מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

נושאים שונים

איש פשוט מאד
מאמרים: 0
הודעות: 82
הצטרף: 07 פברואר 2019, 19:35
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי איש פשוט מאד » 17 פברואר 2019, 19:13

בנציון כתב:אם להכיר את הבורא מה הוא אוהב ומה הוא שונא זה נקרא להכיר את בוראו, אם כן גם לימוד הלכה כלול בזה, ששם לומדים גם מה הקדוש ברוך הוא רוצה.
ועוד, אם אנחנו יודעים שלימוד הקבלה זה נקרא להכיר את בוראו, וחז"ל אומרים שבלימוד אגדה לומדים להכיר את בוראו, אם כן לא צריך להוציא את הדברים מפשוטם, לאחר שאנחנו יכולים לבאר אותם כפשוטם.
כמו"כ כדאי לך לעיין ברמח"ל שצירפתי, שהוא כותב שידיעת ה' (השכל וידוע אותי) היא רק על ידי לימוד קבלה.
ראיתי את זה, אבל לא מסתבר לומר שכל מה שנאמר בגמ' כאגדה הוא הלכה, וודאי שלא כל מאמר חז"ל בגנות ושבח המידות הוא הלכה, כי זה פשוט לא הלכה, אולי תמצא לזה הגדרה חדשה אבל זה לא הלכה.
בנוגע למה שכתבתי בעבר, התבוננתי בזה מחדש ואני חושב לנסח את הדברים כך.
ברור שהקו הראשוני לחלק בין אגדה להלכה הוא מה שלמעשה ומה שלא למעשה, אלא כפי שהובא כבר לעיל יתכן שזה לא קו גמור.
והביאור נראה שכל דבר שנוגע באופן מעשי לעשיה פרטית הוא הלכה, לעשות כך ולא לעשות כך, כ"ז הוא הלכה. אבל כשיש מאמר חז"ל שאינו נוגע לעשיה פרטית אלא לעשיה כללית, כמו ירגיז אדם יצ"ט וכו' שהבאתי לעיל, כאן יש מקום לכנות אותו כאגדה, כי אין כאן הוראה מעשית לעשות מעשה מסוים אלא כ"א לפי דרגתו והבנתו צריך לעשות משהו מסוים לו. (ואגב זו ההגדרה מדוע העסק שלנו הוא בהלכה יותר מאגדה, כי עיקר העסק הוא במציאת הגדרים של הדבר, ובאגדה קשה מאד לתת גדרים, וגם בד"כ הם לא מסוימים מאד).
לכן גם הדבר לא מחייב באופן מעשי כל אחד, ז"א ודאי כל אחד מחויב לקיים כל מש"כ בש"ס כמו שכבר כתבו, אבל הרבה בנ"א שאין מדרגתם במדרגה מספקת כדי לעמוד על עקרי דברים הללו הם בגדר אונס ע"ז (וזה נ"ל פשוט, ומי שחושב אחרת לא אתווכח).
רצונך שתכיר וכו' אמנם עיקרו הוא בקבלה כמו שכתבת, אבל גם באגדה יש את החלק הזה, משום שהגדרתה של אגדה הוא כמש"כ שהוא לא חלק מעשי ומשום שעניני האגדה אינם נוגעים באופן ישיר על מעשה פרטי אלא הם על כלליות צורת האדם, ולכן דברים אלו הם הידמות של צורה ליוצרה, מה שאין בעניני הלכה, שאף שודאי יש בהם את הכרת השי"ת, מ"מ זה על ענינים פרטיים ולא על עצם ההידמות של הצורת אדם (דהיינו כל מידה היא נוגעת לכלליות צורת האדם ולא למעשה פרטי, ולכן כמעט ולא שייך לומר שבמידה יש הוראה על מעשה פרטי, כי כל מידה נוגעת לעצם הצורה). זה תמצית מה שעלה בידי בענין.


אליהו52
מאמרים: 0
הודעות: 145
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי אליהו52 » 17 פברואר 2019, 22:25

בן של רב כתב:לאחר עשרות מקרים שנתקלתי בכך שהגמ' מבארת פסוק = שבעינינו הוא אגדה ומוציאה ממנו מוסר השכל = שבעינינו יל"ד אם זה כבר הלכה או עדיין אגדה
ולבסוף מתברר שהראשונים והשו"ע פוסקים זאת להלכה.

לאור זאת אני מנסה להגדיר כך:
הלכה זה כל מה שחייבים לעשות = הלכה למעשה
ואגדה זה מה שצריך לחשוב להרגיש ולדעת = הלכה למחשבה.
האם זה סופי? תלוי בכם...
בגדר הלכה מדברי אגדה יתכנו מחלוקות גדולות בין הראשונים
דוגמא לא כ"כ טובה היא שהרמב"ם לא פוסק את עניין נטילת ידיים ג"פ לסירוגין בבוקר.
חלק נוסף הוא אגדתות שלומדים מהם דברי מוסר ונפסקו להלכה אבל הם מידת חסידות.
מאדיך להגדיר הלכה שהוא מה שחייבים לעשות גם ק"ק כיון שמה תעשה בהלכות שהם מידת חסידות.

ובאמת הגדרה של הלכה תלוי באיזה הקשר ובאיזה תקופה היא נאמרת
כל השונה הלכות בכל יום מדובר על משניות
באגדתא ישנו רשבא שכותב אין מתיישבים באגדה (באגדתות מוקשות ותמוהות לעינינו, על אף שהוא עצמו כתב פירושים לאגדתות) אמנם ישנם אגדתות שאין עליהם קושיות עצומות

אמנם לכא' בסלנג אתה צודק שהיום מגדירים הלכה למעשה ואגדתא למחשבה (ובעלי מחשבה גם יקחו משם דברים למעשה בעניני הנהגה בין אדם לחברו וכו')


מחשבות
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 341
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי מחשבות » 28 מאי 2019, 15:39

נראה שבחז"ל לא היה חילוק כזה בין הלכה לאגדה כמו שיש אצלנו, שהרי ישנם סוגיות שהדברים מעורבים ולדוגמא שאחד דורש מהפסוק הלכה והשני מצריך זאת לאגדה, וכן סוגיות שע"פ אגדה מכריעים הלכה ודוגמא בזבחים קיג מכריעים הלכה ע"פ האגדה ודנים בדיני טומאה וטהרה ע"פ האגדה של הראם ואיך היה בתיבה (ואגב משמע שם שא"א לומר שהמקום בתיבה הספיק לחיות בנס שהיה מועט המחזיק את המרובה, דא"כ מאי קשיא מראם, וברמב"ן עה"ת מפורש שהיה מועט המחזיק את המרובה וצ"ע)


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי יהודה1 » 28 מאי 2019, 15:55

יש מקור בעניין בתחילת מדרש רבה ב"מאמר על האגדות" של הרמח"ל.
הסימן בדרך כלל להבחים הוא אם המהרש"א מפרש את זה בחידושי הלכות או חידושי אגדות. אבל לפעמים לא הבנתי למה המהרש"א כתב את זה באגדות ולכאורה זה הלכה.
מקום שיש לדון בו הוא למשל, נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו. הפשטות היא שזה רק בא להראות את חומר העניין וכמו הלשון "נח" אבל רבינו יונה בשע"ת כותב שאכן כך הדין. וגם ממעשה תמר ועוד מעשה המוזכר בגמרא משמע כך, אלא שעל זה יש לדחות שלא מדובר בסכנה ודאית.
עוד דרך לבדוק היא היחס של המאירי לגמרא הזו. בדרך כלל אגדה הוא כותב עליה "דרך הערה" או "דרך הרחבה"


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי יהודה1 » 28 מאי 2019, 15:58

אגב מקור מעניין נוסף הוא בגמרא ב"ק ס:
"אימא לכו מלתא דשויא לתרוייכו (שמות כב, ה) כי תצא אש ומצאה קוצים תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הבערה אמר הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון שנאמר (איכה ד, יא) ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב, ט) ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה שמעתתא פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו לומר לך אשו משום חציו:"
אגדתא: בית המקדש יחזור באש כמו שנחרב באש.
שמעתתא: (הלכה) אישו משום חיציו (סוגייא נלמדת בישיבות!)


הנופל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 272
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 116 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי הנופל » 28 מאי 2019, 19:15

ראוי לשים לב שבהלכה הדרשות קבועות בכללים ומידות.
משא''כ באגדה שדרשה מסיעה את הכתוב מעינינו
ודורשת בו דברים אחרים לגמרי לפי רוח הדורש ללא שום כלל מסודר
כידוע לכל בר בי רב דחד יומא.


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

שליחה על ידי יהודה1 » 28 מאי 2019, 22:40

אבל גם באגדה יש כללים. בסוף מסכת ברכות מובאים ל"ב מידות חלקם שייכות לאגדה ולא להלכה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים