זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

נושאים שונים

פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 06 ספטמבר 2019, 09:54

קריאה בשם הפרטי

המדרש כותב - עד מה כבודי לכלימה, שדוד המלך אמר, עד מתי אתם מכלימים אותי ואת כבודי וקוראים אותי בן ישי, גם לכולכם יתן בן ישי (ש"א כב-ז) כי בוחר אתה בבן ישי (שם כא) כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה (שם לא) ולית לי שם? מסברי המהר"י כהן - וכי אין לי שם בעצמי שתקרא אותו בשמי? (מדרש שוחר טוב תהילים ב')

------ אדם מעדיף שיקראו לו בשם הפרטי (עפ"ר) וכן רואים שהמרגלים חזרו לארץ התחיל כלב לומר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, וכולם השתתקו כי חשבו שיספר בגנותו (סוטה לה.) וגם שם הייתה מקודה נוספת שהרי עמרם היה חותן כלב וא"כ יותר משמע פניה בתורה זו שיספר גנותו.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 07 ספטמבר 2019, 21:35

אמר ר"י - עם ישראל כשנכנסו לארץ כתבו את התורה על אבנים וסדו אותם בביד, אמר לו ר"ש לדבריך היאך למדו אומות של אותו הזמן את התורה? א"ל בינה יתירה נתן בהם הקב"ה ושילחו נוטירין שלהם וקילפו את הסיד והשיאוה (העתיקוה) (סוטה לה:)

----- פעולה פשוטה של שליחת סופרים קילוף סיד והעתקת התורה מוגדרת בינה יתירה ! (ועוד תוס' מגדיר זאת מעשה ניסים !!!)
אלא כשהאדם שקוע בשגרתו קשה לו לצאת ממנה. וכאן א"ל שלא כ"כ שקועים בשגרה שהרי הרבה ניסים נעשו להם באותו היום שכל מלכי מזרח ומערב ראו אותו ואולי שליחת השליחים לעומק האוייב היא הבינה יתירה והמעשה ניסים.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 08 ספטמבר 2019, 21:06

אהבת התינוקות

למנצח על מות לבן - זה שאמר הכתוב את הכל עשה יפה בעיתו (קהלת ג-יא) ר' ברכיה בשם ר' יונתן אומר תהי קורא גם את העולם נתן בליבם (שם) אלא גם אהבת עוללים נתן בלבם של אבותם. 
משל למלך שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן, הגדול מכובד והקטן מטונף, אעפ"כ היה אוהב את הקטן יותר מן הגדול (מדרש שוח"ט תהילים ט')


------- זהו טבע העולם שאוהבים את התינוקות, וכבר כותב ע"ז בעל חובת הלבבות שלכן הטבע שאוהבים מיניאטורה.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 09 ספטמבר 2019, 14:52

להתנהג כשוטה בעת משחק עם הילדים

: "מעשה באחד שעשה דייתיקי (צוואה), ואמר 'לא יהא בני יורש אותי עד שיֵעָשה שוטה'! הלכו ר' יוסי בר' יהודה ורבי לשאול המעשה לר' יהושע בן קרחה. והציצו מבחוץ, וראו אותו מרקע על ידיו ועל רגליו וגמי נתון לתוך פיו, והוא נמשך אחר בנו, כיון שראו אותו, הטמינו את עצמן. נכנסו אצלו, שאלו אותו המעשה , והתחיל משחק. אמר להם: חייכם, שמעשה הזה ששאלתם עכשיו הגיעני. אמרו לו: מכאן שאדם רואה בנים כאלו הוא משתטה". (מדרש שוחר טוב תהלים צב-יג)

---- רואים שאפי' האדם המכובד ביותר אם יראה תינוק יעשה לו "'קוצ'י מוצ'י"... (וזהו בגדר הנהגות רגילה ונורמה בריאה !)


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 10 ספטמבר 2019, 09:10

מעשה אחד, מספר סיבות

הנותן לחמותו, מעשר את שהוא נותן לה, ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שהיא חשודה לחלוף את המתקלקל, אמר רבי יהודה, רוצה היא בתקנת ביתה ובושה מחתנה. (דמאי פ"ג מ"ו)

---- ומסתמא שהיא גם בושה קצת מביתה ורוצה בתקנת חתנה (הזהר מאשתך מחתנה הראשון) , אך יותר דומיננטי אצל ביתה תקנתה, ואצל חתנה הבושה.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 10 ספטמבר 2019, 09:27

התנהלות בדברים חדשים

הגמ' בפסחים כותבת הוי זהיר באשתך מחתנה הראשון רב חסדא אמר משום ערוה רב כהנא אמר משום ממון, הא והא איתנהו. (דף קיג.) וכותב הרשב"ם בב"ב צח: דה"ה לכל החתנים אלא שמן הראשון צריך להזהר יותר

------ ומסתמא משום שתמיד שיש שינוי חדש ולא מוכר בחיים עוד לא ברור לאדם צורת ההתנהלות והגבולות ועלול לשגות, ונכון בכל מצב חדש ואף בטיול או בנסיון חדש שעומד מולו שאינו רגיל לו.


ספר וסופר
הודעות: 46
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי ספר וסופר » 10 ספטמבר 2019, 11:53

עוד על ענייני משפחה -

משנה עירובין פו.
רבי שמעון אומר אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיע מלבו 
גמרא: אמר רב הלכה כרבי שמעון ודוקא בתו אבל בנו לא דאמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק.
רש"י - ודוקא בתו - דעביד איניש דדייר אצל חתנו, אבל בנו - אין אדם מסיח דעתו מביתו לדור אצל כלתו, שמא תתקוטט ויצא. כלבא - זכר, כגון חתנו. גורייתא - נקבה, כגון כלתו.

וכמה לימודים חשובים יש בשורות קצרות אלו.

ועוד - יבמות קיז.
מתני' הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח 
גמ' איבעיא להו בת חמיה מהו טעמא דבת חמותה משום דאיכא אימא דסניא לה היא נמי סניא לה והכא ליכא אימא דסניא לה או דלמא טעמא דבת חמותה דאמרה קאכלה לגירסנא דאימא הכא נמי קאמרה אכלה לגירסנא דבי נשאי ... אלא כלה מ"ט סניא לחמותה דמגלה לבנה כל דעבדה אשת אב נמי סניא לבת הבעל דמגלה לאביה כל דעבדה ורבנן כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ורבי יהודה ההיא בדברי תורה.
ועיין רש"י שם - וטעמא דכולהו מפני ששונאות אותה ומתכוונות לקלקלה חמותה שונאתה שאומרת בלבה זו תאכל כל יגיעי ועמלי וכן בת חמותה אומרת זו תירש כל עמל אבי ואמי ואני אדחה ויבמתה יראה שמא סופה להיות צרתה ובת בעלה זו באה במקום אמי אוכלת כל עמלה 
בדברי תורה כתיב - לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה לבך עומד לך להעמיד גירסא אם יגעת בה תמצא אם לא יגעת לא תמצא. ל"א - אם רבו מסביר לו פנים הוא מחכים ואם לאו אינו מחכים מרבו.
עיי"ש עוד כל הסוגיא עסוקה בזה.


ועוד - כתובות עא.
המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהוא עמה בעיר חודש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובזמן שהוא בעיר אחרת רגל אחד יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה.
כשהן בעיר אחרת - דרך בתם ללכת אצלם ברגלים.

אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמר רבי יוחנן ככלה שנמצאת שלמה בבית חמיה ורדופה לילך ולהגיד שבחה בבית אביה.

והיה ביום ההוא נאום ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה.
רש"י - אישי - לשון אישות ונישואין. ככלה בבית חמיה - שכבר ניסת וגס לבה בבעלה ואינה בושה הימנו.

 


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 12 ספטמבר 2019, 15:29

לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות

הגמ' אומרת תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו להן ב"ש לב"ה הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה וחסודה והתורה אמרה (שמות כג, ז) מדבר שקר תרחק אמרו להם ב"ה לב"ש לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות (כתובות יז.)

------- וכמובן אין הפירוש שעל כלה שפניה כיריעות (ע"ע מרים) יאמרו שהיא יפהפייה, וכותב רש"י חסודה - חוט של חסד משוך עליה, וכמו שעל אסתר נאמר שאף שהייתה ירקרוקת היה חוט של חסד משוך עליה, כך גם על הכלה אף שאינה נאה אומרים שהיא נאה ויש לה חן שהרי דבר זה ייתכן אף בשאינם נאים שהחן משווה להם נוי.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 14 ספטמבר 2019, 23:44

סיפוק

חזקיה כיתת נחש הנחושת ושואלת הגמ' אפשר באו אסא ויהושפט ולא ביערום? והלא כל ע"ז שבעולם באו אסא ויהושפט וביערום, אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו (חולין ז.)
ומסביר רש"י כשיבואו בנינו אחרינו, אם לא ימצאו מה לתקן במה יגדל שמם?

----- רואים את החשיבות שאדם צריך להרגיש סיפוק שעשה משהו
(ואכן צ"ב האם העיקר הוא הגדלות היא בעיני עצמו או בעיני העם, שהרי אצל אברהם ב"אגדלה שמך" דורשים על האות ה')

ור' חיים זייצ'יק מביא מכאן שבשר ודם עליו ללמוד מהקב"ה שמוותר על כבודו ולהניח מקום לחבריו שיתגדל שמם (בספר "ואני תפילה" ח"א עמוד תקל' ע"פ המהרש"א שאסא ויהושפט לא עשו זאת בכוונה)

 


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 15 ספטמבר 2019, 19:13

המנעות מהוצאת אנרגיה לשוא

בהוצאת סמני צביעה מוכנים מתחייבים בשבת בשיעור מינימלי של צביעת דוגמא אך בסמנים שאינם מוכנים בשיעור רב יותר של צביעת בגד קטן לפי שאין אדם טורח לשרות סמנים לצבוע בהן דוגמא לעירא (שבת עט.)

------ וכמו שאין דרך נשים לאפות בתנור פרוסת עוגה אחת בלבד.
ועם תכנון נכון ניתן להפיק את המיטב, ולא לבזבז אנרגיה מיותרת על תוצר מועט.
(והכל בהתאם לסיטואציה הקיימת כמובן)


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 17 ספטמבר 2019, 08:53

התכבד והיה מכובד

ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה ... אמר מר ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה היכי דמי אי ברשות הרבים, ל"ל מראה? ואי ברשות היחיד, כי רואה מאי הוי?  לעולם ברה"י וכיון דאיכא מראה מתחזי כאדם חשוב. (עז כט.)

כותב רש"י במראה - לראות אם מסתפר יפה באומנות וסבר העובד כוכבים כיון דקפיד אהכי חשוב הוא ומתיירא להורגו:

---- התנהג בחשיבות ותהיה חשוב !


וראיה נוספת לזה מהגמ' בשבת המוצא קשר מוכסין, על שלא הראהו למוכר חייב, משהראהו למוכס פטור, ר"י אומר אף משהראהו למוכס חייב מפני שצריך לו (שבת עח:) ורש"י שם מסביר את ר"י שמראה למוכס שני לא לפוטרו מן המכס אלא להראות לו שהוא נאמן וחשוב ואינו מבריח עצמו מן המכס כדי שלא יעליל עליו לאחר זמן.

--- ורואים שאדם נמנע מנזק עתידי וע"י שנותן לעצמו ארשת של חשיבות ושמירת חק מסתבר שלא יבואו לחשדו בעתיד, שהרי אדם בעל חשיבות לא עושה משחקים של גניבת מכס מזולזלים.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 18 ספטמבר 2019, 00:29

אמירת בוקר טוב \ הפנמת ההערה

בשעה שעלה משה למקום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות אמר לו [ה'] משה אין שלום בעירך? אמר לפניו כלום יש עבד  נותן שלום לרבו? א"ל היה לך לעזרני, מיד א"ל ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת (שבת פט.)כותב רש"י: מיד - בעליה אחרת אמר לו יגדל נא כח ה'.

----- 

א. רואים שיש להקפיד על נתינת שלום בין אדם לחבירו.
ב. אפשר ללמוד מכאן שגם שא"א להתנהג בצורה המקובלת צריך לבדוק האם ניתן להחליפה בצורה אחרת של התנהגות.
ג. רש"י במקום מסביר שה"מיד" לא היה 'מיד' אלא בעליה אחרת, ומסתמא מכיוון שאם היה אומר במקום לה' אמירה המסייעת היה הדבר מעשה קוף בעלמא, ורק אם מגיעה הזדמנות נוספת להוכיח את הנלמד והאדם נוהג כהוגן זה מראה שאכן הפנים את הדבר.

(ואולי עפ"ז מבוארת גם הסוגיא במגילה ג. שהמלאך העיר ליהושע על הביטול תורה מיד וילן יהושע בתוך העמק וגם שם רש"י כותב "לא באותו הלילה כתיב אלא בלילה שצר על העי והכי קאמר מיד חזר יהושע מדבריו וכשבא לילה אחר במצור עסק בתורה" אך עדיין צ"ב)


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 808
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

שליחה על ידי במבי » 19 ספטמבר 2019, 22:01

תני אמר ר' יודה מעשה שהיינו בעין כושין ואכלנו לוף על פי רבי טרפון במוצאי החג של מוצאי שביעית אמר לו רבי יוסי עמך הייתי ולא היה אלא מוצאי הפסח (ירושלמי שביעית ה-ב)


------- לפעמים הזיכרון מטעה, זוכרים שהיה מעשה במוצאי חג כלשהו ומחליפים בין סוכות לפסח אך במיקום שהוא יותר מוחשי קשה לטעות.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 2 אורחים