ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

נושאים שונים

כרם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 375
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי כרם » 10 מאי 2019, 07:20

לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!

ערכים:


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:25

שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 00:54
הדברים מוזרים בתכלית. ועכ"פ הרבנים שקבלו בדור הזה מהו ערכו של החזו"א לא ידברו עליו כך... בה במידה שמבקרים את החזו"א למה לא קיבל שלא חולקים על מג"א..
והדברים בעצמם מוזרים.
קראתי ממישהו נאמן שרבי דב יפה סיפר שהרב שך אמר לו שלדעתו החזו"א היה גדול מהגרח"ע ושמא אף מר' חיים. ומי שיודע מהיכן ינק הרב שך נדהם מהדברים! אגב, אותו נאמן סיפר שהוא שמא את הגר"ש אוירבך אומר לר' דב יפה שסיפר לו את זה 'ואף אני הקטן סבור כן'..
לא חושב שהרב שך התבטא כך,
דרך אגב, שמעתי מהרב יחיאל פישהוף שסיפר לו מרן הגרש אויערבאך זצוק"ל כי פעם כשעסק במשנה באהלות כמדומה ריש פרק ד', ויש שם מהחשק שלמה והחזו"א, וכנראה דרכו של החזוא שם מאירה, וכשנפגש עם הרב שך שאל אותו על כך, מכאן ואילך אינני זוכר בדיוק.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:29

שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 01:42
זה קשור שלפני שמדברים על חזו"א, צריך לדעת מה הוא היה.
והרב שך עם כל חריפותו וגאונותו ומקוריותו, ודרך הלימוד שלו היתה קרובה יותר לזו של הרב, מ"מ היה פוחד ומתבטל כעפא דארעא לחזו"א - מה שנגד השכל לכאו'.
הוא התבטא פעם בשיעור בשטרות שיש לו קושיא על ר' חיים והרב אמר לו שר' חיים שהגמ' ב"ק היתה פתוחה לפניו בזמן שלמד את הסוגיא, והמשיך תוכד"ד לומר אבל ר' חיים לא רב'ה ואנחנו לא חסידים ואני לא מבין ויש לי מהלך אחר.. והחל להרצות את הדברים. דברים כאלו לא היה אומר על החזו"א. הוא פחד ממנו כידוע עם הרמב"ם ושלמי שמחה, שהרב אמר לו שמותר לו לומר הפוך.

הגר"ח והגרי"ז לא כתבו הלכות. לא מופקע שהם לא היו חייבים למג"א כשהיה להם מהלך אחר בסוגיא. כן, ראיתי בתשו' הגר"ח ברלין שלא הסכים עם השו"ע שפותח את ידך הוא המעכב באשרי, ולדעתו חנון ורחום ה' יותר או גדול ה', אבל ברור שאותנו מחייב השו"ע.

אגב אצל החזו"א המג"א הוא ה'אחרון' הפוסק, וכן המ"ב. זה לא היה מצידו מניעה לחלוק כשסבר אחרת.
קודם כל למען הדיוק הסיפור הוא לא על קושיה בשטרות אלא קושיה בסוגיית זונה וחללה. ידוע בפירוט הקושיה כמדומה באבי עזרי.
לגוף הדברים הגזמת לחלוטין, וכי הוא לא היה חולק על החזו"א? פשיטא שכן, רק על ר' חיים הוא היה צריך להתבטא כך כדי להוציא מליבן של טועים, על החזו"א אין ס"ד כלל שאי אפשר לחלוק.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:33

מאן דהו כתב:
10 מאי 2019, 01:53
אלי מאירי כתב:
09 מאי 2019, 03:23
התמצית לקצרי הרוח:
מזה כ-400 כל האחרונים כמעט (וגם מי שכן בקושי רב ובפעמים מועטים) לא העיזו לחלוק על גדולי הפוסקים כמג"א.
כולם קיבלו מרבותיהם, שלא חולקים על המג"א. וא"כ דעת הרבים של הפוסקים שאין חולקים כדברים האלו. ולכן אנו גם מצווים שלא להורות נגד המג"א.
החזו"א שהגיע להוראה והיה צדיק יסוד עולם. ומחד, כיון שהוא למד לבד, ולא קיבל שלא מדברים נגד המג"א, ומאידך בכוח עיונו הבלתי מצוי, ראה לנכון לחלוק עליו,
א"כ הוא לכשעצמו נדרש לנהוג כמעשיו. וכן תלמידיו המובהקים ביותר (..)
אבל לכלל הציבור יש לידע שהוא יחידאה בדרך זו ואין הלכה כמותו.
עוד מצאתי בפורום
הפקדתי שומרים כתב:
15 אפריל 2018, 14:32
אני מעתיק לכם דברים שאמר מרן הגרא"מ ש"ך, על כח פסיקתו של מרן החזו"א. ומה שיש לדון בזה.

"וכאן המקום אתי לכתוב מה שסיפר לי ת"ח אחד שליט"א, שהיה פעם נוכח בביקור חוהמ"פ אצל כבוד מרן הגאב"ד דפוניבז' זצוק"ל, כשהיה שם כבוד מרן "האבי עזרי" שליט"א, ודיבר שם אחד על אודות ענין "קו התאריך", ואמר שבענין זה רוב הדיעות היו דלא כהפסק של החזון איש, ומיד הגיב כבוד "האבי עזרי" שליט"א בחומרה ואמר: במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו, כי אף אחד הוא לאו בר פלוגתיה, והפסק של החזון איש הוא הוא הדין, ואין כאן שום שייכות של רוב ומיעוט במקום שהורה החזון איש, שהלכה כמותו בכל מקום!... ("אז דער חזון איש זאגט -איז נישט דא קיין רוב נישט!"...)
מתוך ספר פניני רבינו האבי עזרי עמוד שנט מילה במילה.

ואני שואל כמסתפק בד' מרן הרב שך. יש מקור הלכתי, לחלק בענין רוב ומיעוט יחיד ורבים, בין סוגי הפוסקים.

ובאותו ספר כתב (עמ' רכג) אחד מתלמידי רבנו (הרב שך) אמר לפניו, שלמד כעת את הסוגיא של בורר, ועסק בענין הנידון הגדול של המשנה ברורה בביאור הלכה, לענין הוצאת העצמות מהדגים, ומתוך הסוגיא יצא לו לא כמו המשנה ברורה.
אמר לו רבינו: דבר ראשון צריך לדעת שההלכה היא כמו שכתוב במשנה ברורה! ועכשיו אפשר לדבר בלימוד...
עד כאן מהספר הנז'.

אם כך איך צריך לנהוג באופנים שנחלקו המ"ב והחזו"א. (מן הסתם הרב שך אמר את דבריו, בדברים שהחזו"א נחלק בדורו כמו קו התאריך ועוד ענינים, משא"כ ד' המ"ב, שהם לפני ד' החזו"א. אולם עדין צריך בירור שכן לענין קו התאריך הנ"ל, הברי פלוגתא עם מרן החזו"א הביאו ראיות מד' האחרונים שקדמו רבות בשנים להחזו"א ועם זאת הרב שך טען שהלכה כמותו. וי"ל בין המ"ב לשאר אחרונים..
וכמש"כ מרן החזון אי"ש באגרותיו: "ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף, המגן אברהם והמשנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית". (קוב"א ח"ב מא)
(ובהקדמת עוז והדר הביאו בזה"ל -אחד מגדולי דורנו שליט"א, התבטא אודות הספר 'משנה ברורה': המשנה ברורה מיוסד על דברי הראשונים, ולכן צריך לדייק בדבריו כמו בדברי הראשונים ע"כ. אם משום כך אזי שכל ספר שמיוסד על ד' הראשונים כמו גם ספרי זמנינו שהולכים בסגנון זה. ומה החידוש דווקא במ"ב.)

סיכום: עיקר שאלתנו באה ע"ד מרן הגרא"מ זצוק"ל בנוגע לכוח פסיקתו של מרן החזו"א.
לאחר שהסתכלתי בד' הביאור הלכה לגבי בורר עצמות דגים שדן בו התלמיד לפני הרב שך, ההערה מתעצמת. הביה"ל הנז' (סי' שיט ד"ה מתוך) כותב ללמד זכות בענין זה על הנוהגים להיתר עיי"ש. ואילו החזו"א או"ח סי' נ"ד ס"ק ג-ד כתב לאסור. ולמרות הכל מרן הרב שך, הורה לתלמיד הלכה כדברי המשנה ברורה להיתר, זאת על אף שהחזו"א כתב לאסור.
וצריך בירור גדול בענין זה. (מסתבר שהתלמיד שעסק בד' הביה"ל (הארוך ביותר בהל' בורר) נתקל בד' החזו"א, ובכדי לחזק את דבריו אף ציין את ד' החזו"א שחולק עליו).
לא מבין כלל מה הס"ד של הכותב, פשיטא שהרב שך יכריע שהלכה כהמשנה ברורה, לעומת החזו"א. הדברים ידועים על הערצתו את החפץ חיים עד שהתבטא שאינו מבין איך אפשר להיות יותר מן החפץ חיים.
ונלחם על כך שלא יוציא משנה ברורה עם הערות של אחרים כולל החזו"א.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:34

כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.


הנופל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 267
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי הנופל » 10 מאי 2019, 09:46

בתוך כל הדיון פספסו פה את עיקר הנקודה
ר' משה מסביר בשיעור (ושוב מי שלא שמע שלא יגיב)
שהחזו''א חייב לעשות כדעת עצמו נגד המג''א
והוא מרחיב בנקודה זו כדרכו ומבאר שהחזו''א הוא היחיד שהצליח לרדת לסוף דעת עצמו
בשונה מאיתנו שגם לדעת עצמינו אנו לא מצליחים לרדת
וממילא אם יש לו דעה הוא חייב להתנהג כמוה
אבל אנחנו שאין לנו דעה מחוייבים לכללי הפסק של יחיד ורבים וכו'
ואגב כדאי שמישהו יעלה פה את המכתב של החזו''א לגיסו של הרב אלישיב (לא זוכר את שמו)
נמצא בספר שלום יהודה שם הוא בעצמו כותב שרק הוא יכול לנהוג כך אבל אחרים מחוייבים לראשונים


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2549
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 395 פעמים
קיבל תודה: 754 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 מאי 2019, 10:13

דברים אלו אינם חידוש. ומשנה היא בהוריות.
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..


הנופל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 267
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי הנופל » 10 מאי 2019, 10:28

שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 10:13
דברים אלו אינם חידוש
חבל שלא אתה מסרת את השיעור....
שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 10:13
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..
המלצה שלי: אף פעם אל תזדעזע משום דבר פשוט תדון בקור רוח על כל דבר
ולגופו של ענין ר' משה מזכיר שם שלחזו''א לא היה רב מה שנכון עובדתית
משפט כמו שאתה ניסחת לא מופיע שם


מבקש אמת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2129
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 761 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 10:36

יהודי של פעם כתב:
10 מאי 2019, 02:42
פשוט שעל פי כללי ההלכה המסורים לנו מדור דור כשיש מח' מג"א וחזו"א צריך לנהוג כמג"א וכדומה
והחזו"א הוא יחיד במקום רבים [שהם כל האחרונים מזמן הגר"א ורע"א] שמסרו לנו שא"א לחלוק למעשה על הב"י ואין הלכה כמוהו,

להבין טוב יותר מומלץ מאד לשמע את המקור, וכמובן שמי שלא שמע את המקור מוזמן שלא להגיב,
מה הם בדיוק כללי ההלכה המסורים לנו מדור דור?

לא ידועים לי כללים כאלו המחייבים אי מי, אלא רק מוסכמות שהתקבלו אצל הרבה פוסקים עם השנים, וכמובן המוסכמות משתנות ממדינה אחת לרעותה ומפוסק אחד למשנהו. אכן די ברור שרוב הפוסקים שאינם מתלמידי חזו"א יפסקו כהמג"א, אך אין זה כלל מחייב אלא מוסכמה. כמו כן אין שום כלל שלא חולקים על הב"י, ובמאות ואולי אלפי מקומות חולקים הרבה אחרונים על הכרעת השו"ע, כידוע לכל מי שלמד מעט משנ"ב.

(הכלל היחיד המחייב הידוע לי הוא מה שכתב הרמב"ם שחייבים לשמוע לתלמוד הבבלי משום שקיבלוהו עליו כל חכמי ישראל וכל ישראל, וכן כמה תקנות שנתקבלו בקהילות מסויימות כגון חדר"ג ואיסור קטניות).


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1620
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 152 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 11:59

@יהודי של פעם
מי מסר לך מדור דורים שרק המ"ב יכל להכריע דלא כמג"א ולא החזו"א?


יעקב שלם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1175
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 347 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי יעקב שלם » 10 מאי 2019, 12:12

יש לי שאלה שמטרידה אותי זמו רב
וקשורה לנושא הזה

החזו"א כותב שהוראת המשנ"ב כהוראת הסנהדרין או משהו בסגנון

למעשה בהמון הכרעות החזו"א חולק על המשנ"ב

מה ההסבר בזה


מבקש אמת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2129
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 761 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 12:22

יעקב שלם כתב:
10 מאי 2019, 12:12
יש לי שאלה שמטרידה אותי זמו רב
וקשורה לנושא הזה

החזו"א כותב שהוראת המשנ"ב כהוראת הסנהדרין או משהו בסגנון

למעשה בהמון הכרעות החזו"א חולק על המשנ"ב

מה ההסבר בזה
מישהו שאל את הגר"ח קנייבסקי שאלה זו (היאך חולק החזו"א על המשנ"ב, וכי אין הוראותיו כהוראות לשכת הגזית?), וענה לו בזה הלשון: "חוץ ממתי שחולק עליו". ואידך זיל גמור.


מבקש אמת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2129
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 761 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 12:24

הנופל כתב:
10 מאי 2019, 10:28
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..
המלצה שלי: אף פעם אל תזדעזע משום דבר פשוט תדון בקור רוח על כל דבר
[/quote]

מסכים מאד להמלצה זו. זעזוע ודיון לוגי הינם תרתי דסתרי.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1620
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 152 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 12:27

מבקש אמת כתב:
10 מאי 2019, 12:22
יעקב שלם כתב:
10 מאי 2019, 12:12
יש לי שאלה שמטרידה אותי זמו רב
וקשורה לנושא הזה

החזו"א כותב שהוראת המשנ"ב כהוראת הסנהדרין או משהו בסגנון

למעשה בהמון הכרעות החזו"א חולק על המשנ"ב

מה ההסבר בזה
מישהו שאל את הגר"ח קנייבסקי שאלה זו (היאך חולק החזו"א על המשנ"ב, וכי אין הוראותיו כהוראות לשכת הגזית?), וענה לו בזה הלשון: "חוץ ממתי שחולק עליו". ואידך זיל גמור.
לצחוק או לבכות?
גם על השאלה וגם על אי הבנת הגרח"ק
וגם הרמ"א כותב לב"י שכל החולק עליך כחולק על השכינה...


יעקב שלם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1175
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 347 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי יעקב שלם » 10 מאי 2019, 12:34

חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 12:27
לצחוק או לבכות?
גם על השאלה וגם על אי הבנת הגרח"ק
וגם הרמ"א כותב לב"י שכל החולק עליך כחולק על השכינה..
מצטער שנגרם לך חשש בכי בערש שבת

אבל גם על הרמ"א זה דבר שצריך ביאור
(ראיתי פעם מישהו מפוסקי ספרד שלקח את המשפט של הרמ"א למעשה)

אבל למעשה מה ההסבר הם לא כתבו את זה בשביל הנימוס...


נבשר
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1524
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 270 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי נבשר » 10 מאי 2019, 12:38

זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 09:34
כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.
אני מסכים איתך ברישא, ומה ששמעתי קצת מהשיעור, האו מדבר שמכריע למעשה נגד המג"א, אבל בסיפא של דבריך ודאי שלא לקח מהגר"ח, ברור שמי שמעיז להעביר עין בוחנת על הסוגיא מיד ידמו לגר"ח, אבל פשיטא שלא לקח ממנו, אבל זה נידון אחר.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1620
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 152 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 14:12

יעקב שלם כתב:
10 מאי 2019, 12:34
חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 12:27
לצחוק או לבכות?
גם על השאלה וגם על אי הבנת הגרח"ק
וגם הרמ"א כותב לב"י שכל החולק עליך כחולק על השכינה..
מצטער שנגרם לך חשש בכי בערש שבת

אבל גם על הרמ"א זה דבר שצריך ביאור
(ראיתי פעם מישהו מפוסקי ספרד שלקח את המשפט של הרמ"א למעשה)

אבל למעשה מה ההסבר הם לא כתבו את זה בשביל הנימוס...
הוא כ׳ את זה למישהו שלא הי׳ ראוי לחלוק על המ"ב ולתפארת המליצה בגבולות מסוימים


מתחזק
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מתחזק » 11 מאי 2019, 22:15

נבשר כתב:
10 מאי 2019, 12:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 09:34
כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.
אני מסכים איתך ברישא, ומה ששמעתי קצת מהשיעור, האו מדבר שמכריע למעשה נגד המג"א, אבל בסיפא של דבריך ודאי שלא לקח מהגר"ח, ברור שמי שמעיז להעביר עין בוחנת על הסוגיא מיד ידמו לגר"ח, אבל פשיטא שלא לקח ממנו, אבל זה נידון אחר.
למה לא לקח? מאוד מסתבר שכן, אין אדם שלא מושפע מסביבותיו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 5 אורחים