ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א


כרם
הודעות: 524
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי כרם » 10 מאי 2019, 07:20

לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:25

שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 00:54
הדברים מוזרים בתכלית. ועכ"פ הרבנים שקבלו בדור הזה מהו ערכו של החזו"א לא ידברו עליו כך... בה במידה שמבקרים את החזו"א למה לא קיבל שלא חולקים על מג"א..
והדברים בעצמם מוזרים.
קראתי ממישהו נאמן שרבי דב יפה סיפר שהרב שך אמר לו שלדעתו החזו"א היה גדול מהגרח"ע ושמא אף מר' חיים. ומי שיודע מהיכן ינק הרב שך נדהם מהדברים! אגב, אותו נאמן סיפר שהוא שמא את הגר"ש אוירבך אומר לר' דב יפה שסיפר לו את זה 'ואף אני הקטן סבור כן'..
לא חושב שהרב שך התבטא כך,
דרך אגב, שמעתי מהרב יחיאל פישהוף שסיפר לו מרן הגרש אויערבאך זצוק"ל כי פעם כשעסק במשנה באהלות כמדומה ריש פרק ד', ויש שם מהחשק שלמה והחזו"א, וכנראה דרכו של החזוא שם מאירה, וכשנפגש עם הרב שך שאל אותו על כך, מכאן ואילך אינני זוכר בדיוק.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:29

שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 01:42
זה קשור שלפני שמדברים על חזו"א, צריך לדעת מה הוא היה.
והרב שך עם כל חריפותו וגאונותו ומקוריותו, ודרך הלימוד שלו היתה קרובה יותר לזו של הרב, מ"מ היה פוחד ומתבטל כעפא דארעא לחזו"א - מה שנגד השכל לכאו'.
הוא התבטא פעם בשיעור בשטרות שיש לו קושיא על ר' חיים והרב אמר לו שר' חיים שהגמ' ב"ק היתה פתוחה לפניו בזמן שלמד את הסוגיא, והמשיך תוכד"ד לומר אבל ר' חיים לא רב'ה ואנחנו לא חסידים ואני לא מבין ויש לי מהלך אחר.. והחל להרצות את הדברים. דברים כאלו לא היה אומר על החזו"א. הוא פחד ממנו כידוע עם הרמב"ם ושלמי שמחה, שהרב אמר לו שמותר לו לומר הפוך.

הגר"ח והגרי"ז לא כתבו הלכות. לא מופקע שהם לא היו חייבים למג"א כשהיה להם מהלך אחר בסוגיא. כן, ראיתי בתשו' הגר"ח ברלין שלא הסכים עם השו"ע שפותח את ידך הוא המעכב באשרי, ולדעתו חנון ורחום ה' יותר או גדול ה', אבל ברור שאותנו מחייב השו"ע.

אגב אצל החזו"א המג"א הוא ה'אחרון' הפוסק, וכן המ"ב. זה לא היה מצידו מניעה לחלוק כשסבר אחרת.
קודם כל למען הדיוק הסיפור הוא לא על קושיה בשטרות אלא קושיה בסוגיית זונה וחללה. ידוע בפירוט הקושיה כמדומה באבי עזרי.
לגוף הדברים הגזמת לחלוטין, וכי הוא לא היה חולק על החזו"א? פשיטא שכן, רק על ר' חיים הוא היה צריך להתבטא כך כדי להוציא מליבן של טועים, על החזו"א אין ס"ד כלל שאי אפשר לחלוק.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:33

מאן דהו כתב:
10 מאי 2019, 01:53
אלי מאירי כתב:
09 מאי 2019, 03:23
התמצית לקצרי הרוח:
מזה כ-400 כל האחרונים כמעט (וגם מי שכן בקושי רב ובפעמים מועטים) לא העיזו לחלוק על גדולי הפוסקים כמג"א.
כולם קיבלו מרבותיהם, שלא חולקים על המג"א. וא"כ דעת הרבים של הפוסקים שאין חולקים כדברים האלו. ולכן אנו גם מצווים שלא להורות נגד המג"א.
החזו"א שהגיע להוראה והיה צדיק יסוד עולם. ומחד, כיון שהוא למד לבד, ולא קיבל שלא מדברים נגד המג"א, ומאידך בכוח עיונו הבלתי מצוי, ראה לנכון לחלוק עליו,
א"כ הוא לכשעצמו נדרש לנהוג כמעשיו. וכן תלמידיו המובהקים ביותר (..)
אבל לכלל הציבור יש לידע שהוא יחידאה בדרך זו ואין הלכה כמותו.
עוד מצאתי בפורום
הפקדתי שומרים כתב:
15 אפריל 2018, 14:32
אני מעתיק לכם דברים שאמר מרן הגרא"מ ש"ך, על כח פסיקתו של מרן החזו"א. ומה שיש לדון בזה.

"וכאן המקום אתי לכתוב מה שסיפר לי ת"ח אחד שליט"א, שהיה פעם נוכח בביקור חוהמ"פ אצל כבוד מרן הגאב"ד דפוניבז' זצוק"ל, כשהיה שם כבוד מרן "האבי עזרי" שליט"א, ודיבר שם אחד על אודות ענין "קו התאריך", ואמר שבענין זה רוב הדיעות היו דלא כהפסק של החזון איש, ומיד הגיב כבוד "האבי עזרי" שליט"א בחומרה ואמר: במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו, כי אף אחד הוא לאו בר פלוגתיה, והפסק של החזון איש הוא הוא הדין, ואין כאן שום שייכות של רוב ומיעוט במקום שהורה החזון איש, שהלכה כמותו בכל מקום!... ("אז דער חזון איש זאגט -איז נישט דא קיין רוב נישט!"...)
מתוך ספר פניני רבינו האבי עזרי עמוד שנט מילה במילה.

ואני שואל כמסתפק בד' מרן הרב שך. יש מקור הלכתי, לחלק בענין רוב ומיעוט יחיד ורבים, בין סוגי הפוסקים.

ובאותו ספר כתב (עמ' רכג) אחד מתלמידי רבנו (הרב שך) אמר לפניו, שלמד כעת את הסוגיא של בורר, ועסק בענין הנידון הגדול של המשנה ברורה בביאור הלכה, לענין הוצאת העצמות מהדגים, ומתוך הסוגיא יצא לו לא כמו המשנה ברורה.
אמר לו רבינו: דבר ראשון צריך לדעת שההלכה היא כמו שכתוב במשנה ברורה! ועכשיו אפשר לדבר בלימוד...
עד כאן מהספר הנז'.

אם כך איך צריך לנהוג באופנים שנחלקו המ"ב והחזו"א. (מן הסתם הרב שך אמר את דבריו, בדברים שהחזו"א נחלק בדורו כמו קו התאריך ועוד ענינים, משא"כ ד' המ"ב, שהם לפני ד' החזו"א. אולם עדין צריך בירור שכן לענין קו התאריך הנ"ל, הברי פלוגתא עם מרן החזו"א הביאו ראיות מד' האחרונים שקדמו רבות בשנים להחזו"א ועם זאת הרב שך טען שהלכה כמותו. וי"ל בין המ"ב לשאר אחרונים..
וכמש"כ מרן החזון אי"ש באגרותיו: "ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף, המגן אברהם והמשנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית". (קוב"א ח"ב מא)
(ובהקדמת עוז והדר הביאו בזה"ל -אחד מגדולי דורנו שליט"א, התבטא אודות הספר 'משנה ברורה': המשנה ברורה מיוסד על דברי הראשונים, ולכן צריך לדייק בדבריו כמו בדברי הראשונים ע"כ. אם משום כך אזי שכל ספר שמיוסד על ד' הראשונים כמו גם ספרי זמנינו שהולכים בסגנון זה. ומה החידוש דווקא במ"ב.)

סיכום: עיקר שאלתנו באה ע"ד מרן הגרא"מ זצוק"ל בנוגע לכוח פסיקתו של מרן החזו"א.
לאחר שהסתכלתי בד' הביאור הלכה לגבי בורר עצמות דגים שדן בו התלמיד לפני הרב שך, ההערה מתעצמת. הביה"ל הנז' (סי' שיט ד"ה מתוך) כותב ללמד זכות בענין זה על הנוהגים להיתר עיי"ש. ואילו החזו"א או"ח סי' נ"ד ס"ק ג-ד כתב לאסור. ולמרות הכל מרן הרב שך, הורה לתלמיד הלכה כדברי המשנה ברורה להיתר, זאת על אף שהחזו"א כתב לאסור.
וצריך בירור גדול בענין זה. (מסתבר שהתלמיד שעסק בד' הביה"ל (הארוך ביותר בהל' בורר) נתקל בד' החזו"א, ובכדי לחזק את דבריו אף ציין את ד' החזו"א שחולק עליו).
לא מבין כלל מה הס"ד של הכותב, פשיטא שהרב שך יכריע שהלכה כהמשנה ברורה, לעומת החזו"א. הדברים ידועים על הערצתו את החפץ חיים עד שהתבטא שאינו מבין איך אפשר להיות יותר מן החפץ חיים.
ונלחם על כך שלא יוציא משנה ברורה עם הערות של אחרים כולל החזו"א.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 09:34

כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.


הנופל
הודעות: 290
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 151 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי הנופל » 10 מאי 2019, 09:46

בתוך כל הדיון פספסו פה את עיקר הנקודה
ר' משה מסביר בשיעור (ושוב מי שלא שמע שלא יגיב)
שהחזו''א חייב לעשות כדעת עצמו נגד המג''א
והוא מרחיב בנקודה זו כדרכו ומבאר שהחזו''א הוא היחיד שהצליח לרדת לסוף דעת עצמו
בשונה מאיתנו שגם לדעת עצמינו אנו לא מצליחים לרדת
וממילא אם יש לו דעה הוא חייב להתנהג כמוה
אבל אנחנו שאין לנו דעה מחוייבים לכללי הפסק של יחיד ורבים וכו'
ואגב כדאי שמישהו יעלה פה את המכתב של החזו''א לגיסו של הרב אלישיב (לא זוכר את שמו)
נמצא בספר שלום יהודה שם הוא בעצמו כותב שרק הוא יכול לנהוג כך אבל אחרים מחוייבים לראשונים


שאר לעמו
הודעות: 3943
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 628 פעמים
קיבל תודה: 1245 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 מאי 2019, 10:13

דברים אלו אינם חידוש. ומשנה היא בהוריות.
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..


הנופל
הודעות: 290
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 151 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי הנופל » 10 מאי 2019, 10:28

שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 10:13
דברים אלו אינם חידוש
חבל שלא אתה מסרת את השיעור....
שאר לעמו כתב:
10 מאי 2019, 10:13
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..
המלצה שלי: אף פעם אל תזדעזע משום דבר פשוט תדון בקור רוח על כל דבר
ולגופו של ענין ר' משה מזכיר שם שלחזו''א לא היה רב מה שנכון עובדתית
משפט כמו שאתה ניסחת לא מופיע שם


מבקש אמת
הודעות: 3074
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 1197 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 10:36

יהודי של פעם כתב:
10 מאי 2019, 02:42
פשוט שעל פי כללי ההלכה המסורים לנו מדור דור כשיש מח' מג"א וחזו"א צריך לנהוג כמג"א וכדומה
והחזו"א הוא יחיד במקום רבים [שהם כל האחרונים מזמן הגר"א ורע"א] שמסרו לנו שא"א לחלוק למעשה על הב"י ואין הלכה כמוהו,

להבין טוב יותר מומלץ מאד לשמע את המקור, וכמובן שמי שלא שמע את המקור מוזמן שלא להגיב,
מה הם בדיוק כללי ההלכה המסורים לנו מדור דור?

לא ידועים לי כללים כאלו המחייבים אי מי, אלא רק מוסכמות שהתקבלו אצל הרבה פוסקים עם השנים, וכמובן המוסכמות משתנות ממדינה אחת לרעותה ומפוסק אחד למשנהו. אכן די ברור שרוב הפוסקים שאינם מתלמידי חזו"א יפסקו כהמג"א, אך אין זה כלל מחייב אלא מוסכמה. כמו כן אין שום כלל שלא חולקים על הב"י, ובמאות ואולי אלפי מקומות חולקים הרבה אחרונים על הכרעת השו"ע, כידוע לכל מי שלמד מעט משנ"ב.

(הכלל היחיד המחייב הידוע לי הוא מה שכתב הרמב"ם שחייבים לשמוע לתלמוד הבבלי משום שקיבלוהו עליו כל חכמי ישראל וכל ישראל, וכן כמה תקנות שנתקבלו בקהילות מסויימות כגון חדר"ג ואיסור קטניות).


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2391
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 386 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 11:59

@יהודי של פעם
מי מסר לך מדור דורים שרק המ"ב יכל להכריע דלא כמג"א ולא החזו"א?


יעקב שלם
הודעות: 1986
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 694 פעמים
קיבל תודה: 635 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי יעקב שלם » 10 מאי 2019, 12:12

יש לי שאלה שמטרידה אותי זמו רב
וקשורה לנושא הזה

החזו"א כותב שהוראת המשנ"ב כהוראת הסנהדרין או משהו בסגנון

למעשה בהמון הכרעות החזו"א חולק על המשנ"ב

מה ההסבר בזה


מבקש אמת
הודעות: 3074
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 1197 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 12:22

יעקב שלם כתב:
10 מאי 2019, 12:12
יש לי שאלה שמטרידה אותי זמו רב
וקשורה לנושא הזה

החזו"א כותב שהוראת המשנ"ב כהוראת הסנהדרין או משהו בסגנון

למעשה בהמון הכרעות החזו"א חולק על המשנ"ב

מה ההסבר בזה
מישהו שאל את הגר"ח קנייבסקי שאלה זו (היאך חולק החזו"א על המשנ"ב, וכי אין הוראותיו כהוראות לשכת הגזית?), וענה לו בזה הלשון: "חוץ ממתי שחולק עליו". ואידך זיל גמור.


מבקש אמת
הודעות: 3074
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 1197 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 12:24

הנופל כתב:
10 מאי 2019, 10:28
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..
המלצה שלי: אף פעם אל תזדעזע משום דבר פשוט תדון בקור רוח על כל דבר
[/quote]

מסכים מאד להמלצה זו. זעזוע ודיון לוגי הינם תרתי דסתרי.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2391
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 386 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 12:27

מבקש אמת כתב:
10 מאי 2019, 12:22
יעקב שלם כתב:
10 מאי 2019, 12:12
יש לי שאלה שמטרידה אותי זמו רב
וקשורה לנושא הזה

החזו"א כותב שהוראת המשנ"ב כהוראת הסנהדרין או משהו בסגנון

למעשה בהמון הכרעות החזו"א חולק על המשנ"ב

מה ההסבר בזה
מישהו שאל את הגר"ח קנייבסקי שאלה זו (היאך חולק החזו"א על המשנ"ב, וכי אין הוראותיו כהוראות לשכת הגזית?), וענה לו בזה הלשון: "חוץ ממתי שחולק עליו". ואידך זיל גמור.
לצחוק או לבכות?
גם על השאלה וגם על אי הבנת הגרח"ק
וגם הרמ"א כותב לב"י שכל החולק עליך כחולק על השכינה...


יעקב שלם
הודעות: 1986
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 694 פעמים
קיבל תודה: 635 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי יעקב שלם » 10 מאי 2019, 12:34

חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 12:27
לצחוק או לבכות?
גם על השאלה וגם על אי הבנת הגרח"ק
וגם הרמ"א כותב לב"י שכל החולק עליך כחולק על השכינה..
מצטער שנגרם לך חשש בכי בערש שבת

אבל גם על הרמ"א זה דבר שצריך ביאור
(ראיתי פעם מישהו מפוסקי ספרד שלקח את המשפט של הרמ"א למעשה)

אבל למעשה מה ההסבר הם לא כתבו את זה בשביל הנימוס...


נבשר
הודעות: 2351
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 669 פעמים
קיבל תודה: 605 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי נבשר » 10 מאי 2019, 12:38

זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 09:34
כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.
אני מסכים איתך ברישא, ומה ששמעתי קצת מהשיעור, האו מדבר שמכריע למעשה נגד המג"א, אבל בסיפא של דבריך ודאי שלא לקח מהגר"ח, ברור שמי שמעיז להעביר עין בוחנת על הסוגיא מיד ידמו לגר"ח, אבל פשיטא שלא לקח ממנו, אבל זה נידון אחר.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2391
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 386 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 14:12

יעקב שלם כתב:
10 מאי 2019, 12:34
חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 12:27
לצחוק או לבכות?
גם על השאלה וגם על אי הבנת הגרח"ק
וגם הרמ"א כותב לב"י שכל החולק עליך כחולק על השכינה..
מצטער שנגרם לך חשש בכי בערש שבת

אבל גם על הרמ"א זה דבר שצריך ביאור
(ראיתי פעם מישהו מפוסקי ספרד שלקח את המשפט של הרמ"א למעשה)

אבל למעשה מה ההסבר הם לא כתבו את זה בשביל הנימוס...
הוא כ׳ את זה למישהו שלא הי׳ ראוי לחלוק על המ"ב ולתפארת המליצה בגבולות מסוימים


מתחזק
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי מתחזק » 11 מאי 2019, 22:15

נבשר כתב:
10 מאי 2019, 12:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 09:34
כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.
אני מסכים איתך ברישא, ומה ששמעתי קצת מהשיעור, האו מדבר שמכריע למעשה נגד המג"א, אבל בסיפא של דבריך ודאי שלא לקח מהגר"ח, ברור שמי שמעיז להעביר עין בוחנת על הסוגיא מיד ידמו לגר"ח, אבל פשיטא שלא לקח ממנו, אבל זה נידון אחר.
למה לא לקח? מאוד מסתבר שכן, אין אדם שלא מושפע מסביבותיו.


בבא בוטא
הודעות: 265
הצטרף: 21 אפריל 2020, 16:31
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הפסק של החזו''א

שליחה על ידי בבא בוטא » 05 יוני 2020, 10:45

הנופל כתב:
08 מאי 2019, 23:49
יהודי כתב:
08 מאי 2019, 21:13
תעלו אותו לגוגל דרייב או לג'מבו מייל.
הדברים נאמרים במהלך השיעור
ונסובים על הרעיון שנמסר מתחילת השיעור
שוה לשמוע עד הסוף
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.a ... 72696F5336
ניסיתי, ולצערי כבר אין אפשרות להוריד את הקובץ.
יש מצב להעלות את השיעור מחדש? 
בתודה רבה מראש.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
הודעות: 291
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הפסק של החזו''א

שליחה על ידי בן אהרון » 05 יוני 2020, 11:19

בבא בוטא כתב:
05 יוני 2020, 10:45
הנופל כתב:
08 מאי 2019, 23:49
יהודי כתב:
08 מאי 2019, 21:13
תעלו אותו לגוגל דרייב או לג'מבו מייל.
הדברים נאמרים במהלך השיעור
ונסובים על הרעיון שנמסר מתחילת השיעור
שוה לשמוע עד הסוף
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.a ... 72696F5336
ניסיתי, ולצערי כבר אין אפשרות להוריד את הקובץ.
יש מצב להעלות את השיעור מחדש? 
בתודה רבה מראש.
https://drive.google.com/file/d/18pTGxs ... sp=sharing
 תודיע לי אם מבקשים אישור להוריד (בעיקרון לא)
 


בבא בוטא
הודעות: 265
הצטרף: 21 אפריל 2020, 16:31
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הפסק של החזו''א

שליחה על ידי בבא בוטא » 05 יוני 2020, 11:21

בן אהרון כתב:
05 יוני 2020, 11:19
בבא בוטא כתב:
05 יוני 2020, 10:45
הנופל כתב:
08 מאי 2019, 23:49

הדברים נאמרים במהלך השיעור
ונסובים על הרעיון שנמסר מתחילת השיעור
שוה לשמוע עד הסוף
ניסיתי, ולצערי כבר אין אפשרות להוריד את הקובץ.
יש מצב להעלות את השיעור מחדש? 
בתודה רבה מראש.
 תודיע לי אם מבקשים אישור להוריד (בעיקרון לא)
לא מבקשים אישור.
תודה רבה!
בברכת התורה

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1715
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 460 פעמים
קיבל תודה: 659 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 05 יוני 2020, 12:05

השיעור לא נמצא.
לפני שנועלים כמתבקש את האשכול יש להעיר שהמהרש''ל הפר''ח הגר''א והחזו''א כולם הלכו בדרך אחת, והוא שההלכה צריכה לצאת מתוך הגמרא, ולכן בכל מקום שיצא להם מהגמרא אחרת ממה שפסק השו''ע לא היה טעם לדעתם לפוסקים אחרים, שהרי בגמ' כתוב אחרת.

וממילא אין שום קושיא למה כל האחרונים הנ''ל לא חששו לחלוק על השו''ע ואצ''ל על המג''א, משום שהשו''ע נקט כמו שיטת שנים מתוך שלושת הראשונים רי''ף רמב''ם ורא''ש, וכן הרמ''א עכ''פ כבתראי, אבל אם בגמרא כתוב אחרת הרי שלדעתם לא שהם חלקו על השו''ע אלא הגמרא חולקת עליו ודו''ק.

ואין להקשות וכי החזו''א לא ידע שאסור לחלוק על המג''א, משום ששיטת כל הפוסקים היא שלמעשה ההלכה כהשו''ע גם אם יש קושיא מתוך הגמ', אבל רבותינו הנזכרים לא כן דעתם.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
הודעות: 291
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי בן אהרון » 05 יוני 2020, 14:20

למה זה תשאל לשמי כתב:
05 יוני 2020, 12:05
השיעור לא נמצא.
לפני שנועלים כמתבקש את האשכול
מי בקש לנעול? ומדוע?

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1715
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 460 פעמים
קיבל תודה: 659 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 05 יוני 2020, 15:37

בן אהרון כתב:
05 יוני 2020, 14:20
למה זה תשאל לשמי כתב:
05 יוני 2020, 12:05
השיעור לא נמצא.
לפני שנועלים כמתבקש את האשכול
מי בקש לנעול? ומדוע?

איש לא ביקש לנעו אך היה נראה לי שכך יקרה כיון שנכנסו לדיון עם שמות שזה חסר טעם. 


אליעזר ג
הודעות: 1663
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי אליעזר ג » 05 יוני 2020, 15:45

נבשר כתב:
10 מאי 2019, 01:20
מאן דהו כתב:
10 מאי 2019, 01:15
אלי מאירי כתב:
09 מאי 2019, 03:23
התמצית לקצרי הרוח:
מזה כ-400 כל האחרונים כמעט (וגם מי שכן בקושי רב ובפעמים מועטים) לא העיזו לחלוק על גדולי הפוסקים כמג"א.
כולם קיבלו מרבותיהם, שלא חולקים על המג"א. וא"כ דעת הרבים של הפוסקים שאין חולקים כדברים האלו. ולכן אנו גם מצווים שלא להורות נגד המג"א.
החזו"א שהגיע להוראה והיה צדיק יסוד עולם. ומחד, כיון שהוא למד לבד, ולא קיבל שלא מדברים נגד המג"א, ומאידך בכוח עיונו הבלתי מצוי, ראה לנכון לחלוק עליו,
א"כ הוא לכשעצמו נדרש לנהוג כמעשיו. וכן תלמידיו המובהקים ביותר (..)
אבל לכלל הציבור יש לידע שהוא יחידאה בדרך זו ואין הלכה כמותו.

צורם מאד!
ומוזר הרבה. וכי החזון איש לא ידע ש400.. אחרונים לא חלקו על המגן אברהם ובכל זאת החליט לחלוק..
לא הבנתי אתה מכחיש את המציאות שהחזו"א חולק על המג"א מסברא, ומזמן הרעק"א לא חלקו על המג"א.
הגרא חולק על המגן אברהם.
 


ישראל הכהן
הודעות: 639
הצטרף: 03 יוני 2020, 08:19
נתן תודה: 117 פעמים
קיבל תודה: 97 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי ישראל הכהן » 05 יוני 2020, 15:48

אליעזר ג כתב:
05 יוני 2020, 15:45
נבשר כתב:
10 מאי 2019, 01:20
מאן דהו כתב:
10 מאי 2019, 01:15


צורם מאד!
ומוזר הרבה. וכי החזון איש לא ידע ש400.. אחרונים לא חלקו על המגן אברהם ובכל זאת החליט לחלוק..
לא הבנתי אתה מכחיש את המציאות שהחזו"א חולק על המג"א מסברא, ומזמן הרעק"א לא חלקו על המג"א.
הגרא חולק על המגן אברהם.
וכל האחרונים חולקים שצריך.
הרי כבר השיגו עליו האחרונים שמעתיק הרבה ממקובלים להלכה.
ומי לנו גדול ממרן החזו"א שהיה חש היכן דיברו בלימוד, ונשמות באו אליו לתיקון, ופעמים ששמעו את מרן אומר תתוקן נשמת פב"פ!
ומופתים היו כל היום אצל מרן כסדר. וברור שלא היה נשמה לפי ערך דורו!
וגם לאריז"ל לא היה רבה!

מלבד מה שאמרו גדולי ישראל שעשרות תחי"ם לא יכולים לכתוב ס"ק אחד בחזו"א כל חייהם!

וכי ממי קיבל הר"מ שפירא ז"ל מהרב הוטנר גם הוא אמר שהוא בטל כעפרא דארעא לקדוש ה'.


בבא בוטא
הודעות: 265
הצטרף: 21 אפריל 2020, 16:31
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי בבא בוטא » 05 יוני 2020, 16:20

  
לכל המתלהמים, נא להירגע!
מי שהאזין לדברי הגאון הפלאי רמ"ש זצוק"ל מהחל ועד כלה,
שמע מפורשות כיצד מדגיש שוב ושוב שמרן החזו"א זצוק"ל היה צריך לנהוג כך,
בהיותו מעיין חד בדורותיו, שידע למצות את עומק דעתו עד תום,
והיה מחוייב לחלוק על המג"א ועל שאר גדולים כפי ראות עיניו,
בזה אין חולק.
נקודה.

הנידון עכשיו הוא לא 'מה החזו"א היה צריך לעשות',
אלא מה אתה צריך לעשות במקום שיש מחלוקת בין החזו"א למג"א.
על כך באה הכרעתו של הגאון הנ"ל זצוק"ל, ברוחב דעת תורתו,
כי על סתם בני תורה לנהוג כמוכרע ע"י קדמוני הפוסקים כהמג"א,
למעט תלמידיו הגמורים של החזו"א שעליהם ודאי לנהוג כדבריו
והוא מסתמך על מכתב מרן החזו"א בעצמו להגרא"פ.

יש דברים פה ושם שיש לדון ולהתווכח, וגם לי נראה באיזהו מקומן להעיר מדברי החזון איש עצמו,
וכן אולי יש דברים שיש לאומרם יותר בצנעא ולא באופן שידלוף לידי חבורת 'מוציאי הדברים מהקשרם',
אבל עדיין חרה לי על המתקיפים המציגים כביכול הגרמ"פ ערער על זכותו של החזו"א לחלוק על מג"א


אגב, שיעור מרתק וכמדו' גם נדיר מסוגו אצל הגאון זצ"ל,
ודבר גדול יעשו תלמידיו אם יפתחו אשכול מיוחד להעלות שיעורים מיוחדים,
ויישר כוחם וחילם להגדיל תורה ולהאדירה.
   


אבי חי
הודעות: 1077
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 321 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי אבי חי » 05 יוני 2020, 16:27

ומה נעשה שהחזו"א עצמו לא סבר כך,
ומכתב כזה או אחר בענין כזה או אחר לא ישנו את העובדה שכל ספריו והוראותיו וחינוך תלמידיו מיועדים להורות לכלל ישראל [כמו כ"א מגדולי התורה שלפניו],
אפשר לחלוק על החזו"א בהלכה, אפשר גם לצעוד בדרך שונה מדרכו של החזו"א,
אבל קשה להבין איך אפשר לומר
בבא בוטא כתב:
05 יוני 2020, 16:20
כי על סתם בני תורה לנהוג כמוכרע ע"י גדולי הפוסקים כהמג"א
ובמילים אחרות שלא לגיטימי או עכ"פ לא מומלץ ללכת בדרך שהחזו"א הורה לללכת.


נ"ב כנראה שלא הבנתי נכון, ואני מודה שעדיין לא הקשבתי לדברי הגרמ"ש, אשמח לעמוד על טעותי.


אליעזר ג
הודעות: 1663
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי אליעזר ג » 05 יוני 2020, 16:29

ישראל הכהן כתב:
05 יוני 2020, 15:48
אליעזר ג כתב:
05 יוני 2020, 15:45
נבשר כתב:
10 מאי 2019, 01:20

לא הבנתי אתה מכחיש את המציאות שהחזו"א חולק על המג"א מסברא, ומזמן הרעק"א לא חלקו על המג"א.
הגרא חולק על המגן אברהם.
וכל האחרונים חולקים שצריך.
הרי כבר השיגו עליו האחרונים שמעתיק הרבה ממקובלים להלכה.
ומי לנו גדול ממרן החזו"א שהיה חש היכן דיברו בלימוד, ונשמות באו אליו לתיקון, ופעמים ששמעו את מרן אומר תתוקן נשמת פב"פ!
ומופתים היו כל היום אצל מרן כסדר. וברור שלא היה נשמה לפי ערך דורו!
וגם לאריז"ל לא היה רבה!

מלבד מה שאמרו גדולי ישראל שעשרות תחי"ם לא יכולים לכתוב ס"ק אחד בחזו"א כל חייהם!

וכי ממי קיבל הר"מ שפירא ז"ל מהרב הוטנר גם הוא אמר שהוא בטל כעפרא דארעא לקדוש ה'.
עם כל הכבוד לעמדתך אנא על תצרף אותה לדברי שיתקבל הרושם שאני כתבתיה.
 


בבא בוטא
הודעות: 265
הצטרף: 21 אפריל 2020, 16:31
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

שליחה על ידי בבא בוטא » 05 יוני 2020, 16:30

אז כדאי שתשמע,
מרתק מאד
אח"כ נשמח לשמוע את תגובותיך ולדון בהם
כדרכה של תורה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים