מצות עשה שיש בו חיוב כרת

נושאים שונים

פותח הנושא
טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי טעם ודעת » 13 מאי 2019, 14:15

שני מצות עשה בלבד יש בתורה שכל העובר עליו אזי יש לו עליהם 'חיוב כרת',
והלא הם מצות קרבן פסח ומצוות מילה,
והשאלה היא, מפני מה נשתנו אלו הצוות משאר כל מצוות עשה שבתורה. [והאם יש טעם 'אחד' המקשר ומאגד אלו שני המצוות דייקא בהדי הדדי].

ערכים:


מבקש אמת
הודעות: 3091
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 319 פעמים
קיבל תודה: 1208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי מבקש אמת » 13 מאי 2019, 18:48

טעם ודעת כתב:
13 מאי 2019, 14:15
שני מצות עשה בלבד יש בתורה שכל העובר עליו אזי יש לו עליהם 'חיוב כרת',
והלא הם מצות קרבן פסח ומצוות מילה,
והשאלה היא, מפני מה נשתנו אלו הצוות משאר כל מצוות עשה שבתורה. [והאם יש טעם 'אחד' המקשר ומאגד אלו שני המצוות דייקא בהדי הדדי].
ז"ל השפת אמת (בא תרמ"ח):

משכו ידיכם מע"ז וכו', כי פסח ומילה הם מצות עשה שיש בהם כרת, ומילה הוא תיקון ליצרא דעריות שאי אפשר להתקדש בזה בלי סייעתא דשמיא בכח בריתו שחתם בבשרנו, ופסח הוא תיקון ליצרא דע"ז, ובכח שחיטת הםסח נתבטל ע"ז וכל כת דסט"א, כדאיתא בזוהר הקדש בשחיטת טלה שהיא ראש דכל ע"ז, ונמסר לבני ישראל שישחטו וישרפוהו באש, לכן סמך חג המצות ל"אלהי מסכה לא תעשה לך". ויתכן שלכן אחר כך שהיה גלוי לפניו ית' שעתיד בית המקדש לחרוב ולא יעשו פסח, נתן כח לאנשי כנסת הגדולה לבטל יצרא דע"ז, ויתכן גם כן לומר שבשנים שביטלו הפסח לכן נכשלו בע"ז בימי מלכי ישראל. וזאת עיקר השבח ביציאת מצרים שנתבטל כח ע"ז בעולם... וקרבנו המקום לעבודתו.


הנופל
הודעות: 290
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 151 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי הנופל » 13 מאי 2019, 19:18

טעם ודעת כתב:
13 מאי 2019, 14:15
שני מצות עשה בלבד יש בתורה שכל העובר עליו אזי יש לו עליהם 'חיוב כרת',
והלא הם מצות קרבן פסח ומצוות מילה,
והשאלה היא, מפני מה נשתנו אלו הצוות משאר כל מצוות עשה שבתורה. [והאם יש טעם 'אחד' המקשר ומאגד אלו שני המצוות דייקא בהדי הדדי
השאלה היא קודם כל מהו ענין הכרת
ולמתבונן כרת בא על פירצת קדושת ישראל
היינו המוציא עצמו מגדרי הקדושה של יהודי נכרת
וממילא ערל שלא בא לכלל הקדושה מעיקרא דינו כרת
וקרבן פסח עינינו הצטרפות לעם ישראל בחג של היווצרות העם והמוציא עצמו מזה נכרת
(וידוע חידושו של האור שמח שגר שלא הקריב קרבן גירות נפטר בקרבן פסח)


פותח הנושא
טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי טעם ודעת » 13 מאי 2019, 19:49

ואמנם עוד ראיתי בדברי קדשו בעל השפ"א זיע"א בא תרנ"ו ו"ל והנה ב' מצות עשה שחייבים עליהם כרת 'פסח ומילה' והם ברית הלשון וברית המעור, ונקראו בריתות שעיקר החיות תלוי בהם, "ומימלא העובר עליהם נכרת חיו מן העולם עכ"ל.

ומימלא לכך מובן שעל כן באלו הב' דייקא איכא חיוב כרת כיון שנכרת חיו כנ"ל.


רוצה לדעת
הודעות: 987
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי רוצה לדעת » 13 מאי 2019, 19:52

שה"ש (פר' ה') איתא: אחותי, שנתאחו לי במצרים בשתי מצות בדם הפסח ובדם המילה הה"ד "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי, זה דם הפסח, ואומר לך בדמיך חיי, זה דם המילה, עכ"ל. ועי בהג' ראמ"ה בברכות דף י"ט ע"א מה שרמז בקרא ד"ולאחותו" שע"י ב' מצות אלו פסח ומילה נעשה "איחוי", עיי"ש.


פותח הנושא
טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי טעם ודעת » 13 מאי 2019, 19:55

עוד ראיתי לבעל החיד"א בשמחת הרגל:

רשע יראה וכעס שיניו יחרוק ומתוך רשעו כמתלהלה יורה זיקים כי כל מצות עשה אין בהם כרת ומדוע בקרבן פסח יש כרת לחדל לעשותו והלא הוא מצות עשה ובכל מ"ע ליכא כרת כי אם פסח ומילה וטמא תמ"ה יקרא מה העבודה הוא לכם שאף לסברתכ' שיש כריתות לעובר על ל"ת: אבל הק"פ אינו כי אם עשה ומי שלא עשה פסח ביטל עשה בשב ואל תעשה ומה נשתנה פסח משאר מ"ע: על כן יצא הקצף באמור לכם ולא לו ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר כי הלא הפסח הוא לפרוש מע"ז וכמשז"ל משכו ידיכם מע"ז וקחו צאן של מצוה וכיון שהוציא עצמו מן הכלל בהפקרא ניחא ליה לעבוד ע"ז והרי הוא כופר בעיקר גם מזה נמשך להטיל חלשי"ם על המילה והוא קבלת אלקותו ית' והיא מ"ע שיש בה כרת וטעותו שאין ראוי שיתחייב כרת על הק"ף כה יאמר על המילה וכל מה שיצאנו מארץ מצרים היה בזכות דם פסח ודם מילה והרשע הזה המערער מבא בדמים תרתי משמע דם פסח ודם מילה אלו היה שם לא היה נגאל:


mdshwekey
הודעות: 3
הצטרף: 23 יולי 2019, 21:22
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי mdshwekey » 23 יולי 2019, 21:25

לא מדויק, שהרי יש עוד מצוות עשה שיש בהם כרת, כגון העינוי ביו"כ. אלא ר"ל שהם הכריתות היחידים שמתחייבים בהם בשב ואל תעשה.


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 23 יולי 2019, 21:34

mdshwekey כתב:
23 יולי 2019, 21:25
לא מדויק, שהרי יש עוד מצוות עשה שיש בהם כרת, כגון העינוי ביו"כ. אלא ר"ל שהם הכריתות היחידים שמתחייבים בהם בשב ואל תעשה.

מכל מקום הכרת אינו על העשה של עינוי, אלא על הלאו של "וכל הנפש אשר לא תעונה ביום ההוא ונכרתה מעמיה " (ויקרא כ"ג ל"ב) וכמבואר ברש"י כריתות ב.
וא"כ זה אכן מדויק.


mdshwekey
הודעות: 3
הצטרף: 23 יולי 2019, 21:22
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי mdshwekey » 23 יולי 2019, 22:43

אכן טעיתי. כי תנן ריש פ"ג דמכות שלוקין על זה ככל לאו. [הגם שמצד הפסוק "אשר לא תעונה" לא משמע לאו כלל, דהוי כמו כל אשר לא ימול ונכרתה, אך מ"מ קים להו לחכמים שיש כאן לאו..., וצ"ע.]


mdshwekey
הודעות: 3
הצטרף: 23 יולי 2019, 21:22
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי mdshwekey » 23 יולי 2019, 22:46

ועיין יומא פא.


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 23 יולי 2019, 23:04

אכן טעיתי.
וז"ל הרמב"ם
וכל האוכל ושותה בו בטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה. מאחר שענש הכתוב כרת למי שלא נתענה למדנו שמוזהרין אנו בו על אכילה ושתייה. וכל האוכל או השותה בו בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה.


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 23 יולי 2019, 23:08

וטעותי נבעה מרש"י שם בכריתות וז"ל
"והאוכל ביוה"כ בלאו מפרש ביומא (דף פא.) כל הנפש אשר לא תעונה "
ולא שתי את ליבי להמשך
"וגמר עינוי עינוי מהתם על דבר אשר עינה את אשת רעהו (דברים כב)"
אבל על כל פנים לאו הוא
וישר כחך על הגמ' ביומא

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: huo yuc יום טוב, זכרונות, לייבל, נתן הבבלי, שלו' | 5 אורחים