דף 1 מתוך 1

התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 18:14
על ידי סכינא חריפא
האם נבואות הנביאים על בנינה של ירושלים - מתגשמות?

נפתח כאשכול תאום לאשכול "התגשמות חזון הנביאים", אך כאן יובא אך ורק דברים שנאמרו ע"י גדו"י שליט"א וזצ"ל.

הרב @לחשוב חשבונות שליט"א, בבקשה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 18:19
על ידי לחשוב חשבונות
אביא כאן שוב דברי מרן הגר"נ קרליץ מחוט שני בכמה מקומות:
ענין נוסף שאפשר לראות בו בדורינו את ירידת המושגים מהכרת האמת שהנה אחרי שנהרגו מליוני יהודים ע"י הצוררים ימ"ש ובאו יהודים בהמוניהם לארץ ישראל, היו כאלה שהיתה להם הרגשה שהנה זה "קיבוץ גלויות" שמצפים אנו לו, אולם אף שודאי הקב"ה מוביל כאן איזה מהלך, ואין זה מקרה בעלמא והנסתרות לה' אלוקינו, מ"מ כמה זה רחוק מה"קיבוץ גלויות" שאנו מייחלים לו.
בהמשך אביא עוד ציטוטים רבים בס"ד ובל"נ.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 18:27
על ידי לחשוב חשבונות
איך אפשר להעלות קבצים כגון צילום מספרים ותמונות?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 18:31
על ידי סכינא חריפא
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 18:27
איך אפשר להעלות קבצים כגון צילום מספרים ותמונות?
צריך להיכנס ל"עורך מלא", שם בתחתית העמוד, מופיעה לשונית בשם "קבצים מצורפים", פותחים אותה, ולוחצים הוסף קובץ, בוחרים את הקובץ ממקומו במחשב, הוא מועלה להודעה, והרי הקישור להורדה לפניך :)
מקווה שעזרתי :)
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 19:13
על ידי לחשוב חשבונות
איני מצליח להעלות ואכתוב עוד ציטוטים.
מרן הקה"י בקריינא דאיגרתא:
גם לענ"ד אפי' מי שחושב שזהו אתחלתא דנאולה אע"פ שבאמת אינו כן, כי הוא שינוי מגלות לגלות מר יותר, שהאומות בדורות האחרונים עכ"פ לא התערבו בענינים של שמירת הדת, משא"כ הני חפשים ר"ל, מ"מ מי שסובר שהשינוי משלטון נכרים לשלטון חפשים ורשעים מזרע ישראל הוא אתחלתא דגאולה אינו אלא טועה אבל לא רשע ח"ו שיהא מותר לדבר עליו לה"ר ולבזותו ברבים

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 19:55
על ידי סכינא חריפא
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 19:13
איני מצליח להעלות ואכתוב עוד ציטוטים.
מרן הקה"י בקריינא דאיגרתא:
גם לענ"ד אפי' מי שחושב שזהו אתחלתא דנאולה אע"פ שבאמת אינו כן, כי הוא שינוי מגלות לגלות מר יותר, שהאומות בדורות האחרונים עכ"פ לא התערבו בענינים של שמירת הדת, משא"כ הני חפשים ר"ל, מ"מ מי שסובר שהשינוי משלטון נכרים לשלטון חפשים ורשעים מזרע ישראל הוא אתחלתא דגאולה אינו אלא טועה אבל לא רשע ח"ו שיהא מותר לדבר עליו לה"ר ולבזותו ברבים
לעיונך, הרב @המצפה לישועת ה' שליט"א
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 22:39
על ידי המצפה לישועת ה'
הרב @סכינא חריפא, ברשותך שאלה קטנה.

'גדולי ישראל' שבכותרת היינו דווקא אלו שהם ב'השקפה'?

כלומר מותר להביא כאן גם מדברי ה'אור שמח' והנצי"ב, המלבי"ם והגרח"ע, הגרי"ח זוננפלד והגרי"צ דושינסקי, הגרא"ז מלצר והגר"י לוונשטיין, הגרי"ש כהנמן והגר"ש וולבה?

אם כן, אשמח להביא את דבריהם.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 22:40
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:39
הרב @סכינא חריפא, ברשותך שאלה קטנה.

'גדולי ישראל' שבכותרת היינו דווקא אלו שהם ב'השקפה'?

כלומר מותר להביא כאן גם מדברי ה'אור שמח' והנצי"ב, המלבי"ם והגרח"ע, הגרי"ח זוננפלד והגרי"צ דושינסקי, הגרא"ז מלצר והגר"י לוונשטיין, הגרי"ש כהנמן והגר"ש וולבה?

אם כן, אשמח להביא את דבריהם.
כיון שהאשכול נפתח לבקשתי, אני מאשר לך להביא כל ציטוט שתרצה מכל גדול בישראל שתרצה :)
אבל להשתדל שיהיו דברים מדויקים כגון עם מקורות, או עובדות מכלי ראשון.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 22:44
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 22:40
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:39
הרב @סכינא חריפא, ברשותך שאלה קטנה.

'גדולי ישראל' שבכותרת היינו דווקא אלו שהם ב'השקפה'?

כלומר מותר להביא כאן גם מדברי ה'אור שמח' והנצי"ב, המלבי"ם והגרח"ע, הגרי"ח זוננפלד והגרי"צ דושינסקי, הגרא"ז מלצר והגר"י לוונשטיין, הגרי"ש כהנמן והגר"ש וולבה?

אם כן, אשמח להביא את דבריהם.
כיון שהאשכול נפתח לבקשתי, אני מאשר לך להביא כל ציטוט שתרצה מכל גדול בישראל שתרצה.
אבל להשתדל שיהיו דברים מדויקים כגון עם מקורות, או עובדות מכלי ראשון.
אלא, שאולי לא לזה התכוין ה'משורר' הרב @סכינא חריפא, ואולי בסכינו החריפה והמושחזת הוא יחתוך בפסקנות, ויפלה בין אלו שב'השקפה' לבין אלו שלא זכו לכך, וא"כ נמצאנו יגעים לריק חלילה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:33
על ידי בנציון
בנו של הח"ח מספר עליו (מכתבי הח"ח עמ' 44): 
בזכרוני כי בשנת תר"נ ותרנ"א, שהחלו לגרש את אחינו ב"י ממאסקאווא, התעוררה אז תנועה גדולה לארצנו הקדושה, המגורשים למאות ולאלפים החישו למפלט למו לארץ אבותינו, קנו שם קרקעות, נטעו כרמים, יסדו מושבות, כן בתחום המושב נאספו אסיפות, נתיסדו חברות, שלחו משולחים לקנות קרקעות, בעלי בתים מכרו נכסיהם וכל חפציהם, ובצרור כספם עלו בשמחה לארצנו הקדושה, בתקותם למצוא שם בלי זעת אפים עושר ואושר.
בזמן זה קבלתי מכתב מאבי ז"ל ובו הוא מעירני על ההתעוררות הגדולה בכל פנות עמנו לעלות לארצנו הקדושה, ומשער, כי הימים ימי עיקבא דמשיחא, וכי פקד ד' את עמו, ואפשר הוא אתחלתא דקיבוץ גליות, שהוא קודם ביאת המשיח, ואם היינו ביכולת, היה מן הראוי לקנות קרקע ולעלות להארץ.

רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כתב: וכאשר אני רואה כי ארצינו הק' מתרבה ומתרחב בכל יום ויום בבנינים חדשים אשר למעלה מכפי השערתינו, כמעט מי שאין רואה זה לא יאמין זה, ואני אומר ע"ז בונה ירושלים ד' נדחי ישראל יכנס, וזו שמחה גדולה לנו כי בטח ירחם ד' ית' עלינו בקרוב ונזכה כולנו לראות ישועות ד' במהרה.


רבי יוסף חיים זוננפלד כתב: וכנראה נתקיים בנו אם תעירו וכו' עד שתחפץ. ועוד אמר: איפה הגולה התורתית? וכי היא אינה רואה כאן אצבע אלהים? ועוד אמר: הגידו לכל היהודים בקלויזנבורג ובגלילותיה, כי עתה הוא הזמן לחסל את העסקים ולעלות לארץ ישראל, ואין לחכות יותר.

[זה רק דוגמית, יש עוד הרבה מגדולים אלו ומעוד הרבה גדולים שהזכיר הרב @המצפה לישועת ה' ועוד].

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:38
על ידי לחשוב חשבונות
אשכול זה נפתח כי באשכול השני יש דיונים וויכוחים, ורציתי שיהיה מקום עם ציטוטים מהגדולים בלי רוח מלחמה ושנאה בין הצדדים.
לכן הרוצה לריב יחזור לאשכול השני.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:39
על ידי לחשוב חשבונות
בנציון כתב:
13 ינואר 2022, 23:33
כמו"כ יש להסתפק אם רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל נחשב "בהשקפה", כי הוא גם כן כתב: וכאשר אני רואה כי ארצינו הק' מתרבה ומתרחב בכל יום ויום בבנינים חדשים אשר למעלה מכפי השערתינו, כמעט מי שאין רואה זה לא יאמין זה, ואני אומר ע"ז בונה ירושלים ד' נדחי ישראל יכנס, וזו שמחה גדולה לנו כי בטח ירחם ד' ית' עלינו בקרוב ונזכה כולנו לראות ישועות ד' במהרה.

כמו"כ יל"ע לגבי רבי יוסף חיים זוננפלד שכותב: וכנראה נתקיים בנו אם תעירו וכו' עד שתחפץ. ועוד אמר: איפה הגולה התורתית? וכי היא אינה רואה כאן אצבע אלהים? ועוד אמר: הגידו לכל היהודים בקלויזנבורג ובגלילותיה, כי עתה הוא הזמן לחסל את העסקים ולעלות לארץ ישראל, ואין לחכות יותר.
תוכל להביא מקור?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:49
על ידי בנציון
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 23:39
בנציון כתב:
13 ינואר 2022, 23:33
כמו"כ יש להסתפק אם רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל נחשב "בהשקפה", כי הוא גם כן כתב: וכאשר אני רואה כי ארצינו הק' מתרבה ומתרחב בכל יום ויום בבנינים חדשים אשר למעלה מכפי השערתינו, כמעט מי שאין רואה זה לא יאמין זה, ואני אומר ע"ז בונה ירושלים ד' נדחי ישראל יכנס, וזו שמחה גדולה לנו כי בטח ירחם ד' ית' עלינו בקרוב ונזכה כולנו לראות ישועות ד' במהרה. (או"י מכתבים מכתב רב).

כמו"כ יל"ע לגבי רבי יוסף חיים זוננפלד שכותב: וכנראה נתקיים בנו אם תעירו וכו' עד שתחפץ (האיש על החומה ח"ב עמ' 145). ועוד אמר: איפה הגולה התורתית? וכי היא אינה רואה כאן אצבע אלהים? (שם 351). ועוד אמר: הגידו לכל היהודים בקלויזנבורג ובגלילותיה, כי עתה הוא הזמן לחסל את העסקים ולעלות לארץ ישראל, ואין לחכות יותר. (שם 154).
תוכל להביא מקור?
 הוספתי מקורות במודגש.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:50
על ידי רימון
כמדומה ידידינו הרב @שראלטשיק יש לו מקורות שאפשר למלאות מהם כמה ספרים...

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:51
על ידי בנציון
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 23:38
אשכול זה נפתח כי באשכול השני יש דיונים וויכוחים, ורציתי שיהיה מקום עם ציטוטים מהגדולים בלי רוח מלחמה ושנאה בין הצדדים.
לכן הרוצה לריב יחזור לאשכול השני.

ערכתי הודעתי עפ"י בקשתך.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 13 ינואר 2022, 23:52
על ידי נותן טעם לשבח
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:01
על ידי שראלטשיק
נותן טעם לשבח כתב:
13 ינואר 2022, 23:52
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני

הנבואות המדברים על לעת"ל!

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:02
על ידי שראלטשיק
דוגמא אחד הרוח של חזרה בתשובה מאלפי אלפים אנשים מעצמם בלא מי שיכריח אותם

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:07
על ידי לחשוב חשבונות
נותן טעם לשבח כתב:
13 ינואר 2022, 23:52
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני
גם אם התקיימו כבר בבית שני, אבל אחר שגלינו בגלות אדום, א"כ עתה אם יתקיימו שוב, הרי"ז סי' שזהו הגאולה העתידה. כי לא שמענו שיהיה עוד גאולה מעין בית שני קודם בית שלישי.
ודאי אין בית שני וחצי...

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:09
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:39
הרב @סכינא חריפא, ברשותך שאלה קטנה.

'גדולי ישראל' שבכותרת היינו דווקא אלו שהם ב'השקפה'?

כלומר מותר להביא כאן גם מדברי ה'אור שמח' והנצי"ב, המלבי"ם והגרח"ע, הגרי"ח זוננפלד והגרי"צ דושינסקי, הגרא"ז מלצר והגר"י לוונשטיין, הגרי"ש כהנמן והגר"ש וולבה?

אם כן, אשמח להביא את דבריהם.
מה השאלה?
כל גדול בישראל שהוא!
הדיון כאן נועד להפרות, ושנדע האחד את מקורות רעהו.
ולכל אחד תהיה על העניין תמונה מלאה.
ישר כח.
קדימה לעבודה....
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:12
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:44
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 22:40
המצפה לישועת ה' כתב:
13 ינואר 2022, 22:39
הרב @סכינא חריפא, ברשותך שאלה קטנה.

'גדולי ישראל' שבכותרת היינו דווקא אלו שהם ב'השקפה'?

כלומר מותר להביא כאן גם מדברי ה'אור שמח' והנצי"ב, המלבי"ם והגרח"ע, הגרי"ח זוננפלד והגרי"צ דושינסקי, הגרא"ז מלצר והגר"י לוונשטיין, הגרי"ש כהנמן והגר"ש וולבה?

אם כן, אשמח להביא את דבריהם.
כיון שהאשכול נפתח לבקשתי, אני מאשר לך להביא כל ציטוט שתרצה מכל גדול בישראל שתרצה.
אבל להשתדל שיהיו דברים מדויקים כגון עם מקורות, או עובדות מכלי ראשון.
אלא, שאולי לא לזה התכוין ה'משורר' הרב @סכינא חריפא, ואולי בסכינו החריפה והמושחזת הוא יחתוך בפסקנות, ויפלה בין אלו שב'השקפה' לבין אלו שלא זכו לכך, וא"כ נמצאנו יגעים לריק חלילה.
ח"ו!!!
וכהודעתי הקודמת.
(הסכין החריף שברשותי, לא נועד להבדיל חלילה בין גדולי ישראל, כי אם בין אמת לשקר, ועיקר לטפל... והלוואי שאזכה להשתמש בו נכונה......)
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 23:38
אשכול זה נפתח כי באשכול השני יש דיונים וויכוחים, ורציתי שיהיה מקום עם ציטוטים מהגדולים בלי רוח מלחמה ושנאה בין הצדדים.
לכן הרוצה לריב יחזור לאשכול השני.
בדיוק כך!!!
רימון כתב:
13 ינואר 2022, 23:50
כמדומה ידידינו הרב @שראלטשיק יש לו מקורות שאפשר למלאות מהם כמה ספרים...
בבקשה, ממתינים!
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:24
על ידי שראלטשיק
אי אפשר לי להעלות הכל אבל אעלה קצת סחורה לכבוד שבת וטועמיה חיים זכו

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:24
על ידי שראלטשיק
כשיצא לחו"ל (בשנת תרכ"ז) הג"ר משה נחמיה כהנוב זצ"ל לערוך מגבית למטרת החזקת ישיבת עץ חיים עבר הוא לאניה דרך יפו וראה שם מה שהתחילו בראשונה לנטוע כרמים, וכתב אז ע"ז בספרו קונטרס שאלו שלום ירושלים בזה"ל "ובכל זאת עודנה מתנוססת במעלות ויתרונות נגד שארי ארצות. עוד היום הזה ניכרים בה היטב שבח הארץ הקדושה. ובכמה מקומות בתוך ילל ישימון על שיני סלעי אבל, ישעשע ירק דשא את עיני עובר, שם נטעי נעמנים ישגשגו כגן ה' פרי ישאו בלא עפר מדושן וזבל, כן נראה בה וניכר לעינים מה שאמרו חז"ל ארץ צבי כתיב בה, ועוד פלאים המפליאים אורה משארי ארצות, בלתי מה שנתקיים בה מה שכתוב ושממו עליה וכו' ולא יעבדו את האדמה כראוי, אין מי מטיב שדהו ואין מי עודר כרמו, כולה עלה קמשונים כסו פניה חרלים, כי ה' דבר שממה על הארץ דרכי ציון אבלות כו'. תתקיים גזירות השי"ת עד אשר ירחם ציון, כאמור "וזכרתי כו' וגם הארץ אזכור, עוד תטעו כרמים וכו'. ובאמת כעת סביבות יפו עיה"ק אשר התחילו בזמננו אלה להתיישב שמה עובדי אדמה ונוטעי כרמים עטרוה ופארוה בגנות נחמדים מכל עץ עושה פרי מסביב לעיר ומגרשיה ותהיה לנס ולתפארת ולתקוה טובה לכל דורשי ציון ואולי צמיחת קרן הוא אתחלתא דגאולה".
על ביאת הג"ר אברהם שאג, עם תלמידו הגרי"ח זוננפלד זצוק'"ל לארץ ישראל איתא "בצאתם את העיר יפו נכנסה העגלה אל שביל שמשני צדיו נטועים היו פרדסי יפו המפורסמים, וריח של תפוחים הגיע לנחיריהם. באותה שעה מלמל הצדיק מקוברסדארף )הג"ר אברהם שאג( עתה מומחשים לי ביתר שאת דברי הפסוק: "כריח שדה אשר ברכו ה'". וכי זכיתי מעולם לריח כזה של "חקל תפוחין קדישין", כפי שאני זוכה עתה? הלא זהו מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא, גן עדן עלי אדמות... ומכיון שהשתיקה הופרה, ענה התלמיד לעומתו: נו, הלא זהו מה ששנינו בסנהדרין "ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל, ופירש"י "כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר". באותה שעה נענה רבו והפטיר אחריו לאות הסכמה "יפה אמרת חיים בני", אין בכך כל ספק, הקץ מתקרב, יש לזרז את הסוסים שיגיעו מהרה לירושלים, שמא יבוא המשיח, ואנחנו משתהים בדרך"....
"כמה פחד ורחב לבבו (הגרי"ח זוננפלד זצוק'"ל) למראה ארץ ישראל ההולכת ונבנית, מושבות חדשות מוקמות במקומות שונים, שדות שוממות מוריקות מלא העין, ויעוד הנביא יחזקאל: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל", הולך ומתגשם לנגד עינינו, והלא כבר אמר רבי אבא (סנהדרין צח, א) כי בהתגשמותה של נבואה זו "אין לך קץ מגולה מזה". ("האיש על החומה" ח"ב, עמוד 139).
הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצ"ל: כשהגיע לארץ הקודש, אחזתו רוח קדושה של כיסופי גאולה, ועיניו לא שבעו מהביט בנופה של הארץ. בכל עת היה מזכיר את דברי הגמרא 'אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל'. ופירש רש"י כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה מזה'. (ספר אדמורי בעלזא.'ומביא גואל' עמ' 83)
"קריאה נאמנה" (שהתפרסמה בשעתו, וצוטטה בכמה ספרים) מאת הג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל: "... הבה נתבונן ונכיר את התפקיד הגדול המוטל עלינו לעת כזאת, אשר זכינו, אחרי כאלפיים שנות גלות מרה, לחזות בשיבת בנים בונים לגבולם בממדים ענקיים, והתגשמות יעודי הנביא "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל".
ז"ל הג"ר יוסף צבי הלוי זצ"ל גאב"ד תל אביב-יפה (הפוסק של הסטייפלר זצ"ל, לאחר פטירת מרן החזו"א זיע"א, מוסף יתד נאמן, דברים תשע"ב) "והיות שאמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל. וב"ה בימינו זכינו לראות בארצנו על הרי ישראל כרמים ופרדסים ומושבות ועיירות של אחינו בני ישראל כן ירבו" ('כרם הארץ' בהקדמה, ע"ב).
ז"ל הג"ר אברהם יעלין זצ"ל (מח"ס 'ארך אפיים' בהסכמת החפץ חיים) "עוד ראיה שהגיע זמן הגאולה, מגמרא (סנהדרין צ ח) דא"ר אבא אין לך קץ מגולה יותר מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי כי קרבו לבוא... ועינינו רואות איך שנתקיים נבואה זו, כי כאשר נודע מתורתנו הקדושה שארצנו הקדושה היתה המעולה שבכל הארצות, ועכ"ז הנה מעת גלו ישראל ממנה ונתיישבו שם הנכרים זה קרוב לאלפים שבה, נעשית כמדבר שוממה ותמאן לתת כחה ליושביה, וכתב הרמב"ן ע"פ ושממו וגו' הנ"ל, שכמה פעמים רצו המלכיות לעשות א"י ישוב טוב כשאר מדינות ולא עלה בידם, ועד אשר התחילו בנ"י לשוב שמה ולזרוע שדות ולטעת כרמים ולבנות בתים בה, שוב מראית להם סבר פנים יפות, והארץ נותנת יבולה והעצים פרים בעין יפה, כמאמרי חז"ל הנ"ל ,ועתה מי האיש אשר יפקפק עדיין אם הגיע זמן הגאולה ולא יאמין באותות חז"ל".
"נבאו שהאומות שנתישבו בארץ ישראל בימי הגלות לא יהיה להם קורת רוח בה, שלא תתן להם ברכה, ולא יוכלו ליישב הרק תהיה שממה. ונבאו שבעת שצריך להיות הגאולה תתן פריה לישראל בעין יפה, וזהו סימן המובהק שהגיע קץ הגאולה. וב' נבואות אלו ראינו שנתקיימו, לכן נודע מזה שודאי קץ הגאולה הגיע" (מאמר 'חיזקו אל תיראו', סימן יח, ל"ב, ל"ג).
וז"ל האדמו"ר הגה"ק ר' יוחנן טברסקי זצ"ל מטאלנא "והאמת שרואים זה בחוש, לפני שנים הייתי כאן גם כבחור וגם בתחילת המדינה, לא היה בכלל פירות טובים, ולא היה בכלל מבחר של פירות, אפילו תפוחים ואגסים לא היה בנמצא, וק"ו שאר פירות כי הארץ הייתה בשלטון של גויים, אפילו שהיו בה יהודים מועטים, אבל השלטון היה של גויים ולא גדלו הפירות, אבל היום ב"ה מלא פירות טובים, מתחיל להתנוצץ ההבטחה של לא תחסר כל בה, וזה סימן לשלטון היהודים בארץ. איתא בגמרא אם רואים פירות טובים בארץ ישראל אין לך קץ מגולה מזה, וקשה להבין דברי הגמרא מה העניין בזה? מה יש אם רואים פירות ומה זה קשור לגאולה. אבל לדברינו יובן, אם רואים שהארץ מתחילה להוציא פירות טובים סימן שהולכת לעבור לשלטון ישראל, שהרי בגלות צריך להתקיים הקללה "והשימותי את הארץ" שלא יהיה בארץ ברכה מיוחדת, ואם רואים את הברכה סימן מובהק הוא שהגאולה מתקרבת, וזה אין לך קץ מגולה מזה". (אמרתך חייתני' עמוד 286)
בספר דעת סופרים (יחזקאל עמ' שלג הערה ד) איתא "הנני מוצא לנחוץ להאריך כאן כאמור להלן בחודש אדר תשכ"ט נועדתי לשיחה עם אחד הישישים בין חכמי הדור הרב יוסף ברייער זצ"ל, ראש קהילת ישורון בניו יורק.. ענה ואמר לי: אתה עוסק בנביאים, אם כן אמור לי, הנה אם מסתכלים בספר יחזקאל ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. דומה שהנה זה הוא מה שמתרחש עתה בארץ...".
ז"ל הג"ר זכריה שטרן זצ"ל (רבה של שאוול, בעמח"ס זכר יהוסף) "כענין שאמר בסנהדרין "אין לך קץ מגולה מזה ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל". הכונה היא כפשוטו, שמעת החורבן נעזבה הארץ ונעשית לשממה מרוב המלחמות ודמי ההרוגים אשר שטפו בכל הארץ ונעשית גפרית ומלח שרפה כל ארצה... [עו]תה במקומות אשר תבוא יד חרוצים תשוב להיות מוכשרת להוציא פרי לעבדה תנובה מאה שערים, ולהוציא סגולת האדמה להיותה גם היום ארץ זבת חלב ודבש כאשר ישקדו עליה לחדש נעוריה, ואשר בקרבת ימי הקץ הנועד לבוא, יתן ד' בלב היושבים עליה לחדש פני האדמה לעבדה ולשמרה ולשובב שבותה לקדמותה בארץ הנשמה הזאת אשר המה יהיו עקבות המבשרים בבוא עיתה". (זכר יהוסף, תהלוכות האגדות, סוף פרק לג).
ובהאי ענינה ראיתי סיפר נורא לא ידוע על החפץ חיים, כפי שמסר הג"ר משה שפירא זצ"ל והנני להעתיק לשונו (מתוך שיעוריו, מפי אחד הכותבים) "ראיתי כתוב בגמ' סנהדרין (דף צח.) "אין לך קץ מגולה מזה", כן כתוב בגמ'. נבואה זו, באמצע נבואה זו, "אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא". ופירש"י אין לך קץ מגולה מזה, כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. הפשט, שנבואת יחזקאל, וכבר כתבו החפץ חיים ועוד הרבה, שזה המצב שלנו. כשתתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה אז יקרב הקץ, אינני יודע מה זה "יקרב", אבל אז יקרב הקץ זה גילוי שיקרב הקץ. על כל פנים זה מה שכתוב בנבואה זו, ומפורש בגמ' שזה נקרא קץ מגולה. הוא דבר ברור, שהוא קץ מגולה. קץ מגולה, זה הפשט שהקב"ה מראה שהגיע הזמן של הקץ. קץ מגולה, כשארץ ישראל תתן פריה בעין יפה.
בשנות צעירותי, שמעתי מעשה, ר' מרדכי סלונימער, הוא היה גאון גדול וצדיק גדול, והוא היה בידידות גדולה עם החפץ חיים. הוא פעם הגיע לביקור בארץ ישראל. הוא הגיע בסתר, לא היה תהלוכה, פאראד, לקראת ביקורו. כשחזר לחו"ל הוא שלח מכתב לחפץ חיים ותיאר במכתבו את מה שראה בארץ ישראל. אני שמעתי סיפור זה ממי שמע מעד ראייה, ממי שעמד שם כשהחפץ חיים פתח את המכתב. כשקיבל החפץ חיים את המכתב, הוא קרא את מה שבמכתב, ועודו אחוז במכתב הוא התחיל לרקוד מסביב לשלחן. הסתכלו עליו בתמייה, ושאלו את החפץ חיים, מה כבר כתוב שם? הוא ענה להם בהתרגשות והתלהבות, אתם שומעים מה שר' מרדכ'לה כותב, איהר הערט וואס ר' מרדכ'לה שרייבט, איהר הערט וואס ר' מרדכ'לה שרייבט?! כתוב שמגדלים ארבע עשרה סוגי ירקות בארץ ישראל. הוא ראה שבארץ ישראל במארק, בשוק, מוכרים ארבע עשרה סוגי ירקות. מה כבר יש לנו!? פה תפוחי אדמה, בצל, שום, וצנון. וואס האבען מיר, קארטאפעל, ציבעלע, קנאבעל, און רעטאך. והוא רוקד ורוקד מסביב לשלחן, באומרו איהר הערט וואס ר' מרדכ'לה שרייבט, איהר הערט וואס ר' מרדכ'לה שרייבט!!??.
פשוט, שהרקידה היתה על הקץ מגולה, תתן פריה בעין יפה. ארבע עשרה ירקות. מן הסתם ר' מרדכ'לה היה במחנה יהודה, במחנה יהודה מוכרים כל סוגי החמוצים, הפיצוחים, כל השנים מוכרים שם הכל. מה כבר היה שם, חובעזה וחיליבע, זה מה שהיה. על כל פנים, הוא ראה בעצמו ארבע עשרה ירקות, זייער גישמאק, זה מאוד נעים, החפץ חיים יצא מחוץ לעצמו מתוך התפעלות ושמחה, הוא דבר פשוט, שהשמחה של החפץ חיים הוא שמחה של קץ מגולה, שהקב"ה מראה לנו. זה דבר שהקב"ה מראה מלמעלה, כן כתוב באמצע הנבואה, והדבר ברור שהמדובר הוא על זמנים שלנו, המדובר הוא בתקופה זו". עכ"ל הג"ר משה שפירא זצ"ל.
וראיתי כתיב "באב תש"ע, בתקופה בה מפטירים בשבע דנחמתא, התקיימה הנחת אבן הפינה לישוב גבעת זאב החדשה. את המשא המרכזי נשא מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל, שקרא בהתרגשות: "כשעינינו רואות בהתגשמות חזון הנביאים על בניין ערי ציון לה' ולתורתו, כשנבנית עיר להגדיל ולהרחיב קדושת ירושלים, אין לך קץ מגולה מזה" (גליון קדושת ציון).
וז"ל האדמו"ר משומר האמונים בעל חוקי חיים זצ"ל "חז"ל אמרו אם ראית ארץ ישראל מוציאה פירותיה אין לך קץ מגולה מזה, וזה פלא כי כשהגענו לארץ ישראל ועד לפני ארבעים שנה לא היו יכולים להשיג כאן בארץ בננות ותפוזים וענבים, והיום ב"ה רואים שארץ ישראל מוציאה פירות טובות" (קול החצר גליון קלו).
ובספר אמונת עתיך (ח"ג דף קלט) להגה"צ ר' משה וולפסון שליט"א איתא בזה"ל "והגרי"ח זאננפעלד זצ"ל כשראה איזה פירות שגדלו בא"י היה שמח שראה בזה סימן להתקרבות הקץ כנ"ל בגמ'. והנה זה היה בזמנו כשעדיין היו הפירות מעטים בתכלית בכמות ואיכות, אבל בזמננו רואים ב"ה פירות נאים. וזה לי עשרים שנה שזכיתי להיות בכל שנה בא"י ותמיד רואים השתנות למעליותא בפירות א"י. וביחוד יש לציין שבשנה זו ראיתי את האתרוגים שהיו מהודרים מאד אשר עדיין לא היו כן מעולם וכן היה שפע הדסים מא"י והרי זה מסימני הקץ... ויש להתחזק בסימנים אלה כי בא מועד הגאולה ולהוסיף זכיות בכדי שנזכה לקיום הדבר".

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:26
על ידי לחשוב חשבונות
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:26
על ידי שראלטשיק
הכרזת בלפור
האדמו"ר הגה"ק רבי חיים שמואל שטרנפלד מחנצין זצ"ל
על האדמו"ר הגה"ק רבי חיים שמואל שטרנפלד מחנצין זצ"ל מסופר "מקורבו הגה"ח רבי אלטר הורברג ז"ל מרבני העיר שהיה מהיושבים ראשונה במלכות חנצין סיפר גם הוא דברים מופלאים מאותו חג. העיר קילץ דמתה אז לשדה קרב, שכן גייסות האוסטרים והגרמנים השתלטו עליה מבפנים, בעוד חילות הצבא הרוסי צרים עליה מבחוץ מן הגבעות שמסביב ושוטפים אותה כליל במטחי אש כדורים ופגזים. והנה ביום שמיני עצרת כשישב הרבי ר' חיים שמואל זצ"ל בסוכתו כדרכו בקודש, ורבי אלטר הורברג יושב לצידו, נשמעו כמה פעמים קולות נפץ עזים מפגזי הרוסים שהתרסקו אצל הבית ממש, לקול הפיצוצים נבעת רבי אלטר, ותפס בידית כסאו של הרבי בידים רועדות. אמר לו הרבי ר' אלטר ר' אלטר מה לך מפחד האם בגלל שאתה שומע אנשים אומרים כי זוהי מלחמת גוג ומגוג לא כן, הרי לא יתכן שזוהי מלחמת גוג ומגוג הלא במלחמה הזאת נמצאים בצבא הגרמני והאוסטרי חיילים מבני ישראל, ובצבא הרוסי גם כן נמצאים חיילים מבני ישראל, ואיש יהודי יורה באחיו רחמנא ליצלן, וסוף דבר יהיה שיתפשרו העמים ביניהם ויכרתו ברית שלום, ויתחילו לחשוב כי מן היושר להקצות גם עבור היהודים איזו פינה שטיקעלע ארץ ישראל, שטיקעלע ירושלים. ואח"כ יתחילו היהודים לרוץ שמה יעלו ארצה יתקבצו שמה, ואז שוב תפרוץ מלחמה שיילחמו הגויים נגד היהודים. ועל מלחמה הזאת יהיה מקום לחשוב אולי זו מלחמת גוג ומגוג" כה דיבר אליו הרבי ר' חיים שמואל זצ"ל ביום חג שמיני עצרת שנת תרע"ו האחרון לחייו, דיבר ולא יסף דיבורים מופלאים בחינת ואתה דניאל סתום הדברים וחתום עד עת קץ" (בלבת אש ח"א דף רסא).
הגה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטראה זצ"ל
בספרו של רבי יאקל סאווי רבה של עיר קאלק (מחוז לויצק) 'קרנות המזבח', נמצא אמרה לא-ידועה מהגה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטראה, המכונה ר' ייבא שחזה את הצהרת בלפור והבין שתהיה כשלב משמעותי לקירוב הגאולה. בהקדמתו לחיבורו הוא מביא מסורת ששמעה איש מפי איש עד לר' ייבא מאוסטראה: "קודם ביאת הגואל תהיה מלחמה גדולה בעולם אשר יקיף כמעט לכל העולם, ואחרית המלחמה תהיה לפשר שכל אומה ולשון אשר היה להם ארץ ומדינה בעולם מימי קדם, תוחזר להם. וע"כ תתעורר אז השאלה על ישראל שגם להם היתה ארץ ונחלה, ויסכימו כי יוחזר להם ארצם ארץ ישראל, ומזה תצמח הגאולה" .
האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב והאדמו"ר רבי משה הלברשטאם משינאווא זצ"ל
לקראת סוף המלחמה, התאספו בווינא עשרות אלפי יהודים פליטים מכל רחבי פולין. בתחילת תרע"ז הגיע שליח מיוחד מהרבי מטשורטקוב לרבי משה הלברשטאם אדמו"ר משינאווא, וביקש מהרבי משינאווא שיבוא אליו בענין נחוץ, אולם הרבי משינאווא לא הרגיש בטוב באותו יום, וביקש מהשליח שימסור להרבי שיבוא בעוד ימים אחדים. כעבור שעה קלה חזר שוב השליח, וביקש בשם הרבי מטשורטקוב לבוא אליו תיכף ללא דיחוי, כי הנושא דחוף מאוד. הרבי משינאווא יצא מיד לדרכו וביקש מר' שלום מאיר קוראל ללוותו. הרבי מטשארטקוב שמח לקראתו והכניסו לחדרו פנימה ומלבדם לא היה שם איש. הם דברו ביניהם שעה ארוכה, ובגמר השיחה צלצל האדמו"ר בפעמון עמד המשמש ופתח את הדלת ואז נכנס ר' שלום מאיר קוראל ושמע מפי הרבי מטשורטקוב: "הלא המלחמה תיגמר, ותינתן א"י ליהודים, ולמה לנו להשאיר את כל השלטון של א"י בידי החופשים? עתה עת לעשות!".
הגה"ק מאוסטרובצה זצ"ל
ומצינו שהגה"ק מאוסטרובצה זצ"ל אמר הצהרות בלפור שהיה בזמנו בזה"ל "נראה לי בענין זה בדברי חז"ל כדאיתא בויקרא רבא פרשה שמיני בסוף הסדרה (וז"ל המדרש שם "ואת החזיר זו אדום הוא גרה לא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה ולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה ע"כ) שהתנבאו ע"ז שהנוצרים יכבשו קודם הגאולה את א"י מיד הישמעאלים והם יחזירוה לישראל וכמו שראינו שנתקיים עתה בזמנינו".
ועוד הובא מהרה"ק זצ"ל בספר גאולת ישראל (מבעל ארך אפים) ממה ששמע מפיו הקודש, עוד בזה ז"ל "בענין זה שהוכחתי להלן אות י"א מדברי חז"ל שהתנבאו ע"ז שהנוצרים יכבשו קודם הגאולה את א"י מיד הישמעאלים והם יחזירוה לישראל וכמו שראינו שנתקיים עתה בזמנינו אמר טעם ע"ז שנצרך להיות יד הנוצרים באמצע ולא שישראל יקחוה מהישמעאלים בעצמם והוא לפי שהישמעאלים הרי נודע שאינם עובדי ע"ז וכל התפלות והתשבחות שלהם' דם רק לה' אחד והם רגילים הרבה בתפלות לה' וגם יש להם זכות המילה ואף שאינה בשלימות שהוא בלא פריעה ולא לשמונה ימים רק אחר י"ג שנה מ"מ קצת זכות הוא להם כמבואר בזוה"ק (וארא דף ל"ב) שבשביל זכות זה נתן להם הקב''ה את א"י בזמן הגלות עיי"ש ולכן אם ישראל היו צריכים לקחת א"י מיד הישמעאל בעצמו היה ח"ו קטרוג על ישראל שאינם ראוים ליקח הא מידם לכן סיבב הקב"ה זה שהנוצרים יקחוה מהישמעאלים וישראל יקחוה מהנוצרים ובזה לא יהיה עוד קטרוג על ישראל כי הנוצרים אין להם זכותים הנ"ל והוא ע"ד שאמרו עמון ומואב טהרו בסיחון וא"ת א"כ מדוע לא היה הקטרוג על הנוצרים שלא יקחוה מהישמעאלים הנה על כזה כבר אמרו חז"ל (סוכה נ"ב) שהשטן מניח את או"ה ואינו מתגרה רק בישראל ע"כ מהגה'"ק מאוסטראוווצא שליט"א".
הגה"ק בעל 'שם משמואל' זצ"ל
בימי הנהגת רבנותו של הגה"ק בעל 'שם משמואל' זצ"ל בעת שרעשה הארץ מקול השמועה שעלה זכרוננו לטובה על שולחן ממלכות הארץ, והבטחה ניתן לנו ממלכות ענגלאנד לבחר את ארצנו הקדושה, אז קרא מרן הקדוש לביתו איזה עסקנים חרוצים ואמר אליהם מרן הגה"ק זצ"ל "עתה שנתקיים בנו מה שכתוב 'קול דודי דופק פתחי לי' וגו', ונתן בלב ממלכות הארץ לבחר לנו את ארצנו הק', וכמו שנמצא לקצת הראשונים ז"ל שכמו בבית שני נפקדו ישראל על ידי כורש מלך פרס שהעביר קול בכל מלכותו, מי בכם בכל מלכותו, מי בכם מכל עמו, יהי אלקיו עמו ויעל וגו', כך תהיה תחילת הגאולה העתידה, שהשי"ת יתן בלב ממלכות הארץ לבחור לנו את נחלתנו. ע"כ חוב קדוש מוטל עלינו להתעורר ג"כ ולהכין את לבבנו אליו ית"ש, ולעשות גם אנחנו מצידנו כפי יכולתנו בחומר וברוח, והגיע העת לגשת אל המלאכה להרבות הישוב בארצנו על פי רוח התורה והמצוה" (אביר הרועים ח''א עמ' ק"ו(.
הג"ר שמעון סופר זצ"ל
והגאון רבי שמעון סופר בנו של הכתב סופר ז"ל כתב במכתב מיום ד' שבט תרפ"ה להגרי"ח זוננפלד זצ"ל בעקבות הצהרת בלפור בזה"ל "הנה בחסד עליון אשר נתן קצת חירות ויט עלינו חסד בעיני המלכים ונתן כבוד לישראל וממשלה בארצנו הקדושה..."
הג"ר יוסף חיים זוננפלד והג"ר יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל והעדה החרדית
"אחרי התמנותו של סיר הרברט סמואל כנציב עליון לארץ ישראל פירסמו מורנו והגרי"י דיסקין קריאה אל היהודים המתחילה בדברים אלה "הכרת תודה למיטיבינו היא אחת החובות המוסריות אשר בני עמנו מילאו אותן תמיד בחפץ לב, ולפיכך הנהיגו קדמונינו ז"ל להתפלל תפלת הנותן תשועה לשלומה של מלכות. וביותר תתחובב נפשנו לתת תודה למלכות בריטניה הגדולה הנאורה אשר הפליאה חסדה עמנו להכיר את זכות עם ישראל בארץ אבותינו ולהכריז על בנין ביתנו בארצנו הקדושה ולהציב לנו ניר בתוכה ע"י שלטון נציב עליון מקרב אחינו". (האיש על החומה ח"ג עמ' 354).
רבני היישוב הישן, ובראשם רבי יוסף חיים זוננפלד ורבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל בכרוז גדול שערכו נגד מערכת הבחירות, בחודש ניסן תר"פ כתבו בתו"ד בזה"ל "הכרוז נמען 'לאחינו שלומי אמוני ישראל באה"ק'... ואנחנו בתקוותינו שאם השי"ת יתן אותנו לחן ולחסד, והיא [שמירת המצוות] תהילתנו גם נגד העמים, והכרת ערכנו בעיני הממשלות הנאורות המכירות בחופש הדתות בכלל והמוקירות את עם ישראל בייחוד רק בגלל שמירתו את תוה"ק... ויתנו לנו יתד נאמן במקום הקודש כאשר ריחם עלינו בימי כורש המלך אשר פקד והרשה לעזרא ונחמיה להשתדל ביישוב אה"ק... יהי זה למלא דבר השי"ת ונביאיו שיתיישבו ישראל בא"י ללכת בדרכיו ולדבקה בתורתו... אולם יישוב אה"ק בלי תורה ומצוות לא זוהי התועלת ולא זוהי תקות ישראל, אשר אדיר חפצם לשבת על האדמה..." .
ובעוד כרוז מהעדה החרדית מאותו זמן איתא בזה"ל "אנו חוזרים להצהיר בזה את אשר נתפרסם כבר ע"י מרן הגאב"ד שליט"א, (הגרי"ח זוננפלד זצ"ל) כי גם בדברים שבכתב שנמסרו ללורד נורטקליף וגם בדברים שבע"פ לא היה ח"ו שום התנגדות לישוב ארץ ישראל ולא להצהרת בלפור. היהודים החרדים הם שיסדו את הישוב הקיים של ארץ ישראל, הם הם שמסרו את נפשם עליו, והם הם המוכנים למסור נפשם בעד עתידו וקיומו על יסודות בריאים ומוצקים, ועפ"י חוקי התוה"ק הכתובה והמסורה. ובטוחים אנו כי קהל החרדים בגולה אשר גם נפשם משתוקקת להתפתחות הישוב בארץ ישראל יצטרפו אתנו בעבודתנו הקדושה לטובת הישוב ולהחזקת תורתנו הקדושה".
כותב המנהיג והאידולוג האגודאי ד"ר יצחק ברויאר בספרו מוריה: "איפה הגולה התורתית? שאל אותי רבינו הגדול רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בשנת תרפ"ו, איפה הגולה התורתית? וכי היא אינה רואה כאן אצבע אלהים?.
הנה אני מבין היום את תפילת מוסף של יום טוב: "ומפני חטאנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו". – גלינו מארצנו ע"י השם ב"ה, ואחרי כן התרחקנו בעצמנו מאדמתנו! הכי חדלנו לחכות כל רגע ורגע? נניח שאלפיים שנה לא נפל שום גשם מהשמיים, והנה פתאום נראה ענן קל מאד, וכי לא יזדעזעו כלם ויאמרו במתיחות יתירה: "טאמער דאך טאמער דאך..." (שמא בכל זאת, שמא בכל זאת...), וכי המנדאט אינו לפחות ענן קל כזה?" (האיש על החומה ח"ג עמ' 351).
כתב בספר מבשר טוב (פר' כי תשא) "כדי להרגיע את התחושות האלימות הגיב הרב זוננפלד באופן נדיר לעיתון דואר היום של איתמר בן אב"י שהפנה אליו שאלה גלויה: האם היתה מחאה נגד הציונות בשיחה עם הלורד, והאם השיחה היתה על דעתו ובהשתתפותו. הוא השיב ואמר שאכן הפגישה היתה בפקודתו, אם כי לא בנוכחותו. אך בשום פנים לא הובעה בה שלילה של רעיון הצהרת בלפור והקמת הבית הלאומי, שאליו יש לו יחס חיובי. כל התנגדותו היא ל"ייפוי הכוח שהציונים לוקחים על עצמם כבאי כוח לכל ישראל".
הג"ר יוסף צבי דושנסקי זצ"ל
וזה מה שדרש הג"ר יוסף צבי דושנסקי זצ"ל בוועידת פיל להבריטים בענין הקמת מדינה לכלל ישראל "ובשם עם התורה שאגודת ישראל רואה את עצמה זכאות לדבר בשמו הנני מבקש שברוח והכונה של המנדט שהועמד באופן כה נפלא לעזרת יעודו הנביאים לא תעשונה הגבלות בעליה וברכישת קרקעות, וברוח וכונת המנדט תנתן אפשרות להקים בארץ זו ארץ הנבחרת מאת ההשגחה העליונה בית נכון לא רק לעם ה' כי אם גם לתורת ה', אחת שאלתי אותה אבקש תנו עיניכם ולבכם אל מצב וגורל רבבות אלפי ישראל בנים הנדחים ממקום ירושת אבותיהם אשר מאז הצהרת בלפור נתחזקה בהם התקוה להגשמת שאיפתם ועיניהם נשואות עתה אל מע"כ נא לא לאכזב את תקותם", והיינו שהגה"ק זצ"ל הבין שהמנדט של הצהרת בלפר היתה חלק וסיוע מיעדי הנביאים לשובת בנים לגבולם, וביקש מהבריטים שהם ימשיכו בזה הרוח באופן שיהיה "הקמת המדינה" נכון גם לתורת ה'.
האדמו"ר הזקן רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, והאדמו"ר רבי אברהם אלימלך מקארלין זצ"ל
בעת הכרזת הספר הלבן שביטל את המאנדט והגביל את שטחי היהודים בא"י, שהה בארץ ישראל רבי אברהם אלימלך אדמו"ר מקארלין, וביום כ"ח באייר (17 במאי) ביקר את רבי ישראל פרידמן אדמו"ר מהוסיאטין, זקן האדמורי"ם, ושטח בפניו את שאלותיו שהטרידו אותו לרגל המצב המאוים ששרה אז. תוך השיחה הביע הרבי מקארלין את חששו שבעקבות האכזבה הרבה ברחוב [על ביטול התחייבות הממלכה] רבים יפלו ח"ו מאמונתם הצרופה?!
על כך ענה לו: וכי מדוע ייפלו רבים מאומנתם ח"ו, וכי גאולת הארץ תלויה בהבטחת המנדט; הרי הבטחת הייתה רק אמצעי בידי ההשגחה העליונה לאפשר לישראל לבנות ערים בא"י ולזרוע שדות ולנטוע כרמים, כדי שלא תהיה נשמה בעת ביאת המשיח, ובני ישראל בנו בעז"ה ערים, תקנו דרכים ונטעו כרמים, ועץ השדה ייתן פריו, והלא זהו מסימני הגאולה, כמאמר ר' אבא בגמרא סנהדרין דף צח, והם מוסיפים בעז"ה לבנות ולנטוע בא"י, ואיך זה יפלו מאמונתם ח"ו?!
האדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין זצ"ל
רוח דבריו אלו של הרבי מהוסיאטין ניכרת גם בתורות של חתנו רבי יעקב פרידמן ממלא מקומו באדמורו"ת הוסיאטין. בשבת פרשת במדבר תרצ"ט, תיכף עם פרסום הספר הלבן הקדיש את תורתו בגנות הממלכה, ואינו שוכח את ההצהרה שהבטיחו: "אנו מאמינים ובטוחים על הבטחות נביאנו אשר דברו בשם ה', ואשר לא יפול מדבריהם דבר ארצה כבוא מועד, ולא הצהרת בלפור והבטחות אנגליה. אנו יודעים מאז ומעולם אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר". להלן הוא מפליא את ההזדמנות שניתנה ליהודים לעלות ולהתיישב בארץ, עקב הצהרת בלפור, וטוב שכך. באמצע המהומות שהיו בת"א: "גם כניסת היהודים לא"י אינה תלויה ברצונה של אנגליה אלא בחריתת שם ה' על הבנין. בנין צריך לשאת עליו פתוחי חותם של מלך מלכי המלכים, ואז יתבטלו כל העיכובים לכניסתנו לא"י" .
ועוד הראה לדברי רד"ק כמקור לאתחלתא דגאולה להצהרה, על הפסוק 'אל תבטחו בנדיבים ובבן אדם שאין לו תשועה' (תהלים קמו, ג) כתב הרד"ק: "שאם לא ברצון האל יתברך, אין ביד האדם להושיע חבירו מצרתו, כי לה' לבדו התשועה, והוא יסובבנה ע"י בני אדם. כמו שסיבב תשועת גלות בבל ע"י כורש, וכן לעתיד יסבב גאולת ישראל ע"י מלכי הגוים, שיעיר את רוחם לשלחם... וזה יהיה לפי שבטחו ישראל בגלות באל יתברך לבדו" (אהלי יעקב, עמ' שח).
הג"ר יוסף לייב בלאך זצ"ל
"סיפר לי רבי אלי' מאיר בלאך זצ"ל כשיצא הצהרת בלפור עשו צעדה בעיר טלז וכשעברו על ביתו של הטעלזער רב רבי יוסף לייב בלאך זצוק"ל ביקשו ממנו לצאת במרפסת לומר כמה דברים. וכך אמר הצהרת בלפור היא מן השמים, אולם הדבר תלוי איך נקבל אותו, אם נקבל אותו כמו שצריך אז מונח בזה קודש קדשים, אבל אם לא נקבל אותו כמו שצריך אלא עם שכל אנושי אז יכול להיות מזה גיהנום לכלל ישראל" .
המלבי"ם
ויש לציין לדבריו הפלואים של המלבי"ם בביאורו לספר דניאל. המלבי"ם הוא המפרש היחידי מבין פרשני ספר דניאל המאוחרים שמפרש ומבאר את מועדי ה'קצים' כמכוונים לתקופתו הוא. הוא אף קבע להם תאריכים מדויקים. לדעתו יהיו כמה שלבים לגאולה, החל משנת תרע"ג ועד שנת תרפ"ח! (סוף ביאורו לדניאל). הסופר משה צינוביץ יודע לספר שדברי המלבי"ם עשו רושם אדיר בשעתו, שאחרי ההצהרה ראו רבים בדבריו דברי חזון (שנה בשנה, תשמ"א, עמ' 432). הצביע לדבריו הרב שמואל יהודה שטייגר מבערעזנא שב'קץ' זה כיוון המלבי"ם יותר מקודמיו, (אבני שיש, מונקאטש תרפ"ח, עמ' ע.)
האמרי אמת
במכתבו במפורסם של האמרי אמת מא"י ז' אייר תרפ"א כתב בזה"ל "אמת כי הוחלט גם בווין (היינו הצהרת בלפור) לבל לגרום נזק להבטחת הזכיות שנתנו לנו בא"י, ואפילו ח"ו לאחרם, כי יבוא הטוב מכל מקום" (אוסף מכתבים דף ע"ח).
האור שמח
האור שמח הג"ר מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל כותב באגרת "אמנם כעת הסבה ההשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסאן רימו ניתן צו אשר א"י תהיה לעם ישראל וכיון שסר פחד השבועות וברשיון המלכים קמה מצות ישוב א"י ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה (ספרי פ' ראה) למקומה ומצוה על כל איש לסייע בכל יכלתו לקיים מצוה זו, ואולי על זה נאמר (ירמיה לא כא) עד מתי תתחמקין. ואם יתן השי"ת ויתרחב הדבר ויפרח כשושנה כמו שנגדלו בימי ארתחששתא, אשר היו נתונים תחת מלכות פרס "דובא ניידא" (קידושין עב.) ואף כי תחת ממשלה ארץ האיים בריטניא המתונה אז בטח הוא ענין העומד ברומו של עולם".
האחיעזר
רמז לתפיסה זו נמצא חבוי אצל רבי חיים עוזר מווילנא. בהקדמתו לחלק השלישי ל'אחיעזר' שכתב בדם-לבו עם פרוץ השואה, כ'שעם ישראל טובע כולו בנהרי נחלי דם', הוא מבכה שלמרות שהיתה הזדמנות להצלת העם, עם "האור אשר זרח לנו ממזרח מארץ חמדתנו, ארץ הקודש אבל כעת [עם פרוץ השואה] הועב בענן כבד, אשר לא נדע מה יולד יום' .
החפץ חיים
ידוע מה שכתב בנו של החפץ חיים "זכרנו בשעה שממשלת האנגלית היציעה את הדקלרציה הבלפורית היה החפץ חיים ז"ל שמח מאד מזה והיה אומר כי רואה בזה אתערותא דלעילא בענין הגאולה ודבר אז דברי אור החיים הקדוש בענין וקם שבם מישראל עיין שם אבל היה אומר כי מתירא כי החפשים לא יקלקלו חו"ש בבואם שם והיה אומר הרבה פעמים כבר היה זמן רצון אבל הדורות קלקלו" (כתבי החפץ חיים).
הגר"א וינטרויב זצ"ל
ובביאור דברי החפץ חיים האריך הגר"א וינטרויב זצ"ל בכמה מקומות ונעתיק מדבריו (ספר בסוד ישרים פסח תשס"א) וז"ל "בשנת תרפ"ב אחרי מלחמת העולם הראשונה דברו חבר הלאום דאז לעשות מארץ ישראל בית יהודים ולהרשותם לחזור לא"י. ספרו אז להחפץ חיים ז"ל ואמר שזהו פקידה מן השמים, אבל חוששני שהחופשים יקלקלוהו ע"כ. ביאור הדברים כי במגילה (יב) גם כן אמרו על הכרוז דכורש שנתן לבני הגולה רשות לחזור לא"י ולבנות בית המקדש דזה היה פקידה, אבל לא קץ הגלות. אבל נבאר דבריו במ"ש אבל אני חושש שהחופשים יקלקלו...
והמלחמת עולם לפני זה היה רק ממהלך ההעדר שקודם אל ההויה... ומהשמים נפקדו ישראל שיתרקם מזה מהלך חדש.
כתיב בסוף תוכחת בחקותי (ויקרא כ"ו מ"א) אף אני אלך עמהם בקרי אף דכתיב מקודם והתודו את עונם וכו' והבאתי אותם בארץ אויביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם, ואחר כך וזכרתי את בריתי יעקב וכו' והארץ אזכור. ותמה שם הרמב"ן מהו פי' והבאתי אותם בארץ אויביהם, הלא כל זמן הגלות היו כבר בארץ אויביהם, ותירץ שם הרמב"ן בדרך נפלא כי כאן מדובר אחר פקידת כורש וחזרו עם זרובבל כארבעים אלף איש, אבל בהיותם בא"י היה להם צרות גדולות ופחדים מאויביהם ושונאיהם שם שהעיקו להם מאד והיה להם הרגשה שהם עדיין בארץ אויביהם ולא באו אל המנוחה בחזרתם לארצם על אף הפקידה שהיה אז, וסיבת הדבר היה להביאם אל קיום החזון דאו אז יכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עונם (ויקרא כ"ו מ"א).
וכבר התבאר לנו כי מהלכי בחקתי נכללים במהלכי גלות אדום, וכן הוא כאן דהגם דפקע זכות ישמעאל מא"י, וגם היה התעוררות של פקידה, מכל מקום אם לא יגיעו אל יכנע לבבם וכו' אז יתחדש כאן מהלך דארץ אויביהם, וע"ז אמר החפץ חיים ז"ל אבל אני חושש שהחופשים יקלקלוהו, היינו להפוך מצב א"י לארץ אויביהם ח"ו.
וכן היו הרציחות ופרעות בשנת תרפ"ח ולא היה שקט עד מלחמת עולם הב' אז היה לאותו רשע ראש ממשלת גרמניה דאדום שאיפה של גזירת המן לא להשאיר זכר מישראל, והגיע לשיא גאוה כאשר חייליו במצרים עמדו כמהלך שבוע א', להגיע לירושלים. והביע אז ברוב שחצות כי עומד ליכנם לירושלים, זהו הנסיון לעקור לגמרי התחדשות הפקידה. ידוע דבעת עלות אותו רשע על כסא השלטון כבר גילה דעתו אז שמטרתו הוא שלא ישאיר זכר מכלל ישראל ר"ל, סיפר זה להח"ח ז"ל אחד ממקורביו וענה זה לא יעלה בידו דכתיב "והיה המחנה הנשאר לפליטה" (בראשית ל"ב מ'). חזר ושאל השואל איפה יהיה המחנה הזאת דהרי מדבר על כל העולם, אמר הח"ח ז"ל ובהר ציון תהיה פליטה, (דברים שנאמרו אז ברוה"ק) והיינו דאל המקום שחלה בו הפקידה לא יגיע כחו להחריב, וכאן עוד הפעם היה מלחמת עולם איומה מאד והוא עוד שלב של נסיון לבטל ההוי"ה וההעדר שקדמו מלחמות, הוא עוד הפעם ערעור על יציבות העולם, ובזה אפשרות עוד לחדש המשכה הלאה בהפקידה והיה צריך להגיע אל שלב בהפקעת שעבוד מלכיות וע"ע היטב בראב"ד פ"ב דעדיות וכאן נהפך עלינו הגלגל ונכנסו רשעים לכסא השלטון וכנסת ישראל נדרסת תחתם" ע"כ ספר בסוד ישרים.
ובשים לב לדבריו הנפלאים יראה שפקידה משמים א"א לבטל, רק הנידון הוא בזרירות התקדמות הענינים, שכפי הזכות והחובה יהיה המהירות של ההתקדמות, וכבר היה כמה שלבים של פקידות והתקדמות, א) ההכרזת בלפור, ב) המצב היהדות של אחר מלחמת עולם השניה, ובזה נאריך כעת בסימן הבא.
הג"ר יחזקאל אברמסקי זצ"ל
ז"ל הג"ר יחזקאל אברמסקי זצ"ל (בספרו ארץ ישראל נחלת עם ישראל) "ישרת לבו של הקולונל פ. מ. סקוט העמידה אותו על האמת בהערכתו את הצהרת בלפור בדברים נכונים כאלה "בחלקה של אנגליה נפל כבוד גדול קרענו מן התנ"ך דף שחרותה עליו הנבואה העתיקה ביותר, ועל השטר של האלקים הוספנו את ערבותו של העם האנגלי, לחתימה כזו אין האומה יכולה להתכחש"".
עוד מדבריו "אנו היושבים על מדין רואים חובה לעצמנו לפרסם את דעתנו דעת תורה בנידון זה, הקשר ההיסטורי הנזכר במנדט (הבריטי) יסודו בהבטחה האלוקית החקוקה בתורה, וכשם שתורתנו הקדושה שהיא דברי אלוקים חיים היא נצחית, כך ההבטחה היא נצחית" (מלך ביפיו ח"א 495).


Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:27
על ידי שראלטשיק
חסד ה' בהקמת המדינא
לאחר שהקב"ה התחיל לקבץ הגליות לארץ ישראל (והיום כבר יש יותר יהודים בא"י במדינה אחת, מכל מדינה אחרת, וכמעט רוב העם שם כידוע) ועשה כן ברשיון מלכי אומות העולם כאשר אמרו רבותינו שיעשה כן, ענין הקמת מדינה הוא המשך מוכרחת ולא רק ענין אפשרי, כאשר אמרו חז"ל "שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג' ב').
אבל באמת הוא יותר מזה שאין זה רק מוכרח מסברא, אלא שעל זה גופא כוונו בעיקר רבותינו הנ"ל אשר אמרו שאומות העולם יסכימו "למסור ארץ ישראל" לבני ישראל, שהכוונה במסירת ארץ ישראל שאנו יהא שולט עליו, ולא רק שנוכל לשוב.
אך כאשר עמדו בראשו שונאי הדת, נהפוך שמחתינו לאנחה כאשר אמר החכם מכל אדם "במשול רשע נאנח העם", וכאשר התבטא החזון איש פעם "קטני דעה שמחה וששון אצלם על הורדוס שעלה למלוך (מעשה איש ח"א דף רלב) וידוע עד כמה צרות עשה הורדוס המלך להחרדים לדבר ה' מכלל ישראל, שהרג כל הצדיקים, כן בענינו א"א לשמוח מחתת הרשעים העומדים בראש.
וכן כששאל הגר"ב מנדלסון זצ"ל את החזו"א "מה פשר התופעה הנקראת מדינה" השיב החזו"א "כדרך שאין קורין שם לתינוק קודם לברית מילה המכונה יודישן' כך לא נקרא שם לחזיון החדש בארץ ישראל בטרם עשינו אותו יודישן'". וכבר אמר החזו"א שזה עתידה לבא כאשר איתא בספר "במחיצתם של גדולי התורה" (ח"א דף 25) וז"ל "כאשר פעם שאלתי אותו ביאוש "הרי החילונים הם רוב מוחלט בכל מקום, ואנו איננו אלא מיעוט בלתי מורגש, מה עתידה של היהדות החרדית כן בארץ" מרן הסביר לי בפשיטות כי אין מקום לדאגה "המערכה בין החרדים והחילונים לא תוכרע בממשלה ובכנסת, כי אם במשפחות שלנו. הם גוזרים כרת על עצמם בכך שאינם מעוננים בילדים, אם רק נצליח לחנך את ילדינו בדרכנו, הניצחון אתנו", והיינו שהחזו"א האמין שבסופו של דבר יהיה נעשה "יודישן". והיינו שזהו מפלאות דעים להנהיג כלל ישראל באופן זה להביאנו ארצינו הקדושה תחת שליטת הערב רב, אשר בסופו של דבר יתהפוך לקדושה.
וכן החפץ חיים שהבאתי מדבריו הנ"ל על האפשריות של כלל ישראל לאחוז בא"י ע"י הסכמת האומות, ג"כ אמר כדברי החזו"א הנ"ל כאשר העיד מרן רבי איסר זלמן מלצר "היה זה לפני מלחמת העולם השניה. ישב פעם מרן ה'חפץ חיים' ולידו תלמידו הגדול רבי אלחנן וסרמן. נאנח ה'חפץ חיים' ואמר "אני רואה עננים שחורים אשר מתקדרים על שמי אירופה, סכנה נוראה מרחפת על כלל ישראל". נחרד רבי אלחנן וסרמן ושאל, "ומה יהיה?". השיב לו ה'חפץ חיים' ואמר "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש". הוסיף רבי אלחנן ושאל "הרי שם בארץ ישראל מתגברים החילוניים, מורדי אור התורה". ענה לו ה'חפץ חיים' ואמר "'והיה קודש' הנביא משתמש כאן בוא"ו ההיפוך על־מנת להשמיענו שבסופו של דבר תהיה בארץ ישראל מהפכה רוחנית לקדושה ולטהרה, 'ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש'".
וכן איתא בספר על הגאון רבי שרגא פייול מנדלוביץ "כן סבור היה, שעלינו לדון את המדינה באשר הוא שם כמו שאמר הקב"ה למלאכים בנוגע לישמעאל. מדינה זו, הסביר, היא כדוגמת תינוק שנולד זה עתה, ואמנם יש מי שמגיח מבטן אמו בלידה רגילה כשהראש יוצא תחילה, ויש מי שבא לעולם בלידה הפוכה כשהרגליים יוצאות תחילה זוהי בהחלט לידה קשה והרת סכנות, זוהי לידה שלא בדרך טבעית, אך גם בלידה כזאת עשוי הילוד לצמוח ולגדול ברחמי שמים אדם בר קיימא. לאמור גורלו של ילוד כזה לא נחרץ מראש למות ועתידו מותנה באופן התפתחותו. נכון המשיך שהמדינה לא יצאה עם הראש תחילה דהיינו שגדולים והכשרים שבישראל מתווים את דרכה, המצב הוא הפוך, הרגליים יצאו ראשונה אבל גם בלידה כזאת הדבר אפשרי שישתלשל ממנה יצור טוב ויפה. ומי יודע אפשר לכך נתכוונו חז"ל באמרם (ילקוט שמעוני עמוס תקמ"ט) אם ראית דור מחרף ומגדף צפה לרגלו של משיח".
וכן סבר הרבי מסוכטשוב האדמו"ר רבי דוד בורנשטיין בעל חסדי דוד בן השם משמואל כאשר הביע את דעתו בעד מדינה יהודית באלול תרצ"ז, וכה דבריו נאמר בגמרא שאינו רשאי להעביר נחלה מברא בישא לברא סבא מבן רע לבן טוב משום דלא ידענו מאי זרעא נפיק מיניה כתובות נס וכן במצבה של ארץ ישראל אין אנו יכולים לדון לפי המצב כעת שיוכל להיות דור העתיד טובים וישרים ובהדי כבשי דרחמנא למה לך העיקר להשתדל אשר מדינת היהודים תתנהג על פי התורה (מלכות בית דוד דף 283).
וכן הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל מזה עצמו שהוקם מדינא לישראל באופן פלאי, קבל תקוה על העתיד שיהיה טוב לישראל, וז"ל "ואת אשר שמעתי בבואי לפה, מהחסדים הגדולים אשר עשה ה' עִּם עמו ועִּם ארצנו הקדושה, כי לא היה שום מקום בטבע, שיהיה נשאר המקום בידינו רחמ"ל. רק רחמי שמים נתן לנו שארית ופליטה, וזה נותן לנו תקוה ובטחון על העתיד" (שם אור יחזקאל, מכתבים, מכתב נה).
והדבר מוכרח היות שזהו חלק מהתהליך של חזרת כלל ישראל לארץ ישראל כאשר ניבא הנביאים והורינו חכמינו ז"ל, כאשר נתבאר בס"ד. וממילא עם כל החבלי לידה שעלה הורדוס וחביריו בתחילה למלוכה, אין לנו להתעלם ממה שכן טוב לנו מאת ה' בענין זה, כאשר הורינו רבותינו זצ"ל.
אמרי אמת
אודות ענין הקמת המדינא אמר האמרי אמת בשעתו שהוא בגדר קמעא קמעא, וז"ל האדמו"ר הבית ישראל במכתב בשעת הקמת המדינא אודות דעת אביו הגדול "ב"ה יום ב' תצוה ירושלים ת"ו, שלום וכ"מ לכבוד בן ידידי היקר מו"ה שמחה שיחי' מחמת שיבוש הדרכים ומהמצב השורר כעת בכאן יכול להיות שנאבדים מכתבים על הדרך ע"כ אני כותב עוד... אודות שאלתך בענין השמועות מכ"ק אא"ש אין לי ידיעה מה מפרסמים משמו האמת הוא שעוד לפני חצי שנה אמר את מאמר חכז"ל המובא בירושלמי ברכות (וגם ביומא פרק אמר להם הממונה) כך הוא גאולתן של ישראל קמעה קמעה פי' מעט מעט כמו (אילת) השחר שזורח מעט מעט..." (היכל הבעש"ט י"ד דף פט, וכן הוא בבית אבי ח"ה סי' ס"ט).
האדמו"ר מבעלז זצ"ל
"אור ליום ג' פרשת שמיני שנת תש"ט לפ"ק שאלתי את כ"ק אחי שליט"א ז"ל (מרן מהר"א זי"ע) בשם כ"ק רבי יעקב יוסף שליט"א (אדמו"ר מסקווירא זצ"ל חתן הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא הי"ד זצל"ה) מהו אומר לתקומת מדינת ישראל ועל המתרחש בארץ ישראל. ואמר לי כ"ק אחי (שליט"א) ז"ל להשיב לו בזה הלשון "פאר דער האנד איז עם פאר יודען א שטיק ישועה ווי דען וואלטען יודען זיך געהאט ווי אהין צו טוען העיקר שיהיה שלום ומנוחה ושיעזור השי"ת משיח זאל קומען" עד כאן לשונו הקדוש אות באות".
(חתנא דבי נשיאה של האדמו"ר הרה"ק המהרי"צ מליובאוויטש זצ"ל הגה"ח רבי שמעריל גור אריה הגיע לביקור בארה"ק בעת ביקורו) "השיחה עם רבי שמעריל זצ"ל נמשכה כשעה וחצי הוא שאל את מרן זצ"ל בשם חותנו מה דעתו של מרן בנוגע למדינה מרן זצ"ל ענה לו שמאות אלפים של יהודים ניצולי שואה שוכנים במחנות בארצות אירופה ואין להם לאן ללכת ופה במדינה מקבלים אותם ברצון ודואגים להתבסוסם, מרן זצ"ל אמר לו את הווארט הידוע ממרן המב"ק מהר"ש זצ"ל מה שכל העולם אומרים לפני קידוש ואנחנו אומרים זאת לפני מנחה בעש"ק בזמר "וברוכים הם שתרחמנו עוד בגלותנו לגאלנו", די היה אם נאמר שתרחמנו לגאלנו', אלא הענין הוא לעתיד לבוא יהיה אי"ה הכל בתכלית השלמות, אבל אנחנו מבקשים מהשי"ת שישפיע לנו כעת לעת הגלות מהגאולה שעתידה להיות במהרה בימינו, וזה הענין שתרחמנו עוד בגלותנו שגם בזמן הגלות יושפע לנו ניסים וישועות בכדי שנוכל להתקיים גם בעת הגלות".
על הפעם הראשונה שבא הבבא סאלי זצ"ל לבקר את האדמו"ר מבעלז מסופר בזה"ל "הוסף אדמו"ר (הבבא סאלי) ושאל אם כבוד הרבי (מבעלז) מסכים כי המדינה היא אתחלתא דגאולה כפי שאומרים חוגים מסויימים. לא ענה הרבי ישירות כי אם הפטיר בקצרה טוב שיש מדינה שהיא מקום מפלט ליהודים פליטי השואה בתוך הדיון הוסיף האדמו"ר להקשות ולחץ בנקודה הרגישה שהכאיבה לו מאוד איך כבוד הרבי מפרש את המצב הרוחני הירוד ורוח החופשיות ושנאת הדת הוא אף אמר לרבי כי מרוב צערו הגדול מהמצב הירוד הוא שוקל בדעתו לחזור לחוץ לארץ ולעבוד שם את ה' בקדושה ובטהרה כפי שהיה בחו"ל עד כה.
הרבי מבלז לא הסכים שרבינו יעזוב את ארץ הקודש ואמר בנחישות למרות כל הבעיות הרוחניות הקשות כך צריך להיות לעת הגאולה וכי הדבר הכרחי לקבל את המדינה בתערובת טוב ורע ודהיינו דתיים וחפשיים" (הסאבא קדישא בבא סאלי דף קכא).
הגאון רבי שרגא פייול מנדלוביץ זצ"ל והגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל
בספר שלוחא דרחמנא (דף 498) על הגאון רבי שרגא פייול מנדלוביץ זצ"ל איתא בזה"ל "והנה נתקבלו תפילותיו בשמים העולם של הגויים הכיר סוף סוף בזכות עם ישראל לשוב אל ארצו ולפתוח את שעריה בפני כל היהודים שרידי החרב שגורשו ונרדפו עד כה מארץ לרעותה. כאיש ההלכה הגיב רש"פ על המאורע בשעת רעוא דרעוין בשבח ובהודיה לאלקים הטוב והמיטיב הוא השולל כל ימיו את הציונות נתמלא עכשיו גילה ברעדה וזאת מבלי שיחול שינוי כחוט השערה בהשקפת עולמו.
בודאי היו נהירים לרש"פ היטב כל צדדי הנושא מדינה עברית, ובעיקר הלבטים מסביב לו אשר כירסמו זה כמה בתודעת יהודים כשרים לפי שרוב פרנסי המדינה ויוזמיה התרחקו מאד מרוח ישראל סבא והתכוונו שיהיה ככל הגויים בית ישראל רחמנא ליצלן. אף על פי כן הרגיש בעומק לבו כי ההכרזה באו"מ כשלעצמה יש בה משום בשורה משמחת ליהודים, בכל מקום שהם, והוא באופן אישי התנהג בהתאם להרגשה זו.
מאוחר יותר אף קיבל אישור להערכת דברים זו מפי הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל ראש הישיבה מלייקווד שהסכים עם רש"פ כי בשעת מעשה ביום ההצבעה באו"מ בודאי היתה זו בשורה טובה שיש להודות עליה לאלקים.
גם ידעו כמה נחלי דמעות שופך רבם כל הותיקים שידעו תלמידיו ימיו על צרות ישראל היטיבו באותה שעה להבין לנפשו ההומיה שכלתה לראות כבר אי פעם בטובתם עיפה נפשי להורגי קרא פעם בנהמת הלב וכולי כמיהה עזה שתרום סוף סוף קרן ישראל המבוזה כל כך בעמים אם תינתן לנו הארץ בודאי יגדל כבודנו בגויים אך יש לדעת כי לא האו"מ מעניק לנו את אלא יד ה עשתה זאת.
רש"פ כמובן מאליו לא חשב אף רגע במונחים של "אתחלתא... וכדומה הוא לא הסתיר גם עתה את החששות הכבדים שקננו בלבו ביחס לצביון היהודי של המדינה בעתיד בגלל כוונותיהם הגלויות והסמויות של ראשי המחנה הציוני ופעיליו חילוניים ודתיים לאומיים שלא היו לגביו בגדר חידוש. ברם יחד עם זאת ראה בעצם המיפנה שהתחולל בעמדתן של אומות העולם כעין גילוי של הארת פנים מצד ההשגחה העליונה (בהגדרה כעין זו התבטא גם הגרי"ז סולובייציק זצ"ל גאב"ד בריסק הסכמת האו"מ להקמת המדינה היתה חיוך מאת ההשגחה העליונה אך השולטים בה קלקלו אותה)...
והגיד רש"פ בבירור את דעתו כי אף מי שרואה בעליית הציונים לשלטון בא"י משום צרה אין לו להישאר כפוי טובה להקב"ה בעד אותו חלק של חסד ודאי דהיינו בעד פתיחת שערי א"י שהיתה סגורה ומסוגרת עד כה בגזירת "הספר הלבן" שגזר השלטון הבריטי, ליהודי פליט ונרדף יוכל מעכשיו להימלט אליה ולמצוא מנוח. משל לאדם שמת עליו אביו והוריש לו נכסים שמחוייב לברך בו זמנית הן על הרעה דיין האמת, והן על הטובה הטוב והמטיב מבלי שתהיה סתירה כלשהי בין הברכות...
אף לתלמידים מן המתיבתא שבאו לשאול את פיו איך להתייחס לתופעה החדשה מבחינה השקפתית ענה ואמר מסתבר שבנסיבות החדשות דהיינו כשתהיה ליהודים מדינה בא"י ייקל, כביכול, להתגשם היעוד הנבואי "נדחי ישראל יכנס" זה יעזור ליהודים תועים ונדחים באפסי תבל להיזכר שהם יהודים ולהינצל מהתבוללות
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
הגרש"ז התבטא פעמים רבות שצריך לתת הודאה להשי"ת שבימינו נפתחו שערי א"י בפני כל יהודי, בפרט אחרי מה שעם ישראל עבר בשואה בחו"ל שלא היה ליהודים מקום בטוח ללכת לשם זולת א"י (נחלת ה' גליון 36)
הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל
"מי הוא אשר היה בידו לאמר כי יתכן להשיג בעת כזו הסכמה מכל מלכות העולם מלכות ישראל וזו סיבה כעת למשפטי ד' אשר שוררים בארץ רחמ"ל ורצונו ית' בהנהגה זו כדי לראות עין בעין כי יד ד' נגעה בנו ולא ח"ו כי מקרה הוא וזאת כל הצלחת האדם להכיר השגחתו ית' ולהאמין באחדותו יתברך" (מכתבים אור יחזקאל מב). וכוונתו בסו"ד שמה שהיה רואים גם פרועניות בעת הנ"ל, הוא משום שלא יחשבו שמה שכן השיגו הסכמת העמים למדינת ישראל היתה כחי ועוצם ידם, וכאשר ביאור ביתר שאת שם באור יחזקאל (מכתבים, מכתב מג).
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל
הגאון רבי ראובן כ"ץ זצ"ל, רבה של העיר פתח תקוה, כותב בספרו 'שער ראובן' בפרק 'זקן גאון הדור' על הגרא"ז זצ"ל " מה רבה וגדולה היתה שמחתו של זקן גאון הדור שזכה לראות בעיניו את יסודה וכינונה של מדינת ישראל. אין לכחד רבים מבין היראים והשלמים פחדו ורעדו מיסוד המדינה, בחששם שרוח הכפירה וההפקרות מעול תורה ומצוות תשלוט בה. ואכן חרדת לב זו לא היתה לשוא, גדול ועצום הוא המאבק של היהדות הדתית כדי להדריך את הממשלה ולנחותה בדרך אמת של מורשת ישראל, שעל ידן ובכחה הגיע עם ישראל למעמד הזה של חידוש שלטונו העצמי וחרותו המדינית. רבה היא הסכנה להתנקשות ביסודות החיים והקיום של העם על ידי מוסדות המדינה, ואת הסכנה הזו ואת החתירה הזו נגד אשיות קיום העם - חזו וראו מבעוד מועד, והגבירו את החשש ואת הפחד מקום המדינה. אף על פי כן עלץ ורחב לבו לקראת המאורע הגדול של קיום המדינה. כי בתמימות לבו ובצדקת נפשו, ביושר שכלו ובצלילות דעתו, הבין וידע כי תמורה כבירה זו במעמד העם ובגורלו אינה יכולה להתחולל על פי מקרה וללא הכוונה מיוחדת של ההשגחה ורצון הבורא המפורש. הנסים הגלויים ונפלאות הבורא שלוו את כל המערכה, הם העדים וההוכחה המוחשית כי מאורע זה אינו פרי המקרה אלא תוצאת יסוד של יד ההשגחה העליונה. וכמו שאמר עזרא הסופר (עזרא ט, טו) "ה' א-להי ישראל צדיק אתה כי נשארנו פליטה", וכפי הנאמר (עובדיה א, יז) 'ובהר ציון תהיה פליטה".
עוד מצאתי כתוב "אמר על המדינה שהיא מתנה מאת ה' ותגמול ראשון על השואה". ('כתבי הגאון רא"ז מלצר', עמ' שס"א)
הגאון רבי יצחק זב סולבייציק זצ"ל
בספר מחיצתם הביא דעת הגרי"ז זצ"ל בענין נסים בעת הקמת המדינא "אי אפשר ואף אסור לומר שהניסים נעשו למקימי המדינה שאינם מאמינים בה' אלו אינם ראויים שיעשו להם ניסים מאידך אסור גם לומר כי זהו מעשה שטן שהרי השטן אינו אלא אחד מן המלאכים הפועל רק בשליחותו של הקב"ה האמת היא שהניסים נעשו לשארית הפליטה לומדי התורה ושומרי המצוות כדי שיתקיים הכתוב לא תשכח מפי זרעו' והם יוכלו למסור את התורה הלאה ועל ידם תתקיים התורה בכלל ישראל".
הגאון רבי אלער מנחם מן שך זצ"ל
כתב הגאון רבי אלער מנחם מן שך זצ"ל בזה"ל "ואינני נרתע מלחשוב ומלכתוב, כי אינני יודע אם הקמת המדינה הוא נס או נסיון, לדעת 'אם בחוקותי תלכו'. בודאי יש כאן נס גדול הנראה לעין, להצלה לישועה לחלק גדול מעמינו, אבל בידינו הוא - שלא תהפוך לנסיון". (מכתבים ומאמרים החדש תשע"ד, ח"א עמ' נח).
עוד כתב "עצם יסוד המדינה וקיומה כמו שהיא אף שברור שכל מה שנעשה הוא מההשגחה העליונה אבל לפי כל הסימנים שמסרו לנו חו"ל ברוח קדשם בסוף מסכת סוטה מה שיהי' בעיקבתא דמשיחא נתקיימו כולן במלואן לא חסר דבר" (מכתבים ומאמרים החדש תשע"ד, ח"א עמ' נג).
הגאון רבי שלמה וולבה זצ"ל
מדברי הגר"ש וולבה זצ"ל "אילולא נפלתי, לא קמתי וכו'. צדקת הצדיק, וגם רשעת הרשע מביאות סוף סוף אל התכלית, גילוי הטוב והגאולה וכו' על דרך זה נבין, שגם המדינה היא הכנה הכרחית לימות המשיח. ואף שיש בה הרבה מן החושך והשקר - מכל מקום היא ה'תוהו' לפני הגאולה. זה דומה לצילום שעושה את ה'נגטיב', וממנו עושים אחר כך את ההעתקות וכו'. וגם היא הינה שלב הכרחי בגזרת ההשגחה העליונה. ה'נגטיב' שעליו תבוא הגאולה" (דעת שלמה מאמרי גאולה עמ' קכו-קכז) .
ועוד מדבריו "אומות העולם אינם רואים תחיית עם ישראל בארץ ישראל ענין חילוני גרידא. הם רואים בה מילוי הבטחות הנביאים, דבר הגורם לא מעט כאב ראש לכנסיה הנוצרית, שטענה מאז היווסדה כי ח"ו נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. הרי כאן פירכא לכל אמונת ההבל שלה!". ועוד העתקנו להלן אריכות מדבריו בעזהי"ת. (עולם הידידות עמ' קמה, קפג, הובא בספר בחר ה' בציון).
הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל
"לדעתו של ר' יעקב לולי הקמת מדינת ישראל בשנת תשזק היו מיליון יהודים נטמעים בין האומות כתוצאה מל היאוש שתקף את הניצולים לאחר השואר ואת תחייתה של יהדות רוסיה זקף לזכות נצחונה הצבאי הפלאי של מדינת ישראל במלחמת תשכ"ז" (רבי יעקב דף 277).
"אילו שאלתם תלמיד ממוצע אמר ר' יעקב מה גרוע יותר כאשר יהודי ונושא לאשה גויה או כאשר הוא נושא לאשה יהודיה שאינה שומרת על טהרת המשפחה קרוב לוודאי כי תשובתו תהא שהמקרה השני גרוע יותר משום שכרוך בכך איסור כרת החמור ברם למעשה המקרה הראשון מהווה חטא חמור יותר בשל ההשלכות המרחיקות לכת מעבר לאסונו האישי של מחוללו ילדיו של יהודי המתחתן עם גויה אינם יהודים ואילו זה הנושא לאשה יהודיה לכל הפחות מבטיח לעצמו כי צאצאיו יהיו יהודים ר' (רמב"ם הל' איסורי ביאה יב ז) בדומה לכך סיכם ואמר חייבת הכרתנו בחלקה של מז ינת ישראל במניעת אובדן הקשר של מיליוני יהודים עם העם היהודי להמתיק את קנאותנו למרות שאסור שאהבתנו לאחינו היהודים בארץ ישראקי תסנוור אותנו מלראות את חסרונותיהם" (שם).
"רבי יעקב... בעת שהיה מדבר בסעודת שלישית של הקונוונשן כולם היו מתקרבים בכדי לשמוע מה יש לו לומר. זכור לי אמרה אחת שלו, השתמשתי בה חפני מספר ימים. היה זה בעת שעמדה על הפרק שאלת מיהו יהודי, "מהי זכות הקיום של מדינת ישראל? שאל, והשיב "שלאחר חורבן אירופה, האנשים התייאשו כל כך, ההתבוללות גברה, יהודים החלו לאבד את זהותם. מה עשה הקב"ה? לקח אותם לארץ סביבם היה ערבים שרצו להרוג אותם. א"א ללכת לים, אז צריכים להתחתן עם יהודים. זו זכות הקיום של המדינה. ועתה הם מבקשים להכניס לאותו בית ספר שאינם יהודים עם יהודים? אם המדינה תלך לכיוון זה, קיים חשש רב לזכות קיומה, נשא רבי יעקב את דבריו באותו עת".
הגר"א דסלר
הגרא"א דסלר זצ"ל המשגיח דפוניבז' כותב במכתב שמתוארך לשנת תש"ח. ששלח לתלמידיו בפוניבז' "מה שאנו בו עכשיו בארץ הקדושה, קשה להגדירו כעת כאתחלתא דגאולה, אבל על כל פנים, חסדים גדולים מן הקצה אל הקצה הם. מקצה היסורין של חורבן ששת אלפי אלפים מאחינו (יגדור ה' את הפרצה) אל הקצה השני - התיישבות עמנו במדינתו בארץ הקדושה מזה צריך ללמוד ולקבוע אמונה בלב. אוי למי שיבוא ליום הדין, ועדיין סומא הוא מלראות דבר מוחשי כזה" (מכתב מאליהו תשכ"ד, ח"ג עמ' 352).
ולדבריו זהו דו פרצופים מי שמכחיש בנסי ה' יענש ליום הדין כנ"ל, ומי שמאמין בהנסים יזכו להגאולה שלמה כמו שכתב במ"א וז"ל "העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית בניסיון הקשה הזה של הדעות הכוזבות של 'כוחי ועוצם ידי', ואינם מתפעלים ומושפעים מחוצפת הכפירה ולא מתבטלים כלפיה כלל, אלא אדרבה מתחזקים באמונתם ואינם זזים מהשקפת התורה וחז"ל כמלא נימה, ומתמסרים לגמרי לעבודה פנימית בתורה, בתפלה וביראת שמים, הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו" (מכתב מאליהו ח"ג עמ' 218).
ובמכתב אחר משנת תש"ח כותב המשגיח: "בתוך אותו ים השנאה אשר יטביעונו בו, מתוך כל זה נולד דווקא ההיפך! שהם בעצמם (האו"ם) יאמרו לבסס את ישראל באדמת הקודש. האם כך הוא מהלך העולם? האם זהו דרך הטבע?" (מכתב מאליהו, שם עמ' 350)
עוד כתב "ובדורנו בארץ ישראל יש כעין הרחבה יש מדינה והשערים פתוחים והרבה יהודים באים לכאן ורוב העם מתרפאים בזה על כל פנים מסכנת ההתבוללות ההולכת וגדלה כל כך ל"א בחוץ לארץ הרי זו סייעתא דשמיא" (מכתב מכתב מאליהו עמוד שכט)
וכתב הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל
ראש ישיבת "אור ישראל" בספרו "דרכי מוסר"
אחרי השמדת ששת מליוני יהודים שהיה מקום לחשוב שח"ו הקב"ה הפקיר אותנו ואינו רוצה עוד לדעת מאתנו, קמו עלינו הגוים ורצו להכחידנו מגוי שלא יזכר שם ישראל עוד. ואז עשה לנו הקב"ה ניסים ונפלאות עד אין שיעור, שבזה הרים את כבוד ישראל בין הגוים, כל מי שיש לו מח בקדקדו ראה את הניסים שעשה הקב"ה אתנו, ובזה הראה לנו כי לא סרה השגחתו ואהבתו מעלינו, ומזה נבוא להאמין ד"כל מה דעבד רחמנא לטב עביד". (פרשת בחוקותי, עמ' קעו)
אהבתו של הקב"ה לעם ישראל היא עד אין שיעור.. אלא במשך גלותנו קרוב לאלפים שנה היתה אהבתו בסתר, לא ראינו בגלוי את אהבתו הגדולה לעם ישראל, עכשיו שמתקרבים ימות המשיח שאנחנו מקוים שבקרוב יופיע לפנינו, כבר התחיל הקב"ה לגלות קצת אהבתו לעם ישראל והתחיל לרומם את כבוד ישראל. (פר' מסעי עמ' רח.)
מרן עובדיה יוסף זצ"ל
כה דרש מרן זצ"ל בשנת תשס"ט "אנשים אומרים "חג העצמאות חג העצמאות", זה לא חג העצמאות, אנחנו חושבים על עיקר הדבר, זה שיש לנו ממשלה יהודית. מה היה פה? המנדטורים. אלה האנגלים ימ"ש שונאי ישראל. כל מי שרצה לבוא לארץ צריך שיכנס סרטיפיקארד, בלי זה לא יכנס., פרוטקציות וזה וזה. כל איש שהיה פה היו עושים לו צרות צרורות משנבנתה המדינה היהודית אם רק בשביל שיבואו יהודים כמה שרוצים דיינו. אבל האמת הוא שיש כמה מיליונים. בזמן שהיה המנדט לפני קום המדינה היה 650 אלף איש בכל ישראל, 650 אלף. ועכשיו למעלה מחמישה מיליון... אנחנו מתפללים עוד לקב"ה שיוסיף אחריתנו בראשיתנו ויהיה לנו ממשלה שכולם ירא שמים כולם צדיקים, כולם אוהבים את התורה, כך אנו מתפללים. אבל אסור לנו להתכחש לנס שעשה לנו הקב"ה ברוך ה', הרבה ה' איתנו. ברוך ה', הרבה ה' איתנו, "הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרוב". עוד יהיה כהנה וכהנה בעזרת ה'. כל יהודי שנמצא בחו"ל רוצה לבא, אהלן וסהל, פותחים לו כל שערינו לפניו" לא אומרים לו תביא סרטיפיקארד תביא כך, תביא כך, לא יביא. אם רואים אותו זה ברכה שיבוא לפה, כן. זה מעט בעיניכם? זה לא מעט.
נדבר עוד כמה דברים לא היה בזמן המנדט, לא היו תלמודי תורה לא היה חינוך עצמאי. החינוך עצמאי יש עשרות אלפים. תלמודי תורה יש עשרות אלפים. כולם לומדים רק תורה, קודם לא היה זה. אנחנו צריכים להודות לקב"ה ברוך ה' נתן כח לעשות חיל, להרבות תורה, לעשות מצוות מעשים טובים. כן יעשה הקב"ה כהנה וכהנהRe: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:28
על ידי סכינא חריפא
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
ידוע על מישהו שאחז שזה "טעות" ו"מעשה שטן"?
השאלה הייתה רק אם זאת גאולה, או פורענות.
לאנשי האתחלתא, זוהי גאולה, ולהזוה"ק, זוהי פורענות.
כך שהזוהר איננו "ממוצע", כי אם מקור לדברינו.

(גם השואה אינה לא טעות ולא מעשי שטן, ולא לצעוק עלי על שהשוותי, כי לא באתי להשוות.)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:29
על ידי שראלטשיק
הגרנ"ט זצ"ל
"אמנם כדי שלא אצטרך למתנת בשר ודם הייתי מתפרנס אם אצא מכאן, אבל רק לארץ ישראל, ואם אצליח לקבוע בה את ביתי. אני מוכן להתפרנס אפילו מעבודת האדמה, בכדי לעסוק בתורה, כי לדעתי העלייה לארץ ישראל היא קיבוץ גלויות בזעיר אנפין, עד שהשי"ת יקבץ נדחיו בשלמות הקדמת (חי' הגרנ"ט ע' כ"ו)
הנצי"ב זצ"ל
הגר"א זלמן מלצר זצ"ל אמר פעם "הרבי זצ"ל (הנצי"ב) אמר פעם על אודות שיבת ציון, כיצד זה יתכן שעכשיו רואים את תחילת חזרת ישראל לארצו, ואילו בדורות קודמים בימים של גדולי עולם לא זכו לכך. והשיב הרבי וענה, כבר אמר הנביא (זכריה ח, ו) 'כה אמר ה' אלוקים צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא נאם ה' אלוקים צבאות', הענין מופלא, אבל הינו עובדה קיימת" (מפי הג"ר ב"צ ברוק ר"י נובהרדוק בירושלים, 'בדרך עץ החיים' ח"ב עמוד 526).
הג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל
"קריאה נאמנה" (שהתפרסמה בשעתו, וצוטטה בכמה ספרים) מאת הג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל: "... הבה נתבונן ונכיר את התפקיד הגדול המוטל עלינו לעת כזאת, אשר זכינו אחרי כאלפיים שנות גלות מרה לחזות בשיבת בנים בונים לגבולם בממדים ענקיים".
הגרי"ז זצ"ל
וז"ל הג"ר לייב מינצברג זצ"ל "איך אמר הרב מבריסק על קיבוץ הגליות "זה חיוך מהקב"ה" (עכ"ד), אלפיים שנה לא ראינו חיוך וכעת רואים חיוך, הוא מחייך והולך".
הג"ר יחזקאל אברמסקי זצ"ל
על הג"ר יחזקאל אברמסקי מסופר "בשנות התש"ל הראשונות כשהתחילו לבא ארצה עולים יהודים מרוסיה אחרי שהיו כלואים במשך עשרות שנים מעבר למסך הברזל המריץ רבינו את עסקני הציבור שיגבירו פעלים למען קליטתם הרוחנית הוא ראה בעליה בלתי צפויה זו כעין יציאת מצרים חדשה יציאת יהודים מבית עבדים והצביע בקשר לכך על נבואת (צפניה ג כ) בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה'" (מלך ביפיו ח"ב עמ' 764).
האדמו"ר מקלוזנבורג זצ"ל
האדמו"ר מקלוזנבורג זצ"ל אמר "ובכן יבואר המסורה באופן אחר וקראת אתכם הרעה באחרית הימים היינו שחבלי משיח יהיו בתוקפם ומלא עוזם ובזמן ההיא תמצא נשמות כאלו אשר וקרא"ת שמ"ו ישמעא"ל כלומר שלא ידוע כלל כי מזרע ישראל הוא ולפתע פתאום וקרא"ת שמ"ו עמנ"ו א"ל שנחלץ מרשת הטומאה ויושב בבית ה' ובתורתו יהגה יומם ולילה ומקדש שם שמים ברבים ושמא תאמר איך נהיה כדבר הזה בזמן שאין לישראל מנהיגים כמשה ואהרן, ואיך עלו מבור חשכים שהיו נתונים בו לז"א וקרא"ת ישוע"ה חומותי"ך אל תדמה לתלות בטבעיות ולומר שזה נתהוה באמצעות תעמולות ופרסומת וכד' אלא שזה ישועה דלעילא שמתחילים כבר לקבץ נדחי ישראל. ובשביל נשמות קדשות כגון אלו שהיו נדחים עדיין בין הגויים התנגד הרה"ק מראפשיץ זי"ע בשעתו נגד הרה"ק מרימנוב זי"ע שהתאמץ אז לקרב את הקץ (שפע חיים ח"ב שבת שובה, פרשת וילך).
הג"ר יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל
וז"ל הג"ר יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל "תמורה עצומה חלה בחיי עמנו בשמונה השנים הללו ופרק חדש החל בתולדות דברי ימי ישראל מרכזי ישראל גדולים ומקוריים שבגולה נהרסו נחרבו ונמחקו ואחר חורבן הקהלות התחילה תקופה חדשה בשמי ארצנו ארץ ישראל נוהרים אל הארץ נדחי ישראל ופזוריהם מעוני עמנו ופליטי חרב מארצות הגולה "ושבו בנים לגבולם" (ירמיה לא טז), "הנה אלה מרחוק יבואו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים" (ישעיה סט יב). וכל מי שרגיל להסתכל במציאות עולמנו לא מתוך שיגרא והוא רואה בכל חיקום במהלך צבאי השמים ובתהליך קיום כל רגב, פרודה ואטום, נפלאות אין חקר, כך הוא רואה בכל מהלך תולדות ישראל בכל דברי ימיו מאז ומעולם, הנוגהים והנוגים הזוהרים והעמומים, תהליך מופלא במינו, שאין לו תקדים ודוגמא בכל אומות העולם. מתוך כך הוא גם מכיר שהתמורה החדשה היא מראשית נצני החזון הנבואי וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאום הי והשבתי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם' (ישעיה ס' ט"ז) ושאחר קבוץ הגליות נעלה ונגיע בעזהי"ת לשלבים נוספים עד הגאולה השלמה המקווה..." (מבוא לספר ארץ ישראל).
הג"ר יחזקאל אברמסקי זצ"ל
כתב הג"ר יחזקאל אברמסקי זצ"ל "בהיות ישראל שה פזורה בין העמים מפוזר ומפורד בכל ירכתי ארץ היו גם האוצרות הרוחניים נטושים על פני כל רחבי תבל כמעט מבלי זיקה הדדית, בגלל הגבולים המחיצות והמרחקים אשר הבדילו ביניהם... עתה בשעה של קיבוץ נדחי ישראל ותפוצות ישראל מתכנסות אל הארץ אשר חלק לנו מי שאמר והיה העולם הגיעה גם השעה שבעלי אסופות יכניסו באוצר אחד אשר הגה כל חכם וחכם כפי השגת חכמתו וכפי בחינת קבלתו מגנזי הדעות של הדורות הקודמים לו במקצוע ההוראה של פסקי הלכות" (מלך ביופו 834).
עוד הובא עליו ש"בשנות התש"ל הראשונות כשהתחילו לבא ארצה עולים יהודים מרוסיה אחרי שהיו כלואים במשך עשרות שנים מעבר למסך הברזל המריץ רבינו את עסקני הציבור שיגבירו פעלים למען קליטתם הרוחנית הוא ראה בעליה בלתי צפויה זו כעין יציאת מצרים חדשה יציאת יהודים מבית עבדים והצביע בקשר לכך על נבואת (צפניה ג כ) "בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה"" (מלך ביפיו ח"ב עמ' 764).
הגר"א דסלר זצ"ל
והגר"א דסלר כתב "כל מדינה ומדינה ועם ועם מצטיין במדות שונות לטוב ולמוטב וישראל שגלו ביניהם למדים מהם כי המדות השונות הן לתכלית גילוי כבודו ית' בפנים שונות וכשאנו רואים בזמננו שהקב"ה חוזר ומערב את כלל ישראל ובין בארץ בין בחוצה לארץ יהודים ממדינות שונות גרים ביחד צריך להבין שזהו גדר צירופי שמות כי רק בהצטרף כל השמות פירוש כל הגילויים יוצא הגילוי הגדול ומכאן ראיה שאנו עומדים סמוך לימות המשיח כי ראינו שהשי"ת חוזר ומערב את מדות כלל ישראל והיינו לשם צירופי הגילוים שזהו ההתקרבות לתכלית הנ"ל..." (מכתב מאליהו ח"ה עמ' רע"ו).
"משה רע"ה בקש הראיני את כבודך מיד אחר הסליחה למעשה העגל כי בסור חרון האף אז מתגלים רחמים מרובים ביותר, וזהו גם מה דאיתא בילקוט סוף מלאכי אין עושים תשובה אלא מתוך צער וטלטול, ואין עושים תשובה עד שיבא אליהו. והיינו שרואים קצת מחסדי הגאולה קודם הגאולה, ומההיפוך יתעוררו. ובגדר זה היא הגאולה בדור שכולו חייב כמו שכתבנו במקום אחר שהקב"ה יגלה להם אורו של משיח קודם ביאת המשיח, פירוש נסים נסתרים אבל בולטים מאד שיעוררו גם הלבבות הרחוקים מאד שבדור שכולו חייב, וזהו גם גדר הגאולה של אחרית הימים דאיתא בזוהר... וגם כאן הכוונה שבאותה אחרית הימים בה סבלו כל כך בגלות באותה אחרית הימים יחזירם הקב"ה לארץ הקדושה, והיינו שוב היפוך ההנהגה כנ"ל. ובבחינה זו היא מה שראינו עכשיו היסורים הנוראים רחמנא ליצלן, ואחר כך הנסים הגדולים בארץ ישראל, אוי למי שאינו מתעורר מההפכיות. ורצה השי"ת שאפילו הרחוקים המרובים כל כך בדור יתום זה ילמדו על כן שם לנו ההנהגות ההפכיות האלה" (שם עמ' ש"ה).
הג"ר שמחה ווסרמאן זצ"ל
"בסוף ההפטרה הנביא ירמיה ל"א אומר "כה אמר ד' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו כה אמר ד' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם ד' ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך נאם ד' ושבו בנים לגבולם", בדברי תנחומים אלו בהם הקב"ה מנחם את רחל אמנו...
ההגשמותה של נבואה זו זוכים אנו לראות בימינו, ודרך המאורעות שעוברים עלינו בזמננו, יש להבין את דברי אלוקים חיים אשר הנבא הנביא על תקופתינו, תחילת ההתעוררות לשיבת ציון המונית אשר החלה לפני כמאה שנה, נוצרה מסיבת האנטישמיות אשר נתקלו בה המוני בית ישראל בארצות פזוריהם, ההשקפה שהיתה יסוד ההתעוררות של רוב יהודי הגולה לעלות ארצה, היתה השקפה של בריחה מאותה אנטישמיות... והנה אודות ה"עלייה" שנוצרה כתוצאה מאותו השקפת עולם, אמר הנביא "יש שכר לפעולתך וגו' ושבו מארץ אויב", אמנם ישובו, אך לא מחמת אהבת א"י, אלא כדי לברוח מ"ארץ אויב".
אך רחל אמנו בראותה את אלו יחזרו לא"י "מארץ אויב" המשיכה לבכות. וכי בכיתי על בנים אלו?, וכי לעליה כזו קויתי?, וכי זהו שכרי?. ואז הקב"ה ממשיך לנחם את רחל אמנו, ואומר לה שאמנם אין זה כל שכרה, ועליה לדעת "ויש תקוה לאחריתך וגו', ושבו בנים לגבולם" יש לה תקוה שתבא בשלב מאוחר יותר, שלב שבו ישובו "בנים", "בנים אתם לה' אלקיכם", "לגבולם"- לגבולות א"י, מחמת ורק משום שזה גבולות א"י, בראות רחל אמנו את ה"בנים" האלו חוזרים לגבולם, באה סוף סוף רחל אמנו אל סיפוקה, ומסירה את הדמעות שעל לחייה.
ואכן עינינו רואות, בזמנינו זוכים אנו לראות את תחילת התגשמות החלק השני של הנבואה, כאשר הרוב המכריע של העליה מארצות המערב כיום הם בני תורה ושומרי תורה ומצוות, הבאים להתענג על ה' בארץ הקודש "בגבולם" (שמחת אלעזר ח"א דף כה).

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:32
על ידי לחשוב חשבונות
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:28
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
ידוע על מישהו שאחז שזה "טעות" ו"מעשה שטן"?
השאלה הייתה רק אם זאת גאולה, או פורענות.
לאנשי האתחלתא, זוהי גאולה, ולהזוה"ק, זוהי פורענות.
כך שהזוהר איננו "ממוצע", כי אם מקור לדברינו.

(גם השואה אינה לא טעות ולא מעשי שטן, ולא לצעוק עלי על שהשוותי, כי לא באתי להשוות.)
לא התכוונתי להכריע בין המתווכחים כאן.
אבל יש שאמרו שהוא מעשה שטן (סאטמר), ומהזוה"ק מוכח איפכא, ומבואר שם עוד:
ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל ממהר לון פורקנא
הרי שזה מביא את הגאולה יותר מהר.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:34
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:24
אי אפשר לי להעלות הכל אבל אעלה קצת סחורה לכבוד שבת וטועמיה חיים זכו
עליך אני קורא "אמור מעט ועשה הרבה" :)
מאידך מרוב עצים קצת קשה לראות היער.
אם יש בין הדברים התייחסות לשאלה הספציפית אם יש היום נבואות שהתחילו להתגשם, כדאי להביא רק קטעים אלו בנפרד.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:36
על ידי שראלטשיק
וגדולי דורינו הבינו והביעו שכבר זכה דורוינו לראות האיך שכבר חוזר התורה לארצינו הקדושה, ונתקיים בנו דברי חז"ל "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל", לקיים מה שנאמר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", וכבר נתבאר דבר זה לעיל מהנתיבות שלום, ונעתיק עוד בזה.
"בעת שנערך מעמד הכתרה וקבלת פנים לכבוד הגרא"ז מלצר זצ"ל מנהל עץ חיים הרה"ג ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי פתח את האספה התורנית החגיגית וידבר על ערכה של תורת ארץ ישראל ביחס לתורת חו"ל, בדברו על מאורע היום הדגיש כי כבר החלו להתקיים דברי חז"ל שאמרו עתידים בתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בארץ ישראל". (בדרך עץ חיים ח"א 175)
"בתחילת הבנין של ישיבת פוניבז' אחר התפילה בשמחת תורה, ואחר ההקפות אצל החזון איש, אמר החזון איש לאנשי בית הכנסת שבביתו, את דברי הש"ס במגילה (כ"ט.) 'עתידין בתי כנסיות שיקבעו בארץ ישראל', והנה, עתה הרב כהנמן עוקר ביהכ"נ וישיבה מחו"ל לארץ ישראל, צריך ללכת לחזק את הדבר, וכולם הלכו אתו יחד לישיבה, וזה היה בתחילה ממש שרבי שמואל בא עם קבוצת בחורים והיתה איזו חצר ששם היתה הישיבה ולשם הלכנו" ('כל משאלותיך' עמוד תרס"ג).
וידועים דברי החזו"א (ק"א ח"א אגרת קעה) "והנה מאות בשנים שהישיבות של בבל נודדים והולכים סוללים המסלה לשוב אל ארץ שגלו ממנה חרבו בבבל ובנו הנהרסות באדמת נכר בספרד בצרפת ובאשכנז חלפו שמותיהם אבל לא חלפה נפשם זאת התורה שגלתה עשר גלויות ושבנתה ביתה בארץ שנער ושגלתה מבבל לארצות המערב זאת התורה החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות אל ארץ הצבי ארץ הקדושה הניתנה לאבותינו לנחלת עולם אשר היתה למעון לה בבואה מסיני להופיע בקרני אורה בקרב ישראל. חביב לנו לקרוא את הישיבה'... השם הוה מזכיר לנו את אדיר מרצנו ואת משגב גבורתנו להחזיק בלוחות התורה בגלות המר והנמהר שעברנו בה ואשר השיבונוה אל מקומה אשר יצאה משם אל המנוחה והנחלה ביפעתה ובזוהר יפיה אשר כל ערפלי הגולה לא כהו אורה ולא פגו טעמה".
ז"ל הגרי"ש כהנמן מפוניבז' בהספד שנשא בלויית הגר"א קוטלר זצ"ל (בניו יורק ונתפרסם ב"דאס אידישע ווארט", הובא בספר תולדות החינוך התורתי) וז"ל "המתבונן בתהליך המופלא של המיפנה הרוחני הכביר שהתחולל באמריקה בכ"ה השנים האחרונות עד כדי הפיכתה מארץ ישימון רוחני איום למקום תורה פורח ומשגשג, אי אפשר שלא יעלו על לבו דבריו של רבי חיים הגדול מוואלוז'ין אשר הגיד מראש כי לפני ביאת המשיח תשלים תורתנו הקדושה את נדודיה בגולה על פני כדור הארץ כולו ותגיע גם לאמריקה[1] אפילו בעין בלתי מזויינת אפשר לראות בעליל כי זוהי תחנת הנדודים האחרונה לפני שיבת "כל" מעוזי התורה לארץ ישראל שהיא כבר כיום מרכז התורה הגדול בעולם כהבטחת חז"ל "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל".
ומהגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל איתא "ואמר הח"ח זצ"ל שבסופו של דבר מרכז התורה יחזור שוב לארץ ישראל. הרב מפונוביז' זצ"ל אמר שדבר כזה קורה בדור שלנו, איך שמרכז התורה חוזר לארץ ישראל" ("גאון יעקב" גליון סו, תצוה תשע"ו).
עוד איתא מהג"ר יעקב אדלשטיין זצ"ל "אנו נמצאים כעת בתקופה שבה, כמו שאמר החפץ חיים, התורה חוזרת להיות חזקה בארץ ישראל. ודבר מעניין הוא שאם לפני השואה, כתב החזו״א שכמו בימי הגמרא היה המרכז בבבל ושם היו גדולי הישיבות, אז היושבים בבבל נמצאים קרובים לשכינה ע״י הגדולי תורה, אמר החזו״א שהיות שבימינו החפץ חיים חי בארץ פולין ושם נמצאות הישיבות הגדולות והחפץ חיים בעצמו, זה כמו השכינה ששרתה בבבל.
{אמנם} החפץ חיים בעצמו אמר, זה הולך להיחרב, כל המרכז הגדול שהיה שם במקומו של הח״ח יחרב, ויוקם בארץ ישראל, בימינו לימוד התורה מתחזק בכל ארצות העולם, אבל דבר מעניין הוא, למרות שיש כעת מרכז תורה כ״כ גדול באמריקה דבר שלא היה בכל הדורות, בכל זאת, כשבחורים רוצים לעלות בדרגה הם באים ללמוד בא״י, התורה מתחזקת בארץ ישראל". )שם גליון קד, נח תשע״ז(.
וז"ל הג"ר חיים ברים זצ"ל "בתקופנו אנו שהתורה הק' חוזרת לשכון כבוד בארץ הקודש, אין תורה כתורת א"י, רבבות אלפי ישראל עוסקים בחוקי חורב בעמל ויגיעה בקדושה בטהרה, קול התורה נשמע בארצינו, ומרחוק ומקרוב כולם באים נקבצים לך מארבע כנפות תבל, הבן יקיר לי אפרים ילד שעשועים עוסק ומשתעשע בשעשעיו של הקב"ה, בארץ חמדה טובה של הקב"ה" (מרבה חיים ח"א דף צ"ג).
האדמו"ר מסלונים בעל הנתיבות שלום זצ"ל אמר "ומאת ה' היתה זאת לחונן עמו כי אמנם התרחש לנו זה הנס הגדול ומרכזי התורה והחסידות עם הישיבות הקדושות קמו לתחיה מחדש פה בארץ ישראל {ואף שיש ב"ה מקומות תורה וישיבות הרבה בחו"ל אך המרכז החי בפועל וצומת הגידין של עולם התורה והחסידות הוא בארה"ק}".
וז"ל הג"ר שמואל וואזנר זצ"ל "בעוונותינו הרבים סבל עם ישראל מיום שחרב ביהמ"ק כמעט אלפיים שנה הרבה גלויות ורדיפות החל מגלות בבל ומשם לאפריקה וספרד ומשם לאיטליה צרפת וגרמניה להולנד לרוסיה ופולניה. ולאחר החורבן הנורא הכללי של יהדות אירופה, זכינו בעזרת חי החיים ב"ה שעיקר ביסוס התורה חזרה לארץ ישראל ולירושלים עיה"ק ונתקיים במדה מה הפסוק כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". (דרשה, הובא ביתד נאמן תש"ס וישלח מוסף ש"ק).
וז"ל הג"ר אריה ליב שטיינמאן זצ"ל "וב"ה היום בארץ ישראל אפשר להגיד שהתרבתה תורה ב"ה, וזה זכות, וכל המקומות האחרים יונקים מארץ ישראל, זה המקור של כל כלל ישראל" (שם).
וז"ל הג"ר לייב מינצברג זצ"ל "כתוב בגמרא שעתידים בתי כנסיות שבבבל להיקבע בארץ ישראל, פעם לא ידעו את פירושה של מימרא זו, חשבו שיקחו את האבנים של הישיבות ושל בתי המדרש ויבנו אותם פה... לא תארו לעצמם שתהיה שואה. היום אנחנו יודעים את פירוש המימרא, נחרבו כל בתי הכנסיות והישיבות שהיו בגלות. כל בתי הכנסיות שבבבל, הכל בא לכאן, פוניבז', גור, גרודנה, בעלזא, בריסק וכו' וכו'".
"בעקבות המשיח בסוף הגלות לפני ביאת המשיח, שהיא תקופתנו בלי ספק, אנו מוצאים דבר מוזר, עיקרו של עם ישראל מבחינת לומדי תורה ואנשי מעשה נמצא בארץ ישראל, אבל לעומת זאת מכמה בחינות גבר כח הסיטרא אחרא בא"י הרבה יותר מאשר בשאר ארצות כידוע" (מכתב מאליהו ח"ד עמ' קכט).
 

[1] ראו להעיר שיש נוסח בשם הג"ר חיים וואלוזין זצ"ל ש"אמריקה יהיה התחנה אחרונה של תורה", שמשתמע מזה שהמרכז התורה האחרונה קודם שבן דוד בא יהיה באמריקה. אך שמעתי בשם הג"ר אברהם יהושע סולוויציק שליט"א שלא זהו הנוסח הנכונה, אלא הנכון הוא ש"גם" באמריקה יהיה תורה קודם שיבא בן דוד, שגם לשם תעשה התורה נדודיו, וכך הם גם דברי הגרי"ש כהנמן זצ"ל הנ"ל. 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:37
על ידי בנציון
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.

מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:40
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:34
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:24
אי אפשר לי להעלות הכל אבל אעלה קצת סחורה לכבוד שבת וטועמיה חיים זכו
א) עליך אני קורא "אמור מעט ועשה הרבה" :)
מאידך מרוב עצים קצת קשה לראות היער.
ב) אם יש בין הדברים התייחסות לשאלה הספציפית אם יש היום נבואות שהתחילו להתגשם, כדאי להביא רק קטעים אלו בנפרד.


א) לא!
עשיתי רק מעט א"א להעלות הכל
ב) הוא מלא וגדוש בענין זה שנביאות התחילו להתגשם למי שקורא אותו א"א לנתח הנני אץ לדרכי ועמך הסליחה

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:41
על ידי סכינא חריפא
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:32
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:28
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
ידוע על מישהו שאחז שזה "טעות" ו"מעשה שטן"?
השאלה הייתה רק אם זאת גאולה, או פורענות.
לאנשי האתחלתא, זוהי גאולה, ולהזוה"ק, זוהי פורענות.
כך שהזוהר איננו "ממוצע", כי אם מקור לדברינו.

(גם השואה אינה לא טעות ולא מעשי שטן, ולא לצעוק עלי על שהשוותי, כי לא באתי להשוות.)
לא התכוונתי להכריע בין המתווכחים כאן.
אבל יש שאמרו שהוא מעשה שטן (סאטמר), ומהזוה"ק מוכח איפכא, ומבואר שם עוד:
ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל ממהר לון פורקנא
הרי שזה מביא את הגאולה יותר מהר.


לא עיינתי בדבריו הקדושים כדקא יאות, אבל לא אתפלא אם לאחר העיון בדבריו, אווכח, שהוא כתב שזה מעשה שטן עם הכוונה הזאת בדיוק, כדי להדגיש שאין כאן אף סרך גאולה, וכולו פורענות.
ועוד, שאם אינני טועה, דרך רבותינו על כל פורענות, לכתוב ש"מעשה שטן הצליח" על אף שזה משמים וזה רצון ה', כי כך כותבים על פורענות.
(ואם חושבים יותר לעומק, מבינים שאין דבר כזה ביהדות שהשטן עושה משהו מדיליה, ואין טעויות כלל. רק שכך הדרך לכתוב על דבר שברכתו "דיין האמת", ולא "הטוב והמטיב". ולכאורה לזה כיוון ה"ויואל משה".)
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:47
על ידי לחשוב חשבונות
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:48
על ידי בנציון
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?

על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:51
על ידי לחשוב חשבונות
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37

מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
מתי היו בגלות בין הערב רב?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:53
על ידי סכינא חריפא
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37

מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.

ומה זה עכשיו?
יאיר לפיד, אסתר חיות, ואביגדור ליברמן, רק מחופשים לערב רב?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:53
על ידי בנציון
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:51
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47

אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
מתי היו בגלות בין הערב רב?


לפני השואה ולפני פניה הערב רב היו שולטים על הקהילות ועל היהודים הרבה יותר ממה שהם שולטים היום.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:55
על ידי לחשוב חשבונות
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:53
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:51
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48

על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
מתי היו בגלות בין הערב רב?
לפני השואה ולפני פניה הערב רב היו שולטים על הקהילות ועל היהודים הרבה יותר ממה שהם שולטים היום.

מעניין שלא שמעתי על כך.
אבל אם כך היה אולי לזה כוונת הזוה"ק.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 00:56
על ידי בנציון
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:53
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47

אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
ומה זה עכשיו?
יאיר לפיד, אסתר חיות, ואביגדור ליברמן, רק מחופשים לערב רב?


לא זה מה שאמרתי, אלא שמה שהזוהר אומר את הלשון שיהיו בגלות בין הערב רב, זה בזמן הגלות, ועכשיו הענין לא נתקן לגמרי, עדיין נשאר הקלקול הזה, אבל הקלקול הזה מקורו הוא מהגלות, ועכשיו זה הולך ונתקן, ובזמננו השליטה של הערב רב יותר חלשה ממה שהיא היתה בזמן הגלות.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 01:40
על ידי סכינא חריפא
ממש לא!
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.
ועוד ועוד, כהנה וכהנה, כך שאינני מבין בכלל מה אתה שח.

זאת ועוד, שמלשון הזוה"ק נשמע יותר "למהוי בגלותא בין הערב רב", כמו היום, שהם אדוני המדינה, ואנו גולים ביניהם. ולכן אף אם הייתה המציאות שאתה מדבר עליה, (ובפרט אחרי שהיא לא הייתה) שהשתלטו על כל קהילות הגולה ושלטו עליהם בחוזק גדול יותר מהיום, זה פחות נשמע כוונת הזוהר, כי אז הערב רב הוא נכנס אלינו, ושם כתוב שאנו נגלה ביניהם. ודוק.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 04:09
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
ממש לא!
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.
ועוד ועוד, כהנה וכהנה, כך שאינני מבין בכלל מה אתה שח.

זאת ועוד, שמלשון הזוה"ק נשמע יותר "למהוי בגלותא בין הערב רב", כמו היום, שהם אדוני המדינה, ואנו גולים ביניהם. ולכן אף אם הייתה המציאות שאתה מדבר עליה, (ובפרט אחרי שהיא לא הייתה) שהשתלטו על כל קהילות הגולה ושלטו עליהם בחוזק גדול יותר מהיום, זה פחות נשמע כוונת הזוהר, כי אז הערב רב הוא נכנס אלינו, ושם כתוב שאנו נגלה ביניהם. ודוק.תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא 

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 07:36
על ידי את בש
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא
זה טעות
אין ספק שהם העבירו על הדת הרבה לפני קום המדינה אך מרבית בני עדות המזרח הועברו על דתם לאחר קום המדינה כן מרבית בני תימן זה היה לאחר קום המדינה גם ילדי טהרן שכולם באו ממשפחות דתיות והיום כמעט כולם חילונים זה כל זה היה לאחר קום המדינה ובחסות מלאה של המדינה

לי אין בעיה עם ההגדרה אתחלתא דגאולה כל עוד היא מתיחסת למצב של קיבוץ גלויות ולא לגוף ששמו מדינת ישראל שעשתה שואה רוחנית

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 09:50
על ידי בנציון
את בש כתב:
14 ינואר 2022, 07:36
אך מרבית בני עדות המזרח
דבר ראשון ההנחה הזו לא כ"כ פשוטה, גם לפני המדינה היה את האליאנס וכי"ח שעשו שמות בקרב בני עדות המזרח.
דבר שני את מרבית האשכנזים העבירו על דתם לפני קום המדינה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 10:09
על ידי אלי פלדמן
את בש כתב:
14 ינואר 2022, 07:36
ילדי טהרן שכולם באו ממשפחות דתיות והיום כמעט כולם חילונים זה כל זה היה לאחר קום המדינה ובחסות מלאה של המדינה

טעות, ילדי טהרן עלו לארץ בשנת 1943 מספר שנים לפני קום המדינה

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 10:28
על ידי אלי פלדמן
כל פעם שמזכירים את העברת הדת שהייתה בחלק ממחנות העולים (והיא כמובן הייתה) ישר מקשרים זאת למדינה בכללותה, בלי העמקה וירידה לפרטים מה באמת היה שם.
להווי ידוע שמי שמנע את המשך הפעולות המכוערות שנעשו שם ע"י הפקידים הייתה המדינה בעצמה (במקרה זה 'הכנסת')

למי שמעוניין להחכים כדאי לקרוא את מסקנת וועדת פרומקין (בוועדה היה רוב לאלה שמזוהים עם טענות העולים והשמאל החילוני אז לא אהב ולא רצה לקבל את מסקנותיה): (מתוך המכלול)

הרכב הוועדה
הוועדה מנתה חמישה חברים: שופט וארבעה חברי כנסת.

בראש הוועדה עמד השופט בדימוס גד פרומקין, שכיהן כשופט בבית המשפט העליון של המנדט הבריטי, אך לא התמנה לבית המשפט העליון של ישראל.
יצחק בן צבי, באותה תקופה חבר כנסת מטעם מפא"י ומקורבו של בן-גוריון, ולימים נשיאה השני של מדינת ישראל.
אברהם אלמליח, מחנך ועיתונאי. באותה תקופה חבר כנסת מטעם סיעת הספרדים.
הרב אברהם חיים שאג (צוובנר), יושב ראש המועצה הדתית בירושלים. באותה תקופה חבר כנסת מטעם החזית הדתית המאוחדת (השתייך אידאולוגית לתנועת המזרחי).
הרב ד"ר קלמן כהנא, חוקר ומחנך. באותה תקופה חבר כנסת מטעם החזית הדתית המאוחדת (השתייך אידאולוגית לתנועת פועלי אגודת ישראל).

כתב המינוי של הוועדה
כתב המינוי של הוועדה כלל דרישה לבירור של שלושה סעיפים:

(א) לבדוק [את] כל ההאשמות על כפייה אנטי דתית במחנות העולים.
(ב) לברר אם הקטרוגים בעיתונות נכונים ומי אחראי להם.
(ג) לבחון את מקורות תעמולה בחוץ לארץ בקשר עם ההאשמות החמורות.
פעילות הוועדה
ב-25 בינואר נערכה ישיבתה הראשונה של הוועדה. בדיונה הראשון שמעה הוועדה את עדויותיהם של שרים בממשלה ואישי ציבור שונים מרחבי הארץ. מאוחר יותר ביקרה הוועדה בכמה מחנות עולים וראיינה מורים, תלמידים ועולים. ככלל נגבו העדויות כמעט ללא חקירה צולבת. העולים ואנשי המחנות העלו טענות על גירוש תלמידים שהחליטו ללמוד תורה, הפרעה למורים דתיים ולמורים בני העדה, ניסיון לשידול שלא להתפלל ולברך, איסור על גידול פאות, ועוד.

מסקנות הוועדה
נוסח מסקנותיה המלאות של הוועדה כפי שהוגשו לראש הממשלה בירושלים ב-9 במאי 1950.

1. הכפייה במחנות

ביחס לכפייה האנטי-דתית במחנות הגיעה הוועדה למסקנות האלה:
א. לא הייתה מצד הממשלה כל כוונה לכפייה אנטי-דתית.
ב. הייתה שגיאה פטלית למסור את חינוך ילדי המחנות בכלל, ויוצאי עדות המזרח בפרט, ובייחוד את יוצאי תימן, טריפוליטניה (לוב) ומרוקו לידי "המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית בקרב העולים". מפני סיבות אלה:
(1) הרכב המנגנון של הוועדה הנ"ל, הבנויה מלכתחילה על טיפול במבוגרים, לא היה מיועד לחינוך ילדים. כמה רכזי תרבות, מנהלי בתי ספר ומורים במחנות הם מחוסרי הכשרה פדגוגית או ניסיון חינוכי. והוועדה קובעת את העובדה המתמיהה שלא היה קיים כל מגע בין המחלקה לתרבות [שהופקדה על חינוך העולים] ובין אגף החינוך [שהופקד על הפיקוח על חינוכם של כלל ילדי ישראל], שבאותו משרד.
(2) הרכב המנגנון לא היה מותאם לצורכי אלמנט [עדה] אשר הוא דתי ביסודו ועברה על מצווה קלה כבחמורה עלולה להביאו לידי זעזועים נפשיים ופריקת עול. בנקודה זאת מציינת הוועדה את חוסר המגע בין המחלקה לתרבות [המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית] לבין המדור התורני שבמשרד החינוך והתרבות.
ג. הוא הדין גם בנימוסי חברה שאין בהם משום חילול דת אולם קיימת סכנה חמורה כי כשמטילים נימוסים כאלה לפתע עלולים הם לערער יסודות מוסר כלליים.
ד. מכאן - אי התאמת המנגנון הן ביחס לחינוך והן ביחס למנהגיהם ודרכי חייהם של העולים - השטחיות בטיפול בבעיות הדתיות של העולה והילד. המנגנון ראה כתפקיד ראשון סיגול הילד להווי הארץ-ישראלי כפי שהוא מצוי בקרב החברה שלו, ובחיי יום יום שלו. והטעות היסודית הייתה שמדד לו [את ההוי הארץ-ישראלי] במידה שמודד לעצמו או במידה שמודדים לעולים מארצות אירופאיות. על כן בחר [מנגנון החינוך האחיד] בדרך שנראתה לו קלה ופשוטה. יחד עם זה יש לציין כי עבודה כבדה רבצה גם על גבי העובדים בתנאים די קשים, והם גילו מסירות רבה לתפקידם הכללי.
ה. מההאשמות המסוימות [הספציפיות] קובעת הוועדה:
(1) גזיזת פאות - הייתה שיטה ולא מקרה ויש לציין בצער שהטעו את שר החינוך והתרבות בהודעה כי היו רק 12 מקרים ואלה מחמת הגזזת.
(2) גם הפרעת לימוד התורה הייתה שיטה. מחסור במורים דתיים אינו סיבה מספקת מאחר שבלאו הכי רוב העוסקים בהוראה במחנות היו מחוסרי הכשרה פדגוגית.
(3) לא דקדקו די בשמירת השבת ובתפילה ואף היו מקרים של הפרעת תפילה.
ו. כל זה לא בא כמלחמה מחושבת בדת, כמטרה לעצמה, אלא כהחשת פרוצס [תהליך] ההסתגלות הנשאפת. ולא הייתה הצדקה להאשים את שליחי הממשלה במחנות ב"אינקוויזיציה" וב"רצח תרבות עם".
ז. המאבק על החינוך במחנות לא היה נקי מנימוקים מפלגתיים. מצד אחד היה רצון להכשיר את העולה והנוער להסתדרות, ולא לחזק את המפלגות הדתיות. מאידך, ההתעוררות בחוגים הדתיים אמנם הייתה תמימה ולשם שמים כדי לחזק את הדת בקרב העולים, אבל גם כאן לא נעדר הרצון לחזק את המפלגות הדתיות ולהחליש את השפעת מפלגות אחרות על אותם העולים.
ח. הוועדה כבר קבעה כי שורש כל הרעה, בהזנחה הקשה של ענייני החינוך הדתי במחנות, נעוץ בעובדה שענייני החינוך במחנות היו נתונים לרשותה של המחלקה לתרבות.
על מי חלה האחריות?
ט. אין האחריות חלה על מנהל אגף החינוך ברוך בן יהודה, [שדאג לחינוכם של כלל ילדי ישראל], שדרש העברת החינוך לרשותו, והוא על כל מנגנוניו היו מוכנים לקבלו.
אין להאשים בזה במפורש את מר נחום לוין [מנהל המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית], הטוען שלא רצה להחזיק בחינוך, והוכיח כי בתקופות מסוימות הודיע לשר החינוך שאין הוא ומחלקתו יכולים לטפל בתפקיד זה, ודרש העברת החינוך לאגף החינוך.
קשה גם להטיל את האחריות על המנגנון האדמיניסטרטיבי של משרד החינוך והתרבות, באשר עוד היה בעצם ארגונו ובניינו, ללא מסורת וניסיון.
נשאר אפוא שר החינוך והתרבות עצמו זלמן שזר שהוא הנושא באחריות הכללית על כל ענייני משרדו. אולם אי אפשר להטיל את האחריות על מר שזר, שהרבה זמן בתקופת התפתחות העניינים היה חולה ונמנעה ממנו האפשרות של טיפול אישי ויסודי. על כן חוזרת האחריות למקורה הראשי - הממשלה כולה נושאת באחריות הקולקטיבית לכל ענייני המדינה, בכלל זה חינוך העולה.
י. אולם האחריות הישירה על פגיעות חמורות בחינוך דתי במחנות נופלת על מנהל המחלקה מר נחום לוין, אך גם פוטרת אותו הוועדה מהאשמות כלליות ובלתי מבוססות כגון "מעשי אינקוויזיציה", "רצח תרבות עם" - ואם גם אין הוועדה מוצאת אותו אחראי על עצם העובדה שענייני החינוך במחנות נמסרו לו ונמצאו ברשותו, אבל כל זמן שהעובדה קיימת, הוא הנושא באחריות על מעשיו ועל מעשי המנגנון הענף אשר תחת פיקודו ופיקוחו, הן כלפי הממשלה והן כלפי הציבור, מאחר שהוא אשר התווה את קווי הפעולה ומינה את המנגנון. העובדים במחלקה ובמחנות הם שותפיו באחריות זו, בייחוד במידה שהפריזו אפילו על הקו שהותווה להם או שהחמירו בביצועו. באופן מיוחד רוצה הוועדה לגנות את רכז התרבות במחנה עין שמר, מר אלדמע וגב' ציפורה זהבי, מדריכה במחנה הנוער בבית ליד.

2. הקטרוגים בעיתונות

י"א. התשובה על החלק הראשון שבסעיף השני "אם הקטרוגים בעיתונות נכונים" יש למצוא במסקנות שהגיעה אליהן הוועדה ביחס לשאלה העיקרית של ההאשמות בכפייה דתית במחנות כדלעיל [סעיף 1].
י"ב. האחריות על הפרסום בעיתונות המקומית חלה, בדרך הרגילה, על העיתונים וסופריהם [העיתונאים], ובמידה והעיתון הוא שופרה של מפלגה מסוימת גם על המפלגה.

3. מקורות התעמולה בחו"ל

י"ג. את מקור התעמולה בחוץ לארץ ביחס להאשמות בכפייה דתית במחנות, יש למצוא בחוגים דתיים במדינה ובעיתונאות הישראלית. האות ניתן בשאילתא בוועדת החינוך של הכנסת, ובאו דרישות [מצד הדתיים] לעזרה מוסרית מרבנים ומהמרכז העולמי של המזרחי. האחרון ביקש לשתף את העיתונות.
י"ד. אין לראות בכל הפניות האלה כל כוונה לפעול נגד מדינת ישראל. כמו כן לא ראתה הוועדה כוונה כזאת בארגון הגוש הדתי בניו יורק ובטלגרמה שנשלחה לחברי הממשלה.
ט"ו. אספת העם במנהטן לא אורגנה מכאן, גם אם יש ליחסה באופן בלתי ישיר לידיעות שהומצאו מכאן על המצב במחנות.
ט"ז. בצורתה לא הייתה האספה [שנערכה במנהטן] כשורה, אם כי בתוכן החלטותיה אין למצוא דופי.
י"ז. הוועדה סבורה כי מזכותה של יהדות הגולה לגלות עניין במה שמתרחש במדינה, בפרט לדברים הנוגעים לכלל ישראל, ובמידה שלא מגיע הדבר להתערבות בענייניה הפנימיים של המדינה, מותר לה לפנות אל ממשלת ישראל בהצעות ודרישות מתאימות.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 11:12
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 19:13
האומות בדורות האחרונים עכ"פ לא התערבו בענינים של שמירת הדת
על איזה אומות התכוין הקה"י? על הקומוניסטים?! על הנאצים?!

ואם נפשך לומר על הדור שלפני כן, אולי אפשר להניח כן קצת על דור אחד או שנים, מאז ה'אמנציפציה' (אשר גם בהם, רשעי ישראל, המכונים כאן ברוב רגש 'ערב רב', שלטו בציבור יראי ה' שלטון רודני ומציק), אך לפני כן, כל האומות כולם, בכל מקומות הגלות, התערבו ללא גבול בכל עניני הדת.

וכלשון חז"ל הקדושים "רַב הַמְנוּנָא מְצַלֵּי לַהּ. וְרַבִּי אָלֶכְּסַנְדְרִי בָּתַר דִּמְצַלֵּי אָמַר הָכִי: ״רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנֶיךָ שֶׁרְצוֹנֵנוּ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנֶךָ, וּמִי מְעַכֵּב, שְׂאוֹר שֶׁבָּעִיסָּה וְשִׁעְבּוּד מַלְכֻיוֹת. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁתַּצִּילֵנוּ מִיָּדָם, וְנָשׁוּב לַעֲשׂוֹת חוּקֵּי רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם״ (ברכות י"ז.).

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 11:23
על ידי המצפה לישועת ה'
נותן טעם לשבח כתב:
13 ינואר 2022, 23:52
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני

על איזו תקופה בדיוק מתכוין כבודו?

על התקופה ה'נפלאה' של שעבוד מלכות פרס?!

על התקופה הנפלאה של שעבוד מלכות יון?!

אולי כוונת כבודו רק על התקופה החשמונאית הראשונה, אשר כידוע לוותה באינספור מלחמות עקובות מדם ורציחות הדדיות ומתמשכות?!

או אולי על התקופה החשמונאית השניה, של מלכות ינאי והורדוס ודומיהם, אשר כידוע 'כבדו' מאוד את שומרי התורה, (ומרוב 'אהבה' לגדולי התורה הם דאגו להעבירם בהקדם לעולם שכולו טוב), ואך שלום ושלוה היתה בימיהם?!

או אולי על התקופה הנפלאה של מלחמת האחים הידועה (הורקנוס ואריסטובלוס) אשר הביאה לכאן את השלטון הרומאי ה'נפלא' וה'אדיב', אשר החריב בסופה של תקופה את בית קדשינו ותפארתינו?!

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 11:29
על ידי המצפה לישועת ה'
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:56
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:53
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48

על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
ומה זה עכשיו?
יאיר לפיד, אסתר חיות, ואביגדור ליברמן, רק מחופשים לערב רב?
לא זה מה שאמרתי, אלא שמה שהזוהר אומר את הלשון שיהיו בגלות בין הערב רב, זה בזמן הגלות, ועכשיו הענין לא נתקן לגמרי, עדיין נשאר הקלקול הזה, אבל הקלקול הזה מקורו הוא מהגלות, ועכשיו זה הולך ונתקן, ובזמננו השליטה של הערב רב יותר חלשה ממה שהיא היתה בזמן הגלות.
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא
הרב @בנציון והרב @שראלטשיק.
 דברים נפלאים.
הסתכלות בהירה ומפתיעה.
עד עתה לא חשבתי על כיוון שכזה.
ברוכים תהיו לשמים.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 11:37
על ידי המצפה לישועת ה'
את בש כתב:
14 ינואר 2022, 07:36
לי אין בעיה עם ההגדרה אתחלתא דגאולה כל עוד היא מתיחסת למצב של קיבוץ גלויות ולא לגוף ששמו מדינת ישראל שעשתה שואה רוחנית.

דברים נכוחים.

זוהי גם דעתי העניה.

(לתשומת לב הרב @סכינא חריפא. האשכול ההוא הוסט בשלב כל שהוא על נושא ה'מדינה', וחבל, ואני לא נתכוונתי אלא לענין של היישוב התורני הפורח אשר בא מכוחו של קיבוץ הגלויות האלוקי).
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 11:59
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:37
(לתשומת לב הרב @סכינא חריפא. האשכול ההוא הוסט בשלב כל שהוא על נושא ה'מדינה', וחבל, ואני לא נתכוונתי אלא לענין של היישוב התורני הפורח אשר בא מכוחו של קיבוץ הגלויות האלוקי).
אדרבה.
מוטב שתמשיך כאן ע"פ מחשבתך הטובה, הראשונה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 12:05
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 11:59
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:37
(לתשומת לב הרב @סכינא חריפא. האשכול ההוא הוסט בשלב כל שהוא על נושא ה'מדינה', וחבל, ואני לא נתכוונתי אלא לענין של היישוב התורני הפורח אשר בא מכוחו של קיבוץ הגלויות האלוקי).
אדרבה.
מוטב שתמשיך כאן ע"פ מחשבתך הטובה, הראשונה.
אני מתכנן, בעז"ה, להמשיך גם שם לפי המחשבה ההיא, וכבר ערכתי הודעה על כך. (אני רק יעמיד בקצרה את דעתי איך להבהיר בכל זאת (למרות ה'עמימות' שכתבתי עליה) את המורכבות של ה'מדינה' ושל יחסינו אליה, ומיד אחזור אל הנושא העיקרי והחמור הלזה).
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 12:09
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
א. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.

ב. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.

ג. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.

ד. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.

ה. לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.

א. הנקודה הזו לא קשורה ל'דת', היא 'פשע' ועושק 'אוניברסליים', אך כבר העירו לך לעיל שזה לא היה פשע ציבורי רשמי, אלא של פושעים יחידים.

ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).

ג. עי' אות א'.

ד. איזו סכנה?! הרבה פטפוטים (שלהם ושלנו), כבר יותר משבעים שנה, ושום סכנה שהיא. בודאי לא על 'עצם קיומו של עולם התורה'. (הסכנות האמיתיות שלו הוא מתוכינו ולא מחוצה לנו).

ה. זו אכן בעיה, ושומה עלינו לתקנה ככל שתשיג ידינו. בעז"ה ית'.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 12:14
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא
אני יודע שאנשי כי"ח (שמבחינתי הם ומקימי המדינה, קבוצה אחת הם) פעלו גם לפני קום המדינה.
ואין ספק שהם העבירו על הדת את רוב ככל יהדות המזרח לאחר קום המדינה, דבר שלא עלה בידם לפני קום המדינה.
עצם ההעלאה לארץ, שימשה ככלי בידם לשבור את ההתנגדות של העולים, כלאחר שעלו, והרגישו תלושים, קל היה להעבירם על דתם. (ומבחינה זו, אילו לא קמה מדינה, הייתה להם תשועה גדולה מזה. ולאחר שבעוה"ר קמה, הועברו על דתם)
ושנית, אני דיברתי על גלות!
מתי חטפו ילדים מהוריהם ומכרום לאנשים אחרים/ עשו עליהם ניסויים רפואיים ועוד כל מיני עניינים המפורסמים כילדי תימן פרס והבלקן, לאחר קום המדינה? או לפני? זאת גלות!
והטענה המוזרה שמאז אור הגאולה הולך ועולה קמעא קמעא, היא מוזרה ביותר!
(אולי זה קורה ולא רואים את זה.)
לעיני בשר, המצב הגשמי הולך ומשתפר (כבר לא חוטפים ילדים) אבל המצב הרוחני, הולך ורע! איך החי יכול להכחיש את החי?
אתה חי בפלנטה אחרת?
רע כאן מבחינה רוחנית!
אתה לא רואה את זה?
יהודים חרדים לחלוטין, שלפני שבעים שנה היית שומע מהם דברים ברורים, היום אתה שומע קולות של שמאל או ימין ציוניים לחלוטין. אנשים מבולבלים. יש שחושבים שטוב להפריד דת ממדינה, יש שחושבים שטוב לחלק את הכותל, יש שחושבים שטוב לפרק את הרבנות, ויש הרבה בלבול גם לצד השני. יש שחושבים ששלטון ימין בארה"ק זה חלופה למשיח ממש!
איך הגענו לכל זה?
לפני שבעים שנה היה ברור לכל יהודי חרדי, שכל הציונים כולם, בין ימין ובין שמאל אויבי היהדות המה, ושניהם גם יחד מביאים שואה וממיטים חורבן.
לטשטוש של דברים ברורים אלו בקרב הנוער של היום, אתה קורא ש"הגאולה הולכת ועולה קמעא קמעא"?
(אין לי בעיה עם מישהו שקיבל כך מרבותיו, שאור הגאולה יעלה קמעא קמעא, אך לא יראו את זה בעיני בשר. יש לי בעיה עם כאלו שרואים את התמונה כ"כ הפוך, שעצם ההידרדרות העצומה במדינה, שדברים שפעם היו ברורים ביחס לסטאטוס קוו היום בדרך להתבטל לחלוטין, נראה כגאולה בעיניהם, ומעצם ההידרדרות העצומה, הם מסיקים שאין זה אלא אור הגאולה ההולך ומפציע קמעא קמעא. ההופכים חושך לאור ומר למתוק.)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 12:19
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
א. הנקודה הזו לא קשורה ל'דת', היא 'פשע' ועושק 'אוניברסליים', אך כבר העירו לך לעיל שזה לא היה פשע ציבורי רשמי, אלא של פושעים יחידים.
עוד לא הספקתי להגיב על זה.
אבל לי ידוע אחרת.
זאת הייתה הוראה ברורה מגבוה, ודרך פעילותו הקבועה של ב.ג. וכנופיתו.
גם על רצח דע האאן (בלי לסטות לזה עכשיו!!!) פתחו ועדת חקירה, ושיחקו אותה כאילו לא הם רצחו.
אני לא מאמין למילה אחת שלהם.
כל הפשעים הללו נעשו מכח המדינה וע"י המדינה, (ולמפורסמות א"צ ראיה.) וכשבערה הארץ תחת רגליהם ופחדו שהיהודים העשוקים הולכים לזעוק את זעקתם בכל העולם, והדבר ימיט שואה עליהם, הכנסת "התערבה" ו"מנעה" או הפחיתה פשעים אלו.
אל תהיה מידי תמים....

ובהיות שכן הוא, הרי שזוהי גלות ב"מיטבה".....

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 12:21
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
עוד לא כתבתי לך שזאת אותה כנופיה?
הם אותם ערב רב!
מה לא ברור?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 12:37
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ה. זו אכן בעיה, ושומה עלינו לתקנה ככל שתשיג ידינו. בעז"ה ית'.
זו לא "בעיה" אלא הגדרה למושג גלות, והוכחה שאנו בגלות ערב רב, וכדברי הזוה"ק.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 13:57
על ידי את בש
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 09:50
דבר ראשון ההנחה הזו לא כ"כ פשוטה, גם לפני המדינה היה את האליאנס וכי"ח שעשו שמות בקרב בני עדות המזרח.
דבר שני את מרבית האשכנזים העבירו על דתם לפני קום המדינה.
כמו ברוב הפעמים האמת נמצאת איפשהו באמצע העובדות שכתבתם נכונות אבל מרבית יוצאי עדות המזרח עלו לארץ כשומרי מצות ברמות שונות של הקפדה ובארץ המדינה נתנה לילדיהם חינוך חילוני כפרני המדינה ניצלה את תמימותם ולא נתנה להם אפשרות לחינוך דתי והדור השני כולם נהיו חילונים הדבר נכון גם לבני תימן אחרי שנפתחו מחנות העולים אם בשיכנועים או באיומים ילדיהם נשלחו לחינוך חילוני כפרני

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 14:01
על ידי את בש
סיפר לי רב שאשה זקנה באה אליו ובכתה שיש לה נכדים גויים הבן שלה נשא גויה רוסיה הרב שאל אותה למה שלחת את הבן שלך לחינוך חילוני היא בכתה ואמרה לו כבוד הרב לא ידענו

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 14:09
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 14:52
על ידי סכינא חריפא
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.
כל מילה זהב.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 14 ינואר 2022, 14:54
על ידי סכינא חריפא
עכשיו רבותי, בבקשה להתמקד במקורות נקיים, ולהשאיר את ההתפלמסות המבורכת לאשכול המקור. אם אפשר.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 15 ינואר 2022, 18:49
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:36
"בעת שנערך מעמד הכתרה וקבלת פנים לכבוד הגרא"ז מלצר זצ"ל מנהל עץ חיים הרה"ג ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי פתח את האספה התורנית החגיגית וידבר על ערכה של תורת ארץ ישראל ביחס לתורת חו"ל, בדברו על מאורע היום הדגיש כי כבר החלו להתקיים דברי חז"ל שאמרו עתידים בתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בארץ ישראל". (בדרך עץ חיים ח"א 175)
אני זוכר שמרן הגראי"ל אמר דברים דומים בהנחת אבן הפינה לישיבה אחת בב"ב (כמדומה ישיבת בית מדרש עליון).
אולי מישהו יודע יותר פרטים.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 15 ינואר 2022, 20:41
על ידי נותן טעם לשבח
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:23
נותן טעם לשבח כתב:
13 ינואר 2022, 23:52
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני

על איזו תקופה בדיוק מתכוין כבודו?

על התקופה ה'נפלאה' של שעבוד מלכות פרס?!

על התקופה הנפלאה של שעבוד מלכות יון?!

אולי כוונת כבודו רק על התקופה החשמונאית הראשונה, אשר כידוע לוותה באינספור מלחמות עקובות מדם ורציחות הדדיות ומתמשכות?!

או אולי על התקופה החשמונאית השניה, של מלכות ינאי והורדוס ודומיהם, אשר כידוע 'כבדו' מאוד את שומרי התורה, (ומרוב 'אהבה' לגדולי התורה הם דאגו להעבירם בהקדם לעולם שכולו טוב), ואך שלום ושלוה היתה בימיהם?!

או אולי על התקופה הנפלאה של מלחמת האחים הידועה (הורקנוס ואריסטובלוס) אשר הביאה לכאן את השלטון הרומאי ה'נפלא' וה'אדיב', אשר החריב בסופה של תקופה את בית קדשינו ותפארתינו?!


אולי תגדיר לי לאיזה מהנבואות בדיוק כוונתך
ישנם הרבה נבואות חלקם התגשמו כבר בבית שני וחלקם לא התגשם עד היום

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 15 ינואר 2022, 22:31
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.

הרב @סכינא חריפא, תרשה לי להניח מלשון הודעתך זו שהינך שייך לקהילה של תלמידי הגרש"א, אם תאשר, אוכל להביא לכבודו גם ציטוטים מאלפים משמו, בנוגע לסוגיא דידן.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 15 ינואר 2022, 22:43
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
15 ינואר 2022, 22:31
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.

הרב @סכינא חריפא, תרשה לי להניח מלשון הודעתך זו שהינך שייך לקהילה של תלמידי הגרש"א, אם תאשר, אוכל להביא לכבודו גם ציטוטים מאלפים משמו, בנוגע לסוגיא דידן.
אני שייך לקהילת הגראיל"ש זצוק"ל.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 12:54
על ידי לבי במערב
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 19:13
איני מצליח להעלות
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 27#p458539

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 12:59
על ידי לבי במערב
אלי פלדמן כתב:
14 ינואר 2022, 10:28
כל פעם שמזכירים את העברת הדת שהייתה בחלק ממחנות העולים (והיא כמובן הייתה) ישר מקשרים זאת למדינה בכללותה, בלי העמקה וירידה לפרטים מה באמת היה שם.
מר אכן חפץ בדיון מעמיק על הנושא?! [ניתן לייחד אשכול על הענין, לבל יופרע מהלך הדיון הכללי כאן].

הבה נתחיל משאלה פשוטה: מסקנות ועדת פרומקין יושמו בשטח?...
כמובן, בבנין הלבן שבירות"ו ישבו גם עסקנים חרדים (ביניהם הגרי"מ לוין), וכמנהג קודמיהם בכל הדורות - פעלו לביטול הגזרות השונות. וכי מפני שמהרי"ם שפירא כיהן ב'סיים', לא היו מסדרונותיו מלאים באנטישמים שונאי ישראל בכל לב ונפש?! האם משום שרבי יוסלמן, השתדלן הנודע, פעל נמרצות להטבת מצב אחיו בארצות הגולה - לא היו הללו מלאות בחורשי מזימות איומות היל"ת?! אתמהה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 13:25
על ידי אלי פלדמן
לבי במערב כתב:
16 ינואר 2022, 12:59
אלי פלדמן כתב:
14 ינואר 2022, 10:28
כל פעם שמזכירים את העברת הדת שהייתה בחלק ממחנות העולים (והיא כמובן הייתה) ישר מקשרים זאת למדינה בכללותה, בלי העמקה וירידה לפרטים מה באמת היה שם.
מר אכן חפץ בדיון מעמיק על הנושא?! [ניתן לייחד אשכול על הענין, לבל יופרע מהלך הדיון הכללי כאן].

הבה נתחיל משאלה פשוטה: מסקנות ועדת פרומקין יושמו בשטח?...
כמובן, בבנין הלבן שבירות"ו ישבו גם עסקנים חרדים (ביניהם הגרי"מ לוין), וכמנהג קודמיהם בכל הדורות - פעלו לביטול הגזרות השונות. וכי מפני שמהרי"ם שפירא כיהן ב'סיים', לא היו מסדרונותיו מלאים באנטישמים שונאי ישראל בכל לב ונפש?! האם משום שרבי יוסלמן, השתדלן הנודע, פעל נמרצות להטבת מצב אחיו בארצות הגולה - לא היו הללו מלאות בחורשי מזימות איומות היל"ת?! אתמהה.

מה שאני טוען הוא שגורמים חילוניים כמו נחום לוין ועוד כמה פקידים היו יכולים להמשיך במעלליהם לולא שהייתה קמה זעקה מתוך הכנסת ויש לומר לזכותם שהצעקה הייתה בעיקר מנציגי המזרחי, וע"י כך אתם הפקידים הועברו מתפקידם. כמו"כ בוטלה שיטת החינוך האחיד והוחלה שיטת הזרמים, ולכל הורה נתנה האפשרות לחינוך דתי, כל זה לא היה קורה בימים של טרום קום המדינה כמו שקרה עם ילדי טהראן שרק מעטים נשלחו לחינוך דתי. אלו עובדות.
מעתה שהסוכנות רצתה להעביר על הדת ולייצר חינוך מחדש היא עשתה זאת במחנות במרוקו ובצרפת ולא בתוך המדינה.

לשם כך תיקנתי שכוח החילוניות הצטמצם במובנים רבים עם הקמת המדינה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 13:40
על ידי סכינא חריפא
לבי במערב כתב:
16 ינואר 2022, 12:59
אלי פלדמן כתב:
14 ינואר 2022, 10:28
כל פעם שמזכירים את העברת הדת שהייתה בחלק ממחנות העולים (והיא כמובן הייתה) ישר מקשרים זאת למדינה בכללותה, בלי העמקה וירידה לפרטים מה באמת היה שם.
מר אכן חפץ בדיון מעמיק על הנושא?! [ניתן לייחד אשכול על הענין, לבל יופרע מהלך הדיון הכללי כאן].

הבה נתחיל משאלה פשוטה: מסקנות ועדת פרומקין יושמו בשטח?...
כמובן, בבנין הלבן שבירות"ו ישבו גם עסקנים חרדים (ביניהם הגרי"מ לוין), וכמנהג קודמיהם בכל הדורות - פעלו לביטול הגזרות השונות. וכי מפני שמהרי"ם שפירא כיהן ב'סיים', לא היו מסדרונותיו מלאים באנטישמים שונאי ישראל בכל לב ונפש?! האם משום שרבי יוסלמן, השתדלן הנודע, פעל נמרצות להטבת מצב אחיו בארצות הגולה - לא היו הללו מלאות בחורשי מזימות איומות היל"ת?! אתמהה.
ביארת את דברי בקצרה ובתמציתיות, בבהירות נפלאה. (כדרכך בקדש, קורץ און שארף.)
ישר כח גדול, ותשוח"ח.

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 13:41
על ידי לבי במערב
אלי פלדמן כתב:
16 ינואר 2022, 13:25
מה שאני טוען הוא
'הועברו מתפקידם' - למשרה אחרת, רק כדי שלא לעורר זעם ציבורי...
עסק־הביש הלז הי' בגיבוי מלא של מוסדות המדינה (שגם בשנים הבאות המשיכו לחפש דרכים שונות כיצד ניתן בכ"ז להעביר זאת 'מתחת לרדאר', ועד היום אינם שוקטים על שמריהם), ואם היתה אפשרות כלשהי [בעיצומה של מלחה"ע(!)] לעורר מחאה ציבורית גדולה מספיק - גם ענין ילדי טהראן הי' נמנע, בוודאות.

הוכחה משאלתות ה'מזרחי' תוכל להיות רלוונטית רק לאחר השוואת יחסי הכוחות בנציגות הממשלה.

לעצם הנדון: יש פעולות להן הקמת המדינה 'הפריעה', וישנן כאלה שהיא 'הועילה' להן (לדוגמא - החינוך הממסדי).

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 13:43
על ידי סכינא חריפא
אלי פלדמן כתב:
16 ינואר 2022, 13:25
מה שאני טוען הוא שגורמים חילוניים כמו נחום לוין ועוד כמה פקידים היו יכולים להמשיך במעלליהם לולא שהייתה קמה זעקה מתוך הכנסת ויש לומר לזכותם שהצעקה הייתה בעיקר מנציגי המזרחי, וע"י כך אתם הפקידים הועברו מתפקידם. כמו"כ בוטלה שיטת החינוך האחיד והוחלה שיטת הזרמים, ולכל הורה נתנה האפשרות לחינוך דתי, כל זה לא היה קורה בימים של קום המדינה כמו שקרה עם ילדי טהראן שרק מעטים נשלחו לחינוך דתי. אלו עובדות.
מעתה שהסוכנות רצתה להעביר על הדת ולייצר חינוך מחדש היא עשתה זאת במחנות במרוקו ובצרפת ולא בתוך המדינה.

לשם כך תיקנתי שכוח החילוניות הצטמצם במובנים רבים עם הקמת המדינה.
דווקא משפחות ילדי תימן מאשימים את נציגי המזרחי בשותפות לפשע....
לא כ"כ מסתדר....

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 13:49
על ידי לבי במערב
כוונתו על ה'שאלתות' בכנסת, שהוגשו ע"י נציגיהם.
אך כאמור - טרם הוכחה מכך, יש להשוות את יחסי ה'כוחות'.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 14:14
על ידי בנציון
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.
דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.
דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 14:23
על ידי סכינא חריפא
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.
דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.
דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
אני לא מבין כ"כ מה הויכוח כאן.
כל בר דעת יודע, שכשתי קבוצות יהודיות (החרדים והמשכילים, החילונים או כל שם שאימצו לעצמם) נמצאות בקרב אומה נוצרית וגולים תחתיה, גם אם תטען שלחילונים היה יותר קשרים, ויותר יכולת, ברור הדבר שהחילונים שולטים בכזה מצב פחות על החרדים, מאשר מצב בו החרדים גולים בתוך מדינה, אותה מנהלת הקבוצה החילונית! הרשות המחוקקת השופטת והמבצעת, בידה.  גם צבא יש לה. תקשורת ויכולות אכיפה.
יש עדיין צד שהקבוצה החילונית שלטה יותר בקבוצה החרדית בהיותם יחד בחו"ל??
ברור שכיום היא שולטת יותר, עד שאינני מבין מה כת"ר שח בכלל.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 14:40
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
16 ינואר 2022, 14:23
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09


ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.
דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.
דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
אני לא מבין כ"כ מה הויכוח כאן.
כל בר דעת יודע, שכשתי קבוצות יהודיות (החרדים והמשכילים, החילונים או כל שם שאימצו לעצמם) נמצאות בקרב אומה נוצרית וגולים תחתיה, גם אם תטען שלחילונים היה יותר קשרים, ויותר יכולת, ברור הדבר שהחילונים שולטים בכזה מצב פחות על החרדים, מאשר מצב בו החרדים גולים בתוך מדינה, אותה מנהלת הקבוצה החילונית! הרשות המחוקקת השופטת והמבצעת, בידה.  גם צבא יש לה. תקשורת ויכולות אכיפה.
יש עדיין צד שהקבוצה החילונית שלטה יותר בקבוצה החרדית בהיותם יחד בחו"ל??
ברור שכיום היא שולטת יותר, עד שאינני מבין מה כת"ר שח בכלל.סברא חזקה אבל לא נכונה כלל ובהיסטוריא


 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 14:43
על ידי שראלטשיק
ובכל כל הדיון על הזוה"ק נראה שודאי דברי הזוה"ק קאי על היום
שכוונתם שכאשר יתמו שבעוד מלכיות (הגשם) יהיה שבעוד ערב רב

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 14:58
על ידי בנציון
סכינא חריפא כתב:
16 ינואר 2022, 14:23
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09


ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.
דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.
דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
אני לא מבין כ"כ מה הויכוח כאן.
כל בר דעת יודע, שכשתי קבוצות יהודיות (החרדים והמשכילים, החילונים או כל שם שאימצו לעצמם) נמצאות בקרב אומה נוצרית וגולים תחתיה, גם אם תטען שלחילונים היה יותר קשרים, ויותר יכולת, ברור הדבר שהחילונים שולטים בכזה מצב פחות על החרדים, מאשר מצב בו החרדים גולים בתוך מדינה, אותה מנהלת הקבוצה החילונית! הרשות המחוקקת השופטת והמבצעת, בידה.  גם צבא יש לה. תקשורת ויכולות אכיפה.
יש עדיין צד שהקבוצה החילונית שלטה יותר בקבוצה החרדית בהיותם יחד בחו"ל??
ברור שכיום היא שולטת יותר, עד שאינני מבין מה כת"ר שח בכלל.

כפי שהעיר הרב @שראלטשיק המציאות היתה להיפך.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 15:23
על ידי בנציון
כדי להחזיר את האשכול ליעודו המקורי, אביא כאן עוד שתי דברים מדברי גדולי ישראל:
ראשית מדברי המהרי"ל דיסקין זצוק"ל:
וכאשר הייתי מרואי פניו של הציס"ע (מהרי"ל דיסקין).. למדתי מדבריו הק' כי ההתעוררות של אהבת הארץ הנעשה והנשמע במחנה העברים - ראיה גדולה שיתקיים הקיבוץ כשיטת הרמב"ן ז"ל ודעימיה, וכדפירש הרמב"ן ז"ל עוד אקבץ עליו לנקבציו" [כוונתו לפירוש רמב"ן (שיר השירים, ח, יג): שישנם שני "קיבוץ גלויות", וממילא קודם ה"קיבוץ גלויות" של עשרת השבטים – ע"י משיח בן דוד, יש עוד "קיבוץ גלויות" של שני השבטים קודם ביאת המשיח] (הקדמת "ציר נאמן". הובא ב"השרף מבריסק" עמוד 383).
ועוד הובא בשמו:
"זכו - עם עננא שמיא – ע"י נסים ונפלאות, לא זכו כבר אנשא - תהיה אתחלתא דגאולה ברשיון הממשלות" (מהרי"ל דיסקין זיע"א. – כפי ששמע ממנו הג"ר זאב וואלף ראקובער (רקובסקי) זצ"ל, ר"מ ומ"מ בשקלוב. - ירחון הפלס תרס"ד, עמ' 435).

ודברים נוספים ובהירים מדברי רבי זלמן סורוצקין זצוק"ל, שמבאר באופן נפלא את המצב המסובך:
כל ימי השתוממתי על המראה, שאין בנבואת נחמה זו זכר לקיבוץ גלויות ולבנין הריסות הארץ, וכמו שנאמר (תהלים ס"ט): "כי אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה", או (שם קמ"ז): "בנה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס"?! הנביא, אמנם, מדבר על "ערי יהודה" (הקיימות כבר), אבל רק לבשר להן: על "דרך" לפנות אותה; על "מסילות" ליישר אותן, ומתי נבנו?!
והנה באים הקיבוץ גלויות בזעיר אנפין, בשנים האחרונות, בנין הארץ ומדינת ישראל, (הנתונה בידים לא נאמנות לה' ולתורתו) בחלק ידוע של ארץ-הקודש, ומבארים לנו, אולי, את הנבואה הנפלאה הזאת: הנביא ראה בחזון את האפשרות (אם "לא זכו") של "ב' נחמות" נפרדות.
והלא כה אמרו חז"ל (סנהדרין צ"ח): "זכו עם ענני שמיא (שהגאולה תהיה מהירה ושלמה, בנין הגשמי והכלכלי יחד עם הבנין הרוחני "שמיא"), לא זכו עני...", היינו שהקיבוץ גלויות ובנין הארץ יהיה לאט לאט, בעצלות, ובנפרד מהבנין הרוחני, כי המושלים (שאינם מושלים ביצרם), שלידם תהיה מסורה "הנחמה" הראשונה הזאת, יהיו עניים בדעת וירכבו "על החמור" ראשית ועיקר דאגתם תהיה החומריות, גוף בלא נשמה ואל אלקי ישראל ותורתו לא ישעו. ומהשרים היושבים ראשונה ב"מלכות" יהיו כאלה, שירצו להפוך את "המלכות" של הארץ הקדושה למינות וכפירה. והמרירות בין השרידים, הרודים עם א-ל ונאמנים עם קדושיו, תהיה גדולה מאד, ובאה הנבואה הזאת לנחמם ולעודד אותם, שהעולה על רוח פריצי ישראל לאמר: 'ככל הגויים נהיה בית ישראל', היו לא תהיה, ואחרי "נחמה בלא נשמה", תבוא נחמה אמיתית, רוחנית: "נחמו נחמו עמי" עם ה' ותורתו הקדושה "יאמר אלקיכם", הוא יתברך שהצית אש בציון, הוא שעתיד לבנותה באש האמונה הטהורה והצדק האמיתי... הרי שכל ההפטרה מדברת מהנחמה האמיתית שתבוא (אם לא יזכו ישראל) אחרי "נחמה" גופנית, אשר כל מגרעותיה... הובלטו כבראי לוטש בהנחמה הרוחנית שאנו קוראים כהקדמה ל'שבעה דנחמתא' (אזנים לתורה דברים סוף פרשת "ואתחנן").

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:01
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 12:14
אני יודע שאנשי כי"ח (שמבחינתי הם ומקימי המדינה, קבוצה אחת הם) פעלו גם לפני קום המדינה.
אגודת כי"ח הוקמה הרבה לפני הקונגרס הציוני הראשון, היא תנועה חילונית, שהוקמה כדי לתת מענה של מנהיגות יהודית כללית, בלי שום מטרות ציוניות.

אם ברצונך לכלול את כל הרשעים יחדיו בנשימה אחת, לחיי, יש בכך מן הצדק, ונוכל לכרוך יחד את כולם, החל מהצדוקים והבייתוסים והנוצרים ועד הרפורמים הקונסרבטיביים וה'ציונים', אך אין בכך קשר להקמת ה'מדינה' בדווקא.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:03
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 12:14
ואין ספק שהם העבירו על הדת את רוב ככל יהדות המזרח לאחר קום המדינה, דבר שלא עלה בידם לפני קום המדינה.
עצם ההעלאה לארץ, שימשה ככלי בידם לשבור את ההתנגדות של העולים, כלאחר שעלו, והרגישו תלושים, קל היה להעבירם על דתם. (ומבחינה זו, אילו לא קמה מדינה, הייתה להם תשועה גדולה מזה. ולאחר שבעוה"ר קמה, הועברו על דתם)
אילו היו העולים עולים למדינה דמוקרטית אחרת היה המצב שונה?!
האם אלו שעלו לצרפת או לארה"ב הם נשארו במצב רוחני יותר גבוה?!
האם עיקר תופעת הירידה לא באה אלא כתוצאה מה'שחרור' עגום שהסבה הגישה הדמוקרטית הפסולה?!

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:12
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 12:14
יהודים חרדים לחלוטין, שלפני שבעים שנה היית שומע מהם דברים ברורים, היום אתה שומע קולות של שמאל או ימין ציוניים לחלוטין. אנשים מבולבלים. יש שחושבים שטוב להפריד דת ממדינה, יש שחושבים שטוב לחלק את הכותל, יש שחושבים שטוב לפרק את הרבנות, ויש הרבה בלבול גם לצד השני. יש שחושבים ששלטון ימין בארה"ק זה חלופה למשיח ממש!
איך הגענו לכל זה?
לפני שבעים שנה היה ברור לכל יהודי חרדי, שכל הציונים כולם, בין ימין ובין שמאל אויבי היהדות המה, ושניהם גם יחד מביאים שואה וממיטים חורבן.
לטשטוש של דברים ברורים אלו בקרב הנוער של היום, אתה קורא ש"הגאולה הולכת ועולה קמעא קמעא"?
לגופה של היסטוריה, כמדומה שיש כאן מעט 'שכתוב', צא וברר מה היתה עמדת היהודית החרדית הקלאסית לפני שבעים שנה.

אך גם לגופו של ענין, לא הבנתי מה שייכות יש בין כל זה לבין תהליך ההתערטלות וההתפרקות של הישות החילונית, אדרבה, כל זה (אם הוא אכן קיים 'כצעקתה') אינו תלוי אלא בנו, וככל שניטיב להבהיר את עמדת היהדות התורנית בנושאים אלו, בלי עמימות וחוסר בהירות, כך יעמדו הדברים מבוררים ומאומתים כדבעי גם ביד הדור הצעיר, ולא יהיו סטיות ותהיות מעין אלו המתוארים.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:14
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 12:21
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
עוד לא כתבתי לך שזאת אותה כנופיה?
הם אותם ערב רב!
מה לא ברור?
(כתבת זאת אחרי ההודעה המצוטטת הנ"ל), אך בכל אופן, כבר נתבאר לעיל ישוב נכון לזה.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:21
על ידי המצפה לישועת ה'
את בש כתב:
14 ינואר 2022, 13:57
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 09:50
דבר ראשון ההנחה הזו לא כ"כ פשוטה, גם לפני המדינה היה את האליאנס וכי"ח שעשו שמות בקרב בני עדות המזרח.
דבר שני את מרבית האשכנזים העבירו על דתם לפני קום המדינה.
כמו ברוב הפעמים האמת נמצאת איפשהו באמצע העובדות שכתבתם נכונות אבל מרבית יוצאי עדות המזרח עלו לארץ כשומרי מצות ברמות שונות של הקפדה ובארץ המדינה נתנה לילדיהם חינוך חילוני כפרני המדינה ניצלה את תמימותם ולא נתנה להם אפשרות לחינוך דתי והדור השני כולם נהיו חילונים הדבר נכון גם לבני תימן אחרי שנפתחו מחנות העולים אם בשיכנועים או באיומים ילדיהם נשלחו לחינוך חילוני כפרני
(נשמח לשמוע מקורות ברורים, שהקלקול לא נבע מרוח ה'חפשיות' ה'דמוקרטית' גרידא, אלא מכוונת מכוון, ש'לא אפשרו' (כלשונך) חינוך כרצון העולים).

אך בכל אופן, גם אם באמת בקום המדינה המשיכה המגמה של הרשעים בקלקול בני העם היהודי, המגמה הזו התהפכה על פניהם, בודאי בעשרות השנים האחרונות.

תנועת החזרה בתשובה הסוחפת, והשיבה הכללית למקורות ולמסורת (אשר נותנת את אותותיה בירידת קרן ה'שמאל' החזק והכפרני), והתחזקות היהדות התורנית, גם מבחינה מספרית, וגם מבחינת אומץ וכח שליטה, וכו' וכו'.

זו מגמה הפוכה ב360 מעלות, אשר טופחת על פניהם המתפוררות של מייסדי המדינה, שם רשעים ירקב, בראותם את מעשה ידיהם מנוהל כחומר ביד היוצר בידיו של קורא הדורות מראש, למגמה הפוכה לחלוטין ממה שתכננו. "יוֹשֵׁ֣ב בַּשָּׁמַ֣יִם יִשְׂחָ֑ק ה' יִלְעַג־לָֽמוֹ".


 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:31
על ידי המצפה לישועת ה'
נותן טעם לשבח כתב:
15 ינואר 2022, 20:41
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:23
נותן טעם לשבח כתב:
13 ינואר 2022, 23:52
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני

על איזו תקופה בדיוק מתכוין כבודו?

על התקופה ה'נפלאה' של שעבוד מלכות פרס?!

על התקופה הנפלאה של שעבוד מלכות יון?!

אולי כוונת כבודו רק על התקופה החשמונאית הראשונה, אשר כידוע לוותה באינספור מלחמות עקובות מדם ורציחות הדדיות ומתמשכות?!

או אולי על התקופה החשמונאית השניה, של מלכות ינאי והורדוס ודומיהם, אשר כידוע 'כבדו' מאוד את שומרי התורה, (ומרוב 'אהבה' לגדולי התורה הם דאגו להעבירם בהקדם לעולם שכולו טוב), ואך שלום ושלוה היתה בימיהם?!

או אולי על התקופה הנפלאה של מלחמת האחים הידועה (הורקנוס ואריסטובלוס) אשר הביאה לכאן את השלטון הרומאי ה'נפלא' וה'אדיב', אשר החריב בסופה של תקופה את בית קדשינו ותפארתינו?!
אולי תגדיר לי לאיזה מהנבואות בדיוק כוונתך
ישנם הרבה נבואות חלקם התגשמו כבר בבית שני וחלקם לא התגשם עד היום
רוב הנבואות, גם אלו שאפשר לראות אותם כמו שהתקיימו בזמנינו בהחלט, לא התקיימו כלל בבית שני.

וכגון הנבואה הראשונה שהובאה באשכול התאום "עוד ישבו זקנים וזקנות" וכו', האם היא התקיימה, ולו במעט, בזמן בית שני?!

וכהנה עוד רבות מהנבואות.

(אך גם בלא זה, יפה השיב לעיל הרב @לחשוב חשבונות).

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:36
על ידי המצפה לישועת ה'
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.

דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.

דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
נאה מאוד.

וכמו שציטט לעיל הרב @לחשוב חשבונות :
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:43
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
15 ינואר 2022, 22:43
המצפה לישועת ה' כתב:
15 ינואר 2022, 22:31
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.

הרב @סכינא חריפא, תרשה לי להניח מלשון הודעתך זו שהינך שייך לקהילה של תלמידי הגרש"א, אם תאשר, אוכל להביא לכבודו גם ציטוטים מאלפים משמו, בנוגע לסוגיא דידן.
אני שייך לקהילת הגראיל"ש זצוק"ל.
אם כך שומה עליך ביתר שאת לבאר את לשונו של מרן הגראי"ל המצוטטת שם: 'חילול השם שמחוקקים 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית', (אשר על כך הוציא הגראי"ל את כל עמך בית ישראל למעמד קידוש השם מופגן, ברחובה של עיר, בשערי ירושלים, בשלהי חורף תשע"ד), לע"ע לא קבלתי עליה מענה. (מלבד אם נאמר שיש בכך ביטוי אמיתי לרצון ולצורך ביצירת מראה 'יהודי' אמיתי, לאותה מדינה 'יהודית' חלולה).

(אגב, אחרי שני טעויות אלו, הטעות הזו והטעות שם, אני מתפטר מזאת מתפקיד ה'בלשות', כל הרוצה ליטול יבוא ויטול...)
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:48
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
16 ינואר 2022, 14:23
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09


ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.
דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.
דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
אני לא מבין כ"כ מה הויכוח כאן.
כל בר דעת יודע, שכשתי קבוצות יהודיות (החרדים והמשכילים, החילונים או כל שם שאימצו לעצמם) נמצאות בקרב אומה נוצרית וגולים תחתיה, גם אם תטען שלחילונים היה יותר קשרים, ויותר יכולת, ברור הדבר שהחילונים שולטים בכזה מצב פחות על החרדים, מאשר מצב בו החרדים גולים בתוך מדינה, אותה מנהלת הקבוצה החילונית! הרשות המחוקקת השופטת והמבצעת, בידה.  גם צבא יש לה. תקשורת ויכולות אכיפה.
יש עדיין צד שהקבוצה החילונית שלטה יותר בקבוצה החרדית בהיותם יחד בחו"ל??
ברור שכיום היא שולטת יותר, עד שאינני מבין מה כת"ר שח בכלל.
כבר השיבו יפה הרב @בנציון והרב @שראלטשיק.

המציאות הוכיחה להיפך, בזמן המזעזע (מבחינה רוחנית) של לפני השואה, היהדות החרדית היתה במצב של 'פוחת והולך' בכל התחומים, ממש 'מעמיא עמיא ואזלא', רח"ל, ואילו עתה, היא בבחינת 'מוסיף והולך', בכל התחומים והמובנים. צא וראה.

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:54
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 14:54
עכשיו רבותי, בבקשה להתמקד במקורות נקיים, ולהשאיר את ההתפלמסות המבורכת לאשכול המקור. אם אפשר.
מחילה על המשך ההתפלמסות. (כשהתחלתי להגיב לא ראיתי זאת).

מעתה אתמקד בציטוטים, בעז"ה.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 16:56
על ידי המצפה לישועת ה'
דבר ראשון אתחיל עם ציטוט שהביא שם הרב @משיב דבר בשם מרנא הח"ח במאמר 'ציפית לישועה' :
משיב דבר כתב:
21 יולי 2021, 19:20
ובא הכתוב לומר, שאצל הקב"ה לא שייך זה כלל, ואנו יכולים לצפות לישועה בכל יום שימלא בקשתנו. כי הסיבה הראשונה שאצל האדם, לא שייכת להבורא יתברך. כי עם ה' החסד, דהיינו שעמו דבוק תמיד החסד כי הוא מקור החסד והטוב ולא תמו לעולם, וכמו דכתיב חסדי ה' כי לא תמנו וגו'. והסיבה השניה שלא יכול למלא הבקשה, בודאי גם כן לא שייכת אצלו. ולזה אמר והרבה עמו פדות, רוצה לומר שאל יתמה האדם איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה אחרי אשר אנו כעת בתוקף המצוקות, כי אצל הקב"ה לא שייך זה, שיש אצלו כמה מיני פדיון, יש פדיון שנמשך כמה חדשים או שנה כמו ביציאת מצרים, ויש שמתרוממת קרן ישראל בלילה אחד כמו שהיה בזמן חזקיהו המלך שסנחריב מלך אשור כבש את כל העולם תחת רשותו, ואחר כך בא במצור עם כל חילו שהיה מחנה גדול על ירושלים, וחירף וגידף וידבר על אלקי השמים כעל אלהי עמי הארצות, ובלילה ההוא יצא מלאך ה' ויך את כל המחנה, וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים, ושב בבושת פנים לארצו, וזהו שכתוב בתורה בפרשת וארא, כי עתה [דהיינו תיכף באותו רגע] שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ, רוצה לומר שיש בידי לסלקך תיכף מן העולם, וכמו שהיה אצל חזקיהו, ולא אצטרך לדבר עמך כלל וכלל, ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו':
ויש שהקב"ה נותן בלב מלכי האומות שיכירו כולם האמת וירצו להיטב עם ישראל, וכענין שנאמר בכורש שהכריז בכל מלכותו כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל וגו' וינשאהו בזהב ובכסף וגו'. כלל הדברים, לא ימנע מהקב"ה שום סיבה להשלמת חפצו, וזהו שכתוב והרבה עמו פדות.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 17:02
על ידי שראלטשיק
רבותי וחבירי וידידי

המימרא היותר נורא בענין זאת הוא נכתב ממרן קודש קדשים הכהן הגדול מרן החפץ חיים, אשר כתב בכתב ידו קדשו שכבר נתקיים דברי התורה הקדושה "והשבות אל לבביך וגו' ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוה היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך" 
 
וזה לשונו הקדוש ספר צפית לישועה פ"א) "בזמנינו יותר קרוב לצפות לישועה, והוא דלכאורה כאשר יסתכל האדם בתנאי הגאולה האחרונה הכתובה בפרשת נצבים, שתהיה כאשר נשוב אל ה' לשמוע בקולו ככל המצוה אשר ציוונו בכל לבבינו ובכל נפשינו אנחנו ובנינו ואז ישיב ה' א-להינו את שבותנו וגו' כמבואר שם וכפי מה שאנו רואים כעת לא אכשיר דרא כלל ודבר זה נותן מקום להתיאש וכפי מה שכתבנו למעלה. אבל התשובה על זה הוא כפי מה שנבאר, דהנה... אבל ביאור הענין הקרוב לפשוטו הוא כך, דשניהם אמת, דבאחרית זמן הגאולה ימצאו שני סוגי אנשים ושניהם יעזרו בקירוב הגאולה כאשר נבאר, שימצאו חלק אנשים בישראל אשר יחזקו עצמם לעבוד את ה' בכל לבבם ובכל נפשם הם ובניהם, והם הם שלומי אמוני ישראל עובדי ה' שבדור הזה, שבזמן שיתרבו המתפרצים העומדים לפרוץ ולהרוס דת קודשנו על ידי ריבוי ספרי הפוקרים אשר יפיצו בקרב העם, או שאר עצות של תאוה וחמדה שלוחי היצר הרע, הכוחות אשר יגרמו לפרוק עול מלכות שמים, עול התורה והעבודה. בעת הזאת השרידים שלומי אמוני ישראל המתחזקים ומתאמצים לשמור כל חוקי התורה, שלא להתרפות ממנה, וגם את בניהם ילמדון להחזיק בתורת ה', ושלא לסור מכל הכתוב בה ימין ושמאל, בודאי מדרגתם עולה למעלה כי יגיע להם הדבר בקושי גדול ובחרוף נפש הרבה יותר מדורות הקודמים וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער ועבודת השם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה מטרה לכבוד או שאר פניות כי אדרבא נתקיים בנו בעוה"ר וסר מרע משתולל על הבריות ויראי ה' ימאסו אצל כמה סוגיי אנשים.
ויש אנשים אשר בשביל לעשות את בניהם יהודים כשרים כדת התורה מקבלים עליהם לחיות חיי עוני ודוחק כל ימיהם, ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה'. ואינם מהגרים ממקומם למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר בשביל חינוך בניהם לתורה ויראה, בודאי נוכל לומר ונחשב זה תשובה לה' בכל לב ונפש.
וכן הבנים השרידים אשר ה' קורא, השמים לילות כימים על תורת ה' ומשחירים את פניהם בדוחק מזונותיהם, ורק להתדבק בתורת ה' ומצותיו כל ישעם וכל חפצם, ובזמן שמצויים להם הרבה מפריעים ומלגלגים, הם יחזקו עצמם לעמוד על משמרתם משמרת הקודש בתורה ועבודה, וכל הכתוב בתורת משה ובדברי נביאים, הכל קדוש אצלם, הלא מדרגתם עולה למעלה מאד בעת הזאת.
וכן אלה הבנים מבחורי ישראל אשר מצוקות הזמן עוברות עליהם, ובתוך מצוקתם יתחזקו לשמור דת ה' בכל יכולתם ויפעלו בעצמם לחיות בלחם צר ומים לחץ, ורק שלא יבוא פגול לתוך פיהם ובזמן שנפשם רעבה וצמאה ועיפה ולא יום אחד ושנים, אלא כמה וכמה ימים ושנים ובכל עוניים ומרודם לא יבעטו ח"ו, אלא עוד נפשם בהם תמוגג על מיעוטם בתורה ובמצוות ה' אשר אין בידם לעשות כראוי, האין זו תשובה לה' בכל לב ובכל נפש כי עבודתם לה' היא עבודה שלימה אשר זכות אחד מהם יכריע הרבה והרבה כהנה וכהנה.
כיוצא בזה אנו רואים קדושת עם ישראל שבהתגברות מצוקת הזמן על כל אחד עד מאד, ואף על פי כן מתחזקים בכל נפשם לשמור חוקי התורה הם ובניהם ובאים ומתפללים ובוכים ומתוודים לפני הקב"ה ומצדיקים דינו, וקובעים עתות לתורה ובכל עוניים ודוחקם ירבו לרחם ולעשות חסד אחד עם חברו בכל מיני השתדלות והתחכמות איך להטיב ולהשכיל אל דל.
ועל כל האנשים האלו בודאי קרוב מאד לומר שנתקיימו בהם פסוקי התורה, "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבביך וגו' ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוה היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך", כי אלה השרידים שלומי אמוני ישראל שבים בכל לבם ויודעים חומר העבודה והמצוה אשר עליהם ומוסרים נפשם לקיים את התורה הם ובניהם".

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 19:17
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:36
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.

דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.

דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
נאה מאוד.

וכמו שציטט לעיל הרב @לחשוב חשבונות :
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
כל אחד מבין מה פשטות הלשון. ומי שחשוב לו לדחוק הלשון יערב לו.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 19:18
על ידי המצפה לישועת ה'
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:56
דבר ראשון אתחיל עם ציטוט שהביא שם הרב @משיב דבר בשם מרנא הח"ח במאמר 'ציפית לישועה' :
משיב דבר כתב:
21 יולי 2021, 19:20
ובא הכתוב לומר, שאצל הקב"ה לא שייך זה כלל, ואנו יכולים לצפות לישועה בכל יום שימלא בקשתנו. כי הסיבה הראשונה שאצל האדם, לא שייכת להבורא יתברך. כי עם ה' החסד, דהיינו שעמו דבוק תמיד החסד כי הוא מקור החסד והטוב ולא תמו לעולם, וכמו דכתיב חסדי ה' כי לא תמנו וגו'. והסיבה השניה שלא יכול למלא הבקשה, בודאי גם כן לא שייכת אצלו. ולזה אמר והרבה עמו פדות, רוצה לומר שאל יתמה האדם איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה אחרי אשר אנו כעת בתוקף המצוקות, כי אצל הקב"ה לא שייך זה, שיש אצלו כמה מיני פדיון, יש פדיון שנמשך כמה חדשים או שנה כמו ביציאת מצרים, ויש שמתרוממת קרן ישראל בלילה אחד כמו שהיה בזמן חזקיהו המלך שסנחריב מלך אשור כבש את כל העולם תחת רשותו, ואחר כך בא במצור עם כל חילו שהיה מחנה גדול על ירושלים, וחירף וגידף וידבר על אלקי השמים כעל אלהי עמי הארצות, ובלילה ההוא יצא מלאך ה' ויך את כל המחנה, וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים, ושב בבושת פנים לארצו, וזהו שכתוב בתורה בפרשת וארא, כי עתה [דהיינו תיכף באותו רגע] שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ, רוצה לומר שיש בידי לסלקך תיכף מן העולם, וכמו שהיה אצל חזקיהו, ולא אצטרך לדבר עמך כלל וכלל, ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו':
ויש שהקב"ה נותן בלב מלכי האומות שיכירו כולם האמת וירצו להיטב עם ישראל, וכענין שנאמר בכורש שהכריז בכל מלכותו כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל וגו' וינשאהו בזהב ובכסף וגו'. כלל הדברים, לא ימנע מהקב"ה שום סיבה להשלמת חפצו, וזהו שכתוב והרבה עמו פדות.
אגב, די ניכר מתוך הדברים, שרבינו הח"ח כתב כן מתוך הסתכלות בהירה בקורות זמנו, ומתוך רמז עבה להבנה אקטואלית ועכשווית.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 19:19
על ידי לחשוב חשבונות
ציטוט מספר "כאיל תערוג" דברים שאמר הגראי"ל.
הוי עובדא שדיברו כמה מחשובי הכולל דפוניבז' עם רבנו על כך שהגרא"מ שך נמנע כל השנים מלדבר בשיחותיו על עניני האמונה בביאת המשיח, למרות שמרבה לדבר על אמונה, והוא מדבר על יציאת מצרים, ושכר ועונש, ובעיקר על אמונה פשוטה שהוא בורא ומהוה הכל, ואומר על כך שיחות לרוב, ואילו לענין האמונה בביאת המשיח והציפיה לישועה לא הקדיש מעולם שיחה על כך ונמנע מלומר שיחות ודרשות ציבוריות על כך, ובגלל זה תמיד משתמשים בזה מתנגדיו ומאשימים אותו שבעוד שהם כל הזמן מדברים על צפיה למשיח וכו' אזי בבית מדרשנו אין דיבורים על כך.
וענה להם רבנו כי הדיבורים לרבים בענינים אלו כשהשומעים הם אנשים שטחיים, ובעיקר אנשים ונשים שאינם בעומק הענינים, כבר הביאו למכשולות גדולים, ומזה צמחו הדמיונות של הרבה יהודים על אתחלתא דגאולה בהקמת מדינה רח"ל, ועל ציונות בכלל שכל זה הוא מתסביכים שנתפסים על אמרות ושיחות בנושאים אלו של משיח וגאולה וגם כל ענין המשיחיות נתפס אצלם מרוב דיבורים בענין שממילא נתפסים לשטויות, ומאחר וא"א לדבר על כך היום בדרשות בעלמא בלא עומק ולימוד אמיתי של הנושאים, לכן הגרא"מ שך נוקט בדרך שעדיף לשתוק בענין זה מלדבר ברבים ללא תועלת עם הרבה נזקים וסיכונים.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 19:20
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:54
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 14:54
עכשיו רבותי, בבקשה להתמקד במקורות נקיים, ולהשאיר את ההתפלמסות המבורכת לאשכול המקור. אם אפשר.
מחילה על המשך ההתפלמסות. (כשהתחלתי להגיב לא ראיתי זאת).

מעתה אתמקד בציטוטים, בעז"ה.


רעי וידידי היקר, אשר כאח הוא לי, הייתי רוצה לא להגיב על דבריך, כדי שלא להמשיך את ההתפלמסות, אך לאחר דבריך, דברי טעם כדרכך, חייב אני להגיב רק תגובה אחת כמענה.
אני עומד על דעתי, כאחד שיודע לא מעט היסטוריה, שאכן המצב לפני השואה היה נורא ואיום, והקבוצה החילונית שלטה בציבור יראי ה', אך לא כפי שטעו להגיב על דברי שזו רק סברא אך לא מציאות, אלא המציאות הייתה, שהעברה על הדת בכח, גזילת תינוקות, גזיזת פיאות, כליאת עולים, וכליאת ילדי עולים לשם ההעברה על הדת, התאפשר כל זה רק לאחר קום המדינה. וברור שרמת היהדות הייתה בשפל גדול יותר לאחר ההקמה מאשר לפניה, והחולק על זה, לא טועה רק בסברא, אלא גם במציאות הפשוטה כפי שהייתה.
וכשישראל קדושים יצאו למלחמה בחילון ע"י הקמת תנועת התשובה, ההצלחה לא הייתה בעקבות היחלשות בשליטת הערב רב עלינו, אלא למרות התחזקותם. וזה בדיוק כפי שהיה פריה ורביה במצרים על אף שדאגו המצרים לדכא אותה. וכי בגלל שקרה נס לישראל, שפרו ורבו היפך כוונת המצרים הפכה השהות במצרים ל"תחילת התגשמות נבואת פקוד פקד"???   ודאי שלא.
כן הוא הדבר הזה.
על אף שלפני השואה היינו עדיין בגלות אדום, ולא התחילה עדיין גלות הערב רב, רק שה' הכינם למען השלב הבא, וכבר היהדות ירדה לשפל כה גדול, וירדה שבעתיים בזמננו, זמן הגלות בפועל אצלם, עכ"ז לא השבית לנו גואל, ולא אלמן ישראל, ואנו צריכים להודות לו על חסדיו, שלמרות שהולכת וקשה שלטון הערב רב עלינו כפי שרואה כל מי שמוח לו בקדקדו, (ובפרט עם הרפורמות החדשות, שלא נשמעו מעולם כהנה.) ריחם עלינו הבורא וזיכה אותנו אט אט להציל יקר מזולל.

נ.ב. ביחס לאנשי כי"ח, הציונות היא ההמשך האינטגרלי שלהם. אתה צודק שלכי"ח לא היו ערכים ציוניים, אבל לציוניים, יש את ערכי כי"ח, ולכן זו אותה קבוצה, עם שינויי תפיסות כפי רוח הזמן. החלו כמשכילים, בימי ה"רמבמ"ן" שלהם, המשיכו כרפורמים, והתפצלו לציוניים ובונדיסטים. ניאולוגים. וכו'. ודוק.

נ.ב. 2 בקשר לדברי הגראי"ל  'חילול השם שמחוקקים 'חוק גיוס' שאומר שלימוד התורה הינו עבירה פלילית' לא הבנתי קושייתך, לדעתך זה קידוש ה'?  ועוד והוא העיקר, עיין בהודעתו של @לחשוב חשבונות 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 19:21
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 19:18
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:56
דבר ראשון אתחיל עם ציטוט שהביא שם הרב @משיב דבר בשם מרנא הח"ח במאמר 'ציפית לישועה' :
משיב דבר כתב:
21 יולי 2021, 19:20
ובא הכתוב לומר, שאצל הקב"ה לא שייך זה כלל, ואנו יכולים לצפות לישועה בכל יום שימלא בקשתנו. כי הסיבה הראשונה שאצל האדם, לא שייכת להבורא יתברך. כי עם ה' החסד, דהיינו שעמו דבוק תמיד החסד כי הוא מקור החסד והטוב ולא תמו לעולם, וכמו דכתיב חסדי ה' כי לא תמנו וגו'. והסיבה השניה שלא יכול למלא הבקשה, בודאי גם כן לא שייכת אצלו. ולזה אמר והרבה עמו פדות, רוצה לומר שאל יתמה האדם איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה אחרי אשר אנו כעת בתוקף המצוקות, כי אצל הקב"ה לא שייך זה, שיש אצלו כמה מיני פדיון, יש פדיון שנמשך כמה חדשים או שנה כמו ביציאת מצרים, ויש שמתרוממת קרן ישראל בלילה אחד כמו שהיה בזמן חזקיהו המלך שסנחריב מלך אשור כבש את כל העולם תחת רשותו, ואחר כך בא במצור עם כל חילו שהיה מחנה גדול על ירושלים, וחירף וגידף וידבר על אלקי השמים כעל אלהי עמי הארצות, ובלילה ההוא יצא מלאך ה' ויך את כל המחנה, וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים, ושב בבושת פנים לארצו, וזהו שכתוב בתורה בפרשת וארא, כי עתה [דהיינו תיכף באותו רגע] שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ, רוצה לומר שיש בידי לסלקך תיכף מן העולם, וכמו שהיה אצל חזקיהו, ולא אצטרך לדבר עמך כלל וכלל, ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו':
ויש שהקב"ה נותן בלב מלכי האומות שיכירו כולם האמת וירצו להיטב עם ישראל, וכענין שנאמר בכורש שהכריז בכל מלכותו כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל וגו' וינשאהו בזהב ובכסף וגו'. כלל הדברים, לא ימנע מהקב"ה שום סיבה להשלמת חפצו, וזהו שכתוב והרבה עמו פדות.
אגב, די ניכר מתוך הדברים, שרבינו הח"ח כתב כן מתוך הסתכלות בהירה בקורות זמנו, ומתוך רמז עבה להבנה אקטואלית ועכשווית.
מה אתה מוכיח מדברים אלו של הח"ח?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 20:47
על ידי צבי הירש
אל כבוד ר' @בנציון ועמו הרב הנוהג @לחשוב חשבונות והרב @המצפה לישועת ה' ובעל @סכינא חריפא שלמכון ישגא עד ביאת ינון
אני רואה וויכוח שמתמשך הרבה זמן, ותוכנו הוא האם גלות ישראל בין הערב רב המוזכרת בזוהר הקדוש היא לפני השואה או אחריה, וכאן הבן שואל
למען ה' מה ראיתם להוציא דברי הזוהר מפשוטם, ולייחס זאת לתקופה מסוימת וספציפית ביותר, בשעה ששם נאמר בסתמא שיהיו בין הערב רב, ופשטות הלשון כולל כל זמן סוף הגלות שיהיו ביניהם
ועינינו הרואות תוקף הצרות שהיו מהם כשהתחילה ההשכלה והדמוקרטיה, והוקל במעט עול הגוים מעל ישראל, ואז רבתה ידם עלינו ואימצו עולם, והקשו משאם, על החרדים לדבר ה', בכל מדינות אירופה וצפון אפריקה, ובארץ ישראל, והרפורמים באמריקה, לפני השואה ולאחריה
ומה טעם וענין יש לומר שחלק מהנ"ל הוא שלטון הערב רב, וכל השאר לא נצפה מראש על ידי הזוהר חלילה?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 22:17
על ידי סכינא חריפא
צבי הירש כתב:
16 ינואר 2022, 20:47
אל כבוד ר' @בנציון ועמו הרב הנוהג @לחשוב חשבונות והרב @המצפה לישועת ה' ובעל @סכינא חריפא שלמכון ישגא עד ביאת ינון
אני רואה וויכוח שמתמשך הרבה זמן, ותוכנו הוא האם גלות ישראל בין הערב רב המוזכרת בזוהר הקדוש היא לפני השואה או אחריה, וכאן הבן שואל
למען ה' מה ראיתם להוציא דברי הזוהר מפשוטם, ולייחס זאת לתקופה מסוימת וספציפית ביותר, בשעה ששם נאמר בסתמא שיהיו בין הערב רב, ופשטות הלשון כולל כל זמן סוף הגלות שיהיו ביניהם
ועינינו הרואות תוקף הצרות שהיו מהם כשהתחילה ההשכלה והדמוקרטיה, והוקל במעט עול הגוים מעל ישראל, ואז רבתה ידם עלינו ואימצו עולם, והקשו משאם, על החרדים לדבר ה', בכל מדינות אירופה וצפון אפריקה, ובארץ ישראל, והרפורמים באמריקה, לפני השואה ולאחריה
ומה טעם וענין יש לומר שחלק מהנ"ל הוא שלטון הערב רב, וכל השאר לא נצפה מראש על ידי הזוהר חלילה?
דברי, הם כדבריך בדיוק.
זה לא שהזהר ח"ו לא צפה את אשר היה לפני השואה, אלא שבגלל שמה שהיה לפני השואה זה היה מועט ביחס ל = א' מה שהגויים עשו אז לישראל (שואה וקומוניזם וכו') ב' ביחס למה שעשו הערב רב עצמם לאחר הקמת המדינה.
אז ודאי שהזוהר צפה את זה, אבל זה לא שיא הערב רב.
שיא גלות הערב רב, זהו זמננו, שמבחינה רוחנית לפחות, מי שהכי מצר ליהדות זה הערב רב, יותר מכל האומות, (האומות האחרות ששונאות אותנו, כולם גזרו רק על הגופים) ועוד, הערב רב לאחר הקמת המדינה הציק הרבה יותר מאשר לפניה, וכמשנ"ת באורך.
לכן, כשהזוהר כותב על גלות בין הערב רב, כוונתו לזמננו, אבל אין הוא שולל את הצרות שיעשו הערב רב בשאר הדורות, וכפי שעשו כבר מיציא"מ.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 22:43
על ידי שלמה זינגר
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:24
מתא, התקיימה הנחת אבן הפינה לישוב גבעת זאב החדשה. את המשא המרכזי נשא מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל, שקרא בהתרגשות: "כשעינינו רואות בהתגשמות חזון הנביאים על בניין ערי ציון לה' ולתורתו, כשנבנית עיר להגדיל ולהרחיב קדושת ירושלים, אין לך קץ מגולה מזה" (גליון קדושת ציון).
איזה מספר גליון מדובר או אם אפשר להעלות את כל דבריו לכאן?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 22:51
על ידי צבי הירש
סכינא חריפא כתב:
16 ינואר 2022, 22:17
צבי הירש כתב:
16 ינואר 2022, 20:47
אל כבוד ר' @בנציון ועמו הרב הנוהג @לחשוב חשבונות והרב @המצפה לישועת ה' ובעל @סכינא חריפא שלמכון ישגא עד ביאת ינון
אני רואה וויכוח שמתמשך הרבה זמן, ותוכנו הוא האם גלות ישראל בין הערב רב המוזכרת בזוהר הקדוש היא לפני השואה או אחריה, וכאן הבן שואל
למען ה' מה ראיתם להוציא דברי הזוהר מפשוטם, ולייחס זאת לתקופה מסוימת וספציפית ביותר, בשעה ששם נאמר בסתמא שיהיו בין הערב רב, ופשטות הלשון כולל כל זמן סוף הגלות שיהיו ביניהם
ועינינו הרואות תוקף הצרות שהיו מהם כשהתחילה ההשכלה והדמוקרטיה, והוקל במעט עול הגוים מעל ישראל, ואז רבתה ידם עלינו ואימצו עולם, והקשו משאם, על החרדים לדבר ה', בכל מדינות אירופה וצפון אפריקה, ובארץ ישראל, והרפורמים באמריקה, לפני השואה ולאחריה
ומה טעם וענין יש לומר שחלק מהנ"ל הוא שלטון הערב רב, וכל השאר לא נצפה מראש על ידי הזוהר חלילה?
דברי, הם כדבריך בדיוק.
זה לא שהזהר ח"ו לא צפה את אשר היה לפני השואה, אלא שבגלל שמה שהיה לפני השואה זה היה מועט ביחס ל = א' מה שהגויים עשו אז לישראל (שואה וקומוניזם וכו') ב' ביחס למה שעשו הערב רב עצמם לאחר הקמת המדינה.
אז ודאי שהזוהר צפה את זה, אבל זה לא שיא הערב רב.
שיא גלות הערב רב, זהו זמננו, שמבחינה רוחנית לפחות, מי שהכי מצר ליהדות זה הערב רב, יותר מכל האומות, (האומות האחרות ששונאות אותנו, כולם גזרו רק על הגופים) ועוד, הערב רב לאחר הקמת המדינה הציק הרבה יותר מאשר לפניה, וכמשנ"ת באורך.
לכן, כשהזוהר כותב על גלות בין הערב רב, כוונתו לזמננו, אבל אין הוא שולל את הצרות שיעשו הערב רב בשאר הדורות, וכפי שעשו כבר מיציא"מ.

לא הבנתי מה פשר העיקשות לקבוע שהזוהר מתייחס לחלק אחד בלבד, ולא לכל המכלול של החילוניות, מיום היווסדה ועד עתה, לכל אשכולותיה וגרורותיה
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 23:09
על ידי המצפה לישועת ה'
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 19:18
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:56
דבר ראשון אתחיל עם ציטוט שהביא שם הרב @משיב דבר בשם מרנא הח"ח במאמר 'ציפית לישועה' :
משיב דבר כתב:
21 יולי 2021, 19:20
ובא הכתוב לומר, שאצל הקב"ה לא שייך זה כלל, ואנו יכולים לצפות לישועה בכל יום שימלא בקשתנו. כי הסיבה הראשונה שאצל האדם, לא שייכת להבורא יתברך. כי עם ה' החסד, דהיינו שעמו דבוק תמיד החסד כי הוא מקור החסד והטוב ולא תמו לעולם, וכמו דכתיב חסדי ה' כי לא תמנו וגו'. והסיבה השניה שלא יכול למלא הבקשה, בודאי גם כן לא שייכת אצלו. ולזה אמר והרבה עמו פדות, רוצה לומר שאל יתמה האדם איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה אחרי אשר אנו כעת בתוקף המצוקות, כי אצל הקב"ה לא שייך זה, שיש אצלו כמה מיני פדיון, יש פדיון שנמשך כמה חדשים או שנה כמו ביציאת מצרים, ויש שמתרוממת קרן ישראל בלילה אחד כמו שהיה בזמן חזקיהו המלך שסנחריב מלך אשור כבש את כל העולם תחת רשותו, ואחר כך בא במצור עם כל חילו שהיה מחנה גדול על ירושלים, וחירף וגידף וידבר על אלקי השמים כעל אלהי עמי הארצות, ובלילה ההוא יצא מלאך ה' ויך את כל המחנה, וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים, ושב בבושת פנים לארצו, וזהו שכתוב בתורה בפרשת וארא, כי עתה [דהיינו תיכף באותו רגע] שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ, רוצה לומר שיש בידי לסלקך תיכף מן העולם, וכמו שהיה אצל חזקיהו, ולא אצטרך לדבר עמך כלל וכלל, ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו':
ויש שהקב"ה נותן בלב מלכי האומות שיכירו כולם האמת וירצו להיטב עם ישראל, וכענין שנאמר בכורש שהכריז בכל מלכותו כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל וגו' וינשאהו בזהב ובכסף וגו'. כלל הדברים, לא ימנע מהקב"ה שום סיבה להשלמת חפצו, וזהו שכתוב והרבה עמו פדות.
אגב, די ניכר מתוך הדברים, שרבינו הח"ח כתב כן מתוך הסתכלות בהירה בקורות זמנו, ומתוך רמז עבה להבנה אקטואלית ועכשווית.

כמדומה שביארתי את הדברים באר היטב, ובכל זאת ארחיב עוד.

כידוע, כמעט בכל הדורות, עד לפני כמאתיים וחמשים שנה (עד הזמן של הגר"א, ולא עד בכלל), היתה מושרשת הדעה (משום מה, בניגוד לאין ספור מאמרי חז"ל, אולי משום חוסר האפשרות הריאלית לקיום הענין באופן אחר, ורק האמונה באפשרות ניסית ו'רוחנית' קירבה את הענין אל הריאליות ואל אפשרות הקיום המציאותי) בקרב כל המוני עמך בית ישראל, כי יום אחד בהיר תשמע תקיעה רבתי בשופר גדול (שמשום מה הוא נתפס כשופר ממש, אשר יתקעו בו קולות ממש, כגון תקיעה ותרועה, ובניגוד ל"ושא נס לקבץ גלויותינו" שכמדומה שמסוכם כי הוא ענין מופשט, של משל והמחשה בלבד, לאותו הענין הגדול של ה'קיבוץ') ויהיה אור בהיר בכל העולם כולו, ואזי יבוא משיח בן דוד, ויקבץ נדחי עמו ישראל, וישאם על גבי כנפי נשרים לארץ ישראל, ותהיה מיד תחיית המתים וכו' וכו'.

האפשרות לומר ש'קיבוץ גלויות' יתרחש בצורה 'גשמית' ו'ארצית' היתה מופקעת מהדעת ומהרעיון.

לא לחנם רוב ציבור היראים לא קיבל את הרעיון של השיבה לארץ הקודש (בצורה ציבורית והמונית, לא כיחידים, אשר חפצים לעבוד את ה' בטהרה באוירה של ארץ ישראל, ובעיקר כדי להטמן בין רגבי עפרה הקדושים) לפני הגאולה, רעיון כזה נתפס היה בעיניהם, ככעין כפירה וכמרידה ב'גזירת הגלות', ואולי כענין של 'עליה בחומה' וכו'

והנה בא מרנא הח"ח, ומעמיד בפשיטות את נכונות האפשרות הזו, כאפשרות נכונה ואמיתית של 'פדיון' (כלשונו הזכה), בלי עננים ומלאכים, בלי משיח ותקיעת שופר גדול.

ובעניי הערתי והוספתי, שנראה לומר, שהדבר שהניע את רבינו הסבא קדישא, הכהן הגדול מאחיו, לכתוב כן, הוא משום ראייתו את המציאות הריאלית, המתרקמת והולכת, (אשר כידוע הוא ביקש להיות שותף בה, ואף נקנה לשם כך בית בעיר 'פתח תקוה', ואכמ"ל), של השיבה אל ארץ הקודש, ושל תקומת ההתיישבות היהודית בתוכה, יחד עם הסכמת כל האומות השליטות כולם, אשר הסכימו כולם והביעו את תמיכתם בקיומה של התיישבות כזו.

ומרנא הח"ח, ראה כאן בעיני רוחו את תחילת התגשמותו של החזון האלקי, והיא היא האפשרות הריאלית אותה העלה עלי ספר, כאפשרות נכונה ומעשית להתגשמות קיומו של תחילת ה'פדיון' המקווה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 23:22
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 19:17
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:36
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14


דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.

דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
נאה מאוד.

וכמו שציטט לעיל הרב @לחשוב חשבונות :
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
כל אחד מבין מה פשטות הלשון. ומי שחשוב לו לדחוק הלשון יערב לו.
מצאתי שתי מציאות גדולות (המובאות בספר הנפלא 'אחרית כראשית').

האחת. הזוה"ק (רע"מ נשא קכה:) כותב מפורש שיהיה עוד שלב, שהוא "ואתהדרו ערב רב רעיין על ישראל".

השנית. הגר"א בביאורו לתיקוז"ח (כ"ז:) "שרוב מאותן תתקע"ד דורות הוא עכשיו בסוף הימים, בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ואמרו שהן עזי פנים שבדור והן הערב רב" וכו'.

הרי לן להדיא, שאכן מבואר בדברי חז"ל שיהיה גם זמן של שלטון גמור של הע"ר על ישראל, ולא רק שיהיו 'ביניהם', ומאידך חזינן עוד, שאפילו בזמנו של הגר"א כבר התחילה השפעת הערב רב על ישראל קדושים, ולא רק בזמנינו אנו.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 23:36
על ידי המצפה לישועת ה'
צבי הירש כתב:
16 ינואר 2022, 20:47
אל כבוד ר' @בנציון ועמו הרב הנוהג @לחשוב חשבונות והרב @המצפה לישועת ה' ובעל @סכינא חריפא שלמכון ישגא עד ביאת ינון
אני רואה וויכוח שמתמשך הרבה זמן, ותוכנו הוא האם גלות ישראל בין הערב רב המוזכרת בזוהר הקדוש היא לפני השואה או אחריה, וכאן הבן שואל
למען ה' מה ראיתם להוציא דברי הזוהר מפשוטם, ולייחס זאת לתקופה מסוימת וספציפית ביותר, בשעה ששם נאמר בסתמא שיהיו בין הערב רב, ופשטות הלשון כולל כל זמן סוף הגלות שיהיו ביניהם
ועינינו הרואות תוקף הצרות שהיו מהם כשהתחילה ההשכלה והדמוקרטיה, והוקל במעט עול הגוים מעל ישראל, ואז רבתה ידם עלינו ואימצו עולם, והקשו משאם, על החרדים לדבר ה', בכל מדינות אירופה וצפון אפריקה, ובארץ ישראל, והרפורמים באמריקה, לפני השואה ולאחריה
ומה טעם וענין יש לומר שחלק מהנ"ל הוא שלטון הערב רב, וכל השאר לא נצפה מראש על ידי הזוהר חלילה?
כמדומה שלא היה הויכוח כמו שכבודו מציג.

כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום, בעוה"ר, הנידון היה מתי היא עיקר השפעתו והאם הוא 'פוחת והולך' או 'מוסיף והולך'.

יש כאלו הסוברים כי עיקר השפעתו היתה לפני השואה, ואילו משלב מסויים הוא נהיה בבחינת 'פוחת והולך', (יש כאן הטוענים שמיד עם פרוץ המדינה, ואני הקטן סבור שעוד כמה וכמה שנים טובות לאחמ"כ, אבל ודאי שנהיה בשלב כל שהוא התהפכות לטובה), ויש כאלו הסוברים, כי אדרבה, עיקר השפעתו היא כעת, כאשר השלטון בידיהם, ומפרוץ המדינה הוא בבחינת 'מוסיף והולך', בעוה"ר, ועתה אנו גרועים בכמה וכמה מדריגות מול המצב של לפני קום המדינה, ביחס לנקודה זו של שלטון הע"ר.

יתקנוני הרבנים אם טעיתי בהבנת הנידון.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 23:40
על ידי בנציון
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 23:36
צבי הירש כתב:
16 ינואר 2022, 20:47
אל כבוד ר' @בנציון ועמו הרב הנוהג @לחשוב חשבונות והרב @המצפה לישועת ה' ובעל @סכינא חריפא שלמכון ישגא עד ביאת ינון
אני רואה וויכוח שמתמשך הרבה זמן, ותוכנו הוא האם גלות ישראל בין הערב רב המוזכרת בזוהר הקדוש היא לפני השואה או אחריה, וכאן הבן שואל
למען ה' מה ראיתם להוציא דברי הזוהר מפשוטם, ולייחס זאת לתקופה מסוימת וספציפית ביותר, בשעה ששם נאמר בסתמא שיהיו בין הערב רב, ופשטות הלשון כולל כל זמן סוף הגלות שיהיו ביניהם
ועינינו הרואות תוקף הצרות שהיו מהם כשהתחילה ההשכלה והדמוקרטיה, והוקל במעט עול הגוים מעל ישראל, ואז רבתה ידם עלינו ואימצו עולם, והקשו משאם, על החרדים לדבר ה', בכל מדינות אירופה וצפון אפריקה, ובארץ ישראל, והרפורמים באמריקה, לפני השואה ולאחריה
ומה טעם וענין יש לומר שחלק מהנ"ל הוא שלטון הערב רב, וכל השאר לא נצפה מראש על ידי הזוהר חלילה?
כמדומה שלא היה הויכוח כמו שכבודו מציג.

כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום, בעוה"ר, הנידון היה מתי היא עיקר השפעתו והאם הוא 'פוחת והולך' או 'מוסיף והולך'.

יש כאלו הסוברים כי עיקר השפעתו היתה לפני השואה, ואילו משלב מסויים הוא נהיה בבחינת 'פוחת והולך', (יש כאן הטוענים שמיד עם פרוץ המדינה, ואני הקטן סבור שעוד כמה וכמה שנים טובות לאחמ"כ, אבל ודאי שנהיה בשלב כל שהוא התהפכות לטובה), ויש כאלו הסוברים, כי אדרבה, עיקר השפעתו היא כעת, כאשר השלטון בידיהם, ומפרוץ המדינה הוא בבחינת 'מוסיף והולך', בעוה"ר, ועתה אנו גרועים בכמה וכמה מדריגות מול המצב של לפני קום המדינה, ביחס לנקודה זו של שלטון הע"ר.

יתקנוני הרבנים אם טעיתי בהבנת הנידון.
נכון. ובכל אופן גם אם הוא מוסיף והולך עכ"פ זה קלקול מכח הגלות, ובזמננו עדיין לא נתקן לגמרי הגלות, אבל עכ"פ הזוהר לא התכוון לומר שההגדרה של התקופה שלנו היא גלות. 
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 16 ינואר 2022, 23:48
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 23:36
כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום,
אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:29
על ידי שראלטשיק
שלמה זינגר כתב:
16 ינואר 2022, 22:43
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:24
מתא, התקיימה הנחת אבן הפינה לישוב גבעת זאב החדשה. את המשא המרכזי נשא מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל, שקרא בהתרגשות: "כשעינינו רואות בהתגשמות חזון הנביאים על בניין ערי ציון לה' ולתורתו, כשנבנית עיר להגדיל ולהרחיב קדושת ירושלים, אין לך קץ מגולה מזה" (גליון קדושת ציון).
איזה מספר גליון מדובר או אם אפשר להעלות את כל דבריו לכאן?

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:30
על ידי סכינא חריפא
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 23:48
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 23:36
כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום,
אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.


וכן דעתי.
אם כי שאין לשלול שהזוהר התכווין גם, (עם דגש על הגם) על קודם, שהיו צרות מהערב רב, אך פחות בהרבה ממה שהיה מקום המדינה.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:30
על ידי שראלטשיק
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 00:29
שלמה זינגר כתב:
16 ינואר 2022, 22:43
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:24
מתא, התקיימה הנחת אבן הפינה לישוב גבעת זאב החדשה. את המשא המרכזי נשא מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל, שקרא בהתרגשות: "כשעינינו רואות בהתגשמות חזון הנביאים על בניין ערי ציון לה' ולתורתו, כשנבנית עיר להגדיל ולהרחיב קדושת ירושלים, אין לך קץ מגולה מזה" (גליון קדושת ציון).
איזה מספר גליון מדובר או אם אפשר להעלות את כל דבריו לכאן? 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:31
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 00:30
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 23:48
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 23:36
כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום,
אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.


וכן דעתי.
אם כי שאין לשלול שהזוהר התכווין גם, (עם דגש על הגם) על קודם, שהיו צרות מהערב רב, אך פחות בהרבה ממה שהיה מקום המדינה.


ודברי הגר"א שלא כדבריכם

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:39
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 23:48
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 23:36
כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום,
אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.
אם כך, נמצא הגר"א מכחישך (הרי בזמנו כלל לא היה השלטון ביד הרשעים בגלוי, ומכ"ש לאחמ"כ, כשרשעי ישראל נטלו את השלטון ברוב הקהילות בכל תפוצות אירופה וגלילותיה).
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:41
על ידי שראלטשיק
מקור ענין ערב רב בסוף הגלות מבואר בספר יחזקאל.docx


כדאי לידע שענין שליטת רשעי ישראל על הצדיקים בסוף הימים מבואר בהדיא בספר יחזקאל

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 00:55
על ידי המצפה לישועת ה'
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 00:41
מקור ענין ערב רב בסוף הגלות מבואר בספר יחזקאל.docx


כדאי לידע שענין שליטת רשעי ישראל על הצדיקים בסוף הימים מבואר בהדיא בספר יחזקאל
ייש"כ ר' ישראל (כן נראה לחדש מהא דנתכנה @שראלטשיק ככינוי חיבה), אלא שבפסוקים שהבאת שם לא מבואר רק על ה'רועים' של לפני ה'קיבוץ', ולא משמע שגם אחרי ה'קיבוץ' עדיין יהיו רועים רעים וכו'.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:01
על ידי נותן טעם לשבח
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:31
נותן טעם לשבח כתב:
15 ינואר 2022, 20:41
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:23


על איזו תקופה בדיוק מתכוין כבודו?

על התקופה ה'נפלאה' של שעבוד מלכות פרס?!

על התקופה הנפלאה של שעבוד מלכות יון?!

אולי כוונת כבודו רק על התקופה החשמונאית הראשונה, אשר כידוע לוותה באינספור מלחמות עקובות מדם ורציחות הדדיות ומתמשכות?!

או אולי על התקופה החשמונאית השניה, של מלכות ינאי והורדוס ודומיהם, אשר כידוע 'כבדו' מאוד את שומרי התורה, (ומרוב 'אהבה' לגדולי התורה הם דאגו להעבירם בהקדם לעולם שכולו טוב), ואך שלום ושלוה היתה בימיהם?!

או אולי על התקופה הנפלאה של מלחמת האחים הידועה (הורקנוס ואריסטובלוס) אשר הביאה לכאן את השלטון הרומאי ה'נפלא' וה'אדיב', אשר החריב בסופה של תקופה את בית קדשינו ותפארתינו?!
אולי תגדיר לי לאיזה מהנבואות בדיוק כוונתך
ישנם הרבה נבואות חלקם התגשמו כבר בבית שני וחלקם לא התגשם עד היום
רוב הנבואות, גם אלו שאפשר לראות אותם כמו שהתקיימו בזמנינו בהחלט, לא התקיימו כלל בבית שני.

וכגון הנבואה הראשונה שהובאה באשכול התאום "עוד ישבו זקנים וזקנות" וכו', האם היא התקיימה, ולו במעט, בזמן בית שני?!

וכהנה עוד רבות מהנבואות.

(אך גם בלא זה, יפה השיב לעיל הרב @לחשוב חשבונות).


במחילה, לא הבנתי, איזה זקנים וזקנות מצאת היום בירושלים שלא היו שם בזמן בית שני?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:07
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 00:39
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 23:48
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 23:36
כו"ע מודו שהיה וישנו שלטון ע"ר גם אז וגם היום,
אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.
אם כך, נמצא הגר"א מכחישך (הרי בזמנו כלל לא היה השלטון ביד הרשעים בגלוי, ומכ"ש לאחמ"כ, כשרשעי ישראל נטלו את השלטון ברוב הקהילות בכל תפוצות אירופה וגלילותיה).
מדוע הגר"א מכחישני?
ערב רב היה כבר משעה שעלו ממצרים ועל זה אין חולק.
השאלה מתי נקרא שישראל הם בגלות בין הערב רב.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:07
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 00:31
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 00:30
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 23:48

אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.


וכן דעתי.
אם כי שאין לשלול שהזוהר התכווין גם, (עם דגש על הגם) על קודם, שהיו צרות מהערב רב, אך פחות בהרבה ממה שהיה מקום המדינה.

ודברי הגר"א שלא כדבריכם
אם כוונתך לגר"א שציטטת קודם, אז זאת ממש טעות!
כשם שכל דור בטוחים שהחוצפא יסגי, וכל הסימנים מורים שלזה כיוונו חז"ל וכו', ואחרי 100 שנה, רואים שהחוצפא יסגי של אז, היה צעצוע לעומת החוצפא יסגי של דור זה, ומתברר שחז"ל כלל לא התכוונו לחוצפא יסגי ההוא, אחרי שיש את זה.
(ואפשר אכן לבאר, שזאת אינה טעות. אלא אם היו זוכים ומשיח היה בא, היו דברי חז"ל אלו מתפרשים על החוצפא יסגי של הדור ההוא. אך מאחר ולא זכו, וזמן הגאולה לא הגיע עדיין, ולא זכינה להחשת הגאולה, הרי שדברי חז"ל יתפרשו על החוצפא יסגי של 100 שנה אחרי.)
גם כאן אותו הדבר.
אם היינו זוכים שיבוא משיח, והגר"א הרי ציפה לו בכל יום, וודאי שראה בערב רב של דורו, בבואת הערב רב שכתוב בזוה"ק, ופירש כוונת הזוהר ע"ז. ואם היה בא משיח אז, היה האמת כדבריו.
אך מאחר ולא זכינו ומשיח לא בא, רואים בדורנו אנו, והיה מסכים על דבר זה בבירור גם אדוננו הגר"א זיע"א אם היה בחיים, שהערב רב של זמנו, לא הם שהתכוין עליהם הזוהר.
אלא על דורנו.
(ואינני שולל ח"ו שעוד מאה שנה באם ח"ו לא יבוא משיח, יתברר יותר שזה הערב רב שלנו, אינו עוד הערב רב רח"ל. אלא הערב רב הוא גרוע שבעתיים רח"ל.
אך אני מאמין ומקווה שאי"ז כך, ובמהרה יבוא משיח, יפרק הכנסת הבג"ץ ושאר אגודות הרשעים דהכא, ויגאלנו בדרך ניסית. (זה שהיו כמה תהליכים טבעיים, (ניסים נסתרים) לענ"ד לא שולל כלל שפתאום יתחיל המהלך של נס, בדיוק כמו הניסים הטבעיים שהיו במצרים שעל אף השעבוד פרו ורבו, ועכ"ז פתאום בא מרע"ה, ונעשו ניסים. והמקיש שאם כעת יש ניסים טבעיים, בהכרח שגם בזמן הגאולה תהיה כולה טבעית, אין לי מושג על מה הוא בונה את דבריו.
(ואולי הדבר קצת נובע מחסרון כלשהו באמונה בהיתכנות התרחשות ניסים גדולים אף לעיניהם ח"ו רח"ל. ואני מקווה שאני טועה. ואין כוונתי ח"ו לחו"ר דפה.))
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:14
על ידי המצפה לישועת ה'
נותן טעם לשבח כתב:
17 ינואר 2022, 01:01
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:31
נותן טעם לשבח כתב:
15 ינואר 2022, 20:41

אולי תגדיר לי לאיזה מהנבואות בדיוק כוונתך
ישנם הרבה נבואות חלקם התגשמו כבר בבית שני וחלקם לא התגשם עד היום
רוב הנבואות, גם אלו שאפשר לראות אותם כמו שהתקיימו בזמנינו בהחלט, לא התקיימו כלל בבית שני.

וכגון הנבואה הראשונה שהובאה באשכול התאום "עוד ישבו זקנים וזקנות" וכו', האם היא התקיימה, ולו במעט, בזמן בית שני?!

וכהנה עוד רבות מהנבואות.

(אך גם בלא זה, יפה השיב לעיל הרב @לחשוב חשבונות).
במחילה, לא הבנתי, איזה זקנים וזקנות מצאת היום בירושלים שלא היו שם בזמן בית שני?

כמדומה, ש'זקנים וזקנות' אין הכוונה שיהיה 'שיעור' של 'שני זקנים' ו'שתי זקנות' (מדין 'מיעוט רבים שנים') שיקיימו 'דין ישיבה' (ואולי סגי ב'סמיכה', דהא קי"ל 'סומך כיושב') באותו מקום שיהיה עליו 'חלות' של 'חוצות ירושלים'.

התיאור של נביאנו זכריה, הוא תיאור של מצב כללי של רוגע ושלווה, של קהילתיות חמימה ומשפחתית, ושל דורות יהודיים שרשיים שמנהלים את חייהם בשלווה בחוצות ירושלים רבתי, עיר הכיסופין והגעגועים.

תיאור כזה, שהיה נשמע 'אוטופי' ו'חלומי', גם בזמן החורבן, גם בזמן בית שני, וגם כל אלפיים השנים האחרונות, קרם עור וגידים בזמנינו, ביתר שאת וביתר עז.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:19
על ידי נותן טעם לשבח
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:14
כמדומה, ש'זקנים וזקנות' אין הכוונה שיהיה 'שיעור' של 'שני זקנים' ו'שתי זקנות' (מדין 'מיעוט רבים שנים') שיקיימו 'דין ישיבה' (ואולי סגי ב'סמיכה', דהא קי"ל 'סומך כיושב') באותו מקום שיהיה עליו 'חלות' של 'חוצות ירושלים'.

התיאור של נביאנו זכריה, הוא תיאור של מצב כללי של רוגע ושלווה, של קהילתיות חמימה ומשפחתית, ושל דורות יהודיים שרשיים שמנהלים את חייהם בשלווה בחוצות ירושלים רבתי, עיר הכיסופין והגעגועים.

תיאור כזה, שהיה נשמע 'אוטופי' ו'חלומי', גם בזמן החורבן, גם בזמן בית שני, וגם כל אלפיים השנים האחרונות, קרם עור וגידים בזמנינו, ביתר שאת וביתר עז.
חלמא טבא חזית...

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:20
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:07
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 00:39
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 23:48

אני טענתי בעניי שאז לא היה שלטון ערב רב. וזה החל רק ממתי שהערב רב נטלו השלטון.
אם כך, נמצא הגר"א מכחישך (הרי בזמנו כלל לא היה השלטון ביד הרשעים בגלוי, ומכ"ש לאחמ"כ, כשרשעי ישראל נטלו את השלטון ברוב הקהילות בכל תפוצות אירופה וגלילותיה).
מדוע הגר"א מכחישני?
ערב רב היה כבר משעה שעלו ממצרים ועל זה אין חולק.
השאלה מתי נקרא שישראל הם בגלות בין הערב רב.

הגר"א כותב על ענין התגברות הרשעות לפני הגאולה, אשר מבואר בתיקו"ז שם שהיא תכלול את נשמות תתקע"ד דורות שקודם החורבן, וביאר הגר"א שהם נשמות הע"ר. ועל זה כתב הגר"א, שענין זה, של התגברות נשמות ע"ר לפני הגאולה, התחיל להתקיים כבר בזמנו.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:22
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:14
תיאור כזה, שהיה נשמע 'אוטופי' ו'חלומי', גם בזמן החורבן, גם בזמן בית שני, וגם כל אלפיים השנים האחרונות, קרם עור וגידים בזמנינו, ביתר שאת וביתר עז.
סליחה על הבורות, יש לך מקור לכך שבזמן בית שני היה איסור לבני שבעים ומעלה (דין שיבה) להיסמך בתחום שמותר לאכול בו מעשר שני? (סתם שאלתי לפי ההגדרות המצחיקות שהגדרת לעיל.....)
ועכשיו ברצינות, בזמן בית שני, לא הייתה העיר העתיקה מקום נוח יותר לגור בו מאשר הוא היום?
(רוב העיר העתיקה היום, זה מקום שכשאני צועד בו, אני בולש לצדדים כל הזמן פן יבוא בשר חמורים על שניים ויתחיל להשחיז בי 'סכינו החריף' רח"ל.... )
בזמן בית שני, לפחות חלק מהזמן, היתה העיר המקודשת בטוחה יותר מהיום. לא?
מקורות. בבקשה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:22
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:20
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:07
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 00:39

אם כך, נמצא הגר"א מכחישך (הרי בזמנו כלל לא היה השלטון ביד הרשעים בגלוי, ומכ"ש לאחמ"כ, כשרשעי ישראל נטלו את השלטון ברוב הקהילות בכל תפוצות אירופה וגלילותיה).
מדוע הגר"א מכחישני?
ערב רב היה כבר משעה שעלו ממצרים ועל זה אין חולק.
השאלה מתי נקרא שישראל הם בגלות בין הערב רב.

הגר"א כותב על ענין התגברות הרשעות לפני הגאולה, אשר מבואר בתיקו"ז שם שהיא תכלול את נשמות תתקע"ד דורות שקודם החורבן, וביאר הגר"א שהם נשמות הע"ר. ועל זה כתב הגר"א, שענין זה, של התגברות נשמות ע"ר לפני הגאולה, התחיל להתקיים כבר בזמנו.
אתה מצרף כל מקום שכתוב ערב רב, וכל מקום שיש דברים מהגר"א, וכל מקום שיש דברים מהזוהר?
בהודעה זו הודית לדברי שאין ב' הדברים אחד, אלא ב'.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:23
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:20
התחיל להתקיים כבר בזמנו.
התחיל. כן.
אבל לא סיים.
אז הייתה קצה ההתחלה, ומקום המדינה זה עיקר הבשר...
למה לא?
איפה יש כאן "הכחשה"?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:28
על ידי שראלטשיק
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 00:55
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 00:41
מקור ענין ערב רב בסוף הגלות מבואר בספר יחזקאל.docx


כדאי לידע שענין שליטת רשעי ישראל על הצדיקים בסוף הימים מבואר בהדיא בספר יחזקאל
ייש"כ ר' ישראל (כן נראה לחדש מהא דנתכנה @שראלטשיק ככינוי חיבה), אלא שבפסוקים שהבאת שם לא מבואר רק על ה'רועים' של לפני ה'קיבוץ', ולא משמע שגם אחרי ה'קיבוץ' עדיין יהיו רועים רעים וכו'.ולכן כתבתי סוף הגלות, דהיינו שלא ברור עד מתי בסוף, אך לזה הבאתי דברי הזוהר שקאי על עניני ערב  שע"ז מדבר פסוקים הללו
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:29
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:28
ולכן כתבתי סוף הגלות, דהיינו שלא ברור עד מתי בסוף, אך לזה הבאתי דברי הזוהר שקאי על עניני ערב  שע"ז מדבר פסוקים הללו
ולזה תצרף ג"כ הפסוקים במרע"ה שמבארים עניין הערב רב

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:30
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:29
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:28
ולכן כתבתי סוף הגלות, דהיינו שלא ברור עד מתי בסוף, אך לזה הבאתי דברי הזוהר שקאי על עניני ערב  שע"ז מדבר פסוקים הללו
ולזה תצרף ג"כ הפסוקים במרע"ה שמבארים עניין הערב רב

לא הבנתי

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:31
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:30
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:29
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:28
ולכן כתבתי סוף הגלות, דהיינו שלא ברור עד מתי בסוף, אך לזה הבאתי דברי הזוהר שקאי על עניני ערב  שע"ז מדבר פסוקים הללו
ולזה תצרף ג"כ הפסוקים במרע"ה שמבארים עניין הערב רב

לא הבנתי
התכוונתי שאם אתה מצרף דברי יחזקאל ודברי הזוהר רק בגלל שבשניהם נכתב המילים ערב רב, אז תצרף לזה כל מקום שנכתב ערב רב.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:34
על ידי המצפה לישועת ה'
נותן טעם לשבח כתב:
17 ינואר 2022, 01:19
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:14
כמדומה, ש'זקנים וזקנות' אין הכוונה שיהיה 'שיעור' של 'שני זקנים' ו'שתי זקנות' (מדין 'מיעוט רבים שנים') שיקיימו 'דין ישיבה' (ואולי סגי ב'סמיכה', דהא קי"ל 'סומך כיושב') באותו מקום שיהיה עליו 'חלות' של 'חוצות ירושלים'.

התיאור של נביאנו זכריה, הוא תיאור של מצב כללי של רוגע ושלווה, של קהילתיות חמימה ומשפחתית, ושל דורות יהודיים שרשיים שמנהלים את חייהם בשלווה בחוצות ירושלים רבתי, עיר הכיסופין והגעגועים.

תיאור כזה, שהיה נשמע 'אוטופי' ו'חלומי', גם בזמן החורבן, גם בזמן בית שני, וגם כל אלפיים השנים האחרונות, קרם עור וגידים בזמנינו, ביתר שאת וביתר עז.
חלמא טבא חזית...

אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל לו לאטו בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי והמקורי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:38
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:34
אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את התגשמות ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.
אכן יש דברים נפלאים, אבל כשבאים לדון אם נבואות מסוימות נתקיימו או לא, וכן אם באים להגדיר התקופה כגלות או גאולה, לא מגדירים ע"פ הגדרות של פלאיות אלו.
ואין הבדל בין אלו שצועקים גלות גלות לאלו שצועקים גאולה גאולה

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:39
על ידי שראלטשיק
לדעתי ענין הגלות בין הערב רב עם המדינה הגם שהוא ענין אמיתי כדמשמע מדברי הזוהר
שכאשר הסתיו יעבור יהיה הגשם של הערב רב, אך שלטונם רק כשלטונו של המן שכל תכליתו היתה להעבירו מן העולם, והיתה בחינה של אחיזת עינים, דהיינו שיש שנוטלין השלטון שלא ברשות, ושלא מן הסדר, ד' מלכיות זהו חלק מהסדר, שלטון הערב רב הוא רק שלא יכיר הס"מ בחזרת כלל ישראל לארץ ישראל, וכמו שכבר כתבתי (מסברא לא מטעם מה שאני כותב) שמיד שקם המדינה התחיל נפילתם (והסברא שכל כחם היתה הצפייה לשלטון חדש שנהיה ככל הגוים, אך מיד שכבר היה השלטון בידם אין עוד מה לצפות עד שבאו היום אותם אנשים או לעשות תשובה או להעביר שם ישראל ולא יהיה ישראל עוד ככל הגוים, אלא יהיה כגוי הארצות ממש, וזה פשוט לא יתקיים, קצרתי במקום שהיה ראו להאריך יותר)

ובזה א"ש דברי הפסוקים שמשמע שהקב"ה יוציאנו מיד הרועים הישראלים הרעים ע"י מה שיביא אותנו לארץ ישראל

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:41
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:31
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:30
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:29

ולזה תצרף ג"כ הפסוקים במרע"ה שמבארים עניין הערב רב

לא הבנתי
התכוונתי שאם אתה מצרף דברי יחזקאל ודברי הזוהר רק בגלל שבשניהם נכתב המילים ערב רב, אז תצרף לזה כל מקום שנכתב ערב רב.


האם ראית המאמר??????????

(הזוהר קאי על הפסוקים ביחזקאל כמפורש בדבריהם המובא בהמאמר)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:42
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:39
שמיד שקם המדינה התחיל נפילתם
מה כוונתך? היכן ראית נפילתם?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:42
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:41
האם ראית המאמר??????????

(הזוהר קאי על הפסוקים ביחזקאל כמפורש בדבריהם המובא בהמאמר)
לאיזה זוהר כוונתך?
אני לא ראיתי זוהר שמדבר על הפסוקים ביחזקאל.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:43
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:38
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:34
אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את התגשמות ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.
אכן יש דברים נפלאים, אבל כשבאים לדון אם נבואות מסוימות נתקיימו או לא, וכן אם באים להגדיר התקופה כגלות או גאולה, לא מגדירים ע"פ הגדרות של פלאיות אלו.
ואין הבדל בין אלו שצועקים גלות גלות לאלו שצועקים גאולה גאולה

לא נכון, קמעא קמעא

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:43
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:42
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:41
האם ראית המאמר??????????

(הזוהר קאי על הפסוקים ביחזקאל כמפורש בדבריהם המובא בהמאמר)
לאיזה זוהר כוונתך?
אני לא ראיתי זוהר שמדבר על הפסוקים ביחזקאל.
ראית המאמר?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:44
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 01:22
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:14
תיאור כזה, שהיה נשמע 'אוטופי' ו'חלומי', גם בזמן החורבן, גם בזמן בית שני, וגם כל אלפיים השנים האחרונות, קרם עור וגידים בזמנינו, ביתר שאת וביתר עז.
בזמן בית שני, לא הייתה העיר העתיקה מקום נוח יותר לגור בו מאשר הוא היום?
(רוב העיר העתיקה היום, זה מקום שכשאני צועד בו, אני בולש לצדדים כל הזמן פן יבוא בשר חמורים על שניים ויתחיל להשחיז בי 'סכינו החריף' רח"ל.... )
בזמן בית שני, לפחות חלק מהזמן, היתה העיר המקודשת בטוחה יותר מהיום. לא?
מקורות. בבקשה.

אני התכוונתי לכל ירושלים המורחבת והמתרחבת, (אשר כבר חזוה רבותינו ז"ל במסכת ב"ב ע"ה: "פרזות תשב ירושלם מרוב אדם ובהמה בתוכה אמר ריש לקיש עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלם אלף וכו', והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים וכו' אם שלשים ירושלים הן כל אחת ואחת יש בה שלשה מדורין למעלה", לאמר, ירושלים תתרחב פי שלשים, ובבנינים של לפחות שלש קומות) גם אם העיר העתיקה והמקודשת עדיין איננה במצב כזה.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:46
על ידי נותן טעם לשבח
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:34
נותן טעם לשבח כתב:
17 ינואר 2022, 01:19
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:14
כמדומה, ש'זקנים וזקנות' אין הכוונה שיהיה 'שיעור' של 'שני זקנים' ו'שתי זקנות' (מדין 'מיעוט רבים שנים') שיקיימו 'דין ישיבה' (ואולי סגי ב'סמיכה', דהא קי"ל 'סומך כיושב') באותו מקום שיהיה עליו 'חלות' של 'חוצות ירושלים'.

התיאור של נביאנו זכריה, הוא תיאור של מצב כללי של רוגע ושלווה, של קהילתיות חמימה ומשפחתית, ושל דורות יהודיים שרשיים שמנהלים את חייהם בשלווה בחוצות ירושלים רבתי, עיר הכיסופין והגעגועים.

תיאור כזה, שהיה נשמע 'אוטופי' ו'חלומי', גם בזמן החורבן, גם בזמן בית שני, וגם כל אלפיים השנים האחרונות, קרם עור וגידים בזמנינו, ביתר שאת וביתר עז.
חלמא טבא חזית...

אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל לו לאטו בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי והמקורי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.


ובזמן בית שני לא היה את זה? 
אנא ממך, תן הגדרות מדוייקות, ותמוך דבריך במקורות. 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:47
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:22
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:20
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:07

מדוע הגר"א מכחישני?
ערב רב היה כבר משעה שעלו ממצרים ועל זה אין חולק.
השאלה מתי נקרא שישראל הם בגלות בין הערב רב.

הגר"א כותב על ענין התגברות הרשעות לפני הגאולה, אשר מבואר בתיקו"ז שם שהיא תכלול את נשמות תתקע"ד דורות שקודם החורבן, וביאר הגר"א שהם נשמות הע"ר. ועל זה כתב הגר"א, שענין זה, של התגברות נשמות ע"ר לפני הגאולה, התחיל להתקיים כבר בזמנו.
אתה מצרף כל מקום שכתוב ערב רב, וכל מקום שיש דברים מהגר"א, וכל מקום שיש דברים מהזוהר?
בהודעה זו הודית לדברי שאין ב' הדברים אחד, אלא ב'.
לדבריך יהיו שני התגברויות נפרדות של ע"ר?! ודאי שענין התגברות הע"ר הוא אחד, אלא שבחלקו הוא יהיה בכך שיהיה להם אחיזה ושליטה, ובחלקו יהיה גם בבחינת 'רעיין', אך ודאי שורש הענינים הוא אחד, והוא החל כבר מזמן הגר"א.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:49
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:43
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:42
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:41
האם ראית המאמר??????????

(הזוהר קאי על הפסוקים ביחזקאל כמפורש בדבריהם המובא בהמאמר)
לאיזה זוהר כוונתך?
אני לא ראיתי זוהר שמדבר על הפסוקים ביחזקאל.
ראית המאמר?
עכשיו ראיתי.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:49
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 01:23
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:20
התחיל להתקיים כבר בזמנו.
התחיל. כן.
אבל לא סיים.
אז הייתה קצה ההתחלה, ומקום המדינה זה עיקר הבשר...
למה לא?
איפה יש כאן "הכחשה"?
הרב @לחשוב חשבונות טען ששלטון הע"ר כלל לא התחיל עד קום המדינה. וע"ז נסובו דברי.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:50
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:49
הרב @לחשוב חשבונות טען ששלטון הע"ר כלל לא התחיל עד קום המדינה. וע"ז נסובו דברי.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:50
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:42
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:39
שמיד שקם המדינה התחיל נפילתם
מה כוונתך? היכן ראית נפילתם?


לא כתבתי שראיתי (הגם שיתכן שראיתי)

כתבתי מ"סברא", ובאמת הסברא ברור לי מאוד לענ"ד

וכאשר כבר כתבתי כל הבסיס לכל ענין ציונית, שנסחף אליה אלפי אלפים אנשים פשוטי עם בהתלהבות יתירה ואש קודש, היתה שיהיה ל"כלל ישראל מדינה לשעצמה" אך מיד שקם מאותו רגע ממש לא היתה להמון שהוא רובו ככולו %99.999 של בני ישראל עוד מה לקוות רק סתם לחיות, ולאט לאט נתוסיף ע"ז שנתברר אצל כולם שכל החולומות של ראשי המדינות היתה שטותים והבלים, ולאט לאט חוזרים רובום ככולם אל שורשם, וכמו שאמר הגה"ק רבי אלחנן שהח"ח התבטא שבסוף יחזור להיות קודש 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:51
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:50
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:49
הרב @לחשוב חשבונות טען ששלטון הע"ר כלל לא התחיל עד קום המדינה. וע"ז נסובו דברי.
אכן, ועל החלוקה של כבודו ב'סכינא חריפא' לשני ענינים חלוקים, כבר השבתי לעיל.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:52
על ידי המצפה לישועת ה'
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:50
וכמו שאמר הגה"ק רבי אלחנן שהח"ח התבטא שבסוף יחזור להיות קודש
היכן מובא כדברים האלו?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:53
על ידי לחשוב חשבונות
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:52
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:50
וכמו שאמר הגה"ק רבי אלחנן שהח"ח התבטא שבסוף יחזור להיות קודש
היכן מובא כדברים האלו?
ידוע זה בשם הפוניביז'ער רב. אולי לזה כוונתו
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:53
על ידי שראלטשיק
והנה עדות מרן רבי איסר זלמן מלצר בעל 'אבן האזל' ]מתוך הספר 'בדרך עץ החיים' ח"ב עמ' 52] "היה זה לפני מלחמת העולם השניה. ישב פעם מרן ה'חפץ חיים' ולידו תלמידו הגדול רבי אלחנן וסרמן. נאנח ה'חפץ חיים' ואמר "אני רואה עננים שחורים אשר מתקדרים על שמי אירופה, סכנה נוראה מרחפת על כלל ישראל". נחרד רבי אלחנן וסרמן ושאל, "ומה יהיה?". השיב לו ה'חפץ חיים' ואמר "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש". הוסיף רבי אלחנן ושאל "הרי שם בארץ ישראל מתגברים החילוניים, מורדי אור התורה". ענה לו ה'חפץ חיים' ואמר "'והיה קודש' הנביא משתמש כאן בוא"ו ההיפוך על־מנת להשמיענו שבסופו של דבר תהיה בארץ־ישראל מהפכה רוחנית לקדושה ולטהרה, 'ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש'" ע"כ. ונראה מדברי מרן החפץ חיים שביטול מלכות הערב רב תהיה מבפנים, ולא מבחוץ, דהיינו שממילא יתהפוך ארץ ישראל לארץ מקודש וטהור.
ועד"ז איתא בשם החזו"א בספר "במחיצתם של גדולי התורה" (ח"א דף 25) וז"ל "כאשר פעם שאלתי אותו ביאוש "הרי החילונים הם רוב מוחלט בכל מקום, ואנו איננו אלא מיעוט בלתי מורגש, מה עתידה של היהדות החרדית כן בארץ" מרן הסביר לי בפשיטות כי אין מקום לדאגה "המערכה בין החרדים והחילונים לא תוכרע בממשלה ובכנסת, כי אם במשפחות שלנו. הם גוזרים כרת על עצמם בכך שאינם מעוננים בילדים, אם רק נצליח לחנך את ילדינו בדרכנו, הניצחון אתנו".
בספר על הגאון רבי שרגא פייול מנדלוביץ זצ"ל איתא "כן סבור היה, שעלינו לדון את המדינה באשר הוא שם כמו שאמר הקב"ה למלאכים בנוגע לישמעאל. מדינה זו, הסביר, היא כדוגמת תינוק שנולד זה עתה, ואמנם יש מי שמגיח מבטן אמו בלידה רגילה כשהראש יוצא תחילה, ויש מי שבא לעולם בלידה הפוכה כשהרגליים יוצאות תחילה זוהי בהחלט לידה קשה והרת סכנות, זוהי לידה שלא בדרך טבעית, אך גם בלידה כזאת עשוי הילוד לצמוח ולגדול ברחמי שמים אדם בר קיימא. לאמור גורלו של ילוד כזה לא נחרץ מראש למות ועתידו מותנה באופן התפתחותו.
נכון המשיך שהמדינה לא יצאה עם הראש תחילה דהיינו שגדולים והכשרים שבישראל מתווים את דרכה, המצב הוא הפוך, הרגליים יצאו ראשונה אבל גם בלידה כזאת הדבר אפשרי שישתלשל ממנה יצור טוב ויפה. ומי יודע אפשר לכך נתכוונו חז"ל באמרם (ילקוט שמעוני עמוס תקמ"ט) אם ראית דור מחרף ומגדף צפה לרגלו של משיח" עכ"ל.
והרבי מסוכטשוב האדמו"ר רבי דוד בורנשטיין בעל חסדי דוד הביע את דעתו בעד מדינה יהודית וכה דבריו "נאמר בגמרא שאינו רשאי להעביר נחלה מברא בישא לברא סבא מבן רע לבן טוב משום דלא ידענו מאי זרעא נפיק מיניה כתובות נס וכן במצבה של ארץ ישראל אין אנו יכולים לדון לפי המצב כעת שיוכל להיות דור העתיד טובים וישרים ובהדי כבשי דרחמנא למה לך העיקר להשתדל אשר מדינת היהודים תתנהג על פי התורה (מלכות בית דוד דף 283)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 01:55
על ידי המצפה לישועת ה'
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:38
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:34
אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את התגשמות ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.
אכן יש דברים נפלאים, אבל כשבאים לדון אם נבואות מסוימות נתקיימו או לא, וכן אם באים להגדיר התקופה כגלות או גאולה, לא מגדירים ע"פ הגדרות של פלאיות אלו.
ואין הבדל בין אלו שצועקים גלות גלות לאלו שצועקים גאולה גאולה.
מי צועק 'גאולה גאולה'?!

כבר כתבתי במקו"א שהמצב בזמנינו הוא 'יצאנו מכלל גלות ולכל גאולה לא באנו', אך כאן הנידון הוא בענין של התגשמות הנבואות, ובמהלך של 'קמעא קמעא', וכמבואר בדברי חז"ל במקומות רבים מאוד, ועל זה באו כל דברינו.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 02:05
על ידי שראלטשיק
עוד בענין הנ"ל
כל שהתעקתי ואעתיק התחיל להתרקם מיד ממש כפשוטו הגם שאם בחיצוניות אולי לא ניכר

וז"ל הג"ר אברהם פאם זצ"ל ראש ישיבת תורה ודעת (ספר מורה צדק דף מח) "בזמנינו אלה החלה לנשוב רוח חדשה אצל הנוער היהודי, מרגישים אנו את זאת כאן באמעריקא במדה מסויימת, ומרגישים זאת גם בארץ ישראל, אידישע קינדער מחפשים את הדרך לחזרה אל השורש. הטעם לזה הוא מפני שהמה מרוקנים היום מכל אידיאל, והרוח הפטריוטית שהיתה שוררת בשנים קדמוניות כבר איננה, כל העבודה זרה לרכוש מדינה שלנו, היא כבר אויסגעוועבט, וחלק גדול מהנוער כיום הם פשוט מרוקנים אויסגעליידיקט, ומרגישים המה איזה צימאון לאיזשהו תוכן, ולאיזשהו אידיאל, שהוא יתן להם טעם ומובן לחיים. ומפני כך יש אפשרות היום להגיע אל אותם אידישע קינדער, ולהראותם את דרך ה'. ואפשר שכעת זוהי ההתחלה המקבילה למה שכתוב בעמוס (פ"ח פי"א) "הנה ימים באים נאם ה' אלו' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'", הנביא מנבא שיגיע היום, ומסתמא יהיה זה בסוף הגלות, שיורגש רעב אצל האידישע קינדער, אבל לא רעב פיזי, רק רעב וצמא לשמוע את דבר ה', שירצו לחפש יהדות ורוח קדושה, מפני שכבר נמאסו הדרכים האחרות, זרע ישראל ממש יצמאו, ואנחנו צריכים רק להביא להם את דבר ה' ויקבלו".

האדמו"ר מקלוזנבורג זצ"ל בדרשה אחת (נכתב במאמר תחת שם "דעת תורה") שדרש כנראה סמוך לעלייתו לא"י בתוך דבריו אמר בזה"ל "המינים הגיעו עד משבר הם ניצבים לפני בורות נשברים, פשוטו כמשמעו. אין בידיהם מאומה להציע היום לנוער. הסוציאליסטים, הקומוניסטים, המתבוללים, והצעירים, כולם נוכחו לדעת שגם בהתגשמת רעיונותיהם לא ימצא פתרון לשאלות היהודים. זכרוני כיצד הכריז בשעתו מנהיג הציונים ברומניה ד"ר אבנר כי אלמלא היה נציג מדינת יהודים יושב בחבר הלאומים, לא היתה שום אומה מעיזה לרדוף את היהודים, מאחר ומדינת היהודים היתה פורשת את כנפיה עליהם ותובעת את עלבונם. מיותר היום להצביע על האשליה שבמהלך מחשבות זו. אנו במו עינינו רואים עד כמה מתחשבות המדינות הקומניסטיות או הערביות במחאות נציגי המדינה היהדות באו"ם נגד רדיפות היהודים ובפרט שהנציגים בוחרים שלא להשמיע מחאות כאלו, מטעמי מדיניות גבוה... סמוך לבי ובטוח, כי המשבר הרוחני שלהם הוא ראשית חזרתם בתשובה, בתנאי שנהיה אנחנו שלמים בתורתינו ובאמונתינו...".
ובמקום אחר אמר האדמו"ר זצ"ל "אנו רואים בדור הזה ניסים ברוחניות, שכן לא עבר זמן רב מאז שהרשעים פורקי העול חשבו מזימות רשע, ואמרו שבעוד מספר שנים יתמעטו היהודים החרדים וישארו רק המינים והאפיקורסים. ובס"ד הקב"ה הפר עצתם ונתבטלה מחשבתם ונגלה לעין כל כי דרכם שקר וכזב, ואדרבה בכל שנה מתרבים שומרי תורה ומצוות ונבנים עוד מוסדות תורה.
אין דרכי להתערב בפוליטיק אך כשנתבונן נראה כי עם כל יכולתם של מאה ועשרים אנשי השלטון כאן לעשות כרצונם, ואין מי שימנע בידם. הרי שמן השמים אין נותנים להם להצליח במזימותיהם נגד התורה הק', אף שביכולתם לסגור בתי מדרשות כמו שהיה בזמן בית ראשון ובית שני שסגרו אז בתי מדרשות, והכניסו לשם עבודה זרה, הגם שהיו אז מלכי ישראל חכמי התורה והנביאים הקדושים, ומה נאמר בדורנו אנו, אלא שמשמים מונעים זאת מידם.
היהדות הנאמנה גוברת ב"ה והולכת מחיל אל חיל ובעוד שהשלטון כאן עובר מאחד לשני, הרי שהיהודים החרדים תמיד מצליחים וידם על העליונה. בזאת אני בוטח שכל מה שיהיה, יגבר ידם של החרדים לדבר ה' ולא תצלח ידם של המהרסים, שום אדם לא יוכל למנוע מאתנו לשבת באהלי תורה ולהגדיל תורה ולהאדירה, הניסים היום גדולים וגלויים, וכל הרוצה לראות את האמת יווכח שזהו רק כח עליון המאיר עיני ישראל, שלא יזוזו מהתורה ולא תשתכח תורה מישראל" (שפע חיים דרושות חורש"י פרשת כי תצא תשמ"ד).
ובמקום אחר אמר האדמו"ר זצ"ל "גם רואים בימינו אלה התעוררות עצומה לתשובה ורבים מיו"ח של המנהיגים הרשעים יושבים באהלי תורה ונעשו בעלי תשובה גמורים וזה על אף שאין לנו נחמיה או מרדכי שיצעק ברחוב העיר ויעורר לב העם לתשובה אלא דמשמיא קמעוררו להו להחזירם בתשובה שלימה וזה שובה ישראל עד ה' אלקיך רצ"ל בהתעוררות מהשי"ת לבדו" (שפע חיים ח"ב נעילת החג שמחת תורה א"ב).
וכך הגדיר ענין זה בספר שרשרת הדורות (ח"ו פי"א) ""כל זמן שידלק האור במשרד אגודת ישראל בירושלים, לא תהיה תקומה להסתדרות הציונית" כך במלים אלה העריך ד"ר חיים ויצמן נשיא ההסתדרות הציונית את משמעותו של מאבק הצעירים (מאגוד"י) עם הציונים. וכך הם הולכים הצעירים בסכנת נפשות להדליק את עששית הנפט בלשכת אגודת ישראל, ולסכל מזימותיו החשוכות של חיים ויצמן שביקש להחשיך את בתיהם של ישראל באותו רעיון שביקש לדחוק את היהדות לקרן זוית...
הדת היא ענין פרטי" כך רשמו מיסדי הציונות על דגלה, עתה שבעים שנה לאחר מכן הכל יודעים שזו היתה טעות שהרעיון פשט את הרגל, שנצחיות התורה היא אשר ניצחה היום, כאשר נינים ושילשים של מחוללי התנועה הציונית באים ללמוד תורה בירושלים ובבני ברק מתפלפלים ב"שאגת אריה", ומתעמקים בתורתו של בעל "אבני מילואים", יודעים הכל מי ניצח במלחמה זו".

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 02:06
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
17 ינואר 2022, 01:53
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:52
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 01:50
וכמו שאמר הגה"ק רבי אלחנן שהח"ח התבטא שבסוף יחזור להיות קודש
היכן מובא כדברים האלו?
ידוע זה בשם הפוניביז'ער רב. אולי לזה כוונתו

[1] וזאת אשר דרש הרב מפוניבז זצ"ל "... ומכאן לקדושת ישראל טבעית היא כמו קיומו של ישראל. קדושת הארץ מציאות היא כמו הארץ בעצמה... כל ישראל קדושים הם, יש 'קדשים שנפסלו', קדשים שיצאו מחוץ למחיצתם, אולם קדשים הם, כך הדין בישראל. ובימי אימים אלה אנו פונים בקריאת אחים: ישראל עם קדושים, כן, כולם קדושים, גם אחינו בעין חרוד ובגבעת ברנר קדושים, כי סוף סוף ישובו למקור מחצבתם – זרע קודש. תפקידנו להכין ראשי מתיבתות עבור עין חרוד וחברותיה, אנו מצווים להכין מלאי של תפילין עבור יהודים אלה, ומובטחני, כי לא ישאר אף ראש יהודי אחד בארץ בלי תפילין" (בית יעקב גליון 120-121).

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 02:13
על ידי המצפה לישועת ה'
נותן טעם לשבח כתב:
17 ינואר 2022, 01:46
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:34

אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל לו לאטו בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי והמקורי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.
ובזמן בית שני לא היה את זה? 
אנא ממך, תן הגדרות מדוייקות, ותמוך דבריך במקורות. 
צא וברר את מצבם ושפלותם של היהודים ברוב תקופות בית שני, החל מזמן נחמיה, אשר לא חוסך במילים מלתאר את המצב העגום, עובר דרך כל ימי השלטון הפרסי, השלטון היווני (על שלל גווניו), האנרכיה החשמונאית, והשלטון הרומאי. ראה לדוגמא כאן.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 02:32
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 02:13
האנרכיה החשמונאית,
בקישור שהבאת, נראה בתקופת החשמונאים מצב לא פחות טוב מימינו אנו. (וברוחניות, ודאי שיותר מימינו אנו.)
ועוד כתוב שם:
המצב הפיזי של ירושלים במדינת החשמונאים

עיר דוד ביחס לעיר העתיקה. התרשים מראה את התרחבות העיר בשלהי בית ראשון (למעשה הרחבה זו התיישבה בעיקר בימי החשמונאים). החומה הראשונה הקיפה את עיר דוד יחד עם ההרחבה - העיר העליונה
בימי בית חשמונאי החלו בירושלים להתגשם דברי הנביא: "שְׂאִי-סָבִיב עֵינַיִךְ, וּרְאִי--כֻּלָּם, נִקְבְּצוּ בָאוּ-לָךְ; בָּנַיִךְ מֵרָחוֹק יָבֹאוּ, וּבְנוֹתַיִךְ עַל-צַד תֵּאָמַנָה." (ישעיהו ס, ד). בתקופה זו התעוררה תנועת עלייה לרגל לירושלים בחג ומועד, וכן מגמה של התיישבות קבע והשתקעות בעיר, מתוך הארץ ואף מחוצה לה. לפיכך, עלה הצורך בהרחבת גבולות העיר ובביצורם, כראוי לעיר בירה של ממלכה ועם. לשלטון העצמאי שקם נדרשו גם מוסדות שלטון, מצודות וארמונות, ובנייתם ניכרה ברחבי העיר.


ואולי יש בזה מן הנוגע לעניינו.

אגב, לדעתי ההתמקדות באזורים הסמוכים לירושלים, הנקראים היום ירושלים, והתעלמות ממצב ירושלים (העיר המקודשת לקדשים קלים) עצמה, נקרא לכאו' בעברית פשוטה: "היתממות".

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 02:56
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 02:32
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 02:13
האנרכיה החשמונאית,
בקישור שהבאת, נראה בתקופת החשמונאים מצב לא פחות טוב מימינו אנו. (וברוחניות, ודאי שיותר מימינו אנו.)
ועוד כתוב שם:
המצב הפיזי של ירושלים במדינת החשמונאים

עיר דוד ביחס לעיר העתיקה. התרשים מראה את התרחבות העיר בשלהי בית ראשון (למעשה הרחבה זו התיישבה בעיקר בימי החשמונאים). החומה הראשונה הקיפה את עיר דוד יחד עם ההרחבה - העיר העליונה
בימי בית חשמונאי החלו בירושלים להתגשם דברי הנביא: "שְׂאִי-סָבִיב עֵינַיִךְ, וּרְאִי--כֻּלָּם, נִקְבְּצוּ בָאוּ-לָךְ; בָּנַיִךְ מֵרָחוֹק יָבֹאוּ, וּבְנוֹתַיִךְ עַל-צַד תֵּאָמַנָה." (ישעיהו ס, ד). בתקופה זו התעוררה תנועת עלייה לרגל לירושלים בחג ומועד, וכן מגמה של התיישבות קבע והשתקעות בעיר, מתוך הארץ ואף מחוצה לה. לפיכך, עלה הצורך בהרחבת גבולות העיר ובביצורם, כראוי לעיר בירה של ממלכה ועם. לשלטון העצמאי שקם נדרשו גם מוסדות שלטון, מצודות וארמונות, ובנייתם ניכרה ברחבי העיר.


ואולי יש בזה מן הנוגע לעניינו.
אולי בתקופה מסויימת היתה רווחה כל שהיא בחוצות ירושלים, אך היא לוותה באין ספור מאבקים פנימיים ומלחמות עקובות מדם, וההרגשה הכללית היתה חוסר יציבות.

צא וראה. שמעון, היחיד מבני חשמונאי שנשאר בחיים אחר המלחמות הקשות, נרצח ע"י חתנו, ולאחמ"כ מלך תחתיו לתקופת מה יוחנן בנו, ומיד לאחר יוחנן מלך ינאי אשר הרג באכזריות את כל חכמי ישראל, (במצב כזה נקל לשער היאך נותר 'המצב הרוחני', עליו כתבת כי ודאי היה טוב משלנו), לאחר מותו ומות אשתו שלומית, צצה והתרגשה מלחמת האחים הקשה אשר הביאה לסיומה את עצמאות השלטון החשמונאי, והביאה את השלטון הרומאי לשלטון כזה או אחר עד תום ימי הבית השני. (שלא לדבר על תקופת הורדוס וכו').

קשה לראות 'שלווה גדולה' בכל התקופה הלזו, מלבד אולי בשנים בודדות ממש.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 02:59
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 02:32
אגב, לדעתי ההתמקדות באזורים הסמוכים לירושלים, הנקראים היום ירושלים, והתעלמות ממצב ירושלים (העיר המקודשת לקדשים קלים) עצמה, נקרא לכאו' בעברית פשוטה: "היתממות".

העיר הקדושה הלזו, העיר הגדולה לאלוקים, איננה 'אזורים הסמוכים לירושלים', היא התרחבות פיזית ומעשית של 'ירושלים' הקדומה בעצמה.

יש בה את כל ענייני החשיבות של ירושלים המקודשת, גם לענין קריאת המגילה בפורים, וגם לענין כל מנהגי ירושלים, ובודאי שכך היא נתפשת בעיני הכל.

אין שום ספק שכשתוכשר העת יקדשו את כל ה'אזורים' הללו ויוסיפו אותם על ירושלים המקודשת, ב'מלך' ו'נביא' ו'אורים ותומים' ו'סנהדרין של שבעים ואחד' ו'שתי תודות' ו'שיר', כמשפט הכתוב במסכת שבועות.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 03:01
על ידי שראלטשיק
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 02:56
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 02:32
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 02:13
האנרכיה החשמונאית,
בקישור שהבאת, נראה בתקופת החשמונאים מצב לא פחות טוב מימינו אנו. (וברוחניות, ודאי שיותר מימינו אנו.)
ועוד כתוב שם:
המצב הפיזי של ירושלים במדינת החשמונאים

עיר דוד ביחס לעיר העתיקה. התרשים מראה את התרחבות העיר בשלהי בית ראשון (למעשה הרחבה זו התיישבה בעיקר בימי החשמונאים). החומה הראשונה הקיפה את עיר דוד יחד עם ההרחבה - העיר העליונה
בימי בית חשמונאי החלו בירושלים להתגשם דברי הנביא: "שְׂאִי-סָבִיב עֵינַיִךְ, וּרְאִי--כֻּלָּם, נִקְבְּצוּ בָאוּ-לָךְ; בָּנַיִךְ מֵרָחוֹק יָבֹאוּ, וּבְנוֹתַיִךְ עַל-צַד תֵּאָמַנָה." (ישעיהו ס, ד). בתקופה זו התעוררה תנועת עלייה לרגל לירושלים בחג ומועד, וכן מגמה של התיישבות קבע והשתקעות בעיר, מתוך הארץ ואף מחוצה לה. לפיכך, עלה הצורך בהרחבת גבולות העיר ובביצורם, כראוי לעיר בירה של ממלכה ועם. לשלטון העצמאי שקם נדרשו גם מוסדות שלטון, מצודות וארמונות, ובנייתם ניכרה ברחבי העיר.


ואולי יש בזה מן הנוגע לעניינו.
אולי בתקופה מסויימת היתה רווחה כל שהיא בחוצות ירושלים, אך היא לוותה באין ספור מאבקים פנימיים ומלחמות עקובות מדם, וההרגשה הכללית היתה חוסר יציבות.

צא וראה. שמעון, היחיד מבני חשמונאי שנשאר בחיים אחר המלחמות הקשות, נרצח ע"י חתנו, ולאחמ"כ מלך תחתיו לתקופת מה יוחנן בנו, ומיד לאחר יוחנן מלך ינאי אשר הרג באכזריות את כל חכמי ישראל, (במצב כזה נקל לשער היאך נותר 'המצב הרוחני', עליו כתבת כי ודאי היה טוב משלנו), לאחר מותו ומות אשתו שלומית, צצה והתרגשה מלחמת האחים הקשה אשר הביאה לסיומה את עצמאות השלטון החשמונאי, והביאה את השלטון הרומאי לשלטון כזה או אחר עד תום ימי הבית השני. (שלא לדבר על תקופת הורדוס וכו').

קשה לראות 'שלווה גדולה' בכל התקופה הלזו, מלבד אולי בשנים בודדות ממש.
רואים ב"ה מי שמדבר עם ידיעות !!

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 03:05
על ידי המצפה לישועת ה'
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 03:01
רואים ב"ה מי שמדבר עם ידיעות !!
לא שאני זוכר את הכל, נעזרתי בפרטים המדוייקים בספר 'מבוא לתלמוד' שי"ל לאחרונה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 03:10
על ידי שראלטשיק
עוד בענין זה שכבר התחיל הירידה מיד עם קם המדינה, הנה כחם של הרשעים בני ערב רב היתה כבר בכח גדול בתקופת שנת תק"פ למשל
וכחם החזק עם כל שמות נרדפים היה בשיא עד שנת תש"ח לכל הפחות כמאה ושלשים שנה של הרס ושבר, ואנו כבר שבעים וחמש שנה לאחר השיא שלהם להם בהקמת מדינה יהודי ככל הגוים, ומה אין להם שום זיק של כח על אנשים יראי ה', שמעתי בימים אחרונים אחד נכנס עם בחור שלו להאדמו"ר מסאטמר רבי אהרן שליט"א ואמר שהבחור הולך לארץ ישראל וצריך ברכה שיהיה נשמר מהציונים, וענה לו האדמו"ר שזה מהדברים קטנים היום!!!
בקיצור כמו שאמר אחר "לא שמעתי בעשרים שנים אחרונות מי שירד מהדרך בגלל העבודה זרה של ציונית, וכמו ששמעתי בשם הג"ר יעקב קמנצקי זצ"ל על הנסיון של ציונית בימינו שהעבודה זרה של ציונית הוא כמו העבודה זרה של בעל פיעור
וכל זה רק בשבעים שנה מאת שהגיעו לשיא כחם, ולא עמד בפניהם שום איש ושום קלטריא הכל בכל מאליהם

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 03:11
על ידי שראלטשיק
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 03:05
שראלטשיק כתב:
17 ינואר 2022, 03:01
רואים ב"ה מי שמדבר עם ידיעות !!
לא שאני זוכר את הכל, נעזרתי בפרטים המדוייקים בספר 'מבוא לתלמוד' שי"ל לאחרונה.

עכ"פ כשמדברים יודעים ממה מדברים

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 03:13
על ידי שראלטשיק
אוי שכחתי שבאמת ההתחלה משבירת יצרם היתה עם מלחמת עולם השניהוהנה כבר אמר מורינו הגה"צ ר' נתן ווכטפויגעל זצוק"ל דקודם מלחמת העולם השניה היתה רוח כפירה נוראה בעולם, והמלחמה והשואה הנוראה שברו רוח זו.
אח"כ נפתח פתח של הארה לבנות הנהרסות כהנה וכהנה בכל תפוצות קיבוצי היהודים. וזאת היתה באמת שאיפתו ועבודתו הטהורה לבנות כוללים וישיבות בכל המקומות..." (בחיתומה של תקופה דף קג).

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 03:46
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
16 ינואר 2022, 19:20
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:54
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 14:54
עכשיו רבותי, בבקשה להתמקד במקורות נקיים, ולהשאיר את ההתפלמסות המבורכת לאשכול המקור. אם אפשר.
מחילה על המשך ההתפלמסות. (כשהתחלתי להגיב לא ראיתי זאת).

מעתה אתמקד בציטוטים, בעז"ה.
רעי וידידי היקר, אשר כאח הוא לי, הייתי רוצה לא להגיב על דבריך, כדי שלא להמשיך את ההתפלמסות, אך לאחר דבריך, דברי טעם כדרכך, חייב אני להגיב רק תגובה אחת כמענה.
אני עומד על דעתי, כאחד שיודע לא מעט היסטוריה, שאכן המצב לפני השואה היה נורא ואיום, והקבוצה החילונית שלטה בציבור יראי ה', אך לא כפי שטעו להגיב על דברי שזו רק סברא אך לא מציאות, אלא המציאות הייתה, שהעברה על הדת בכח, גזילת תינוקות, גזיזת פיאות, כליאת עולים, וכליאת ילדי עולים לשם ההעברה על הדת, התאפשר כל זה רק לאחר קום המדינה. וברור שרמת היהדות הייתה בשפל גדול יותר לאחר ההקמה מאשר לפניה, והחולק על זה, לא טועה רק בסברא, אלא גם במציאות הפשוטה כפי שהייתה.

גם אם נאמר כדבריך, המדובר הוא רק על השנים הראשונות של ה'מדינה', ועל תקופתה הראשונה, ואילו מתקופה מסויימת ואילך, חל שינוי משמעותי לטובה, וקרנם של רשעי ישראל החלה לדעוך.

ועל זה אנו מתכוונים כאן לומר, שעצם התקופה של 'המדינה', ככלל, היוותה סיבה לנפילתם של רשעי ישראל, ולא לתקומתם, וגם אם בתחילה היה נראה הדבר כ'הצלחה', לא היה הדבר אלא זמני, וכאשר פגה ה'התלהבות' הראשונית, נפלו אט אט 'אלילי' ה'ציונות' החילונית, כפגרים מובסים, היו הלוך וחסור עד החודש העשירי.

ואילו הציבור הירא, האמון עלי תולע, עלי תורת הנצח, עלתה קרנו גם גאתה, ותעלה אט אט ככוכב המפציע בשמי רום, וּכְא֥וֹר בֹּ֖קֶר יִזְרַח־שָׁ֑מֶשׁ.

"וְאֹ֣רַח צַ֭דִּיקִים כְּא֣וֹר נֹ֑גַהּ הוֹלֵ֥ךְ וָ֝א֗וֹר עַד־נְכ֥וֹן הַיּֽוֹם" (משלי ד' י"ח)
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 10:08
על ידי ערבה
דיון מרתק ומחכים... והכול בטוב טעם, דעת וכבוד הדדי.
(אתם כבר בעמוד 6, והכבוד ההדדי רק עולה ועולה)

יישר כח לכל הנושאים בעול:
הרב @המצפה לישועת ה'
הרב @סכינא חריפא
הרב @שראלטשיק
וכל שאר הרבנים שמשתתפים באשכול.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 13:28
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 02:59
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 02:32
אגב, לדעתי ההתמקדות באזורים הסמוכים לירושלים, הנקראים היום ירושלים, והתעלמות ממצב ירושלים (העיר המקודשת לקדשים קלים) עצמה, נקרא לכאו' בעברית פשוטה: "היתממות".

העיר הקדושה הלזו, העיר הגדולה לאלוקים, איננה 'אזורים הסמוכים לירושלים', היא התרחבות פיזית ומעשית של 'ירושלים' הקדומה בעצמה.

יש בה את כל ענייני החשיבות של ירושלים המקודשת, גם לענין קריאת המגילה בפורים, וגם לענין כל מנהגי ירושלים, ובודאי שכך היא נתפשת בעיני הכל.

אין שום ספק שכשתוכשר העת יקדשו את כל ה'אזורים' הללו ויוסיפו אותם על ירושלים המקודשת, ב'מלך' ו'נביא' ו'אורים ותומים' ו'סנהדרין של שבעים ואחד' ו'שתי תודות' ו'שיר', כמשפט הכתוב במסכת שבועות.

אם האיזורים שיושבו מחוץ לחומות יתקדשו, כן או לא, לא יודע.
אבל ברור שבעיניים תורניות, כל עוד לא התקדשו איזורים אלו, הם לא ירושלים!

בקשר ל"מנהג ירושלים", אין לזה כל קשר להגדרת שם ירושלים, כי ברור שגם פתח תקווה לולא לא הייתה משנה את צביונה, הייתה נוהגת כמנהג ירושלים, וכי יקרא שמה ירושלים בשל כך?
וכי בתי הכנסת אשכנז ברחבי הארץ, דינם כחו"ל בעקבות השם אשכנז, ושמנהגי אשכנז מקורם בארץ אשכנז שהיא חו"ל?
ענייני המנהג הירושלמי, לא קשורים לנושא כלל.

וכן עניין קריאת המגילה, קוראים כיום בירושלים, לא בגלל שבירושלים קוראים בט"ו, אלא נטו בגלל שירושלים היא עיר סמוכה לירושלים האוטנטית, והדין הזה לא היה משתנה גם אם היו קוראים לאזורים הנקראים היום ירושלים, בשם הונולולו.   וזאת הסיבה אגב, שיש פוסקים שרוצים לטעון שברמות אין לקרוא בטו.  והרב טוקצ'ינסקי, בהרבה מחלקי העיר שחוץ לחומות הורה לקרוא בי"ד, כי אינה ירושלים, ולדעתו אף אינה בגדר סמוכה. (לדעת החזו"א בב"ב יש לקרוא גם בט"ו מספק, כפי שההלכה מחייבת את תושבי יפו. והוא הורה כן, על אף ששם העיר ב"ב ולא יפו, מדין עיר הסמוכה. כי אין לשמות הערים שקראנו אנו, שום משמעות.)

רק בדיני המדינה, שהתרשמתי ממך שגם אצלך אין להם משמעות, נקראים איזורים אלו ירושלים, וע"כ בבואך לדון על מצב העיר ירושלים, עליך לדון על העיר ירושלים הקדושה עצמה, ומצבה כיום, לא טוב בכלל...  (ודאי שהיו זמנים בעבר שהמצב היה טוב יותר שם) ולא על אחותה החורגת הקרובה אליה, שהיא איננה ירושלים כלל, רק אולי תתקדש יום אחד בקדושתה. ולכשזה יקרה, נדבר....   
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 14:16
על ידי המצפה לישועת ה'
ערבה כתב:
17 ינואר 2022, 10:08
דיון מרתק ומחכים... והכול בטוב טעם, דעת וכבוד הדדי.
(אתם כבר בעמוד 6, והכבוד ההדדי רק עולה ועולה)

יישר כח לכל הנושאים בעול:
הרב @המצפה לישועת ה'
הרב @סכינא חריפא
הרב @שראלטשיק
וכל שאר הרבנים שמשתתפים באשכול.

לענ"ד הדבר נובע מכך שכולנו גדלנו באותו ביהמ"ד, כמבואר למעיין, ושתינו מאותה הבאר, וממילא הנושא העולה כאן אינו אלא התדיינות פנימית ועניינית, ולא 'ויכוח'.

אך כמובן שעדיין נצרכת הרבה סבלנות ואורך רוח, כדי להשאיר את ההתדיינות בטעם טוב ובכבוד הדדי, ואכן יש מה להעריך בזה את המתדיינים החשובים דכאן (אשר אנכי הקטן נטפל אליהם, כיהודה ועוד לקרא).
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 15:49
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
16 ינואר 2022, 19:20
רעי וידידי היקר, אשר כאח הוא לי
עוד לא התייחסתי בפרטות ללשון המלבבת הלזו.

אחי ומיודעי, ירבו כמותך בישראל תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 16:46
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 01:07
אך אני מאמין ומקווה שאי"ז כך, ובמהרה יבוא משיח, יפרק הכנסת הבג"ץ ושאר אגודות הרשעים דהכא, ויגאלנו בדרך ניסית. (זה שהיו כמה תהליכים טבעיים, (ניסים נסתרים) לענ"ד לא שולל כלל שפתאום יתחיל המהלך של נס, בדיוק כמו הניסים הטבעיים שהיו במצרים שעל אף השעבוד פרו ורבו, ועכ"ז פתאום בא מרע"ה, ונעשו ניסים. והמקיש שאם כעת יש ניסים טבעיים, בהכרח שגם בזמן הגאולה תהיה כולה טבעית, אין לי מושג על מה הוא בונה את דבריו.
אין לאף אחד צד שכזה.

ברור שכל רגע עשויים אנו לזכות לגאולת 'אחישנה' שתהיה באופן ניסי ועל טבעי לחלוטין.

אך לע"ע לא באה עדיין הגאולה ה'מהפכנית', אלא רק מתרקמת והולכת לה גאולת 'בעתה', בתוככי הטבע הארצי, ובתוך המסגרת ה'רגילה' של הבריאה.

בצעדים חרישיים ואיטיים מתקדמת לה הבריאה, כמעט מבלי משים, אל עבר התיקון השלם והמקווה.

הנה אנחנו לדוגמא, מאות שנים גרנו לנו באירופה בשלווה, ופתאום יום בהיר אחד פקחנו את עינינו, וגילינו את עצמינו להפתעתינו דרים לנו בארץ הקודש, משאת נפשם של כל יהודי הדורות.

כמו כן יש לראות זאת בכללות המוסר האנושי העולמי, אשר הולך ונגמל אט אט מהרגליו הרעים, ונוטה יותר ויותר לעקרונות תנ"כיים ונצחיים.

אילו נזכה ודאי שנוכל לראות לנגד ענינו גאולה אל טבעית ויוצאת מגד הטבע, אך לע"ע ההתקדמות (החיצונית) היא רק במקום הזה, של ה'גאולה' הטבעית והארצית.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 16:58
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 16:46
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 01:07
אך אני מאמין ומקווה שאי"ז כך, ובמהרה יבוא משיח, יפרק הכנסת הבג"ץ ושאר אגודות הרשעים דהכא, ויגאלנו בדרך ניסית. (זה שהיו כמה תהליכים טבעיים, (ניסים נסתרים) לענ"ד לא שולל כלל שפתאום יתחיל המהלך של נס, בדיוק כמו הניסים הטבעיים שהיו במצרים שעל אף השעבוד פרו ורבו, ועכ"ז פתאום בא מרע"ה, ונעשו ניסים. והמקיש שאם כעת יש ניסים טבעיים, בהכרח שגם בזמן הגאולה תהיה כולה טבעית, אין לי מושג על מה הוא בונה את דבריו.
אין לאף אחד צד שכזה.

ברור שכל רגע עשויים אנו לזכות לגאולת 'אחישנה' שתהיה באופן ניסי ועל טבעי לחלוטין.

אך לע"ע לא באה עדיין הגאולה ה'מהפכנית', אלא רק מתרקמת והולכת לה גאולת 'בעתה', בתוככי הטבע הארצי, ובתוך המסגרת ה'רגילה' של הבריאה.

בצעדים חרישיים ואיטיים מתקדמת לה הבריאה, כמעט מבלי משים, אל עבר התיקון השלם והמקווה.

הנה אנחנו לדוגמא, מאות שנים גרנו לנו באירופה בשלווה, ופתאום יום בהיר אחד פקחנו את עינינו, וגילינו את עצמינו להפתעתינו דרים לנו בארץ הקודש, משאת נפשם של כל יהודי הדורות.

כמו כן יש לראות זאת בכללות המוסר האנושי העולמי, אשר הולך ונגמל אט אט מהרגליו הרעים, ונוטה יותר ויותר לעקרונות תנ"כיים ונצחיים.

אילו נזכה ודאי שנוכל לראות לנגד ענינו גאולה אל טבעית ויוצאת מגד הטבע, אך לע"ע ההתקדמות (החיצונית) היא רק במקום הזה, של ה'גאולה' הטבעית והארצית.
אני חוזר על דברי בתיקון קל: "והמקיש שאם כעת יש ניסים טבעיים, בהכרח שגם בזמן הגאולה (אף אם תהיה בזמנה) תהיה כולה טבעית, אין לי מושג על מה הוא בונה את דבריו".
ולדעתי השפלה, דברי כאן, הם יסוד ובית אב גדול לכל הבנת השתלשלות הדורות האחרונים.
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=461540#p461540

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 17:00
על ידי שראלטשיק
עוד בענין ערב רב נזכרתי היום בשמונה עשרה דברים מפורשים בגמ' (אני מתפלא כל פעם שמביאים מקורות מתורת הנסתר כיסוד חדש אך הדברים מפורשים בתורת הנגלה, ותורת הנסתר רק נותן אור חדש ועומק נפלא להמקראות ודברי חז"ל המפורשים)
ומדברי הגמ' נשמע כמבואר בפסוקים ביחזקאל שהבאתם כלל ישראל לארץ ישראל הוא סיבת לעשות דין עם הרשעים, וכנ"ל שהקמת המדינה שהיתה בעיקרו כיסוד חזק לקיבוץ גליות הוא סיבה ראשונה לשבירת קליפת הערב

איתא בגמ' מגילה הנ"ל "ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים שנאמר ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך וכתיב ואשיבה שופטיך כבראשונה וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו הפושעים וכולל זדים עמהם שנאמר ושבר פושעים וחטאים יחדיו (יכלו)" וכתב רש"י "כלו הפושעים: שאינם מאמינין בדת משה שהיא מן השמים". ומבואר שאפי' לאחר קיבוץ גליות, ומה "שחז"ל קוראים קיבוץ גליות", היינו ברוח קדשם הגדולה שראוי באספלריא המאירה שלהם שאפילו לאחר שיענה הקב"ה בקשותינו "וקבצנו מארבע כנפות הארץ" ויתקיים בנו המקרא "אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך" עדיין יהיה בינינו אותם הרשעים הגמורים המסיתים כלל ישראל להעבירם על דת וכפירה בתורת משה ולנתקם מבורא עולם, שבשביל כ"ז ראה רבן שמעון בן גמליאל לתקן ברכה חדשה ע"י שמואל הקטן. ולא עוד שקרן של צדיקים יהיה מושפל בשבילם, ורק לאחר שהקב"ה יסירם מאתנו אז יתרומם קרנו של צדיקים. ומשמעות הדברים הוא שבנוגע דרגות כלל ישראל לא יהיה שינוי רק לאחר קיבוץ גליות.

וכן הוא בתיקוני זוהר (תיקון שתיתאה תניינא) "נאמר (שה"ש ב') כי הנה הסתו עבר, שולטנו דשאר ממנן דפלחי כוכביא, הגשם חלף הלך לו שלטנותא דערב רב", וביאור הגר"א שם "דערב רב קשין יותר מאומות העולם, שהם גשם טורד לישראל, והן אשת מדנים, שהן יגורו תמיד בין ישראל לאביהם שבשמים". והיינו שאחר שלא יהיה עוד שיעבוד מלכיות, ששוב לא ישתעבד בנו, עדיין יהיה אנשים אשר בינינו שישלוט בנו, והם ישתדלו להפריד אותנו מאבינו שבשמים, כמו הערב רב שנתערב בנו ביציאת מצרים וגרמו כלל לחטאו, וזהו ממש כמו שנתבאר מהגמ' הנ"ל.

הרב אליהו דיסקין שליט"א (יתד נאמן תש"פ וישלח) "חידה מופלאה אנו רואים כאן בארץ הקודש שלמרות שיש בחירות דמוקרטיות כל ארבע שנים (ולפעמים כל ארבעה חודשים!), מכל מקום כשנתבונן ביחס לשומרי התורה והמצוות, אין שום יחס בין המון העם לבין ראשי השלטון אנשי המשפט והתקשורת. וכעוד שאצל המון העם הרי רוב התושבים כאן בארה"ק מגדירים עצמם כ'דתיים' או מסורתיים, וכאלו המוגדרים כשונאי הדת הם ממש מיעוט שבמיעוט. הרי אצל ראשי השלטון והמשפט והתקשורת יש רוב חילוני מובהק, ומתוכם יש רבים מאד שהם שונא דת רח"ל וכמדומה שאין עוד מדינה דמוקרטית בתבל שיש כזה פער בין האזרחים לבין ראשי השלטון.
והפתרון לחידה מופלאה זו נמצא בדברי הגר"א ז"ל על פרשתנו שהביא באבן שלמה (יא ח) מביאורו לתיקוני זוהר חדש ז"ל שם "פרשה זו מרמזת על זמן הגאולה העתידה שבעקבתא דמשיחה יהיו המנהיגים מן הערב רב וזהו בחינת השפחות וילדיהן ראשונה' והמון בית ישראל ילכו אחריהן אלו הן לאה וילדיה' אשר במדריגה השניה ובדיוטא התחתונה יהיו תלמידי חכמים שבדור, אשר כרחל ויוסף אשר הולכים אחרונים יהיו הם שפלים מכל האחרונים בחשיבותן".

ואיתא בילקוט שמעוני ישעיהו (רמז תסט) "ותאמר ציון עזבני ה' מה כתיב למעלה מן הענין פרשת מלך המשיח כה אמר ה' בעת רצון עניתיך וגו' לאמר לאסורים צאו וגו' לא ירעבו ולא יצמאו וגו' הנה אלה מרחוק יבואו ואחר כך ותאמר ציון עזבני ה' לא היה צריך לומר אלא ותאמר ציון ואחר כך פרשת מלך המשיח אלא כיון שראתה ציון שגליות מתכנסים וכל ישראל והשמים והארץ שמחים והיא אינה נזכרת התחילה אומרת ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני אמר ליה יש כלה בלא חופה שאי סביב עיניך וראי עכ"ל ורואים כאן שיהיו שני שלבים ובשלב הראשון הגלויות מתכנסים וכו' אבל ציון עדיין אינה נזכרת ולא נגאלת.

ואמר הג"ר משה שפירא זצ"ל (קונטרס סבי דבי אתונא שיעור י"ד אות טז-יז דף קסג) "שמעתי פעם בבית של הבריסקע רב שר' חיים הראה את החז"ל הזה כשהתחיל העסק של הציונות ואמר ר' חיים שבחז"ל הזה כתוב שתהיה מציאות כזו שיתכנסו ויתקבצו פה גלויות אבל ציון אינה נזכרת אותה נקודת עיקר של ציון אינה נזכרת בפסוקים שם לפני כן כתוב (מט יז) מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו המהרסים והמחריבים יצאו ויסתלקו אבל ציון עדיין אינה נזכרת ובאותו שלב אז יהיה דוחק גדול בירושלים עד שיאמרו צר לי המקום אבל בסוף תגיע הגאולה גם לציון שהרי אין חופה שאין לה כלה וציון היא הכלה אז בסוף תבוא הגאולה גם לכלה בסוף זה יגיע גם לציון".

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 17 ינואר 2022, 17:12
על ידי סכינא חריפא
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 14:16
לענ"ד הדבר נובע מכך שכולנו גדלנו באותו ביהמ"ד, כמבואר למעיין, ושתינו מאותה הבאר, וממילא הנושא העולה כאן אינו אלא התדיינות פנימית ועניינית, ולא 'ויכוח'.

אך כמובן שעדיין נצרכת הרבה סבלנות ואורך רוח, כדי להשאיר את ההתדיינות בטעם טוב ובכבוד הדדי, ואכן יש מה להעריך בזה את המתדיינים החשובים דכאן (אשר אנכי הקטן נטפל אליהם, כיהודה ועוד לקרא).
ר' @ערבה, אני חולק על דברי הענווה של ידידי הרב המצפה, עברתי על דבריו באין ספור אשכולות סמוכים, והוא תמיד מתכתב בכבוד הראוי, גם לאלו שגדלו בבתי מדרש שונים לחלוטין ממנו. וגם כאן, כפי שחזו עיני כולם, הוא כתב בכבוד גדול, הוא, ולא רק הוא, אלא גם הרב @שראלטשיק והרב @צבי הירש והרב @לחשוב חשבונות והרב @נותן טעם לשבח והרב @לבי במערב ועוד רבים הכא, וא"א לפורטם כי רבים הם. (ואבקש מחילה ממי שנשתכח שמו ממני כעת)
ואכן תיתי לן שנהיגן כחכמי אר"י שנוחין זה לזה בהלכה, וה' יזכנו לעשות כן תמיד, וזאת על אף שכל השמות שזכרתי הנה גדלו בבתי מדרש שונים לחלוטין זה מזה.
איישר כוחכם של כל טובי העין דהכא, ונזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דאמת.
עה"ח.
סכינא המתחדדת ע"ג חברותיה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 00:51
על ידי נותן טעם לשבח
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 02:13
נותן טעם לשבח כתב:
17 ינואר 2022, 01:46
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 01:34

אכן, 'חלמא טבא' של כל הדורות 'חזיתי' במו עיני.

אלמלא ראיתי לא האמנתי.

אגב, גם כבודו מוזמן. יבוא נא לכאן, לירושלים רבתי, ויצא לו לחוצות קריה בליל שב"ק, בשעת דמדומי חמה, בואכה תפילת מעריב, יטייל לו לאטו בחוצות 'עזרת תורה', בחוצות 'בתי אונגרין', ובחוצות 'נווה יעקב' ו'רמות', ויחזה במו עיניו בפלא המתרחש.

חלום כל הדורות קם והיה. גם אם כבר הורגלנו לקיומו של ה'פלא' הלזה, הדבר אינו נהפך להיות 'לא פלא'.

לא שיש בכך משום 'נחמה' רבתי, העיקר עדיין איננו, בעוה"ר, אך אל נא לנו להכחיש את הניתן לנו, את ההשתרשות של היהדות התורתית בתוככי מקום גידולה האמיתי והמקורי, בארץ הקודש בכלל, ובירושלם קרתא דשופריא בפרט.
ובזמן בית שני לא היה את זה? 
אנא ממך, תן הגדרות מדוייקות, ותמוך דבריך במקורות. 
צא וברר את מצבם ושפלותם של היהודים ברוב תקופות בית שני, החל מזמן נחמיה, אשר לא חוסך במילים מלתאר את המצב העגום, עובר דרך כל ימי השלטון הפרסי, השלטון היווני (על שלל גווניו), האנרכיה החשמונאית, והשלטון הרומאי. ראה לדוגמא כאן.
המצב כיום פחות עגום? לא נראה כ"כ, הן מבחינה רוחנית, הן מבחינה גשמית.

---

ושוב לגוף הדברים, לגבי נבואת עוד ישבו זקנים וזקנות וכו'

בתוס' סוף מכות ובתו"י שם נראה שאכן ע"פ פשוטו היה מקום לומר שנתקיימה בבית שני, אלא שהכוונה שיהיו הזקנים מחיים מתים וזה לא התקיים גם בימינו אנו
תוס ישנים סוף מכות.png

ובערוך לנר נקט שאף שנתקיימה בבית שני, מ"מ ילפינן שצריכה להתקיים שוב, ולפי"ז אכן יש מקום לדברי הרבנים הכותבים כאן
ועוד י"ל ביישוב זה, בשנדקדק עוד למה הזכיר ר"ע דוקא ב' נבואות אלו, הלא כמה נביאים נבאו בפורענות ובגאולת ישראל, ולמה תלה הכתוב ב' נבואות האלה דוקא בהדדי. וביותר יש לתמוה מה שאמר ר"ע הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה, וכי ח"ו נסתפק בקיום דבר ה' ע"י נביאו. אבל י"ל דהנה אוריה ניבא בבית ראשון ומסתמא נבואתו היתה על חרבן הסמוך דהיינו שיחרב הבית ראשון אשר עמד אז, ויהיה לעיים ובמות יער, וכן זכריה שניבא בשעת החרבן דברי נחמה עוד ישבו זקנים וגו', מסתמא ניבא על זמן בנין בית שני הקרוב לבא, וכן רוב דברי ניחומי הנביאים היה אפשר לפרש על בית שני כמו שכפרו הכופרים בתשועת ישראל, ולכן תלה הכתוב נבואת זכריה בנבואת אוריה להעיד שכל זמן שתראו קיום נבואת אוריה תדעו שעדיין לכם לקוות על קיום נבואת זכריה דעוד ישבו זקנים וזקנות, ודלא כרב הלל דאמר בחלק שאין משיח לישראל דכבר אכלו בימי חזקיה, דהיינו שבעת הגאולה לא יזכו לטובות העה"ז, ועל כן העמיד הקדוש ברוך הוא לעדים אוריה וזכריה, דכשתראו שנבואה זו מקויימת בחרבן בית שני תדעו שעדיין לכם לקוות שתקויים בכם נבואת זכריה. וזהו לשון עדים נאמנים דכמו שזכריה עד על הטובה העתיד לבא לכם, כן אוריה עד, ולכן כשראה ר"ע בעיניו קיום נבואת אוריה שחק, שהבין שבזה הראה להם הקדוש ברוך הוא קיום נבואת זכריה:

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 00:57
על ידי רימון
יש ב"נותן טעם לשבח" לציין גם לדברי הרמב"ן הידועים על החודש הזה לכם, שלומד שהתקיים הקיבוץ גליות בזמן בית שני, וממילא צריכים לקיים הפסוק של "ולא יאמר עוד חי ה' אשר הוציא את בני ישראל גו'"

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 05:27
על ידי שראלטשיק
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:36
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 14:09
ההבדל הוא שלפני קום המדינה היו הרבה מתקלקלים, וזה היה גם בימי חז"ל, אבל לא היה מצב שהמקולקלים שולטים על הציבור שומרי המצוות.
נכון שזרעו הרס וארס, אבל ההולכים אחריהם היה מבחירה חפשית, או בשגגה.
המצב שיש קבוצה של ישראל מקולקלים ש"שולטים" על ישראל הכשרים, זה התחיל רק כשהוקמה המדינה ואולי קצת קודם לכן בארץ ישראל.
לכן לבאר דברי הזוה"ק על זמן שהיינו בגלות אדום, ולומר שמה שהשתעבדו בנו ערב רב, היינו שהיו הרבה יהודים חוטאים שנהיו חילונים, לא מתקבל על הדעת לענ"ד.

דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.

דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
נאה מאוד.

וכמו שציטט לעיל הרב @לחשוב חשבונות :
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".כבר כתבתי דעתי בענין זה שעיקר הכוונה שכאשר יתמו שבעוד מלכיות יהיו בגלות הערב רב בלבד, ולא שיהיו רק ביניהם אבל לא ישלטו עליהם, וכן מבואר בהדיא במה שהבאתי לעיל וכאן שיהיה שולטים עלינו.


אך באמת הנוסח הנ"ל של חז"ל מוזר "שיהיו בדוחק ביניהם", "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב" וצריך ביאור, אך דחקתי זאת להצד, אך שוב הופיע לפני שמבואר בדברי הזוהר מאוד שיש מכוון בדגוש בזה
וז"ל הרעיא מהימנא (קכה:) "ואני (רעיא מהימנא) חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת סופרים תסרח בינייהו, בכל קרתא וקרתא, ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון, ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל ... ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו ומחרימין ערב רב בינייהו, ולא יהבין לון באתרין סגיאין אלא דבר קצוב... וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדוחקא ביגונא חשיבין ככלבים ... דלא אשכחו אכסניא בינייהו..." מדברי חז"ל הללו בולט מאוד הדגוש של "בינייהו" וצע"ג.

איננו יודע הכוונה בזה, אך אולי זה רמז למה שידענו שע"י מה שתלמידי חת"ס עשו פירוד קהילות נחלש מאוד השפעתם עלינו, הגם שהיה עדיין הרבה חורבנות אך עדיין נחלש מאוד מאוד כלפי המקומות שלא עשו פירוד, וכמדומה גם בגשמיות היתה הונגוריא יותר טוב. עכ"פ לפ"ז יש לאמר שהכוונה שדוקא כאשר אנו בינייהו יהיה להם שליטה. 

איננו יודע עם זה פשט או דרוש, אבל עכ"פ ההערה בלשון הזוה"ק הוא עצום. 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 05:30
על ידי שראלטשיק
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 12:36
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:30
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם
קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:17
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:30
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם
קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.א) הדיון הוא לא "מה היה כותב", אלא "מה הוא כתב", וכנ"ל הוא כתב ממש כדברינו!.
ב) בנו של רבי אלחנן רבי אלעזר שמחה זצ"ל היה אדם גדול ומעורב בכל דברי אביו בישיבה ועוד הרבה דברים והיה מקושר לו בכל עניני דיעות, האם ידוע לך מה הוא כתב בענין זה?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:20
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:30
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם
קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.מסתמא כך היית כותב גם על האדמו"ר מקלויזנברג, האדמו"ר מבעלז, רבי הענקין, רבי יוסף צבי דושנסקי ועוד, אלולי הם לא היה חיים אחר המלחמה. א"א לנו לאמר מה היה אומר חוץ אם יש לנו ראיות שגם בהשתנות המצב כמו שנשתנה מה היה אומר.
כל דור ודור יש לו תורה שלו כפי השתנות המצב כפי התפקיד שלו

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:32
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:27
כבר כתבתי דעתי בענין זה שעיקר הכוונה שכאשר יתמו שבעוד מלכיות יהיו בגלות הערב רב בלבד, ולא שיהיו רק ביניהם אבל לא ישלטו עליהם, וכן מבואר בהדיא במה שהבאתי לעיל וכאן שיהיה שולטים עלינו.
אם כן אתה מסכים שדברי התיקו"ז קאי אזמנינו?
א"כ הרי כתוב שם שיהיו "בגלותא" בין הערב רב, וא"כ חז"ל מגדירים תקופתינו כגלות.
האם אתה מסכים להנ"ל?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:50
על ידי המצפה לישועת ה'
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 16:58
המצפה לישועת ה' כתב:
17 ינואר 2022, 16:46
סכינא חריפא כתב:
17 ינואר 2022, 01:07
אך אני מאמין ומקווה שאי"ז כך, ובמהרה יבוא משיח, יפרק הכנסת הבג"ץ ושאר אגודות הרשעים דהכא, ויגאלנו בדרך ניסית. (זה שהיו כמה תהליכים טבעיים, (ניסים נסתרים) לענ"ד לא שולל כלל שפתאום יתחיל המהלך של נס, בדיוק כמו הניסים הטבעיים שהיו במצרים שעל אף השעבוד פרו ורבו, ועכ"ז פתאום בא מרע"ה, ונעשו ניסים. והמקיש שאם כעת יש ניסים טבעיים, בהכרח שגם בזמן הגאולה תהיה כולה טבעית, אין לי מושג על מה הוא בונה את דבריו.
אין לאף אחד צד שכזה.

ברור שכל רגע עשויים אנו לזכות לגאולת 'אחישנה' שתהיה באופן ניסי ועל טבעי לחלוטין.

אך לע"ע לא באה עדיין הגאולה ה'מהפכנית', אלא רק מתרקמת והולכת לה גאולת 'בעתה', בתוככי הטבע הארצי, ובתוך המסגרת ה'רגילה' של הבריאה.

בצעדים חרישיים ואיטיים מתקדמת לה הבריאה, כמעט מבלי משים, אל עבר התיקון השלם והמקווה.

הנה אנחנו לדוגמא, מאות שנים גרנו לנו באירופה בשלווה, ופתאום יום בהיר אחד פקחנו את עינינו, וגילינו את עצמינו להפתעתינו דרים לנו בארץ הקודש, משאת נפשם של כל יהודי הדורות.

כמו כן יש לראות זאת בכללות המוסר האנושי העולמי, אשר הולך ונגמל אט אט מהרגליו הרעים, ונוטה יותר ויותר לעקרונות תנ"כיים ונצחיים.

אילו נזכה ודאי שנוכל לראות לנגד ענינו גאולה אל טבעית ויוצאת מגד הטבע, אך לע"ע ההתקדמות (החיצונית) היא רק במקום הזה, של ה'גאולה' הטבעית והארצית.

אני חוזר על דברי בתיקון קל: "והמקיש שאם כעת יש ניסים טבעיים, בהכרח שגם בזמן הגאולה (אף אם תהיה בזמנה) תהיה כולה טבעית, אין לי מושג על מה הוא בונה את דבריו".
וגם על זה אשוב ואומר, 'אין לאף אחד צד שכזה'. כלומר, אף אחד לא הכריע כן בבירור.

המהלך לע"ע הוא מהלך טבעי, 'תקע בשופר' ו'קיבוץ הגלויות' התקיימו באופן טבעי, במהלך של 'בעתה', כפי שכולנו רואים בעינינו.

האם כל ההמשך: 'השיבה שופטינו' 'מכניע זדים' 'על הצדיקים' 'ולירושלים עירך', ו'את צמח', יתקיים גם הוא בצורה טבעית? אין לנו אפשרות לדעת.

מה שכן אנו יודעים שכרגע אנו עומדים בחתימתה של תקופת 'תקע בשופר' ועל סיפה של תקופת 'השיבה שופטינו'.

ובודאי שאין רצונו ית' שננוח על זרי הדפנה, נתרווח לנו על 'כורסת העור' המפוארת שהעניקה לנו ה'גלות הקשה' הלזו, ונניח לתורתו הקדושה להשאר בתוך ביהמ"ד בלבד, בלי שתשפיע על כללות הציבוריות היהודית.

יחד עם התפילה והתקוה הגדולה, שומה עלינו גם לפעול ככל יכלתינו ב'אתערותא דלתתא' בענין זה של ה'השיבה שופטינו', והקב"ה יגמור בעדינו ב'אתערותא דלעלא'.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:54
על ידי המצפה לישועת ה'
נותן טעם לשבח כתב:
18 ינואר 2022, 00:51
ושוב לגוף הדברים, לגבי נבואת עוד ישבו זקנים וזקנות וכו'

בתוס' סוף מכות ובתו"י שם נראה שאכן ע"פ פשוטו היה מקום לומר שנתקיימה בבית שני,
רק אעיר.

בכתבי לעיל שהנבואה לא התקיימה בבית שני מפני הקושי והצרות, אין כוונתי שלא התקיימה כלל, אלא רק באתי להעיר את תשומת הלב, שגם מצב שאינו מושלם לחלוטין, כמו במצב של בית שני, בכל זאת אפשר לראות בו 'התגשמות חזון הנביאים', ואפשר לראות את 'התגשמות החזון' לא רק במצב המושלם המקווה והנרצה, אלא גם בכל שלבי האמצע.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:55
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 16:32
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:27
כבר כתבתי דעתי בענין זה שעיקר הכוונה שכאשר יתמו שבעוד מלכיות יהיו בגלות הערב רב בלבד, ולא שיהיו רק ביניהם אבל לא ישלטו עליהם, וכן מבואר בהדיא במה שהבאתי לעיל וכאן שיהיה שולטים עלינו.
אם כן אתה מסכים שדברי התיקו"ז קאי אזמנינו?
א"כ הרי כתוב שם שיהיו "בגלותא" בין הערב רב, וא"כ חז"ל מגדירים תקופתינו כגלות.
האם אתה מסכים להנ"ל?ודאי מה השאלה בכלל, זהו חז"ל מפורש "אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... לא געלתים בימי יונים" הרי שגם בימי בית שני היינו בגלות עם בנין בית המקדש בארץ ישראל.


צריכין להבין לא הכל שחור ולבן, רוב דברים הם מורכבים ולכן לא דברו בזה גדולי ישראל ברבים שההמון עם (וכן רבים מת"ח) לא מוכנים להתעמק ולהבין המורכבת שבו.

שייך שיהיה אנו בגלות בין רשעי ישראל ועם זאת שיהיה ערב שבת אחר חצות!!!


 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 16:55
על ידי המצפה לישועת ה'
רימון כתב:
18 ינואר 2022, 00:57
יש ב"נותן טעם לשבח" לציין גם לדברי הרמב"ן הידועים על החודש הזה לכם, שלומד שהתקיים הקיבוץ גליות בזמן בית שני, וממילא צריכים לקיים הפסוק של "ולא יאמר עוד חי ה' אשר הוציא את בני ישראל גו'"
כוונתך לרמב"ן הידוע שכותב שאנו מקיימים זאת בקריאת שמות החדשים בגירסתם הבבלית (תשרי חשון כסלו וכו')?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 17:04
על ידי יחיה
הגאון הצדיק ר' דן סגל שליט"א - יתד היום, מצ"ב:

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 17:11
על ידי שראלטשיק
יחיה כתב:
18 ינואר 2022, 17:04
הגאון הצדיק ר' דן סגל שליט"א - יתד היום, מצ"ב:

צריכים לזכור כל פעם שמביאים מרבותינו הקדושים שאנו בגלות האחרון של הערב רב שהכוונה לדברי הזוה"ק שכותב שאחר "שבעוד מלכיות" יהיה גלות הערב רב, דהיינו שבד בבד שאנו בגלות ערב רב, אנו עברנו תקופה ארוכה מאוד של שבעוד מלכיות, יש לזאת משמעות גדולה בכל מהות התקופה, דהיינו שאותו תקופה עם כל משמעותיה וכל עניניה כבר חלף ועבר ואנו כעת בתקופה חדש לגמרי עם משמעות חדש לגמרי שיש לו צורך של לימוד והתבוננת חדש לגמרי ואי אפשר להקיש ממה שהיה למה שהוא כעת

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 17:22
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 17:11
יחיה כתב:
18 ינואר 2022, 17:04
הגאון הצדיק ר' דן סגל שליט"א - יתד היום, מצ"ב:

צריכים לזכור כל פעם שמביאים מרבותינו הקדושים שאנו בגלות האחרון של הערב רב שהכוונה לדברי הזוה"ק שכותב שאחר "שבעוד מלכיות" יהיה גלות הערב רב, דהיינו שבד בבד שאנו בגלות ערב רב, אנו עברנו תקופה ארוכה מאוד של שבעוד מלכיות, יש לזאת משמעות גדולה בכל מהות התקופה, דהיינו שאותו תקופה עם כל משמעותיה וכל עניניה כבר חלף ועבר ואנו כעת בתקופה חדש לגמרי עם משמעות חדש לגמרי שיש לו צורך של לימוד והתבוננת חדש לגמרי ואי אפשר להקיש ממה שהיה למה שהוא כעת
מצד שני צריך לזכור שכתוב שגלות אחרונה של ערב רב קשה משעבוד מלכויות.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 17:40
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 17:22
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 17:11
יחיה כתב:
18 ינואר 2022, 17:04
הגאון הצדיק ר' דן סגל שליט"א - יתד היום, מצ"ב:

צריכים לזכור כל פעם שמביאים מרבותינו הקדושים שאנו בגלות האחרון של הערב רב שהכוונה לדברי הזוה"ק שכותב שאחר "שבעוד מלכיות" יהיה גלות הערב רב, דהיינו שבד בבד שאנו בגלות ערב רב, אנו עברנו תקופה ארוכה מאוד של שבעוד מלכיות, יש לזאת משמעות גדולה בכל מהות התקופה, דהיינו שאותו תקופה עם כל משמעותיה וכל עניניה כבר חלף ועבר ואנו כעת בתקופה חדש לגמרי עם משמעות חדש לגמרי שיש לו צורך של לימוד והתבוננת חדש לגמרי ואי אפשר להקיש ממה שהיה למה שהוא כעת
מצד שני צריך לזכור שכתוב שגלות אחרונה של ערב רב קשה משעבוד מלכויות.


נא יש לנו מה ללמוד א) מה הכוונה קשה, ב) מתי התחיל מתי יורד, ג) האם לכולם, ד) האם הכוונה שכבר אנו על הדלת ובכל זאת לא הגענו, ה) האם הכוונה שקשה צרת אחים מצרת רחוקים, האם הכוונה שלא מכירים הסכנה, ו) מה המקור.
אי אפשר סתם לזרוק משפטים כל זמן שלא התעמקו בה כראו אין לזה שום משמעות

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 17:54
על ידי יחיה
ערב רב - מזרע עמלק דווקא, יותר גרועים מכל הגויים בעולם, וזו הגלות - קשה היא מכולם, בלשון הגאון הקדוש רבי אלחנן הי"ד, עפ"י הגר"א זצ"ל, מצ"ב:

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 18:02
על ידי יחיה
לשון הגאון הסטייפלר זצ"ל בעניינינו:

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 22:03
על ידי רימון
המצפה לישועת ה' כתב:
18 ינואר 2022, 16:55
רימון כתב:
18 ינואר 2022, 00:57
יש ב"נותן טעם לשבח" לציין גם לדברי הרמב"ן הידועים על החודש הזה לכם, שלומד שהתקיים הקיבוץ גליות בזמן בית שני, וממילא צריכים לקיים הפסוק של "ולא יאמר עוד חי ה' אשר הוציא את בני ישראל גו'"
כוונתך לרמב"ן הידוע שכותב שאנו מקיימים זאת בקריאת שמות החדשים בגירסתם הבבלית (תשרי חשון כסלו וכו')?

כן.
וזה לשונו:
רמב"ן שמות פרק יב פסוק ב
וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל (ירושלמי ר"ה א ב, ב"ר מח ט), כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיה טז יד - טו) ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י. כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים, ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל (זכריה א ז, עזרא ו טו, נחמיה א א) ובמגילת אסתר (ג ז). ולכן אמר הכתוב בחדש הראשון הוא חדש ניסן, כמו הפיל פור הוא הגורל (שם). ועוד היום הגוים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכלם כמונו. והנה נזכיר בחדשים הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה: 
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:09
על ידי שראלטשיק
יחיה כתב:
18 ינואר 2022, 17:54
ערב רב - מזרע עמלק דווקא, יותר גרועים מכל הגויים בעולם, וזו הגלות - קשה היא מכולם, בלשון הגאון הקדוש רבי אלחנן הי"ד, עפ"י הגר"א זצ"ל, מצ"ב:

תודה רבה הבאת מקורות טובות

נמצא למידים שגלות הערב רב שהוא "גרוע" מגלות בין העכו"ם זהו מצד "שלמידים ממעשיהם"

וא"כ פני הדברים כעת בזמנינו זהו בשורה טובה עד מאוד, כי מי שיודע היסטוריא יודע שכבר השפעתם הולך וחסר, וכבר אמרו גדולי ישראל מכל שכבות הציבור שהיצרה של הציונים כבר הלך לו כיצרה דבעל פיעור, והבאתי קצת לעיל, ואם יש צורך אני אביא עוד, וממילא ברור הדבר בנוגע מה שנידון לעיל אם עיקר הגלות ביניהם הוא כעת  או מה שהיה שברור הוא מה שהיה קודם המלחמה  

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:11
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:09
וא"כ פני הדברים כעת בזמנינו זהו בשורה טובה עד מאוד, כי מי שיודע היסטוריא יודע שכבר השפעתם הולך וחסר, וכבר אמרו גדולי ישראל מכל שכבות הציבור שהיצרה של הציונים כבר הלך לו כיצרה דבעל פיעור,
מי שיודע ההוה, יודע שהשפעת הערב רב הולך וגובר, ואף אם היום אין נכשלים בציונות, אבל נכנס לתוככי בית המדרש כל מיני דברים מתועבים ואכמ"ל, וכבוד ה' הסתר דבר.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:19
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 23:11
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:09
וא"כ פני הדברים כעת בזמנינו זהו בשורה טובה עד מאוד, כי מי שיודע היסטוריא יודע שכבר השפעתם הולך וחסר, וכבר אמרו גדולי ישראל מכל שכבות הציבור שהיצרה של הציונים כבר הלך לו כיצרה דבעל פיעור,
מי שיודע ההוה, יודע שהשפעת הערב רב הולך וגובר, ואף אם היום אין נכשלים בציונות, אבל נכנס לתוככי בית המדרש כל מיני דברים מתועבים ואכמ"ל, וכבוד ה' הסתר דבר.

זה לא שייך לערב רב זה שייך לאומות העולם וענין זה קורה בעוונותינו ביניננו בכל העולם

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:23
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:19
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 23:11
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:09
וא"כ פני הדברים כעת בזמנינו זהו בשורה טובה עד מאוד, כי מי שיודע היסטוריא יודע שכבר השפעתם הולך וחסר, וכבר אמרו גדולי ישראל מכל שכבות הציבור שהיצרה של הציונים כבר הלך לו כיצרה דבעל פיעור,
מי שיודע ההוה, יודע שהשפעת הערב רב הולך וגובר, ואף אם היום אין נכשלים בציונות, אבל נכנס לתוככי בית המדרש כל מיני דברים מתועבים ואכמ"ל, וכבוד ה' הסתר דבר.

זה לא שייך לערב רב זה שייך לאומות העולם וענין זה קורה בעוונותינו ביניננו בכל העולם
הערב רב שייך רק לחטא הציונות?!
כל עניין הערב רב הוא להחטיא את ישראל כמפורש בדברי הגר"א.
ובודאי מי שגר בין הגויים הוא מסכן, אבל מצד שני יש השפעה לחילונים יותר מהגוים כי נראים כמותינו, ומדברים שפתינו, ויש תמיד מחנכים שמדברים על "אהבת ישראל", ומקרבים בית המדרש לזבל שיש מחוצה לו בשם התורה רח"ל.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:28
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 23:23
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:19
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 23:11

מי שיודע ההוה, יודע שהשפעת הערב רב הולך וגובר, ואף אם היום אין נכשלים בציונות, אבל נכנס לתוככי בית המדרש כל מיני דברים מתועבים ואכמ"ל, וכבוד ה' הסתר דבר.

זה לא שייך לערב רב זה שייך לאומות העולם וענין זה קורה בעוונותינו ביניננו בכל העולם
הערב רב שייך רק לחטא הציונות?!
כל עניין הערב רב הוא להחטיא את ישראל כמפורש בדברי הגר"א.
ובודאי מי שגר בין הגויים הוא מסכן, אבל מצד שני יש השפעה לחילונים יותר מהגוים כי נראים כמותינו, ומדברים שפתינו, ויש תמיד מחנכים שמדברים על "אהבת ישראל", ומקרבים בית המדרש לזבל שיש מחוצה לו בשם התורה רח"ל.


אתה רואה שבני ארץ ישראל נשפעים יותר מחילונים מבני חוץ לארץ מהאומות העולם???
(אגב בכל הזמן שומעים ההיפך מחרדים בני תורה ורבנים בא"י שיותר טוב ויותר מובטחת הרוחניות בא"י) 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:29
על ידי שראלטשיק
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:28
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 23:23
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:19


זה לא שייך לערב רב זה שייך לאומות העולם וענין זה קורה בעוונותינו ביניננו בכל העולם
הערב רב שייך רק לחטא הציונות?!
כל עניין הערב רב הוא להחטיא את ישראל כמפורש בדברי הגר"א.
ובודאי מי שגר בין הגויים הוא מסכן, אבל מצד שני יש השפעה לחילונים יותר מהגוים כי נראים כמותינו, ומדברים שפתינו, ויש תמיד מחנכים שמדברים על "אהבת ישראל", ומקרבים בית המדרש לזבל שיש מחוצה לו בשם התורה רח"ל.

אתה רואה שבני ארץ ישראל נשפעים יותר מחילונים מבני חוץ לארץ מהאומות העולם???
(אגב בכל הזמן שומעים ההיפך מחרדים בני תורה ורבנים בא"י שיותר טוב ויותר מובטחת הרוחניות בא"י) 

ואם אתה רואה, אז בבקשה לבאר היטב (אם קשה כאן עכ"פ באישי) 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:34
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:28
אתה רואה שבני ארץ ישראל נשפעים יותר מחילונים מבני חוץ לארץ מהאומות העולם???
(אגב בכל הזמן שומעים ההיפך מחרדים בני תורה ורבנים בא"י שיותר טוב ויותר מובטחת הרוחניות בא"י)
היום שהשכינה עזבה את חו"ל, ובני חו"ל רובם מדברים שפת הגוים, ודאי שהמצב כאן יותר טוב משם.
אבל ודאי שיש היום טשטוש גדול בענינים רבים כיון שאנו דרים בין החילונים, יותר ממה שהיה כשהיינו בין הגוים, והיה הבדלה גדולה ע"י הגיטאות, וע"י שיחדו היהודים שפה ומלבושים וכו' וכו'.
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:29
(אם קשה כאן עכ"פ באישי)
איני יודע איך אפשר.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:41
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 16:17
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:30
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם
קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.


א) הדיון הוא לא "מה היה כותב", אלא "מה הוא כתב", וכנ"ל הוא כתב ממש כדברינו!.
ב) בנו של רבי אלחנן רבי אלעזר שמחה זצ"ל היה אדם גדול ומעורב בכל דברי אביו בישיבה ועוד הרבה דברים והיה מקושר לו בכל עניני דיעות, האם ידוע לך מה הוא כתב בענין זה?
הדיון הוא אכן מה הוא כתב, שאתה הסקת מסקנות נוספות, (שבזכות קום המדינה שלטון הערב רב התרופף) שכמעט א"א להכניס בלשונו מהטעמים שכתבתי. (וברור שאילו היה בחיים, היה אומר כדבריו אז וכדברינו אנו שהמציאות שעינינו רואות, רחוקות מאוד ממה שאתה מתאר.
ובקשר לבנו, לא ידוע לי מה הוא כתב, וזה לא רלוונטי לי גם לגבי דעת האב. (אבל אדרבה תביא, כי הרי כאן אנחנו רוצים ציטוטים מכל גדו"י.)

שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:28
לחשוב חשבונות כתב:
18 ינואר 2022, 23:23
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:19


זה לא שייך לערב רב זה שייך לאומות העולם וענין זה קורה בעוונותינו ביניננו בכל העולם
הערב רב שייך רק לחטא הציונות?!
כל עניין הערב רב הוא להחטיא את ישראל כמפורש בדברי הגר"א.
ובודאי מי שגר בין הגויים הוא מסכן, אבל מצד שני יש השפעה לחילונים יותר מהגוים כי נראים כמותינו, ומדברים שפתינו, ויש תמיד מחנכים שמדברים על "אהבת ישראל", ומקרבים בית המדרש לזבל שיש מחוצה לו בשם התורה רח"ל.

אתה רואה שבני ארץ ישראל נשפעים יותר מחילונים מבני חוץ לארץ מהאומות העולם???
(אגב בכל הזמן שומעים ההיפך מחרדים בני תורה ורבנים בא"י שיותר טוב ויותר מובטחת הרוחניות בא"י) 


לא.
אבל אין לזה קשר.
כפי שהסברתי בעבר כמה וכמה פעמים, גלות היא לא תלוית מקום. וכשיש גלות, אז גלות בכל העולם עכשיו. וכשאין גלות, אז אפי' בחו"ל אין עכשיו גלות. (בדיוק כפי שלא היה גלות אילו שנים מעבדי שלמה היו עוברים לגור בצרפת משום מה.)
עכשיו זאת הגלות בין הערב רב, וזה המצב גם בחו"ל. כל עם ישראל בשלב הזה, מאחר והמרכז הרוחני שלו גולה כעת באר"י ועובר גלות קשה תחת יד הערב רב ההולכת וקשה עליו יום יום. (ואין סתירה כלל בין החרפת הגלות לקירוב הגאולה, אלא ההיפך. היא הנותנת. וכל הנידון שלנו כאן, זה רק ב"הלכות ברכות" האם לברך על המגורים תחת יד הערב רב הכא, ברכת הטוב והמיטיב, או דיין האמת, וזאת על אף שהכל לטובה.)
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:44
על ידי לחשוב חשבונות
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 23:41
עכשיו זאת הגלות בין הערב רב, וזה המצב גם בחו"ל. כל עם ישראל בשלב הזה, מאחר והמרכז הרוחני שלו גולה כעת באר"י ועובר גלות קשה תחת יד הערב רב ההולכת וקשה עליו יום יום.
אכן הוא טעם נוסף למצב הקשה בחו"ל, ונראה שנכון הוא.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:51
על ידי לחשוב חשבונות
אנסה לעשות קצת סיכום של דעות גדולי ישראל. ואם שכחתי משהו נא להוסיף בקצרה כדי שיהיה קל לסכם.
א. הביא ר' @שראלטשיק מכמה גדולים שכבר לפני עשרות שנים היה סימן של א"י נותנת פירותיה, שע"ז אמרו בגמ' אין לך קץ מגולה מזה.
ב. הביאו מהח"ח שבזמנו אמר שאולי הוא אתחלתא דקיבוץ גלויות.
ג. לעומת זאת בחוט שני כתב הגרנ"ק שאי"ז קיבוץ גלויות דקרא, כיון שלא היה באופן הראוי.
ד. הבאתי מחזו"א ותלמידיו הגראי"ל ועוד שאין הקמת המדינה אתחלתא דגאולה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:53
על ידי שראלטשיק
הדיון הוא אם גלות הערב שקשה יותר מגלות העכו"ם קשה כעת הרבה ממה שהיה קודם המלחמה שהיינו בין אומות העולם,
ולעיל כתב
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:28
ערב רב שייך רק לחטא הציונות?!
כל עניין הערב רב הוא להחטיא את ישראל כמפורש בדברי הגר"א.
ובודאי מי שגר בין הגויים הוא מסכן, אבל מצד שני יש השפעה לחילונים יותר מהגוים כי נראים כמותינו, ומדברים שפתינו, ויש תמיד מחנכים שמדברים על "אהבת ישראל", ומקרבים בית המדרש לזבל שיש מחוצה לו בשם התורה רחל"


וע"ז אני אומר שההשפעה היה יותר בעבר קודם המלחמה כמו שכבר דנו כאן

ממילא קשה להבין כלל האיך כעת אנו יותר בגלות בערב רב מקודם המלחמה

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 18 ינואר 2022, 23:56
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 23:53
וע"ז אני אומר שההשפעה היה יותר בעבר קודם המלחמה כמו שכבר דנו כאן
וע"ז אמרתי שאינו נכון.
כי היום הערב רב פוגעים בירך יעקב, והגוים פגעו רק בקול קול יעקב והידים ידי עשיו.
ואמנם אנו מובטחים שבסוף הקב"ה ינצח, אבל היום המצב לא טוב.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 00:28
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 23:41
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 16:17
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36

קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.


