דף 1 מתוך 1

לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 09:15
על ידי זוזו
טענתי למישהו שאמנם הפוס' כ' שרק עד עב' דקות שרי לברך אחר אכילתו אך לכאו' לא ברור 100 אחוז שאח"כ התעכל כי יש צעיר ויש זקן יש הממהר לעכל מזונו ויש הפוך ולכן ראוי לאכול כזית ולברך. וטען לי שאינו כן וכל מידותן של חכמים כך היא ואין עניין לעשות כן כי קבעו שיעור זה ותו לא מידי

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 11:06
על ידי יהודי
נחלקו האחרונים באוכל אכילה מועטת אם יכול לסמוך על שיעור ד' מילין, והמ"ב היקל בזה, ולא מבעיא לדעת האחרונים הסוברים שאין יכול לברך בשיעור זה כיון שכבר נתעכל, אלא אף לדעת האחרונים שכתבו שיכול לברך עד שיעור זה, הרי ביארו דבריהם שעד זמן זה ודאי לא נתעכל, כך שלכאו' לדברי הכל מבואר לא כאותו מישהו שליט"א.

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 11:49
על ידי יאיר
אם עדיין שבע מאותה אכילה יכול לברך גם אחר 72 ד'

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 13:30
על ידי מכל מלמדי השכלתי
יאיר כתב:אם עדיין שבע מאותה אכילה יכול לברך גם אחר 72 ד'
מפורש כך בפוסקים.

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 13:46
על ידי במבי
ומעניים אם מסופק ברמת שביעתו לאחר 72 דקות, אם מהני שישיר את הניגון "צור משלו אכלנו" בכוונה לצאת ידי ברכת המזון, ואם שבע יהא כשבח בעלמא.

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 17:48
על ידי יאיר
כתב לי ת"ח בענין אחר, שכיון שבין השמשות הוא ספק, בדרבנן אפשר להקל בדיעבד ואולי ע"כ מסתמכים (וכמו שהבאנו לעיל).

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 21:46
על ידי דרומאי
יאיר כתב:כתב לי ת"ח בענין אחר, שכיון שבין השמשות הוא ספק, בדרבנן אפשר להקל בדיעבד ואולי ע"כ מסתמכים (וכמו שהבאנו לעיל).
ל''ז להבין מה שייכות בין השמשות לכאן.

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 13 ינואר 2019, 22:25
על ידי יאיר
צודק מאוד...התבלבלתי עם אשכול אחר מאוצה"ח...

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 14:36
על ידי מעתיק
ואמאי אין חוששין לדעות ששיעור מיל הוא יותר מח"י רגעים עכ"פ בדאורייתא?