"במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 821 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 18 אפריל 2018, 18:17

הבוחן כתב:אני מקוה שאיני זז לנושא רגיש מידי,
אשאל שאלה? לו יבוא אדם גדול בישראל ויטען בהלכה מסוימת שאין הלכה כמו השו"ע וכמו המקובל, אלא יוכיח בטענות חזקות ומוצקות שיש לפסוק את ההלכה כמו דעה אחרת, וינמק את דבריו בטוב טעם ודעת, וכו'.
האם נוכל לדחות אותו בטענה שאם השו"ע כתב אחרת פירושו שלא ירדנו לסוף דעת השו"ע, ובודאי שאם היה לפנינו היה עונה תשובה וכידוע שירד העולם פלאים ואין אנו יכולים כלל להשיג גדלותו של השו"ע ורוחב דעתו ולא שייך בשום טצדקי לומר אחרת ממנו,
או שתורה לא בשמים היא ואם דבריו נשמעים ומוכחים ואין לנו תשובה וסברתו נשמעת אמת, יש לנהוג איך שהוא אומר?
הנושא שהעלית, הוא נושא מצווין שראוי לדון בו. ולו לאור העובדה שיש בו להוות תשובת המשקל לדברים שהועלו בראש האשכול. -(שהכרעת ההלכה נקבעת על פי איכות 'האיש' ולאו דווקא על פי איכות הסברא, כך פחות או יותר עולה מהדברים שהוזכרו שם) ועל כן אין כאן לא תזוזה גם לא תנודה בנושא, מה שיש כאן זה בירור ובחינת הדברים הנ"ל רק מכיון הפוך.

הנה לך מה שאמר הרב ראובן פינשטיין על אביו רבי משה פיינשטיין בשיחה שנערכה במלאות עשרים שנה לפטירת אביו הפוסק הגדול (פורסם במוסף שבת קודש יתד נאמן פרשת כי תשא תשס"ו)
הנ"ל סיפר על אביו בזה הלשון - "בהזדמנות כאשר פסק בניגוד לדעת רבי עקיבא איגר זצוק"ל, העירו לו על כך שרעק"א סובר אחרת, אך הוא התבטא: "אני יודע, וגם בעולם האמת אמשיך לחלוק עליו בזה!"

וכך גם מרומז משהו במש"כ רבי משה פינשטיין בשו"ת אגרות משה כרך ו' חאו"ח ח"ד תחילת סי' יא וז"ל-
"הנה אף שאינני שייך להכריע בדברי רבותינו איך לעשות למעשה בשום דבר, אבל הא איכא דברים שלא שייך לצאת ידי כל השיטות ומוכרחין להורות לאלו השואלים ואין יודעין למי לפנות אלא אלי..ולא מצינו בספרי רבותינו עצה כזה, ולכן הא מוכרחין אנו להכריע בזה למעשה, איך להורות להשואלין אותי דבר ברור, מה שנראה לע״ד, שיש הרשות וגם הוא חיוב גם לחכמי דור הזה להורות למעשה לפי מה שנראה להם אחרי רוב עמל ויגיעה לברר ההלכה בש״ס ובפוסקי ם כפי כחו בכובד ראש וביראה מהשי״ת כדבארתי בהקדמתי על ספרי אגרות משה".

וביותר מזה, מי לנו גדול ממרן החזו"א שהכריע בהלכה כנגד אחרונים קדמוניים, וידוע שבתחילה נמנע לחלוק על הגר"א אחר שראה בו רבו בהלכה, אולם לאח"ז חלק ע"ד הגאון כמה פעמים עם זאת שגרם לו צער לחלוק על רבו.
והסיפורים לא חסרים. בענין זה.

אלא מה בשביל לחלוק ולהורות לציבור יש צורך בהיקף גדול בהלכה, יש צורך גדול בחריפות הדעת, יש צורך גדול בפקחות ואחריות, יש צורך גדול ביראת שמים...לא כל אחד ניחן או השיג את כל המעלות, אולי את חלקם וגם זה, ממש אנשים גדולים.
ועל כן בנוגע לשאלתך האם מותר לחלוק פשוט שכן. האם מותר משום כך גם להורות, לא כל אחד. אדם ממש גדול כן.

עוד נקודה חשובה שיש להעיר בזה. כולנו כבני תורה ששאבו את דרך הלימוד בישיבות הק', והשיטה הישבתית כידוע היא שיטה בעלת גישה חוקרת, ומבוססת בחלקה הגדול, הרבה על ההגיון, (וכמו שהורו לנו ראשי הישיבות זצוק"ל מדורות קודמים) אולם כשנגשים להלכה, משתנים "כללי המשחק" יש בה כללים שההגיון מתנגש איתה. כמעט כל הלכה שניה מבוססת לאו דווקא על פי 'ההגיון', אלא גם על צרופי ספיקות, ועל פי משקל ההתיחסות לכל פוסק, מהראשונים עד האחרונים, על פי מנהג (והדברים הללו מתיחסים לכלל השיטות בפסיקה. לאו דוקא לפי השיטה הנוקשה עם כללי פסיקה מכאן ועד להודעה האחרונה, אני מדבר על פסיקת המשנה ברורה, איך שיסד את ההלכות, בד"כ תפס את ד' המג"א פעמים את ד' הט"ז, ופעמים גם אם הלשון, דחוק מאד, -כפי שנתקלתי לא פעם אחת- הוא לא זז מהבנת הב"י או פוסקים אחרים) ועל פי שקולים אחרים, כמו אין הציבור יכול לעמוד, ועוד כללים מכללים שונים, ועל כן כח הסברא שניחן בה אברך גם אחד חריף ולמדן, אין בזה די בכדי להורות הלכה. ופעמים אם אין בכוחו לרסן את חריפותו ולמדנותו, הוא מגיע למקומות מוזרים..
אפילו מרן החזו"א שנתפס בעיני רבים כ'עצמאי' בהלכה, ביחס לפוסקים אחרים, ראה מה שכתב בזה"ל -"ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף, המגן אברהם והמשנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית". (קוב"א ח"ב מא)
ובנוגע לטענתך "תורה לא בשמים" ודאי ודאי, ומשכך צריך אנשים אחראים, שלא מכריעים אך על פי חריפות שכלם ולמדנותם, משום שהתורה היא בארץ, ז"א במקום שהשכל לא זך מספיק בשביל להסתמך עליו בלבד. לך וראה איך פוסק המ"ב שלא מסתמך על שכלו, יש לו כללים מסודרים על מי ועל מה לסמוך, אפילו בביאור הלכה, שמעלה לפעמים נקודות חדשות, (כמו הביה"ל לגבי ברירת דגים שציינו) הוא מסתמך על ראשונים ואחרונים. כך שאברך כמוני וכמוך עם כל כבודו, להורות הלכה על פי מה שיצא לו זה דבר לא נכון ולא אחראי מצידו. (דרך אגב להחמיר ע"ע ודאי שאין בזה סרך של בעיה, וכמדומני כך מבואר במסילת ישרים, כל הדברים עוסקים או להקל לעצמו או להחמיר על הציבור) כמובן שהדברים קצת מעצבנים כל אברך שישב ולמד כמו שצריך בישיבה, ואז כשמגיע לסוגיות הלכתיות, אומרים לו אחורה פנה, אין לך את הזכויות לשנות כאן משהו, עם זאת שבכל הנוגע לסברות מופלאות האיש נגע ונגע, זה רק מוכיח שאנו כאברכים בני ישיבות ההגיון שלנו בנוי אחרת קצת כמש"כ לענ"ד.

וד"א אני לכשעצמי, מעדיף תמיד לבחון את הדברים בהלכה עפ"י ספרים שמעיזים לפסוק אחר שנתחו את הדברים, ובלי משוא פנים לפוסק כזה או אחר כל שהמחבר ת"ח ומסתמך על פוסקי זמנינו המקובלים לכל. אינני מתכוין לחומרות או קולות, אלא לספרים שמביאים פסק של פוסק שמחמיר, ועם זאת שדחו את דבריו אחת לאחת הם מכריעים כדבריו, כי זאת 'מודה' להחמיר, גם אם סתרו את דבריו שניה..לפני כן. דוגמא אחת לגבי שעון שבת, יש ספר מפורסם (ומקובל בציבור) שדוחה את סברת מרן הגרי"ש שאסר בזה, אחת לאחת, ועם זאת כתב אותו ספר להורות לאיסור בכל האופנים, גם במקרים שמרן הגרש"ז כתב להתיר בשש"כ.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי סבא » 18 אפריל 2018, 19:00

הבוחן כתב:אני מקוה שאיני זז לנושא רגיש מידי,
אשאל שאלה? לו יבוא אדם גדול בישראל ויטען בהלכה מסוימת שאין הלכה כמו השו"ע וכמו המקובל, אלא יוכיח בטענות חזקות ומוצקות שיש לפסוק את ההלכה כמו דעה אחרת, וינמק את דבריו בטוב טעם ודעת, וכו'.
האם נוכל לדחות אותו בטענה שאם השו"ע כתב אחרת פירושו שלא ירדנו לסוף דעת השו"ע, ובודאי שאם היה לפנינו היה עונה תשובה וכידוע שירד העולם פלאים ואין אנו יכולים כלל להשיג גדלותו של השו"ע ורוחב דעתו ולא שייך בשום טצדקי לומר אחרת ממנו,
או שתורה לא בשמים היא ואם דבריו נשמעים ומוכחים ואין לנו תשובה וסברתו נשמעת אמת, יש לנהוג איך שהוא אומר?
הלא זה בדיוק מה שעשה החזו"א בכמה מקומות,
וכן על אף שהוא בעצמו כתב שהכרעות המשנ"ב היא כלשכת הגזית, לא נמנע מלחלוק עליו באין ספור פעמים כמו שמצויין במשנ"ב עם פסקי חזו"א שנפוץ היום לרוב.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי יהודה1 » 09 יולי 2019, 10:36

גבריאל פולארד כתב:
15 אפריל 2018, 22:04

ב] לא זכיתי להבין את ענין ההלכה כמותו בכל מקום [ובבדיחותא אוסיף דעד כמה שידוע לי פעם אחת יצאה בת קול כזו ולא התחשבו בה...], מאי שנא מהשו"ע רמ"א ש"ך הט"ז המ"א החכמ"א הגר"א וכו' שלכו"ע היו גדולים ולא מצינו התבטאות כזו שהלכה כמותם בכל מקום.
וגם לגבי המשנ"ב הרי יש דברים שאין נוהגים כמותו [כגון חליצת תפלין בר"ח שנהוג רובא דעלמא לחלוץ אחר קדיש] או שיש דברים שחלקו מחמת שחלקו על המקור [כגון ציצית בהלווית אשה, כידוע מהסטייפלר, או לזמן הזה בחירק]. וודאי שצודק הרב @שאר לעמו שכל אדם צריך לדעת את מקומו, אבל אין כלל מן הנמנע שאם אדם גדול יוכיח בראיות ברורות ונכוחות נגד אחד מחשובי הפוסקים המפורסמים שתהיה הלכה כמותו, בדיוק כמו גדולי האחרונים שחלקו על השו"ע. וכמו שלא נגמר הכח לחלוק בדורו של השו"ע, ובדורו של הגר"א, אינני מצליח להבין מהיכ"ת שאחרי המשנ"ב והחזו"א ייגמר הכח לחלוק.
ושוב, אני לא חושב שזו צריכה להיות דרך חיים, אבל להגיד שכל מי שסובר דלא כמשנ"ב ודלא כחזו"א הופכים דבריו ממילא לבטלים ומבוטלים- נראה לי שהוא דבר חדש שלא שמענו מעולם על שום פוסק ראשון או אחרון.


זה נכון גם לגבי שאר הפוסקים אם יחלוק אדם בזמננו על השו"ע ואף בזמן הראשונים אם חולקים הקראים על הרמב"ם.

גם החזו"א כתב כך על אחד מהאחרונים (אולי על השו"ע?) שדבריו כמו מה שנפסק בלשכת הגזית

עכ"פ יש כאן שני נושאים:
א. מי שפסקיו פשטו בכל ישראל, אי אפשר לחלוק עליו אלא על ידי מי שכל ישראל ישמעו לו
ב. גם באותו הדור אפשר שיהיה אדם שכל בני דורו אינם ראויים לחלוק עליו מצד גדלותו. ועל כל פנים בנושאים מסויימים. חשוב לדעת שהכרעה בנושא קו התאריך (שעליו נאמרו הדברים) תלויה בסברא כי על המקורות אפשר להתווכח ואדרבה הפשטות כהחזו"א אלא שרצו לפקפק על כח המקורות לפסוק (ראו גם viewtopic.php?f=8&t=5803) וממילא בזה וודאי דעת אנשים נשקלת לפי כוחם בהלכה בכל התורה, כי על הטענות אין מקום לדון.


אליעזר ג
הודעות: 586
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 83 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי אליעזר ג » 21 יוני 2020, 18:04

ירושלמי כתב:
15 אפריל 2018, 23:37
הפקדתי שומרים כתב: אולם עדין צריך בירור שכן לענין קו התאריך הנ"ל, הברי פלוגתא עם מרן החזו"א הביאו ראיות מד' האחרונים שקדמו רבות בשנים להחזו"א ועם זאת הרב שך טען שהלכה כמותו.
האם אתה מכיר אחרונים מפורסמים וקדומים שלהדיא בדבריהם שלא כהחזו"א? אני מסופק אפילו אם יש ראיות ברורות מאחרונים כאלו. ועד כמה שאתה מדבר על ראיות, הרי יש ראשונים מפורשים כהחזו"א (מלבד נקודת ההיטפלות שהיא חידוש שלו, אבל לא על זה היה הוויכוח), והא גופא המחלוקת - איך לפסוק והאם יש ראשונים שחולקים ע"ז.במחילה מכבודך הרמבם ,היסוד עולם , בעל העיבור והדיין הישיש אותו מביא אומנם סוברים שקו התאריך בקצה מזרח אבל סוברים שקצה מזרח רחוק  יותר משמעותית מ-90 מעלות מירושלים. ומהרמבם ויסוד עולם מוכח שסברו שהוא בערך מקו אורך 150 מזרח עד סוף האיים האזוריים השייכים לפורטוגל. הפשטות בבעל המאור שהוא רואה בארץ ישראל  את קו התאריך ובכוזרי יש להסתפק האם בירושלים או קצה מזרח . בכל מקרה שניהם וכן גם הרן ששולח לבעל המאור וכן התשב"ץ למסקנתו  מציבים את ירושלים במרכז הפיזי של הישוב בקו הרוחב של ירושלים  ולכאורה מכוח זה מסיקים את דינם ואילו החזו"א ביודעו היטב שזה אינו נכון גאוגרפית בסטיה של 35 מעלות . מדבר מצד חשיבות ירושלים אבל לא היותה אמצע פיזי וממילא גם לא יכול להסיק דבריו מדבריהם. הנה כי כן אם ננקוט את שיטת החזו"א והסברו אין אף ראשון להדיא כדבריו ויש לפחות 4 לאו כדבריו . ועוד שהראשונים שלדינא יוצא כדבריו מהם מסתמכים לכאורה על טעות גאוגרפית משמעותית ביותר שהייתה ידועה בזמנם . וגם אם ניתן לתרץ דבריהם וכן לסתור את התירוץ הבעיה המרכזית היא שהם אפילו לא מקשים זאת.

הנקודה בה צדקו דברי החזו"א היא שרוב הראשונים נוקטים כדבר פשוט שקצה מזרח הוא קו התאריך ולכן השיטה העיקרית החולקת דחויה עוד יותר מדבריו . אבל קביעת ה-90 מעלות של קצה מזרח וקו הרוחב של א"י ממש לא מוסכמת והאמת שמסתמא לרוב השיטות בראשונים קו התאריך קרוב ל150 מזרח וכולל את יפן באותו צד כמו ישראל.

סבא כתב: והיינו כי הרי פשטות הסוגיות נראה שנקטו שהעולם בכלל שטוח ולא עגול, וממילא לא שייכת כל כך השאלה, שבפשטות מאז שהשמש עלתה ממקום שהייתה מתחבאת בו בלילה [אם בחלוני רקיע אם מתחת לארץ כמו שחלקו בפסחים] מתחיל היום, ועיקר השאלה מתחילה כיוון שאנו יודעים שהעולם כדורי, ואין לך רגע ביממה שאין זריחה באיזה מקום ושקיעה במקום אחר, ובהכרח שצריך לקבוע מקום להתחלפות הימים, וממילא יש כאן שאלה השקפתית מה עושים לדבר שלכאו' לא שייך למראה עיני האמוראים [וכידוע שרבים מהאפיקורסים בשוגג או במזיד נפלו מסוגיות אלו]
הרז"ה ושאר הראשונים שבשיטתו (להחזו"א הם הריטב"א והר"ן) פירשו הסוגיות על זה, ובהכרח שלשיטתם הסוגיה הזו ידעה שהעולם עגול. ומלבד זאת, החזו"א לא ביסס את שיטתו עליהם אלא על העובדה שלדעתו ההנחה של קו התאריך בסוף היבשה הייתה מוסכמת על כל הראשונים והרז"ה וסיעתו רק לקחו אותה לפירוש הגמ'. והרי אם ננקוט בגמ' כדברי החולקים על הרז"ה, א"כ אין הגמ' עוסקת כלל בנידון קו התאריך וממילא אין שייך כלל מה האמוראים חשבו על כדור הארץ כי אין לנו מהם ידיעה בנידון.
סבא כתב: וגם הראשונים שעסקו בזה הם לא אותם ראשונים שאנו שונים את דבריהם בענייני איסור והיתר, ויש לידע מה מקלם המדוייק, וכו' וכו',
רז"ה? ריטב"א? ר"ן? ראב"ד?

ולמרות הכל, ברור שהרב שך לא התכוון למשמעות הכוללנית של דבריו, אלא הכל תלוי במקרה ובנושא ובאישיים וכו'.

 


ישראל הכהן
הודעות: 349
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי ישראל הכהן » 21 יוני 2020, 18:40

מדהים ומבהיל הלשונות הנדירים של גדולי ישראל כמרנן הרב שך האגרות משה הרבי מבעלז והרב אלישיב זיע"א ועוד. [האמרי חיים מויז'ניץ החליף לגנרטור בגלל דעת החזו"א].
וידוע לי שגם האור לציון זיע"א אחז כך שקשה מאד לחלוק על החז"א, משום שדעתו נחשבת כאחד מגדולי האחרונים ממש.
זה קשת רחבה מכל הגוונים והעדות, לא עוד רק תלמידי החזו"א או אחייני החזו"א [כמרן שר התורה מרן החוט שני ומרן הגרח"ג ועוד].
מאידך מחריד לראות כמה תגובות בנוסח תמה ומצנן ובטענות שהם בגדר דעת בעלי בתים היפך מדעת תורה של גדולי ישראל!


עתניאל בן קנז
הודעות: 72
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:34
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 32 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי עתניאל בן קנז » 21 יוני 2020, 18:54

ישראל הכהן כתב:
21 יוני 2020, 18:40
מדהים ומבהיל הלשונות הנדירים של גדולי ישראל כמרנן הרב שך האגרות משה הרבי מבעלז והרב אלישיב זיע"א ועוד. [האמרי חיים מויז'ניץ החליף לגנרטור בגלל דעת החזו"א].
וידוע לי שגם האור לציון זיע"א אחז כך שקשה מאד לחלוק על החז"א, משום שדעתו נחשבת כאחד מגדולי האחרונים ממש.
זה קשת רחבה מכל הגוונים והעדות, לא עוד רק תלמידי החזו"א או אחייני החזו"א [כמרן שר התורה מרן החוט שני ומרן הגרח"ג ועוד].
מאידך מחריד לראות כמה תגובות בנוסח תמה ומצנן ובטענות שהם בגדר דעת בעלי בתים היפך מדעת תורה של גדולי ישראל!

הסופרליטיבים לא הועילו לאף אחד, אולי לצורך שכנוע עצמי.
רבים מן גדולי ישראל ברשימתך, שאכן הפליגו במעלת וגדלות החזו"א, מכל מקום לגבי הפסקים [המחודשים דיליה] לא נקטו כמותו (אולי להחמיר בגנרטור בבני ברק מפני כבודו, והמשיכו להשתמש בחשמל במקומות אחרים). כגון האגרות משה, הרבי מבעלז, והאמרי חיים.
גם הרב אליישיב, בדברים שנגדו את מנהג ירושלים, לא מיהר לאמץ את פסקי החזו"א.
הערכה לגדלותו זה דבר אחד. וביטול גמור לכל חידושיו זה דבר אחר.

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1211
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 21 יוני 2020, 19:10

הסופרלטיבים וכו'

כמדומה שראוי למחות על דברים אלו.


שלום23
הודעות: 361
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי שלום23 » 21 יוני 2020, 19:57

למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 19:10
הסופרלטיבים וכו'

כמדומה שראוי למחות על דברים אלו.

קיימת החובה!
אמנם לגוף הדברים יש לו נקודה מאד נכונה, שזה פשוט שגדלות האדם אינו עושה פסקותיו בלתי מעורערים, וכמו שהחזו"א חולק על פוסקים מדורות שלפניו, וכן מצינו בכל הדורות שלא נמנעו מלחלוק על פוסקים של דורות מלפניהם,

וידוע תשובת האג"מ לגבי בר פלוגתא של החזו"א.


ישראל הכהן
הודעות: 349
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי ישראל הכהן » 21 יוני 2020, 19:59

עתניאל בן קנז כתב:
21 יוני 2020, 18:54
ישראל הכהן כתב:
21 יוני 2020, 18:40
מדהים ומבהיל הלשונות הנדירים של גדולי ישראל כמרנן הרב שך האגרות משה הרבי מבעלז והרב אלישיב זיע"א ועוד. [האמרי חיים מויז'ניץ החליף לגנרטור בגלל דעת החזו"א].
וידוע לי שגם האור לציון זיע"א אחז כך שקשה מאד לחלוק על החז"א, משום שדעתו נחשבת כאחד מגדולי האחרונים ממש.
זה קשת רחבה מכל הגוונים והעדות, לא עוד רק תלמידי החזו"א או אחייני החזו"א [כמרן שר התורה מרן החוט שני ומרן הגרח"ג ועוד].
מאידך מחריד לראות כמה תגובות בנוסח תמה ומצנן ובטענות שהם בגדר דעת בעלי בתים היפך מדעת תורה של גדולי ישראל!

הסופרליטיבים לא הועילו לאף אחד, אולי לצורך שכנוע עצמי.
רבים מן גדולי ישראל ברשימתך, שאכן הפליגו במעלת וגדלות החזו"א, מכל מקום לגבי הפסקים [המחודשים דיליה] לא נקטו כמותו (אולי להחמיר בגנרטור בבני ברק מפני כבודו, והמשיכו להשתמש בחשמל במקומות אחרים). כגון האגרות משה, הרבי מבעלז, והאמרי חיים.
גם הרב אליישיב, בדברים שנגדו את מנהג ירושלים, לא מיהר לאמץ את פסקי החזו"א.
הערכה לגדלותו זה דבר אחד. וביטול גמור לכל חידושיו זה דבר אחר.

לא יאומן כמה אפשר לסלף,
כתבתי מפורש כי ידעתי שיהיה חכם בעיניו שיכחיש,
שכל הגדולים נזהרו לפני שחולקים על החזו"א משום שהתייחסו אליו כאחד מגדולי ומיוחדי האחרונים!
וההתייחסות וההרגש לחזו"א היה אחרת מכל האחרונים.
וכמו שאמר הרב שך שאפילו רבים נגדו אין לו דין של יחיד.

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1211
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 21 יוני 2020, 20:08

שלום23 כתב:
21 יוני 2020, 19:57
למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 19:10
הסופרלטיבים וכו'

כמדומה שראוי למחות על דברים אלו.

קיימת החובה!
אמנם לגוף הדברים יש לו נקודה מאד נכונה, שזה פשוט שגדלות האדם אינו עושה פסקותיו בלתי מעורערים, וכמו שהחזו"א חולק על פוסקים מדורות שלפניו, וכן מצינו בכל הדורות שלא נמנעו מלחלוק על פוסקים של דורות מלפניהם,

וידוע תשובת האג"מ לגבי בר פלוגתא של החזו"א.


לא בלתי מעורערים. 

אולי אכתוב במילים קצרות הנעלנ''ד בענין החזו''א שאיני נמנה על חוגו ואף לא על עדתו.
כידוע היה החזו''א מתייגע בלימוד הגמרא על כלות כל הכוחות. והדברים ידועים. 

סבר כשיטת המהרש''ל הפר''ח הגר''א שההלכה וההנהגה חייבים לצאת מתוך הגמרא, ולכן כל הגישה שלו להכל הוא מתוך הגמ',  

המעיין בספריו יראה את עומד העיון העצום בכל חלק וחלק שבתורה ללא שיור, שהוא נדיר גם בהשוואה לדורות קודמים. כמו כן עסק גם בכל ההלכות שהתחדשו בדורנו והכל מתוך לימוד הש''ס שעליו סובב ספרו, כפי שמקפיד לכתוב נמצנו למדים וכו' וכו',וכעין לימוד רבינו הגריש''א כמפורסם.
צריך לקחת את זה בחשבון ואז להבין את הכותרת שבראש העמוד, בשגם החזו''א הוא בתרא והטעם שהלכה כתבראה מבואר בתוס' בפרק האיש מקדש (מה: ד''ה הוה). ולכן הסכימו על כלל זה כל הגדולים הבאים אחריו, גם מעדת החסידים המפוארה כנודע דעת מרנא השבט הלוי זללה''ה.
 


שלום23
הודעות: 361
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי שלום23 » 21 יוני 2020, 20:23

למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 20:08
שלום23 כתב:
21 יוני 2020, 19:57
למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 19:10
הסופרלטיבים וכו'

כמדומה שראוי למחות על דברים אלו.

קיימת החובה!
אמנם לגוף הדברים יש לו נקודה מאד נכונה, שזה פשוט שגדלות האדם אינו עושה פסקותיו בלתי מעורערים, וכמו שהחזו"א חולק על פוסקים מדורות שלפניו, וכן מצינו בכל הדורות שלא נמנעו מלחלוק על פוסקים של דורות מלפניהם,

וידוע תשובת האג"מ לגבי בר פלוגתא של החזו"א.


לא בלתי מעורערים. 

אולי אכתוב במילים קצרות הנעלנ''ד בענין החזו''א שאיני נמנה על חוגו ואף לא על עדתו.
כידוע היה החזו''א מתייגע בלימוד הגמרא על כלות כל הכוחות. והדברים ידועים. 

סבר כשיטת המהרש''ל הפר''ח הגר''א שההלכה וההנהגה חייבים לצאת מתוך הגמרא, ולכן כל הגישה שלו להכל הוא מתוך הגמ',  

המעיין בספריו יראה את עומד העיון העצום בכל חלק וחלק שבתורה ללא שיור, שהוא נדיר גם בהשוואה לדורות קודמים. כמו כן עסק גם בכל ההלכות שהתחדשו בדורנו והכל מתוך לימוד הש''ס שעליו סובב ספרו, כפי שמקפיד לכתוב נמצנו למדים וכו' וכו',וכעין לימוד רבינו הגריש''א כמפורסם.
צריך לקחת את זה בחשבון ואז להבין את הכותרת שבראש העמוד, בשגם החזו''א הוא בתרא והטעם שהלכה כתבראה מבואר בתוס' בפרק האיש מקדש (מה: ד''ה הוה). ולכן הסכימו על כלל זה כל הגדולים הבאים אחריו, גם מעדת החסידים המפוארה כנודע דעת מרנא השבט הלוי זללה''ה.
 

מסכים למש"כ,
אני רוצה לכתוב ע"מ שיסקלונו מה שאני הבנתי ממורי הוראות שלא שימשו בב"ב וכד' אלא בי-ם ובחו"ל, שכשיש דרך הפסק המקובל שנהגו דורי דורות, והחזו"א מחמיר, הם מסתמכים על הפוסקים הקודמים המפורסמים, ולאו דוקא שחולקים בדעת עצמם.


שלום23
הודעות: 361
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי שלום23 » 21 יוני 2020, 20:32

ישראל הכהן כתב:
21 יוני 2020, 19:59
עתניאל בן קנז כתב:
21 יוני 2020, 18:54
ישראל הכהן כתב:
21 יוני 2020, 18:40
מדהים ומבהיל הלשונות הנדירים של גדולי ישראל כמרנן הרב שך האגרות משה הרבי מבעלז והרב אלישיב זיע"א ועוד. [האמרי חיים מויז'ניץ החליף לגנרטור בגלל דעת החזו"א].
וידוע לי שגם האור לציון זיע"א אחז כך שקשה מאד לחלוק על החז"א, משום שדעתו נחשבת כאחד מגדולי האחרונים ממש.
זה קשת רחבה מכל הגוונים והעדות, לא עוד רק תלמידי החזו"א או אחייני החזו"א [כמרן שר התורה מרן החוט שני ומרן הגרח"ג ועוד].
מאידך מחריד לראות כמה תגובות בנוסח תמה ומצנן ובטענות שהם בגדר דעת בעלי בתים היפך מדעת תורה של גדולי ישראל!

הסופרליטיבים לא הועילו לאף אחד, אולי לצורך שכנוע עצמי.
רבים מן גדולי ישראל ברשימתך, שאכן הפליגו במעלת וגדלות החזו"א, מכל מקום לגבי הפסקים [המחודשים דיליה] לא נקטו כמותו (אולי להחמיר בגנרטור בבני ברק מפני כבודו, והמשיכו להשתמש בחשמל במקומות אחרים). כגון האגרות משה, הרבי מבעלז, והאמרי חיים.
גם הרב אליישיב, בדברים שנגדו את מנהג ירושלים, לא מיהר לאמץ את פסקי החזו"א.
הערכה לגדלותו זה דבר אחד. וביטול גמור לכל חידושיו זה דבר אחר.

לא יאומן כמה אפשר לסלף,
כתבתי מפורש כי ידעתי שיהיה חכם בעיניו שיכחיש,
שכל הגדולים נזהרו לפני שחולקים על החזו"א משום שהתייחסו אליו כאחד מגדולי ומיוחדי האחרונים!
וההתייחסות וההרגש לחזו"א היה אחרת מכל האחרונים.
וכמו שאמר הרב שך שאפילו רבים נגדו אין לו דין של יחיד.

באמת לא יאומן.
תסביר לי מי סילף כאן כתבת "מדהים ומבהיל הלשונות הנדירים של גדולי ישראל כמרנן הרב שך האגרות משה הרבי מבעלז והרב אלישיב זיע"א ועוד. [האמרי חיים מויז'ניץ החליף לגנרטור בגלל דעת החזו"א]." וע"ז נסובו הדברים.
מכל מקום אשמח למראה מקום באג"מ להנ"ל (מ"מ התייחסתם לא היה כהרב שך, שנרי רבי מבעלז היה מגדולי המתירים של החשמל, וכן הגריש"א לא נמנע מלחלוק עליו במקום שהיה לפעמים)


יוסף ה'
הודעות: 267
הצטרף: 30 מאי 2019, 00:12
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי יוסף ה' » 21 יוני 2020, 21:33

בחזרה לשאלת פותח האשכול,

נראה שהרב שך כדרכו להתוות קו ולחנך, ענה תשובות ספציפיות לאותם השואלים ולאותם המקרים ולא כהוראה כללית, על אף שאכן שאימרה מן הסתם נכונה לדעתו אך לא באופן גורף.

בעניין קו התאריך, כמדומני שהרבה מהמצויים בעניין סבורים שדברי החזו"א גם פשוטים בסברא וגם מוכחים מדברי הרז"ה (ואין חולק עליו בנקודה זו, כמו שהאריך החזו"א לבאר). החזו"אהאריך מאוד להסביר את כל העניין הזה, ונראה מדבריו שסבר שבמקרה הזה, החולק עליו טועה חמורות בהלכה פשוטה, וכך סברו עוד הרבה מגדולי בני ברק, ואף ה"שבט הלוי" כתב בעניין תשובה שבה נראה שברור שהחזו"א דיבר דברים פשוטים, אלא שמציין שמנהג המקום שם דלא כהחזו"א.

וכל מי שרוצה להבין למה יעיין פה


אליעזר ג
הודעות: 586
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 83 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי אליעזר ג » 21 יוני 2020, 22:48

יוסף ה' כתב:
21 יוני 2020, 21:33
בחזרה לשאלת פותח האשכול,

נראה שהרב שך כדרכו להתוות קו ולחנך, ענה תשובות ספציפיות לאותם השואלים ולאותם המקרים ולא כהוראה כללית, על אף שאכן שאימרה מן הסתם נכונה לדעתו אך לא באופן גורף.

בעניין קו התאריך, כמדומני שהרבה מהמצויים בעניין סבורים שדברי החזו"א גם פשוטים בסברא וגם מוכחים מדברי הרז"ה (ואין חולק עליו בנקודה זו, כמו שהאריך החזו"א לבאר). החזו"אהאריך מאוד להסביר את כל העניין הזה, ונראה מדבריו שסבר שבמקרה הזה, החולק עליו טועה חמורות בהלכה פשוטה, וכך סברו עוד הרבה מגדולי בני ברק, ואף ה"שבט הלוי" כתב בעניין תשובה שבה נראה שברור שהחזו"א דיבר דברים פשוטים, אלא שמציין שמנהג המקום שם דלא כהחזו"א.

וכל מי שרוצה להבין למה יעיין פה
אין חולק עליו לעניין קו התאריך קצה מזרח אם אכן הוא אומר זאת אבל יש ויש חולקים מפורשים לעניין האם זה 90 מעלות מירושלים ועיין בדברי בארוכה viewtopic.php?f=8&t=5803&start=120
 


מבקש אמת
הודעות: 2846
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 302 פעמים
קיבל תודה: 1106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי מבקש אמת » 21 יוני 2020, 23:37

יוסף ה' כתב:
21 יוני 2020, 21:33
בחזרה לשאלת פותח האשכול,

נראה שהרב שך כדרכו להתוות קו ולחנך, ענה תשובות ספציפיות לאותם השואלים ולאותם המקרים ולא כהוראה כללית, על אף שאכן שאימרה מן הסתם נכונה לדעתו אך לא באופן גורף.

בעניין קו התאריך, כמדומני שהרבה מהמצויים בעניין סבורים שדברי החזו"א גם פשוטים בסברא וגם מוכחים מדברי הרז"ה (ואין חולק עליו בנקודה זו, כמו שהאריך החזו"א לבאר). החזו"אהאריך מאוד להסביר את כל העניין הזה, ונראה מדבריו שסבר שבמקרה הזה, החולק עליו טועה חמורות בהלכה פשוטה, וכך סברו עוד הרבה מגדולי בני ברק, ואף ה"שבט הלוי" כתב בעניין תשובה שבה נראה שברור שהחזו"א דיבר דברים פשוטים, אלא שמציין שמנהג המקום שם דלא כהחזו"א.

וכל מי שרוצה להבין למה יעיין פה

הבעיה בענין קו התאריך היא לא שיש מחלוקת בין הראשונים, אלא שנראה שהראשונים - ובעיקר בעל המאור - לא ידעו את המציאות הגיאוגרפית, וכמו שכבר העיר בעל יסוד עולם. השאלה כאן היא מה עושים במקרה שהבנת הראשונים בגמ', או אפילו דברי הגמ' עצמה, מבוססים על טעות גיאוגרפית. החזון איש נוקט כדבר פשוט שלא תתכן טעות גיאוגרפית בדברי הראשונים, ולכן נוקט שעלינו לנהוג על פי דבריהם (וגם נדחק מאד כדי ליישב דבריהם עם המציאות). החולקים על שיטתו סבורים אחרת, ועל זה נסובה המחלוקת בענין קו התאריך. כלומר, המחלוקת היא לא בהלכה אלא בהשקפה.


מבקש אמת
הודעות: 2846
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 302 פעמים
קיבל תודה: 1106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי מבקש אמת » 21 יוני 2020, 23:55

למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 20:08
שלום23 כתב:
21 יוני 2020, 19:57
למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 19:10
הסופרלטיבים וכו'

כמדומה שראוי למחות על דברים אלו.

קיימת החובה!
אמנם לגוף הדברים יש לו נקודה מאד נכונה, שזה פשוט שגדלות האדם אינו עושה פסקותיו בלתי מעורערים, וכמו שהחזו"א חולק על פוסקים מדורות שלפניו, וכן מצינו בכל הדורות שלא נמנעו מלחלוק על פוסקים של דורות מלפניהם,

וידוע תשובת האג"מ לגבי בר פלוגתא של החזו"א.


לא בלתי מעורערים. 

אולי אכתוב במילים קצרות הנעלנ''ד בענין החזו''א שאיני נמנה על חוגו ואף לא על עדתו.
כידוע היה החזו''א מתייגע בלימוד הגמרא על כלות כל הכוחות. והדברים ידועים. 

סבר כשיטת המהרש''ל הפר''ח הגר''א שההלכה וההנהגה חייבים לצאת מתוך הגמרא, ולכן כל הגישה שלו להכל הוא מתוך הגמ',  

המעיין בספריו יראה את עומד העיון העצום בכל חלק וחלק שבתורה ללא שיור, שהוא נדיר גם בהשוואה לדורות קודמים. כמו כן עסק גם בכל ההלכות שהתחדשו בדורנו והכל מתוך לימוד הש''ס שעליו סובב ספרו, כפי שמקפיד לכתוב נמצנו למדים וכו' וכו',וכעין לימוד רבינו הגריש''א כמפורסם.
צריך לקחת את זה בחשבון ואז להבין את הכותרת שבראש העמוד, בשגם החזו''א הוא בתרא והטעם שהלכה כתבראה מבואר בתוס' בפרק האיש מקדש (מה: ד''ה הוה). ולכן הסכימו על כלל זה כל הגדולים הבאים אחריו, גם מעדת החסידים המפוארה כנודע דעת מרנא השבט הלוי זללה''ה.

בעל אגרות משה בהחלט עונה על כל התיאור הנ"ל, והמעיין בספריו - הן באגרות משה ועוד יותר מכך בדברות משה - רואה עיון עצום בכל חלקי התורה באופן נדיר ביותר, ואסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ישירות מעיון בגמרא וראשונים. אלא שבעוד שספרי אגרות משה נתפרסמו בעולם, ובעיקר החלקים היותר נוגעים למעשה שלהם, ספרי דברות משה אינן מצויים כל כך, וגם היו לו פחות תלמידים (בודאי לא בא"י), וממילא הרבה מהלומדים פחות מודעים לגדלותו בתורה בכל חלקיה (לרבות קדשים וטהרות) ברמה שאיננה נופלת מזו של החזו"א.
אלא שכאמור, לבעל האג"מ אין חוג תלמידים ומעריצים שמשווקים את דמותו באגרסיביות (עם הצהרות שאסור לחלוק עליו ושהוא הכי גדול מכולם וכו'), הן בגלל שהיה במקום שהיו פחות תלמידים בדרגה שיכלו להתחמם לאורו כדבעי, והן בגלל המנטליות המתונה יותר של המקום בו הוא גר, ואכמ"ל.


אבל בר מן דין, הכותב מניח כהנחה פשוטה שקביעת ההלכה נעשית לפי גדלותו של הפוסק בידיעת התורה. אבל יש כמה מקורות המוכיחים לא כך, וכדוגמת רבי מאיר שלא פסקו הלכה כמותו משום שלא ירדו חביריו לסוף דעתו, או בית שמאי שהיו יותר חריפים מבית הלל אבל נקבעה הלכה כב"ה משום שהיו רבים יותר במספר, וזכו לכך משום ענוותנותם היתירה. ויש עוד הרבה מקורות לזה, ובכל הדורות היה המנהג כן. ואפילו הגר"א שאין חולק על גדלותו העצומה שהאפילה על רבים בדורות שלפניו, מ"מ בדרך כלל אין פוסקים בהכרח הלכה כדעתו, אפילו המשנ"ב שהיה מבני ליטא (אף שנותן לדעתו משקל גדול יותר), וכ"ש פוסקים מארצות אחרות. יש עוד אריכות בזה, אבל היסוד מבואר, שלא גדלות החכם קובעת את ההלכה כמותו.


עתניאל בן קנז
הודעות: 72
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:34
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 32 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי עתניאל בן קנז » 22 יוני 2020, 13:10

ישראל הכהן כתב:
21 יוני 2020, 19:59
עתניאל בן קנז כתב:
21 יוני 2020, 18:54
ישראל הכהן כתב:
21 יוני 2020, 18:40
מדהים ומבהיל הלשונות הנדירים של גדולי ישראל כמרנן הרב שך האגרות משה הרבי מבעלז והרב אלישיב זיע"א ועוד. [האמרי חיים מויז'ניץ החליף לגנרטור בגלל דעת החזו"א].
וידוע לי שגם האור לציון זיע"א אחז כך שקשה מאד לחלוק על החז"א, משום שדעתו נחשבת כאחד מגדולי האחרונים ממש.
זה קשת רחבה מכל הגוונים והעדות, לא עוד רק תלמידי החזו"א או אחייני החזו"א [כמרן שר התורה מרן החוט שני ומרן הגרח"ג ועוד].
מאידך מחריד לראות כמה תגובות בנוסח תמה ומצנן ובטענות שהם בגדר דעת בעלי בתים היפך מדעת תורה של גדולי ישראל!

הסופרליטיבים לא הועילו לאף אחד, אולי לצורך שכנוע עצמי.
רבים מן גדולי ישראל ברשימתך, שאכן הפליגו במעלת וגדלות החזו"א, מכל מקום לגבי הפסקים [המחודשים דיליה] לא נקטו כמותו (אולי להחמיר בגנרטור בבני ברק מפני כבודו, והמשיכו להשתמש בחשמל במקומות אחרים). כגון האגרות משה, הרבי מבעלז, והאמרי חיים.
גם הרב אליישיב, בדברים שנגדו את מנהג ירושלים, לא מיהר לאמץ את פסקי החזו"א.
הערכה לגדלותו זה דבר אחד. וביטול גמור לכל חידושיו זה דבר אחר.

לא יאומן כמה אפשר לסלף,
כתבתי מפורש כי ידעתי שיהיה חכם בעיניו שיכחיש,
שכל הגדולים נזהרו לפני שחולקים על החזו"א משום שהתייחסו אליו כאחד מגדולי ומיוחדי האחרונים!
וההתייחסות וההרגש לחזו"א היה אחרת מכל האחרונים.
וכמו שאמר הרב שך שאפילו רבים נגדו אין לו דין של יחיד.

אכן לא יאומן כמה אפשר לסלף!!!

אני מונה כאן רשימת כמה מחידושי החזו"א, ואמור נא לי, כמה מן הגדולים שינו את מנהגם בגללו?
החזו"א פסל/אסר מקוואות השקה.
החזו"א היה דעתו שצריך להחמיר פורים בבני ברק גם בט"ו
לאסור חשמל בשבת.
לפסול הסת"ם בצדיק ביו"ד הפוכים (כתב אריז"ל).
ועוד ועוד...

האם באמת כל הפוסקים/גדולי ישראל ביטלו את עצמם לשיטותיו?
הערכה בגדלותו לחוד, וביטול לתורתו לחוד.

ולא.
ניקח למשל. לא נראה שהשבט הלוי היה לו בעיה לחלוק על החזו"א יותר מעל המשנה ברורה, או על המג"א (להיפך הוא הנכון). למעט בדברים צבורים מפני כבודו. (ביודעי ובמכירי קאמינא).
מי שחי בבועה שלו, קשה לו להכיר שיש חיים מחוץ לבועה.


כי הם חיינו
הודעות: 212
הצטרף: 08 מאי 2020, 09:34
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי כי הם חיינו » 22 יוני 2020, 13:18

החזו"א לא פסל ולא אסר מקוה השקה אלא הכריע  ע"פ מה שבדק את המציאות, שבמקוה השקה אין מרווחים את שיטת הראב"ד וחידש שאולי אדרבה במקוה של זריעה מרווחים את שיטת הראב"ד, ועכ"פ לכו"ע אין הלכה כהראב"ד ורק מחמירים לכתחילה לעשות את הראב"ד כשאפשר, ואמנם החזו"א הנהיג לעשות מקוואות זריעה ולא השקה מסיבות נוספות, שחשש שיסתם החור של השקה ועוד חששות, ואכן דבריו לעשות רק מקוה של זריעה ולא מקוה של השקה לא נתקבלו, אבל משתדלים בהרבה מקמות לעשות גם וגם, ועכ"פ בין זריעה ובין השקה כשר לכו"ע ויש כאן רק שאלה של הנהגה
להחמיר פורים בט"ו בבני ברק החזו"א לא הורה אלא שנהג כן לעצמו, ובתחילה נהג כן בצינעא, ותלמדיו נהגו אחריו, אמנם חלק על המ"ב שפסק כברכ"י שסמוך ונראה לספק אינו צריך לעשות יומיים, אבל בבני יש צדדים נוספים לפטור
לפסול בצד"י הפוכה הוא חולק בזה על החת"ס והנב"י והרבנים שמנהג אבותיהם בצד"י הפוכה בודאי לא נהגו כמהו, ואלו שנהגו בכתב ב"י, אולי הקלו בשעת הדחק במזוזה או תפילין עם צד"י הפוכה כיוון שהנב"י והת"ס הקלו בזה, וגם שנהגו בזה חלק גדול מאוד מעם ישראל, [עדות המזרח והחסידים]
וא"א לתת בזה כלל, אלא כל נידון לגופו, ובודאי שאין החזו"א פוסק יחיד ואחרון שאין אחר דבריו כלום, וזה תלוי מה היה המנהג לפני החוז"א ומי נחלק על החזו"א ועוד שכל פוסק יש לו גם דעה לפי מה שעולה לו מברי הקדמונים בסוגיא, וגם תלמידי החזו"א בעצמם כהגר"נ קרליץ והגר"ח גריינמן הכריעו במקמות שונים כדעת החולקים על החזו"א עכ"פ לחומרא,

אבל בודאי שלשיטת החזו"א משקל גדול בהלכה אצל פוסקי זמננו,


ישראל הכהן
הודעות: 349
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי ישראל הכהן » 22 יוני 2020, 14:21

מבקש אמת כתב:
21 יוני 2020, 23:55
למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 20:08
שלום23 כתב:
21 יוני 2020, 19:57


קיימת החובה!
אמנם לגוף הדברים יש לו נקודה מאד נכונה, שזה פשוט שגדלות האדם אינו עושה פסקותיו בלתי מעורערים, וכמו שהחזו"א חולק על פוסקים מדורות שלפניו, וכן מצינו בכל הדורות שלא נמנעו מלחלוק על פוסקים של דורות מלפניהם,

וידוע תשובת האג"מ לגבי בר פלוגתא של החזו"א.
בעל אגרות משה בהחלט עונה על כל התיאור הנ"ל, והמעיין בספריו - הן באגרות משה ועוד יותר מכך בדברות משה - רואה עיון עצום בכל חלקי התורה באופן נדיר ביותר, ואסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ישירות מעיון בגמרא וראשונים. אלא שבעוד שספרי אגרות משה נתפרסמו בעולם, ובעיקר החלקים היותר נוגעים למעשה שלהם, ספרי דברות משה אינן מצויים כל כך, וגם היו לו פחות תלמידים (בודאי לא בא"י), וממילא הרבה מהלומדים פחות מודעים לגדלותו בתורה בכל חלקיה (לרבות קדשים וטהרות) ברמה שאיננה נופלת מזו של החזו"א.

אלא שכאמור, לבעל האג"מ אין חוג תלמידים ומעריצים שמשווקים את דמותו באגרסיביות (עם הצהרות שאסור לחלוק עליו ושהוא הכי גדול מכולם וכו'), הן בגלל שהיה במקום שהיו פחות תלמידים בדרגה שיכלו להתחמם לאורו כדבעי, והן בגלל המנטליות המתונה יותר של המקום בו הוא גר, ואכמ"ל.
גם מרן הגרש"ז אויערבך עונה על כל הנ"ל, מעיין ומעמיק ור"י קול תורה, ופוסק אדיר.
וכן מרן הגרח"פ שיינברג ר"י תורה אור פוסק ולמדן ומעיין ענק, שאין לו יחצני"ם!
וכן מרן האור לציון ר"י פורת יוסף מעיין ועמקן בסדר גודל ופוסק דגול!
ויש גם את הרב אלישיב והציץ אליעזר ועוד ועוד.
אבל החזון איש שאני,
לא מפני שהם לא היו ענקים,
אלא אדרבא היו גדולי עולם, אבל החזו"א היה אדם חולני שמצעירותו לא היה לו שום עונג בעולם, כמו שמעיד בעצמו מלבד לעשות רצון הבורא,
אפילו חיי משפחה לא היו לו,
ילדים לא נולדו, ואשתו לא הייתה כ"כ ...
ומ"מ שכב על מיטתו ולא ידע מאומה מלבד הסוגיות,
לא עסקנות לש"ש,
אלא רק תורה לשמה בביתו,
כמו שמספרים על הגר"א. [אני לא אומר שדומים בהכל, אלא בענין זה שהסתגרו בבית כל היום והגו בתורה ללא שום הפסקה וקשר לעולם החיצון, מלבד סנדקאות שהחזו"א היה מגיע] 
וידוע שהיה צונח על הקרקע אם טעה בכמה רגעים וחישבן שיש לו עוד כוח ללמוד,
כמו כן היה יושן לפעמים עם רגליים על הכרית מאפיסת הכוח מעמל התורה.

ולכן זכה לדברים הרבה ולהשגות, כמו שהיה הולך ברחוב ופתאום הרגיש היכן דיברו בלימוד, וגם שמעוהו אומר תתוקן נשמה פב"פ, שהיו באות אצלו נשמות לתיקון. גם כל יום התגלגלו אצלו כידוע מופתים ורוח הקודש, כמסופר הרבה במעשה איש ועוד. 
ולכן הרב שך אמר מה שאמר. ולכן אמר ר"א מבעלזא שהלכה כמותו בכל מקום, ועוד, כל מה שהביאו.
אין זה אומר שאי אפשר לחלוק עליו, אבל צריך לדעת את כוחו.
מה לעשות אבל כל זה דברים נכונים וברורים ומוסכמים.
ואמר אחד מהגדולים שאפילו לכתוב ס"ק אחד מתוך רבבות בכל התורה של החזו"א לא יכולים עשרה גדולים לכתוב!


איש ווילנא
הודעות: 2164
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 587 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי איש ווילנא » 22 יוני 2020, 14:41

מבקש אמת כתב:
21 יוני 2020, 23:55
אבל בר מן דין, הכותב מניח כהנחה פשוטה שקביעת ההלכה נעשית לפי גדלותו של הפוסק בידיעת התורה. אבל יש כמה מקורות המוכיחים לא כך, וכדוגמת רבי מאיר שלא פסקו הלכה כמותו משום שלא ירדו חביריו לסוף דעתו, או בית שמאי שהיו יותר חריפים מבית הלל אבל נקבעה הלכה כב"ה משום שהיו רבים יותר במספר, וזכו לכך משום ענוותנותם היתירה. ויש עוד הרבה מקורות לזה, ובכל הדורות היה המנהג כן. ואפילו הגר"א שאין חולק על גדלותו העצומה שהאפילה על רבים בדורות שלפניו, מ"מ בדרך כלל אין פוסקים בהכרח הלכה כדעתו, אפילו המשנ"ב שהיה מבני ליטא (אף שנותן לדעתו משקל גדול יותר), וכ"ש פוסקים מארצות אחרות. יש עוד אריכות בזה, אבל היסוד מבואר, שלא גדלות החכם קובעת את ההלכה כמותו.מה שכתבת לגבי הגר"א זה לא נכון
כי המשנ"ב כמעט ואינו מצוי שפוסק לקולא כנגד הגר"א [וודאי לא בדאורייתא]
אבל יתירה מכך המקומות שהמשנ"ב פוסק דלא כהגר"א הוא
כאשר דעת הגר"א הוא נגד כולם [ולפעמים גם נגד ראשונים]
אבל במקום שהדברים שקולים וודאי שמכריע כהגר"א
וגם במקומות שהגר"א נגד כולם בדאורייתא לעולם לא פסק להקל כנגד הגר"א
ובדרך כלל גם בדרבנן

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1211
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 22 יוני 2020, 14:45

הוזכרו כאן מופתים. בלא קשר לשם שהוזכר, שמתי לב שככל שהמופת יותר גדול כך הספר פחות מוסמך. מה הפשט בזה? אולי נושא לאשכול נפרד.


איש ווילנא
הודעות: 2164
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 587 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי איש ווילנא » 22 יוני 2020, 14:47

ישראל הכהן כתב:
22 יוני 2020, 14:21
ולכן זכה לדברים הרבה ולהשגות, כמוש היה הולך ברחוב ופתאום הרגיש היכן דיברו בלימוד, וגם שמעוהו אומר תתוקן נשמה פב"פ, שהיו באות אצלו נשמות לתיקון. גם כל יום התגלגלו אצלו כידוע מופתים ורוח הקודש, כמסופר הרבה במעשה איש ועוד. 
ולכן הרב שך אמר מה שאמר. ולכן אמר ר"א מבעלזא שהלכה כמותו בכל מקום, ועוד, כל מה שהביאו.
אין זה אומר שאי אפשר לחלוק עליו, אבל צריך לדעת את כוחו.

אתה הארכת בתיאור הצדקות של החזו"א
והיותו בעל מופת ורוה"ק [אגב הסיפורים על מופתים ורוה"ק על החזו"א מצויים יותר בחוגים הרחוקים מתלמידי החזו"א 
ואילו אצל תלמידי החזו"א כמעט ואינו קיים [או שלא קיים בכלל]
אבל לא זו הסיבה שנתייחד החזו"א
אלא משום שליטתו בעיון ממצא [ולהבין מה זה "עיון" גם צריך ללמוד חזו"א] בכל התורה כולה [ואולי זה עצמו מופת גדול]
כולל כל הפרטים והפרטי פרטים כפי שיווכח המעי' בספריו [תלמידיו אומרים שהלימוד שלו בכל סוגיא היה הרבה יותר רחב מהספרים. והספרים הם המסקנות. אבל לנו די בעיון בספרים]
וזה ורק זה המדד שנוגע לגבי פסיקת הלכה


איש ווילנא
הודעות: 2164
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 587 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי איש ווילנא » 22 יוני 2020, 14:56

מבקש אמת כתב:
21 יוני 2020, 23:55
(עם הצהרות שאסור לחלוק עליו

אני לא רוצה למדוד גדולי תורה וכמו שכתבתי לעיל
אבל אני שמעתי מכמה ת"ח שרחוקים מחוג חזון איש שהיו מפליאים על גדלותו של החזון איש הרבה יותר מגדולים מדורות עברו [הם דברו על השוואות מפורשות. לא על השמות שהזכרת. אלא אחרונים חשובים מדורות קודמים]
ואם תרצה תעיין בהקדמה לספר בית ישי של הרב שלמה פישר שוודאי הוא רחוק כהרחק מזרח ממערב מחוג תלמידי החזו"א
ותראה אשר כתב על החזון איש שהוא גדול האחרונים. וידוע גם דעתו האישית על החזון איש שמפליגו הרבה יותר מאחרונים קדומים וחשובים
והנה גם בין תלמידי החזון איש לא מדברים על החזון איש בצורה כזו אולי מכוח שמרנותם

ואני חושב שניתן גם לראות זה בספרים אבל בשביל זה צריך לעיין בספרייהם באופן קבוע ועל הסדר ועיון בכל פרט כי זה הצורה שבנויים ספריו.

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1211
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 22 יוני 2020, 14:57

איש ווילנא כתב:
22 יוני 2020, 14:47

אבל לא זו הסיבה שנתייחד החזו"א
אלא משום שליטתו בעיון ממצא [ולהבין מה זה "עיון" גם צריך ללמוד חזו"א] בכל התורה כולה [ואולי זה עצמו מופת גדול]
בטוח. להיות חזו''א זה מופת הרבה יותר גדול מכל המופתים שבספרים. כן, גם זה עם הציור של המוח למנתח.


ישראל הכהן
הודעות: 349
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי ישראל הכהן » 22 יוני 2020, 15:03

איש ווילנא כתב:
22 יוני 2020, 14:47
ישראל הכהן כתב:
22 יוני 2020, 14:21
 

אתה הארכת בתיאור הצדקות של החזו"א
אבל לא זו הסיבה שנתייחד החזו"א
אלא משום שליטתו בעיון ממצא [ולהבין מה זה "עיון" גם צריך ללמוד חזו"א] בכל התורה כולה [ואולי זה עצמו מופת גדול]
כולל כל הפרטים והפרטי פרטים כפי שיווכח המעי' בספריו [תלמידיו אומרים שהלימוד שלו בכל סוגיא היה הרבה יותר רחב מהספרים. והספרים הם המסקנות. אבל לנו די בעיון בספרים]
וזה ורק זה המדד שנוגע לגבי פסיקת הלכה
החזו"א אחז שאין להפריד בין ת"ח לצדיק, כי יש קומה של אדם השלם.
והיה אומר שרואה מיד בכל ספר כמה ירא"ש היה למחבר!
המופתים והרוה"ק הם ודאי לא הסיבה אלא סימן!
 


מבקש אמת
הודעות: 2846
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 302 פעמים
קיבל תודה: 1106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי מבקש אמת » 22 יוני 2020, 16:16

ישראל הכהן כתב:
22 יוני 2020, 14:21
ולכן זכה לדברים הרבה ולהשגות, כמו שהיה הולך ברחוב ופתאום הרגיש היכן דיברו בלימוד, וגם שמעוהו אומר תתוקן נשמה פב"פ, שהיו באות אצלו נשמות לתיקון. גם כל יום התגלגלו אצלו כידוע מופתים ורוח הקודש, כמסופר הרבה במעשה איש ועוד. 
ולכן הרב שך אמר מה שאמר. ולכן אמר ר"א מבעלזא שהלכה כמותו בכל מקום, ועוד, כל מה שהביאו.
אין זה אומר שאי אפשר לחלוק עליו, אבל צריך לדעת את כוחו.
מה לעשות אבל כל זה דברים נכונים וברורים ומוסכמים.
ואמר אחד מהגדולים שאפילו לכתוב ס"ק אחד מתוך רבבות בכל התורה של החזו"א לא יכולים עשרה גדולים לכתוב!
שקר וכזב. הלומד חצי סימן בדברות משה עומד משתומם הרבה יותר מאשר כמה סימנים בחזון איש (וכמובן אין בזה משום פיחות בגדלות החזו"א, המדובר רק על רמת העיון הניכרת בספר), וזה גם נכון בנוגע לשערי יושר. וזה רק מצד העיון והחשבון בכל פרטי הסוגיות, ועוד לא נכנסנו ללומדות שבזה נתייחדו ספרי הגר"ח ותלמידיו באופן מיוחד.

גם בנוגע לתיקוני נשמות ולמופתים יש לי כמה מעשיות מעניינות לספר לך על עוד כמה גדולים בדורינו... אבל המטרה סומנה כבר מראש, וממילא אין טעם להתווכח.

מה שרב גובריה דהחזו"א בו הוא השילוב של ההיקף והעיון בכל ענין בחלקי ההלכה של תורה שבע"פ, שבזה הוא יחיד ומיוחד מבין כל האחרונים. אבל אין זה אומר שהוא גדול יותר מכולם, כי גדלות בתורה פנים רבות לה, ובוודאי במה שנוגע לפסיקת הלכה, יש דברים אחרים שמכריעים כמו סברא ישרה, צורת חשיבה וכדומה. 

אמנם בלא"ה גדלות בתורה איננה המדד היחיד הקובעת את קבלת דברי הפוסק להלכה, וגם לא המדד העיקרי. היכולת לכוון לאמת איננה תלויה בחריפות וגאונות. כבר היו הרבה חכמי מדע גאונים עצומים שבדורות אחריהם נתברר על ידי חכמים פחותים מהם שטעו לחלוטין בהבנת המציאות, והדבר נכון גם בתחומי חכמה אחרים. אחד מהדברים שאפשר ללמוד מההיסטוריה האנושית הוא שגאונות וכשרון אינם ערובה לכוון לאמת, גם אם הם בהחלט מסייעים לזה.
כל זה בהנחה שהקובע בפסיקת הלכה היא היכולת לכוון לאמת השמימית, אבל האמת אינה כן כמבואר בגמרא.
 


מבקש אמת
הודעות: 2846
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 302 פעמים
קיבל תודה: 1106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי מבקש אמת » 22 יוני 2020, 16:32

למה זה תשאל לשמי כתב:
22 יוני 2020, 14:57
איש ווילנא כתב:
22 יוני 2020, 14:47

אבל לא זו הסיבה שנתייחד החזו"א
אלא משום שליטתו בעיון ממצא [ולהבין מה זה "עיון" גם צריך ללמוד חזו"א] בכל התורה כולה [ואולי זה עצמו מופת גדול]בטוח. להיות חזו''א זה מופת הרבה יותר גדול מכל המופתים שבספרים. כן, גם זה עם הציור של המוח למנתח.
שאגב, כל מי שמבין מעט מה זה ניתוח, ועוד ניתוח מוח, יודע שהסיפור הזה הוא בדיחה. לך תביא ציור למנתח מוח ותראה מה תהיה תגובתו...
 

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1211
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 22 יוני 2020, 16:33

מבקש אמת כתב:
22 יוני 2020, 16:32
למה זה תשאל לשמי כתב:
22 יוני 2020, 14:57
איש ווילנא כתב:
22 יוני 2020, 14:47

אבל לא זו הסיבה שנתייחד החזו"א
אלא משום שליטתו בעיון ממצא [ולהבין מה זה "עיון" גם צריך ללמוד חזו"א] בכל התורה כולה [ואולי זה עצמו מופת גדול]בטוח. להיות חזו''א זה מופת הרבה יותר גדול מכל המופתים שבספרים. כן, גם זה עם הציור של המוח למנתח.
שאגב, כל מי שמבין מעט מה זה ניתוח, ועוד ניתוח מוח, יודע שהסיפור הזה הוא בדיחה. לך תביא ציור למנתח מוח ותראה מה תהיה תגובתו...

איברא דיש ציור של החזו''א בכתב ידו ממש. אולי מישהו יוכל להעלות.
 


מבקש אמת
הודעות: 2846
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 302 פעמים
קיבל תודה: 1106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי מבקש אמת » 22 יוני 2020, 16:43

למה זה תשאל לשמי כתב:
22 יוני 2020, 16:33
מבקש אמת כתב:
22 יוני 2020, 16:32
למה זה תשאל לשמי כתב:
22 יוני 2020, 14:57
בטוח. להיות חזו''א זה מופת הרבה יותר גדול מכל המופתים שבספרים. כן, גם זה עם הציור של המוח למנתח.
שאגב, כל מי שמבין מעט מה זה ניתוח, ועוד ניתוח מוח, יודע שהסיפור הזה הוא בדיחה. לך תביא ציור למנתח מוח ותראה מה תהיה תגובתו...
איברא דיש ציור של החזו''א בכתב ידו ממש. אולי מישהו יוכל להעלות.
אני מכיר את הציור, הבעיה היא שאי אפשר לעשות ניתוחים על סמך ציור, ועוד ציור כזה. תראה את הציור למי שמבין בניתוחים ותראה מה תהיה תגובתו... אחד הראה את הציור לנוירוכירורג (מנתח מוח בלע"ז) ותגובתו היתה: אני לא רואה שום קשר בין ציור זה למוח, ובכלל בכל הנוגע למוח אי אפשר להשתמש בציור רגיל אלא רק בתלת מימד בלבד.

חוץ מזה, מישהו יודע באיזה מקום עלום בתורה מופיע תיאור מדוייק של המוח האנושי? אלא א"כ נאמר שהחזו"א ידע את זה מצירופי גימטריאות...

מרוב רצון להפריז בחשיבות גדולינו, לפעמים מאבדים את השכל בדרך.נ.ב. קראתי בראיון שנעשה עם רא"מ פייבלזון, שהרב משה גרילק סיפר לו שהמעשה עם הציור אכן אמיתי והיה עם דודה שלו, אבל המעשה היה שהמנתח חשש לבצע את הניתוח בגלל בעיה מסויימת, והחזו"א ביקש מהפרופסור (דרך הדודה) שישלח לו ספר העוסק באנטומיה של המוח. אחרי שישב על הספר כל הלילה שלח לו את הציור עם רעיון איך לבצע את הניתוח בלי הבעיה ההיא. המעשה הזה קצת יותר הגיוני, בפרט לאור העובדה שהידע והמכשור הרפואי באותו זמן היה דל מאד בהשוואה לימינו. יתכן שהחזו"א העתיק ציור מסויים שהופיע בספר עם תוספת מסויימת, וכך הובנה כוונתו למנתח. אין להכחיש כי גם בנוסח זה המעשה נשמע די תמוה, אבל הוא בוודאי יותר הגיוני מהנוסח בו הוא מפורסם, כאילו החזו"א המציא ציור שהמנתח הבין איכשהו והוא גם ידע את הציור מהגמרא...
 


איש ווילנא
הודעות: 2164
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 485 פעמים
קיבל תודה: 587 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

שליחה על ידי איש ווילנא » 22 יוני 2020, 20:30

מבקש אמת כתב:
22 יוני 2020, 16:43
 נ.ב. קראתי בראיון שנעשה עם רא"מ פייבלזון, שהרב משה גרילק סיפר לו שהמעשה עם הציור אכן אמיתי והיה עם דודה שלו, אבל המעשה היה שהמנתח חשש לבצע את הניתוח בגלל בעיה מסויימת, והחזו"א ביקש מהפרופסור (דרך הדודה) שישלח לו ספר העוסק באנטומיה של המוח. אחרי שישב על הספר כל הלילה שלח לו את הציור עם רעיון איך לבצע את הניתוח בלי הבעיה ההיא. המעשה הזה קצת יותר הגיוני, בפרט לאור העובדה שהידע והמכשור הרפואי באותו זמן היה דל מאד בהשוואה לימינו. יתכן שהחזו"א העתיק ציור מסויים שהופיע בספר עם תוספת מסויימת, וכך הובנה כוונתו למנתח. אין להכחיש כי גם בנוסח זה המעשה נשמע די תמוה, אבל הוא בוודאי יותר הגיוני מהנוסח בו הוא מפורסם, כאילו החזו"א המציא ציור שהמנתח הבין איכשהו והוא גם ידע את הציור מהגמרא...

אף אחד לא חשב שידע זאת מהגמ' והדברים ידועים שהחזו"א היה קורא ספרי רפואה ומברר ענינים רפואיים. כנראה בשביל להבין סוגיות בגמ' ואולי גם בשביל לעזור לאנשים [כידוע שהגר"ח גריינמן צבר ידע רפואי רב כשעזר לר' שאול קוסובסקי כשהיה חולה והלך בדרך דודו. ולאחר מכן רבים התיעצו עמו בנושאים רפואיים] 
אבל בכל זאת יש ערך לסיפור... 

כנראה בימי החזו"א לא היה כל כך פשוט לעשות תלת מימד ועשו ציורים רגילים...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים