התגשמות חזון הנביאים

נושאים שונים

המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 03:10

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:40
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 01:31
אגב, ר' @סכינא חריפא, אני כעת באמצע להשתדל לנסות לתמצת ולפשט, ע"ג הכתב, את המהלך הכללי של ה'גלות' וה'גאולה', ושל התיקון הנובע מכך בבריאה כולה, במשנת חז"ל ורבותינו חכמי הדורות.

אך לע"ע, אביא רק ציטוט אחד מפליא של אחד מרבותינו, הלא הוא רבינו בעל ה'תומים', בספרו 'יערות דבש', אשר מצאתיו לאחרונה ממש, ושם הוא כותב מפורש ממש ככל הדברים שנתבארו עד עתה, והוציאם מתוך ביאור של גמרא ידועה מסכת עבודה זרה, ע"ש..

ובתוך דבריו הנפלאים, חזה ה'תומים' כ'חכם עדיף מנביא' את כל מצבינו אנו, את נסיונות התקופה ואת יעודם, ואת ההכנה היוצאת מהם לקראת הגאולה העתידה.

וזה לשונו שם :

"אמנם הענין כך. כי ידוע מה שנחלקו חז"ל [סנהדרין צט א] אם בימות המשיח יתחילו היעודים הנאמר בנביאים, 'את רוח טומאה אעביר מהארץ' ו'חפרה הלבנה' וכו', וכהנה יעודים' אשר יהיה ממש עולם חדש, או לא, רק כמאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכות בלבד.

ובאמת שניהם אמת, כי תחלה לא יהיה אלא חירות משעבוד מלכויות, כמאמר שמואל, ואחר כך יחכה על יעודיו הנ"ל, לא יפול דבר מכל מה שנאמר בנביאים.

רק לזכות לדברים נחמדים ויקרים רבים כאלה, צריכים שימור מצות בתכלית המעולה, והיום לעשותן ולמחר לקבל שכרן, ואין הקדוש ברוך הוא וותרן, והנה ידוע לכל, שאדם יותר עלול לחטא כשהוא בן חורין, ואין עליו שום שעבוד ושר ומושל, משהוא מוכנע לאחד ויש עליו שר ומושל, כי אדם עלול לחפשיות, וכאשר הוא חפשי דעתו גבוה על עצמו ורוח גסה וכח התאוה גובר, ולכך נאמר בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה [שופטים יז - ו], ולא תמצא מקום דזנות שכיח ביותר וביותר, רק במקום שהעיר ומחוז הוא חפשי ממלך, כאשר העידו המחקרים, אבל לא בגלות, ואף שכר אין כל כך משמירת מצות ועזיבת החטא, כי עול גלות ושעבוד מבטל יתרון התאוה ואין שכר כ"כ, ובפרט הרבה מצות שאי אפשר לשומרן:

אמנם בביאת הגואל אי"ה, אילו היה תיכף נבער רוח הטומאה מהארץ, פשיטא דלא הי' להם כ"כ שכר בעזיבת הרע, אם לבם חלל ואין כח יצה"ר שולט בהם, אבל כשיהיה עדיין יצר הרע קיים ויהיה חפשי משעבוד מלכיות, הרי כל הכוונת לעשות רע הם מוכנים ועומדים, ומכל מקום ישמרו הטוב ויעבדו ה' כראוי, ויעזבו הרע וההבל, זוהי תשובה אמיתית למה שחטא מקדם, כדאמרינן [יומא פו ב] היכי דמי בעל תשובה כו' ועל ידי כך יזכו אח"כ ליעודים הנאמרים, לבער רוח הטומאה והיה ה' לאור עולם וכו' " (יערות דבש חלק ב' דרוש ב')
ראשית כל, תודה רבה, אם כי, שיש לדון אם מגורים תחת שלטון שאינו יהודי, כי אם צאצאי העם היהודי הוא, קרא "חירות" משעבוד מלכויות.
לכאורה זו אינה חירות כלל, רק שיעבוד מלכויות מסוג חדש.
כך שכנראה דברי התומים עתידים עוד להתגשם, אך לע"ע לא נתגשמו.
נכונו לנו הפתעות כנראה.

ה'תומים' מדבר על 'חירות' טכנית ופשוטה, אשר היא איננה רוחנית וטהורה, אלא אדרבה היא גורמת לנסיונות, כמבואר בדבריו באריכות, וממילא כל 'חירות' שכוללת את המציאות הפשוטה הלזו, של הרווחה הגשמית שגוררת בעקבותיה את הגברת קושי הנסיונות, היא בכלל דברי ה'תומים' הללו.
 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 03:25

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:45
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 00:36
בכל אופן, נטפלתם כאן למילים מסוימות, שלא הם עיקר מטרתה של האגרת, צאו וראו את תורף האגרת, את מילות הזהב של מרנא החזו"א "זאת התורה עתה, החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות, אל ארץ הצבי, ארץ הקדושה, הניתנה לאבותינו לנחלת עולם".
לא הבנתי למה דבר זה נוגע בכלל לענייננו.
אתה לא התרגשת פעם ראשונה שדרכו רגליך ברחבת הכותל המערבי?
ברור שזה מרגש ששוב נשמע קול התורה בארץ הצבי!
ודאי שזה מרגש שהישיבות שהרעידו את העולם מקצה אל הקצה בשמם, נטועים היום בארה"ק!
איך זה קשור להתגשמות הנבואות??
זה מאורע מרגש ומשמח, שישמח לב כל יהודי, בדיוק כפי ששמח האריז"ל על שזכה להגות בתוה"ק באוירא דארעא דישראל המחכים.
וכי היית מקשר את דברי האריז"ל, אם היית מוצא כעין אלו, לענייננו אנו?

ומה שונה ישיבת פוניבז' הקיימת בארה"ק כשבעים ושבע שנה, מישיבת החסידים בית א-ל הקיימת בארה"ק משנת ה'תצ"ז??

החזו"א בלשונו הזהב מצייר את חזרתה של ה'תורה' בעצמה, אשר נוטעת את אהלה שוב בארץ מולדתה, השמחה המתוארת בדבריו היא על המציאות החדשה של ההשתרשות התורתית בארץ הצבי, לא הקמה ספציפית של ישיבה זו או אחרת, אלא של ה'תורה' בכללות.
 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 03:36

יחיה כתב:
12 ינואר 2022, 19:45
אך לדידי מדובר בטרגדיה וקטסטרופה היסטורית.

אכן, קיום המדינה הכפרנית מהווה חילול השם מחפיר, ובפרט עם היותה נושאת את השם 'ישראל', כביכול מייצגת היא את העם היהודי ואת חזונו ההיסטורי, חלילה וחס.

אך חשוב מאוד לדקדק ולהדגיש: 'טרגדיה וקטסטרופה', במידה מסויימת אכן כן, 'היסטורית', ממש לא.

ההסטוריה כולה, על כל חלקיה, מהטובים שבהם ועד הרעים שבהם, מתנהלת אך ורק במאמר פיו של הקב"ה, הוא המסבב את כל הנסיבות, ומנהל את העולם כולו כל העת אל עבר תיקונו השלם המקווה.

גם מאורעות קשים בשלבי ההסטוריה, הם אינם "טרגדיה וקטסטרופה היסטורית", אין כאן שום טעות או התמוטטות, חלילה, הכל מכוון ומחושב ע"י קורא הדורות מראש.

את כל הנתונים ואת כל הנסיבות, מוביל ה' יחדיו אל עבר התיקון השלם, כל חלקי הבריאה כולה נעשים כ'מרכבה' לענין הגדול הלזה, ובכללם גם ענינים כאלו, אשר יש בהם מימד של 'טרגדיה' ו'קטסטרופה'.

'מלאך רע יענה אמן בעל כרחו', וכולם גם יחד יובילו, את הבריאה כולה בכלל, ואת האומה הנבחרת בפרט, אל עבר ייעודם ותיקונם הנצחי.


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 09:53

המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 02:55
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:34
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 00:54
ואם אנו רואים גם אצל גדולי התורה (בדורות האחרונים, גם אלו החיים עמנו) 'עמימות' ברורה, עמימות שמבטאת ערפול וחוסר וודאות, האם לא נוכל להוכיח מכאן שהדברים הינם 'עמומים' בעצם, (אגב, גם אצלי, כמובן, כל עוד אין לנו נביא), ויש להם פנים לכאן ולכאן, זויות של זכות וזויות של חובה, מעלות עצומים מחד וחסרונות נוראים מאידך. אור וחושך משמשים בערבוביא.
אני אצל רבותי, לא ראיתי עמימות, אלא ההיפך.
הכל ברור היה ומחוור כשמלה, וככל אשר שאלתי, ביארו לי הדברים באופן ברור.

'עמימות' זה לא בהכרח שיש שאלה שנשאלת ונשארת ללא מענה, זה לא 'עמימות' זה 'חוסר-אונים'.

'עמימות' פירושה 'אי-בהירות', אי-בהירות בחלוקה של ה'רע' וה'טוב', אי-בהירות ביחס לשאלת השלילה הגורפת ל'מדינה' ומוסדותיה, ואי בהירות בנוגע להגדרת המצב של ה'גלות'.

גם גלות של 'ערב רב' ממש, היא מצב לא ברור ולא מוגדר, אשר אנחנו (כאומה) משמשים כאן כמשעבדים וכמשועבדים גם יחד, אין זה המצב ה'רגיל' של הגלות אותו הכרנו וחוינו על בשרינו זה שנות דור.

אותה 'עמימות' נובעת מתפיסה חלקית של המצב המורכב והמסועף, תפיסה חלקית אשר היא מחוייבת מצד עצם המציאות המורכבת, ומצד עצם המציאות החדשה, אשר צצה ובאה אל פתחינו בשלהי הגלות, טרום עידן הגאולה העתידה.
ואבאר יותר.

עצם ההיתר שהנהיגו והורו גדולי התורה להצביע בבחירות לשלטון החילוני, ויתרה מכך, ההיתר שהנהיגו והורו (מתקופה מסוימת ואילך) להצטרפות לממשלתם ממש, ויתרה מכך, ההיתר שהנהיגו והורו (אולי לא כולם בצורה גורפת) למינוי של שר חרדי בממשלה, וכהנה רבות.

וכל זה אינו עולה בקנה אחד עם השקפות נוסח 'גלות הערב רב, אשר היא קשה יותר מכל זמן הגלות', ובודאי לא עם נוסח של 'סטרא אחרא ושליטת הקליפה'. יש כאן לכאורה סתירה מהותית בין ההנהגה המעשית לבין ההשקפה העקרונית.

דוגמא נוספת.

מיד בתקופה הראשונה של כינון המדינה, נחלצה 'אגודת ישראל' בהוראת גדוליה לשוות ל'מדינה' חזות חיצונית יהודית כלשהיא, (ולשם כך הם אף הסכימו לחתום על 'מגילת העצמאות' החילונית), והם שהעמידו בחוקי היסוד של המדינה את החוקים הבסיסיים של הפרהסיא הציבורית, וכגון החוק של איסור מכירת מאכלות אסורות וחמץ בפסח, ושל 'יום המנוחה הלאומי', ושל חובת הנישואין ההלכתית, וכו'.

וגם במשך כל שנות קיומה עד כאן, חרדו וחשו גדולי התורה על ענינים שכאלו, וכגון על חילולי שבת המוניים בפרהסיא הציבורית, ועל 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית, ועל עוד הרבה ענינים ידועים, אשר כל החסרון שבהם הוא ענין ה'ניראות' של ה'מדינה' ביחס לעניניה ה'יהודיים'. והלא דבר הוא.

הוי אומר, אין כאן 'שחור לבן', יש כאן באמת עסק סבוך ועמום, רגשות אמביוולנטים מפותלים, והתייחסות מורכבת ועדינה.

חובה עלינו לעמוד ולברר, כל שידינו משגת, ולהבהיר את מה שניתן להבהיר, להעמיד את ה'טוב' על מקומו המדוייק, ואת ה'רע' על מקומו המדוייק, ליצור סדר בדברים המורכבים הללו, וליישר את אורחותינו בהתאם לאותו סדר, מתוך אמת ובהירות.
 

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 13 ינואר 2022, 11:35

המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 09:53
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 02:55
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:34

אני אצל רבותי, לא ראיתי עמימות, אלא ההיפך.
הכל ברור היה ומחוור כשמלה, וככל אשר שאלתי, ביארו לי הדברים באופן ברור.

'עמימות' זה לא בהכרח שיש שאלה שנשאלת ונשארת ללא מענה, זה לא 'עמימות' זה 'חוסר-אונים'.

'עמימות' פירושה 'אי-בהירות', אי-בהירות בחלוקה של ה'רע' וה'טוב', אי-בהירות ביחס לשאלת השלילה הגורפת ל'מדינה' ומוסדותיה, ואי בהירות בנוגע להגדרת המצב של ה'גלות'.

גם גלות של 'ערב רב' ממש, היא מצב לא ברור ולא מוגדר, אשר אנחנו (כאומה) משמשים כאן כמשעבדים וכמשועבדים גם יחד, אין זה המצב ה'רגיל' של הגלות אותו הכרנו וחוינו על בשרינו זה שנות דור.

אותה 'עמימות' נובעת מתפיסה חלקית של המצב המורכב והמסועף, תפיסה חלקית אשר היא מחוייבת מצד עצם המציאות המורכבת, ומצד עצם המציאות החדשה, אשר צצה ובאה אל פתחינו בשלהי הגלות, טרום עידן הגאולה העתידה.
ואבאר יותר.

עצם ההיתר שהנהיגו והורו גדולי התורה להצביע בבחירות לשלטון החילוני, ויתרה מכך, ההיתר שהנהיגו והורו (מתקופה מסוימת ואילך) להצטרפות לממשלתם ממש, ויתרה מכך, ההיתר שהנהיגו והורו (אולי לא כולם בצורה גורפת) למינוי של שר חרדי בממשלה, וכהנה רבות.

וכל זה אינו עולה בקנה אחד עם השקפות נוסח 'גלות הערב רב, אשר היא קשה יותר מכל זמן הגלות', ובודאי לא עם נוסח של 'סטרא אחרא ושליטת הקליפה'. יש כאן לכאורה סתירה מהותית בין ההנהגה המעשית לבין ההשקפה העקרונית.

דוגמא נוספת.

מיד בתקופה הראשונה של כינון המדינה, החלצה 'אגודת ישראל' בהוראת גדוליה לשוות ל'מדינה' חזות חיצונית יהודית כלשהיא, (ולשם כך הם אף הסכימו לחתום על 'מגילת העצמאות' החילונית), והם שהעמידו בחוקי היסוד של המדינה את החוקים הבסיסיים של הפרהסיא הציבורית, וכגון החוק של איסור מכירת מאכלות אסורות וחמץ בפסח, ושל 'יום המנוחה הלאומי', ושל חובת הנישואין ההלכתית, וכו'.

וגם במשך כל שנות קיומה עד כאן, חרדו וחשו גדולי התורה על ענינים שכאלו, וכגון על חילולי שבת המוניים בפרהסיא הציבורית, ועל 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית, ועל עוד הרבה ענינים ידועים, אשר כל החסרון שבהם הוא ענין ה'ניראות' של ה'מדינה' ביחס לעניניה ה'יהודיים'. והלא דבר הוא.

הוי אומר, אין כאן 'שחור לבן', יש כאן באמת עסק סבוך ועמום, רגשות אמביוילנטים מפותלים, והתייחסות מורכבת ועדינה.

חובה עלינו לעמוד ולברר, כל שידינו משגת, ולהבהיר את מה שניתן להבהיר, להעמיד את ה'טוב' על מקומו המדוייק, ואת ה'רע' על מקומו המדוייק, ליצור סדר בדברים המורכבים הללו, וליישר את אורחותינו בהתאם לאותו סדר, מתוך אמת ובהירות.

אני מצטער מאוד, אבל המבט שקיבלתי מרבותי, הוא ההיפך הגמור מכל מה שכתבת.
קודם כל בקשר לעמימות ואי הבהירות שאתה חש, בעירוב של רע וטוב, זה המהות של כל הגלות, וזה היה מההתחלה.
כבר רבותינו הראשונים כתבו, שה' הגלה את בנ"י דווקא לבבל, כי שם מצויים תמרים בשפע, דבר שנתן רווחה כלכלית ועזר לחכמים שחיו תחת שלטון מסביר פנים, (שבעתיים ממדינתנו בזמנים מסויימים) מה שתרם לכל כלל ישראל את תלמוד בבלי.
זוהי הגלות כולה, רע וטוב מעורבים, ועם זאת, אצל רבותינו אין עמימות, ובסכינא חריפא הם מחלקים בבירור בין הטוב לרע, ויודעים להצביע על הטוב כטוב, ועל הרע כרע, לא כל בלבול או עמימות. משא"כ אחד שינסה בכוחות עצמות לפתור תעלומה זו, ודאי שתהיה לו עמימות. וע"ז נאמר "עשה לך רב ותסתלק מן הספק".

בעניין היחס אל המדינה, אצל רבותינו החזו"א, הבריסקער רב, ושאר מנהיגי אגו"י, (אצל חלק מהחסידים היו לעיתים דעות אחרות, אבל את זה צריך לשאול אותם.) היחס היה שלילי מתחילה ועד סוף.
ובאשר לעובדות שציינת, שיוצרות אצלך עמימות, הנני בעז"ה לבארם לך אחת לאחת.

אני מתנצל מראש על האריכות, אך רוצה שיהיה לך דבר שלם, אשר קיבלתי מרבותי בבהירות.

א. החירות שכתב התומים ודאי לא התקיימה בימינו, כי גלות אצל ערב רב, איננה חירות, ואיננה אומה המשעבדת את עצמה, כי "אומה", אינה נקבעת אלא ע"פ רוב. וע"פ הסתכלות רבותינו במהלך כל הדורות, אנו, רוב כלל ישראל. הציבור החרדי, וכל הציבור המסורתי, עולי ארצות המזרח, ויש מיעוט מן העם, מובילי תנועת הציונות, שהיא הקימה את המדינה ושולטת בה עד היום בשלטון קליקת בג"ץ - תקשורת, ולרוב ככל עמנו, שזה הציבור המסורתי והחרדי, יש גלות אצלם.  הם קובעים את סדר היום שלנו, ומאגפים אותנו מימין ומשמאל, בתקשורת מסיתים נגד העובדה שבחורי ישיבות לא משרתים, ואז בג"ץ פוסל את החוק. הח"כים מחוקקים חוק חדש, הבג"ץ פוסל גם אותו. הרב הראשי פוסל גט מסוים, ונשיאת בג"ץ פוסלת את פסילת הרב הראשי.  וכן כהנה וכהנה, זוהי גלות במיטבה, של האומה כולה, המשועבדת תחת אנשים שבמקורם גם הם יהודים, אך אינם חלק מ"האומה" אלא הם משעבדי האומה. (אין הכוונה ח"ו שאין לקרבם, אלא רק מבחינת הבנת התהליך, בקשר לגלות, זה לא עם ששיעבד את עצמו, אלא גלות העם כולו, בקרב עם אחר, שמקרבו יצאו.)

ב. עצם ההיתר שהתירו להצביע, ממחיש יותר את הגלותיות שבזה. כי דווקא סאטמאר שאסרו את ההצבעה מטעם "חבירה לרשעים", קצת נראה כדבריך. יש כאן אומה שלימה, והרשעים שבה משעבדים את הצדיקים, ולכן אסור להשתתף איתם. לתפיסת רבותינו, אין זה כך. וכפי שבפולין השתתפנו בבחירות, כך גם כאן, כי אין כל הבדל בין הגלויות השונות. וכשם שכל אחד מבין שדין אמריקה כדין פולין, כך דין ישראל כדין פולין, תהיה ח"כ, אולי אפי' שר, דווקא בגלל שזאת גלות ככל הגלויות ללא כל הבדל. 

ג. בקשר לפרהסיה הציבורית, אם המציאות הייתה כפי שאתה רואה אותה, שאנו מיעוט העם, והרוב הרשע משעבד אותנו, ודאי שרבותינו, לא היו דואגים לכלום, אלא רק לתורה. אבל אין זה כך! ה"מגלים" שלנו, הם מיעוט זניח של העם (מבחינה מספרית.) תושבי צפות"א ועוד כמה....  המאיישים את התפקידים כדלהלן, ומה עם רוב תושבי מדינת ישראל שבשל הגלות הזאת איבדו את אמונתם? רבים מעולי רוסיה ששם מסרו נפש, עלו לכאן בשנות השישים והשבעים, ואיבדו את אמונתם, כי לא היו חסינים בפני הגלות הקשה יותר. (כפי שהתבטא בעל התניא על נפולאון לעומת הצאר, הרי שגלותנו אנו, היא גלות נפוליאון, והיא קשה יותר)  וכן רוב ככל עולי ארצות המזרח. ולאחר שאיבדו כבר את אמונתם, הם עדיין גולים איתנו. ומה שיקבע את רמת שמירת המצוות שלהם, זה בדיוק הפרהסיה היהודית הלזו, זה יקבע כמה הם ישמרו שבת, כמה הם יתבוללו, שיהיה ניתן להתחתן איתם לאחר שישובו בתשובה, כמה טמטום הלב יהיה להם ממאכלות אסורות, כמה טהרת המשפחה יהיה להם, כמה מהם יהיו פגומים וממזרים.  לכן אנו דואגים לפרהסיה. לא כי אנו "חלק" מכל זה חלילה, או כי זה גלות שונה ומצריכה "יחס אמבווילנטי"...  ח"ו! אלא מתוך דאגה כנה לאחב"י המסורתיים, רוב העם, הגולה יחד עמנו!
וזה עולה בקנה אחד, וזה גם בדיוק הפשט, בשלטון הקליפה וסטרא אחרא!!!  אם זה לא סטרא אחרא, תגיד לי אתה מה כן!

לסיכום, יש כאן שחור לבן ברור וזועק, עשה לך רב ותסתלק מן הספק, ובמעט מחשבה, כל מעשי רבותינו ופעולותיהם, באים על נכון בשמירת הדת על תילה, כמה שיותר בקרב אחינו לגלות.

(יש כאן נושא אחר, שהוא כן יותר מבלבל, והוא השפע המערבי. וכשזה מתחבר אצלך עם ארץ ישראל, הרי שזה מבלבל אותך. אבל את זה אני דווקא מבין בהחלט. שהרי כבר בעל התניא חרד מפני גלות בסגנון כזה, שיכולה להטעות את הרואה, ולחשוב שאין זאת גלות כי אם גאולה.  אך האמת ברורה היא, שאין כאן גאולה, ולא ריח גאולה, כפי שגם לך ברור היה כך, אילו היינו גולים כעת בצרפת תחת שלטון נפוליאון והאמנציפציה. רק החיבור הזה. גם ארץ אבות, יש כאן "שיבה" כביכול, (שזה דבר מרגש בלי קשר, שדווקא בדורינו השפל, זכינו שעקרה תורה מחו"ל וננטעה באר"י הלא דבר הוא! אך גאולה, זה כלל לא) ושפע חומרי.  אבל אם תתבונן בארה"ב למשל, יקל עליך להבין הדבר על בוריו.)

בהצלחה.


יחיה
הודעות: 1486
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 637 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי יחיה » 13 ינואר 2022, 13:06

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:40
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 01:31
אגב, ר' @סכינא חריפא, אני כעת באמצע להשתדל לנסות לתמצת ולפשט, ע"ג הכתב, את המהלך הכללי של ה'גלות' וה'גאולה', ושל התיקון הנובע מכך בבריאה כולה, במשנת חז"ל ורבותינו חכמי הדורות.

אך לע"ע, אביא רק ציטוט אחד מפליא של אחד מרבותינו, הלא הוא רבינו בעל ה'תומים', בספרו 'יערות דבש', אשר מצאתיו לאחרונה ממש, ושם הוא כותב מפורש ממש ככל הדברים שנתבארו עד עתה, והוציאם מתוך ביאור של גמרא ידועה מסכת עבודה זרה, ע"ש..

ובתוך דבריו הנפלאים, חזה ה'תומים' כ'חכם עדיף מנביא' את כל מצבינו אנו, את נסיונות התקופה ואת יעודם, ואת ההכנה היוצאת מהם לקראת הגאולה העתידה.

וזה לשונו שם :

"אמנם הענין כך. כי ידוע מה שנחלקו חז"ל [סנהדרין צט א] אם בימות המשיח יתחילו היעודים הנאמר בנביאים, 'את רוח טומאה אעביר מהארץ' ו'חפרה הלבנה' וכו', וכהנה יעודים' אשר יהיה ממש עולם חדש, או לא, רק כמאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכות בלבד.

ובאמת שניהם אמת, כי תחלה לא יהיה אלא חירות משעבוד מלכויות, כמאמר שמואל, ואחר כך יחכה על יעודיו הנ"ל, לא יפול דבר מכל מה שנאמר בנביאים.

רק לזכות לדברים נחמדים ויקרים רבים כאלה, צריכים שימור מצות בתכלית המעולה, והיום לעשותן ולמחר לקבל שכרן, ואין הקדוש ברוך הוא וותרן, והנה ידוע לכל, שאדם יותר עלול לחטא כשהוא בן חורין, ואין עליו שום שעבוד ושר ומושל, משהוא מוכנע לאחד ויש עליו שר ומושל, כי אדם עלול לחפשיות, וכאשר הוא חפשי דעתו גבוה על עצמו ורוח גסה וכח התאוה גובר, ולכך נאמר בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה [שופטים יז - ו], ולא תמצא מקום דזנות שכיח ביותר וביותר, רק במקום שהעיר ומחוז הוא חפשי ממלך, כאשר העידו המחקרים, אבל לא בגלות, ואף שכר אין כל כך משמירת מצות ועזיבת החטא, כי עול גלות ושעבוד מבטל יתרון התאוה ואין שכר כ"כ, ובפרט הרבה מצות שאי אפשר לשומרן:

אמנם בביאת הגואל אי"ה, אילו היה תיכף נבער רוח הטומאה מהארץ, פשיטא דלא הי' להם כ"כ שכר בעזיבת הרע, אם לבם חלל ואין כח יצה"ר שולט בהם, אבל כשיהיה עדיין יצר הרע קיים ויהיה חפשי משעבוד מלכיות, הרי כל הכוונת לעשות רע הם מוכנים ועומדים, ומכל מקום ישמרו הטוב ויעבדו ה' כראוי, ויעזבו הרע וההבל, זוהי תשובה אמיתית למה שחטא מקדם, כדאמרינן [יומא פו ב] היכי דמי בעל תשובה כו' ועל ידי כך יזכו אח"כ ליעודים הנאמרים, לבער רוח הטומאה והיה ה' לאור עולם וכו' " (יערות דבש חלק ב' דרוש ב')
ראשית כל, תודה רבה, אם כי, שיש לדון אם מגורים תחת שלטון שאינו יהודי, כי אם צאצאי העם היהודי הוא, קרא "חירות" משעבוד מלכויות.
לכאורה זו אינה חירות כלל, רק שיעבוד מלכויות מסוג חדש...

גם אני מצטרף. מצחיק אותי שזה נקרא חירות וחפשי משעבוד מלכויות.


יחיה
הודעות: 1486
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 637 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי יחיה » 13 ינואר 2022, 13:18

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 11:35
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 09:53
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 02:55
'עמימות' זה לא בהכרח שיש שאלה שנשאלת ונשארת ללא מענה, זה לא 'עמימות' זה 'חוסר-אונים'.

'עמימות' פירושה 'אי-בהירות', אי-בהירות בחלוקה של ה'רע' וה'טוב', אי-בהירות ביחס לשאלת השלילה הגורפת ל'מדינה' ומוסדותיה, ואי בהירות בנוגע להגדרת המצב של ה'גלות'.

גם גלות של 'ערב רב' ממש, היא מצב לא ברור ולא מוגדר, אשר אנחנו (כאומה) משמשים כאן כמשעבדים וכמשועבדים גם יחד, אין זה המצב ה'רגיל' של הגלות אותו הכרנו וחוינו על בשרינו זה שנות דור.

אותה 'עמימות' נובעת מתפיסה חלקית של המצב המורכב והמסועף, תפיסה חלקית אשר היא מחוייבת מצד עצם המציאות המורכבת, ומצד עצם המציאות החדשה, אשר צצה ובאה אל פתחינו בשלהי הגלות, טרום עידן הגאולה העתידה.
ואבאר יותר.

עצם ההיתר שהנהיגו והורו גדולי התורה להצביע בבחירות לשלטון החילוני, ויתרה מכך, ההיתר שהנהיגו והורו (מתקופה מסוימת ואילך) להצטרפות לממשלתם ממש, ויתרה מכך, ההיתר שהנהיגו והורו (אולי לא כולם בצורה גורפת) למינוי של שר חרדי בממשלה, וכהנה רבות.

וכל זה אינו עולה בקנה אחד עם השקפות נוסח 'גלות הערב רב, אשר היא קשה יותר מכל זמן הגלות', ובודאי לא עם נוסח של 'סטרא אחרא ושליטת הקליפה'. יש כאן לכאורה סתירה מהותית בין ההנהגה המעשית לבין ההשקפה העקרונית.

דוגמא נוספת.

מיד בתקופה הראשונה של כינון המדינה, החלצה 'אגודת ישראל' בהוראת גדוליה לשוות ל'מדינה' חזות חיצונית יהודית כלשהיא, (ולשם כך הם אף הסכימו לחתום על 'מגילת העצמאות' החילונית), והם שהעמידו בחוקי היסוד של המדינה את החוקים הבסיסיים של הפרהסיא הציבורית, וכגון החוק של איסור מכירת מאכלות אסורות וחמץ בפסח, ושל 'יום המנוחה הלאומי', ושל חובת הנישואין ההלכתית, וכו'.

וגם במשך כל שנות קיומה עד כאן, חרדו וחשו גדולי התורה על ענינים שכאלו, וכגון על חילולי שבת המוניים בפרהסיא הציבורית, ועל 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית, ועל עוד הרבה ענינים ידועים, אשר כל החסרון שבהם הוא ענין ה'ניראות' של ה'מדינה' ביחס לעניניה ה'יהודיים'. והלא דבר הוא.

הוי אומר, אין כאן 'שחור לבן', יש כאן באמת עסק סבוך ועמום, רגשות אמביוילנטים מפותלים, והתייחסות מורכבת ועדינה.

חובה עלינו לעמוד ולברר, כל שידינו משגת, ולהבהיר את מה שניתן להבהיר, להעמיד את ה'טוב' על מקומו המדוייק, ואת ה'רע' על מקומו המדוייק, ליצור סדר בדברים המורכבים הללו, וליישר את אורחותינו בהתאם לאותו סדר, מתוך אמת ובהירות.
אני מצטער מאוד, אבל המבט שקיבלתי מרבותי, הוא ההיפך הגמור מכל מה שכתבת.
קודם כל בקשר לעמימות ואי הבהירות שאתה חש, בעירוב של רע וטוב, זה המהות של כל הגלות, וזה היה מההתחלה.
כבר רבותינו הראשונים כתבו, שה' הגלה את בנ"י דווקא לבבל, כי שם מצויים תמרים בשפע, דבר שנתן רווחה כלכלית ועזר לחכמים שחיו תחת שלטון מסביר פנים, (שבעתיים ממדינתנו בזמנים מסויימים) מה שתרם לכל כלל ישראל את תלמוד בבלי.
זוהי הגלות כולה, רע וטוב מעורבים, ועם זאת, אצל רבותינו אין עמימות, ובסכינא חריפא הם מחלקים בבירור בין הטוב לרע, ויודעים להצביע על הטוב כטוב, ועל הרע כרע, לא כל בלבול או עמימות. משא"כ אחד שינסה בכוחות עצמות לפתור תעלומה זו, ודאי שתהיה לו עמימות. וע"ז נאמר "עשה לך רב ותסתלק מן הספק".

בעניין היחס אל המדינה, אצל רבותינו החזו"א, הבריסקער רב, ושאר מנהיגי אגו"י, (אצל חלק מהחסידים היו לעיתים דעות אחרות, אבל את זה צריך לשאול אותם.) היחס היה שלילי מתחילה ועד סוף.
ובאשר לעובדות שציינת, שיוצרות אצלך עמימות, הנני בעז"ה לבארם לך אחת לאחת.

אני מתנצל מראש על האריכות, אך רוצה שיהיה לך דבר שלם, אשר קיבלתי מרבותי בבהירות.

א. החירות שכתב התומים ודאי לא התקיימה בימינו, כי גלות אצל ערב רב, איננה חירות, ואיננה אומה המשעבדת את עצמה, כי "אומה", אינה נקבעת אלא ע"פ רוב. וע"פ הסתכלות רבותינו במהלך כל הדורות, אנו, רוב כלל ישראל. הציבור החרדי, וכל הציבור המסורתי, עולי ארצות המזרח, ויש מיעוט מן העם, מובילי תנועת הציונות, שהיא הקימה את המדינה ושולטת בה עד היום בשלטון קליקת בג"ץ - תקשורת, ולרוב ככל עמנו, שזה הציבור המסורתי והחרדי, יש גלות אצלם.  הם קובעים את סדר היום שלנו, ומאגפים אותנו מימין ומשמאל, בתקשורת מסיתים נגד העובדה שבחורי ישיבות לא משרתים, ואז בג"ץ פוסל את החוק. הח"כים מחוקקים חוק חדש, הבג"ץ פוסל גם אותו. הרב הראשי פוסל גט מסוים, ונשיאת בג"ץ פוסלת את פסילת הרב הראשי.  וכן כהנה וכהנה, זוהי גלות במיטבה, של האומה כולה, המשועבדת תחת אנשים שבמקורם גם הם יהודים, אך אינם חלק מ"האומה" אלא הם משעבדי האומה. (אין הכוונה ח"ו שאין לקרבם, אלא רק מבחינת הבנת התהליך, בקשר לגלות, זה לא עם ששיעבד את עצמו, אלא גלות העם כולו, בקרב עם אחר, שמקרבו יצאו.)

