רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

נושאים שונים
באמונתו יחיה
פותח הנושא
הודעות: 31
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 15:36
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: מנותק

רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי באמונתו יחיה » 06 נובמבר 2018, 21:48

רש"י פסחים עד:
כתב שכל מקום שנחלקו רבינא ורב אחא ולא נכתב מי אמר מה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא, והתמיהה היא גדולה איך שייך כלל כזה,
ואיך יתכן שתמיד רב אחא יחמיר ובכל נושא הסברא והשיקולים הם שונים וכי שייך לומר שבאמוראים שייך ענין מחמיר ומקל?
"עד שבא חבקוק והעמידם על אחת וצדיק באמונתו יחיה"

כרם
הודעות: 133
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי כרם » 06 נובמבר 2018, 23:19

כבר התחבטו בנידון של כללים כאלה.
הלכה כרב באיסורי וכשמואל בממונא,
הלכה כדברי המיקל בעירובין,
וכדו'.
אחד הפירושים ששמעתי הוא, כי רבינא ורב אשי מסדרי הגמ', השאירו סתום מה שעונה לכלל, ומה שיוצא מן הכלל פירשו בו.
כֶּרֶם אָדָם חֲסַר לֵב (משלי כד ל)

נדיב לב
הודעות: 182
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 50 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי נדיב לב » 06 נובמבר 2018, 23:29

אין קשר בין הכלל שנקבע אחרי שנתפרשה דעת רב ושמואל ובין שאלת השואל שלא נתפרשה.

מבקש אמת
הודעות: 176
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 90 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי מבקש אמת » 06 נובמבר 2018, 23:44

באמונתו יחיה כתב:רש"י פסחים עד:
כתב שכל מקום שנחלקו רבינא ורב אחא ולא נכתב מי אמר מה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא, והתמיהה היא גדולה איך שייך כלל כזה,
ואיך יתכן שתמיד רב אחא יחמיר ובכל נושא הסברא והשיקולים הם שונים וכי שייך לומר שבאמוראים שייך ענין מחמיר ומקל?


לכאורה זה אינו חידוש של רש"י אלא מבואר להדיא בגמרא שם, אך גם בבית שמאי ובית הלל מצינו כדבר הזה כידוע, וגם בדורות האחרונים ידוע שיש פוסקים שכמעט תמיד נוטים לקולא ויש שכמעט תמיד נוטים לחומרא, ודבר זה תלוי בתכונת הנפש ובשורשה, ובדרכי המחשבה.

ולמשל שמעתי מעד נאמן שאמר לו הגרי"ש זצ"ל כי פעמים רבות מחמיר לא משום שסובר שהדבר אסור בודאי אלא משום שהסברא להקל אינה ברורה דיה אצלו בשביל שיהיה אפשר לסמוך עליה וממילא חושש ומחמיר, ואילו הגרש"ז זצ"ל היתה מספיקה לו הסברא כדי לסמוך עליה. ורואים זאת גם בעניני העולם שאם יש סיכוי של 20% שדבר מה יכשל יש שחושבים שאין לקחת סיכון ויש שנראה להם שלא מסתבר לחשוש לזה, אף שעצם הסיכון הוא רע בעיני שניהם באותה מידה.

(בענין ב"ש וב"ה יש מאמר של הגרש"י זוין זצ"ל שביאר שבהרבה מקומות רואים שב"ש מחשיבים את הדבר כפי שהוא בכח וב"ה הולכים אחר הבפועל, כגון שליח לדבר עבירה שבכח המשלח עשה את העבירה ובפועל לא, וכן בשליחות יד שאם חשב השומר לשלוח יד הרי בכח שלח יד ובפועל לא, וכן ע"ז הדרך)

נדיב לב
הודעות: 182
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 50 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי נדיב לב » 06 נובמבר 2018, 23:50

מבקש אמת כתב:
באמונתו יחיה כתב:רש"י פסחים עד:
כתב שכל מקום שנחלקו רבינא ורב אחא ולא נכתב מי אמר מה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא, והתמיהה היא גדולה איך שייך כלל כזה,
ואיך יתכן שתמיד רב אחא יחמיר ובכל נושא הסברא והשיקולים הם שונים וכי שייך לומר שבאמוראים שייך ענין מחמיר ומקל?


לכאורה זה אינו חידוש של רש"י אלא מבואר להדיא בגמרא שם, אך גם בבית שמאי ובית הלל מצינו כדבר הזה כידוע, וגם בדורות האחרונים ידוע שיש פוסקים שכמעט תמיד נוטים לקולא ויש שכמעט תמיד נוטים לחומרא, ודבר זה תלוי בתכונת הנפש ובשורשה, ובדרכי המחשבה.

