דף 37 מתוך 43

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 14:39
על ידי בעלבוס
איך יכול להיות מצב בו אסור ליהודי לאכול לא בשר ולא חלב אלא פרווה בלבד?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 15:12
על ידי במבי
בעלבוס כתב:
07 אוגוסט 2019, 14:39
איך יכול להיות מצב בו אסור ליהודי לאכול לא בשר ולא חלב אלא פרווה בלבד?

שאלתי שאלה זאת את המומחים לענייני אוכל (הוה אומר אשתי) והיא ענתה שאם משהו אכל בסעודת מצוה בתשעת הימים בשר בתוך שש שעות אסור לו לאכול חלב וכן בשר.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 17:53
על ידי איש מזרע אהרן
שאלה דומה: מתי אסור לאכול ומותר לשתות?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 19:32
על ידי עתניאל בן קנז
איש מזרע אהרן כתב:
07 אוגוסט 2019, 17:53
שאלה דומה: מתי אסור לאכול ומותר לשתות?
כל מוצאי שבת ויום טוב - לפני הבדלה.
מותר רק לשתות יין/חמר מדינה של הבדלה הבדלה. או מים.

 

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 19:33
על ידי עתניאל בן קנז
במבי כתב:
07 אוגוסט 2019, 15:12
בעלבוס כתב:
07 אוגוסט 2019, 14:39
איך יכול להיות מצב בו אסור ליהודי לאכול לא בשר ולא חלב אלא פרווה בלבד?

שאלתי שאלה זאת את המומחים לענייני אוכל (הוה אומר אשתי) והיא ענתה שאם משהו אכל בסעודת מצוה בתשעת הימים בשר בתוך שש שעות אסור לו לאכול חלב וכן בשר.

לא צריך להמציא סעודת מצוה. כל יהודי מן השורה, אם אכל בשר בער"ח מנ"א לפנות ערב, דינו כן.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 20:11
על ידי איש מזרע אהרן
עתניאל בן קנז כתב:
07 אוגוסט 2019, 19:32
איש מזרע אהרן כתב:
07 אוגוסט 2019, 17:53
שאלה דומה: מתי אסור לאכול ומותר לשתות?
כל מוצאי שבת ויום טוב - לפני הבדלה.
מותר רק לשתות יין/חמר מדינה של הבדלה הבדלה. או מים.

 
בשאלה שלי מותר לשתות גם קפה

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 20:48
על ידי עתניאל בן קנז
איש מזרע אהרן כתב:
07 אוגוסט 2019, 20:11
עתניאל בן קנז כתב:
07 אוגוסט 2019, 19:32
איש מזרע אהרן כתב:
07 אוגוסט 2019, 17:53
ושאלה דומה: מתי אסור לאכול ומותר לשתות?
כל מוצאי שבת ויום טוב - לפני הבדלה.
מותר רק לשתות יין/חמר מדינה של הבדלה הבדלה. או מים.


בשאלה שלי מותר לשתות גם קפה
גם בתשובה שלי. כתבתי 'חמר מדינה', ולהרבה פוסקים קפה הוא אכן חמר מדינה.

מסתמא אתה מתכוון לפני התפילה.
אבל גם אין היתר 'לשתות', רק מים.
וקפה כבר תלוי במחלוקת.
 

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 23:02
על ידי הכהן
גם במקום שאף אחד לא שותה קפה
מותר כל משקה

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 08 אוגוסט 2019, 13:28
על ידי במבי
איזה דבר נאמר עליו מצווה ומי שמקיימו עובר עבירה (לא ייבום)
רמז: לשיטת הראב"ד

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 09 אוגוסט 2019, 12:38
על ידי במבי
התשובה היא עריפת פטר חמור.

הרמב"ם כותב מ"ע לפדות כל אדם מישראל פטר חמור בשה, ואם לא רצה לפדןתו מ"ע לערפו שנאמר .... (פ"יב הלכות בכורים) ומעיר עליו הראב"ד א"א בחיי ראשי אין זה מן הפלפול ומן הדעת המיושבת שיחשוב זה במצות עשה ואע"פ שאמרו מצוות פדייה קודמת למצות עריפה לא שתחשב מצות עשה אבל היא עבירה ומזיק נקרא, ומפסיד ממונו של כהן. ופני שאמרו מצות פדייה אמרו מצות עריפה
(ומסתמא אם אין כהן בנמצא אז יודה הראב"ד דהווה מצוה)

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 09 אוגוסט 2019, 13:03
על ידי איש ווילנא
במבי כתב:
09 אוגוסט 2019, 12:38
(ומסתמא אם אין כהן בנמצא אז יודה הראב"ד דהווה מצוה)

לי נראה לא ככה אלא לעולם אין כאן מצווה

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 12 אוגוסט 2019, 13:58
על ידי מתחזק
מתי הותר לאדם לעבור עבירה אבל חייב לכפר עליה?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 12 אוגוסט 2019, 14:18
על ידי גבריאל פולארד
מתחזק כתב:
12 אוגוסט 2019, 13:58
מתי הותר לאדם לעבור עבירה אבל חייב לכפר עליה?
תענית חלום בשבת
 

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 15:21
על ידי במבי
א. איזו אות אין בברכת אהבה רבה?
(רמז: בכוונה לא כתבתי אהבת עולם כי בנוסח ספרד היא קיימת)

ב. היכן בתפילה מזכירים במחתא חדא 5 פעמים את המילה ישראל?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 15:28
על ידי כרם
ב. (בנוסח אשכנז) צור... קומה בעזרת... ופדה כנאמך יהודה ו... גאלנו וכו' ... בא"י גאל...