ב. עצם ההיתר שהתירו להצביע, ממחיש יותר את הגלותיות שבזה. כי דווקא סאטמאר שאסרו את ההצבעה מטעם "חבירה לרשעים", קצת נראה כדבריך. יש כאן אומה שלימה, והרשעים שבה משעבדים את הצדיקים, ולכן אסור להשתתף איתם. לתפיסת רבותינו, אין זה כך. וכפי שבפולין השתתפנו בבחירות, כך גם כאן, כי אין כל הבדל בין הגלויות השונות. וכשם שכל אחד מבין שדין אמריקה כדין פולין, כך דין ישראל כדין פולין, תהיה ח"כ, אולי אפי' שר, דווקא בגלל שזאת גלות ככל הגלויות ללא כל הבדל. 

ג. בקשר לפרהסיה הציבורית, אם המציאות הייתה כפי שאתה רואה אותה, שאנו מיעוט העם, והרוב הרשע משעבד אותנו, ודאי שרבותינו, לא היו דואגים לכלום, אלא רק לתורה. אבל אין זה כך! ה"מגלים" שלנו, הם מיעוט זניח של העם (מבחינה מספרית.) תושבי צפות"א ועוד כמה....  המאיישים את התפקידים כדלהלן, ומה עם רוב תושבי מדינת ישראל שבשל הגלות הזאת איבדו את אמונתם? רבים מעולי רוסיה ששם מסרו נפש, עלו לכאן בשנות השישים והשבעים, ואיבדו את אמונתם, כי לא היו חסינים בפני הגלות הקשה יותר. (כפי שהתבטא בעל התניא על נפולאון לעומת הצאר, הרי שגלותנו אנו, היא גלות נפוליאון, והיא קשה יותר)  וכן רוב ככל עולי ארצות המזרח. ולאחר שאיבדו כבר את אמונתם, הם עדיין גולים איתנו. ומה שיקבע את רמת שמירת המצוות שלהם, זה בדיוק הפרהסיה היהודית הלזו, זה יקבע כמה הם ישמרו שבת, כמה הם יתבוללו, שיהיה ניתן להתחתן איתם לאחר שישובו בתשובה, כמה טמטום הלב יהיה להם ממאכלות אסורות, כמה טהרת המשפחה יהיה להם, כמה מהם יהיו פגומים וממזרים.  לכן אנו דואגים לפרהסיה. לא כי אנו "חלק" מכל זה חלילה, או כי זה גלות שונה ומצריכה "יחס אמבווילנטי"...  ח"ו! אלא מתוך דאגה כנה לאחב"י המסורתיים, רוב העם, הגולה יחד עמנו!
וזה עולה בקנה אחד, וזה גם בדיוק הפשט, בשלטון הקליפה וסטרא אחרא!!!  אם זה לא סטרא אחרא, תגיד לי אתה מה כן!

לסיכום, יש כאן שחור לבן ברור וזועק, עשה לך רב ותסתלק מן הספק, ובמעט מחשבה, כל מעשי רבותינו ופעולותיהם, באים על נכון בשמירת הדת על תילה, כמה שיותר בקרב אחינו לגלות...

נכון! היחס למדינה - טכנית לגמרי. יש שיקול אחד ויחיד - כיצד להציל כמה שיותר יידישקייט. לבד זאת, שום דבר אחר לא מעניין.
הנני מרגיש, שמראשית אשכול הזה, הרב מצפה, הינו מלביש בעצם, רעיונות ותכנים מזרחיים מובהקים, בבגדים חרדיים "שחורים". לא זו הדרך.


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 16:26

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 11:35
א. החירות שכתב התומים ודאי לא התקיימה בימינו, כי גלות אצל ערב רב, איננה חירות, ואיננה אומה המשעבדת את עצמה, כי "אומה", אינה נקבעת אלא ע"פ רוב. וע"פ הסתכלות רבותינו במהלך כל הדורות, אנו, רוב כלל ישראל. הציבור החרדי, וכל הציבור המסורתי, עולי ארצות המזרח, ויש מיעוט מן העם, מובילי תנועת הציונות, שהיא הקימה את המדינה ושולטת בה עד היום בשלטון קליקת בג"ץ - תקשורת, ולרוב ככל עמנו, שזה הציבור המסורתי והחרדי, יש גלות אצלם.  הם קובעים את סדר היום שלנו, ומאגפים אותנו מימין ומשמאל, בתקשורת מסיתים נגד העובדה שבחורי ישיבות לא משרתים, ואז בג"ץ פוסל את החוק. הח"כים מחוקקים חוק חדש, הבג"ץ פוסל גם אותו. הרב הראשי פוסל גט מסוים, ונשיאת בג"ץ פוסלת את פסילת הרב הראשי.  וכן כהנה וכהנה, זוהי גלות במיטבה, של האומה כולה, המשועבדת תחת אנשים שבמקורם גם הם יהודים, אך אינם חלק מ"האומה" אלא הם משעבדי האומה. (אין הכוונה ח"ו שאין לקרבם, אלא רק מבחינת הבנת התהליך, בקשר לגלות, זה לא עם ששיעבד את עצמו, אלא גלות העם כולו, בקרב עם אחר, שמקרבו יצאו.)

בקיצור, לדעתך לולא מהפכת 'הכל שפיט' לא היתה לנו שום התנגדות למדינה.

הרי בזמנינו בשלטון דמוקרטי-מערבי הרוב הוא הקובע, וכיון שלטענת כבודו הרוב כאן בארץ רוצה יידישקייט ומסורת ישראל, ממילא לולא מערכת המשפט השמאלנית לא היה שום חסרון ב'מדינה'.

לצערינו ולבושתינו לא כך הם פני הדברים, רוב העם עדיין מנותק מהיהודת האמיתית, וגם אם הוא חפץ במעט מסורת, היא כקליפה חיצונית וכ'חויה' דתית, לא כערך נעלה ואמיתי.

במציאות רוב ככל ענייני ההנהגה הכללית השלטונית היא של 'בית הנבחרים', אשר ממונה ע"י רוב העם, ולצערינו לא הקב"ה עומד בראש מעייניהם.

אדרבה, במשך רוב הדורות (וגם בזמן שני בתי המקדש), המערכת השלטונית היתה 'חונטה' משפחתית מצומצמת, שרדתה בכל העם כרצונה וכמאווייה, בלי לתת שום דין וחשבון, וגם אז העם לא היה שבע נחת כלל וכלל, וסבלו לעתים צרות ומרורות, אך 'גלות' זה לא היה.


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 13 ינואר 2022, 16:34

סכינא חריפא כתב:
12 ינואר 2022, 18:12
השאלה היא כעת, האם יש לאי מי ידיעה מגדולי הדור שליט"א וזצ"ל, בקשר להתגשמות הנבואות.  (ולא אן אייגינע ווארטלעך וגם לא את המציאות שדיברו להתחזק בשמירת התורה והמצוות. את זאת, אנו כבר יודעים הטיב.)
בודאי שיש.


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 16:37

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 11:35
ב. עצם ההיתר שהתירו להצביע, ממחיש יותר את הגלותיות שבזה. כי דווקא סאטמאר שאסרו את ההצבעה מטעם "חבירה לרשעים", קצת נראה כדבריך. יש כאן אומה שלימה, והרשעים שבה משעבדים את הצדיקים, ולכן אסור להשתתף איתם. לתפיסת רבותינו, אין זה כך. וכפי שבפולין השתתפנו בבחירות, כך גם כאן, כי אין כל הבדל בין הגלויות השונות. וכשם שכל אחד מבין שדין אמריקה כדין פולין, כך דין ישראל כדין פולין, תהיה ח"כ, אולי אפי' שר, דווקא בגלל שזאת גלות ככל הגלויות ללא כל הבדל.

למה 'סאטמאר' אינם צודקים?

הם אינם רשעים?! הם סתם עוד אומה?! אין להם שום השפעה על אורחות חיינו, במישרין ובעקיפין?! מי כמוך יודע כמה קירוב דעת עם הרשעים ועם מעשיהם נוצר מכך.

צא וראה בכל סוגי העיתונות המפלגתית (שאגב אנכי הק' מתנזר ממנה לגמרי, למעט הצצות פה ושם), הרוח ה'ימנית' הנושבת שם מסחררת את הדעת. סתם 'ימניות' דלוחה, דחף נפשי קלאסי של לאומניות ו'ישראליות', בלי שום השקפה והגיון.

ההשפעה הכאובה הלזו, לא נוצרה בהכרח מכח הקירוב-דעת וה'יצירה ההדדית' של החרדים עם מוסדות המדינה?!

ומלבד זאת, אם לדעתך הם 'סטרא אחרא' ו'קליפה', נראה פשוט ששום סיבה שהיא לא היתה מתירה להשתתף איתם, ואין לדמות את זה כלל לפרלמנט גויי.

(אגב, גם אינני חושב שיהיה יהודי אחד (החרד לדבר ה') שיהיה 'דחוף' לו להיות שר בממשלת צרפת, ודאי לא שר בריאות, מה לו ולבריאות האומה הצרפתית?!).


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 16:48

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 11:35
ג. בקשר לפרהסיה הציבורית, אם המציאות הייתה כפי שאתה רואה אותה, שאנו מיעוט העם, והרוב הרשע משעבד אותנו, ודאי שרבותינו, לא היו דואגים לכלום, אלא רק לתורה. אבל אין זה כך! ה"מגלים" שלנו, הם מיעוט זניח של העם (מבחינה מספרית.) תושבי צפות"א ועוד כמה....  המאיישים את התפקידים כדלהלן, ומה עם רוב תושבי מדינת ישראל שבשל הגלות הזאת איבדו את אמונתם? רבים מעולי רוסיה ששם מסרו נפש, עלו לכאן בשנות השישים והשבעים, ואיבדו את אמונתם, כי לא היו חסינים בפני הגלות הקשה יותר. (כפי שהתבטא בעל התניא על נפולאון לעומת הצאר, הרי שגלותנו אנו, היא גלות נפוליאון, והיא קשה יותר)  וכן רוב ככל עולי ארצות המזרח. ולאחר שאיבדו כבר את אמונתם, הם עדיין גולים איתנו. ומה שיקבע את רמת שמירת המצוות שלהם, זה בדיוק הפרהסיה היהודית הלזו, זה יקבע כמה הם ישמרו שבת, כמה הם יתבוללו, שיהיה ניתן להתחתן איתם לאחר שישובו בתשובה, כמה טמטום הלב יהיה להם ממאכלות אסורות, כמה טהרת המשפחה יהיה להם, כמה מהם יהיו פגומים וממזרים.  לכן אנו דואגים לפרהסיה. לא כי אנו "חלק" מכל זה חלילה, או כי זה גלות שונה ומצריכה "יחס אמבווילנטי"...  ח"ו! אלא מתוך דאגה כנה לאחב"י המסורתיים, רוב העם, הגולה יחד עמנו!
וזה עולה בקנה אחד, וזה גם בדיוק הפשט, בשלטון הקליפה וסטרא אחרא!!!  אם זה לא סטרא אחרא, תגיד לי אתה מה כן!

לא הסברת את האמירה של 'חילול השם שמחוקקים 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית'. וכי מה איכפת לנו מה אומרים אותם הרשעים במקום הטינופת דידהו?!

ובעיקר הדברים, כמדומה שאינך מדייק כלל. החוקים היחידים הם רק על ה'פרהסיא', ובדגש על הנקודה של ה'חילול השם'. כלל לא בטוח שאם תאסור תח"צ בשבת אזי החילוני המצוי פחות יחלל שבת, וכי בביתו הוא אינו מחלל שבת?! הטיעון המרכזי שנאמר הוא, שלא יהיו חילולי שבת 'רשמיים' קבל עם ועולם.

אגב, לא הבנתי למה יש צורך לטעון שרוב העם ג"כ 'גולה' עמנו, וכי אם הם מרגישים חלק מהמדינה (כמו שנראה לי פשוט מצד המציאות, לך תשאל כל 'מסורתי' מצוי בבאר שבע ונתיבות) אין צורך לדאוג ל'יידישקייט' שלהם?!


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 13 ינואר 2022, 17:10

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 16:34
סכינא חריפא כתב:
12 ינואר 2022, 18:12
השאלה היא כעת, האם יש לאי מי ידיעה מגדולי הדור שליט"א וזצ"ל, בקשר להתגשמות הנבואות.  (ולא אן אייגינע ווארטלעך וגם לא את המציאות שדיברו להתחזק בשמירת התורה והמצוות. את זאת, אנו כבר יודעים הטיב.)
בודאי שיש.
אני מביא לדוגמא מהגר"נ קרליץ בחוט שני (מובא בכמה מקומות שם):
ענין נוסף שאפשר לראות בו בדורינו את ירידת המושגים מהכרת האמת שהנה אחרי שנהרגו מליוני יהודים ע"י הצוררים ימ"ש ובאו יהודים בהמוניהם לארץ ישראל, היו כאלה שהיתה להם הרגשה שהנה זה "קיבוץ גלויות" שמצפים אנו לו, אולם אף שודאי הקב"ה מוביל כאן איזה מהלך, ואין זה מקרה בעלמא והנסתרות לה' אלוקינו, מ"מ כמה זה רחוק מה"קיבוץ גלויות" שאנו מייחלים לו.
ויש שהתבטאו בדיוק הפוך.
וכמו בכל תחום אחר יש בזה דעות כמספר גדולי ישראל ושבעים פנים לתורה.

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 13 ינואר 2022, 17:39

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 16:34
סכינא חריפא כתב:
12 ינואר 2022, 18:12
השאלה היא כעת, האם יש לאי מי ידיעה מגדולי הדור שליט"א וזצ"ל, בקשר להתגשמות הנבואות.  (ולא אן אייגינע ווארטלעך וגם לא את המציאות שדיברו להתחזק בשמירת התורה והמצוות. את זאת, אנו כבר יודעים הטיב.)
בודאי שיש.
אני גם בטוח שיש, רק שאיני יודע מה היא, וישר כח על שהבאת מהגרנ"ק.
והנני בקריאה של חיבה לכל חו"ר פורומנו, להעלות כמה שיותר ידיעות מגדולינו על עניין זה.
 


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 13 ינואר 2022, 17:46

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 17:39
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 16:34
סכינא חריפא כתב:
12 ינואר 2022, 18:12
השאלה היא כעת, האם יש לאי מי ידיעה מגדולי הדור שליט"א וזצ"ל, בקשר להתגשמות הנבואות.  (ולא אן אייגינע ווארטלעך וגם לא את המציאות שדיברו להתחזק בשמירת התורה והמצוות. את זאת, אנו כבר יודעים הטיב.)
בודאי שיש.
אני גם בטוח שיש, רק שאיני יודע מה היא, וישר כח על שהבאת מהגרנ"ק.
והנני בקריאה של חיבה לכל חו"ר פורומנו, להעלות כמה שיותר ידיעות מגדולינו על עניין זה.

מצאתי עוד כמה דברים, ואולי תפתח לזה אשכול חדש, כי כאן כבר יש ערבוב של דברים רבים ואריכות גדולה, וכדאי שיהיה אשכול מיוחד לציטוטים ומעשים מגדו"י בעניין זה.
 

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 13 ינואר 2022, 18:00

המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 16:48
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 11:35
ג. בקשר לפרהסיה הציבורית, אם המציאות הייתה כפי שאתה רואה אותה, שאנו מיעוט העם, והרוב הרשע משעבד אותנו, ודאי שרבותינו, לא היו דואגים לכלום, אלא רק לתורה. אבל אין זה כך! ה"מגלים" שלנו, הם מיעוט זניח של העם (מבחינה מספרית.) תושבי צפות"א ועוד כמה....  המאיישים את התפקידים כדלהלן, ומה עם רוב תושבי מדינת ישראל שבשל הגלות הזאת איבדו את אמונתם? רבים מעולי רוסיה ששם מסרו נפש, עלו לכאן בשנות השישים והשבעים, ואיבדו את אמונתם, כי לא היו חסינים בפני הגלות הקשה יותר. (כפי שהתבטא בעל התניא על נפולאון לעומת הצאר, הרי שגלותנו אנו, היא גלות נפוליאון, והיא קשה יותר)  וכן רוב ככל עולי ארצות המזרח. ולאחר שאיבדו כבר את אמונתם, הם עדיין גולים איתנו. ומה שיקבע את רמת שמירת המצוות שלהם, זה בדיוק הפרהסיה היהודית הלזו, זה יקבע כמה הם ישמרו שבת, כמה הם יתבוללו, שיהיה ניתן להתחתן איתם לאחר שישובו בתשובה, כמה טמטום הלב יהיה להם ממאכלות אסורות, כמה טהרת המשפחה יהיה להם, כמה מהם יהיו פגומים וממזרים.  לכן אנו דואגים לפרהסיה. לא כי אנו "חלק" מכל זה חלילה, או כי זה גלות שונה ומצריכה "יחס אמבווילנטי"...  ח"ו! אלא מתוך דאגה כנה לאחב"י המסורתיים, רוב העם, הגולה יחד עמנו!
וזה עולה בקנה אחד, וזה גם בדיוק הפשט, בשלטון הקליפה וסטרא אחרא!!!  אם זה לא סטרא אחרא, תגיד לי אתה מה כן!

לא הסברת את האמירה של 'חילול השם שמחוקקים 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית'. וכי מה איכפת לנו מה אומרים אותם הרשעים במקום הטינופת דידהו?!

ובעיקר הדברים, כמדומה שאינך מדייק כלל. החוקים היחידים הם רק על ה'פרהסיא', ובדגש על הנקודה של ה'חילול השם'. כלל לא בטוח שאם תאסור תח"צ בשבת אזי החילוני המצוי פחות יחלל שבת, וכי בביתו הוא אינו מחלל שבת?! הטיעון המרכזי שנאמר הוא, שלא יהיו חילולי שבת 'רשמיים' קבל עם ועולם.

אגב, לא הבנתי למה יש צורך לטעון שרוב העם ג"כ 'גולה' עמנו, וכי אם הם מרגישים חלק מהמדינה (כמו שנראה לי פשוט מצד המציאות, לך תשאל כל 'מסורתי' מצוי בבאר שבע ונתיבות) אין צורך לדאוג ל'יידישקייט' שלהם?!


בכל תגובותיך, שזורה טעות אחת בדברי, כחוט השני.
כתבתי שרוב העם גולה אצל מיעוטו, וזה נכון.
אבל פיספסת שכתבתי שכיום רוב העם כבר הפסיד את הדת!!
אז כיום, אין לנו מה לעשות עם זה, אלא לחזק את בדק הבית כל הזמן.
ולכן הבעיה היא לא רק ה"הכל שפיט", אבל אין להתעלם מכך, שב"הכל שפיט" ישנה אמירה ברורה של עקירת הדת.

וכן, תח"צ בשבת כן או לא, משפיע באופן ישיר על המסורתי המצוי. הדבר הזה ברור כשמש. (צא ובדוק, ותראה שאצל רבים מהמסורתיים, ובפרט מהדור הקודם, יש שהיו נמנעים מביצוע מלאכות שונות בשבת, וזמני השבת שלהם היו נקבעים לפי זמני האוטובוס של מדינת היהודים. כשאצל אגד יוצאת שבת, היא יצאה גם אצלי.)  ואותם המסורתיים, מושפעים באופן ישיר מהאווירה הציבורית שיוצרת הפרהסיה.

ובקשר לשאלתך על גישת סאטמאר, אכן יש לה מקור, ואילנות גדולים לסמוך עליהם, אך גדולינו סברו לא כךל, ואכן זוהי גלות קשה, סטרא אחרא במיטבה, שמשולבת עם הרבה טוב, מצב כלכלי טוב, ומגורים באר"י, ותורה וישיבות באר"י, ורבנות ראשית ע"ח המדינה, כל אלו דברים מבלבלים, וזה שיא הסטרא אחרא שפושט טלפיו.  וגזרה דעת רבותינו, שאי העשיה, הוא שיתוף הפעולה החמור ביותר מבחינתינו, דווקא כי זו מדינה דמוקרטית, וכפי שכתבת.

לכן, זה אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי, אם "לא אשתתף עם הרשעים", הנני המסייע הגדול בידם. אך אם אלחם ברשעים בכלים של הכנסת כפי שלחמתי ברשעי פולין, יגידו לי שאני "שותף לרשעים". ועל זה פסקו רבותינו, עדיף להשתתף עם הרשעים כדי להלחם בהם, מאשר להתעלם מהרשעים, ולסייע להם בכך סיוע שלא יסולא בפז להכרית שם ישראל.
הובנתי?

כיוצא בכך, שאלתי לפני כמה שנים טובות אחד מראשי הפוסקים בדורנו, איך יתכן שיש היום הקצאות בעיריות חרדיות, שזה הרי גזל. כי הרי לוקחים קרקעות של אנשים פרטיים, ומפקיעים אותם בכח דינא דמלכותא, והרי הגרנ"ק פסק דדינא דמלכותא בארה"ק לאו דינא כלל, כי אין זו מלכות, אלא אוסף ערב רב שעושה בלגן, ואם כן, מי התיר את הגזל הזה?
וענה לי בחכמה, זאת עיר חרדית כאן. באם אומר שאני אינני מפקיע קרקעות לשטחי ציבור, יבואו האומה הציוננית, ויעשו את זה הם. דהיינו הגזל הזה, בין כך ייגזל, ותחת בית כנסת, תיפתח שם בריכה.  
אז אני יכול לומר את מנטרת ה"איני מכיר" וכו', והקטסטרופה תלך ותתפשט, והיידישקייט ירד ממדריגה למדריגה ומשפל לשפל, וזה ודאי לא רצון ה'! אלא, תמות נפשי עם פלישתים, עליי לנהל בעצמי את המשבר, ולא לשבת בחיבוק ידיים ולבכות על מעללי הציונים והסטרא אחרא.
זה לא אותו נושא, אבל זה נושאים דומים, ואם תדייק תמצא נחת.

 

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 13 ינואר 2022, 18:01

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 17:10
וכמו בכל תחום אחר יש בזה דעות כמספר גדולי ישראל ושבעים פנים לתורה.
בזה אני פחות משוכנע.


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 13 ינואר 2022, 18:09

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 18:01
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 17:10
וכמו בכל תחום אחר יש בזה דעות כמספר גדולי ישראל ושבעים פנים לתורה.
בזה אני פחות משוכנע.
דיברתי מידיעה ברורה.
אמנם איני יודע מי הם גדוליך, אבל בקרב חכמי ישראל מהדורות האחרונים יש בזה דעות הפוכות מקצה אל קצה.


יחיה
הודעות: 1486
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 637 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי יחיה » 13 ינואר 2022, 18:12

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 18:01
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 17:10
וכמו בכל תחום אחר יש בזה דעות כמספר גדולי ישראל ושבעים פנים לתורה.
בזה אני פחות משוכנע.

צודק. יש עמדה ותפיסה חרדית מרכזית אחת. מרכזית, ר"ל מלבד סאטמר וסייעתם.

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 13 ינואר 2022, 18:15

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 18:09
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 18:01
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 17:10
וכמו בכל תחום אחר יש בזה דעות כמספר גדולי ישראל ושבעים פנים לתורה.
בזה אני פחות משוכנע.
דיברתי מידיעה ברורה.
אמנם איני יודע מי הם גדוליך, אבל בקרב חכמי ישראל מהדורות האחרונים יש בזה דעות הפוכות מקצה אל קצה.
בבקשה. פתחתי ע"פ בקשתך אשכול, ואודה לך על כל מידע.
 


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 13 ינואר 2022, 18:16

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 11:35
בעניין היחס אל המדינה, אצל רבותינו החזו"א, הבריסקער רב, ושאר מנהיגי אגו"י, (אצל חלק מהחסידים היו לעיתים דעות אחרות, אבל את זה צריך לשאול אותם.) היחס היה שלילי מתחילה ועד סוף.
עשית כאן סלט גדול.
רבני בריסק הלכו בזה כסטמאר. החזו"א התנגד בעיקר למדינה.
מנהיגי אגו"י דיברו בשפה הרבה יותר קרובה למזרחי.
יחיה כתב:
13 ינואר 2022, 18:12
צודק. יש עמדה ותפיסה חרדית מרכזית אחת. מרכזית, ר"ל מלבד סאטמר וסייעתם.
היום יש את השקפת היתד והפלס, אבל לפני שבעים שנה השקפה זו היתה בדעת מיעוט אצל גדולי ישראל.


יחיה
הודעות: 1486
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 637 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי יחיה » 13 ינואר 2022, 18:21

רב שך - גדול דורו, מה חשב?
רב שטיינמן - גדול דורו, מה חשב?
מרן ר"ח קניבסקי - גדול דורנו, מה חושב?
(בסוד: כולם אותו דבר, כנ"ל בדיוק).

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 13 ינואר 2022, 18:25

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 18:16
עשית כאן סלט גדול.
רבני בריסק הלכו בזה כסטמאר. החזו"א התנגד בעיקר למדינה.
מנהיגי אגו"י דיברו בשפה הרבה יותר קרובה למזרחי.
מידיעה, דעת החזו"א הייתה בדיוק כדעת הבריסקער רב.
ובאשר למנהיגי אגו"י האחרים, כאדמו"רי גור ועוד, כתבתי כבר לעיל ברמז שידועות לי אצל החסידים דעות שונות בעניין, אבל אין הדבר מבורר אצלי.
ואת זה, צריך לשאול אותם.
אדרבה, מי שיודע, שיכתוב.
כאן, או בשרשור השני של גדו"י.
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=459441#p459434


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3182
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 1855 פעמים
קיבל תודה: 2126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 13 ינואר 2022, 22:26

רעי היקרים, הר"ר @סכינא חריפא והר"ר @יחיה.

תרשו לי להניח כמעט בבירור, ששניכם לא נולדתם בארץ הצבי, ומקום גידולכם לא היה כאן אלא בארץ הנכר, ואף שאתם זכיתם לעלות לארץ הקודש ולהתבסם מאוירה, לא התנתקתם מהגישה ה'חוצניקית' לגמרי, וכן יש להניח כי הרבה מקרוביכם וממשפחתכם מחבקים עדיין חיק נכריה.

הדבר ניכר מגישתכם בכמה הודעות כאן.

ותרשו לדקדק זאת גם משני הודעות אלו :
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:45
אתה לא התרגשת פעם ראשונה שדרכו רגליך ברחבת הכותל המערבי?
יחיה כתב:
13 ינואר 2022, 18:21
רב שך - גדול דורו, מה חשב?
רב שטיינמן - גדול דורו, מה חשב?
ודו"ק.

תתקנו אותי אם טעיתי.


בן אבנר
הודעות: 843
הצטרף: 09 מרץ 2021, 21:36
נתן תודה: 618 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי בן אבנר » 13 ינואר 2022, 23:45

המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:26
רעי היקרים, הר"ר @סכינא חריפא והר"ר @יחיה.

תרשו לי להניח כמעט בבירור, ששניכם לא נולדתם בארץ הצבי, ומקום גידולכם לא היה כאן אלא בארץ הנכר, ואף שאתם זכיתם לעלות לארץ הקודש ולהתבסם מאוירה, לא התנתקתם מהגישה ה'חוצניקית' לגמרי, וכן יש להניח כי הרבה מקרוביכם וממשפחתכם מחבקים עדיין חיק נכריה.

הדבר ניכר מגישתכם בכמה הודעות כאן.

ותרשו לדקדק זאת גם משני הודעות אלו :
סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:45
אתה לא התרגשת פעם ראשונה שדרכו רגליך ברחבת הכותל המערבי?
יחיה כתב:
13 ינואר 2022, 18:21
רב שך - גדול דורו, מה חשב?
רב שטיינמן - גדול דורו, מה חשב?
ודו"ק.

תתקנו אותי אם טעיתי.
הרב @יחיה כתב לא מזמן שהוא עוסק בחינוך בארה"ב, וא"כ אולי הוא עדיין גר שם.
 

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 00:04

המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:26
רעי היקרים, הר"ר @סכינא חריפא והר"ר @יחיה.

תרשו לי להניח כמעט בבירור, ששניכם לא נולדתם בארץ הצבי, ומקום גידולכם לא היה כאן אלא בארץ הנכר, ואף שאתם זכיתם לעלות לארץ הקודש ולהתבסם מאוירה, לא התנתקתם מהגישה ה'חוצניקית' לגמרי, וכן יש להניח כי הרבה מקרוביכם וממשפחתכם מחבקים עדיין חיק נכריה.
זכיתי ברוך ה' להוולד באר"י, אבי נולד באר"י, וזקני נולד באר"י, (מאנשי הישוב הישן, בעקבות מלחמת תש"ח ירדו לתל אביב.).
ומשפטי ה"מעט תמוה", כרוך בזכרון הראשון שלי מהכותל המערבי.
הייתי כמה פעמים גם כילד קטנטן, אבל פעם ראשונה שהייתי והרגשתי מה זה הכותל, היה כשהייתי בן 6.
ההתרגשות שאחזה בי, איננה ניתנת לתיאור.
ועד היום, על אף שאני נוהג בל"נ לא לעבור חודש ימים מבלי לפקוד את הכותל, ( כדי שלא להתחייב בקריעה. וזאת על אף שכיום איני דר, ואף אין לי קרובים בעיה"ק ירושלים.) כל פעם שדורכות רגלי על אדמת קדש, הכותל המערבי, שהיו בו אבותי, הרבה לפני קום המדינה, אני נרגש ביותר!
אב זקני, היה בסיביר, וחמש שנים ברח בדרכים לא דרכים לחון ארץ אבות, ואני זכיתי להיוולד דור רביעי בארץ!!!

אינני מבין איך אתה, (שאני מניח שהוריך עלו רק לאחר השואה) אינך נרגש יותר ממני?

אבל כל זה, אין לו קשר כלל להתגשמות הנבואות, ודווקא את אשר כתבתי לך קיבלתי מרבותי כאן בארה"ק, ואין לי כל קשר לחו"ל, ואין אפי' משפחה בחו"ל.
דעתי, זאת הדעה הרווחת כאן בארה"ק, ודבריך חידוש הם.
ואם אכן תביא מקורות מחכמי הדור, נקבלם ברצון ונודה לך עליהם.
אך אם הם ח"ו מיחזור של הצה"ד, הרי שלצערנו לא נוכל להתחמם לאורם.

(אני בפן האישי, מאוד מעריך אותך, על חיפושך האישי, וחקירותיך. ניכר כי אתה איש אמת, ומבקש אמת. אבל בדברים האלו צריך מסורת. זה לא שאני חכם יותר, פשוט אני שאלתי את רבותי וקיבלתי מסורת מהם. (וכפי שכתבת, יש שינויים וייתכנו שינויים, אך הם תמיד יתחילו מלמעלה. רוב ככל השינויים שהתחילו מלמטה, היו כאלו שאין רוח חכמים נוחה מהם.) ולכן צריך לשאול, ולא לחקור לבד בעניינים אלו.)


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 14 ינואר 2022, 00:09

סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:04
פשוט אני שאלתי את רבותי וקיבלתי מסורת מהם.
יתכן שאני מתבלבל, אבל האם לא כתבת בהודעה קודמת שבענין זה לא קיבלת מרבותיך והיום כבר א"א לשאול אותם?


משיב דבר
הודעות: 2831
הצטרף: 13 ינואר 2021, 19:23
מיקום: למעלה מן השמש
נתן תודה: 1360 פעמים
קיבל תודה: 2233 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי משיב דבר » 14 ינואר 2022, 00:11

סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:04
כיום איני דר, ואף אין לי קרובים בעיה"ק ירושלים, כדי שלא להתחייב בקריעה.
?

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 00:14

משיב דבר כתב:
14 ינואר 2022, 00:11
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:04
כיום איני דר, ואף אין לי קרובים בעיה"ק ירושלים, כדי שלא להתחייב בקריעה.
?

עירוב פרשיות.....  אערוך את ההודעה :)

סמל אישי של משתמש

סכינא חריפא
הודעות: 645
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1391 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 00:16

לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:09
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:04
פשוט אני שאלתי את רבותי וקיבלתי מסורת מהם.
יתכן שאני מתבלבל, אבל האם לא כתבת בהודעה קודמת שבענין זה לא קיבלת מרבותיך והיום כבר א"א לשאול אותם?
ח"ו.
רובם עוד חיים לאוי"ט.
רק שהקשר שלי איתם קצת יותר התרחק, ושוב איני בעמדה שאוכל לשאול ככל העולה על רוחי כמקדם.
אבל עוד חזון למועד, יתן ה' ואזכה להצליח לשאול ולקבל תשובה, ודאי שאכתבנה. בל"נ.


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 766 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 14 ינואר 2022, 00:20

סכינא חריפא כתב:
13 ינואר 2022, 02:34
אני אצל רבותי, לא ראיתי עמימות, אלא ההיפך.
הכל ברור היה ומחוור כשמלה, וככל אשר שאלתי, ביארו לי הדברים באופן ברור.
לגבי הנבואות לא שאלתי, וכעת איני יכול לשאול, אבל ברור לי כי יש תשובה ברורה בדבר הזה, ללא עמימות כלל.
כיוונתי להודעה הזו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”