דף 25 מתוך 57

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 13 פברואר 2019, 19:42
על ידי הכהן
נבשר כתב:שם ה' בפסוק ראשון של קר"ש, שאינו קורא ככתיבתו, אבל הכוונה והמחשבה מעכבת שיכוון לשם הויה ולא לשם אדנות, ואסור לו לקרות ככתיבתו.
חשבתי על זה, אבל זה לא מעשה אלא דיבור (כידוע שיש שלושה חלקים - מעשה דיבור ומחשבה)
חגי פאהן כתב:
הכהן כתב:איזהו הדבר שאסור במעשה, ומצווה במחשבה?
לקנות שביתה בקצה התחום בשבת אחה"צ כשמוצ"ש הוא יו"ט, לצורך הקבלת פני רבו. מצווה לחשוב בלבו שיקנה שם שביתה, אך אסור לעשות מעשה כגון לומר שיקנה שביתה וכ"ש לשים שם לחם, כי זה הכנה משבת ליו"ט. (או"ח תט"ז ב)
על זה לא חשבתי...

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 16 פברואר 2019, 22:05
על ידי חגי פאהן
הכהן כתב:
חגי פאהן כתב:
הכהן כתב:איזהו הדבר שאסור במעשה, ומצווה במחשבה?
לקנות שביתה בקצה התחום בשבת אחה"צ כשמוצ"ש הוא יו"ט, לצורך הקבלת פני רבו. מצווה לחשוב בלבו שיקנה שם שביתה, אך אסור לעשות מעשה כגון לומר שיקנה שביתה וכ"ש לשים שם לחם, כי זה הכנה משבת ליו"ט. (או"ח תט"ז ב)
על זה לא חשבתי...
זו היתה התשובה לשאלה ששאלתי במ"א, היכן חובה בשבת להרהר במה שיעשה לאחר השבת.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 85

נשלח: 19 פברואר 2019, 17:50
על ידי חלק א׳ ממעל
בעלבוס כתב:ומה הדין בשתה חצי רביעית יין וחצי רביעית מים?
המ"ב מסתפק בזה ויש אגר"מ וחו"ב שמכריעים בנ"ר(כמדו׳).

חידה 96 - דבר שלחילוני אסור ולחרדי מותר?

נשלח: 01 מרץ 2019, 09:39
על ידי מבין ענין
דוגמא לדבר שלחילוני אסור לעשות אותו ויחשב הדבר לעבירה, ולשומר מצוות מותר?
[לא לקנות שביתה באוניה כו' שמותר רק לת"ח כו' אני מתכוין שלכל יהודי שומר מצוות מותר הדבר, ולחילוני יש בזה איסור גמור].

חידה 97 - מה המקור הקדום ביותר לשימוש ב"דחליל"?...

נשלח: 01 מרץ 2019, 09:40
על ידי מבין ענין
אני לא בטוח שזו ממש חידה, אבל התשובה מאד מעניינת, ואותי היא הפתיעה...

Re: חידה 96 - דבר שלחילוני אסור ולחרדי מותר?

נשלח: 03 מרץ 2019, 09:26
על ידי חגי פאהן
מבין ענין כתב:דוגמא לדבר שלחילוני אסור לעשות אותו ויחשב הדבר לעבירה, ולשומר מצוות מותר?
[לא לקנות שביתה באוניה כו' שמותר רק לת"ח כו' אני מתכוין שלכל יהודי שומר מצוות מותר הדבר, ולחילוני יש בזה איסור גמור].
להתייחד שני גברים עם אשה (או להיכנס לחורבה, מאותה סיבה). לחלק מהראשונים, תרי גברי ופריצי אסור, וכשרים מותר. אך לחלק אחר, גם לתרי כשרי אסור, והיא מחלוקת המחבר והרמ"א.

Re: חידה 96 - דבר שלחילוני אסור ולחרדי מותר?

נשלח: 03 מרץ 2019, 09:37
על ידי מבין ענין
חגי פאהן כתב:
מבין ענין כתב:דוגמא לדבר שלחילוני אסור לעשות אותו ויחשב הדבר לעבירה, ולשומר מצוות מותר?
[לא לקנות שביתה באוניה כו' שמותר רק לת"ח כו' אני מתכוין שלכל יהודי שומר מצוות מותר הדבר, ולחילוני יש בזה איסור גמור].
להתייחד שני גברים עם אשה (או להיכנס לחורבה, מאותה סיבה). לחלק מהראשונים, תרי גברי ופריצי אסור, וכשרים מותר. אך לחלק אחר, גם לתרי כשרי אסור, והיא מחלוקת המחבר והרמ"א.
לא להזה התכוונתי.
כאן ההגדרה היא פרוץ או לא. אני מתכוין שההגדרה היא שומר מצוות או לא.

Re: חידה 97 - מה המקור הקדום ביותר לשימוש ב"דחליל"?...

נשלח: 03 מרץ 2019, 09:37
על ידי חגי פאהן
מבין ענין כתב:אני לא בטוח שזו ממש חידה, אבל התשובה מאד מעניינת, ואותי היא הפתיעה...
חיפשתי כמה חיפושים, וגם אני מופתע (אם לכך נתכוונת):
תוס' מנחות קז. ד"ה כליה עורב: פירש בקונטרס מסמרות חדין תוחבין בראש גג ההיכל לכלות העורבים שלא ישבו עליו. ובמקום אחר פירש כמין טבלא חדה זקופה על צידה וחדודה לחתוך כמו סכין. ובערוך ערך כל פי' שעשו צורה להבריח בה העופות מגג ההיכל כדרך שעושין עכשיו שומרי זרעים, וקראו אותה כליה עורב.
וגם בערכין ו. ד"ה כגון: פי' הערוך זה לשונו: לפי שבמקדש ראשון היתה קדושתו בכל הקהל והיתה שכינה שרויה בו ולא היו עופות פורחין עליו. אבל במקדש שני פחדו מטעמא דאין קדושתו כקדושת ראשון, שמא יפרחו העופות על המקדש וישליכו שם דבר טמא, עשו צורה להבריח העופות מגג ההיכל וקראו אותו כליא עורב, כלומר: זאת מונעת העורבים מלפרוח בגג ההיכל. וזו צורה כדרך שעושין עכשיו שומרי זרעים, עד כאן לשונו.

Re: חידה 97 - מה המקור הקדום ביותר לשימוש ב"דחליל"?...

נשלח: 03 מרץ 2019, 09:41
על ידי מבין ענין
חגי פאהן כתב:
מבין ענין כתב:אני לא בטוח שזו ממש חידה, אבל התשובה מאד מעניינת, ואותי היא הפתיעה...
חיפשתי כמה חיפושים, וגם אני מופתע (אם לכך נתכוונת):
תוס' מנחות קז. ד"ה כליה עורב: פירש בקונטרס מסמרות חדין תוחבין בראש גג ההיכל לכלות העורבים שלא ישבו עליו. ובמקום אחר פירש כמין טבלא חדה זקופה על צידה וחדודה לחתוך כמו סכין. ובערוך ערך כל פי' שעשו צורה להבריח בה העופות מגג ההיכל כדרך שעושין עכשיו שומרי זרעים, וקראו אותה כליה עורב.
וגם בערכין ו. ד"ה כגון: פי' הערוך זה לשונו: לפי שבמקדש ראשון היתה קדושתו בכל הקהל והיתה שכינה שרויה בו ולא היו עופות פורחין עליו. אבל במקדש שני פחדו מטעמא דאין קדושתו כקדושת ראשון, שמא יפרחו העופות על המקדש וישליכו שם דבר טמא, עשו צורה להבריח העופות מגג ההיכל וקראו אותו כליא עורב, כלומר: זאת מונעת העורבים מלפרוח בגג ההיכל. וזו צורה כדרך שעושין עכשיו שומרי זרעים עד כאן לשונו.
מצוין! לזה בדיוק התכוונתי.

חידה 98 - גדעון בן יואש

נשלח: 05 מרץ 2019, 13:24
על ידי חגי פאהן
לגדעון בן יואש יש שלושה שמות במקרא.

