הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

מנהל הפורום:בית המדרש

פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 07 מאי 2022, 23:56

המשך לאשכול שפתחתי על המילה מקרה [שכיום לענ"ד  יש להסיר אותה מהלקסיקון, כיוון שדרך הכופרים להשתמש במילה הזו]
כמה מחו"ר הקשו עליו גבי מש"כ: וַתֵּלֶךְ וַתָּבוֹא וַתְּלַקֵּט בַּשָּׂדֶה, אַחֲרֵי הַקֹּצְרִים; וַיִּקֶר מִקְרֶהָ--חֶלְקַת הַשָּׂדֶה לְבֹעַז.
כמה אנשים פה הקשו זאת. אם מישהו מוצא באוצר החכמה, או שמכיר תירוץ יותר מתיישב ממה שיכתב כאן, אשמח שיביא
מוזמנים [למי שיש מנוי לאוצר] לחפש "ויקר מקרה השגחה", ולשתף אותנו בתירוצים.
אם לא הובן עדיין, הקושייה היא, שהרי קיימא לן דהכל בהשגחה פרטית ואין אדם נוקף אצבע וכו'.
א"כ כיצד כתוב "ויקר מקרה".
מצאתי באוצר החכמה תירוץ יפה [אם כי גם הוא קשה
, ראו לקמן. ורוב הספרים לא היו פתוחים לפני כיוון שאין לי מנוי]
אך ראה זה פלא בדרך כלל המשמעות של מקרה בלשה"ק היא בדיוק להיפך
יעקב עונה ליצחק על שאלתו מה זה מהרת למצא בני כי הקרה ה' אלקיך לפני
ותרגם אונקלוס ארי זמין ה' אלקיך קדמי
ובפר' מסעי ל"ה י"א והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם
פרש"י אין הקריה אלא לשון הזמנה וכן הוא אומר כי הקרה ה' אלקיך לפני. [ממצרים גאלתנו, בסביבות עמוד 30]
 
ויקר מקרה חלקת השדה
ק"ל דהרי אמרו רז"ל שהכל בהשגחה ולא דרך מקרה

ויש מתרצים דהיינו לגבי ישראל אבל לא גבי אומות העולם ורות מואביה היא ודוחק ומוהרנ"ך הי"ו דחה זה
דהרי כבר אמרה לחמותה אלהיך אלהי וא"כ קבלה עליה דין ישראל וכמו שאמר לה בועז אשר באת לחסות תחת כנפיו
לכן תירץ הוא נר"ו דדוקא דברים גדולים אבל
דברים כאלה שייך לומר ויקר מקרה
אע"ג דבאמת בפועל הכל הוא ע"י השגחה כמ"ש בגמ' אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גזרו עליו 
[/font]
וקשה לי מאוד על הרב, מה פירוש דברים קטנים שייך לומר, הרי מיד לאחמ"כ הרב דוחה זאת ואומר שהכל בשגחה, אם כן מה פשר הדבר?! [אני לא נכנס לדיון, אלא אם מישהו יכול יותר ליישב לי את התירוץ של הרב הנזכר, אשמח, כיוון שהתירוץ עצמו הוא ממש דוחק וסותר. וזה לא עיקר הדיון כעת.]
אם למישהו יש תירוץ, מה פשר הלשון "ויקר מקרה" הרי ידוע וברור שהכל כל דבר שבעולם
הוא בהשגחת ה' יתברך בכבודו ובעצמו, אשר מלא כל הארץ כבודו כי (כבודו יתברך מלא כל עולם ועולם ועד מתחת עולם [אור החיים הקדוש פרשת אמור])

לסיכום: אם למישהו יש הסבר ללשון ויקר מקרה" [בנוסף להסברים שרשמתי בשם רבותינו לעיל (ואף גם לתרץ הקושיה לעיל עיי"ש) אשמח מאוד. 
שהרי קיימא לן דהכל בהשגחה פרטית ואין אדם נוקף אצבע וכו'. א"כ כיצד כתוב "ויקר מקרה".[/font]


מטרת האשכול היא הסבר ל"ויקר מקרה". ולא לדברים אחרים. תודה.
ואביא [בכתב קטן] עוד כמה תירוצים. ואשמח מאוד לתירוצים של חברי הפורום או תירוצים שיביאו מרבותינו.זו גם המשמעות של המקרה או שנאמר שכיוון שבא מאליו ללא בחירת האדם הרי שמכוון מאת ה' א כמו כמו
כמו כמו כן מצינו גם במגילת רות ויקר מקרה חלקת השדה לבועז' ושם הוא לשון השגחה כמו שאמרה אחר כך נעמי ברוך ה' אשר לא עזב חסדו מעם החיים וגו' מבואר
שאדרבה המבט התורני הוא שגם המקרה מכוון מלמעלה על ידי הבורא ולא נעשה מאליו וכן מפורש בכמה מקומות וכהא דאליעזר עבד אברהם שהתפלל הקרה נא לפני
היום' וכדברי יעקב ליצחק אביו כי הקרה ה' אלוקיך לפני' שהמקרה מתפרש לשון זימון ויחוד על ידי הבורא ללא תלות במעשי האדם או או או או כפי שנזכר אצל עמלק אשר קרך'
ופירשו חז"ל מלשון מקרה שכוונתו היתה לכפור בהשגחה פרטית ולתלות במקרה בלבד וכן מצינו ויקר אלוקים אל בלעם' שפירשוהו מלשון מקרה עראי וטפל וכן אצל שאול המלך
כי אמר מקרה הוא' ב בב ב כידוע ששורש הגישה הכפרנית שהעולם מונהג על פי "המקרה" "והמזל" נמצא בעמלק וכפי שדרשו חז"ל עה"פ אשר קרך דהיינו שתלה את כל מעלת י
שראל במקרה ולא בהשגחה פרטית וכדברי המפרשים המן המן המן המן כידוע היה מזרע עמלק שקלקולו היה אשר קרך בדרך דהיינו שטענו שהעולם בוניך ג עמ' 130.

יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל וזהו שכותבת המשנה בסופה תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה
ונוחלין לעולם הבא שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא כי היש הוא היש עולמות שזוכה כל צדיק שהם גימ' יקר קרי שזהו ענין תקון הברית והצדיקים מוציאים את היקר מן הקליפה ומחזירי
ם אותם אל הקדושה וזהו שכתוב בבלעם אולי יקרה ה' לקראתי ויקר אלקים אל בלעם כי זהו הפגם של הקלי' שהם טוענים שאין השגחה פרטית ח"ו רק מקרה קרי מקרה וע"כ אמר אולי יקרה ה' לקראתי
כי זה בחינת פגם הברית הנקרא קרי מלשון מקרה שאין לו תכלית ומטרה וזו קליפת בלעם הבולעת וזוללת את היקר את הקדושה וע"כ שמו בלעם מלשון בליעה כנ"ל אש לנו 143.
באופן דומה מפרש הרמב"ן במקום אחר שמות ו ב אבל שכר כל התורה וענשה בעולם הזה הכל נסים והם נסתרים יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם והם באדם עונש ושכר באמת גם המלבי"ם כותב שמקרה הוא השגחה פרטית למרות שהשגחה זו נסתרת מעין האדם על הפסוק במגילת רות ב ג ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך כותב המלבי"ם שמקרה זה הנזכר בפסוק היה השגחיית בנוסף לביטוי מקרה יש ביטוי נוסף שמרמז על השגחה נסתרת טבע אין דבר טבעי בטבע כמו שאין דבר מקרי במקרה מה שנקרא בפי העולם טבע אינו אלא רצון ה' שאינו נראה לעין האדם אבל גם הטבע הוא חלק מההשגחה הפרטית של הקב"ה על עולמו דברי הגר"א שהבאנו לעיל בפרק רביעי מפירושו יהל אור על הזוהר מרמזים על השקפה זו אבל הכל אלהים שופטים והשגחה אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה ואפילו ציפרא קלילא לית מתצידא בלעדי שמיאאלא שהטבע הוא השליח ובפירוש דברי הגאון כותב ר' שמואל מסלוצק אחד מתלמידי תלמידיו בספרו אמונה והשגחה אות ח אף כי הבורא ית' מנהיג ומשגיח על כל הברואים בפרטיות כרצונו מכל מקום הכל הוא על דרך הטבע אם כן כשהרמב"ם וסיעתו כתבו שהרבה בני אדם ושאר מושגחות בהשגחה שאפשר לקרוא לה מנקודת המבט האנושית שלנו השגחה פרטית אולם לאמיתו של דבר הם כן מושגחים בהשגחה פרטית אלא שהשגחה זו נסתרת מבני אדם עיניך פקוחות 77. 

