אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

נושאים שונים

סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי סבא » 16 ספטמבר 2018, 18:30

סבא כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:מי שמוגבל מצד התקציב.
ויש באפשרותו לקנות או אתרוג מהודר מאוד ושאר המינים אינם מהודרים. או להדר קצת בכל ארבעת המינים.

מה עדיף?
גם כמדומני שיש אומרים שכיוון שאמרה תורה "הדר" להדיא גבי אתרוג, יש באתרוג עניין מיוחד להדר.
כעת מצאתי המקור לדבריי
הרב מיטלמן חניכי הישיבות_עמוד_1.jpg
הרב מיטלמן חניכי הישיבות_עמוד_2.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

ערכים:


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי יהודי » 16 ספטמבר 2018, 19:10

הבוחן כתב:
שאר לעמו כתב:מה עדיף (ואולי זה ענין של טעם) אתרוג זהוב לגמרי (מבושל כל צרכו), או אתרוב מראה שעווה ירוק בהיר/צהבהב.
ירוק לגמרי הוא בעיה הלכתית שאולי ירוק ככרתי אבל ירוק בהיר הוא לכאורה ענין של טעם.
אם כי זכור לי שיש דיון לגבי נוי במצוות האם זה ענין של טעם או שהתורה קובעת מה יפה וכל השאר לא משנה.
הרב הבוחן צודק בהערתו, ירוק חזק לכאו' הוא בחשש ירוק ככרתי, וכידוע סתירת המ"ב בזה.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי יהודי » 16 ספטמבר 2018, 20:35

מצאתי בשו"ת כד הקמח סי' כג שכתב שעיקר ההידור הוא אם אין בו חשש פסול ואח"כ משגיחין בהדרו בתואר ובמראה.


שאר לעמו
הודעות: 3556
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 548 פעמים
קיבל תודה: 1072 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי שאר לעמו » 16 ספטמבר 2018, 20:53

הבוחן כתב:
שאר לעמו כתב:מה עדיף (ואולי זה ענין של טעם) אתרוג זהוב לגמרי (מבושל כל צרכו), או אתרוג מראה שעווה ירוק בהיר/צהבהב.
ירוק לגמרי הוא בעיה הלכתית שאולי ירוק ככרתי אבל ירוק בהיר הוא לכאורה ענין של טעם.
אם כי זכור לי שיש דיון לגבי נוי במצוות האם זה ענין של טעם או שהתורה קובעת מה יפה וכל השאר לא משנה.
שאלתי על צבע חלמון. שבעצם זה מצוי יותר באתרוגים שהבשילו מדי, אבל מדובר על אתרוג רענן אבל צבעו חלמון.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי סבא » 21 ספטמבר 2018, 11:38

אחד שיש לו ב' אתרוגים אחד הדור בגידולו אבל אינו נקי ואחד נקי אבל אינו הדור בגידולו, איזהו עדיף. אמר הגאון רבי חיים קרייסוירטה זצ"ל רבה של אנטוורפן לפשוט שאילתא הדין מדברי הירושלמי ביומא דמשובח מגופו עדיף ממשובח ממראה, וכן כתב הגה"ח רבי שמאי גינזבורג זצ"ל באמרי שמאי על מועדים (סוכות, קצב). וכה מובא בירושלמי:
(הירושלמי בעי:) משובח בגופו משובח במראיו מי קודם (ספיקת הירו' קאי על שני השעירים של יום הכיפורים שהכה"ג צריך לעשות עליהם הגורל של לה' ולעזאזל ויש לפניו ברירה לקנות אחד שהוא שמן ואחד שמראהו טוב, איזהו מהן קודם) רבי ירמיה סבר מימר נשמעניה מן הדא (אפשר לפשוט הבעיא מכאן:) – (לגבי מנחת העומר כתיב בפרשת ויקרא ב, יד, "אביב קלוי באש וגו' ותני:) אביב קצור יבש לקצור (אם נמצא תבואה קצורה שהיא אביב כלומר לחה, ונמצאו שעורים יבשים שעדיין קמה ואינן קצורים:) אביב קצור קודם (אע"ג דמצוה לקצור משום הידור מצוה, מ"מ כיון שזה שקצור משובח בגופו הוא קודם). הדא אמרה (מזה אפשר להוכיח) משובח בגופו משובח במראיו (אם יש לפניו אחד שהוא שמן ואחד שמראהו טוב) משובח בגופו קודם (זה שהוא שמן קודם לזה שמראהו טוב).
ועיין בספר חתן סופר (ח"ב בשער הטוטפות פי"ח אות ב') ובשו"ת אבני חפץ (לאב"ד רישא, סי' ה') שנשאלו על שאלה כעי"ז בב' אתרוגים אחד הוא גדול אבל לא נאה כ"כ, ואחד הוא נאה מאוד אבל לא גדול כ"כ איזה מהם עדיף. ושניהם פשטו ספק זה מדברי הירושלמי הנ"ל דמשובח בגופו עדיף, וה"נ האתרוג הגדול שהוא משובח בגופו עדיף מהאתרוג הנאה שהוא משובח במראה, עיי"ש.
דעת הקדושת ציון
והנה, דעת הקדושת ציון מבאבוב הי"ד הוא דמשובח במראה עדיף, וכתב הגר"מ באקאן ליישב דעתו עפי"ד שו"ת יד שלום דפרי עץ הדר שאני דמשובח במראה עדיף אף לדעת הירושלמי. וכתב הרא"ל גרינפלד דיש ליישב עוד דעת הקדושת ציון הי"ד דס"ל משובח במראה עדיף, בב' אופנים: א) עפי"ד שו"ת צבי תפארת (לבעל הדרכי תשובה) סי' נ' שמאריך לבאר דדעת הש"ס בבלי במסכת מנחות חולק על הירושלמי הנ"ל, וס"ל דאין שום עדיפות למשובח בגופו על משובח במראה, ולכן לא הביא הרמב"ם ז"ל דברי הירושלמי להלכה דמשובח בגופו עדיף כיון דש"ס בבלי חולק על זה. ולפי"ז כתב שם לחלוק על דברי החתן סופר הנ"ל, דאתרוג גדול עדיף מאתרוג נאה, דאינו כן אלא שניהם שוים עיי"ש באורך. ולפי"ז א"ש בפשטות דעת הקדושת ציון דכיון דלא קיי"ל כהירושלמי, אלא דשניהם שווים במעלה, לכן שפיר ס"ל דמשובח במראה עדיף מנקיות דהרי יכולים ליקח מדינא איזה שירצו.
[מאת הרב ישראל קלויזנר מבורופארק]

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1404
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 241 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 21 ספטמבר 2018, 11:47

יהודי כתב:מצאתי בשו"ת כד הקמח סי' כג שכתב שעיקר ההידור הוא אם אין בו חשש פסול ואח"כ משגיחין בהדרו בתואר ובמראה.
בתחילת האשכול ציינתי לדבריו הנ"ל. תודה על הציטוט.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי סבא » 21 ספטמבר 2018, 11:49

מכל מלמדי השכלתי כתב:מי שמוגבל מצד התקציב.
ויש באפשרותו לקנות או אתרוג מהודר מאוד ושאר המינים אינם מהודרים. או להדר קצת בכל ארבעת המינים.

מה עדיף?
הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד
יש לדון, באדם שבאפשרותו להדר רק באחד מד' מינים במה עדיף שיהדר. וכן יש לדון מהו סדר העדיפויות בחובת הקדימה לבנו הגדול או לבתו הגדולה בחובת מצה, וכן במ"ע של והגדת לבנך, וכן בדין קדימה בחובת הלואה, ולימוד עם נכד מהבן או מהבת.
והנה בסוכה (לא:) איתא שבני כרכין הורישו לולביהם הישנים לבניהם שלא תשכח תורת ד' מינים ואפי' שהוי לולב היבש מ"מ יוצאים בו בשעת הדחק. והקשו הראשונים (שם) מדוע בני כרכין הורישו רק את לולביהם הישנים ולא את אתרוגיהם הישנים, ורש"י (שם) בד"ה בבני כרכין כתב ליישב משום שהיו במקום שאין בו פרדסים ואין מצויים שם לולבים, וא"כ היו חסרים להם רק לולבים ולא אתרוגים. והריטב"א (שם) כתב לישב דשאני אתרוג שנא' בו חיוב הדר "להדיא" ולכן לא יוצאים בו י"ח כשהוא יבש אפי' ע"י הדחק, משא"כ בלולב ושאר מינים שלא נא' בהם הדר להדיא אלא שילפינן להו מאתרוג לדין הדר, וע"כ יוצאים י"ח בשעת הדחק ביבש.
ומקור וראיה נצחת ליסוד זה יש להוכיח מדברי התוס' ביומא (לד:) בד"ה רבי, שנחלקו רבי ורבנן על הפסוק שנא' ונסכו חצי ההין וכו', האם מוסב על תמיד של בוקר או על תמיד של בין הערבים ששניהם נאמרו בקרא (שם), שלדעת רבי הפסוק של הנסך מוסב על תמיד של שחרית, ודין נסך בתמיד של ערבית נלמד משחרית, ולרבנן איפכא דהאי קרא של ונסכו קאי על תמיד של הערב ותמיד הבוקר נלמד מתמיד של בין הערבים. וביארו התוס' (שם) דנפק"מ בציבור שאין בידם רק כמות של נסך אחד, שלדעת רבי דהאי קרא נאמר בבוקר א"כ יביאנו בבוקר שנאמר להדיא בקרא, ולדעת רבנן יקריבו בערב שנאמר בו "להדיא" חיוב נסכים. ומוכח מכאן שדין שנאמר במפורש בתורה קודם לדין שנלמד מדרשא.


יעבץ
הודעות: 1069
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 418 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי יעבץ » 21 ספטמבר 2018, 13:21

מתוך תולדות ר"ה זקס זצ"ל, נדפס בישורון:
אמנם גם כאן אף שחיפש לעצמו הדר שבהדר מ"מ לכל מה שאינו נכון ע"פ הדין לא היה מקום ומשקל אצלו, והיה שוחק ומלגלג על מה שהעולם מקפידים על 'קליינע פינטעלאך', ובפרט אותם שאינם נראין ברגילות כאדם המסתכל על חפץ הנמצא בידיו, (ואף על רובם של הנקודות שאינם ממראה האתרוג עצמו, ביטל החשש לגמרי), ואילו על מראהו שיהיה נאה אינם שמים על ליבם כלל. ומעשה שהגיע אליו סוחר אתרוגים מבני הישיבה לשעבר שרצה להתכבד, ולכבד את רבנו, והביא עמו כמה אתרוגים שיבחר לו רבנו את היפה מביניהם, והיה בהם אחד שגידולו נאה ביותר אלא שהיו על חוטמו נקודות רבות קטנות ביותר, והיה גם אחד פחות מעט ביופי, אבל נקי לחלוטין, והעדיף רבינו את הנאה מהנקי בלי ספק.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 01 אוקטובר 2018, 21:53

קודם ראוי לעשות סדר בנושא יש עניין של הדר שהיא מצווה רק בארבעת המינים ויש עניין של זה אלי ואנווהו שזה עניין בעוד מצוות מצוות הדר היא לעיכובא ויש דינים בה ואינה ניקבעת על פי דעתם של הבריות מאידך זה אלי ואנווהו הינו נאה בעיני הבריות ואינה לעיכובא ואכתי אם האתרוג כשר בוודאות מבחיינת הדר הרי שראוי להעדיף הגידול אבל אםממבחינת ההדר ישנה בעיה אפילו מחלוקת הרי שראוי להעדיף את הנקי שהרי הדר לעיכובא

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 5 אורחים