דף 1 מתוך 1

איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 10 יוני 2019, 20:54
על ידי בעלבוס
האם יש מקום בתנך, או בתלמוד ומדרשיו ציון של יום נישואין איזה תאריך התחתנו? (לא חשוב של מי)

תודה למסייעים

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 10 יוני 2019, 21:10
על ידי אליהו52
שלמה המלך בערך בזמן חנוכת ביהמ"ק עם בת פרעה ניתן לחשב את התאריך סביבות יו"כ ע"פ המדרשים

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 10 יוני 2019, 22:16
על ידי שאר לעמו
לא נזכר תאריך לקיחתה.
ובודאי שלא במקרא, אף לא באגב - גם אם היה ניתן לחשב זאת.
(כתוב שבנה 20 שנה בית ה' וביתו)

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 10 יוני 2019, 22:29
על ידי אליהו52
אמרתי ע"פ מדרשים:
במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י
הה"ד (משלי לא) דברי למואל מלך למה נקרא שלמה למואל א"ר ישמעאל באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בהמ"ק נשא בתיה בת פרעה והיה שם צהלת שמחת ביהמ"ק וצהלת בת פרעה ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש הוא דאמר מתלא כולא מחנפים למלכא ולכך נקרא למואל שהשליך עול מלכות שמים מעלי כלומר למה לו אל, ובאותו שעה עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להחריב את ירושלים הה"ד (ירמיה לב) כי על אפי ועל חמתי וגו' רבנן אמרי אלף מיני זמר הכניסה לו בת פרעה והיה מצוה לזמר לפניו באותו לילה והיתה אומרת לו כך מזמרין לפני עבודת כוכבים פלונית וכך מזמרין לפני עבודת כוכבים פלונית מה עשתה בת פרעה כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו וקבעה בו כל מיני אבנים טובות ומרגליות שהיו מבהיקות כעין כוכבים ומזלות וכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד היה רואה אותן הכוכבים והמזלות והיה ישן לו עד ארבע שעות א"ר לוי אותו היום נתקרב תמיד בארבע שעות ועל אותה שעה שנינו מעשה היה ונתקרב תמיד של שחר בארבע שעות והיו ישראל עצבים שהיה יום חנוכת בית המקדש ולא היו יכולין לעשות מפני שהיה ישן שלמה והיו מתיראים להקיצו מפני אימת המלכות הלכו והודיעו לבת שבע אמו והלכה היא והקיצתו והוכיחתו הה"ד (משלי לא) משא אשר יסרתו

וכידוע שזה היה שבוע לפני סוכות (עוד מדרשים)....

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 10 יוני 2019, 22:35
על ידי מאן דהו
בועז נשא את רות בשבועות או בסמוך אליו?
לפי ההסבר שאנו קוראים את מגילת רות בשבועות שאירע מעשה זה

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 00:14
על ידי שאר לעמו
תסביר מה שאלת פתיחת האשכול; האם אתה מבקש תאריך יום נישואין בפועל - כיום נישואין,
או ציון יום הניושואין בשנים שאחריהם.
ומה המטרה של החיפוש - אם תחכימנו

בועז נשא את רות בזמן הקציר, בשבועות זה אחרי הקציר.

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 00:23
על ידי יוסף ה'
אליהו52 כתב:
10 יוני 2019, 21:10
שלמה המלך בערך בזמן חנוכת ביהמ"ק עם בת פרעה ניתן לחשב את התאריך סביבות יו"כ ע"פ המדרשים

מקור הדברים בשיר השירים (אני מצטט מהזיכרון) צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אימו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו.

ועיין בתורה אור שם שמן הסתם יציין לגמ' והמדרשים בעניין.

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 00:30
על ידי בעלבוס
שאר לעמו כתב:
11 יוני 2019, 00:14
תסביר מה שאלת פתיחת האשכול; האם אתה מבקש תאריך יום נישואין בפועל - כיום נישואין,
או ציון יום הניושואין בשנים שאחריהם.
ומה המטרה של החיפוש - אם תחכימנו

בועז נשא את רות בזמן הקציר, בשבועות זה אחרי הקציר.

התכוונתי לתאריך של יום נישואין בפועל.

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 00:36
על ידי טעם ודעת
יום נישואין החשיבו אותו חז"ל הקודשים 'למתן תורה' ולכל אחד יש את המתן תורה הפרטי שלו בהגיע יום השנה לנישואין.

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 05:17
על ידי שאר לעמו
הפוך. חז"ל המשילו את מתן תורה לנישואין. לא את הנישואין למתן תורה, הגם ששרוי בלא אשה שרוי בלא תורה.. (ומה עם משה רבינו, ומה עם בן עזאי). וק"ו שלא מדברים מתאריך יום נשואין במלאות לו שנה או כו"כ שנים..
יום הנישואין הוא שמחה בין בני זוג כמזכרת.. אין בה שום תוכן רוחני.
לא צריך לחפש תוכן רוחני בכל הנאה שנהנים.. הרוחניות היא הכפפת ההנאות הניתנות לאדם - למטרת עבודה ה' ולשם שמים, הגם שהיא הנאה מהנאות העולם. לא נבירה ב'ענינים' ערטילאיים להפכם לרוחניים..
ובכלל זה שחז"ל קדושים אינה צריכה להסכמה או לחיזוק, ואם זה בשביל לחזק הדברים האמורים - זו דמגוגיה

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 14:27
על ידי בעלבוס
הוספה לשאלה שלי - בזמן התנך וחז"ל   היו קודם עושים אירוסין ממש (שאסורה לכל אדם) ואח"כ הנישואין. האם יש תאריך במקורות של אירוסין או נישואין (לא חשוב של מי)? 

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 11 יוני 2019, 18:51
על ידי נדיב לב
ראה בגמרא ברכות טז. ובכתובות סב: על רב אלעזר ורב חנניה

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

נשלח: 12 יוני 2019, 11:38
על ידי בעלבוס
נדיב לב כתב:
11 יוני 2019, 18:51
ראה בגמרא ברכות טז. ובכתובות סב: על רב אלעזר ורב חנניה

יש שם תאריכים מדוייקים מתי היה יום הנישואין? אני מחפש תאריך מדוייק של יום אירוסין/נישואין