נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

נושאים שונים
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי רחמים » 20 אוגוסט 2018, 17:20

שמעתי מר' יצחק יוסף בשיעור פרשת בהעלתך תשע"ח, שבמצוות בין אדם לחבירו נחשב למצווה גם אם לא כוון כלל, ואמר שכך הדין לסוברים שמצוות כיבוד אב ואם היא מצווה שבין אדם לחבירו ושלומדים את זה מפיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד
ולפי זה ועמך כולם צדיקים מלאים מצוות כרימון, ממנקה הרחובות ועד למנכלים הגדולים.

ערכים:


איש
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי איש » 21 אוגוסט 2018, 02:14

אין הבדל בין מצוה שעושים בלי כוונה משום הרגל, למעשה שהמניע היחיד הוא בגלל ממון?


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 07 אוקטובר 2018, 03:15

אני שמעתי שהח"ח אמר פעם למנקה רחובות שקיבל ממון על נקיונו שיחשוב בליבו שעושה זאת גם למען האנשים ויעמוד לו לחסד. משמע מהעניין שזה דווקא אם הוא כיוון לזה אבל אם לא אין זה חסד.


יאיר
הודעות: 1176
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי יאיר » 07 אוקטובר 2018, 03:52

תלמיד צעיר כתב:אני שמעתי שהח"ח אמר פעם למנקה רחובות שקיבל ממון על נקיונו שיחשוב בליבו שעושה זאת גם למען האנשים ויעמוד לו לחסד. משמע מהעניין שזה דווקא אם הוא כיוון לזה אבל אם לא אין זה חסד.
אכן, גם אני שמעתי כך בשם הח"ח וזה פשוט וברור. (וזה דבר ידוע גם בשם הגר"א ועוד) ומי לנו גדול כח"ח?


סתם איש
הודעות: 190
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי סתם איש » 08 אוקטובר 2018, 23:36

יש לציין לבה"ל שכתב [כמדומני בשם הכת"ס] על כותבי תפילין ומזוזות שאינם נחשבים עוסקים במצוה אם עושים בשביל כסף.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי רחמים » 12 אוקטובר 2018, 08:37

טוב, זו מחלוקת אחרונים, והגמ' בפסוק פזר נתן לאביונים מסייעת לדברי האומרים שבמצוות שבין אדם לחבירו יוצא ידי חובה גם בלי כוונה כלל, עוד מקורות:
וז"ל היביע אומר חלק ו - יורה דעה סימן כט ד"ה ואנכי:
וכ"כ בשו"ת שערי דעה ח"א (סי' נז), שבמצות שבין אדם לחבירו מצינו שלא הקפידה תורה על כוונה, ואפי' למ"ד מצות צריכות כונה אפשר שזה אינו אלא במצות שבין אדם למקום, ולכן האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני ה"ז צדיק גמור. וכן בכל מצות שבין אדם לחבירו שעיקרן מפני תקנות העולם שרצה הבורא יתברך להיטיב לברואיו לא איכפת לן בכוונת העושה כלל. ע"ש. וכ"כ עוד השערי דעה בח"ב (ס"ס יז). ע"ש. וע"ע בנחל יצחק ח"ב (בפתיחה אות יד והלאה). ובמש"כ בס' חזון עובדיה ח"א (סי' כט עמוד קנח). ע"ש. וא"כ אף במקום מטונף אפשר לקיים מצות צדקה. ודו"ק.
הגאון ר' אברהם לופטביר זצ"ל בספרו זרע אברהם (בסוגי' דכוונה לשני דברים אות ב') כותב:
ראיתי מקשין בהא דפריך גבי מי שאמר לו אביו הבא גוזלות ועלה לבירה ומת דפריך כמה קושיות ולמא לא מקשה, דלמא לא הי' מכוין לשם מצוה, ובפרט לשיטת הסוברים דאם כיון שלא לצאת לא יצא. אך נראה פשוט, דבמצוה שבין אדם לחבירו לא בעי כוונה. ובפרט למ"ש החרדים דטעם מצות צריכות כוונה משום דכתיב לעבדו בכל לבבכם, וזה לא שייך במצות שבין אדם לחבירו כמו צדקה וכיבוד אב ואם. דהא קיי"ל דאם נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה הרי זה מתברך והנותן סלע לצדקה ואומר על מנת שיחי' בני הרי זה צדיק גמור. ואולי היינו הטעם דבמצוה שאפשר לעשותה ע"י שליח ולא הטילה התורה עליו לעשותה בעצמו בזה לא בעינן כוונה ועיין גיטין (דף לה א) מ"ט איענשה משום דאשתרשי לה מקום דינר.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי רחמים » 19 מרץ 2019, 12:36

רחמים כתב:
20 אוגוסט 2018, 17:20
שמעתי מר' יצחק יוסף בשיעור פרשת בהעלתך תשע"ח, שבמצוות בין אדם לחבירו נחשב למצווה גם אם לא כוון כלל, ואמר שכך הדין לסוברים שמצוות כיבוד אב ואם היא מצווה שבין אדם לחבירו ושלומדים את זה מפיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד
ולפי זה ועמך כולם צדיקים מלאים מצוות כרימון, ממנקה הרחובות ועד למנכלים הגדולים.
אני רוצה להוסיף על זה, שאדם שלא יכוון לשם מצוה ויעזור לאחרים אמנם יקבל שכר, כי סוף סוף עזר להם, אבל זה יהיה לפי כמה שעזר להם בפועל, אבל אדם שעוזר לאחרים ומכוון לעשות מצוה יקבל שכר גם לפי כמה שהועיל וגם לפי כמה שהתאמץ, ואף אם לא הצליח אחרי כל מאמציו להועיל לשום אדם, עדיין יקבל שכר כיון שעשה הכל לשם חסד. אך אם לא יכוון לשם חסד וגם בסוף לא הצליח להועיל לא יקבל שכר כלל.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 מרץ 2019, 12:46

רחמים כתב:
20 אוגוסט 2018, 17:20
שמעתי מר' יצחק יוסף בשיעור פרשת בהעלתך תשע"ח, שבמצוות בין אדם לחבירו נחשב למצווה גם אם לא כוון כלל, ואמר שכך הדין לסוברים שמצוות כיבוד אב ואם היא מצווה שבין אדם לחבירו ושלומדים את זה מפיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד
ולפי זה ועמך כולם צדיקים מלאים מצוות כרימון, ממנקה הרחובות ועד למנכלים הגדולים.
מה הקשר? מי שעושה דבר בשביל שכר ודאי שאינו בכלל עשיית חסד. חוץ מאופנים שאף לעשות בשכר הוא חסד כגון בלילה וכיו"ב.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 מרץ 2019, 12:47

יש גם אומרים שאם שני אנשים סוחבים לעצמם כסא, כדאי שיחליפו וכל אחד יסחוב בשביל השני. לענ"ד אין בזה שום קיום מצווה, ומאוד מוזר לומר כן.


יהודי של פעם
הודעות: 163
הצטרף: 13 מרץ 2019, 23:52
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי יהודי של פעם » 19 מרץ 2019, 13:59

כבר היה לעולמים.
המשנ"ב בביה"ל סימן לח כותב שבזה נח ר"א ור"ע [ב"מ פא:] במי שמלוה על המשכון וצריך למשכון האם מצוה קעביד
ועי"ש עוד.


המימד הנוסף של הענין
הודעות: 320
הצטרף: 21 פברואר 2019, 15:34
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

שליחה על ידי המימד הנוסף של הענין » 19 מרץ 2019, 14:28

סתם איש כתב:
08 אוקטובר 2018, 23:36
יש לציין לבה"ל שכתב [כמדומני בשם הכת"ס] על כותבי תפילין ומזוזות שאינם נחשבים עוסקים במצוה אם עושים בשביל כסף.
א. תוסיף מילה אחת: "רק".
בסי' לח בביאוה"ל שם מפורש שכשעושים - גם וגם - נחשבים עוסק במצוה
וע"ש פרטים נוספים.

ב. הגראי"ל אמר ל... הפוליטיקאי ש"כל מעשיך יהיו לשם שמים" בדור הזה היינו תכניס - גם - כונה לש"ש.
ולא כפי שנראה כיום שהמושג לש"ש זה כמו לטפס לשמים
(על מנת שתעלי לרקיע...) ומצוה לפרסם.

ג. יצויין שבפתיחת ירחון תבונה כ' ר' ישראל סלנטר שאולי כל העוסקים עם הציבור יהיו מעשיהם לש"ש היינו רק שיראו להגיע לתכלית הרצויה.
ולא שאין להתעלות יותר אלא שזכות אבותם מסייעתם היינו גם כשהוא רק מקפיד שהציבור לא יפסידכנ"ל.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אחד מן הגולה, שייף עייל | 3 אורחים