חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים

מנחם מענדל שפרינגר
הודעות: 204
הצטרף: 20 אוקטובר 2021, 20:01
נתן תודה: 164 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי מנחם מענדל שפרינגר » 24 נובמבר 2021, 06:05

לבי במערב כתב:
24 נובמבר 2021, 05:43
בשאוצנ כתב:
23 נובמבר 2021, 06:49
שאחשדרפנים נוטריקון אחש (לשון גדלות בארמית) דרי פני -הרואים פני המלך תמיד וא"כ אין מילה "אחשד[ר]פניותינו"
מה הוקשה למר? לא יתכן שנשים יראו פני המלך תמיד?!
ייתכן,
אבל אחשדרפניותינו
זה נוטריקון
אחש דרי פניותינו
כלומר
גדולים הדרים בפניותינו 😊

ערכים:


לבי במערב
הודעות: 9775
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 10108 פעמים
קיבל תודה: 6237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי לבי במערב » 24 נובמבר 2021, 06:08

לא כי, אלא: 'אחש־דרי־פני־יותנו', דהיינו: 'אותן שבינינו, הרואות פני המלך'.


מנחם מענדל שפרינגר
הודעות: 204
הצטרף: 20 אוקטובר 2021, 20:01
נתן תודה: 164 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי מנחם מענדל שפרינגר » 24 נובמבר 2021, 19:08

לבי במערב כתב:
24 נובמבר 2021, 06:08
לא כי, אלא: 'אחש־דרי־פני־יותנו', דהיינו: 'אותן שבינינו, הרואות פני המלך'.
סליחה,
אבל אם כל אחד ימציא נוטריקון
אפילו אם הוא מבוסס על נוטריקון שקיים
הרי לא יהיה סוף למילים


במבי
הודעות: 4752
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 1214 פעמים
קיבל תודה: 1664 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 24 נובמבר 2021, 19:10

איך יכול להיות שאדם רואה A ומברך עליו, אך מכיוון שנזכר בראשו גם בB הוא צריך לברך ברכה נוספת על הזכירה ?


הצעיר שבחבורה
הודעות: 3062
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 1205 פעמים
קיבל תודה: 1290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 24 נובמבר 2021, 19:11

בשאוצנ כתב:
24 נובמבר 2021, 19:08
לבי במערב כתב:
24 נובמבר 2021, 06:08
לא כי, אלא: 'אחש־דרי־פני־יותנו', דהיינו: 'אותן שבינינו, הרואות פני המלך'.
סליחה,
אבל אם כל אחד ימציא נוטריקון
אפילו אם הוא מבוסס על נוטריקון שקיים
הרי לא יהיה סוף למילים
זו לא המצאה, המילה היא 'אחשדרפן'
וכשם שברבים זה 'אחשדרפנים'
כך תהיה למילה הטיה בלשון נקבה, ביחיד 'אחשדרפנית' וברבים 'אחשדרפניות'


הצעיר שבחבורה
הודעות: 3062
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 1205 פעמים
קיבל תודה: 1290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 24 נובמבר 2021, 19:15

בשאוצנ כתב:
23 נובמבר 2021, 06:49
בחומש תורת חיים אסתר ג' י"ב
מובא בשם הר"מ מלאכי
בשם רבי יוסף קמחי
שאחשדרפנים נוטריקון
אחש (לשון גדלות בארמית) דרי פני
-הרואים פני המלך תמיד
וא"כ אין מילה "אחשדפניותינו"
ורק אעיר, שזהו דלא כפשטות המקרא שהרי הכתוב אומר "וַיִּכָּתֵב כְּכָל אשֶׁר צִוָּה הָמָן אֶל אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי הַמֶּלֶךְ וְאֶל הַפַּחוֹת אֲשֶׁר עַל מְדִינָה וּמְדִינָה וְאֶל שָׂרֵי עַם וָעָם".
מה ל"רואי פני המלך תמיד" ולגזירה זו, ולמה שתשלח אליהם, ועוד ש"ראי פני המלך" נקראים כך במגילת אסתר, ולא נזכר שם אחשדרפנים.
ופשוטו של מקרא שהיו מן המושלים במדינות שתחת מלכות אחשוורוש.


