דף 1 מתוך 1

עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 20:35
על ידי מלמד להועיל
אני מחפש מקור בחז"ל או ביטוי מקביל מחז"ל, לתובנה לפיה אם יש לבן אדם משהו טוב ביד, שלא ימהר לעזוב אותה בשביל תקוה להשיג יותר טוב במקום אחר

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 20:53
על ידי עניין
קרנא בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 21:12
על ידי נתן10
אמר אביי בוצינא טבא מקרא
מסכת סוכה נו: ועי"ש מחלוקת רשי ותוס'

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 21:26
על ידי יעבץ
גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיזן מיניה

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 21:37
על ידי זקן ויושב בישיבה
תפסת מועט תפסת, תפסת מרובה לא תפסת.

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 21:46
על ידי נבשר
זקן ויושב בישיבה כתב:
08 מאי 2019, 21:37
תפסת מועט תפסת, תפסת מרובה לא תפסת.
קודם חשבתי ע"ז, אבל יש לחלק שהתם איירי בתפיסה שאם אדם תופס מועט התפיסה פועלת משא"כ בתפיסה מרובה התפיסה אינה תפיסה, ועל מה שהוא מחפש מקור לא היכא שתופס, אלא שמניח דעתו על מאה שעל העץ, לזה אמרינם שעדיף אחד ביד מאשר מאה על העץ. ועיין.

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 22:05
על ידי נושא למחשבה
ראה בגיטין (סב.), "ואי אשמועינן בדד, משום דלא שכיח ליה, אבל גבל דשכיח ליה, אימא לא, צריכא".
הרי שיש צד להעדיף מלאכה המצויה בכל שעה, וזאת למרות שהיא מלאכת כפים קשה ומייגעת.
וזאת יותר מאשר מלאכה קלה ונוחה אך נדרשת רק לעתים רחוקות.
אמנם לעיל מיניה הגמ' מצדד להיפך.
כנראה כשדורשים מהאדם לעמול, הרי שהוא כבר מעדיף לקחת ע"ע את סיכון העשרה על העץ...

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 22:15
על ידי מכל מלמדי השכלתי
עניין כתב:
08 מאי 2019, 20:53
קרנא בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה
זה מחמת חומרת השבועה.

באותה מידה אתה יכול לציין לפתגם:
רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברו

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 22:28
על ידי נדיב לב
מלמד להועיל כתב:
08 מאי 2019, 20:35
אני מחפש מקור בחז"ל או ביטוי מקביל מחז"ל, לתובנה לפיה אם יש לבן אדם משהו טוב ביד, שלא ימהר לעזוב אותה בשביל תקוה להשיג יותר טוב במקום אחר
יעבץ כתב:
08 מאי 2019, 21:26
גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיזן מיניה
אינו דומה שים לב למה שהודגש
הגמל מחפש קרנים בנוסף לאזנים ולא קרנים [חשובות ככל שיהיו מאוזניים] במקום אזנים

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 08 מאי 2019, 22:31
על ידי נדיב לב
מלמד להועיל כתב:
08 מאי 2019, 20:35
אני מחפש מקור בחז"ל או ביטוי מקביל מחז"ל, לתובנה לפיה אם יש לבן אדם משהו טוב ביד, שלא ימהר לעזוב אותה בשביל תקוה להשיג יותר טוב במקום אחר
במדרש קוהלת ד, ו הובא משפט זה
מתלא אמר: טבא חדא ציפרא כפותא מן מאה פרחין

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 09 מאי 2019, 00:02
על ידי איטשע מאיר לורנץ
מה עם מצוה שבאה לידך

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 09 מאי 2019, 00:05
על ידי נדיב לב
איטשע מאיר לורנץ כתב:
09 מאי 2019, 00:02
מה עם מצוה שבאה לידך
מה הקשר?
אתה לא מפסיד מצוה אחרת ומרויח עשר מצוות

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 09 מאי 2019, 00:07
על ידי איטשע מאיר לורנץ
ההקשר מדבר באופן זה

שאתה יכול להרוויח מצוה אחרת

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 09 מאי 2019, 00:08
על ידי נדיב לב
איטשע מאיר לורנץ כתב:
09 מאי 2019, 00:07
ההקשר מדבר באופן זה

שאתה יכול להרוויח מצוה אחרת
זה קשר לאו בר קיימא אלא קשר שלכם בדברי חז"ל שמדברים בענין אחר

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 09 מאי 2019, 06:51
על ידי עניין
מכל מלמדי השכלתי כתב:
08 מאי 2019, 22:15
עניין כתב:
08 מאי 2019, 20:53
קרנא בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה
זה מחמת חומרת השבועה.
ב"ק נ"ז: תוד"ה לא וי"ל דהא פשיטא דעדיפא חומרא דקרנא בלא שבועה מחומרא דכפילא בשבועה דמי יודע שיבא לידי כך

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

נשלח: 09 מאי 2019, 06:52
על ידי עניין
מכל מלמדי השכלתי כתב:
08 מאי 2019, 22:15
עניין כתב:
08 מאי 2019, 20:53
קרנא בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה
זה מחמת חומרת השבועה.

באותה מידה אתה יכול לציין לפתגם:
רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברו
במטותא מנך הסבר מה עניין שמיטה ....