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 15:57
על ידי מתחזק
היכן אומרים 24 מילים ברצף שנגמרים בכ"ף סופית?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 16:00
על ידי מתחזק
כרם כתב:
15 אוגוסט 2019, 15:28
ב. (בנוסח אשכנז) צור... קומה בעזרת... ופדה כנאמך יהודה ו... גאלנו וכו' ... בא"י גאל...
גם בנוסח ספרד..
 

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 16:43
על ידי כרם
מתחזק כתב:
15 אוגוסט 2019, 16:00
כרם כתב:
15 אוגוסט 2019, 15:28
ב. (בנוסח אשכנז) צור... קומה בעזרת... ופדה כנאמך יהודה ו... גאלנו וכו' ... בא"י גאל...
גם בנוסח ספרד..


כמדומני שנוסח ספרד הוא "ונאמר" גאלנו וכו'

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 22:53
על ידי במבי
במבי כתב:
15 אוגוסט 2019, 15:21
א. איזו אות אין בברכת אהבה רבה?
(רמז: בכוונה לא כתבתי אהבת עולם כי בנוסח ספרד היא קיימת)

ב. היכן בתפילה מזכירים במחתא חדא 5 פעמים את המילה ישראל?

תשובה א.

האות ז'

ראיתי זאת פעם כתוב באחד הסידורים, אך לא היה כתוב טעם.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 23:01
על ידי אוריאל
מתחזק כתב:
12 אוגוסט 2019, 13:58
מתי הותר לאדם לעבור עבירה אבל חייב לכפר עליה?

בהא דגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה, והרי הדבר מותר, מ"מ כתב בשו"ת חוות יאיר שצריך ע"ז כפרה

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 23:11
על ידי מתחזק
מתחזק כתב:
15 אוגוסט 2019, 15:57
היכן אומרים 24 מילים ברצף שנגמרים בכ"ף סופית?
תשובה: בקידוש לבנה אומרים ברוך יוצרך ברוך עושך ברוך קונך ברוך בוראך - ג' פעמים...
 

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 20 אוגוסט 2019, 08:50
על ידי במבי
א. היכן מצינו זכר ששמו היה שלומית?
(ישנם שני אנשים זכרים שנקראו שלומית בתנ"ך !!!)

ב. מה היה שם בת פרעה שנשא שלמה?

ג. היכן מצינו אדם בן 42 שנקרא "נער"?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 20 אוגוסט 2019, 09:14
על ידי הכהן
במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 08:50
ג. היכן מצינו אדם בן 42 שנקרא "נער"?
יהושע בן נון

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 20 אוגוסט 2019, 09:37
על ידי במבי
הכהן כתב:
20 אוגוסט 2019, 09:14
במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 08:50
ג. היכן מצינו אדם בן 42 שנקרא "נער"?
יהושע בן נון

עיין רש"י בדברי הימים א' כב' - ה' שכותב לפי שאפילו בן מ"ב שנה קרוי נער דכתיב ויהושע בן נון נער... וכו'

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 20 אוגוסט 2019, 13:10
על ידי מנצפך
במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 08:50
(ישנם שני אנשים זכרים שנקראו שלומית בתנ"ך !!!)
ואחד מהם בן של יוספיה..

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 21 אוגוסט 2019, 19:47
על ידי אחד התלמידים
אוריאל כתב:
15 אוגוסט 2019, 23:01
מתחזק כתב:
12 אוגוסט 2019, 13:58
מתי הותר לאדם לעבור עבירה אבל חייב לכפר עליה?

בהא דגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה, והרי הדבר מותר, מ"מ כתב בשו"ת חוות יאיר שצריך ע"ז כפרה

וכן המתענה תענית חלום בימים שאסור להתענות בהם, שמותר אבל צריך להתענות תענית לכפר על מה שהתענה.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 24 אוגוסט 2019, 23:37
על ידי אב בחכמה
שלום לכולם, חן חן על כל המעשה חידודים באשכול הכופר הנוכחי, אשר אינו חופר אלא מעמיק ומרחיב אופקים.
אומר "ברוך הבא" לעצמי, פעם ראשונה שלי בפורום הזה, וגם פעם ראשונה בהשתתפות באשכולות פורומים.

ובכן, ארשום חידה ששמעתייה כד הוינא טליה, וכתבתיה כבר בספרי תו"נ. והיא.
מי הוא ש: נולד לפני אבא שלו, נפטר לפני אמא שלו, נקבר על ידי סבתא שלו.

ולקינוח חידה טריה והיא [מכנה משותף ל] גנב, עיבר, ויצא. 
רמז לפתרון... צריך לחשוב מחוץ לקופסא!

בהצלחה.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 25 אוגוסט 2019, 11:29
על ידי חגי פאהן
קשה מאד. אפשר כיוון?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 25 אוגוסט 2019, 14:30
על ידי חלק א׳ ממעל
אב בחכמה כתב:
24 אוגוסט 2019, 23:37
 בספרי תו"נ. 

?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 25 אוגוסט 2019, 14:35
על ידי אב בחכמה
תו"נ זה ספר תולדות נח.
כיוון, מסתבר שהתכוונת לחידה הראשונה. ובכן זה לא גלגולי נשמות וכדומה, ממילא אם תחשוב איך תתכן תשובה לשאלה א בחידה, שלב ב וג יפתרו מאליהם.