צילום מסך 2022-05-07 235430.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


חימקו
הודעות: 6613
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 3135 פעמים
קיבל תודה: 2999 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי חימקו » 08 מאי 2022, 00:03

שמואל101 כתב:
07 מאי 2022, 23:56
כיוון שדרך הכופרים להשתמש במילה הזו

קהלת פרק ט פסוק ב
(ב) הַכֹּ֞ל כַּאֲשֶׁ֣ר לַכֹּ֗ל מִקְרֶ֨ה אֶחָ֜ד לַצַּדִּ֤יק וְלָרָשָׁע֙ לַטּוֹב֙ וְלַטָּה֣וֹר וְלַטָּמֵ֔א וְלַזֹּבֵ֔חַ וְלַאֲשֶׁ֖ר אֵינֶ֣נּוּ זֹבֵ֑חַ כַּטּוֹב֙ כַּֽחֹטֶ֔א הַנִּשְׁבָּ֕ע כַּאֲשֶׁ֖ר שְׁבוּעָ֥ה יָרֵֽא:

קהלת פרק ג פסוק יט
(יט) כִּי֩ מִקְרֶ֨ה בְֽנֵי־הָאָדָ֜ם וּמִקְרֶ֣ה הַבְּהֵמָ֗ה וּמִקְרֶ֤ה אֶחָד֙ לָהֶ֔ם כְּמ֥וֹת זֶה֙ כֵּ֣ן מ֣וֹת זֶ֔ה וְר֥וּחַ אֶחָ֖ד לַכֹּ֑ל וּמוֹתַ֨ר הָאָדָ֤ם מִן־ הַבְּהֵמָה֙ אָ֔יִן כִּ֥י הַכֹּ֖ל הָֽבֶל:

שמואל א פרק ו פסוק ט
(ט) וּרְאִיתֶ֗ם אִם־דֶּ֨רֶךְ גְּבוּל֤וֹ יַֽעֲלֶה֙ בֵּ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ ה֚וּא עָ֣שָׂה לָ֔נוּ אֶת־הָרָעָ֥ה הַגְּדוֹלָ֖ה הַזֹּ֑את וְאִם־לֹ֗א וְיָדַ֙עְנוּ֙ כִּ֣י לֹ֤א יָדוֹ֙ נָ֣גְעָה בָּ֔נוּ מִקְרֶ֥ה ה֖וּא הָ֥יָה לָֽנוּ:


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 00:06

חימקו כתב:
08 מאי 2022, 00:03
שמואל101 כתב:
07 מאי 2022, 23:56
כיוון שדרך הכופרים להשתמש במילה הזו

קהלת פרק ט פסוק ב
(ב) הַכֹּ֞ל כַּאֲשֶׁ֣ר לַכֹּ֗ל מִקְרֶ֨ה אֶחָ֜ד לַצַּדִּ֤יק וְלָרָשָׁע֙ לַטּוֹב֙ וְלַטָּה֣וֹר וְלַטָּמֵ֔א וְלַזֹּבֵ֔חַ וְלַאֲשֶׁ֖ר אֵינֶ֣נּוּ זֹבֵ֑חַ כַּטּוֹב֙ כַּֽחֹטֶ֔א הַנִּשְׁבָּ֕ע כַּאֲשֶׁ֖ר שְׁבוּעָ֥ה יָרֵֽא:

קהלת פרק ג פסוק יט
(יט) כִּי֩ מִקְרֶ֨ה בְֽנֵי־הָאָדָ֜ם וּמִקְרֶ֣ה הַבְּהֵמָ֗ה וּמִקְרֶ֤ה אֶחָד֙ לָהֶ֔ם כְּמ֥וֹת זֶה֙ כֵּ֣ן מ֣וֹת זֶ֔ה וְר֥וּחַ אֶחָ֖ד לַכֹּ֑ל וּמוֹתַ֨ר הָאָדָ֤ם מִן־ הַבְּהֵמָה֙ אָ֔יִן כִּ֥י הַכֹּ֖ל הָֽבֶל:

שמואל א פרק ו פסוק ט
(ט) וּרְאִיתֶ֗ם אִם־דֶּ֨רֶךְ גְּבוּל֤וֹ יַֽעֲלֶה֙ בֵּ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ ה֚וּא עָ֣שָׂה לָ֔נוּ אֶת־הָרָעָ֥ה הַגְּדוֹלָ֖ה הַזֹּ֑את וְאִם־לֹ֗א וְיָדַ֙עְנוּ֙ כִּ֣י לֹ֤א יָדוֹ֙ נָ֣גְעָה בָּ֔נוּ מִקְרֶ֥ה ה֖וּא הָ֥יָה לָֽנוּ:
על כן הדגשתי את המילה כיום, כיום דרך הכופרים לומר כן.
במקרא ובתנ"ך הכוונה היא דווקא להשגחה. וראה לעיל בהודעתי.

לענ"ד כיום - יהודי יר"ש לא צריך וגם לא מתאים שישתמש במילה מקרה, כי דרך הכופרים כיום לומר כן.
במקרא משמעות שונה, אך לדאבוננו כיום דרך הכופרים לומר על כל דבר מקרה
וח"ו לומר שזו הייתה הכוונה במקרא. ועיין לעיל.

כיום
כיום
כיום

 


חימקו
הודעות: 6613
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 3135 פעמים
קיבל תודה: 2999 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי חימקו » 08 מאי 2022, 00:10

שמואל101 כתב:
08 מאי 2022, 00:06
, כיום דרך הכופרים לומר כן.
לא ידוע לי.


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 00:34

בסדר


משכהו לבית המדרש
הודעות: 267
הצטרף: 13 יוני 2021, 12:20
מיקום: אם פגע בך המנוול, אעזור לך, נמשכהו לבית המדרש
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי משכהו לבית המדרש » 08 מאי 2022, 00:52

שמואל101 כתב:
07 מאי 2022, 23:56
מטרת האשכול היא הסבר ל"ויקר מקרה". ולא לדברים אחרים. תודה.

או להגיע ל 200 הודעות...
אני אישית כבר מסוקרן מה אתה הולך לכתוב ב'אקטואליה'....


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:02

כבודו שיעשע אותי רבות. האמת לא חשבתי על כך. לא זו הייתה המטרה, א683376בל כיו6ון י4פ5ה.


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:06

אם מישהו מחו.ר מעוניין להתייחס לשאלה שעלה בנושא הזה, אשמח


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:06

תודה


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 606 פעמים
קיבל תודה: 678 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי יואל נהרי » 08 מאי 2022, 01:12

משכהו לבית המדרש כתב:
08 מאי 2022, 00:52
שמואל101 כתב:
07 מאי 2022, 23:56
מטרת האשכול היא הסבר ל"ויקר מקרה". ולא לדברים אחרים. תודה.

או להגיע ל 200 הודעות...
אני אישית כבר מסוקרן מה אתה הולך לכתוב ב'אקטואליה'....

viewtopic.php?f=68&t=31382&p=557957#p557957


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:14

ואוו אני רואה שכבודו ממש עוקב אחרי, איזה כיף. וא9ל9י א46ף צ3ו64ד24ק


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:15

שמא סקרנות כבודו פקעה, או שמא גדלה?


חימקו
הודעות: 6613
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 3135 פעמים
קיבל תודה: 2999 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי חימקו » 08 מאי 2022, 01:16

שמואל101 כתב:
08 מאי 2022, 01:14
ואוו אני רואה שכבודו ממש עוקב אחרי, איזה כיף. וא9ל9י א46ף צ3ו64ד24ק

כנראה זה במקרה...


משכהו לבית המדרש
הודעות: 267
הצטרף: 13 יוני 2021, 12:20
מיקום: אם פגע בך המנוול, אעזור לך, נמשכהו לבית המדרש
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי משכהו לבית המדרש » 08 מאי 2022, 01:20

שמואל101 כתב:
08 מאי 2022, 00:46
אין לי הודעות פרטיות כרגע,
כבודו מוזמן לפנות אלי במייל: djdkdkdkdkf283939@gmail.com
 
שמואל101 כתב:
06 מאי 2022, 16:59
אחד התלמידים כתב:
06 מאי 2022, 09:54
עוד מישהו כתב לי בפרטי, שהיו לעוז והדר הפסדים מחמת רשלנות של אוצה"ח, וכנראה מטעם זה אינם רוצים להמשיך איתם.
הוא פירט מהות ההפסד, אבל אני חושב שאם אגלה את זה ברבים, זה גופא יגרום להגדלת ההפסד.

תוכל לשלוח לי למייל בבקשה? [אין לי מנוי לאוצה״ח כך שזה לא יזיק להם ח״ו]
rrrttt132101a@gmail.com
תודה רבה!

או בקיצור


 


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:21

חימקו כתב:
08 מאי 2022, 01:16
שמואל101 כתב:
08 מאי 2022, 01:14
ואוו אני רואה שכבודו ממש עוקב אחרי, איזה כיף. וא9ל9י א46ף צ3ו64ד24ק

כנראה זה במקרה..
הרבה זמן לא צחקתי ככה [עד לפני ההודעה הלפני אחרונה של כבודו]. תודה


מוישה הירש
הודעות: 342
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 395 פעמים
קיבל תודה: 292 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי מוישה הירש » 08 מאי 2022, 01:22

העיקר שהגעת ליעד


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:23

משכהו לבית המדרש כתב:
08 מאי 2022, 01:20
שמואל101 כתב:
08 מאי 2022, 00:46
אין לי הודעות פרטיות כרגע,
כבודו מוזמן לפנות אלי במייל: djdkdkdkdkf283939@gmail.com
 
שמואל101 כתב:
06 מאי 2022, 16:59
אחד התלמידים כתב:
06 מאי 2022, 09:54
עוד מישהו כתב לי בפרטי, שהיו לעוז והדר הפסדים מחמת רשלנות של אוצה"ח, וכנראה מטעם זה אינם רוצים להמשיך איתם.
הוא פירט מהות ההפסד, אבל אני חושב שאם אגלה את זה ברבים, זה גופא יגרום להגדלת ההפסד.

תוכל לשלוח לי למייל בבקשה? [אין לי מנוי לאוצה״ח כך שזה לא יזיק להם ח״ו]
rrrttt132101a@gmail.com
תודה רבה!

או בקיצוראשמח מאוד גם שיהיה באריכות, שתף אותנו במחשבותיך
 


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:24

אנשים פה ממש מפלילים אותי על ימין ועל שמאל [על דרך "והוא עוון פלילים] אשמח לדעת מנין רכשתם כישרון כ'כ גדול [ברצינות]


פותח הנושא
שמואל101
הודעות: 214
הצטרף: 29 אפריל 2022, 08:20
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכל בהשגחה פרטית מ-ה' יתברך

שליחה על ידי שמואל101 » 08 מאי 2022, 01:41

מוישה הירש כתב:
08 מאי 2022, 01:22
העיקר שהגעת ליעד

א כ ן

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 7 אורחים