימוד מעט "מזרוחניק" אבל חזקה על הבאים בתחומי הפורום שיודעים היטב לאכול תוכי רימונים ולזרוק קליפותיהם


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2692
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 908 פעמים
קיבל תודה: 868 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי נבשר » 08 אפריל 2021, 14:49

אברהם העברי כתב:
08 אפריל 2021, 14:47
יש כאן מאמר נאה בעניין
אמנם הוא לימוד מעט "מזרוחניק" אבל חזקה על הבאים בתחומי הפורום שיודעים היטב לאכול תוכי רימונים ולזרוק קליפותיהם
אופססס
התוכן באתר וכו', 
חסום
 


יושב בשבת תחכמוני
הודעות: 737
הצטרף: 27 יולי 2020, 23:33
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 381 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי יושב בשבת תחכמוני » 08 אפריל 2021, 14:57

נבשר כתב:
08 אפריל 2021, 14:12
לא הבנתי כוונתו, יש נידון האם סומא פטור, האם קשור לדעתך, ולדעות המחייבות הרי שזו ברכה מחייבת, רק אפשר לומר שיכול לברך הלילה שלאחריו, ועל לילי ט"ו בלבד לא גזרו עד חצות.
אולי חייב הכוונה רשאי? עי' תוס' קידושין לג.
אמנם לשונות האחרונים נראות שדנים בזה כחיוב, אבל מה נעשה עם זה שהרמב"ם מנה זאת בכלל ברכות השבח הרואה פיל וקוף? וגם השו"ע הביא בערך בלשון זו.

כעת אני רואה הודעות @אברהם העברי, ולא ביאר לן היכן המחלוקת ומי סובר מה, וכן עדיין יל"ע מלשון הרמב"ם והשו"ע להלכתא ומנגד ד' האחרונים.


אברהם העברי
הודעות: 1255
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי אברהם העברי » 08 אפריל 2021, 15:04

נבשר כתב:
08 אפריל 2021, 14:49
אברהם העברי כתב:
08 אפריל 2021, 14:47
יש כאן מאמר נאה בעניין
אמנם הוא לימוד מעט "מזרוחניק" אבל חזקה על הבאים בתחומי הפורום שיודעים היטב לאכול תוכי רימונים ולזרוק קליפותיהם
אופססס
התוכן באתר וכו', 
חסום
 

ייצאתי לPDF (וערכתי לתועלת המשתמשים)
ברכת הלבנה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אברהם העברי
הודעות: 1255
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי אברהם העברי » 08 אפריל 2021, 15:10

יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 14:57
ולא ביאר לן היכן המחלוקת ומי סובר מה,
המח' על מקרא מגילה - עי' נוב"י קמא או"ח מ"א ומהרש"ק בשנו"ח ח"א קל"א
מח' התלמודין ומס' סופרים - פשטות לשון הגמ' שהוא ככל ברכות הראיה - "הרואה את הלבנה בחידושה" ועי' במאמר שצירפתי (לא קראתיו עכשיו אלא לפני כמה שנים ואינני זוכר את תוכנו במדויק) שיכול להיות שגם בבבלי כן הוא הנוסח, מול מסכת סופרים "ואין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת, כשהוא מבושם ובכלים נאים, ותולה עיניו כנגדה ומישר רגליו ומברך" שמשמע שהוא חיוב (שאל"כ מה שייך לעשות מזה טקס שלם....)


צפנת פענח
הודעות: 90
הצטרף: 18 יוני 2020, 20:37
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי צפנת פענח » 08 אפריל 2021, 16:32

יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 14:06
צפנת פענח כתב:
08 אפריל 2021, 13:34
יושב בשבת תחכמוני כתב:
08 אפריל 2021, 11:02
צפנת פענח כתב: ↑היום, 01:13
נרות חנוכה?
לזה כידוע יש זמן יותר מוקדם לכא', עד שתכלה רגל מן השוק.
(רבינו @צפנת פענח, הבנתי שכוונתך למנות מצוות שמקיימים בלילה לאו דוקא בהקשר דכאן, אבל היה לדברים הקשר מסוים...).
כתבתי נרות חנוכה בזמן הזה שמדליקו על שולחנו וזמנו כל הלילה
כמעט בכל דוגמה אפשר לחלק, עדיין ההקשר קיים ועומד
אם כבר, באמת זמן ההדלקה שעל שולחנו הוא כל הלילה? משום 'שרגא בטיהרא מאי אהני'? אם כך לכא' עד הנץ החמה. יש מקורות לכל זה? (לעצם הדברים, דין על שולחנו לא מוזכר בכלל בהקשר של הזמן אלא של מקום ההנחה, מנין שיש לו זמן שונה מתכלה רגל? וכך או כך, אולי זה הפתרון לענין של חצות).
וצריכים הרי לחלק בין הדוגמאות, כי היתה כאן שאלה מעיקרא.

אגב, המילים 'בזמן הזה' נוטות לפרשנות מסוימת לדין זה של שעת הסכנה, (ובאמת לא הבנתי למה התכוונת, אלו חילוקי זמנים יש בחנוכה, חשבתי אולי לאפוקי מנרות המנורה).
זה לשון השו"ע והרמ"א סי' תרע"ב:סעיף בשכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה, שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא. הלכך צריך ליתן בה שמן כזה השיעור. ואם נתן בה יותר, יכול לכבותה לאחר שעבר זה הזמן. וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן.
הגה: יש אומרים שבזמן הזה שמדליקין בפנים אין צריך ליזהר ולהדליק קודם שתכלה רגל מן השוק (דעת עצמו וטור בשם תוספות). ומכל מקום טוב ליזהר גם בזמן הזה.
ומיהו הני מילי לכתחילה; אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה. ואם עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומין.
  
 


אברהם העברי
הודעות: 1255
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי אברהם העברי » 08 אפריל 2021, 16:39

אין עניין שהאשכול יעבור לעסוק בנושא של מניחה על שולחנו (כל נושא שקשור ולו במעט לחסידים ומתנגדים הוא סיכון לאשכול ארוך ומיגע בן 6 עמודים....)
נושא האשכול מספיק מעניין (השאלה ממש הסעירה את משפחתי וזה היה הדיון בארוחות בוקר וצהריים היום...)


אברהם העברי
הודעות: 1255
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי אברהם העברי » 08 אפריל 2021, 16:45

לגבי עצם העניין ודאי שא"א להביא ראיה מנ"ח שכן לא היו מתקנים תקנה בפנ"ע לזמן הסכנה


צפנת פענח
הודעות: 90
הצטרף: 18 יוני 2020, 20:37
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי צפנת פענח » 08 אפריל 2021, 17:18

אברהם העברי כתב:
08 אפריל 2021, 16:39
אין עניין שהאשכול יעבור לעסוק בנושא של מניחה על שולחנו (כל נושא שקשור ולו במעט לחסידים ומתנגדים הוא סיכון לאשכול ארוך ומיגע בן 6 עמודים....)
נושא האשכול מספיק מעניין (השאלה ממש הסעירה את משפחתי וזה היה הדיון בארוחות בוקר וצהריים היום...)
אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם

לא היה נושא של חסידים ומתנגדים, לא חסיד אני ולא מתנגד אנוכי.
דקדוקי לשון יש כאן, ועל כך השבתי. 


צפנת פענח
הודעות: 90
הצטרף: 18 יוני 2020, 20:37
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספירת העומר עד חצות

שליחה על ידי צפנת פענח » 08 אפריל 2021, 17:31

אברהם העברי כתב:
08 אפריל 2021, 16:45
לגבי עצם העניין ודאי שא"א להביא ראיה מנ"ח שכן לא היו מתקנים תקנה בפנ"ע לזמן הסכנהכ
אם לא הדליק מדליק והולך כל הלילה, גם קודם שעת הסכנה, כפי שמשמע מדברי השו"ע.
(משום שאפשר שפוסקים כתירוץ הגמ' שאפשר להדליק כל הלילה)

מציאה מצאתי לענייננו בבאר היטב שם וז"ל:
כל הלילה:  בב"י כתב דהוי ספיקא דדינא וא"כ משמע שאין לברך אבל מדסתם בש"ע משמע דעתו שיברך ורש"ל כ' דוקא עד חצות וא"כ אחר חצות אין לברך ובהגמ"נ כתב כל זמן שבני הבית נעורים אפי' עד עמוד השחר. וכן נ"ל להורות אבל אם ישנים אין לברך עליהם. מ"א.

אדהכי והכי רווחא שמעתתא
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אלי מאירי, לעצמו נברא | 8 אורחים