חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים

חימקו
הודעות: 2925
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 1380 פעמים
קיבל תודה: 991 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי חימקו » 02 נובמבר 2021, 21:09

איש מזרע אהרן כתב:
02 נובמבר 2021, 21:05
חימקו כתב:
02 נובמבר 2021, 20:58
טועה בדבר מצוה - אדם שיש לו בן למול בשישי וטעה ומל בשבת, הדין שקיים מצוה וחייב חטאת, ולא נחשב טועה בדבר מצוה מפני שאין לו תינוק למול בשבת.
מה כאן המעשה שהוא רשות בזמן אחד ומצוה בזמן אחר?

כתבת שהמעשה בעצמו אינו מצוה - כאן אם ישאל עם ימול בשבת, כמובן נאמר לו שאסור.
כתבת שאם עשה קיים מצוה - עם מל בשבת קיים מצוה.

ערכים:


עלה מבבל
הודעות: 766
הצטרף: 24 אוקטובר 2021, 23:43
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 434 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי עלה מבבל » 02 נובמבר 2021, 21:58

היכי תמצא אדם עושה מעשה שהוא יכול להתחייב עליה מיתה, ועל ידי ששר ניגון הוא נפטר ואינו מתחייב?
[אולי הוא ידוע]


איכא בשוקא
הודעות: 571
הצטרף: 05 ספטמבר 2021, 11:11
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי איכא בשוקא » 02 נובמבר 2021, 22:01

חימקו כתב:
02 נובמבר 2021, 21:09
כתבת שהמעשה בעצמו אינו מצוה - כאן אם ישאל אם ימול בשבת, כמובן נאמר לו שאסור.
כתבת שאם עשה קיים מצוה - אם מל בשבת קיים מצוה.
לא זכיתי לאורו, יש מצוה למול, אלא שיש איסור ע"ג, לא כן?


חימקו
הודעות: 2925
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 1380 פעמים
קיבל תודה: 991 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי חימקו » 02 נובמבר 2021, 22:04

איכא בשוקא כתב:
02 נובמבר 2021, 22:01
חימקו כתב:
02 נובמבר 2021, 21:09
כתבת שהמעשה בעצמו אינו מצוה - כאן אם ישאל אם ימול בשבת, כמובן נאמר לו שאסור.
כתבת שאם עשה קיים מצוה - אם מל בשבת קיים מצוה.
לא זכיתי לאורו, יש מצוה למול, אלא שיש איסור ע"ג, לא כן?

לא הבנתי, ומה זה איסור ע"ג?


איכא בשוקא
הודעות: 571
הצטרף: 05 ספטמבר 2021, 11:11
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי איכא בשוקא » 02 נובמבר 2021, 22:08

חימקו כתב:
02 נובמבר 2021, 22:04
לא הבנתי, ומה זה איסור ע"ג?
יש מצוה למול, ויש איסור דרביע עליה שאוסר למול. וכעין יבמתו נדה לר' יוחנן.


חימקו
הודעות: 2925
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 1380 פעמים
קיבל תודה: 991 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי חימקו » 02 נובמבר 2021, 22:16

איכא בשוקא כתב:
02 נובמבר 2021, 22:08
חימקו כתב:
02 נובמבר 2021, 22:04
לא הבנתי, ומה זה איסור ע"ג?
יש מצוה למול, ויש איסור דרביע עליה שאוסר למול. וכעין יבמתו נדה לר' יוחנן.

בפועל אם שואל למול או לא בשבת, התשובה היא לא - אם תמול אתה חייב סקילה. ופועל אם מל בשוגג קיים מצוה וחייב חטאת.


איכא בשוקא
הודעות: 571
הצטרף: 05 ספטמבר 2021, 11:11
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי איכא בשוקא » 02 נובמבר 2021, 22:24

היכא אשכחן, דכשהמעשה בעצמו אינו מצוה אפ"ה בעשאו בזמן ידוע הו"ל מצוה, וכשאותו המעשה בעצמה הו"ל מצוה, אפ"ה בעשאה בזמן הנ"ל יחשב לו לעון אשר חטא.

אני מבין שהחידה היא: איך יתכן פעולה מסויימת, שלעתים היא מצוה, ולעתים לא, ויש זמן שדוקא אם הפעולה שנעשתה היא מצוה יהא עוון בעשייתה.

ואיך יעמדו דבריך רבינו @חימקו עם חלק ב'? אם יחתוך ערל נכרי לא יהיה עוון?


חימקו
הודעות: 2925
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 1380 פעמים
קיבל תודה: 991 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי חימקו » 02 נובמבר 2021, 22:27

איכא בשוקא כתב:
02 נובמבר 2021, 22:24
, ויש זמן שדוקא אם הפעולה שנעשתה היא מצוה יהא עוון בעשייתה.
אם המילה נעשתה בשוגג בשבת - עשה מצוה, ויש עוון, שחייב חטאת.


איכא בשוקא
הודעות: 571
הצטרף: 05 ספטמבר 2021, 11:11
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי איכא בשוקא » 02 נובמבר 2021, 22:37

חימקו כתב:
02 נובמבר 2021, 22:27
אם המילה נעשתה בשוגג בשבת - עשה מצוה, ויש עוון, שחייב חטאת.
לא הבנתי, אבל דומני שאין טעם לנידון, לא כך? :)


גביהא בן פסיסא
הודעות: 138
הצטרף: 30 אוקטובר 2021, 22:09
נתן תודה: 67 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי גביהא בן פסיסא » 03 נובמבר 2021, 01:08

קל וחומר של שטות כתב:
31 אוקטובר 2021, 00:00
התוכל להאיר את עיני בפירוש הדברים?
הספר עליו הנחתי ידי הוא ישן והכתב מאוד לא ברור.
כשמואל וכרבנן כתב:
31 אוקטובר 2021, 01:06
נחלקו הב"ח והש"ך (יו"ד יד יא) האם בן פקועה חשוב כטריפה ואם יבוא על בהמה כשרה הולד יהא טרף, דחשוב דחד סימן שלו (הבא מצד האב) נשחט כבר, או שיהא כשר.
ומקור הנידון הוא מחולין עה: ועי"ש ברש"י ד"ה אין לו תקנה.

ראו כאן מהדורה נאה ומתוקנת של הספר, לפי הגהת המהדיר שם יש לגרוס:
כגון בן פקוע, דסימן אחד הוא כשחוט מצד אביו, שאינו טעון שחיטה, וסימן השני אינו שחוט, מצד אמו שטעונה שחיטה. וחוששין לזרע אב ואם, אכן כן, ישחטנה - אינו מועיל, מפני שתהיה שהיה בין סימן לסימן. שהאחד שחוט מצד אביו. בגמ' פרק בהמה המקשה.
עולה ברור שהאגור התכוון לגמרא המפורשת בחולין (סט., עה:)
אמר רב משרשיא: לדברי האומר חוששין לזרע האב, בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא - הולד אין לו תקנה.
ופירש רש"י
(בד"ה אין לו תקנה):
שהרי הוא כמי שאין לו אלא סימן אחד - מצד אמו, שהסימן השני שחוט ועומד, הוא שאין שחיטה נוהגת בו. ובהמה בחד סימן לא מיתכשרה. והאי סימנא בתרא לא מצטרף לקמא, שאין לן שהייה גדולה מזו, שהראשון שחוט משנולד... (וראה גם רש"י לעיל סט. ד"ה אין לו תקנה).יראתי בפצותי
הודעות: 1604
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 495 פעמים
קיבל תודה: 730 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 04 נובמבר 2021, 16:29

חידות.
1. איך יתכן שיהיה לאדם פת שיש עליה איסור, ויהיה חייב על פי דין לאפות ביום טוב עוד פת שיש עליו אותו איסור.
2. שני אנשים נכנסים לשיעור תורה שלאחריו תפילה, הרב עוצר אותם בכניסה ואומר לאחד, לך מותר להתפלל עמנו אך לא ללמוד, ולשני אומר לך מותר ללמוד אך לא להתפלל.


עץ פרי
הודעות: 304
הצטרף: 07 מרץ 2021, 14:35
נתן תודה: 102 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי עץ פרי » 04 נובמבר 2021, 17:49

איך יתכן שבא אדם לחכם לשאול מהו להינשא
אומר לו החכם כך:
אם אביך הוא בעלה של אמך אתה פסול
ואם מאיש אחר אתה כשר, היתכן?


עץ פרי
הודעות: 304
הצטרף: 07 מרץ 2021, 14:35
נתן תודה: 102 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי עץ פרי » 04 נובמבר 2021, 17:52

יראתי בפצותי כתב:
04 נובמבר 2021, 16:29
חידות.
1. איך יתכן שיהיה לאדם פת שיש עליה איסור, ויהיה חייב על פי דין לאפות ביום טוב עוד פת שיש עליו אותו איסור.
2. שני אנשים נכנסים לשיעור תורה שלאחריו תפילה, הרב עוצר אותם בכניסה ואומר לאחד, לך מותר להתפלל עמנו אך לא ללמוד, ולשני אומר לך מותר ללמוד אך לא להתפלל.
להתפלל ולא ללמוד - אבל ר"ל
ללמוד ולא להתפלל - מנודה??
 


יראתי בפצותי
הודעות: 1604
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 495 פעמים
קיבל תודה: 730 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 04 נובמבר 2021, 18:08

עץ פרי כתב:
04 נובמבר 2021, 17:52
ללמוד ולא להתפלל - מנודה??
למה? מנודה מצטרף, ועם מוחרם לא שונים.


יראתי בפצותי
הודעות: 1604
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 495 פעמים
קיבל תודה: 730 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 04 נובמבר 2021, 18:11

עץ פרי כתב:
04 נובמבר 2021, 17:49
איך יתכן שבא אדם לחכם לשאול מהו להינשא
אומר לו החכם כך:
אם אביך הוא בעלה של אמך אתה פסול
ואם מאיש אחר אתה כשר, היתכן?
גוי שהתגייר ואביו נחשד עם בת ישראל
אם מאביו הגוי גר כשר, אם מישראלית, יש שיטות שהולד ישראל פסול (אך לא להלכה).
 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 3157
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 798 פעמים
קיבל תודה: 1505 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 04 נובמבר 2021, 18:47

עץ פרי כתב:
04 נובמבר 2021, 17:49
איך יתכן שבא אדם לחכם לשאול מהו להינשא
אומר לו החכם כך:
אם אביך הוא בעלה של אמך אתה פסול
ואם מאיש אחר אתה כשר, היתכן?
בעיר שרובא עכו"ם ובעל אמו ממזר,
אם הוא מאביו הוא ממזר ואם הוא מאחר, אזלינן בתר רובא ועכו"ם הבא על ב"י הולד כשר אפילו באשת איש.


משה נפתלי
הודעות: 2804
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 1301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי משה נפתלי » 04 נובמבר 2021, 23:59

 
מי האיש?
שנינו בראש מסכת כריתות: שְׁלשִׁים וָשֵׁשׁ כְּרֵתוֹת בַּתּוֹרָה. מי הוא זה שנתמעט משתים מהם? דהיינו, שעל שני חטאים מן הל"ו המנויים במשנה אין הוא חייב על זדונם כרת ועל שגגתם חטאת.
 


לקח טוב
הודעות: 40
הצטרף: 01 נובמבר 2021, 04:04
מיקום: חוצה לארץ
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי לקח טוב » 07 נובמבר 2021, 08:37

היכ"ת אשה ישראלית כשרה, היא לא גרושה או חלוצה או זונה או חללה או שבויה או גיורת, ובכל זאת אסורה להינשא לכהן, אף שלכל ישראל מותרת?
התשובה תלויה במחלוקת הפוסקים


לקח טוב
הודעות: 40
הצטרף: 01 נובמבר 2021, 04:04
מיקום: חוצה לארץ
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי לקח טוב » 07 נובמבר 2021, 08:39

משה נפתלי כתב:
04 נובמבר 2021, 23:59
 
מי האיש?
שנינו בראש מסכת כריתות: שְׁלשִׁים וָשֵׁשׁ כְּרֵתוֹת בַּתּוֹרָה. מי הוא זה שנתמעט משתים מהם? דהיינו, שעל שני חטאים מן הל"ו המנויים במשנה אין הוא חייב על זדונם כרת ועל שגגתם חטאת.


מי שמתו אחיו מחמת מילה פטור מן המילה ומן שחיטת הפסח(?)


אבוקה כנגדו
הודעות: 687
הצטרף: 28 מאי 2021, 12:11
נתן תודה: 128 פעמים
קיבל תודה: 206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אבוקה כנגדו » 07 נובמבר 2021, 08:52

לקח טוב כתב:
07 נובמבר 2021, 08:37
היכ"ת אשה ישראלית כשרה, היא לא גרושה או חלוצה או זונה או חללה או שבויה או גיורת, ובכל זאת אסורה להינשא לכהן, אף שלכל ישראל מותרת?
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 9F#p367969


לקח טוב
הודעות: 40
הצטרף: 01 נובמבר 2021, 04:04
מיקום: חוצה לארץ
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי לקח טוב » 07 נובמבר 2021, 09:03

אבוקה כנגדו כתב:
07 נובמבר 2021, 08:52
לקח טוב כתב:
07 נובמבר 2021, 08:37
היכ"ת אשה ישראלית כשרה, היא לא גרושה או חלוצה או זונה או חללה או שבויה או גיורת, ובכל זאת אסורה להינשא לכהן, אף שלכל ישראל מותרת?
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 9F#p367969

תודה. (אני לא ראיתי את החידה כאן, אלא נתעוררתי לה בלמדי דין הנ"ל לפני כמה חדשים...)


ערך רב
הודעות: 105
הצטרף: 27 יוני 2017, 01:34
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי ערך רב » 07 נובמבר 2021, 09:31

עץ פרי כתב:
04 נובמבר 2021, 17:52
יראתי בפצותי כתב:
04 נובמבר 2021, 16:29
חידות.
1. איך יתכן שיהיה לאדם פת שיש עליה איסור, ויהיה חייב על פי דין לאפות ביום טוב עוד פת שיש עליו אותו איסור.
2. שני אנשים נכנסים לשיעור תורה שלאחריו תפילה, הרב עוצר אותם בכניסה ואומר לאחד, לך מותר להתפלל עמנו אך לא ללמוד, ולשני אומר לך מותר ללמוד אך לא להתפלל.
להתפלל ולא ללמוד - אבל ר"ל
ללמוד ולא להתפלל - מנודה??

ללמוד ולא להתפלל - היה שתוי ואינו יכול לעמוד לפני המלך.
 


משה נפתלי
הודעות: 2804
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 1301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי משה נפתלי » 07 נובמבר 2021, 10:01

לקח טוב כתב:
07 נובמבר 2021, 08:39
מי שמתו אחיו מחמת מילה פטור מן המילה.
מי שמתו אחיו מחמת מילה אינו פטור מן המילה, 'אֶלָּא מַמְתִּינִין לוֹ עַד שֶׁיַּגְדִּיל וְיִתְחַזֵּק כֹּחוֹ'.
ובר מן דן, מנוסח השאלה ניתן להבין כי המדובר באזהרות לאו, ולא במצוות עשה.
 


עץ פרי
הודעות: 304
הצטרף: 07 מרץ 2021, 14:35
נתן תודה: 102 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי עץ פרי » 07 נובמבר 2021, 10:20

פינחס רוזנצוויג כתב:
04 נובמבר 2021, 18:47
עץ פרי כתב:
04 נובמבר 2021, 17:49
איך יתכן שבא אדם לחכם לשאול מהו להינשא
אומר לו החכם כך:
אם אביך הוא בעלה של אמך אתה פסול
ואם מאיש אחר אתה כשר, היתכן?
בעיר שרובא עכו"ם ובעל אמו ממזר,
אם הוא מאביו הוא ממזר ואם הוא מאחר, אזלינן בתר רובא ועכו"ם הבא על ב"י הולד כשר אפילו באשת איש.
אמת ובתנאי שיש רוב עיר ורוב סיעה

 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 3157
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 798 פעמים
קיבל תודה: 1505 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 07 נובמבר 2021, 13:59

עץ פרי כתב:
07 נובמבר 2021, 10:20
פינחס רוזנצוויג כתב:
04 נובמבר 2021, 18:47
עץ פרי כתב:
04 נובמבר 2021, 17:49
איך יתכן שבא אדם לחכם לשאול מהו להינשא
אומר לו החכם כך:
אם אביך הוא בעלה של אמך אתה פסול
ואם מאיש אחר אתה כשר, היתכן?
בעיר שרובא עכו"ם ובעל אמו ממזר,
אם הוא מאביו הוא ממזר ואם הוא מאחר, אזלינן בתר רובא ועכו"ם הבא על ב"י הולד כשר אפילו באשת איש.
אמת ובתנאי שיש רוב עיר ורוב סיעה
כמדומה שלא בעינן תרי רובא רק בפסולי כהונה.


לקח טוב
הודעות: 40
הצטרף: 01 נובמבר 2021, 04:04
מיקום: חוצה לארץ
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי לקח טוב » 08 נובמבר 2021, 08:07

היכ"ת תובע ונתבע, שהדין הוא שאם טוען התובע ברי אזי פטור הנתבע מלשלם, ואילו אם טענת התובע הוא שמא, חייב הנתבע לשלם
(התשובה תלויה במחלוקת הפוסקים)


אבי חי
הודעות: 3189
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 1508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אבי חי » 08 נובמבר 2021, 08:24

היכן מצינו שדבר נקבע אם טמא הוא או טהור - ע"פ טיטול?
(כמובן בתור דוגמא)


עשירית האיפה
הודעות: 418
הצטרף: 01 יולי 2021, 09:52
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי עשירית האיפה » 08 נובמבר 2021, 10:29

יש כאן יותר מדי חידות לא פתורות, צריך לחכות קצת שיענו עליהם .......


משה נפתלי
הודעות: 2804
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 1301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי משה נפתלי » 08 נובמבר 2021, 10:55

עשירית האיפה כתב:
08 נובמבר 2021, 10:29
יש כאן יותר מדי חידות בלתי פתורות.
ובכן, כהן גדול אינו חייב על ביאת מקדש ועל אכילת קדש בטומאה. שלהי פרק הורה כהן משיח.
פתרון https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 01#p408595

 


עלה מבבל
הודעות: 766
הצטרף: 24 אוקטובר 2021, 23:43
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 434 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי עלה מבבל » 08 נובמבר 2021, 16:01

עלה מבבל כתב:
02 נובמבר 2021, 21:58
היכי תמצא אדם עושה מעשה שהוא יכול להתחייב עליה מיתה, ועל ידי ששר ניגון הוא נפטר ואינו מתחייב?

 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], טובה ראייתה | 5 אורחים