הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

נושאים שונים

פותח הנושא
יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

שליחה על ידי יהושע » 06 דצמבר 2018, 17:15

דרומאי כתב:
יהושע כתב:
דרומאי כתב:בעיקר הנושא נראה דקושיא מעיקרא ליתא, דאטו פלג המנחה מפורש בגמרא לענין חנוכה, אלא בעינן שלא יקדים יותר מדאי, וכיון שלדידן עכ''פ חוששים לשיטת הגאונים ואין עושין מלאכה מהשקיעה הראשונה על כרחך הדלקה קודם השקיעה לא הוי הקדמה יותר מדאי.
א. מפורש בראשונים שאין להקדים לפני פלג המנחה, ב. שעה וחצי לפני הלילה זה הקדמה יותר מדאי גם אם יש סיבה שאי אפשר להדליק אחרי זה.
א. הראשונים כתבו כן לפי דעתם שיכול להדליק אחר פלג המנחה, אולם לדידן יש לומר כיון שלא שייך לאחר מן השקיעה ע''כ לא הוי הקדמה.
ב. כבר הובא לעיל דברי הלבוש שכתב דב' שעות קודם הלילה לא הוי הקדמה.
אם הראשונים כותבים שלפני פלג המנחה זה מידי מוקדם, אין להמציא סברות כריסיות שבגלל שמחמירים לקבל שבת מוקדם יהיה מותר להדליק מוקדם.
הלבוש הוא לגבי נרות שבת או לגבי נרות חנוכה? כי בנרות שבת העיקר שיהא ניכר שהוא לכבוד שבת, אבל לגבי נר חנוכה לא מצינו מי שיאמר סברא זאת, רק יש אומרים שצריך להדליק דוקא בשקיעת החמה, ויש אומרים מפלג המנחה.
וגם הלבוש לשיטתו פלג המנחה הוא שעתיים וחצי לפני הצאת הכוכבים, ושעתיים ורבע לפני כניסת השבת.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1340
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 366 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

שליחה על ידי דרומאי » 06 דצמבר 2018, 17:45

יהושע כתב:
דרומאי כתב:
יהושע כתב: א. מפורש בראשונים שאין להקדים לפני פלג המנחה, ב. שעה וחצי לפני הלילה זה הקדמה יותר מדאי גם אם יש סיבה שאי אפשר להדליק אחרי זה.
א. הראשונים כתבו כן לפי דעתם שיכול להדליק אחר פלג המנחה, אולם לדידן יש לומר כיון שלא שייך לאחר מן השקיעה ע''כ לא הוי הקדמה.
ב. כבר הובא לעיל דברי הלבוש שכתב דב' שעות קודם הלילה לא הוי הקדמה.
אם הראשונים כותבים שלפני פלג המנחה זה מידי מוקדם, אין להמציא סברות כריסיות שבגלל שמחמירים לקבל שבת מוקדם יהיה מותר להדליק מוקדם.
הלבוש הוא לגבי נרות שבת או לגבי נרות חנוכה? כי בנרות שבת העיקר שיהא ניכר שהוא לכבוד שבת, אבל לגבי נר חנוכה לא מצינו מי שיאמר סברא זאת, רק יש אומרים שצריך להדליק דוקא בשקיעת החמה, ויש אומרים מפלג המנחה.
וגם הלבוש לשיטתו פלג המנחה הוא שעתיים וחצי לפני הצאת הכוכבים, ושעתיים ורבע לפני כניסת השבת.
מהלבוש יש להוכיח שלמרות שסובר שפלג המנחה הוא תלוי בשקיעה הראשונה, עכ''ז מחמיר שלא ידליקו נרות שבת יותר משעתיים קודם הלילה, וש''מ דאינו תלוי כלל בפלג המנחה, וה''ה לקולא יש לומר כן.
מש''כ דבנר חנוכה י''א משקיעת החמה וי''א מפלג המנחה, זהו דוקא לענין נר חנוכה בחול, אבל בע''ש לכו''ע יכול להדליק קודם הזמן, דבלא''ה לא משכחת לה, ובזה ודאי יש לדמותו לנר שבת לענין הזמן.
מה שחילקת בין נרות שבת לנר חנוכה ודאי י''ל כן, אך אינו מוכרח, ולעולם יש לדמותם אהדדי ולומר דגם בנר חנוכה תלוי בהיכר שהוא לצורך הלילה.


פותח הנושא
יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

שליחה על ידי יהושע » 06 דצמבר 2018, 18:50

דרומאי כתב:
יהושע כתב:
דרומאי כתב: א. הראשונים כתבו כן לפי דעתם שיכול להדליק אחר פלג המנחה, אולם לדידן יש לומר כיון שלא שייך לאחר מן השקיעה ע''כ לא הוי הקדמה.
ב. כבר הובא לעיל דברי הלבוש שכתב דב' שעות קודם הלילה לא הוי הקדמה.
אם הראשונים כותבים שלפני פלג המנחה זה מידי מוקדם, אין להמציא סברות כריסיות שבגלל שמחמירים לקבל שבת מוקדם יהיה מותר להדליק מוקדם.
הלבוש הוא לגבי נרות שבת או לגבי נרות חנוכה? כי בנרות שבת העיקר שיהא ניכר שהוא לכבוד שבת, אבל לגבי נר חנוכה לא מצינו מי שיאמר סברא זאת, רק יש אומרים שצריך להדליק דוקא בשקיעת החמה, ויש אומרים מפלג המנחה.
וגם הלבוש לשיטתו פלג המנחה הוא שעתיים וחצי לפני הצאת הכוכבים, ושעתיים ורבע לפני כניסת השבת.
מהלבוש יש להוכיח שלמרות שסובר שפלג המנחה הוא תלוי בשקיעה הראשונה, עכ''ז מחמיר שלא ידליקו נרות שבת יותר משעתיים קודם הלילה, וש''מ דאינו תלוי כלל בפלג המנחה, וה''ה לקולא יש לומר כן.
מש''כ דבנר חנוכה י''א משקיעת החמה וי''א מפלג המנחה, זהו דוקא לענין נר חנוכה בחול, אבל בע''ש לכו''ע יכול להדליק קודם הזמן, דבלא''ה לא משכחת לה, ובזה ודאי יש לדמותו לנר שבת לענין הזמן.
מה שחילקת בין נרות שבת לנר חנוכה ודאי י''ל כן, אך אינו מוכרח, ולעולם יש לדמותם אהדדי ולומר דגם בנר חנוכה תלוי בהיכר שהוא לצורך הלילה.
יש מחלוקת בנרות שבת אם אפשר להדליק שעתיים לפני השבת או מפלג המנחה, הלבוש סובר כשיטה שהיא שעתיים לפני הלילה, בנר חנוכה לא מצינו שיטה כזאת, ואין להמציא דינים מעצמינו.
הר"ן כתב שדעת הבה"ג שגם בשבת צריך להדליק בשקיעה.


איש מבית לוי
הודעות: 21
הצטרף: 27 אוקטובר 2018, 22:13
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

שליחה על ידי איש מבית לוי » 07 דצמבר 2018, 12:23

יהושע כתב:
איש מבית לוי כתב:
יהושע כתב:הנוהגים להתפלל מנחה ולאכול סעודה שלישית הרבה אחר השקיעה שנוקטים לעיקר שיטת ר״ת, על מה סומכים להדליק נר חנוכה בברכה בערב שבת קודם שעה ורבע זמניות ושוות לפני צאת הכוכבים לר״ת, ואם אי אפשר להדליק אחר השקיעה שידליקו בלי ברכה, ובא״י יוצא פלג המנחה לר״ת כחמש שבע דקות לפני השקיעה, אבל בחו״ל זה יוצא אחר השקיעה.
כמדומה שמעתי פעם נוסח ליישב ,את אלו הנוהגים שאף שנוהגים ר"ת רק לחומרא, מ"מ במוצ"ש של חנוכה מחכים לר"ת למרות שכאן הוא לקולא , והאמת שהוא קשה לכו"ע שמעיקר הדין סגי בשיעור 13.5או 18 דקות ),ושמעתי ליישב שכיון שבהדלקה של שבת אין מדליקים בלאו הכי בזמן החיוב ,אז מראש קבעו חז"ל שהזמן יקבע כפי הזמן שיצא מחשש חילול שבת (והוא חידוש גדול ),וא"כ אולי אפשר לומר גם בעניננו, כיון שס"ס חוששים לדעת הגאונים שהרי לא עושים מלאכה אחרי שקיעה, א"כ עיקר זמנו משיצא חשש מליבו ,ואף שבפועל הוא קודם פלג המנחה לר"ת ,והרי ע"כ לענין שקיעה שינו חז"ל הזמן אז א"כ אולי גם לגבי ספק.
הסברא עד שיצא הספק מליבו הוא רק במוצאי שבת ולא בערב שבת.
לא הבנתי כלום.
אנחנו לא מדברים על הדין לחכות כללית באיסור מלאכה במוצ"ש, אלא על דין חדש בעיקר קביעת זמן הדלקת נרות חנוכה, שחז"ל לא קבעו את הזמן עד שיצא החשש של חילול שבת מליבו.
מה ההבדל בזה בין ערב שבת למוצ"ש ?


פותח הנושא
יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

שליחה על ידי יהושע » 07 דצמבר 2018, 13:25

איש מבית לוי כתב:
יהושע כתב:
איש מבית לוי כתב: כמדומה שמעתי פעם נוסח ליישב ,את אלו הנוהגים שאף שנוהגים ר"ת רק לחומרא, מ"מ במוצ"ש של חנוכה מחכים לר"ת למרות שכאן הוא לקולא , והאמת שהוא קשה לכו"ע שמעיקר הדין סגי בשיעור 13.5או 18 דקות ),ושמעתי ליישב שכיון שבהדלקה של שבת אין מדליקים בלאו הכי בזמן החיוב ,אז מראש קבעו חז"ל שהזמן יקבע כפי הזמן שיצא מחשש חילול שבת (והוא חידוש גדול ),וא"כ אולי אפשר לומר גם בעניננו, כיון שס"ס חוששים לדעת הגאונים שהרי לא עושים מלאכה אחרי שקיעה, א"כ עיקר זמנו משיצא חשש מליבו ,ואף שבפועל הוא קודם פלג המנחה לר"ת ,והרי ע"כ לענין שקיעה שינו חז"ל הזמן אז א"כ אולי גם לגבי ספק.
הסברא עד שיצא הספק מליבו הוא רק במוצאי שבת ולא בערב שבת.
לא הבנתי כלום.
אנחנו לא מדברים על הדין לחכות כללית באיסור מלאכה במוצ"ש, אלא על דין חדש בעיקר קביעת זמן הדלקת נרות חנוכה, שחז"ל לא קבעו את הזמן עד שיצא החשש של חילול שבת מליבו.
מה ההבדל בזה בין ערב שבת למוצ"ש ?
כיון ששיש שתי שיטות בעניין זמן ההדלקה, שיטת הבה״ג שצריך להדליק דוקא בשקיעה ולא יותר מוקדם גם בערב שבת כמו שכתב הר״ן, ושיטת הר״ן ועוד שאפשר להדליק מפלג המנחה וראייתם מערב שבת שאי אפשר להדליק מקודם, אבל גם לשיטתם לא יותר מוקדם מפלג המנחה כמ שכתב הר״ן וכל האחרונים, עכשיו לגבי מוצ״ש חידש הרב מבריסק שכיון שאסור לעשות מלאכה עד שיצא הספק מליבו לא יתכן שתקנו חז״ל זמן ההדלקה מיד בצאת הכוכבים, בע״כ שזמנו כל הלילה, אבל בערב שבת הרי דעת הבה״ג כתב הר״ן שגם בערב שבת צריך להדליק בשקיעה, ולדעת הר״ן אפשר להדליק מפלג המנחה גם בכל יום, אז למי מהראשונים אפשר להדליק לפני פלג המנחה?


איש מבית לוי
הודעות: 21
הצטרף: 27 אוקטובר 2018, 22:13
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

שליחה על ידי איש מבית לוי » 07 דצמבר 2018, 14:26

יהושע כתב:
איש מבית לוי כתב:
יהושע כתב: הסברא עד שיצא הספק מליבו הוא רק במוצאי שבת ולא בערב שבת.
לא הבנתי כלום.
אנחנו לא מדברים על הדין לחכות כללית באיסור מלאכה במוצ"ש, אלא על דין חדש בעיקר קביעת זמן הדלקת נרות חנוכה, שחז"ל לא קבעו את הזמן עד שיצא החשש של חילול שבת מליבו.
מה ההבדל בזה בין ערב שבת למוצ"ש ?
כיון ששיש שתי שיטות בעניין זמן ההדלקה, שיטת הבה״ג שצריך להדליק דוקא בשקיעה ולא יותר מוקדם גם בערב שבת כמו שכתב הר״ן, ושיטת הר״ן ועוד שאפשר להדליק מפלג המנחה וראייתם מערב שבת שאי אפשר להדליק מקודם, אבל גם לשיטתם לא יותר מוקדם מפלג המנחה כמ שכתב הר״ן וכל האחרונים, עכשיו לגבי מוצ״ש חידש הרב מבריסק שכיון שאסור לעשות מלאכה עד שיצא הספק מליבו לא יתכן שתקנו חז״ל זמן ההדלקה מיד בצאת הכוכבים, בע״כ שזמנו כל הלילה, אבל בערב שבת הרי דעת הבה״ג כתב הר״ן שגם בערב שבת צריך להדליק בשקיעה, ולדעת הר״ן אפשר להדליק מפלג המנחה גם בכל יום, אז למי מהראשונים אפשר להדליק לפני פלג המנחה?
אתה צודק במאת האחוזים כלפי דעת הרב מבריסק ,שהוא מדבר שלפי אותה שיטה בעצמה יש בעיה , וכבר הערתי על כך בהודעתי להרב דרומאי .

אבל אני באתי לחדש, שכיון שהגברא חושש בפועל שכבר נכנס שבת ,אף שהוא מחמת שיטה אחרת מ"מ חז"ל קבעו שהזמן לא מגיע עד שיצא חשש מליבו, למרות שלפי שיטה זו גופא עוד לא הגיע הזמן עיין היטב בדברי,ודברי הר"ן שהוא מפלג , הוא לשיטתו שידוע היטב מתי הפלג.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים