ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

נושאים שונים

פותח הנושא
זוזו
משתמש ותיק
הודעות: 258
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי זוזו » 05 נובמבר 2019, 19:49

ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 2087
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 522 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי נבשר » 05 נובמבר 2019, 20:14

זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.
האם מצות ציצית לא יותר תדירה משום שנוהגת נמי בשבת, משא"כ תפילין שאינה נוהגת בשבת, אם כי אולי אפשר לומר מאחר שבלילה פסק החיוב אז כל יום בפ"ע, אבל לכאו' אינו כן מתמיד של שחר ומוסף של שבת, שיש בזה תדיר.


י'שי
משתמש ותיק
הודעות: 250
הצטרף: 05 נובמבר 2018, 08:25
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי י'שי » 05 נובמבר 2019, 20:55

שו"ע (או"ח סי' כה סעי' א'):
"אחר שלבש טלית מצוייץ יניח תפלין, שמעלין בקודש".

ובביאור הלכה:
"שמעלין בקודש - על האדם קאי שצריך לילך מדרגא לדרגא ולהתעלות בקדושה כי מתחלה הוא רק מכסה את עצמו בכיסוי של מצוה וע"י התפילין הוא מקשר את עצמו בקשר היחוד והקדושה".


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1514
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 691 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אוריאל » 05 נובמבר 2019, 20:55

זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.איני יודע מי נסתפק בדבר הקדימות בין ציצית לתפילין, אבל יש לצדד בזה כדלהלן.

ידוע שיטת הרמב"ם שמדאורייתא החיוב הוא להניח רק רגע אחד ביום, אלא שהיה מן הראוי להניח כל היום כדי לקיים המצוה כל רגע, וחכמים אמרו שלא לעשות כן כי לא יצליח לשמור על התפילין בטהרה. ומפני זה כותב הרמב"ם "ראוי להניחן כל היום", מטעם שאין חיוב כזה כלל, כאמור. וכן כתב בדעת הרמב"ם במגן גבורים סי' לג.

מאידך יש סוברים שמדאורייתא החיוב ללבוש כל היום, וחכמים מחמת החשש פטרו את האדם ברגע אחד. וכך מבואר ברבינו יונה ברכות ט: והובאה מחלוקת זו בפמ"ג ריש הל' תפילין.

ולענין הלכה נחלקו בזה השיטות. בדעת השו"ע יש בזה מבוכה גדולה. ובשאר הפוסקים, ידוע ששיטת הלבוש שיש חיוב מן התורה כל היום בהנחתן, עיין לו בסי' לז סק"ב. אולם לעומת זה שיטת רוב הפוסקים להלכה שהחיוב הוא רק רגע אחד, ובשאר היום אינו אלא מצוה קיומית, הלא המה הפמ"ג שם, והערוך השולחן שם, ועוד.

לפי זה, אם נאמר, וכן דעת נוטה להלכה, שהחיוב מן התורה הוא ללבוש רגע, אין שום עדיפות לכאורה להניח תפילין יותר מללבוש ציצית, כי בשניהם הוא מקיים מצוה קיומית. בנוסף, על מצות ציצית אמרו ששקולה כנגד כל המצוות [אולם מאידך הרא"ש בה"ק כתב שמצות תפילין גדול יותר מכל שאר מצוות עשה].

יתירה מזו, בציצית אין את החשש שיש בתפילין. ובתפילין יצטרך להשגיח על עצמו שיהיה נקי כאלישע בעל כנפים. ועוד, שיש שחששו בזה ליוהרא.

מכל מקום המנהג הרווח שכן משתדלים להניח תפילין יותר משעת התפילה בבוקר לבד. המג"א מביא בשם מ"ע שתיקן להניח גם במנחה, ויש רבים ושלמים שנוהגים ללמוד מעט לאחר התפילה עם תפילין. ויש שמניחים שעות רבות בעת לימודם, אך באמת צריכים להשגיח שלא יסיחו דעת וכדומה, וזה לא קל [אבל את הספק יש להבין, וכמ"שכ].

 


פותח הנושא
זוזו
משתמש ותיק
הודעות: 258
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי זוזו » 05 נובמבר 2019, 20:55

נבשר כתב:
05 נובמבר 2019, 20:14
זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.
האם מצות ציצית לא יותר תדירה משום שנוהגת נמי בשבת, משא"כ תפילין שאינה נוהגת בשבת, אם כי אולי אפשר לומר מאחר שבלילה פסק החיוב אז כל יום בפ"ע, אבל לכאו' אינו כן מתמיד של שחר ומוסף של שבת, שיש בזה תדיר.


אמת שזה יותר תדיר אבל לכאו' תדיר לא גובר על ביטול עשה
 


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי בבא קמא » 05 נובמבר 2019, 20:56

זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.

מה בדיוק צריך עיון? בטח שזה כך, ועיין תש' רעק"א סימן ט' שכתב כן.
 


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי בבא קמא » 05 נובמבר 2019, 20:57

נבשר כתב:
05 נובמבר 2019, 20:14
זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.
האם מצות ציצית לא יותר תדירה משום שנוהגת נמי בשבת, משא"כ תפילין שאינה נוהגת בשבת, אם כי אולי אפשר לומר מאחר שבלילה פסק החיוב אז כל יום בפ"ע, אבל לכאו' אינו כן מתמיד של שחר ומוסף של שבת, שיש בזה תדיר.
מהאי טעמא יש מ"ד בירושלמי שמזוזה קודמת לתפילין. אבל קיי"ל לא כן משום דתפילין הוי חובת הגוף.
 


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1514
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 691 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אוריאל » 05 נובמבר 2019, 20:59

בבא קמא כתב:
05 נובמבר 2019, 20:56
מה בדיוק צריך עיון? בטח שזה כך, ועיין תש' רעק"א סימן ט' שכתב כן.
אאל"ט הגרעק"א מיירי התם במי שאם לא יקנה התפילין לא יניח כלל, ע"ז אמר שיש חיוב בתפילין, משא"כ ציצית אם לא לובש בגד ד' כנפות אינו מחוייב בזה כלל [וחובת הגוף היא סברא גבי מזוזה], אבל בנידון השאלה כפי שכתבתי, מיירי שכבר יצא ידי חובת תפילין, וא"כ תפילין וציצית שווים.

שוב התבוננתי שבאמת אולי הנידון הוא על מי שאו יניח תפילין או ילבש ציצית, לענין ביטול המצוה לגמרי, ובזה באמת פשוט שתפילין קודמים [אני הבנתי שהספק הוא אחרי שכבר לבש תפילין פעם אחת].


י'שי
משתמש ותיק
הודעות: 250
הצטרף: 05 נובמבר 2018, 08:25
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי י'שי » 05 נובמבר 2019, 21:00

ובבית יוסף שם וזה לשונו:
"ואחר שנתעטף בציצית יניח תפילין מיד. מתוך דברי רבינו נראה שבתחלה מתעטף בציצית ואח"כ מניח תפילין וכן כתוב בנמוקי יוסף בהלכות ציצית (יב. דיבור ראשון) דמצות ציצית ששקולה כנגד כל המצות (מנחות מג ע"ב) ראוי להקדים ועוד שהיא תדירה יותר שנוהגת בין בחול בין בשבת ויום טוב ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם (ברכות נא ע"ב) וכן מצאתי לה"ר יונה בספר היראה (עמ' קסג דפוס אשכול) עכ"ל ואח"כ כתב וזה לשונו ומכל מקום אותם שמתעטפים בטלית גדול כיון שאין דרך להתעטף אלא אחר כל המלבושים ושנתנו מקטוריהם בראשיהם מצות תפילין באה לפניו תחלה ומברכים עליהם תחלה לפי שאין מעבירין על המצות (פסחים סד ע"ב) ואפילו אותם שאין נוהגים אלא בטלית קטן ראוי ללבוש אותו על מלבושיהם לקיים בו יפה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (במדבר טו לט) עכ"ל ואיני מבין דבריו היאך באה מצות תפילין לפניו על ידי שלבש כל מלבושיו ושנתן מקטורן בראשו לשאם יאחר הנחתם לעטיפת ציצית יהיה מעביר על המצות ומה שכתב בשם ספר היראה הוא בטלית קטן אבל טלית גדול אחר הנחת תפילין כתב (שם עמ' קסד) שמתעטף בו:
וכתב האגור (סי' פד) בשם ספר הזוהר שאיסור גדול מי שמניח תפילין קודם לבישת הציצית עכ"ל ונראה לי שכתב כן משום דאיתא בספר הזוהר בסוף פרשת במדבר סיני (קכ ע"ב) בשעתא דבר נש קאים בעי לדכאה גרמיה בקדמיתא לבתר יקבל עליה האי עול לפרשא על רישיה פרישו דמצוה לבתר אתקשר קישורא דיחודא דאינהו תפילין ושמעתי בשם גדולי מקובלי ספרד ז"ל שמי שאין לו טלית קטן ודאי יניח טלית ואח"כ תפילין אבל מי שלבש טלית קטן יניח תפילין תחלה ואח"כ יתעטף בטלית גדול ונותנים טעם לשבח שהרי כיון שלבשו טלית קטן ואח"כ הניחו תפילין הרי כבר קיימו דברי הזוהר ואם היו רוצים לקרות ק"ש ותפלה בלא עטיפת טלית אחר היו רשאים שהרי כבר מצות ציצית ותפילין עליהם ואם אח"כ מתעטפים בטלית אחר או בכמה טליתות אינם ענין למצות תפילין".