ולמשל שמעתי מעד נאמן שאמר לו הגרי"ש זצ"ל כי פעמים רבות מחמיר לא משום שסובר שהדבר אסור בודאי אלא משום שהסברא להקל אינה ברורה דיה אצלו בשביל שיהיה אפשר לסמוך עליה וממילא חושש ומחמיר, ואילו הגרש"ז זצ"ל היתה מספיקה לו הסברא כדי לסמוך עליה. ורואים זאת גם בעניני העולם שאם יש סיכוי של 20% שדבר מה יכשל יש שחושבים שאין לקחת סיכון ויש שנראה להם שלא מסתבר לחשוש לזה, אף שעצם הסיכון הוא רע בעיני שניהם באותה מידה.

(בענין ב"ש וב"ה יש מאמר של הגרש"י זוין זצ"ל שביאר שבהרבה מקומות רואים שב"ש מחשיבים את הדבר כפי שהוא בכח וב"ה הולכים אחר הבפועל, כגון שליח לדבר עבירה שבכח המשלח עשה את העבירה ובפועל לא, וכן בשליחות יד שאם חשב השומר לשלוח יד הרי בכח שלח יד ובפועל לא, וכן ע"ז הדרך)

מומלץ לקרוא את שאלת השואל שוב ולהבין שאין קשר למחלוקת בית שמאי ובית הלל שהדברים נתפרשו מי מחמיר ומי מיקל ובפעמים בודדות המשנה בביצה שבת הדגישה שבית שמאי הקילו בניגוד לשיטתם. כאן בשאלת השואל הובא שמועה בשם רב אחא ורבינא ועל זה נקבע שבכל מצב האחד הוא מחמיר והשני הוא מיקל ועל זה שואל השואל יפה.

מבקש אמת
הודעות: 176
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 90 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי מבקש אמת » 07 נובמבר 2018, 00:20

השואל שאל "ואיך יתכן שתמיד רב אחא יחמיר ובכל נושא הסברא והשיקולים הם שונים וכי שייך לומר שבאמוראים שייך ענין מחמיר ומקל?"

על זה עניתי שרואים שיש הרבה פוסקים החל מב"ש וב"ה שפסקו תמיד לכיוון אחד על אף שבכל מקום הסברא והשיקולים שונים.

יהודה1
הודעות: 548
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 231 פעמים
קיבל תודה: 131 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי יהודה1 » 07 נובמבר 2018, 13:45

באמת זה צריך ביאור ושמעתי פעם שאומרים שזה משורש נשמותיהם. אמנם בחלק מהדברים (מתאים יותר לזמננו) חשבתי על מהלך שיכול להסביר את זה לשיטתם בהרבה מקומות.
והוא שיש דברים שלא נתפרש דינם ויש לנו לשאול האם הם דומים לדבר מסויים שבו הקילו או לדבר אחר שבו מחמירים. וכעת מצוי הדיקדוק של אילו היה הדין בדבר זה שונה היה צריך להיות מפורש ומכך שלא פורש מוכח שהוא שווה. המחמירים סוברים שכל זמן שלא מפורש להקל מדמים לחמור ומטעם שאם היה באמת מותר היה לחכמים לחוס על ממונם של ישראל או טרחתם ולכתוב בפירוש שמותר, והרי מסתמא העולם יחמירו כשלא יידעו את הדין. ואילו המתירים אומרים שאם הדין היה שזה אסור היה ראוי לחכמים לפרש את האיסור שהרי היצר מורה היתר להקל ויש לנו לחוש שלא ייכשלו. אם כן עיקר המחלוקת היא האם ראוי יותר לחוש על אלה שיחמירו מספק כדי שלא יפסידו או על אלה שיקילו על ידי עצת היצר.

נבשר
הודעות: 198
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

הודעהעל ידי נבשר » 09 נובמבר 2018, 01:00

ידוע בשם הגרי"ס שמחלוקת ב"ש וב"ה מחלוקת במדות, וכן זה שלעת"ל יהא הלכה כב"ש, וכמדומה שכן כתוב בתוס' חדשים בריש מס' אבות.


 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • ספק דרבנן לקולא
  על ידי אוריאל » 01 ינואר 2018, 12:40 » ב הלכה ומנהג
  13
  992
  על ידי סבא צפה בהודעה האחרונה
  09 אפריל 2018, 09:10

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים

cron

התחבר  •  הרשמה