התגשמות חזון הנביאים

מנהל הפורום:בית המדרש

שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 00:32

צבי הירש כתב:
29 ינואר 2022, 23:17
שראלטשיק כתב:
28 ינואר 2022, 04:23
אתה קורא לשיבת ציון שלא יגלו ממנו עוד סוכריה או רע או חושך?
מאיפה אתה יודע שלא יגלו ממנה עוד?

כמובן שאני מקוה מאד שלא נגלה מכאן שוב ולא תקפ"ץ


כבר דנו בזה באשכול אחרת כאן בפורום

 
בספר מעשה איש (ח"ה קס"ט) איתא שהחזו"א אמר "די סברה איו אז דער ישוב אין ארץ ישראל וועט שוין ניט בטל ווערן ביז ביאת משיח" (הסברא נותנת שהיישוב בארץ ישראל כבר לא יתבטל עד ביאת משיחו). 
והג"ר רבי יששכר מאיר זצ"ל ראש ישיבת הנגב (בספרו שכר שכיר ד' דף קמ"ז) כתב "והנה בשנה תש"ח כאשר פרצה המלחמה בארץ והיה פחד של השמדה גמורה עלינו הלכו לשאול את מרן החזו"א זצ"ל שיאמר לנו מה יהיה עם הגזרות של הצוררים ושמעתי מפי הר"ר ב.צ.ב שאמר, אז (בזמן השואה) לא ידענו ונהיה (ונתקיימה הגזירה), אבל עכשיו אנו יודעים (המצב) ולא יהיה (ולא יהיה חורבן שלישי)".[1]
ועוד כתב שם (בהערה) "בשבת של הרביעי באייר תש"ח ירו המצרים מתוך מטוסים קלים, וקבוצה של בחורים רצו לביתו של החזו"א, ובתוכם ידי"נ הרה"ג ר' אורי קלרמן זצ"ל (שהיה מניצולי השואה) ושאל את החזון איש מה יהיה איתנו, ואמר אל תדאגו לא יהיה חורבן שלישי לי".
והפוניבז' רב "הכריז בפומבי את דעתו כי קום תקום פה מלוכה של יהודים אשר תתקיים ותחזיק מעמד עד ביאת המשיח זו תהיה אמנם בתחילתה ממשלה חילונית נאמר כעין מלכות של אחאב אבל היה תהיה.... וכאשר סיפרו לפניו שאחד מאישי התקופה התבטא זמן קצר אחרי ההכרזה על כינון המדינה שסופה ליבטל נתכרכמו פניו וישאל כהאי לישנא אחרי שכ"כ הרבה דם יהודי נשפך?!".[2]
סיפר כ"ק אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א על דודו זקנו מרן האדמו"ר ה"אביר יעקב" מסאדיגורה זצ"ל בזה"ל "קשה לתאר את המצב ששרר לפני מלחמת סיני בארץ. באופן כללי המצב רוח בארץ היה ירוד מאוד... וזכורני, שפנו חסידים מאנ"ש לרבי האביר יעקב, והציעו לו שאולי שיסע לחוץ לארץ, וישהה שם עד יעבור זעם. המצב של הרבי לא היה כל כך פשוט, הרבנית היתה חולת לב רח"ל. שנה יותר מאוחר היא אכן נפטרה מהתקף לב. אבל כבר אז מצבה היה מאוד קשה. ובעקבות זה הציעו לו לנסוע לחוץ לארץ, אך הרבי סירב. ונימק זאת בשני טעמים, קודם כל אמר, אני מאמין באמונה שלמה, שחורבן שלישי לא יהיה כאן, אין לי שום ספק בזה, שלא יהיה חורבן שלישי..." (גליון קדושת ציון חודש כסלו תשפ"א).
בקונטרס צנא מלא ספרא מאת יעקב שלמה לוי על תל אביב של מעלה, בכתבה השניה על אישיותו ופנימיותו של חסיד הוסיאטין "רבי ליפא שוואגר ז"ל" הביא סיפר לענינינו עם האמרי אמת.
וז"ל "בניגוד מוחלט לאופיו השליו והשקט, הרי שבחיפושיו אחר כתבי יד לא ידע רבי ליפא מנוח. בשנת תרפ"ד עשה שוב את דרכו אל המזרח והפעם – למרוקו. בשהותו בעיר פאס נקרא יום אחד לבוא אצל ראש העיר. היו יושבים ומגלגלים שיחה ביניהם עד שהעלה בפניו ראש העיר הפאסי את ההצעה שבשלה קרא לו: "הן אתם היהודים בפולין נתונים שם במצור ובמצוק ותחת לחץ של גזרות ודחק של פרנסה. הבה ותפעל להבאתם של יהודי מזרח אירופה לכאן, למרוקו, ואנחנו ניתן לכם הנחות והטבות לאין שיעור... והיה יושב ומפרט לפניו את כל אותן טובות הנאה כלכליות שיתנו המרוקאים ליהודי אירופה אם אלו יבואו להתיישב בקרבם. ראש העיר וידידיו לשלטון מעוניינים היו ביהודים יותר מאשר בצרפתים שנשאו עיניהם למרוק.
בטוב טעם הסביר רבי ליפא לערבי המשופם כי גם אם ישכנע אותו עדיין לא יביא הדבר ולו יהודי אירופאי אחד למרוקו. מן הראוי להביא הצעה כזו לפני מנהיגי העם והם שיורו את הדרך.
בשובו של רבי ליפא לביתו שבוינה – היה זה בדיוק עת עבר בה הרבי ה"אמרי אמת" מגור בדרכו ארצה, במסעו השני לארץ ישראל. עמד רבי ליפא שמקורב היה אצלו משכבר הימים ונכנס לפני ולפנים, ובנוסף על הצעותיו בענייני ביבליוגרפיה, כדרכו, שטח בפני הרבי את ההצעה המרוקאית הקוסמת. השיבו הרבי כי בשובו מארץ ישראל יענהו דבר.