א) הדיון הוא לא "מה היה כותב", אלא "מה הוא כתב", וכנ"ל הוא כתב ממש כדברינו!.
ב) בנו של רבי אלחנן רבי אלעזר שמחה זצ"ל היה אדם גדול ומעורב בכל דברי אביו בישיבה ועוד הרבה דברים והיה מקושר לו בכל עניני דיעות, האם ידוע לך מה הוא כתב בענין זה?
הדיון הוא אכן מה הוא כתב, שאתה הסקת מסקנות נוספות, (שבזכות קום המדינה שלטון הערב רב התרופף) שכמעט א"א להכניס בלשונו מהטעמים שכתבתי. (וברור שאילו היה בחיים, היה אומר כדבריו אז וכדברינו אנו שהמציאות שעינינו רואות, רחוקות מאוד ממה שאתה מתאר.
ובקשר לבנו, לא ידוע לי מה הוא כתב, וזה לא רלוונטי לי גם לגבי דעת האב. (אבל אדרבה תביא, כי הרי כאן אנחנו רוצים ציטוטים מכל גדו"י.)


לשם הסברה, מה שכתבתי שהוא כתב כן, הכוונה שהוא תלה כל החסרון בהשפעת ראשי הציונים וכותב שאם היה הם מסתלקים היה העם חוזרים בתשובה
"אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה" וממילא זה מתאים מאוד עם היסוד שכתבנו שהיות שמיד הקמת המדינה אין לראשי העם עוד "לאקשן" למכור להם, לכן מאותו רגע התחיל נפילתם.

ומי שיודע הא' ב' של היסטוריא יודע להבחין בין ההסה בקרב החרדים מאותו זמן להיום (לדוגמא קטנה כדאי לעיין בכתבי חפץ חיים מה שכותב בנו בענין זה)

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 00:47
על ידי מרא דארעא דישראל
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:30
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם
קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.


אכן היה קיצוני וכתב מכתב נגד הרב קוק בדומה למכתבי הקנאים הקיצוניים. אך לאחר כמה שנים במכתב לאחיו שגר אז בירושלים והיה בזמן מחלתו האחרונה של הראי"ה, מתעניין ראב"ו זצוק"ל הי"ד בשלומו של הרב קוק ובמחלתו ומכנהו "הרב קוק" ובמפתח הוא מופיע כשאר הגדולים כ"ר' אברהם יצחק הכהן קוק' כמו שהחזו"א למשל מופיע כ"ר' אברהם ישעיה קרליץ".
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 06:35
על ידי סכינא חריפא
מרא דארעא דישראל כתב:
19 ינואר 2022, 00:47
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36
שראלטשיק כתב:
18 ינואר 2022, 05:30
התבוננתי עוד פעם במאמר המובא לעיל וראיתי דבר נפלא

הג"ר אלחנן וואסרמן זצ"ל בספר עקבתא דמשיחא על מה שהנביא אמר בפסוקים הנ"ל "יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים" וז"ל "ראוי לציין בנביאה הנ"ל את הבטוי "ישגו צאני" מכאן ראיה כי הדור כולו מלבד הרועים יחשב בפני השי"ת כשוגג כי לכל העם בשגגה, אלמלא הרועים המהוים מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, לא מן הנמנע היה להחזיר את הדור לתורה, המורים המדריכים המופרים מנהיגי המפלגות הם הם המעכבים בעד קרן אור של תורה שתחדור למחשכי הלבבות להם תורה משלהם חכמי תורה".

נפלא ביותר שזה עצמו מה שכתבנו בס"ד שכאשר קם המדינה התחיל להתרופף כחם של מנהיגי הציונים ומזה בא לאט לאט כל הישועה וזה מה שכבר העיר הגה"ק רבי אלחנן שבלא המנהיגים תהיה שייך להחזיר העם
קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.

אכן היה קיצוני וכתב מכתב נגד הרב קוק בדומה למכתבי הקנאים הקיצוניים. אך לאחר כמה שנים במכתב לאחיו שגר אז בירושלים והיה בזמן מחלתו האחרונה של הראי"ה, מתעניין ראב"ו זצוק"ל הי"ד בשלומו של הרב קוק ובמחלתו ומכנהו "הרב קוק" ובמפתח הוא מופיע כשאר הגדולים כ"ר' אברהם יצחק הכהן קוק' כמו שהחזו"א למשל מופיע כ"ר' אברהם ישעיה קרליץ".

זה בודאי מראה על מעלותיו האדירות של רבנו הגר"א ווסרמן, שבניגוד לאחרים, ידע גם כאשר השני טועה טעות איומה לדרוש בשלומו ולכבדו, ולהתפלל לשלומו, מאחר וידע כי מעשיו היו לש"ש.
הא, ותו לא מידי, אין לזה שום משמעות לגבי שינוי בדעותיו של הגר"א הי"ד, אלא שיעור מוסר בשבילנו.

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 07:38
על ידי מרא דארעא דישראל
סכינא חריפא כתב:
19 ינואר 2022, 06:35
מרא דארעא דישראל כתב:
19 ינואר 2022, 00:47
סכינא חריפא כתב:
18 ינואר 2022, 12:36

קצת קשה להכניס את דבריך בדברי ר' אלחנן וסרמן, שדעתו על הציונות ידועה, והוא ראה בה אם כל חטאת, וברוןר לכל בר דעת, שהקמת מדינה זה העצמת הרעיון הציוני, ואילו היה חי ר' אלחנן, היה ודאי מתבטא בחריפות נגדה, ולא מעלה על קצה דעתו שיש כאן איזה ישועה.
רק כדי לסבר את האוזן, הגר"א וסרמן שנרצח בשואה בעצמו, כתב שהשואה היא בעוון הציונות. הוא היה קנאי גדול.
הוא כתב, שהרוצה לדעת בעבור מה נרצחים היהודים בשנים אלו, שיתבונן בשם מפלגת השלטון של גרמניה. השם הוא נאציונאלסוציאליסטי. והוא לכאורה תרתי דסתרי. או נאציונאל, דהיינו לאומי, ימין, או סוציאליסט, דהיינו שמאל.
אלא כתב שזה מידה כנגד מידה בעבור שני חטאי העם, האחד חטא הציונות, (נאציונאל=לאומיות, והוא הגדול יותר, כי הוא הוזכר ראשונה בשם המפלגה.) והשני הקומוניזם, שגם הוא הוקם ע"י הקבוצה השניה שבערב רב (סוציאליסט). זאת אומרת, מבחינת הגרא"ו, הציונות שלילית בערך כמו הקומוניזם אם לא יותר. כך שהדברים נשמעים קצת מופרכים.

אכן היה קיצוני וכתב מכתב נגד הרב קוק בדומה למכתבי הקנאים הקיצוניים. אך לאחר כמה שנים במכתב לאחיו שגר אז בירושלים והיה בזמן מחלתו האחרונה של הראי"ה, מתעניין ראב"ו זצוק"ל הי"ד בשלומו של הרב קוק ובמחלתו ומכנהו "הרב קוק" ובמפתח הוא מופיע כשאר הגדולים כ"ר' אברהם יצחק הכהן קוק' כמו שהחזו"א למשל מופיע כ"ר' אברהם ישעיה קרליץ".
זה בודאי מראה על מעלותיו האדירות של רבנו הגר"א ווסרמן, שבניגוד לאחרים, ידע גם כאשר השני טועה טעות איומה לדרוש בשלומו ולכבדו, ולהתפלל לשלומו, מאחר וידע כי מעשיו היו לש"ש.
הא, ותו לא מידי, אין לזה שום משמעות לגבי שינוי בדעותיו של הגר"א הי"ד, אלא שיעור מוסר בשבילנו.

היה שינוי בדעתו לגבי הראי"ה כי לפני כן לא ידע לכבוד ולא חשב שמעשיו לשם שמים כמו שגדולי הונגריה וגליציה האנטי ציוניים הקיצוניים לא חשבו ופסלו בגלל מה שהבינו מדברי הראי"ה ומשמועות [שקריות] עליו בלי להכיר ובלי לבדוק ובלי לברר וכך היתה דעתו של הרב וסרמן עד מה שגרם לו לשנות דעתו כמו ששינוי מהר"א מלז ואחיו הרבי מבילגוריי שנוצרים אותו חולק כבוד רב לראי"ה ושולח לו כספי צדקה לחלוקה כמו ששלח לריח"ז. 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 07:43
על ידי סכינא חריפא
מרא דארעא דישראל כתב:
19 ינואר 2022, 07:38
היה שינוי בדעתו לגבי הראי"ה
מקור יש?
אם אין, אני מחזיק בדעתי.
(וכינויי כבוד, הם לא מקור לשינוי היחס, אלא מקור לנקיות מידותיו של הגר"א ווסרמן זיע"א הי"ד.)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 11:33
על ידי מרא דארעא דישראל
סכינא חריפא כתב:
19 ינואר 2022, 07:43
מרא דארעא דישראל כתב:
19 ינואר 2022, 07:38
היה שינוי בדעתו לגבי הראי"ה
מקור יש?
אם אין, אני מחזיק בדעתי.
(וכינויי כבוד, הם לא מקור לשינוי היחס, אלא מקור לנקיות מידותיו של הגר"א ווסרמן זיע"א הי"ד.)

כינוי כבוד לעומת התייחסות כרשע בוודאי שהוא שינוי היחס. מי שהתייחס לראי"ה כרגע כתב עלי רק בשם משפחתו עם כינויי גנאי חריפים ביותר או לא הזכיר כל אלא רק כינויי גנאי חריפים ביותר.
המכתב הזה ראיתי בכרך ג' (או ב'-ג', איני זוכר) של אגרות הרב וסרמן (לא זוכר את השם המדויק) וכאמור במפתח מופיע הראי"ה כפי שמופיעים שאר הגדולים כ"ר' אברהם יצחק הכהן קוק" כפי שהחזו"א מופיע כ"ר' אברהם ישעיה קרליץ".
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 19 ינואר 2022, 11:44
על ידי סכינא חריפא
מרא דארעא דישראל כתב:
19 ינואר 2022, 11:33
סכינא חריפא כתב:
19 ינואר 2022, 07:43
מרא דארעא דישראל כתב:
19 ינואר 2022, 07:38
היה שינוי בדעתו לגבי הראי"ה
מקור יש?
אם אין, אני מחזיק בדעתי.
(וכינויי כבוד, הם לא מקור לשינוי היחס, אלא מקור לנקיות מידותיו של הגר"א ווסרמן זיע"א הי"ד.)

כינוי כבוד לעומת התייחסות כרשע בוודאי שהוא שינוי היחס. מי שהתייחס לראי"ה כרגע כתב עלי רק בשם משפחתו עם כינויי גנאי חריפים ביותר או לא הזכיר כל אלא רק כינויי גנאי חריפים ביותר.
המכתב הזה ראיתי בכרך ג' (או ב'-ג', איני זוכר) של אגרות הרב וסרמן (לא זוכר את השם המדויק) וכאמור במפתח מופיע הראי"ה כפי שמופיעים שאר הגדולים כ"ר' אברהם יצחק הכהן קוק" כפי שהחזו"א מופיע כ"ר' אברהם ישעיה קרליץ".

טוב.
זה נקרא שאין מקור.
יכולות להיות 200 סיבות חוץ מהסיבה שהוא חזר בו ביחס אליו.
(לא רצה לפגוע בתלמידיו, לא ראה צורך לאחר הסתלקותו לכתוב חריף, ועוד ועוד.)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 31 ינואר 2022, 08:38
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 19:17
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:36
בנציון כתב:
16 ינואר 2022, 14:14


דבר ראשון הם היו שולטים על היהודים, היו הרבה ערב רב שהיו להם עמדות מפתח, כגון משכילים שהיו מקורבים לשלטון ואף היו בהם בעלי תפקידים בכירים, ראשי קהל שסבלו מהם מרורות, והיבסקים ברוסיה, וכמו כן הם היו בדורות האחרונים בדרך כלל המייצגים של היהודים בפני הגויים, ואדרבה מבחינה מסויימת ירדה השליטה שלהם, כי הם הקימו דמוקרטיה שכל אחד יכול להשפיע, מה שאין כן לפני זה שבדרך כלל לחרדים לא היתה בכלל זכות להביע דעה.

דבר שני לא כתוב בתיקוני זוהר שהם ישלטו, אלא שיהיו בדוחק ביניהם כמו השושנה שהיא בדוחק בין הקוצים, וזה לא מחייב כלל שזה יהיה על ידי שישלטו עליהם.
נאה מאוד.

וכמו שציטט לעיל הרב @לחשוב חשבונות :
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
כל אחד מבין מה פשטות הלשון. ומי שחשוב לו לדחוק הלשון יערב לו.

בס"ד עלה בדעתי מחשבה, ואחר התבוננת נראה שהוא נכון
 
הנה ביטל שעבוד מלכיות בפשטות התחיל עם "האמנציפציה"
כתב בספר מכתב מאליהו (ח"ד 124-125) בזה"ל "ברור הוא שתקופת האמנציפציה היתה מזומנת מאת הבוי"ת לשמש לנו הכנה לביאת המשיח ולצורך זה הוקל עול הגלות מעלינו".
ובספרי הג"ר אליהו וויינטרויב זצ"ל האריך הרבה בכמה מקומות שהערב רב התחיל מתקופת הגר"א והמשכילים שמאז התחיל זמן בעתה
 
ולכן נראה ברור לענ"ד שדברי הזוה"ק קאי בעיקר מאותו זמן עד הקמת המדינה, והגם שהקמת המדינה היתה בראשית הערב רב, אבל מזה נמשך לכל מה שכתבנו לעיל שמאז התחיל הכל ירד, ובפרט מתקופת מלחמת ששת ימים וביותר ממלחמת יו"כ כאשר כתב הג"ר אליה ווינטרויב זצ"ל ועוד הרבה.

זה מה שנלע"ד 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 02 פברואר 2022, 19:30
על ידי לחשוב חשבונות
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
הנה ביטל שעבוד מלכיות בפשטות התחיל עם "האמנציפציה"
האמנציפציה היה תהליך של שינוי יחס המושלים לאזרחיהם בלי קשר לישראל בדוקא. יתכן שהיה זה הכשר לסיום שעבוד מלכויות, אבל כל עוד השתעבדו בישראל, ולא יצאו ישראל מרשות הגוים, ודאי לא תם שעבוד מלכויות ובפרט שברוסיא ועוד היה ממש קושי השעבוד של הקומניזם יותר מהרבה תקופות.
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
ולכן נראה ברור לענ"ד שדברי הזוה"ק קאי בעיקר מאותו זמן עד הקמת המדינה,
כבר כתבתי כמה פעמים שלא היה זמן שישראל בגלות בין הערב רב, אלא אחר הקמת המדינה, והם מזיקים מאד למצב היהדות.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 02:33
על ידי שראלטשיק
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
לחשוב חשבונות כתב:
16 ינואר 2022, 19:17
המצפה לישועת ה' כתב:
16 ינואר 2022, 16:36

נאה מאוד.

וכמו שציטט לעיל הרב @לחשוב חשבונות :
כל אחד מבין מה פשטות הלשון. ומי שחשוב לו לדחוק הלשון יערב לו.

בס"ד עלה בדעתי מחשבה, ואחר התבוננת נראה שהוא נכון
 
הנה ביטל שעבוד מלכיות בפשטות התחיל עם "האמנציפציה"
כתב בספר מכתב מאליהו (ח"ד 124-125) בזה"ל "ברור הוא שתקופת האמנציפציה היתה מזומנת מאת הבוי"ת לשמש לנו הכנה לביאת המשיח ולצורך זה הוקל עול הגלות מעלינו".
ובספרי הג"ר אליהו וויינטרויב זצ"ל האריך הרבה בכמה מקומות שהערב רב התחיל מתקופת הגר"א והמשכילים שמאז התחיל זמן בעתה
 
ולכן נראה ברור לענ"ד שדברי הזוה"ק קאי בעיקר מאותו זמן עד הקמת המדינה, והגם שהקמת המדינה היתה בראשית הערב רב, אבל מזה נמשך לכל מה שכתבנו לעיל שמאז התחיל הכל ירד, ובפרט מתקופת מלחמת ששת ימים וביותר ממלחמת יו"כ כאשר כתב הג"ר אליה ווינטרויב זצ"ל ועוד הרבה.

זה מה שנלע"ד 

ומצאתי כעת ממש מציאה נפלאה מבעל מחנה חיים ראש הלוחמים כנגד המשכילים והפרדה ביניהם לבין קהל היראים

בספרו "דרשות תורת חסד (דרוש קטז)" בדרשה שהכותרת "ב"ה דרשה כאשר ניתן חירות להיהודים החרדים ה'", דהיינו כאשר זכות נפרדת לקהל היראים, וזאת היתה הפעם הראשון שהיתה לקהל ירא השם זכות שוויון זכיות לעצמו מאת אשר הלכו בגולה, ובסוף הדרוש דרש בזה"ל " השמחים עלי גיל כאשר הורם קרנם בכבוד שבני שוממה אשר היו כעבדים עלי ארץ בלי נחלה וירושה בשדה וכרם כדת גר בארץ נכרי' וכארח נטה ללון אשר יחסה בצל איש אחר כי לא הי' להם חירות ליקח בית בכל הון ועושר הוא אשר שברו האויבים לשלוט ביהודים כרצונם ליתן להם עוד עול קשה על צווארם ונהפוך הוא שחבלים נפלו להם בנעימים שנכתב ונחתם בטבעת המלך שבני שוממה יהי' כבני בעולה חפשי מעול עבדות ונחשבו לבני חורין ליקח שדה וכרם בית והון איש ואיש כפי רצונו ואין אונס עוד לעשות גבול לבני ישראל נעשה יום הבשורה לשמחה ולששון ברבות צדיקים ישמח העם וכל פה מלא שחוק ורנה"

ואח"כ האריך בדרוש ובסוף כתב "וזה הכוונה בחידות חז"ל (מ"ת דברים) ד"א ישושום מדבר וציה מפני מה כתוב כך ללמדך שבשעה שהקב"ה מגלה שכינתו על ישראל אינו נגלה עליהם כאחת מפני שאין יכולין לעמוד באותה טובה בפעם אחת, ותא ולמד מיוסף. הכוונה כי גאולה טוב במדרגה אחר מדרגה להיות כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, שיעלה האדם מעלה אחר מעלה, כי אז מעט מעט יוחלף טבע העבדות לטבע בן חורין, ולא ישמן ויבעט, וגם לא יהי' עליו קנאה ושנאה, ולא יהי' למכשול ולפוקה כמו (משלי ד יח) "ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום", וכמו שהי' אצל מרדכי מתחילה יושב בשער המלך, ואח"כ רכב על סוס המלך, ואחר כך קבל טבעת המלך, ולבסוף נפל פחדו על כל העמים משנה למלך, ואמרו במדרש (שוח"ט תהלים כב) "למנצח על אילת השחר מה השחר קמעה קמעה כך גאולתן של ישראל", וע"ז רמזו חז"ל (שוח"ט משלי יט) "משיח שמו צמח שנא' הנה איש צמח שמו" הכוונה כדרך הצמיחה מעט מעט כן תהי' הגאולה, וזה שקול ה' לא בא ברעש ולא באש ולא ברוח רק בקול דממה דקה שלא ירעיש פני תבל שאז הקנאה והשנאה מוציא את האדם מן העולם כמאמר חז"ל (ברכות מג:) "פסיעה גסה נוטלת אחת מחמש מאות ממאור עיניו של אדם" כי הצלחה פתאומית מעוור עינים, כך חכמה בלב מלך בו"ד שלא לבוא בגונדא דאשווא אלא בשתיקה (כאשר האריך שם בגמ' ברכות נח.) אשר פועל בסתר בחכמתו ותבונתו, והוא המלך אשר ברך עליו רב ששת, כי רק לאט לאט יגיע האדם לכבוד ולגדולה. וזה חידות חז"ל (ילקוט ישעי' רמז תעב) עתידה ירושלם להיות עולה רמה ועולה רמה עד שמגעת לכסא הכבוד, ואומר להקב"ה צר לי המקום גשה לי ואשבה, הכוונה מעט מעט יעלה עד שיהי' הגאולה וכסא כבוד לה' כדכתוב "צר לי המקום גשה לי ואשבה", כצאת השמש בגבורתו שמפלת רשעים יהי' ברגע אחת אבל גדולת הצדיקים רק כמו השמש ביציאתו והבן".

 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 02:44
על ידי שראלטשיק
לחשוב חשבונות כתב:
02 פברואר 2022, 19:30
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
הנה ביטל שעבוד מלכיות בפשטות התחיל עם "האמנציפציה"
א) האמנציפציה היה תהליך של שינוי יחס המושלים לאזרחיהם בלי קשר לישראל בדוקא. יתכן שהיה זה הכשר לסיום שעבוד מלכויות,

ב) אבל כל עוד השתעבדו בישראל, ולא יצאו ישראל מרשות הגוים, ודאי לא תם שעבוד מלכויות

ג)  ובפרט שברוסיא ועוד היה ממש קושי השעבוד של הקומניזם יותר מהרבה תקופות.
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
ולכן נראה ברור לענ"ד שדברי הזוה"ק קאי בעיקר מאותו זמן עד הקמת המדינה,
ד) כבר כתבתי כמה פעמים שלא היה זמן שישראל בגלות בין הערב רב,

ה) אלא אחר הקמת המדינה, והם מזיקים מאד למצב היהדות.

א) כל עוד שכלל ישראל נהנו משוויון זכיות אין חילוק שיהיה לשמה, לב מלך ביד ה'

ב)  לא הבנתי הא זאת היתה התחלת זמן שוויון זכיות לכל העולם, ומעט מעט נכלל כלל ישראל בזה, בפרט כשנתגדל נופוליון

ג) נכון אבל קמעא קמעא וכדברי התורת חיים הנ"ל

ד) כלומר עתה חולק על הגאון רבי אלחנן זצ"ל? 

ה) וכן כבר ידוע לך דעתי 
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 12:28
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 02:44
לחשוב חשבונות כתב:
02 פברואר 2022, 19:30
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
הנה ביטל שעבוד מלכיות בפשטות התחיל עם "האמנציפציה"
א) האמנציפציה היה תהליך של שינוי יחס המושלים לאזרחיהם בלי קשר לישראל בדוקא. יתכן שהיה זה הכשר לסיום שעבוד מלכויות,

ב) אבל כל עוד השתעבדו בישראל, ולא יצאו ישראל מרשות הגוים, ודאי לא תם שעבוד מלכויות

ג)  ובפרט שברוסיא ועוד היה ממש קושי השעבוד של הקומניזם יותר מהרבה תקופות.
שראלטשיק כתב:
31 ינואר 2022, 08:38
ולכן נראה ברור לענ"ד שדברי הזוה"ק קאי בעיקר מאותו זמן עד הקמת המדינה,
ד) כבר כתבתי כמה פעמים שלא היה זמן שישראל בגלות בין הערב רב,

ה) אלא אחר הקמת המדינה, והם מזיקים מאד למצב היהדות.

א) כל עוד שכלל ישראל נהנו משוויון זכיות אין חילוק שיהיה לשמה, לב מלך ביד ה'

ב)  לא הבנתי הא זאת היתה התחלת זמן שוויון זכיות לכל העולם, ומעט מעט נכלל כלל ישראל בזה, בפרט כשנתגדל נופוליון

ג) נכון אבל קמעא קמעא וכדברי התורת חיים הנ"ל

ד) כלומר עתה חולק על הגאון רבי אלחנן זצ"ל? 

ה) וכן כבר ידוע לך דעתי 
א) ודאי שתהליך האמנצפציה הוא הכשרת העולם להיפטר משעבוד מלכויות, אבל מ"מ רק רע יצא מזה, בבחי' הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, שכשהוא "אחי", הרי שסכנתו גדולה שבעתיים, וכן ראינו בעינינו, שעיקר יצירת הערב רב, ותחילת התהליך של קשי השעבוד ועזיבת הדת, זה היה האמנציפציה, כך שאולי זה הכנה לעתיד, אבל התחלת גאולה או אפי' רק שיפור, לא היה כאן, אלא רק הגרעת המצב, מאי דאיתקרי "קשי השעבוד".

ב)ודאי צודק הרב לחשוב, שהרי לא יצאו עדיין מתחת יד האומות, אלא ההיפך, ובפרט בעליית נפוליון ימ"ש שממנו נפתחה הרעה של עזיבת הדת ויצירת הערב רב, וכל המצב הזה שאנו בו. וכבר חזה כן בעל התניא זיע"א, ופעל טובא למפלתו.

ג)הרב לחשוב כתב הטיב, ולא שייך לתרץ "קמעא קמעא" כלל, כי משמעות המושג קמעא, זה שיש שיפור איטי וארוך, ובסוף מגיעים למצב של גאולה. אבל כשיש הרעה במצב...  כמו שברור לכולם שחורבן ביהמ"ק, לא היה בגדר גאולה ב"קמעא קמעא"...  הרי הקומוניזם, זה היה הרעה על הרעה, ודרדור, ולזאת ודאי לא יקרא אצל בעלי מוח "גאולה קמעא קמעא"....

ד) אינו חולק, וכן דעת ר' אלחנן זצ"ל בעצמו. (שלטון הציונים, החל "קמעא קמעא". בעוד שבדורו של הגרא"ו, הוא היה רק קמעא, מ"מ קרא לזה הגרא"ו שלטון הערב רב, על שם סופו, דורנו אנו, שראה שהציונות תוביל להקמת מדינה כפרנית כביראביידזשאן על אדמת ארה"ק.)

ה) וכבר ידוע לך דעת, כל שאר כשרי ישראל, שאינה כדעתך המחודשת.
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 16:45
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 12:28
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 02:44
לחשוב חשבונות כתב:
02 פברואר 2022, 19:30

א) האמנציפציה היה תהליך של שינוי יחס המושלים לאזרחיהם בלי קשר לישראל בדוקא. יתכן שהיה זה הכשר לסיום שעבוד מלכויות,

ב) אבל כל עוד השתעבדו בישראל, ולא יצאו ישראל מרשות הגוים, ודאי לא תם שעבוד מלכויות

ג)  ובפרט שברוסיא ועוד היה ממש קושי השעבוד של הקומניזם יותר מהרבה תקופות.

ד) כבר כתבתי כמה פעמים שלא היה זמן שישראל בגלות בין הערב רב,

ה) אלא אחר הקמת המדינה, והם מזיקים מאד למצב היהדות.

א) כל עוד שכלל ישראל נהנו משוויון זכיות אין חילוק שיהיה לשמה, לב מלך ביד ה'

ב)  לא הבנתי הא זאת היתה התחלת זמן שוויון זכיות לכל העולם, ומעט מעט נכלל כלל ישראל בזה, בפרט כשנתגדל נופוליון

ג) נכון אבל קמעא קמעא וכדברי התורת חיים הנ"ל

ד) כלומר עתה חולק על הגאון רבי אלחנן זצ"ל? 

ה) וכן כבר ידוע לך דעתי 
א) ודאי שתהליך האמנצפציה הוא הכשרת העולם להיפטר משעבוד מלכויות, אבל מ"מ רק רע יצא מזה, בבחי' הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, שכשהוא "אחי", הרי שסכנתו גדולה שבעתיים, וכן ראינו בעינינו, שעיקר יצירת הערב רב, ותחילת התהליך של קשי השעבוד ועזיבת הדת, זה היה האמנציפציה, כך שאולי זה הכנה לעתיד, אבל התחלת גאולה או אפי' רק שיפור, לא היה כאן, אלא רק הגרעת המצב, מאי דאיתקרי "קשי השעבוד".
תודה רבה מאוד
הגדרה נפלאה ביותר בדברי הזוה"ק שאחר ביטל שבעוד מלכיות תהיה גלות הערב רב

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 16:47
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:45
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 12:28
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 02:44


א) כל עוד שכלל ישראל נהנו משוויון זכיות אין חילוק שיהיה לשמה, לב מלך ביד ה'

ב)  לא הבנתי הא זאת היתה התחלת זמן שוויון זכיות לכל העולם, ומעט מעט נכלל כלל ישראל בזה, בפרט כשנתגדל נופוליון

ג) נכון אבל קמעא קמעא וכדברי התורת חיים הנ"ל

ד) כלומר עתה חולק על הגאון רבי אלחנן זצ"ל? 

ה) וכן כבר ידוע לך דעתי 
א) ודאי שתהליך האמנצפציה הוא הכשרת העולם להיפטר משעבוד מלכויות, אבל מ"מ רק רע יצא מזה, בבחי' הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, שכשהוא "אחי", הרי שסכנתו גדולה שבעתיים, וכן ראינו בעינינו, שעיקר יצירת הערב רב, ותחילת התהליך של קשי השעבוד ועזיבת הדת, זה היה האמנציפציה, כך שאולי זה הכנה לעתיד, אבל התחלת גאולה או אפי' רק שיפור, לא היה כאן, אלא רק הגרעת המצב, מאי דאיתקרי "קשי השעבוד".תודה רבה מאוד
הגדרה נפלאה ביותר בדברי הזוה"ק שאחר ביטל שבעוד מלכיות תהיה גלות הערב רב
הכנה לערב רב.
עיקר הערב רב זה היום.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 16:48
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 12:28
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 02:44
לחשוב חשבונות כתב:
02 פברואר 2022, 19:30

א) האמנציפציה היה תהליך של שינוי יחס המושלים לאזרחיהם בלי קשר לישראל בדוקא. יתכן שהיה זה הכשר לסיום שעבוד מלכויות,

ב) אבל כל עוד השתעבדו בישראל, ולא יצאו ישראל מרשות הגוים, ודאי לא תם שעבוד מלכויות

ג)  ובפרט שברוסיא ועוד היה ממש קושי השעבוד של הקומניזם יותר מהרבה תקופות.

ד) כבר כתבתי כמה פעמים שלא היה זמן שישראל בגלות בין הערב רב,

ה) אלא אחר הקמת המדינה, והם מזיקים מאד למצב היהדות.

א) כל עוד שכלל ישראל נהנו משוויון זכיות אין חילוק שיהיה לשמה, לב מלך ביד ה'

ב)  לא הבנתי הא זאת היתה התחלת זמן שוויון זכיות לכל העולם, ומעט מעט נכלל כלל ישראל בזה, בפרט כשנתגדל נופוליון

ג) נכון אבל קמעא קמעא וכדברי התורת חיים הנ"ל

ד) כלומר עתה חולק על הגאון רבי אלחנן זצ"ל? 

ה) וכן כבר ידוע לך דעתי 


ב)ודאי צודק הרב לחשוב, שהרי לא יצאו עדיין מתחת יד האומות, אלא ההיפך, ובפרט בעליית נפוליון ימ"ש שממנו נפתחה הרעה של עזיבת הדת ויצירת הערב רב, וכל המצב הזה שאנו בו. וכבר חזה כן בעל התניא זיע"א, ופעל טובא למפלתו.

ג)הרב לחשוב כתב הטיב, ולא שייך לתרץ "קמעא קמעא" כלל, כי משמעות המושג קמעא, זה שיש שיפור איטי וארוך, ובסוף מגיעים למצב של גאולה. אבל כשיש הרעה במצב...  כמו שברור לכולם שחורבן ביהמ"ק, לא היה בגדר גאולה ב"קמעא קמעא"...  הרי הקומוניזם, זה היה הרעה על הרעה, ודרדור, ולזאת ודאי לא יקרא אצל בעלי מוח "גאולה קמעא קמעא"....

ד) אינו חולק, וכן דעת ר' אלחנן זצ"ל בעצמו. (שלטון הציונים, החל "קמעא קמעא". בעוד שבדורו של הגרא"ו, הוא היה רק קמעא, מ"מ קרא לזה הגרא"ו שלטון הערב רב, על שם סופו, דורנו אנו, שראה שהציונות תוביל להקמת מדינה כפרנית כביראביידזשאן על אדמת ארה"ק.)

ה) וכבר ידוע לך דעת, כל שאר כשרי ישראל, שאינה כדעתך המחודשת.ב-ג) כלאמר אתה חולק על התורת חיים??

ד) בבקשה מקור?
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 16:49
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 16:47
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:45
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 12:28

א) ודאי שתהליך האמנצפציה הוא הכשרת העולם להיפטר משעבוד מלכויות, אבל מ"מ רק רע יצא מזה, בבחי' הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, שכשהוא "אחי", הרי שסכנתו גדולה שבעתיים, וכן ראינו בעינינו, שעיקר יצירת הערב רב, ותחילת התהליך של קשי השעבוד ועזיבת הדת, זה היה האמנציפציה, כך שאולי זה הכנה לעתיד, אבל התחלת גאולה או אפי' רק שיפור, לא היה כאן, אלא רק הגרעת המצב, מאי דאיתקרי "קשי השעבוד".


תודה רבה מאוד
הגדרה נפלאה ביותר בדברי הזוה"ק שאחר ביטל שבעוד מלכיות תהיה גלות הערב רב
הכנה לערב רב.
עיקר הערב רב זה היום.
 
לא הבנתי כתבתי שמה ש"כתבת" הוא ממש מה שכתב הזוהר 
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 16:59
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:48
כלאמר אתה חולק על התורת חיים??
זאת אומרת שבתורת חיים כתוב שהמצב ילך ויהיה גרוע יותר, זה נקרא "קמעא קמעא"....
מקור לדבר זה.
יש?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:00
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:49
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 16:47
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:45תודה רבה מאוד
הגדרה נפלאה ביותר בדברי הזוה"ק שאחר ביטל שבעוד מלכיות תהיה גלות הערב רב
הכנה לערב רב.
עיקר הערב רב זה היום.
 
לא הבנתי כתבתי שמה ש"כתבת" הוא ממש מה שכתב הזוהר 

הכל טוב. הסברתי את דבריך באופן הנכון יותר.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:06
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 16:59
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:48
כלאמר אתה חולק על התורת חיים??
זאת אומרת שבתורת חיים כתוב שהמצב ילך ויהיה גרוע יותר, זה נקרא "קמעא קמעא"....
מקור לדבר זה.
יש?

לא הבאתי מהתורת חיים שמה שזכו בזמנו החרדים לקהילה נפרדת עם זכותים שלהם הפעם הראשון בגולה היתה קמעא קמעא לטוב, דהיינו כבר בימיו ראה בעיניו האמנצפציה מתחיל להיות אור טוב בבחינת צדיקים ילכו בן ורשעים כשלו בם

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:07
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:06
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 16:59
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 16:48
כלאמר אתה חולק על התורת חיים??
זאת אומרת שבתורת חיים כתוב שהמצב ילך ויהיה גרוע יותר, זה נקרא "קמעא קמעא"....
מקור לדבר זה.
יש?

לא הבאתי מהתורת חיים שמה שזכו בזמנו החרדים לקהילה נפרדת עם זכותים שלהם הפעם הראשון בגולה היתה קמעא קמעא לטוב, דהיינו כבר בימיו ראה בעיניו האמנצפציה מתחיל להיות אור טוב בבחינת צדיקים ילכו בן ורשעים כשלו בם
אה..  אז כן.  אני חולק על התורת חיים. (ואיתי רוב גדולי ישראל אגב....  ובראשם בעל התניא.)

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:09
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:07
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:06
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 16:59

זאת אומרת שבתורת חיים כתוב שהמצב ילך ויהיה גרוע יותר, זה נקרא "קמעא קמעא"....
מקור לדבר זה.
יש?

לא הבאתי מהתורת חיים שמה שזכו בזמנו החרדים לקהילה נפרדת עם זכותים שלהם הפעם הראשון בגולה היתה קמעא קמעא לטוב, דהיינו כבר בימיו ראה בעיניו האמנצפציה מתחיל להיות אור טוב בבחינת צדיקים ילכו בן ורשעים כשלו בם
אה..  אז כן.  אני חולק על התורת חיים. (ואיתי רוב גדולי ישראל אגב....  ובראשם בעל התניא.)

צחקת אותי תודה רבה

כלאמר שרוב גדולי ישראל לא נקטו כראש הלוחמים מתלמידי החת"ס??

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:14
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:09
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:07
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:06


לא הבאתי מהתורת חיים שמה שזכו בזמנו החרדים לקהילה נפרדת עם זכותים שלהם הפעם הראשון בגולה היתה קמעא קמעא לטוב, דהיינו כבר בימיו ראה בעיניו האמנצפציה מתחיל להיות אור טוב בבחינת צדיקים ילכו בן ורשעים כשלו בם
אה..  אז כן.  אני חולק על התורת חיים. (ואיתי רוב גדולי ישראל אגב....  ובראשם בעל התניא.)

צחקת אותי תודה רבה

כלאמר שרוב גדולי ישראל לא נקטו כראש הלוחמים מתלמידי החת"ס??
אתה יכול לצחוק. דעת רוב ככל גדולי ישראל היא, שהאמנצפציה הרעה לישראל.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:17
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:14
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:09
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:07

אה..  אז כן.  אני חולק על התורת חיים. (ואיתי רוב גדולי ישראל אגב....  ובראשם בעל התניא.)

צחקת אותי תודה רבה

כלאמר שרוב גדולי ישראל לא נקטו כראש הלוחמים מתלמידי החת"ס??
אתה יכול לצחוק. דעת רוב ככל גדולי ישראל היא, שהאמנצפציה הרעה לישראל.

אני לא חלקתי על רע"א ושאר גדולי ישראל

השאלה האם שייך מצב מורכב ולזה הבאתי דברי התורת חיים

זה שטות לחשוב שרוב גדולי ישראל חלקו על התורת חיים
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:21
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:17
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:14
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:09


צחקת אותי תודה רבה

כלאמר שרוב גדולי ישראל לא נקטו כראש הלוחמים מתלמידי החת"ס??
אתה יכול לצחוק. דעת רוב ככל גדולי ישראל היא, שהאמנצפציה הרעה לישראל.

אני לא חלקתי על רע"א ושאר גדולי ישראל

השאלה האם שייך מצב מורכב ולזה הבאתי דברי התורת חיים

זה שטות לחשוב שרוב גדולי ישראל חלקו על התורת חיים
אז רוב גדולי ישראל חשבו שטות. (ע"פ דעתך כמובן...)
בסדר?

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:23
על ידי שראלטשיק
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:21
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:17
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:14

אתה יכול לצחוק. דעת רוב ככל גדולי ישראל היא, שהאמנצפציה הרעה לישראל.

אני לא חלקתי על רע"א ושאר גדולי ישראל

השאלה האם שייך מצב מורכב ולזה הבאתי דברי התורת חיים

זה שטות לחשוב שרוב גדולי ישראל חלקו על התורת חיים
אז רוב גדולי ישראל חשבו שטות. (ע"פ דעתך כמובן...)
בסדר?

לא הוא היה ראש הלוחמים ובודאי שכולם היה יד אחד עמו

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:23
על ידי שראלטשיק
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:23
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:21
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:17


אני לא חלקתי על רע"א ושאר גדולי ישראל

השאלה האם שייך מצב מורכב ולזה הבאתי דברי התורת חיים

זה שטות לחשוב שרוב גדולי ישראל חלקו על התורת חיים
אז רוב גדולי ישראל חשבו שטות. (ע"פ דעתך כמובן...)
בסדר?

לא הוא היה ראש הלוחמים ובודאי שכולם היה יד אחד עמו

והם הבינו שלא היה שחור ולבן, שייך מצב שהרוחניות יתדרדר באותו מצב יתחיל לבקע אור השחר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 03 פברואר 2022, 17:28
על ידי סכינא חריפא
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:23
שראלטשיק כתב:
03 פברואר 2022, 17:23
סכינא חריפא כתב:
03 פברואר 2022, 17:21

אז רוב גדולי ישראל חשבו שטות. (ע"פ דעתך כמובן...)
בסדר?

לא הוא היה ראש הלוחמים ובודאי שכולם היה יד אחד עמו

והם הבינו שלא היה שחור ולבן, שייך מצב שהרוחניות יתדרדר באותו מצב יתחיל לבקע אור השחר
יכול להיות הכנה.
אבל לא שיפור, כשמצב הרוחניות בדרדור.
אצל עם ישראל הרוחניות עיקר, והגשמיות טפל לו.
אם יש ירידה ברוחניות, זה תמיד חורבן, גם אם יש אז שיפור גשמי.
השיפור הגשמי, הוא מקסימום הכנה לגאולה שתצמח מכך.
אבל בשום אופן לא "התנוצצות" או התחלה של גאולה, בשעה שיש ברוחניות דרדור.
הפוך, אולי כן יכל להיות. שכשיש שיפור רוחני, לקרוא לזה גאולה אפי' כשיש דרדור גשמי.
ולכן האמנצפציה, מקסימום יכל להיות הכנה לגאולה שעוד לא החלה. אך בשום אופן לא התחלה.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 06 אפריל 2022, 19:23
על ידי נכד יצחק
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
ממש לא!
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.
ועוד ועוד, כהנה וכהנה, כך שאינני מבין בכלל מה אתה שח.

זאת ועוד, שמלשון הזוה"ק נשמע יותר "למהוי בגלותא בין הערב רב", כמו היום, שהם אדוני המדינה, ואנו גולים ביניהם. ולכן אף אם הייתה המציאות שאתה מדבר עליה, (ובפרט אחרי שהיא לא הייתה) שהשתלטו על כל קהילות הגולה ושלטו עליהם בחוזק גדול יותר מהיום, זה פחות נשמע כוונת הזוהר, כי אז הערב רב הוא נכנס אלינו, ושם כתוב שאנו נגלה ביניהם. ודוק.
צריך לשנות ""לפני שהרה"ק מסאטמר התחיל עם שיטתו הערב רב לא הצליח וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' ודי למבין

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 09 מאי 2022, 16:34
על ידי המצפה לישועת ה'
משתוקק להחכים כתב:
09 מאי 2022, 11:40
צדיקים אמרו שמאז החורבן גלו עוד כמה דברים חוץ מעמ"י.

הענבים המשובחים ערקו לטוקאיי העיירה בהונגריה. ומזג אויר לאירופה-שוייץ. נדמה לי שאכן כפי שאתה אומר בשפת 'לשון הקודש' ברא קוב"ה עלמא אבל ייתכן שהוא גלה למקום עפר מאז חורבן הבית. וד"ל.

א. הענבים המשובחים לא נמצאים בהונגריה, אפילו לא בצחוק, (המקום היחיד באירופה שמגדל איכשהוא ענבים היה רק באזור ההוא, {מלבד בצרפת}, אולי לכן התלהבו ממנו עד כדי כך...).

כיום, ענביה המשובחים של ארצינו הקדושה משובחים עשרת מונים משאר ענבי תבל, ואפילו ענבי צרפת לעתים רבות מחוירים לידם.

ב. מזג האויר משובח היינו מזג אויר נוח שניתן לגור בו בנחת בשלוה, הקפאון האירופאי המשמים, אינו נחשב מזג אויר נוח בשום אופן ובשום צורה. (גם אם היה נחמד לבקר בו לתקופה קצרצרה, המגורים דרך קבע בתוך קפאון מדכיא, יכולים להתאים רק לסגנון האירופאי\שוויצרי המרובע והמשמים, לא ליהודים עובדי ה').

ג. לשון הקודש לא גלתה בשום זמן, יהודים דברו בה במשך כל שנות הגלות, ואף עתה, ביתר שאת וביתר עז.

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 10 מאי 2022, 18:28
על ידי סאדיגורא
המצפה לישועת ה' כתב:
09 מאי 2022, 16:34
משתוקק להחכים כתב:
09 מאי 2022, 11:40
צדיקים אמרו שמאז החורבן גלו עוד כמה דברים חוץ מעמ"י.

הענבים המשובחים ערקו לטוקאיי העיירה בהונגריה. ומזג אויר לאירופה-שוייץ. נדמה לי שאכן כפי שאתה אומר בשפת 'לשון הקודש' ברא קוב"ה עלמא אבל ייתכן שהוא גלה למקום עפר מאז חורבן הבית. וד"ל.

א. הענבים המשובחים לא נמצאים בהונגריה, אפילו לא בצחוק, (המקום היחיד באירופה שמגדל איכשהוא ענבים היה רק באזור ההוא, {מלבד בצרפת}, אולי לכן התלהבו ממנו עד כדי כך...).

כיום, ענביה המשובחים של ארצינו הקדושה משובחים עשרת מונים משאר ענבי תבל, ואפילו ענבי צרפת לעתים רבות מחוירים לידם.

ב. מזג האויר משובח היינו מזג אויר נוח שניתן לגור בו בנחת בשלוה, הקפאון האירופאי המשמים, אינו נחשב מזג אויר נוח בשום אופן ובשום צורה. (גם אם היה נחמד לבקר בו לתקופה קצרצרה, המגורים דרך קבע בתוך קפאון מדכיא, יכולים להתאים רק לסגנון האירופאי\שוויצרי המרובע והמשמים, לא ליהודים עובדי ה').

ג. לשון הקודש לא גלתה בשום זמן, יהודים דברו בה במשך כל שנות הגלות, ואף עתה, ביתר שאת וביתר עז.
viewtopic.php?p=559499#p559499
 

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נשלח: 10 מאי 2022, 18:36
על ידי ישתבח שמו לעד
אציין כאן מה ששמעתי מהגאון הרב אורי זוהר שליט"א (בכינוס השנתי של לב לאחים השתא) שבעקבתא דמשיחא יעשה בירור היות ויש ערלה שצריכה להיכרת לפני הגאולה, ובזמן זה הקב"ה מראה מי לה' אליו, ולמי המחנה האחר.
כתוספת לכך אפשר להסתכל על המצב הפוליטי, ולהיזכר בדברי מרן הגרא"מ שך ליצחק רבין, שהראה לו את דברי היעב"ץ שהאנשים הפשוטים בזמן גירוש ספרד הם אלו שמיד מסרו נפש, ניתן להבין למה נכרך גורלנו עם אנשי הימין, אע"פ שאנו יודעים מה המצב שם..