Re: חידה 98 - גדעון בן יואש

נשלח: 05 מרץ 2019, 13:48
על ידי אלימלך
חגי פאהן כתב:
05 מרץ 2019, 13:24
לגדעון בן יואש יש שלושה שמות במקרא.
גדעון, ירובעל, ירובשת (שמואל ב' כא' יא')

Re: חידה 96 - דבר שלחילוני אסור ולחרדי מותר?

נשלח: 05 מרץ 2019, 13:51
על ידי חגי פאהן
מבין ענין כתב:
03 מרץ 2019, 09:37
חגי פאהן כתב:
מבין ענין כתב:דוגמא לדבר שלחילוני אסור לעשות אותו ויחשב הדבר לעבירה, ולשומר מצוות מותר?
[לא לקנות שביתה באוניה כו' שמותר רק לת"ח כו' אני מתכוין שלכל יהודי שומר מצוות מותר הדבר, ולחילוני יש בזה איסור גמור].
להתייחד שני גברים עם אשה (או להיכנס לחורבה, מאותה סיבה). לחלק מהראשונים, תרי גברי ופריצי אסור, וכשרים מותר. אך לחלק אחר, גם לתרי כשרי אסור, והיא מחלוקת המחבר והרמ"א.
לא להזה התכוונתי.
כאן ההגדרה היא פרוץ או לא. אני מתכוין שההגדרה היא שומר מצוות או לא.
לפתוח בקבוק יין? עובר על "בל תשחית", שהופכו לסתם יינם.

Re: חידה 96 - דבר שלחילוני אסור ולחרדי מותר?

נשלח: 05 מרץ 2019, 20:32
על ידי מבין ענין
חגי פאהן כתב:
05 מרץ 2019, 13:51
מבין ענין כתב:
03 מרץ 2019, 09:37
חגי פאהן כתב: להתייחד שני גברים עם אשה (או להיכנס לחורבה, מאותה סיבה). לחלק מהראשונים, תרי גברי ופריצי אסור, וכשרים מותר. אך לחלק אחר, גם לתרי כשרי אסור, והיא מחלוקת המחבר והרמ"א.
לא להזה התכוונתי.
כאן ההגדרה היא פרוץ או לא. אני מתכוין שההגדרה היא שומר מצוות או לא.
לפתוח בקבוק יין? עובר על "בל תשחית", שהופכו לסתם יינם.
תשובה יפה, לא חשבתי על זה.

לענות את התשובה שלי?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 97

נשלח: 07 מרץ 2019, 16:01
על ידי אוריאל
היכי תמצי שאם בן אדם רודף לקיים איזו מצוה ומשתדל בכל כוחו לחזר אחריה שתבוא לידו - אין לו סיכוי לקיים אותה
אבל דוקא כאשר אינו עושה דבר כדי שתבוא המצוה לידיו, יש סיכויים טובים שתבוא לידו...

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 97

נשלח: 07 מרץ 2019, 17:17
על ידי נדיב לב
אוריאל כתב:
07 מרץ 2019, 16:01
היכי תמצי שאם בן אדם רודף לקיים איזו מצוה ומשתדל בכל כוחו לחזר אחריה שתבוא לידו - אין לו סיכוי לקיים אותה
אבל דוקא כאשר אינו עושה דבר כדי שתבוא המצוה לידיו, יש סיכויים טובים שתבוא לידו...
לקט או שכחה?
[או להדבק במידות הבורא - ענוה. כל הבורח מן הכבוד]

Re: חידה 96 - דבר שלחילוני אסור ולחרדי מותר?

נשלח: 07 מרץ 2019, 19:42
על ידי מבין ענין
מבין ענין כתב:
01 מרץ 2019, 09:39
דוגמא לדבר שלחילוני אסור לעשות אותו ויחשב הדבר לעבירה, ולשומר מצוות מותר?
[לא לקנות שביתה באוניה כו' שמותר רק לת"ח כו' אני מתכוין שלכל יהודי שומר מצוות מותר הדבר, ולחילוני יש בזה איסור גמור].
שתי תשובות באמתחתי:
א. הגרח"ק נוקט שאין איסור לשומר מצוות לדבר לשה"ר על חילוני, הוא יצא מכלל 'עמיתך'. כל זה בתנאי שאתה שומר מצוות, אך אם אתה גם כן חילוני - אסור! שכן הוא רשע כמותו ובזה לא נאמר ההיתר של "עמיתך", כעין דברי הח"ח בהל' לשה"ר כלל י' ס"ג ובשמה"ל שער התבונה פי"ז. [ספר ח"ח מהדורת דרשו עמ' 255].

ב. הבית הלוי נוקט שהמחלל שבת במקרה של פיקו"נ אינו נידון בשמים כמחלל שבת, הוא דוקא כשהמציל הוא שומר שבת בסתם, ודוקא כעת מחלל השבת לצורך פיקו"נ.
אך אם בלא"ה הוא היה נוסע בשבת, מה שכעת נוסע בשבת לצורך פיקו"נ - הוא יהיה נידון בשמים כמחלל שבת! [אגב, זה לא פוטר אותו מלהציל את החולה ע"י חילול שבת...].
בכל אופן זו עוד סיבה מדוע אין לבקש מחילוני שיסיע יולדת בשבת, ועדיף ששומר מצוות יעשה זאת. [יש עוד סיבות ואכמ"ל].

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 97

נשלח: 08 מרץ 2019, 10:37
על ידי אוריאל
נדיב לב כתב:
07 מרץ 2019, 17:17
אוריאל כתב:
07 מרץ 2019, 16:01
היכי תמצי שאם בן אדם רודף לקיים איזו מצוה ומשתדל בכל כוחו לחזר אחריה שתבוא לידו - אין לו סיכוי לקיים אותה
אבל דוקא כאשר אינו עושה דבר כדי שתבוא המצוה לידיו, יש סיכויים טובים שתבוא לידו...
לקט או שכחה?
[או להדבק במידות הבורא - ענוה. כל הבורח מן הכבוד]
אכן, הכוונה היתה למצות שכחה. יפה מאד.
החידה במקורה עם תשובתה לקחתי מהספר "תולדות אדם" שעל רבי זלמן, שם הובאה זו בשמו.

חידה 98

נשלח: 27 מרץ 2019, 20:41
על ידי אלימלך
כיצד יתכן שבמוצאי פורים בא יהודי לרב ואומר לו שיכור הייתי ולא התפללתי מנחה אומר לו הרב התפלל מעריב שניים, ומאידך בא אחר ואומר לאותו רב שיכור הייתי ולא התפללתי מנחה ואומר לו הרב אין לך תשלומים?

Re: חידה 98

נשלח: 28 מרץ 2019, 00:04
על ידי מבין ענין
אלימלך כתב:
27 מרץ 2019, 20:41
כיצד יתכן שבמוצאי פורים בא יהודי לרב ואומר לו שיכור הייתי ולא התפללתי מנחה אומר לו הרב התפלל מעריב שניים, ומאידך בא אחר ואומר לאותו רב שיכור הייתי ולא התפללתי מנחה ואומר לו הרב אין לך תשלומים?
א. השני התפכח מיינו בזמן, ובכ"ז לא התפלל.
ב. השני יכל להתפלל קודם לכן, ולמ"ד אונס ביום אחרון ל"ש אונס - אין לא תשלומין.

חידה 99 - האם ידוע מה שם אביו של רבן יוחנן בן זכאי?

נשלח: 28 מרץ 2019, 00:06
על ידי מבין ענין
לא למהר לענות...

Re: חידה 98

נשלח: 28 מרץ 2019, 14:26
על ידי אלימלך
מבין ענין כתב:
28 מרץ 2019, 00:04
ב. השני יכל להתפלל קודם לכן, ולמ"ד אונס ביום אחרון ל"ש אונס - אין לא תשלומין.
יפה מאוד
כך פוסק הבן איש חי שמי שנשתכר קודם שהגיע זמן תפילה יש לו תשלומים ומי שהשתכר אחרי אין לו תשלומים
מעניין שדעת האפיקי מגינים כמדומה שמי שנשכר קודם שהגיע זמן התפילה אין בו כלל שיכות לתשלומים

