דף 1 מתוך 1

ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 22:52
על ידי אוריאל
כתב הנפש החיים בשער א' פ"ד "וכמאמרם ז"ל ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר אלא בתוכם כו'", בכל אחד ואחד.
על איזה מאמר כיוון הנפה"ח, ואיה מקום כבודו?

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 23:11
על ידי בן של רב
הנביא (ירמיהו ז) הוכיח את בני ישראל שהם אומרים בהצטדקות "היכל ה' היכל ה'.
ועל זה הוא טוען להם - "היכל ה' המה" שקדושת המקום היא רק מושפעת ונגזרת מקדושת האדם.
ולכן לא תשרה השכינה בבית - אם בלב ובמעשים שלכם אתם מתנהלים בניגוד לתכניתו והוראותיו
[כי ביהמ"ק זה הבית שהוא גר ומתחבר איתך = כרובים. ורק אם אני כאן הכל כאן אבל אם אתה לא מעונין בקשר גם הוא לא] .
(שמעתי פעם בשיחה מרבי שלמה ברעוודה זצ"ל)

נ. ב. להרחבה עיין בנפה"ח שם.

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 23:29
על ידי נדיב לב
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת תרומה פרק כה סימן ח ועשו לי מקדש. בעולם הזה ולעולם הבא: ושכנתי בתוכם. לעולמי עולמים. חיבה יתירה חיבב הקדוש ברוך הוא לישראל, לצמצם שכינתו בתוכם, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו.

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 23:35
על ידי יצחק בל
הרצתי חיפוש בפרוייקט השו"ת ויצא לי עשרות מפרשים כ"א מביא זאת לעניין דרשה אחרת. ומלמד זאת אחרת. תוכל לחפש.

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 23:35
על ידי ראשון לציון
ראה ראשית חכמה שער האהבה פרק ו קרוב לתחלתו. אלשיך תרומה כה, ח. של"ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב.

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 23:37
על ידי נדיב לב
ראשון לציון כתב:
18 מאי 2019, 23:35
ראה ראשית חכמה שער האהבה פרק ו קרוב לתחלתו. אלשיך תרומה כה, ח. של"ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב.

כמאמרם ז"ל לא מכוון לאלשיך גם לא להגר"א רבו שכתב בשיר השירים דברים דומים אלא לדברי חז"ל בדורות קודמים יותר

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 18 מאי 2019, 23:59
על ידי ראשון לציון
אבל אין כאלה דברים במקורות קדומים יותר. לאחר בדיקה יסודית

(אגב, עם כל הכבוד הרי יש הבדל של כמה דורות טובים בין הראשית חכמה לבין הגר"א)

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 19 מאי 2019, 00:05
על ידי אוריאל
הענין שאכן נראה שהוא מכוון לאיזה דרשה של חז"ל, אולם לא מצאתיה. לפסיקתא הנ"ל לא כיוון, שהרי שם לא כתוב הענין שיהיה משכן בכל אחד ואחד. מישהו טען לי שבאמת המקור הכי קדום הוא האלשיך, ושמחתי לראות שבאמת הדברים כתובים כבר בראשית חכמה. 
[גופא דעובדא הכי הוי, שאותו טוען אמר שזה רק באלשיך, ואמרתי לו שפשוט לי שזה נמצא בחז"ל (כך היה בזכרוני), והבטחנו זה לזה אם השני יצדק בדברו. בינתים אכן לא מצאתי חז"ל, אבל כיון שהנפה"ח העתיק "כמאמרם ז"ל" אולי יש לי כאן פתח להתגדר בו...]

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 19 מאי 2019, 00:08
על ידי ראשון לציון
גם בלקוטי תורה לבעה"ת (בן דורו של הנפה"ח) מצטט מאמר זה בשם חז"ל (לקוטי תורה פ' נשא כ, ב).

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 19 מאי 2019, 00:14
על ידי הנופל
מתוך הספר תורה שלמה לר' מנחם מנדל כשר:
בתוכו לא נאמר.png

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 19 מאי 2019, 01:26
על ידי בר בי רב
כבר העירו שזה לא חז"ל, ועיין בהערות יד רמ"ה על השל"ה.
איו הכרח גמור שהנפה"ח סבר שזה מחז"ל, אך גם אם הנפה"ח סבר שזה מחז"ל כמובן שזה לא מגרע מאומה מגדלותו.

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

נשלח: 19 מאי 2019, 11:44
על ידי יוספזון
למיטב ידיעתי אין כזה מאמר חז"ל. וזכורני כד הוינא טליא ישבנו בישיבה יחדיו קבוצה של חברים, ולא מצאנו, המקור הראשון שמצאנו היה האלשיך הק'.