אבי חי
הודעות: 3189
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 1508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אבי חי » 24 נובמבר 2021, 20:21

אבי חי כתב:
23 נובמבר 2021, 21:31
רבותי @שניאור @הצעיר שבחבורה שליט"א

לי היה פשוט לדמות ספק טמא לכה"ג, שסוף סוף על הצד שהוא טהור אין כאן הזאה נצרכת.
והמקור מיומא התכונתי ששם מבואר שלרבנן טהור שהזו עליו נשאר טהור, ורק לר"ע ילפינן מקרא לטמא.

אך כיון שראיתי דבריכם הרהרתי שיתכן והצדק עמכם.
(וכעי"ז מצינו לענין חלון של רבים דאפי' מים שהוזו על ס"ט ברה"ר שטהור מדינא, חשיבא נעשו מצוותן ואינן מטמאין, אמנם אפשר דהיינו אליבא דרבנן דאף הזאה על טהור חשיבא הזאה, וצע"ש במפרשים)
וצ"ע שוב בסוגיא הנ"ל, אי ר"ע דיליף מקרא לטמא טהור שהוזה היינו רק כשלא היה בזה צורך, כדין הנושא בעלמא, וכן בהבנת ההזאות על הכה"ג.

[יש"כ גם להרב @אבוקה כנגדו שציין מ"מ בזה]

מצאתי כמה מ"מ בזה, ולא אמנע טוב מבעליו @שניאור @הצעיר שבחבורה שליט"א

ז"ל מל"מ פי"ט מהל' אה"ט סוף ה"א - לענין הא דאמרי' בספק נטמא ברה"ר דאע"ג דס"ט ברה"ר טהור אמרינן ליה זיל טבול:
עוד אני מספק דכפי הנראה מדברי הר"ש אפילו לר"ע ורבי יוסי אינו אלא חומרא בעלמא דמחמרי להצריכו טבילה והזאה שמא היום ולמחר יתברר הדבר דהתינח טבילה לא נפיק ריעותא אם אנו מצריכים אותו משום חומרא אבל הזאה כיון דמדין לא היה צריך נמצא שאנו מטמאין אותו בידים שהרי הנוגע במי חטאת שלא לצורך הזאה טמא וכמ"ש רבינו בריש פט"ו מהלכות פרה אדומה וכן המזה נטמא שא"א להזייה בלא היסט ואולי כיון דתקנת חכמים הוא להזות עליו נמצא שהוא לצורך הזייה וכל שהוא לצורך אינם מטמאים וכמבואר ומיהו ראיתי לרבינו כשהביא דין דרבי ינאי לא הזכיר כי אם טבילה אלמא דבהזאה לא החמיר להזות עליו שלא לצורך ולפ"ז דין זה לא נאמר כי אם בטומאת שרץ אבל בטומאת מת לא אמרינן זילו טבילו כיון דטבילה לא מהניא כלל בלא הזאה. ועיין במ"ש התוספות בפ"ב דכתובות עלה כ"ז ד"ה והלך ופ"ק דפסחים עלה י' ד"ה הלך:

ותמה עליו חזו"א שלהי פרה וז"ל:
כתב המל"מ פי"ט מאה"ט ה"א וז"ל דהתינח טבילה לא נפיק ריעותא אם אנו מצריכים אותו משום חומרא אבל הזאה כו' שהרי הנוגע במ"ח שלא לצורך הזאה טמא כו' ואולי כיון דתק"ח הוא כו' נמצא שהוא לצורך הזאה כו' ותימא דא"כ מאי פריך יומא י"ד א' הלא תקנת חכמים הוא, ועיקר קושיתו ז"ל אינו אלא לר"ע אבל לחכמים יומא שם המזה על הטהור טהור אלא שמצינו גם לר"ע שמצריך הזאה לחומרא, ולענין ס"ט ברה"ר שדן המל"מ עי' פי"ב מ"ד המזה בחלון של רבים ולפר"ש והרא"ש מבואר שהיו מחמירין.

וע"ע בדברי הרב בעל טעם ודעת כאן [בביאה"ל ד"ה ולא היו].

(בדברי המל"מ עי' מצד ר"ע לטעמי')

נידוננו הוא על ג' מקרים, בס"ט ברה"ר, בס"ט ברה"י, ובספק רגיל (כגון בשאין חזקת טהרה להראשונים דס"ט ברה"ר טהור רק בשיש חזקת טהרה)
 

סמל אישי של משתמש

איש מזרע אהרן
הודעות: 523
הצטרף: 10 מאי 2019, 09:47
נתן תודה: 205 פעמים
קיבל תודה: 270 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי איש מזרע אהרן » 24 נובמבר 2021, 20:35

בשאוצנ כתב:
23 נובמבר 2021, 06:49
בחומש תורת חיים אסתר ג' י"ב
מובא בשם הר"מ מלאכי
בשם רבי יוסף קמחי
שאחשדרפנים נוטריקון
אחש (לשון גדלות בארמית) דרי פני
-הרואים פני המלך תמיד
וא"כ אין מילה "אחשדפניותינו"
למה לפרש מילה פרסית בלשון ארמית?
מקור המילה כנראה באיראנית עתיקה: ח'שת'רא-פא- (xšaθra-pā/ă*).[1] בפרסית עתיקה קיימת הצורה ḫšaçapāvan, ובפהלווי štrp. משמעות המונח "מגן הממלכה (או: השושלת)"; הלחם של "ח'שת'רא" שמשמעה "כוח" ו"פאווא" שמשמעה "מגן". בתנ"ך מופיע התואר "אחשדרפן" לתאר בעל תפקיד זה. ביוונית עתיקה המילה תועתקה ל-σατράπης "סאטרפס", מונח שעבר ללטינית כ-satraps ובשלב מאוחר יותר לאנגלית satrap.[2]מנחם מענדל שפרינגר
הודעות: 204
הצטרף: 20 אוקטובר 2021, 20:01
נתן תודה: 164 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי מנחם מענדל שפרינגר » 25 נובמבר 2021, 06:09

איש מזרע אהרן כתב:
24 נובמבר 2021, 20:35
בשאוצנ כתב:
23 נובמבר 2021, 06:49

בשם רבי יוסף קמחי
שאחשדרפנים נוטריקון
אחש (לשון גדלות בארמית) דרי פני
-הרואים פני המלך תמיד
וא"כ אין מילה "אחשדפניותינו"
למה לפרש מילה פרסית בלשון ארמית?
זה לא אני,
זה רבי יוסף קמחי


הצעיר שבחבורה
הודעות: 3062
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 1205 פעמים
קיבל תודה: 1290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 25 נובמבר 2021, 11:58

איך יתכן שיהודי הולך לתת כסף, ואומרים לו אל תתן ליהודי אלא לגוי?


בשלמא
הודעות: 3108
הצטרף: 21 אוקטובר 2020, 21:00
נתן תודה: 671 פעמים
קיבל תודה: 1511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי בשלמא » 25 נובמבר 2021, 16:02

הצעיר שבחבורה כתב:
25 נובמבר 2021, 11:58
איך יתכן שיהודי הולך לתת כסף, ואומרים לו אל תתן ליהודי אלא גוי?
פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים


הצעיר שבחבורה
הודעות: 3062
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 1205 פעמים
קיבל תודה: 1290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 25 נובמבר 2021, 16:14

בשלמא כתב:
25 נובמבר 2021, 16:02
הצעיר שבחבורה כתב:
25 נובמבר 2021, 11:58
איך יתכן שיהודי הולך לתת כסף, ואומרים לו אל תתן ליהודי אלא גוי?
פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים
רעיון יפה.
אם כי איני יודע אם זה מקרי 'לתת כסף לגוי'.
וכוונתי היתה מקרה שהכסף ניתן לגוי, ולא לפדות יהודי מידיו.


אבי חי
הודעות: 3189
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 1508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אבי חי » 25 נובמבר 2021, 16:33

הצעיר שבחבורה כתב:
25 נובמבר 2021, 11:58
איך יתכן שיהודי הולך לתת כסף, ואומרים לו אל תתן ליהודי אלא גוי?

לַנׇּכְרִ֣י תַשִּׁ֔יךְ וּלְאָחִ֖יךָ לֹ֣א תַשִּׁ֑יךְ

?


הצעיר שבחבורה
הודעות: 3062
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 1205 פעמים
קיבל תודה: 1290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 25 נובמבר 2021, 16:36

אבי חי כתב:
25 נובמבר 2021, 16:33
הצעיר שבחבורה כתב:
25 נובמבר 2021, 11:58
איך יתכן שיהודי הולך לתת כסף, ואומרים לו אל תתן ליהודי אלא גוי?
לַנׇּכְרִ֣י תַשִּׁ֔יךְ וּלְאָחִ֖יךָ לֹ֣א תַשִּׁ֑יךְ

?!
ר' יוסף בכור שור דברים פרשת כי תצא פרק כג פסוק כא
לנכרי תשיך: שלא תאמר מאחר שאני צריך ליתן ריבית מוטב שאתננו לישראל שירויח משאתננו לגוי, קמ"ל כיון שיש בו עבירה לא תאכילנו דבר - איסור, מוטב שתלוה מגוי. 
מכאן קיבלתי את הרעיון לשאלה.
ואציין את לשון הרמב"ם בפתיחה להל' מלוה ולוה במנין המצוות "(יב) ללוות מן עכו"ם ולהלוות לו בריבית" ואכ"מ.


יושב אוהלים
הודעות: 9383
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1003 פעמים
קיבל תודה: 2533 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יושב אוהלים » 25 נובמבר 2021, 17:50

פינחס רוזנצוויג כתב:
23 נובמבר 2021, 22:20
יושב אוהלים כתב:
23 נובמבר 2021, 16:39
"מואלה המשפטים" אינה משפט תקני??
אכן, זה אינו תיקני.
צריך לכתוב מ'ואלה המשפטים', כלומר לכלוא רק את המילים 'ואלה המשפטים' בין מרכאות. ולא 'מואלה המשפטים' שגם האות מ נכלאה שלא כדין בין המרכאות.
לא קיים בלשון הקודש דבר כזה "מרכאות"
 


אליהוא בן ברכאל
הודעות: 28
הצטרף: 30 נובמבר 2021, 12:34
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אליהוא בן ברכאל » 03 דצמבר 2021, 01:33

במבי כתב:
24 נובמבר 2021, 19:10
איך יכול להיות שאדם רואה A ומברך עליו, אך מכיוון שנזכר בראשו גם בB הוא צריך לברך ברכה נוספת על הזכירה ?
ראה אשת לוט, עליה דין האמת ועליו זוכר הצדיקים.
 


אליהוא בן ברכאל
הודעות: 28
הצטרף: 30 נובמבר 2021, 12:34
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אליהוא בן ברכאל » 03 דצמבר 2021, 01:51

יראתי בפצותי כתב:
04 נובמבר 2021, 16:29
חידות.
1. איך יתכן שיהיה לאדם פת שיש עליה איסור, ויהיה חייב על פי דין לאפות ביום טוב עוד פת שיש עליו אותו איסור.
2. שני אנשים נכנסים לשיעור תורה שלאחריו תפילה, הרב עוצר אותם בכניסה ואומר לאחד, לך מותר להתפלל עמנו אך לא ללמוד, ולשני אומר לך מותר ללמוד אך לא להתפלל.

1. שכח להפריש מצה בערב פסח, ואין לו ממי יקח, חייב בליל יו"ט לאפות ולהפריש.
2. להתפלל ולא ללמוד - עכו"ם.


אליהוא בן ברכאל
הודעות: 28
הצטרף: 30 נובמבר 2021, 12:34
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אליהוא בן ברכאל » 03 דצמבר 2021, 01:52

עלה מבבל כתב:
02 נובמבר 2021, 21:58
היכי תמצא אדם עושה מעשה שהוא יכול להתחייב עליה מיתה, ועל ידי ששר ניגון הוא נפטר ואינו מתחייב?
[אולי הוא ידוע]
בן סורר, להאומרים שסעודת חנוכה היא מצוה אם אמרו בה שירות ותשבחות. מהמפורסמות.
 


במבי
הודעות: 4752
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 1214 פעמים
קיבל תודה: 1664 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 03 דצמבר 2021, 09:13

אליהוא בן ברכאל כתב:
03 דצמבר 2021, 01:33
במבי כתב:
24 נובמבר 2021, 19:10
איך יכול להיות שאדם רואה A ומברך עליו, אך מכיוון שנזכר בראשו גם בB הוא צריך לברך ברכה נוספת על הזכירה ?
ראה אשת לוט, עליה דין האמת ועליו זוכר הצדיקים.
 

לזאת התכוונתי


במבי כתב:
25 נובמבר 2021, 08:47
אסוציאציה

...עַל לוֹט וְעַל אִשְׁתּוֹ מְבָרְכִים שְׁתַּיִם. עַל אִשְׁתּוֹ אוֹמֵר ״בָּרוּךְ … דַּיַּין הָאֱמֶת״, וְעַל לוֹט אוֹמֵר ״בָּרוּךְ … זוֹכֵר אֶת הַצַּדִּיקִים״ (ברכות נד:)

רש"י

זוכר את הצדיקים – שזכר את אברהם:

ואכן כך נפסק להלכה 

הרואה אשתו של לוט מברך שתים עליה אומר בא"י אמ"ה דיין האמת ועל לוט אומר בא"י אמ"ה זוכר הצדיקים (שו"ע או"ח ריח-ב)

וכותב שם הט"ז

ועל לוט. פי' על ידי שרואה אשתו נזכר בבעלה לוט:


------- וא"כ בעת שרואים את אשת לוט מברכים עליה דיין האמת ונזכרים גם בלוט וזכרון לוט שניצל מעלה זיכרון נוסף שלוט ניצל בזכות אברהם !
(וא"כ לא פלא שנוסח הברכה עצמה גם כולל את פועל ה"זכירה"....)


 


אבי חי
הודעות: 3189
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 1508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אבי חי » 03 דצמבר 2021, 11:13

חידה:
הנח לו כהנח במנח לו


יראתי בפצותי
הודעות: 1604
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 495 פעמים
קיבל תודה: 730 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 05 דצמבר 2021, 01:45

אליהוא בן ברכאל כתב:
03 דצמבר 2021, 01:51
יראתי בפצותי כתב:
04 נובמבר 2021, 16:29
חידות.
1. איך יתכן שיהיה לאדם פת שיש עליה איסור, ויהיה חייב על פי דין לאפות ביום טוב עוד פת שיש עליו אותו איסור.
2. שני אנשים נכנסים לשיעור תורה שלאחריו תפילה, הרב עוצר אותם בכניסה ואומר לאחד, לך מותר להתפלל עמנו אך לא ללמוד, ולשני אומר לך מותר ללמוד אך לא להתפלל.

1. שכח להפריש מצה בערב פסח, ואין לו ממי יקח, חייב בליל יו"ט לאפות ולהפריש.
2. להתפלל ולא ללמוד - עכו"ם.
ללמוד ולא להתפלל יש כמה אפשרויות, אחת מהם לא לבוש בגדים ואין גלוי ערוה או לב רואה את הערוה.
 


אבי חי
הודעות: 3189
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 1508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אבי חי » 06 דצמבר 2021, 08:56

אבי חי כתב:
03 דצמבר 2021, 11:13
חידה:
הנח לו כהנח במנח לו
רמז מחודד:
כשיגמר הכלל מהפרט
 


פלטי בן ליש
הודעות: 10
הצטרף: 01 דצמבר 2021, 20:00
קיבל תודה: 13 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי פלטי בן ליש » 06 דצמבר 2021, 14:19

אבי חי כתב:
06 דצמבר 2021, 08:56
אבי חי כתב: ↑03 דצמבר 2021, 11:13
חידה:
הנח לו כהנח במנח לו
רמז מחודד:
כשיגמר הכלל מהפרט
הל''ו נרות חנוכה זמנם כהנחת תפילין במנחות ל''ו עד שתכלה רגל [כלל] מן השוק [פרט ברגל]
יפה מאוד!!!

סמל אישי של משתמש

איש מזרע אהרן
הודעות: 523
הצטרף: 10 מאי 2019, 09:47
נתן תודה: 205 פעמים
קיבל תודה: 270 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי איש מזרע אהרן » אתמול, 11:42

איש מזרע אהרן כתב:
14 נובמבר 2021, 19:40
אילו פסוקים בתורה, לפעמים נקראים בקרה"ת לכהן, לפעמים ללוי, ולפעמים לישראל?
מצאתי עוד כמה:
  • הפסוק "ואמרת להם" לנוהגים לחזור עליו ללוי, ושני הפסוקים שאחריו לכולי עלמא.
  • עליית הלוי בשני וחמישי בפרשת פקודי, מצורע, קדושים ומסעי (ובחו"ל אף בלק)


סאטמארער
הודעות: 108
הצטרף: 13 אוגוסט 2020, 16:38
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 32 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סאטמארער » היום, 00:46

היכי תימצי, טיפה של מים טמאים, יהי' דינו יותר חמור ממת ??.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 7 אורחים