חכם - תלמיד חכם

נושאים שונים

פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 679
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי מלמד להועיל » 13 נובמבר 2018, 00:34

מה ההבדל בין "חכם" ל"תלמידי חכמים", ולמה לפעמים כתוב ככה ולפעמים ככה


יאיר
הודעות: 1177
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי יאיר » 13 נובמבר 2018, 02:49

היכן כתוב 'חכם'? (חוץ מחכם שלום כהן)...


יצחק
הודעות: 1266
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי יצחק » 13 נובמבר 2018, 08:14

נ"ל שחכם הכוונה "סמוך" תלמיד חכמים הכוונה תלמיד לאותם הסמוכים, כי סמוך הכוונה שהוא רבי שמלמד ומורה הוראות. לשון הר"מ בפ"ד מסנהדרין ה"ב כשמבאר את ענין הסמיכה "קורין לו רבי ואומרים לו הרי את סמוך ויש לך לדון"


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי האחד בא לגור » 13 נובמבר 2018, 08:39

יצחק כתב:נ"ל שחכם הכוונה "סמוך" תלמיד חכמים הכוונה תלמיד לאותם הסמוכים, כי סמוך הכוונה שהוא רבי שמלמד ומורה הוראות. לשון הר"מ בפ"ד מסנהדרין ה"ב כשמבאר את ענין הסמיכה "קורין לו רבי ואומרים לו הרי את סמוך ויש לך לדון"
בב"מ פו. אמר שמואל לרבי לדיד חזי סיפרא דאדם הראשון, וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים יתקרי רבי לא יתקרי(ורבי שם היינו סמוך כדמפורש שם).
מפורש דחכם אינו סמוך.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי יהודה1 » 13 נובמבר 2018, 09:00

נראה לי שחכם הוא מי שמלמד אחרים ותלמיד חכמים הוא הבא ללמוד.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי יהודה1 » 13 נובמבר 2018, 09:01

ובאמת היום הנהוג לקרוא תלמיד חכם למי שראוי להקרא חכם. אלא ששמעתי (אולי בדרך דרוש) שאסור לאדם להחשיב את עצמו לחכם שכבר יודע אלא כל ימיו צריך ללמוד.


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 679
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי מלמד להועיל » 13 נובמבר 2018, 11:54

האחד בא לגור כתב:
יצחק כתב:נ"ל שחכם הכוונה "סמוך" תלמיד חכמים הכוונה תלמיד לאותם הסמוכים, כי סמוך הכוונה שהוא רבי שמלמד ומורה הוראות. לשון הר"מ בפ"ד מסנהדרין ה"ב כשמבאר את ענין הסמיכה "קורין לו רבי ואומרים לו הרי את סמוך ויש לך לדון"
בב"מ פו. אמר שמואל לרבי לדיד חזי סיפרא דאדם הראשון, וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים יתקרי רבי לא יתקרי(ורבי שם היינו סמוך כדמפורש שם).
מפורש דחכם אינו סמוך.
אז אם כן חוזרת השאלה מה ההבדל בין חכם לתלמיד חכם


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 13 נובמבר 2018, 13:57

תמיד חשבתי שאין באמת הבדל בין "חכם" ל"תלמיד חכם", ותמיד אמר האומר לפי ריהטא דלישניה, ואטו בכל מקום נוכל לדייק למה אמרו בו חכם או תלמיד חכם.
אמנם ראיתי בשו"ע יו"ד סי' רמד סט"ז, שכתב השו"ע "בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכים להם מפסיעים על ראשי העם" וכו', ולביאור הראשון של הש"ך שם הכוונה בני חכמים או בני תלמידי חכמים, הרי להדיא לפ"ז שהם שני מושגים שונים, חכם ותלמיד חכם.
ולכאו' ההסבר בזה הוא שחכם הוא המלמד תורה ותלמיד חכם הוא תלמידו, אך יותר נדמה לי שחכם הוא מושג של שלימות שרק גברא רבא מאד זוכה לזה, ואילו תלמיד חכם מכונה כל מי שהוא ת"ח אבל לא הגיע לשלימות אם בלימוד או לחילופין מצד הנהגתו [ואה"נ יל"ע בכל מקום אם בדוקא].

[וראה ברמב"ם הל' דעות פ"א ה"ד שהאריך בענין הדעות שצריך שבכל הדעות והמידות יתפוס אדם את הקו האמצעי, וכתב ע"ז "כל אדם שדעותיו דעות בינונית ממוצעות נקרא חכם", והוא שדברנו שחלק מ"חכמתו" של ה"חכם" הוא מידותיו ודעותיו, כי האדם השלם בשם "חכם" יכונה. ובעיקר דברי הרמב"ם שם אם ראוי לאדם לתפוס הדרך הממוצעת או להיות חסיד שהוא דרגה גבוהה יותר ולנקוט עד הקצה האחרון, עיין מה שכתב בזה בס' תולדות אדם].


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 14 נובמבר 2018, 13:34

שוב הראני אחד מידידי, מקור נוסף לזה בתי"ט פ"א דתענית מ"ד, שתמה על מה שפירש הרע"ב שם "יחידים מתחילין להתענות", וכתב דהול"ל חכמים ולא תלמידי חכמים, ע"ש. מבואר שחכמים ותלמידי חכמים הם שני דברים.
וע"ש בדבריו דנראה [אולם דוק ממה שכתבו התוס' והובא שם] מדבריו דתלמיד חכם הוא כל ששואלין אותו בכל מקום אפילו במסכת כלה ויודע, וא"כ נשמע מזה שת"ח הוא יודע כל התורה, ועל כן נראה כמש"כ ש"חכם" הוא זה שהגיע לשלמות האדם, הן בלימודו והן בהנהגתו [אבל אה"נ אפשר שחכם הוא המלמד תורה לאחרים וכמו שכתבו].

ועלה בדעתי לעשות פרוייקט, שיבדוק בכל מקום שנאמר בו או "חכם" או "תלמיד חכם" אם הוא בדוקא, ואם יש בו טעם למה כך ולא כך, ועוד חזון למועד.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי יהודה1 » 14 נובמבר 2018, 13:46

יש לעיין בגמרא ברכות כח. "אר"ג הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לר' יהושע כי מטא לביתיה חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן א"ל מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה א"ל אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של ת"ח גבמה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים" משמע שרבי יהושע (שהיה צד לעשותו נשיא) נחשב כ"תלמיד חכם" ולא "חכם" ואולי זו מידת ענווה וכעין מה שהזכרתי שראוי לאדם תמיד להחשיב עצמו כתלמיד. וגם ר"ג קרא לר"י תלמידי שקיבלת את דברי בר"ה כה.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 14 נובמבר 2018, 14:34

שו"ע יו"ד סי' רמה: מצוה על חכם מישראל ללמד לתלמידים וכו'.
להביאור דחכם הוא המלמד תורה לאחרים, ות"ח הוא שיש לו רב, מדוקדק הלשון "חכם" שהוא הוא המלמד תורה לתלמידים.
להביאור דחכם הוא זה שהגיע לדרגה גבוהה של שלימות קומת האדם, א"ש בהתאם למה שאמרו אם דומה הרב למלאך ה' בקש תורה מפיהו [וע"ש בגר"א].


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 02 דצמבר 2018, 17:28

אוריאל כתב:תמיד חשבתי שאין באמת הבדל בין "חכם" ל"תלמיד חכם", ותמיד אמר האומר לפי ריהטא דלישניה, ואטו בכל מקום נוכל לדייק למה אמרו בו חכם או תלמיד חכם.
אמנם ראיתי בשו"ע יו"ד סי' רמד סט"ז, שכתב השו"ע "בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכים להם מפסיעים על ראשי העם" וכו', ולביאור הראשון של הש"ך שם הכוונה בני חכמים או בני תלמידי חכמים, הרי להדיא לפ"ז שהם שני מושגים שונים, חכם ותלמיד חכם.
ולכאו' ההסבר בזה הוא שחכם הוא המלמד תורה ותלמיד חכם הוא תלמידו, אך יותר נדמה לי שחכם הוא מושג של שלימות שרק גברא רבא מאד זוכה לזה, ואילו תלמיד חכם מכונה כל מי שהוא ת"ח אבל לא הגיע לשלימות אם בלימוד או לחילופין מצד הנהגתו [ואה"נ יל"ע בכל מקום אם בדוקא].
כהיום ראיתי שבשו"ע סי' רמ"ו סט"ו הוא בהדיא "חכם ותלמיד חכם נזקקין לחכם", הרי דיש חילוק בין הדברים [ולשון הרמב"ם בפ"ד מהל' ת"ת "חכם ותלמיד נזקקין לחכם"].
דרך אגב, בסעיף הנ"ל כותב הרמ"א "ממזר ת"ח קודם לכהן עם הארץ", ולכאו' צריך ביאור למה לא כתב "לכהן גדול עם הארץ" כלשון הגמרא סוף הוריות וכל' הרמב"ם פ"ג מהל' ת"ת ה"ב, ובפשטות צ"ל דהרמ"א להלכה מיירי דיש להקדים ממזר ת"ח לכהן, ובזמנינו ליכא כהן גדול.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 18 דצמבר 2018, 14:28

מצאתי להגאון רבי שלמה איגר ביו"ד תחילת סימן רמב

"אין חילוק בין ת"ח לשם חכם דחכמים גדולים מיקרו בשם ת"ח מיקרו ואינו יוצא מגדר חכם אלא שם תלמיד לחוד".

מסקנת הדברים לכאורה, ש"תלמיד חכם" יכול להתפרש גם כחכם, וגם כתלמיד. ובכל מקום צריך לבדוק מה היתה כוונת המחבר.

הגר"ש איגר מציין לתשובת מהר"ש הלוי, וצירפתי אותה כאן.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


זוזו
הודעות: 261
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי זוזו » 18 דצמבר 2018, 20:05

אגב מעניין לעניין למה לפעמים כתוב עכו"ם ולפעמים נכרי אף שתמיד הכוונה בעצם לאינו יהודי


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 11 אוגוסט 2019, 17:48

יש להוסיף עוד לענין זה, מה שראיתי היום בבית יוסף יו"ד סי' ש"מ שהביא מהירושלמי, כשם שקורעין על החכמים כך קורעין על התלמידי חכמים [ובירו' הגי' כך קורעין על תלמידיהן], ועיין שם שתלמיד חכם הוא זה ששואלין אותו בכל מקום ויודע, וע"כ צ"ל דחכם הוא הרב המלמד, כמו שכתב @יהודה1,אבל אולי כן יש ליישבו גם עם מה שכתבתי לעיל.


ייעוץ תורני
הודעות: 318
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 11 אוגוסט 2019, 20:33

זוזו כתב:
18 דצמבר 2018, 20:05
אגב מעניין לעניין למה לפעמים כתוב עכו"ם ולפעמים נכרי אף שתמיד הכוונה בעצם לאינו יהודי
בד"כ צנזורה.

פעמים בודדות זה בדוקא, בהקשר של עבודה זרה.


עניין
הודעות: 184
הצטרף: 07 מאי 2019, 00:02
נתן תודה: 56 פעמים
קיבל תודה: 65 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי עניין » 15 אוגוסט 2019, 02:39

גמ' ברכות כז: 'חכם דאי מקשי ליה מפרק ליה'.


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 559 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי נבשר » 15 אוגוסט 2019, 03:25

אוריאל כתב:
11 אוגוסט 2019, 17:48
וע"כ צ"ל דחכם הוא הרב המלמד
עוד יש בברכות לה': גבי מי שלא יודע לברך "ילך אצל חכם וילמדנו מעיקרא", הלימוד חלק ובחינת הלימוד שייך לחכם.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חכם - תלמיד חכם

שליחה על ידי אוריאל » 15 אוגוסט 2019, 21:42

נבשר כתב:
15 אוגוסט 2019, 03:25
אוריאל כתב:
11 אוגוסט 2019, 17:48
וע"כ צ"ל דחכם הוא הרב המלמד
עוד יש בברכות לה': גבי מי שלא יודע לברך "ילך אצל חכם וילמדנו מעיקרא", הלימוד חלק ובחינת הלימוד שייך לחכם.

אולם יש לבאר גמרא זו גם כדרך שפירשתי ש"חכם" הנו מי שתיקן ויישר מדותיו בפלס וזיכך עצמו להיות במדרגה העליונה, לפי שאמרו בב"'ק דף ל. דהאי מאן דבעי למהוי חסיד לקיין מילי דברכות, וא"כ לכן צריך הוא ללכת אצל "חכם", היינו חסיד, שהשתלם במעלות החכמה ובודאי במילי דברכות.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אליעזר ג | 4 אורחים