Re: חידה 98

נשלח: 28 מרץ 2019, 16:59
על ידי מבין ענין
אלימלך כתב:
28 מרץ 2019, 14:26
מבין ענין כתב:
28 מרץ 2019, 00:04
ב. השני יכל להתפלל קודם לכן, ולמ"ד אונס ביום אחרון ל"ש אונס - אין לא תשלומין.
יפה מאוד
כך פוסק הבן איש חי שמי שנשתכר קודם שהגיע זמן תפילה יש לו תשלומים ומי שהשתכר אחרי אין לו תשלומים
מעניין שדעת האפיקי מגינים כמדומה שמי שנשכר קודם שהגיע זמן התפילה אין בו כלל שיכות לתשלומים
תודה. אגב, דעת הילקו"י שאונס ביום אחרון שמיה אונס להחשיבו לאנוס ושיוכל להתפלל תשלומין. אלא שבכל כהאי גוונא טוב שיתנה שמתפלל בתנאי נדבה.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 28 מרץ 2019, 20:12
על ידי דורדיא
כיצד יתכן שני איסורים שאסור לעשותם כ"א בנפרד,
אבל כשעוברים על שניהם ביחד, שניהם מותרים?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 28 מרץ 2019, 22:15
על ידי מבין ענין
דורדיא כתב:
28 מרץ 2019, 20:12
כיצד יתכן שני איסורים שאסור לעשותם כ"א בנפרד,
אבל כשעוברים על שניהם ביחד, שניהם מותרים?
כבר נשאל כאן לעיל - תספורת מעכו"ם מול מראה.

Re: חידה 99 - האם ידוע מה שם אביו של רבן יוחנן בן זכאי?

נשלח: 04 אפריל 2019, 00:36
על ידי מבין ענין
מבין ענין כתב:
28 מרץ 2019, 00:06
לא למהר לענות...
לענות תשובה?

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 06 אפריל 2019, 21:35
על ידי מרדכי היהודי
נשאלתי - כיצד יתכן שמגיע אדם לכהן עם נגע טמא והכהן אינו מטמא אותו.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 06 אפריל 2019, 22:57
על ידי משה נפתלי
חָתָן שֶׁנּוֹלַד בּוֹ נֶגַע, נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה לוֹ וּלְבֵיתוֹ וְלִכְסוּתוֹ, וְכֵן בָּרֶגֶל נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעַת יְמֵי הָרֶגֶל.

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 07 אפריל 2019, 17:04
על ידי יעקב שלם
איך אפשר לחלל שבת ביום חול

Re: חידה 99 - האם ידוע מה שם אביו של רבן יוחנן בן זכאי?

נשלח: 09 אפריל 2019, 09:19
על ידי מבין ענין
מבין ענין כתב:
28 מרץ 2019, 00:06
לא למהר לענות...
אני רואה שלא מיהרו ולא האטו, לא ענו כלל...

טוב, התשובה היא שלדעת התפא"י על סנהדרין [פ"ה מ"ב] לכאורה כלל איננו יודעים מהו שמו של רבי יוחנן בן זכאי, היות ו'בן זכאי' אינו תיאור לאביו, אלא שם תואר לו זכה בעקבות שלימד זכות על נידון למוות.
כמובא במשנה מסכת סנהדרין פרק ה מ"ב: "כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים..."

וכתב בתפארת ישראל - בעוקצי תאנים. שהעידו שהרגו תחת התאנה, ושאל לעד אם עוקצין הפירות עבים או דקים והוכחשו בזה, וניצל הנידן ולכן נקרא ר"י בן זכאי, שעל ידו זכוהו לבעל הדין:

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נשלח: 24 אפריל 2019, 23:23
על ידי נדיב לב
יעקב שלם כתב:
07 אפריל 2019, 17:04
איך אפשר לחלל שבת ביום חול
ראיתי פעם בחוט שני מביא שהחתם סופר היה נזהר לשחק בכלי היתר תוך כדי לימודו שמא ישחק גם בשבת
וכן ראיתי פוסקים שכתבו להקפיד שלא ירגיל האדם את עצמו להסיר קלופי העור בחול אטו שבת