דף 1 מתוך 2

האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 00:33
על ידי דורדיא
לאחרונה נהיה לי חשק גדול להיות כהן וברצוני להתפלל על כך..
אמרתי שכיוון שהיה כבר מעולם אצל פנחס שנהיה כהן בזכות מעשה טוב
אז אולי גם לי יש סיכוי..?

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 00:38
על ידי פרלמן משה
ברמב"ם מבואר שכתר כהונה זכה בו אהרן, ורק כתר תורה מונח ועומד

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 00:44
על ידי יאיר
יהודי אחד, שאינו שומר תורה ומצוות הגיע לרב המקומי וביקש ממנו שיעשה אותו לכהן.

אינני יכול, השיב לו הרב, זה לא בידי.

בבקשה, התחנן האיש, אני מפציר בך כבוד הרב. אולם הרב, לא הסכים: אינני יכול, אין לי הרשאה לזה.

הוציא האיש פנקס המחאות מכיסו, ורשם שם סכום של 80 אלף דולר, הוא נופף בהמחאה ואמר לרב: ועכשיו?

הרב עמד בסירובו, והאיש קרע את השיק וכתב סכום חדש: 150 אלף דולר.

הרב לא יכל לעמוד בפיתוי, קהילתו עמדה בפני קריסה כלכלית, והוא נאנח ואמר: אוקי, אעשה אותך כהן מכאן ואילך.

לפני שנפרדו ביקש הרב לברר דבר אחד: מדוע חשוב היה לך כל כך להיעשות לכהן? מדוע הסכמת לשלם מאות אלפי דולרים עבור זה?

השיב האיש בפסקנות: פשוט מאד, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, אני לא אהיה כהן?!

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 00:52
על ידי יוסף יוסף
פרלמן משה כתב:ברמב"ם מבואר שכתר כהונה זכה בו אהרן, ורק כתר תורה מונח ועומד
אולי להיפך, מבואר ברמב"ם שלא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו ומדעו וכו'

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 00:58
על ידי דורדיא
יוסף יוסף כתב:
פרלמן משה כתב:ברמב"ם מבואר שכתר כהונה זכה בו אהרן, ורק כתר תורה מונח ועומד
אולי להיפך, מבואר ברמב"ם שלא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו ומדעו וכו'
קאי רק על כתר תורה..
רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג

בשלשה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, כתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם, א כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי, כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, כל מי שירצה יבא ויטול, שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים ישורו, הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.

ועדיין שאלתי במקומה עומדת...
שהרי מצינו אצל פנחס כנ"ל..

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 01:06
על ידי פרלמן משה
אולי תבקש לעלות חי השמימה כמו שמצינו באלי'הו הנביא?

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 01:17
על ידי יאיר
ולא קשיא, הוא אליהו הוא פנחס, והמתפלל אהאי מתפלל נמי אהאי

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 01:28
על ידי האחד בא לגור
דורדיא כתב:לאחרונה נהיה לי חשק גדול להיות כהן וברצוני להתפלל על כך..
אמרתי שכיוון שהיה כבר מעולם אצל פנחס שנהיה כהן בזכות מעשה טוב
אז אולי גם לי יש סיכוי..?
זאת התורה לא תהא מוחלפת, ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא .
ורחמנא אמר "ואת אהרן ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם והזר הקרב יומת"
כהונת פינחס היא חלק מהתורה.
(ואף למ"ד לא נתכהן פינחס עד שעשה שלום וכו')

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 01:31
על ידי זקן ויושב בישיבה
אם כבר מדברים על כהונת פנחס
הרב הירש מבאר שכהונת פנחס איננה שכר בעלמא, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, ההריגה של זמרי היתה מעשה הכהונה של פנחס. תפקיד הכהן להיות המכוון של העם [כהן מלשון כיוון] וזה אפשר רק על ידי מעשה של קנאה לכבוד ה' במסירות נפש.
אלא שלאחר ההתבוננות נמצא שאף שבט לוי התכהן על ידי מעשה שכזה.
בפר' כי תשא פרק לב פסוק כט נאמר ויאמר משה מלאו ידכם היום לה' כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה ופירש רש"י מלאו ידכם. אתם ההורגים אותם, בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום: כי איש. מכם ימלא ידו בבנו ובאחיו, מבואר שהכהונה ניתנה לשבט לוי לא רק בגלל שלא חטאו בעגל אלא משום שהרגו איש באחיו. וכך מבואר גם בפר' וזאת הברכה האומר לאביו ולאמו וכו'. מעשה זה של מסירות נפש הוא מעשה כהונה.
[ולכן כל מי שבעיניו פנחס הוא 'קנאי' וכו' וכו' עפרא לפומייהו, הרי שבעצם כל יסוד שבט לוי בנוי ומיוסד על כך.
ועוד הרבה יש להאריך בענין זה.
על כן אומר להרוצה לזכות להיות כהן להתבונן בדבר, איך אכן מתחנכים להיות כהנים למקום, אין כאן מקום לתפילות ודו"ק.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 10:06
על ידי בנציון
פרלמן משה כתב:אולי תבקש לעלות חי השמימה כמו שמצינו באלי'הו הנביא?
דווקא מסתבר שעל זה אפשר לבקש, אבל להיות כהן אי אפשר, שהדבר נקבע בתורה, וכמו שכבר כתבו בהודעות לפני.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 10:14
על ידי חגי פאהן
במשנה אחרונה במסכת הוריות כתוב "ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ". וכ' קב ונקי: דכתיב 'יקרה היא מפנינים' - יקרה התורה יותר מכהן שנכנס לפני ולפנים'.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 12:01
על ידי פרלמן משה
@האחד בא לגור השיב כהלכה:
"זאת התורה לא תהא מוחלפת"!!!
ולפלא איך לא עלו כל ת"ח דהכא על תשובה אמיתית זו?

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 12:16
על ידי איש צדיק
פרלמן משה כתב:
@האחד בא לגור השיב כהלכה:
"זאת התורה לא תהא מוחלפת"!!!
ולפלא איך לא עלו כל ת"ח דהכא על תשובה אמיתית זו?
מה הזעקה?
הוא בסך הכל שאל אם כמו שבתורה שלא תהא מוחלפת כתוב שפנחס נהיה כהן אע"פ שאינו מזרעו של אהרן, אולי יש תקוה לכל אחד שיעשה מעשה מיוחד דומיא דפנחס קנאה. אתה טוען שלא?1 בסדר, אבל על מה הזעקה? כמעט הפכת אותו לכופר ח"ו.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 12:25
על ידי פרלמן משה
איש צדיק כתב:
פרלמן משה כתב:
@האחד בא לגור השיב כהלכה:
"זאת התורה לא תהא מוחלפת"!!!
ולפלא איך לא עלו כל ת"ח דהכא על תשובה אמיתית זו?
מה הזעקה?
הוא בסך הכל שאל אם כמו שבתורה שלא תהא מוחלפת כתוב שפנחס נהיה כהן אע"פ שאינו מזרעו של אהרן, אולי יש תקוה לכל אחד שיעשה מעשה מיוחד דומיא דפנחס קנאה. אתה טוען שלא?1 בסדר, אבל על מה הזעקה? כמעט הפכת אותו לכופר ח"ו.
דבריו אינם מובנים, כהונת פנחס היא עצמה כהונת התורה, אבל לאחר שניתנה תורה מאחר שלא תהא מוחלפת אין מקום לתפלה לשנות קוצו של יו"ד מתוה"ק, והעושה כן הוא שוטה שבעולם אם לא גרוע מכך ח"ו.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 14:20
על ידי אלימלך
1. עדיין שייך לעולם הבא-תחיה שאז לדעת חלק מהראשונים מצוות בטלות שיעשהו ה' כהן
2. ואפ' בעוה"ז שייך בהוראת שעה ע"פ נביא.
3. יש אפשרות ג"כ ע"י גלגול או עיבור
4. ניתן לעסוק בהלכות כהונה וחשיב כמקיימם
5. בלאו הכי גדול ת"ח יותר מכה"ג ויקרה היא מפנינים.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 14:31
על ידי יאיר
איש צדיק כתב:
פרלמן משה כתב:
@האחד בא לגור השיב כהלכה:
"זאת התורה לא תהא מוחלפת"!!!
ולפלא איך לא עלו כל ת"ח דהכא על תשובה אמיתית זו?
מה הזעקה?
הוא בסך הכל שאל אם כמו שבתורה שלא תהא מוחלפת כתוב שפנחס נהיה כהן אע"פ שאינו מזרעו של אהרן, אולי יש תקוה לכל אחד שיעשה מעשה מיוחד דומיא דפנחס קנאה. אתה טוען שלא?1 בסדר, אבל על מה הזעקה? כמעט הפכת אותו לכופר ח"ו.
אני כבר מתחיל לדאוג...

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 14:33
על ידי בן של רב
הסיסמה הזו שחוקה מאוד
ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים
''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה'
(ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות)

והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפשו
א. האר''י אומר שלעת''ל יהיה קורח ''לוי גדול'' כמו שאהרן ''כהן גדול'' ורמוז בסופי תבות צדיק כתמר יפרח
ב. ויקרא רבה - למה נקרא שמו חזיר שעתיד הקב''ה להחזירו
ואמנם כולם יזכירו שיש שיטות שזה לא כפשוטו
אבל החולקים (למשל תורת המנחה) אינם כופרים בכך שהבינו שיתכנו שינויים על פי ה'

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 14:42
על ידי האחד בא לגור
בן של רב כתב:הסיסמה הזו שחוקה מאוד
ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים
''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה'
(ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות)

והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפשו
א. האר''י אומר שלעת''ל יהיה קורח ''לוי גדול'' כמו שאהרן ''כהן גדול'' ורמוז בסופי תבות צדיק כתמר יפרח
ב. ויקרא רבה - למה נקרא שמו חזיר שעתיד הקב''ה להחזירו
ואמנם כולם יזכירו שיש שיטות שזה לא כפשוטו
אבל החולקים (למשל תורת המנחה) אינם כופרים בכך שהבינו שיתכנו שינויים על פי ה'
חבל מאוד שיג' עיקרים של הרמב"ם נהפכים לסיסמה שחוקה.
יש כאלה שחלקו על עיקרי הרמב"ם כדרכה של תורה, אבל עמ"י בכללותו קיבל עליו את עיקרי הרמב"ם .
ונבעך אפיקורס הוא גם אפיקורס, ולא משנה כמה הוא יהיה נעבך...

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:17
על ידי יעבץ
הזכרת לי את זה:
"שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר ‏ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. אמר הללו למי, אמרו לו לכהן גדול. אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתשימני כהן גדול, דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל גייריה א"ל כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות, לך למוד טכסיסי מלכות. הלך וקרא כיון שהגיע ‏'והזר הקרב יומת' אמר ליה מקרא זה על מי נאמר, א"ל אפילו על דוד מלך ישראל. נשא אותו גר קל וחומר בעצמו: ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל כתיב עליהם והזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה! בא לפני שמאי א"ל כלום ראוי אני להיות כהן גדול, והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת. בא לפני הלל, א"ל ענוותן הלל! ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה".
(שבת לא.)

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:21
על ידי בן של רב
האחד בא לגור כתב:
בן של רב כתב:הסיסמה הזו שחוקה מאוד
ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים
''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה'
(ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות)

והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפשו
א. האר''י אומר שלעת''ל יהיה קורח ''לוי גדול'' כמו שאהרן ''כהן גדול'' ורמוז בסופי תבות צדיק כתמר יפרח
ב. ויקרא רבה - למה נקרא שמו חזיר שעתיד הקב''ה להחזירו
ואמנם כולם יזכירו שיש שיטות שזה לא כפשוטו
אבל החולקים (למשל תורת המנחה) אינם כופרים בכך שהבינו שיתכנו שינויים על פי ה'
חבל מאוד שיג' עיקרים של הרמב"ם נהפכים לסיסמה שחוקה.
יש כאלה שחלקו על עיקרי הרמב"ם כדרכה של תורה, אבל עמ"י בכללותו קיבל עליו את עיקרי הרמב"ם .
ונבעך אפיקורס הוא גם אפיקורס, ולא משנה כמה הוא יהיה נעבך...
תעיין שוב והכל יהיה ברור שלא פגע ולא נגע בדברי הרמב''ם
ה'שינויים' בתורה הם מילה מפחידה מאוד
אבל כשחז''ל אומרים ''והאידנא''... זה עובר בשקט!
הכל תלוי בניסוח ואכמ''ל
ופשיטא שבתנאי כפול ומכופל שאכן זה מטמון שיתגלה בתורה או הוראת שעה

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:31
על ידי חכימא דיהודאי
האחד בא לגור כתב:
בן של רב כתב:
האחד בא לגור כתב: חבל מאוד שיג' עיקרים של הרמב"ם נהפכים לסיסמה שחוקה.
יש כאלה שחלקו על עיקרי הרמב"ם כדרכה של תורה, אבל עמ"י בכללותו קיבל עליו את עיקרי הרמב"ם .
ונבעך אפיקורס הוא גם אפיקורס, ולא משנה כמה הוא יהיה נעבך...
לא חייבים להקפיד על קריאה שטחית במה שהשני כותב...
תעיין שוב והכל יהיה ברור שלא פגע ולא נגע בדברי הרמב''ם
לא חייבים להקפיד על כתיבה שטחית בכל נושא אפשרי ,
ובוודאי לא על קריאה שטחית בדברי הרמב"ם .
אולי תצטט כאן את לשון הזהב של הרמב"ם שלדעתך מגדיר אנשים כאן ככופרים?

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:34
על ידי האחד בא לגור
בן של רב כתב: ה'שינויים' בתורה הם מילה מפחידה מאוד
אבל כשחז''ל אומרים ''והאידנא''... זה עובר בשקט!
הכל תלוי בניסוח ואכמ''ל
ופשיטא שבתנאי כפול ומכופל שאכן זה מטמון שיתגלה בתורה או הוראת שעה
מטמון הכתוב בתורה(או במילים שפויות יותר : הבנת מה כתוב בתורה ) או הוראת שעה
הם לא שינוים אלא דינים הכתובים בה,
ושישראל יהיה עפ"י הוראה חדשה כהן, נגד מה שכתוב בתורה הוא החלפת התורה.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:36
על ידי חכימא דיהודאי
האחד בא לגור כתב:
בן של רב כתב: ה'שינויים' בתורה הם מילה מפחידה מאוד
אבל כשחז''ל אומרים ''והאידנא''... זה עובר בשקט!
הכל תלוי בניסוח ואכמ''ל
ופשיטא שבתנאי כפול ומכופל שאכן זה מטמון שיתגלה בתורה או הוראת שעה
מטמון הכתוב בתורה(או במילים שפויות יותר : הבנת מה כתוב בתורה ) או הוראת שעה
הם לא שינוים אלא דינים הכתובים בה,
ושישראל יהיה עפ"י הוראה חדשה כהן, נגד מה שכתוב בתורה הוא החלפת התורה.
זה השאלה אם כתוב בתורה נגד זה, אולי בתורה כתוב שכשאדם עושה מעשה מיוחד דומיא דפנחס קנאה הוא יכול לזכות?

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:39
על ידי האחד בא לגור
חכימא דיהודאי כתב:
האחד בא לגור כתב:
בן של רב כתב: ה'שינויים' בתורה הם מילה מפחידה מאוד
אבל כשחז''ל אומרים ''והאידנא''... זה עובר בשקט!
הכל תלוי בניסוח ואכמ''ל
ופשיטא שבתנאי כפול ומכופל שאכן זה מטמון שיתגלה בתורה או הוראת שעה
מטמון הכתוב בתורה(או במילים שפויות יותר : הבנת מה כתוב בתורה ) או הוראת שעה
הם לא שינוים אלא דינים הכתובים בה,
ושישראל יהיה עפ"י הוראה חדשה כהן, נגד מה שכתוב בתורה הוא החלפת התורה.
זה השאלה אם כתוב בתורה נגד זה, אולי בתורה כתוב שכשאדם עושה מעשה מיוחד דומיא דפנחס קנאה הוא יכול לזכות?
ציטטתי לעיל את לשון הפסוק.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:45
על ידי כרם
גם לפי הרעיון הזה שע"י מעשה מיוחד ניתן לזכות לכהונה כפנחס, מה שייך להתפלל על זה?

והצעה פרקטית לי אליך: חפש לך שאיפות אחרות!

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:52
על ידי הכהן
יתכן שהתכהנות פינחס על ידי קנאותו (או על ידי ששם שלום בין השבטים) היתה קשורה לזה שסכ"ס הוא היה מזרעו של אהרן

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 31 ינואר 2019, 15:58
על ידי חכימא דיהודאי
כרם כתב:גם לפי הרעיון הזה שע"י מעשה מיוחד ניתן לזכות לכהונה כפנחס, מה שייך להתפלל על זה?

והצעה פרקטית לי אליך: חפש לך שאיפות אחרות!
אם זה אכן שייך, ודאי שיתפלל על זה, אני מתמלא בקנאה, אשריו שיש לו כאלו שאיפות גבוהות ומקובלנו מרבותינו שתפילה על רוחניות אינה שבה ריקם, רק יזהר להתפלל לשם שמים ולא לשם שררה ויזעק בכל כוחו ויפשפש במעשיו ויעלה מעלה מעלה במסילה העולה בית קל, הלואי שהשאיפות של כולנו יהיו ברמה כזו, הידעת שלכל אחד יש בחירה להיות כמשה רבינו או כירבעם בן נבט? מישהו מאתנו מנצל מאית מזה?!

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 01 פברואר 2019, 00:06
על ידי יוסף יוסף
דורדיא כתב:
יוסף יוסף כתב:
פרלמן משה כתב:ברמב"ם מבואר שכתר כהונה זכה בו אהרן, ורק כתר תורה מונח ועומד
אולי להיפך, מבואר ברמב"ם שלא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו ומדעו וכו'
קאי רק על כתר תורה..
אני התכוונתי לרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג
ששם לא משמע שכותב את זה על כתר תורה אלא דווקא כן על שבט לוי שנאמר על זה גם לזרעו אחריו,
ובכל אופן מצא הרמב"ם להבין כי כל מי שנדבה וכו' יש לו דין כמו שבט לוי. - לא קשור לכתר תורה עיי"ש.
ולכן גם על כהונה אפשר כמו"כ להליץ כי אדם יכול ליהכלל בהם.
וכן מצינו שאם אמרו לישראל 'עלה', הוא יכול לעלות לברך את עמו ישראל, אפי' שנאמר בתורה "דבר אל אהרן ובניו לאמר, כה תברכו"
כמובן שאין הכוונה שאפשר היום לקחת ישראל ולהפוך אותו בהיתר מאה רבנים ל'כהן'
אבל כן אפשר להגיע למעלת הכהונה.
כמו שאמרו שמעיה ואבטליון ד'עבדו עובדא דאהרן'.

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 01 פברואר 2019, 02:08
על ידי הכהן
יוסף יוסף כתב: וכן מצינו שאם אמרו לישראל 'עלה', הוא יכול לעלות לברך את עמו ישראל, אפי' שנאמר בתורה "דבר אל אהרן ובניו לאמר, כה תברכו"
מקור

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נשלח: 01 פברואר 2019, 02:21
על ידי האחד בא לגור
הכהן כתב:
יוסף יוסף כתב: וכן מצינו שאם אמרו לישראל 'עלה', הוא יכול לעלות לברך את עמו ישראל, אפי' שנאמר בתורה "דבר אל אהרן ובניו לאמר, כה תברכו"
מקור
אדרבה יש בזה איסור עשה כדאיתא בכתובות כד:
ובתוס שבת קיח : ד"ה אילו ,כתבו וז"ל : לא ידע ר"י מה איסור יש בזר העולה על הדוכן עכ"ל, ותמהו עליו (הדרכ"מ והמהרש"א מ"א ועוד) מגמרא ערוכה הנ"ל.