בשובו של הרבי לפולין דרך וינה, נכנס אצלו רבי ליפא לשמוע את תשובתו. אמר לו הרבי: "אומר לך את האמת! שאני אקח את היהודים מגלות אחת לגלות אחרת?! אין זה עניין בשבילי!" והוא הוסיף ואמר כי במהפכה הראשונה שתקרה במרוקו יהיו היהודים הקרבנות הראשונים! היה זה בתקופה בה החלה העלייה החסידית מפולין בהשראת ובהכוונת הרבי ורבי ליפא שאל "ומה בארץ ישראל "?
"ארץ הקודש נתנה לנו מן בורא העולם – " ענה הרבי " – ואני מבטיח לך שכל העמים הדרים בה יצאו משם, אבל היהודים לעולם ישארו בה ." ההצעה ירדה איפוא מן הפרק" עכ"ל .
ועל המעמד הנחת אבן הפינה לת"ת "טיב ירושלים" בית שמש, מסופר "משא תורני בקול חוצב להבות השמיע הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א הראב"ד דעיה"ק וסגן נשיא העדה החרדית אשר פתח בדברי... בדברו בשבחם של הנגידים החשובים שלקחו ע"ע לרכוש את השטח אמר כי כיום מחפש לו כ"א השקעה טובה אבל החפץ חיים כבר שאל הלא זה פלא גדול שאנשים מחפשים להשקיע בדבר חולף ואינם משקיעים בדבר של נצחיות אבל כאן אנו מכירים בהני תרי צנתרי דדהבא ר ראובן שרון ור פנחס הופמן שבונים בנין לחינוך של תשב"ר על טהרת הקודש וזכות גדול הוא להם להרחיב גבולות הקדושה באר"י וכבר נאמר שהבונה באר"י הוא בונה לנצח שכן בחו"ל עתידים הבנינים להיחרב בעת שיעלו ישראל בקיבוץ גלויות בעת שתעלה רצונו ית' אבל באר"י הבנינים הם לנצח" ("העדה" גליון 1238).
ועל הגרי"ח זוננפלד זצ"ל מסופר "שאלתי אותו, האם אין הוא חושש לתוצאות המלחמה הבלתי פוסקת של שכנינו ועוזריהם מבחוץ, שבתוך אדום וישמעאל, היה זה באחד הרגעים הרעים ביותר שעברו על הישוב. ענה הרב לא יועיל להם שום דבר, אנו ננצח כי אתנו האמת, והארץ הובטחה לנו ע"י הקב"ה, הכותל המערבי הוא שלנו, הכותל והארץ כולה לנו יהיו, אנחנו עתה המיעוט בארץ אבל בעתיד יהיה אחרת מיעוט שהאמת אתו סופו לנצח בכל התנאים..." (האיש על החומה ח"ב 67).
ובספר דרך עץ החיים (ח"ב עמ' 460) הובא על הגרא"ז מלצר זצ"ל: "בימי המצור על ירושלים, יום לפני שנפצע, החלה הפגזה כבדה, אותה שעה ישבו בביתו מספר אנשים, אמר להם אז רבנו: הקב"ה לא קבצנו כאן כדי להשמידנו".
וכן אמר הגר"ש וולבה זצ"ל "אצלנו אין מקום לפאניקה וספיקות, אנו חיים פה עם הקב"ה, אפילו חיילים מרגישים זאת בתת ההכרה, כשהם יודעים שיש צבור גדול שעוסק בתורה עבודת ה', הם יותר רגועים... אדרבא ההשגחה סיבבה שיגיעו מאות אלפי יהודים לארץ בתקופה הזאת רואים שהקב"ה רוצה שהארץ תיבנה ולא חלילה תחרב" (קולמוס 032).
על האדמו"ר מבעלז רבי אהרן זצוק"ל מסופר שחלק על אלו שאמרו שכאלו ח"ו יחרב הישוב בא"י, ואמר אדרבה שארץ ישראל שאנו בונים יתקדש בארץ ישראל שלמעלה "מקרה אחר היה כשביקר אצל אותו רב ובתוך השיחה דיבר מרן בשבחו של הרבי מויזניץ זי"ע שהקים את שיכון ויזניץ בבני ברק, בציינו החשיבות שיש לבניין דירות עבור יהודים בארץ ישראל ומעלותיו של שיכון חסידי וכו', הגיב הרב המארח, שכתוב בזוהר הקדוש שלעתיד לבא לא רק בית המקדש ירד בנוי מן השמים אלא כל ארץ ישראל, וממילא כל השיכונים שבונים עתה עתידים להיחרב. מרן לא אמר לו מילה, אך בשובנו לביתו נאוה קודש עצר לפני הדלת ואמר: מה שהביא הרב הלז מדברי הזוהר הקדוש, הכוונה ההיא שעל ארץ ישראל הזו תרד ארץ ישראל שמימית" (בקדושתו של אהרן עמ' קי"ד, בשם רבן של ישראל עמ' 151).
"אחד שאל את הרה"ק רבי מרדכי הראשון מזוועהיל זי''ע אם לנסוע לארץ ישראל ואמר לו שיסע ... "א ווייטן קיק האבן מיר, וסיים ארץ ישראל וועט זאך בויען אין זייערע הענט (ציונים, אין משיח וועט האלץ מקדש זיין" (מבט רחוק יש לנו ארץ ישראל יבנה בידים שלהם ומשיח יקדש את זה) והסמיך לזה מה שהיה בבית שני שעזרא טיהר וקידש את העם שעלו עם נשים נכריות" (ספר יסוד צדיק דף קכ)
"באותו ענין המשגיח רבי שלמה וולבה ז"ל נפגש לפני קום המדינה עם איש המחשבה רבי מרדכי פגרימנסקי ושיחתם נסבה על מרשימות תלמידים ששמעו מפיו מפי תלמידו הרב אליהו ארץ ישראל רבי שלמה חזר לפניו על דברים שאמר בשעתו המשגיח רבי ירוחם זצ"ל ממיר שעוברי עבירה לא יוכלו לבנות א"י בשום אופן א"י אי אפשר לה להיבנות אלא דוקא בכל הקדושה בשלימותה ודקדוקה ראה בספרו (דחו"מ ח"ב מ"כ) הגיב רבי מרדכי מיניה וביה כן להקים אופבויען אינם יכולים אבל לבנות יכולים ויכולים בויען קענען זיי אלא שההשגחה צריכה לתת זכות קיום".
 

[1] ושם בהערה כתב ש"גיסי הרב הגה"צ ר' בן ציון במברגר משגיח ישיבת פונוביז' מסר לי דברי החזו"א האלו".
[2] (הרב מפוניבז ח"ג עמוד קמט-קנא) ואעפ"כ אמר "אין זו אפילו אתחלתא דאתחלתא..." (שם בהמשך הדברים).


יחיה
הודעות: 1573
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי יחיה » 31 ינואר 2022, 00:41

מצ"ב, מרן הגרי"ז זצ"ל, על הציונות ועל המדינה:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 00:56

יחיה כתב:
31 ינואר 2022, 00:41
מצ"ב, מרן הגרי"ז זצ"ל, על הציונות ועל המדינה:

תודה רבה הפלא ופלא ממש 

ממש חדשים לבקרים 

בבקשה להביא עוד כל הדברים ידועים (וח"ו להביא .....)


יחיה
הודעות: 1573
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי יחיה » 31 ינואר 2022, 01:04

מרן הרב שך בפירוש אמר, שאין לנו הבטחה חס ושלום שלא תהיה עוד גלות, ואפילו עוד הפעם שואה ח"ו.

יש מצב אמר רב שך, כי אף מבחירה נלך לגלות: אם יגזרו בממשלה על התורה.

הוא אומר שאנחנו בגלות ממש, בארץ ישראל כמו באמריקה.

הדברים מודפסים ומפורסמים (ומופיעים אף באוצר החכמה).


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 01:21

יחיה כתב:
31 ינואר 2022, 01:04
מרן הרב שך בפירוש אמר, שאין לנו הבטחה חס ושלום שלא תהיה עוד גלות, ואפילו עוד הפעם שואה ח"ו.

יש מצב אמר רב שך, כי אף מבחירה נלך לגלות: אם יגזרו בממשלה על התורה.

הוא אומר שאנחנו בגלות ממש, בארץ ישראל כמו באמריקה.

הדברים מודפסים ומפורסמים (ומופיעים אף באוצר החכמה).

כלומר שהוא חלק על דברי הגר"ח זצ"ל שדברי הנחמה של הנביא "כה אמר ה' בעת רצון עניתיך וגו' לאמר לאסורים צאו וגו' לא ירעבו ולא יצמאו וגו' הנה אלה מרחוק יבואו" מתקיימים (כי חז"ל גלות שלישי אין להם.

???

 


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 01:29

שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 01:21
יחיה כתב:
31 ינואר 2022, 01:04
מרן הרב שך בפירוש אמר, שאין לנו הבטחה חס ושלום שלא תהיה עוד גלות, ואפילו עוד הפעם שואה ח"ו.

יש מצב אמר רב שך, כי אף מבחירה נלך לגלות: אם יגזרו בממשלה על התורה.

הוא אומר שאנחנו בגלות ממש, בארץ ישראל כמו באמריקה.

הדברים מודפסים ומפורסמים (ומופיעים אף באוצר החכמה).

כלומר שהוא חלק על דברי הגר"ח זצ"ל שדברי הנחמה של הנביא "כה אמר ה' בעת רצון עניתיך וגו' לאמר לאסורים צאו וגו' לא ירעבו ולא יצמאו וגו' הנה אלה מרחוק יבואו" מתקיימים (כי חז"ל גלות שלישי אין להם.

???הרב שך סמך ב' ידיו על תלמידו הגדול הג"ר אליהו וויינטרויב זצ"ל על ענינים אלו (שהרב כתב על עצמו שאינו בקי בהם)

והג"ר אליה ווינטרויב זצ"ל כתב בספר בתקופה בסערת אליהו (מ"ח) אמנם הגם הקץ הנמצא בכללות עקב זה סתום, מ"מ ישנה אות על גילוי בעתיד. פירוש הדברים דבכמה מקומות בנביאים הגדירו מהלך הגאולה כלידת כנסת ישראל מחדש "גם ילדה ציון בניה" (ישעיה סו), "כמו הרה תקרב ללדת" (שם כו), וכדומה. בהיות גוף הגאולה בסוד לידה על כן נמצא בה גם העיבור, ובעיבור יש כבר אות על הלידה העתידה... והרי כבר אמרו חז"ל דמשיח נקרא בר נפלי... כי בהיותו בסוד הלידה תוכל להיתהפך לנפל ח"ו... אמנם כל הדברים הללו רק על קץ שיכול להיות שהחטא יגרום לביטולו, דהרי הרבה קיצים אמרו חז"ל, ובהם באופן ד"אם זכו" אז, אבל ח"ו באופן דלא זכו יהיה העיבור נהפך לנפילה. אבל על קץ האחרון... אז העיבור בודאי יתרקם ללידה גמורה. וע"ז באו דבריהם כאן דאין לך קץ מגולה מזה פירושו דכבר הגיע כאן אות על הלידה וכבר הוכר העובר העתיד להולד..." (הובא בספר קץ המגולה).
 


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 01:41

סכינא חריפא כתב:
28 ינואר 2022, 03:59
שראלטשיק כתב:
28 ינואר 2022, 03:47
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:45

לא הבנתי למה דבר זה נוגע בכלל לענייננו.
אתה לא התרגשת פעם ראשונה שדרכו רגליך ברחבת הכותל המערבי?
ברור שזה מרגש ששוב נשמע קול התורה בארץ הצבי!
ודאי שזה מרגש שהישיבות שהרעידו את העולם מקצה אל הקצה בשמם, נטועים היום בארה"ק!
איך זה קשור להתגשמות הנבואות??
זה מאורע מרגש ומשמח, שישמח לב כל יהודי, בדיוק כפי ששמח האריז"ל על שזכה להגות בתוה"ק באוירא דארעא דישראל המחכים.
וכי היית מקשר את דברי האריז"ל, אם היית מוצא כעין אלו, לענייננו אנו?

ומה שונה ישיבת פוניבז' הקיימת בארה"ק כשבעים ושבע שנה, מישיבת החסידים בית א-ל הקיימת בארה"ק משנת ה'תצ"ז??

יש מצב של אדם הדר בחוץ לארץ ובא לארץ ישראל והולך אל הכותל ומתרגש טוב נפלא יש כמה ביטוים שיכולים לבטות,
אך יש מצב של חזרה של ממש, שבו משתשמים במילים מיוחדים שא"א להשתמש לביקור גרידה
בא ללמוד לשון החזון איש
(חזו"א ק"א ח"א אגרת קעה) "והנה מאות בשנים שהישיבות של בבל נודדים והולכים סוללים המסלה לשוב אל ארץ שגלו ממנה חרבו בבבל ובנו הנהרסות באדמת נכר בספרד בצרפת ובאשכנז חדלפו שמותיהם אבל לא חלפה נפשם זאת התורה שגלתה עשר גלויות ושבנתה ביתה בארץ שנער ושגלתה מבבל לארצות המערב זאת התורה החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות אל ארץ הצבי ארץ הקדושה הניתנה לאבותינו לנחלת עולם אשר היתה למעון לה בבואה מסיני להופיע בקרני אורה בקרב ישראל. חביב לנו לקרוא את הישיבה'... השם הוה מזכיר לנו את אדיר מרצנו ואת משגב גבורתנו להחזיק בלוחות התורה בגלות המר והנמהר שעברנו בה ואשר השיבונוה אל מקומה אשר יצאה משם אל המנוחה והנחלה ביפעתה ובזוהר יפיה אשר כל ערפלי הגולה לא כהו אורה ולא פגו טעמה".

דברי החזון איש מורים על "שיבת ציון" ולא על ביקור שאינו שיבת ציון, אלא השבה של קבע כמו שהיתה קודם שגלו ממנו (ודברי החזון איש שלא יגלו ממנו הם כאחד עם דברים הללו)

החזון ברוחב דעתו הבין שהקב"ה מחזיר כלל ישראל לארץ ישראל, זהו תקופה חדשה לגמרי אשר כל הדורות היה מצפים אליה, ושפיר הוא התחלה מהדרך  שהיה כולנו מצפים אליה


וע"ז בדיוק אני כותב את תגובתי.
שלא כן הוא.
ודאי שהתוה"ק שניתנה לבנ"י ועיקרה היה עד לאחר תחילת הגלות בא"י, כשהיא חוזרת לא"י, זה מאורע מרגש!
ותמיד כשהתורה באה בפעם הב' זה נקרא לחזור.....
זאת ועוד, אנו מצפים בכל יום לביאת המשיח, וכעת אנו שוב כאן, הרי שברוך ה' התורה באה אל תחנתה האחרונה במהלך הגלות הארוכה.
אבל הגלות היא גלות, והיא אינה כשיבת עזרא, אלא חלק מהגלות שצריך להיעשות דווקא בא"י, ודווקא תחת יד הערב רב.
אין על דעה זו שום שאלה מדברי החזו"א הללו, כי עדיין משובב נפש לראות את התורה חוזרת לארצה, ושהפסוק "כי מציון תצא תורה", חוזר ונהיה אקטואלי.
זה מרגש כל יהודי באשר הוא, כולל הסאטמארער, אבל אי"ז קשור כלל להתנוצצות.
ואני אענה לך על שאלתך מה ההבדל בינינו.
שנינו טוענים שעכשיו, זה בחי' עש"ק.
שנינו מקווים שעוד רגע יבוא משיח.
שנינו טוענים שמשיח עוד לא בא.
שנינו מסכימים שקרו לאומה מאז ההגעה לא"י בשנית דברים טובים ורעים.
ההבדל בינינו הוא אחד.
האם מצב האומה בשקלול הכל, הוטב, וזה חלק מההתנוצצות כי כעת עש"ק, וזאת דעתך, הגאולה כבר מפציעה,  או שמא מצב האומה בשקלול הכל הורע, וזה חלק מעניין קשי השעבוד שהאור מתנוצץ דווקא משיא החושך. ודווקא שיא החושך, הוא המבשר הגדול היותר על בוא גואל בקרוב. וזאת לענ"ד דעת החזו"א, הגרי"ז, הסטייפלער, הרב שך, הליובאוויטשער, ורבים מחכמי הספרדים, ועוד.
 
  • עדיין לא הסברת מה הכוונה לדעתך עם מילות "אתחלתא דגאולה"
  • רק להבהיר עוד פעם דעתי בענין השם "אתחלתא דגאולה", שבאמת אין לו שום משמעות עצמיות (רק עם נלך בגדרי חז"ח) והוא לשון מושאל לגמרי, ותלוי ועומד בכל אחד במה הוא מחליט להשתמש במילות הללו, ועד כמה חשיבות ליתן אליה.
ולכן רבים מגדולי ישראל אשר מקובלים השקפתם בכל שטחי החיים אמרו שכבר אנו באתחלתא דגאולה, ולא מסתבר כלל וכלל וכלל שיש כאן מחלוקת ביניהם להחזון איש והגרי"ז היות שהם היה מאותו חדר ובית מדרש, והיה קרובים מאוד מאוד בכל היסודות והדיעות, והיה גדולים הללו סומכים אהדדי על הכל. אלא שגדולים הללו כל אחד כפי תכונת נפשו ומעמדו בהשפעה על הציבור השתמש בה והתייחס אליה כפי המצב והזמן והצורך.
רק להציע מעט מקורות מגדולי ישראל הללו
ז"ל הגר"י לוונשטיין זצ"ל "א' מסעי תשכ"ז כ"ב תמוז תשכ"ז, החיים וברכה לכבוד וכו', אחדשה"ט קבלתי מכתבך היקר עם ברכתו הטובה תהי' מבורך מברכתך הטובה. ע"ד ההתעוררות הגדולה אשר הי' במדינתכם וביותר בישיבתכם ע"ד הניסים הגלוים אשר הראה לנו. כי כמדומני כי אין לכם לשער כפי אשר מוסרים לנו מקום הניסים אשר הי' נגלה ונראה לעיני כל, אף להפוקרים ח"ו כולם צועקים ניסים ניסים, אך כנראה כי כל זה הוא עוד מהלשון שבילקוט על ישעיה ל"ה, יששום מדבר וציה מה הקב"ה עושה נגלה עליהם "קימעא" "קימעא". יתן ד' שנהי' אנחנו וכל בית ישראל מהזוכים "המה יראו כבוד ה'" (מכתבים, מכתב תל"ז(.
וז"ל הג"ר זלמן סורצקין זצ"ל "אנו מאמינים ששיבת ציון וקיבוץ גליות שזכינו לו בזמנינו זוהי אתחלתא דגאולה" )בין הדעה לדיבור דף 408).
"סיפור נפלא שסיפר הרב מאיר וונדר תלמיד ישיבת פוניבז': היה זה באחד מהאירועים בהם חנך הרב כהנמן זצ''ל את אחד מהבניינים החשובים שהקים, הוא הזמין לטכס את הרב הרצוג הרב הראשי, ואת הרב מימון שר הדתות. כשעלה הרב מימון לדבר, אמר בתוך דבריו כי ברוך ה' אנו באתחלתא דגאולה מאז שנת תש''ח שקמה המדינה. לאחר דבריו עלה הרב הרצוג לדבר ובראש דבריו התייחס לדברי קודמו: יסלח לי הרב מימון, אך 'אתחלתא דגאולה' היתה מאז "הצהרת בלפור" שהרבה מגדולי האומה חשבו זה ל'אתחלתא דגאולה', ואז המשיך בדבריו. לאחר שסיים הרב הרצוג את דבריו והתיישב, עלה הרב כהנמן לשאת את דבריו, ובראשית דבריו התייחס לדברי קודמיו: יסלח לי הרב מימון, ויסלח לי כבוד הרב הראשי, אך כמדומני ש'אתחלתא דגאולה' היתה כבר משנת תרמ''ב. מעת התייסדות המושבות החדשות וחידוש הישוב בארץ ישראל אחר אלפים שנה..." (ספר לכו נרננה).
ראה הרב מפוניבז' את חסדי ה' הגדולים אתנו, וכפי שכתב לאחר מלחמת ששת הימים: "אחים יקרים ורחימאים! המותר לנו להיות קטנוניים בשעה גדולה בשעה גדולה ונשגבה זאת? הלא נבוש ונכלם להישאר בדלות ההשגות וקטנות המוחין בתקופה הרת פלאות כשאנו מוקפים ממש בניסים, ואף עיוור יכול למשש את הניסים בידים? קיימא לן אין בעל הנס מרגיש בניסו. ודבר שבמציאות הוא, שזוהר גדול ועצום מידי מסנוור את העיניים. מי ישכיל להרים את מבטו השמימה ולהציץ ישר בפני השמש בשעת גבורתה? הניסים והנפלאות התשועות והנחמות והמלחמות, שנתרחשו בארץ הקודש ובעיר הקודש והמקדש, אף אלה שראו זאת בעיניהם, אף אלה שחזו זאת מבשרם ממש, אינם מצליחים להביע את מעמקי רגשותיהם. ואולם מי אשר כמוני נדד באותם הימים על פני קיבוצי היהודים בגלויות, מסוגל יותר לחוש את תעצומת הניסים ולחשוב יותר על פשר המאורעות המופלאים למאד. זו שעה גדולה ונדירה, הלשון שלנו דלה ומוגבלת לבטא זאת. ואף כוח הדמיון שלנו נראה מצומצם ושיגרתי מידי לתפוס ולהקיף את משמעות הדברים, יהודים חביבים ויקרים! מה פשר הניסים הנוראים והנפלאים? מה מראים לנו ומה מרמזים אלינו מן השמים? דורנו המוכה והמושפל, דור הניסיונות והיסורים, ראה עד כה הכל בבחינת הסתר פנים. 'ואנכי הסתר הסתיר את פני ביום ההוא'. משמע, הסתר שבהסתר, שהרי גם הציון 'ההוא', פירושו נסתר. וכעת זכה דורנו זה לשפע של ניסים גלוים ומופלאים כל כך, מה זה אומר לנו? מאי קמשמע לן? הבה ונתבונן, אחים רחימאים! הרי לא ייתכן הסבר אחר, אלא שזוהי הכנה גדולה, מעין 'חזרה כללית' לקראת הגאולה השלימה... שנותנים לנו להרגיש ולטעום מטעמן של התשועות הגדולות, הצפויות והמזומנות לנו". (בית יעקב ' גליון 100)
 
גם הגה"ק רבי יהושע יהודה לייב דיסקין זצ"ל באור מאמרם ז"ל "זכו עם עדנא שמיא ע"י נסים ונפלאות לא זכו כבר אנשא תהיה אתחלתא דגאולה ברשיון הממשלות".
 
 
 
 
וכעת לדברי
 
לדעתי החילוקים בינינו הוא
לדעתי ההתקדמות הקיבוץ, והישוב, ועולם התורה (מצד הרוחני) והתקדמות הטכנולוגיא והשפע (מצד הגשמי) הם מאורות ימות המשיח.
(בחלק הרוחני מצוי מאוד בדברי רבותינו שזהו קיום הבטחות ונחמות שבנביאים על אחרית הימים, בחלק הגשמי מצד הזוהר, ומסברא נראה לי ג"כ הוא שמקום ההתקדמות כל מהותו של ההתגלות הוא התגלות מעלמא דאתכסיא וקצרתי).
לדעתך כל ההתקדמית הם מקריים כמו כל ההטבת שהיה לנו במשך כל גלותינו, ובהם יש כלים שיהיה טוב גם לימות המשיח, ואולי לתכלית זה בא, אך בעצם שייך לזמן העבר יותר מבזמן העתיד.
לדעתך אנו במצב איום ונורא של הריסת הדת והשפלת מדריגת ישראל למצב שמעולם לא היינו בה, והיצר הרע בוער בינינו כמו שלא היה מעולם.
ולדעתי מצב הנ"ל היה קודם מלחמת עולם השניה שהיה במשך של ירידה כמאה וחמשים שנה, עד למצב של ירידה שלא היתה כמוה, אך כעת מזמן המלחמה עד זמנינו, אין שנה שאין ברכה ברוחניות ובגשמיות יותר מחברתה, ולא היה דור טוב כמו שלנו עכ"פ מאות בשנה ומסתמא יותר.
(והגם שנתעורר עוד יצר הרע של של האינטרנט שאנו משתמשים בה עתה, רגילים לאמר שבארץ ישראל השמירה בזה יותר טוב, וברוך לאט לאט מתקדמים עם זה ג"כ (כרגיל שבכל התחלת יש נפילות נוראות) והתועלת הנמשך מזה הוא נורא ואיום ומתקדם יותר ויותר לצד הקדושה.
 
וכעת אומר ששורש מה שאתה חושב שאין דור שפל כדור שלנו, הוא נובע ממה שאתה קבלת שהגלות של הערב רב שאנו בה כעת הוא הרבה יותר קשה מכל שאר גליות שהיה מאז היותנו לגוי, ושהוא גלות חדש קשה מכל מה שכבר הלכנו בה, ושאין שום אור חדש של קדושה מלעתיד, ואין ההסתכלות נובע מן המציאות הרחבה. ולדעתי דעת הנ"ל בהגלות נובע ממה עשו כמה וכמה גדולי ישראל דגוש על צד החמור כדאי שלא נסחב אליהם ולכן לא קראו שום שמות (שמות שבאמת אין לו מקור) חיובי למה שקורא, ולכן יש מהתלמידים הבאים אחריהם שנקטו שאין בה באמת כלל וכלל מאורות של שבת קודש.
אך לדעתי היתה זאת רק זהירות היות שסברו שהנזק היתה יותר מהתועלת, ולכן הדגישו הנקודה של סוף הגלות, ואין שום ראיה כלל מדבריהם בנוגע מה שכתבתי, כי ודאי אנו בסיפא דגלות, אך השאלה הוא עם הוא עת ערבוביא כמו ערב שבת אחר חצות, שבתוך הגלות מקדים אורו של משיח להופיע.

 


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 01:43

בנוגע מה שנזהרו גדולי ישראל מלהביע שמות הנ"ל כדאי להעתיק מה שאמר הג"ר יעקב הורביץ זצ"ל ראש ישיבת אופקיים "משק כנפי הגאולה כל כך מחריש את אוזניהם מלהיב את לבבם ומשבש את אורח מחשבתם עד שאינם יכולים לשמוע את מוסר חכמי ישראל להרגיש בטעותם בכך שחטאים אינם יכולים לקרב את הישועה או להבין כי מעשיהם מנוגדים לדרכי ישראל סבא.
אם מנסים להבחין מה היתה דרך הפעולה של מי שביקש לרתום את היהודים המאמינים לרצונותיו נגלה שהיה זאת על ידי קריאת שמות למאורעות אתחלתא דגאולה' אין לך קץ מגולה מזה' ימות המשיח' חידוש הסנהדרין' ועוד היו אף שטענו בלהט כי כבר זכינו למשיח בן יוסף' וכי המציאות כיום שקולה למלכות ישראל'.
השמות הללו יפה כוחם להלהיב ולסחוף את המוני התמימים המבקשים בכל ליבם לזכות לביאת הגואל לגמרי ולבטל כל טיעון הלכתי פרטני ודקדקני ולטשטש את גדרי המציאות המדוייקים. (דוקא משום כך גדולי ישראל לא רצו לכנות בשמות ברורים ומוגדרים את המאורעות השונים. מתוך ראיה ברורה ומפוכחת, מסורת ברורה מדורי דורות ושכל צלול וזך הנשען על דעת תורתנו הקדושה ידעו גדולי הדורות מה גדולה המכשלה בקריאת שמות למאורעות שונים ובפרט שאין ידיעה ברורה שההגדרה בה בוחרים אכן קולעת אל השערה ולא תחטיא" (דולה ומשקה, עניני גלות וגאולה, דף ק"ץ).


ועל הג"ר זלמן סורצקין זצ"ל אב"ד לוצק, ויושב ראש מועצות גדולי התורה, מסופר "כשנה לאחר הקמת המדינה, עוד טרם הקמת החינוך העצמאי, כשעוד היו רבים שהביטו על המדינה רק בפן החיוב מבלי לצפות את העתיד הבעייתי מבחינה תורנית ורוחניות, שלח רבינו לאחד המחברים בקשה, כי יכתוב דברים שיופצו בקרב התלמידים לקראת יום העצמאות, ובהם יסבירו לתלמידים את חובת הכרת הטוב על חסדי הבורא בעינים של שומרי מצוות.
כשהגיע החומר לידיו חשש רבינו כי בדברים ישנה הבעת תמיכה בלתי מסיוגת, הוא אמר למחבר כי לא יופץ את הדברים באופן זה, לא מפני שתוכנם אינו נכון, אלא כי הצגתם כך, תביא מרמור והתנגדות משני קצוות הקהילות החרדיות" (בין הדעה והדיבור דף 380).


ועל הגרי”א ויינטרוב זצ”ל מסופר "ברצוני רק לספר מעשה ששמעתי מכלי שני, שחברותא של הגרי”א ויינטרוב זצ”ל שאלו פעם: "ילמדנו רבינו, מה ההסתכלות שצריכה להיות על העובדה שעם ישראל חזר לארץ ישראל?” שתק הרב וחשב, ולבסוף אמר: "אפשר שזה קיבוץ גלויות", חזר השואל ושאל: “ולמה לא אומרים את זה בקול"? ענה הרב: "מחשש היסחפות אחרי המדינה" (גליון קדושת ציון 16 עמ' 3).


וכאן בפורום הובא על הרב שך שתמיד דיבר על עניני אמונה ומעולם לא דיבר על משיח, וביאור הגראי"ל שטיינמאן מחמת חשש שלא ידעו לקבלו כראו.


ועל הגרי"ז והרב שך זצוק"ל איתא "בשנים הראשונות לקום המדינה בארץ ישראל פעלו עסקנים רבים במערכות החינוך לשכנע הורים שיכניסו את ילדיהם לבתי ספר של החינוך העצמאי' ולא לבתי הספר החילוניים שהעבירו רבים על דתם ממש באותם ימים נכנסו אחדים מהעסקנים לביתו של הג"ר רבי יצחק זאב מבריסק זצוק"ל ושאלוהו אם אין ביכולת לשכנע הורים לשלוח ילדיהם לבתי הספר של החינוך העצמאי' אך לפחות יש כח לשכנעם לשלוח את ילדיהם לבתי ספר של המזרחי' נכון לעשות זאת שמע הגרי"ז את דבריהם וענה בפסקנות הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי זרה באו העסקנים לביתו של הג"ר אלעזר מנחם מן שך זצ"ל וסחו לו את דברי הרב מבריסק אמר להם הגרא"מ שיכולים הם לשכנע הורים כאלו על בתי ספר של המזרחי' כי כל כוונתו של הרב מבריסק היתה שלא יוכלו לומר בשמו שהוא מסכים עם דרכם ורואה אותם כשווי ערך לחינוך העצמאי, אולם אם אפשר להציל נשמות מציפורני החילוניים, בוודאי שמוטב הוא. כששמע הרב מבריסק את הדרך שפירש הגרא"מ את דבריו, נענה ואמר דער רב שך איז גלוגער" (מפי סופרים וספרים ח"א דף תי"ד).

האדמו"ר ממקונטש אחר שאמר ימ"ש על האדמו"ר והגה"ק.. בקול רם ובהתלהבות יתירה אמר בקול נמוך "ער זאל לאנג אין געזינט יארן לעבן

אצל האדמו"ר מסאטמר אפיקורס היתה הכוונה כעם הארץ אצל הליטואים


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3446
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2067 פעמים
קיבל תודה: 2395 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 31 ינואר 2022, 02:24

הרב @שראלטשיק, יש"כ על כל האריכות וכל ההשקעה. כה לחי.

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 31 ינואר 2022, 13:39

שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 01:43
בנוגע מה שנזהרו גדולי ישראל מלהביע שמות הנ"ל כדאי להעתיק מה שאמר הג"ר יעקב הורביץ זצ"ל ראש ישיבת אופקיים "משק כנפי הגאולה כל כך מחריש את אוזניהם מלהיב את לבבם ומשבש את אורח מחשבתם עד שאינם יכולים לשמוע את מוסר חכמי ישראל להרגיש בטעותם בכך שחטאים אינם יכולים לקרב את הישועה או להבין כי מעשיהם מנוגדים לדרכי ישראל סבא.
אם מנסים להבחין מה היתה דרך הפעולה של מי שביקש לרתום את היהודים המאמינים לרצונותיו נגלה שהיה זאת על ידי קריאת שמות למאורעות אתחלתא דגאולה' אין לך קץ מגולה מזה' ימות המשיח' חידוש הסנהדרין' ועוד היו אף שטענו בלהט כי כבר זכינו למשיח בן יוסף' וכי המציאות כיום שקולה למלכות ישראל'.
השמות הללו יפה כוחם להלהיב ולסחוף את המוני התמימים המבקשים בכל ליבם לזכות לביאת הגואל לגמרי ולבטל כל טיעון הלכתי פרטני ודקדקני ולטשטש את גדרי המציאות המדוייקים. (דוקא משום כך גדולי ישראל לא רצו לכנות בשמות ברורים ומוגדרים את המאורעות השונים. מתוך ראיה ברורה ומפוכחת, מסורת ברורה מדורי דורות ושכל צלול וזך הנשען על דעת תורתנו הקדושה ידעו גדולי הדורות מה גדולה המכשלה בקריאת שמות למאורעות שונים ובפרט שאין ידיעה ברורה שההגדרה בה בוחרים אכן קולעת אל השערה ולא תחטיא" (דולה ומשקה, עניני גלות וגאולה, דף ק"ץ).


ועל הג"ר זלמן סורצקין זצ"ל אב"ד לוצק, ויושב ראש מועצות גדולי התורה, מסופר "כשנה לאחר הקמת המדינה, עוד טרם הקמת החינוך העצמאי, כשעוד היו רבים שהביטו על המדינה רק בפן החיוב מבלי לצפות את העתיד הבעייתי מבחינה תורנית ורוחניות, שלח רבינו לאחד המחברים בקשה, כי יכתוב דברים שיופצו בקרב התלמידים לקראת יום העצמאות, ובהם יסבירו לתלמידים את חובת הכרת הטוב על חסדי הבורא בעינים של שומרי מצוות.
כשהגיע החומר לידיו חשש רבינו כי בדברים ישנה הבעת תמיכה בלתי מסיוגת, הוא אמר למחבר כי לא יופץ את הדברים באופן זה, לא מפני שתוכנם אינו נכון, אלא כי הצגתם כך, תביא מרמור והתנגדות משני קצוות הקהילות החרדיות" (בין הדעה והדיבור דף 380).


ועל הגרי”א ויינטרוב זצ”ל מסופר "ברצוני רק לספר מעשה ששמעתי מכלי שני, שחברותא של הגרי”א ויינטרוב זצ”ל שאלו פעם: "ילמדנו רבינו, מה ההסתכלות שצריכה להיות על העובדה שעם ישראל חזר לארץ ישראל?” שתק הרב וחשב, ולבסוף אמר: "אפשר שזה קיבוץ גלויות", חזר השואל ושאל: “ולמה לא אומרים את זה בקול"? ענה הרב: "מחשש היסחפות אחרי המדינה" (גליון קדושת ציון 16 עמ' 3).


וכאן בפורום הובא על הרב שך שתמיד דיבר על עניני אמונה ומעולם לא דיבר על משיח, וביאור הגראי"ל שטיינמאן מחמת חשש שלא ידעו לקבלו כראו.


ועל הגרי"ז והרב שך זצוק"ל איתא "בשנים הראשונות לקום המדינה בארץ ישראל פעלו עסקנים רבים במערכות החינוך לשכנע הורים שיכניסו את ילדיהם לבתי ספר של החינוך העצמאי' ולא לבתי הספר החילוניים שהעבירו רבים על דתם ממש באותם ימים נכנסו אחדים מהעסקנים לביתו של הג"ר רבי יצחק זאב מבריסק זצוק"ל ושאלוהו אם אין ביכולת לשכנע הורים לשלוח ילדיהם לבתי הספר של החינוך העצמאי' אך לפחות יש כח לשכנעם לשלוח את ילדיהם לבתי ספר של המזרחי' נכון לעשות זאת שמע הגרי"ז את דבריהם וענה בפסקנות הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי זרה באו העסקנים לביתו של הג"ר אלעזר מנחם מן שך זצ"ל וסחו לו את דברי הרב מבריסק אמר להם הגרא"מ שיכולים הם לשכנע הורים כאלו על בתי ספר של המזרחי' כי כל כוונתו של הרב מבריסק היתה שלא יוכלו לומר בשמו שהוא מסכים עם דרכם ורואה אותם כשווי ערך לחינוך העצמאי, אולם אם אפשר להציל נשמות מציפורני החילוניים, בוודאי שמוטב הוא. כששמע הרב מבריסק את הדרך שפירש הגרא"מ את דבריו, נענה ואמר דער רב שך איז גלוגער" (מפי סופרים וספרים ח"א דף תי"ד).

האדמו"ר ממקונטש אחר שאמר ימ"ש על האדמו"ר והגה"ק.. בקול רם ובהתלהבות יתירה אמר בקול נמוך "ער זאל לאנג אין געזינט יארן לעבן

אצל האדמו"ר מסאטמר אפיקורס היתה הכוונה כעם הארץ אצל הליטואים
גם אני מודה על ההשקעה והאריכות הרבה, והמקורות המגוונים.
אני בהחלט מעריך את העבודה היפה הזאת.
(גם אם בפועל לא מסכים, לא רק בעקבות שקיבלתי מרבותי, אלא גם בעיקר מכך שיש לי ב"ה ידע נרחב מאוד בהיסטוריה, ואני מודע למצב רוב העם בדורנו, בעקבות שזכיתי ב"ה מעט לעסוק בזה. לא יכולתי לסמן תודה, כי משום מה כאן זה נתפס כהסכמה מלאה עם הנכתב, ולא רק כהבעת תודה בעלמא והערכה על המאמצים.)


בנציון
הודעות: 1273
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 691 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי בנציון » 31 ינואר 2022, 13:44

שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 01:43
ועל הג"ר זלמן סורצקין זצ"ל אב"ד לוצק, ויושב ראש מועצות גדולי התורה, מסופר "כשנה לאחר הקמת המדינה, עוד טרם הקמת החינוך העצמאי, כשעוד היו רבים שהביטו על המדינה רק בפן החיוב מבלי לצפות את העתיד הבעייתי מבחינה תורנית ורוחניות, שלח רבינו לאחד המחברים בקשה, כי יכתוב דברים שיופצו בקרב התלמידים לקראת יום העצמאות, ובהם יסבירו לתלמידים את חובת הכרת הטוב על חסדי הבורא בעינים של שומרי מצוות.
כשהגיע החומר לידיו חשש רבינו כי בדברים ישנה הבעת תמיכה בלתי מסיוגת, הוא אמר למחבר כי לא יופץ את הדברים באופן זה, לא מפני שתוכנם אינו נכון, אלא כי הצגתם כך, תביא מרמור והתנגדות משני קצוות הקהילות החרדיות" (בין הדעה והדיבור דף 380).
כידוע מדובר על מה שנדפס לאחר מכן בשם קונטרס 'כבשי דרחמנא' מהרב אליהו כי טוב בעל ספר התודעה.


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי שראלטשיק » 31 ינואר 2022, 16:52

סכינא חריפא כתב:
30 ינואר 2022, 13:36
שראלטשיק כתב:
30 ינואר 2022, 06:50
סכינא חריפא כתב:
29 ינואר 2022, 23:21

לא "א"א", אלא "לא סביר".
אין סיבה לחשוב כך.

רק אחרי שהחלטת לחשוב כך, זה מטעה אותך בראית המציאות נכון.

כנ"ל כל דבריך מראים בעליל שאין לך השגה כלל וכלל בהסוגיא, ולכן כתבת מה שכתבת (או רח"ל הוא הרבה גרוע מזה, ואקווה שלא)

הסיבה לחשוב שיהיה בדרל הטבע כי כך למדנו שיתכן שיהיה כל רבותינו הקדושים והטהורים אשר מפיהם אנו חיים, ולכן אעתיק מיד מקצת דבריהם

טוב, מכיוון שלדעתך, אין לי השגה בסוגיא, ולדעתי, לך אין השגה בסוגיא, אז אנחנו שווים, ויכולים לדבר יפה אחד אל השני.
כתבתי, שאין שום מצווה להאמין שיהיה דווקא בדרך הטבע.
ואתה טועה בכך, ומיד כשראית שכתבו שיתכן שיהיה בדרך הטבע, אצלך כבר אין סיכוי שיהיה אחרת.
ואם עוד היה אצלך סיכוי שהגאולה תהיה כהבטחת הנביא כגאולת מצרים, אז לא היית טועה בראיית המציאות נכון.
וכפי שכבר כתבת לעיל, שרוב החילונים בארה"ק נהיו חילונים לפני קום המדינה, ולא בגלל הציונות, שזה דבר שכל ילד ישראלי יודע שהוא כלל לא נכון....
ולדעתי, הטעות הזאת באה מכאן.


חות ממה שהשבתי ע"ז

נתעוררתי בימים האחרונים שלדעת החפץ חיים במדה מסיומת למען עבודה באמונה בביאת משיח צדקינו יש מעלה לשום דגוש על גאולה בדרך הטבע יותר מדוגש מגאולה למעלה מן הטבע (ההיפך ממה שמוקבל כהשקפה הטהורה!, אגב כמובן כל הדיון מהו רק ההתחלה עד כנזכה לכימי צאתכם כפשוטו)
מאמר נפלא על מאוד מהחפץ חיים.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”