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי בבא קמא » 05 נובמבר 2019, 21:00

אוריאל כתב:
05 נובמבר 2019, 20:55
זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.

לפי זה, אם נאמר, וכן דעת נוטה להלכה, שהחיוב מן התורה הוא ללבוש רגע, אין שום עדיפות לכאורה להניח תפילין יותר מללבוש ציצית, כי בשניהם הוא מקיים מצוה קיומית. בנוסף, על מצות ציצית אמרו ששקולה כנגד כל המצוות [אולם מאידך הרא"ש בה"ק כתב שמצות תפילין גדול יותר מכל שאר מצוות עשה].

יתירה מזו, בציצית אין את החשש שיש בתפילין. ובתפילין יצטרך להשגיח על עצמו שיהיה נקי כאלישע בעל כנפים. ועוד, שיש שחששו בזה ליוהרא.

מכל מקום המנהג הרווח שכן משתדלים להניח תפילין יותר משעת התפילה בבוקר לבד. המג"א מביא בשם מ"ע שתיקן להניח גם במנחה, ויש רבים ושלמים שנוהגים ללמוד מעט לאחר התפילה עם תפילין. ויש שמניחים שעות רבות בעת לימודם, אך באמת צריכים להשגיח שלא יסיחו דעת וכדומה, וזה לא קל [אבל את הספק יש להבין, וכמ"שכ].
לא זכיתי להבין, תפילין הוא חייב, וציצית תלוי רק בלבישת ד' כנפות, לא ילבש ולא יתחייב. 
 


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי בבא קמא » 05 נובמבר 2019, 21:03

אוריאל כתב:
05 נובמבר 2019, 20:59
בבא קמא כתב:
05 נובמבר 2019, 20:56
מה בדיוק צריך עיון? בטח שזה כך, ועיין תש' רעק"א סימן ט' שכתב כן.
אאל"ט הגרעק"א מיירי התם במי שאם לא יקנה התפילין לא יניח כלל, ע"ז אמר שיש חיוב בתפילין, משא"כ ציצית אם לא לובש בגד ד' כנפות אינו מחוייב בזה כלל [וחובת הגוף היא סברא גבי מזוזה], אבל בנידון השאלה כפי שכתבתי, מיירי שכבר יצא ידי חובת תפילין, וא"כ תפילין וציצית שווים.

שוב התבוננתי שבאמת אולי הנידון הוא על מי שאו יניח תפילין או ילבש ציצית, לענין ביטול המצוה לגמרי, ובזה באמת פשוט שתפילין קודמים [אני הבנתי שהספק הוא אחרי שכבר לבש תפילין פעם אחת].
מה הפירוש כבר יצא? אז מה הנידון? אם מדובר לגבי תפילין של מחר אז שוב פעם מסתבר שזה קודם כיון שהוא יהיה חייב בזה.
 


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1514
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 691 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אוריאל » 05 נובמבר 2019, 21:04

בבא קמא כתב:
05 נובמבר 2019, 21:03
מה הפירוש כבר יצא? אז מה הנידון? אם מדובר לגבי תפילין של מחר אז שוב פעם מסתבר שזה קודם כיון שהוא יהיה חייב בזה.
אני הבנתי שהנידון במהלך היום, אחרי שכבר יצא ציצית ותפילין, מה עדיף ללבוש. ובזה יש ספק מאחר ושניהם מצוות קיומיות.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 2087
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 522 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי נבשר » 05 נובמבר 2019, 21:05

בבא קמא כתב:
05 נובמבר 2019, 20:57
אבל קיי"ל לא כן משום דתפילין הוי חובת הגוף.
בנידון כאן הוא על ציצית שנמי הוי חובת הגוף?


י'שי
משתמש ותיק
הודעות: 250
הצטרף: 05 נובמבר 2018, 08:25
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי י'שי » 05 נובמבר 2019, 21:07

השאלה היא על הקדימה בלבישת הטלית והנחת התפילין בכל יום, או על מי שיש לו אפשרות או זה או זה מה יקדים?


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 621
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 213 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אבר כיונה » 06 נובמבר 2019, 11:16

אוריאל כתב:
05 נובמבר 2019, 20:55
ידוע שיטת הרמב"ם שמדאורייתא החיוב הוא להניח רק רגע אחד ביום, אלא שהיה מן הראוי להניח כל היום כדי לקיים המצוה כל רגע
איפה כתוב ברמב"ם רגע אחד ביום???
ברמב"ם כתוב: "צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום". מנין שלדעת הרמב"ם יש הבדל בין מי שמניח לדוגמא שעה כל יום לבין מי שמניח יום אחד למשך שעתיים ולמחרת בכלל לא מניח?


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1514
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 691 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אוריאל » 06 נובמבר 2019, 14:27

אבר כיונה כתב:
06 נובמבר 2019, 11:16
אוריאל כתב:
05 נובמבר 2019, 20:55
ידוע שיטת הרמב"ם שמדאורייתא החיוב הוא להניח רק רגע אחד ביום, אלא שהיה מן הראוי להניח כל היום כדי לקיים המצוה כל רגע
איפה כתוב ברמב"ם רגע אחד ביום???
ברמב"ם כתוב: "צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום". מנין שלדעת הרמב"ם יש הבדל בין מי שמניח לדוגמא שעה כל יום לבין מי שמניח יום אחד למשך שעתיים ולמחרת בכלל לא מניח?
מי שלמחרת כלל לא מניח ביטל מצות עשה לפי רוב ככל הראשונים, ובודאי שלא על זה מדובר.
השאלה היא האם יש חיוב להניח רגע ביום, או כל היום [אבל ודאי שיש חיוב כל יום בפני עצמו, לרוב הדעות ולהלכה], וממה שכתב הרמב"ם "להשתדל" משמע שאין חיוב שיהיה מונח עליו כל היום.
וכפי שציינתי, במגן גיבורים סימן ל"ג האריך בדברי הרמב"ם ולאחר ששקל וטרי בהם ודחה את כל הדחיות האפשריות וסייע דבריו מדברי המרב"ם בתשובה, הסיק שכן היא שיטת הרבמ"ם, שיש חיוב של רגע מדאורייתא, כיעו"ש.
 


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1514
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 691 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אוריאל » 06 נובמבר 2019, 14:30

זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.

אם כוונתך לענין הקדמת ציצית לתפילין לגבי סדר קיום המצוות, ע"ז כתב השו"ע סברא שמעלין בקדש. ועיין בזה במש"ז סי' לג.
אם כוונתך לענין מי שיכול לקנות או ציצית או תפילין, ויוכל לקיים רק אחד מהם, בזה צדקה טענתך, ועיין פמ"ג סי' לג שתמה כתמיהתך, וכ"ה דברי הגרעק"א בתשובה ט' שהביא @בבא קמא.
ואם כוונתך על מי שכבר קיים מצות תפילין וציצית, ועתה יש באפשרותו במהלך היום להניח תפילין או ללבוש ציצית, ע"ז כתבתי הודעותיי הקודמות שיש מקום להסתפק בזה.
 


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 621
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 213 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אבר כיונה » 06 נובמבר 2019, 22:26

אוריאל כתב:
06 נובמבר 2019, 14:27
וכפי שציינתי, במגן גיבורים סימן ל"ג האריך בדברי הרמב"ם ולאחר ששקל וטרי בהם ודחה את כל הדחיות האפשריות וסייע דבריו מדברי המרב"ם בתשובה, הסיק שכן היא שיטת הרבמ"ם, שיש חיוב של רגע מדאורייתא, כיעו"ש.
אתה יכול לציין מקור מדוייק?
ראיתי בסימן ל"ז ס"ק ב בשה"ג שהוא הביא ראיה שהרמב"ם סובר שאין חיוב כל היום, אבל לא ראיתי שם דברי הרמב"ם בתשובה וכן לא ראיתי שיש חיוב רגע מדאו'.


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 739
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 58 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי משה נפתלי » 07 נובמבר 2019, 02:19

מצוות ציצית ותפילין איידי דאתו לידן נימא בהו מילתא:
מן האמור בתנא דבי אליהו עולה כי מצות תפילין ניתנה לישראל לפני מצות ציצית:
'וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְקֹשֵׁשׁ עֵצִים בְּיוֹם הַשַּׁבָּת'. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמשֶׁה: חִלֵּל זֶה אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לְפָנָיו: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אַתָּה יוֹדֵעַ, בְּכָל יוֹם תְּפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ תְּפִלִּין בִּזְרוֹעוֹ, וְרוֹאֶה אוֹתוֹ וְחוֹזֵר בּוֹ; וְעַכְשָׁו שֶׁאֵין עָלָיו תְּפִלִּין חִלֵּל זֶה אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמשֶׁה: צֵא וּבְרֹר לָהֶם דָּבָר שֶׁיִּנְהֲגוּ בּוֹ בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים. שֶׁנֶּאֱמַר: 'וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת'.
(נוסח 'ילקוט שמעוני')


אליהו52
משתמש ותיק
הודעות: 238
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ציצית או תפילין הי מיינהו קודם

שליחה על ידי אליהו52 » 07 נובמבר 2019, 23:24

זוזו כתב:
05 נובמבר 2019, 19:49
ראיתי מי שכ' בנידון קדימת ציצית ותפילין, לכאורה בדינא דאורייתא לעולם יש להקדים התפילין, שהרי כל
רגע שאינם עליו הוא מבטל מ"ע, והרי הוא מצווה ועומד להניחם, ואף בזה"ז שאין מניחים אלא בשעת
תפלה מ"מ ראוי להקדימם מה"ט, וצ"ע.


כמדומני שהיום השתרש המנהג (וכן המנהג להסיר קודם התפילין ורק אח"כ להוריד את הטלית) ע"פ האר"י בשעה"כ ומובא כמדומני גם בשע"ת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • שקולה ציצית כנגד כל המצוות
  על ידי אוריאל » 12 יולי 2019, 15:51 » ב בית המדרש
  2 תגובות
  176 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אוריאל
  12 יולי 2019, 17:12
 • למה לא מטילים ציצית בשמיכות שמשמשות לשנת יום
  על ידי בן של רב » 17 יולי 2019, 02:44 » ב הלכה ומנהג
  27 תגובות
  534 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מלך שבא
  25 דצמבר 2019, 18:03
 • כשרות ציצית שנקרעו לה החוטים
  על ידי גל גל » 10 ספטמבר 2019, 11:47 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  55 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  11 ספטמבר 2019, 09:28
 • לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?
  על ידי שעת השקט » 04 נובמבר 2019, 20:31 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  42 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יעקב שלם
  04 נובמבר 2019, 20:34
 • ציצית בצעיף
  על ידי יעקב שלם » 23 דצמבר 2019, 16:02 » ב הלכה ומנהג
  4 תגובות
  106 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חיים ליצא
  23 דצמבר 2019, 21:55

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אלמוני, חוזר ומגיד | 4 אורחים