מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

נושאים שונים

פותח הנושא
מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2414
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 14:19

שאלה: האם מותר למנוע מאנשים לאסוף צדקה באמצע התפילה?
אני גבאי של מניין תפילה (במקלט של בניין שיש בו מעין שטיבלך, אבל זה לא בית כנסת מסודר עם רב וכו’) וקיבלתי לא מעט פניות ממתפללים על גבאי צדקה שאוספים מעות בזמן התפילה. ידוע שיש עניין ליתן צדקה בזמן אמירת ‘ויברך דוד’, אולם אותם גבאי צדקה מגיעים בכל קטעי התפילה והמתפללים מתלוננים שהאיסוף הזה מפריע להם. התלבטתי האם לתלות מודעה האוסרת על הגבאים לאסוף צדקה בזמן התפילה, השאלה היא האם הדבר מותר הלכתית?

ערכים:


פותח הנושא
מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2414
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 14:19

הרב אברהם צבי הכהן
תשובה:
את התשובה לשאלה יש לחלק לשלשה נידונים: א. האם מותר וראוי לתת צדקה באמצע התפילה? ב. האם מותר וראוי למתרים לצדקה לפנות למי שמתפלל, כדי להתרימו, אף שע”י כך הוא מפריע לתפילתו? ג. האם יש סמכות לגבאי בית הכנסת לסלק מתחומי בית הכנסת מתרימים לצדקה?

לשאלה הראשונה, לא מצינו איסור להפסיק בעשיית מעשה באמצע פסוקי דזמרה או אפילו באמצע ברכות קריאת שמע, כל זמן שהדבר אינו כרוך בדיבור. יש מפוסקי דורנו המורים, שלא לתת צדקה כשקוראים פרשה ראשונה של קריאת שמע, משום שבפרשה זו אסור לרמוז אפילו לדבר מצוה (שו”ע או”ח סי’ ס”ז סעי’ ו’ ומג”א שם ס”ק ט’), והפסקה לנתינת הצדקה נחשבת כרמיזה.

מרן החזון איש זי”ע כשעבר גבאי הצדקה המפורסם – רבי דוד לייב שוורץ זצ”ל (שהיום, ט”ז בכסלו הוא יום השנה להסתלקותו) לאסוף צדקה כדרכו, והחזון איש אחז בפרשה ראשונה של קריאת שמע, לא הגיב. אך בפעם אחרת, כשאחז החזון איש כבר בפרשה שנייה, רמז לו לקחת מהארנק שהיה מונח לפניו (ספר “בחוזק יד” עמ’ 203).

עם זאת, כיון שהעוסק בתפילה נחשב עוסק במצוה, והעוסק במצוה פטור מן המצוה (סוכה, כ”ה ע”א, ואפילו אם עוסק במצוה דרבנן, פטור ממצות צדקה דאורייתא, ראה במראי המקומות שבאוצר מפרשי התלמוד סוכה כרך א’ עמ’ תתיח הערה 19) אין חובה לתת צדקה באמצע התפילה, לכן אם האוספים לצדקה מפריעים למתפלל, מותר לו מן הדין להתעלם מהם, ואין הוא חייב להפסיק מתפילתו כדי לתת צדקה.

ומכאן התשובה לשאלה השנייה, אין ראוי לאוספי הצדקה להפריע למי ששקוע בתפילתו, כיון שהוא עוסק במצוה, ובשבחו של מקום, ואם כי כוונתם אולי רצויה, אך במקרים רבים מעשיהם אינם רצויים, ודי לחכימא.

ולשאלה השלישית: לגבאי בית הכנסת יש בהחלט זכות לקבוע את סדרי בית הכנסת, ובכלל זה למנוע כניסת אוספי צדקה, אם הדבר נעשה לתועלת המתפללים. אך לענ”ד אין זו צורת ההנהגה הנכונה והראוייה. וכבר כתב הרמב”ם (הלכות מתנות עניים פרק י’ ה”א וה”ב): “חייבין אנו להזהר במצות צדקה, יותר מכל מצות עשה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו. שנאמר – כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה. ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת, אלא בצדקה, שנאמר – בצדקה תכונני. ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר – ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה, שנאמר – והיה מעשה הצדקה שלום… וכל ישראל והנלוה עליהם, כאחים הם, שנאמר – בנים אתם לה’ אלקיכם. ואם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו. ולמי עניי ישראל נושאין עיניהן, הלגויים ששונאין אותן ורודפים אחריהן?! הא אין עיניהן תלויות, אלא לאחיהן”.


יהי חסדך עלינו
הודעות: 28
הצטרף: 05 יוני 2019, 13:57
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי יהי חסדך עלינו » 18 יוני 2019, 14:34

יש בדרך אמונה על מתנות ענים לא זוכר כעת מקמו.
שאי"צ לתת בתפלה מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה.


יושב אהל
הודעות: 95
הצטרף: 07 מאי 2019, 14:44
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי יושב אהל » 18 יוני 2019, 14:35

בעבר פנו כמה אברכים למו"ר הגרמ"ד הלוי סולובייציק בטענה כי יש הרבה שפונים בבקשת צדקה באמצע הסדר וזה מפריע לרצף הלימוד וביקשו מראש הישיבה אישור לשים מודעה כי אין לאסוף כסף באמצע הסדר רק ברבע שעה האחרונה של הסדר,
ראש הישיבה נענה על כך כי לפניה כזו יש לשקול היטב מה המניע של פניה מעין זו האם באמת ההפרעה ללימוד זה מה שמניע את זה, או שמניעים אחרים דהיינו מטבע הטבוע באדם שקשה לתת צדקה וזה מה שמניע את זה,
בהמשך הוסיף על חומרת הדברים במבט ההשקפתי של מניעת הגישה של עניים והביא לכך מחז"ל ומגדולי ישראל, הביא בזה את מה שמו' בגמ' על אמורא שאליהו הנביא נמנע מלבוא אליו בגלל שלא היה גישה לעניים אליו, וכן את דברי המשנה יהיו עניים בני ביתך והאריך הרבה בחומרת הדבר מצד ההשקפתי,

זו היא בנוגע להתייחסות מטעם הגבאים,


ינון
הודעות: 31
הצטרף: 17 יוני 2019, 16:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי ינון » 18 יוני 2019, 14:41

אפשר לשים מודעה שאינה מחייבת. כגון 'גבאי צדקה יקר נא הימנע מאיסוף כספים בזמן התפילה. הדבר מבלבל את כוונתינו' וכו'


יושב אהל
הודעות: 95
הצטרף: 07 מאי 2019, 14:44
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי יושב אהל » 18 יוני 2019, 14:49

ינון כתב:
18 יוני 2019, 14:41
אפשר לשים מודעה שאינה מחייבת. כגון 'גבאי צדקה יקר נא הימנע מאיסוף כספים בזמן התפילה. הדבר מבלבל את כוונתינו' וכו'
אם כבר הייתי מנסח באופן אחר נוסח מעין זו יביא לאנשים מסויימים שעוד יבואו לצעוק מחר על גבאי צדקה האם לא ראית את המודעה בחוץ,

אם כבר הייתי מנסח באופן אחר גבאי צדקה יקר בעת עוסקך בהתרמת המתפללים נא לשים לב לא להפריע למתפללים,
 


יושב אהל
הודעות: 95
הצטרף: 07 מאי 2019, 14:44
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי יושב אהל » 18 יוני 2019, 14:51

ראיתי הנהגה טובה של אנשים מסויימים בביהכ"נ שלפני התפילה שמים מטבעות ליד המקום שלהם כך שכל גבאי צדקה יכול לקחת לבד


עניין
הודעות: 183
הצטרף: 07 מאי 2019, 00:02
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי עניין » 18 יוני 2019, 17:35

בארה"ב יש ועד שעוזר לאנשים שבאים לאסוף כסף, והם נותנים תעודה לאוספים להראות על אמינותם.
בתעודה כתוב שע"פ פסק הרב אלישיב [ונראה לי עוד אחד] הרי שאין שאסוף כסף מברכות קרי"ש ועד אחר שמ"ע.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
הודעות: 1297
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 138 פעמים
קיבל תודה: 157 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 18 יוני 2019, 17:56

בכולל חזון איש תלויה מודעה רישמית שאין לאסוף בשעות סדרי הלימוד, ומי שחושב שאין הבדל בין לימוד לתפילה אז דין שניהם שוה


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 674
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 228 פעמים
קיבל תודה: 192 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי יעקב שלם » 18 יוני 2019, 19:58

חלק א׳ ממעל כתב:
18 יוני 2019, 17:56
בכולל חזון איש תלויה מודעה רישמית שאין לאסוף בשעות סדרי הלימוד,

כמדומני שזה הוראה של הגרנ"ק ומעי"ז תלוי בבתי הכנסת שהוא רב בהם ושם כתוב לאסוף רק ברבע שעה האחרונה של הסדר

חלק א׳ ממעל כתב:
18 יוני 2019, 17:56
מי שחושב שאין הבדל בין לימוד לתפילה אז דין שניהם שוה

חושבני מי שמפסיק ממשנתו חמור יותר מהמפסיק בפסד"ז
בפרט שבתפילה לא ידברו ובלימוד זה לא נגמר הוא פורט ואין לו מטבע והחברותא מוסיף והוא מברך אותך
ובפרט בימינו עם המכשירים של הנדרים +
שאת זה לא עושים באמצע תפילה ועושים גם עושים באמצע סדר


אליהו52
הודעות: 121
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי אליהו52 » 18 יוני 2019, 20:17

אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית.
מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מישהו מקשקש לידו במטבעות.


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי יוספזון » 18 יוני 2019, 20:34

יתכן שזה לא כל כך קשור, אבל בהחלט יש לזה דמיון.
מסופר על אחד מגדולי ישראל מלפני כמאתיים שנה ויותר (שכחתי את שמו) שכשקיבל עליו את עול הרבנות בעירו (עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים) הוא התנה עמם שלא יזמינו אותו לשום אסיפת ראשי הקהילה זולת אם ירצו לתקן תקנה חדשה.
פעם החליטו ראשי הקהל שיש לאסור על גבאי צדקה להסתובב בין בתי העיר, אלא ייסדו קופה מיוחדת, וממנה יחלקו לכל גבאי הצדקה. מאחר והיתה זו תקנה חדשה הזמינו את הרב לאסיפה. כאשר העלו את הצעתם, הראה הרב פנים זעופות, וטען לעברם, הלא היתה זאת תנאי קודם למעשה שמזמינים אותי רק בתקנות חדשות, מה זאת שמזמינים אותי על תקנות ישנות שכבר נתקנה על ידי 'ועד ארבע ארצות'? המה שמעו כן תמהו, מעולם לא שמעו ש'ועד הרבה ארצות' תיקן תקנה כזאת. ענה להם הרב, תקנה זו כבר נתקנה על ידי ועד ארבע ארצות שהם 'סדום ועמורה אדמה וצבויים' ואין כאן כל חידוש...
נקודה למחשבה.


בן ישיבה
משתמש ותיק
הודעות: 337
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי בן ישיבה » 18 יוני 2019, 21:26

יוספזון כתב:
18 יוני 2019, 20:34
יתכן שזה לא כל כך קשור, אבל בהחלט יש לזה דמיון.
מסופר על אחד מגדולי ישראל מלפני כמאתיים שנה ויותר (שכחתי את שמו) שכשקיבל עליו את עול הרבנות בעירו (עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים) הוא התנה עמם שלא יזמינו אותו לשום אסיפת ראשי הקהילה זולת אם ירצו לתקן תקנה חדשה.
פעם החליטו ראשי הקהל שיש לאסור על גבאי צדקה להסתובב בין בתי העיר, אלא ייסדו קופה מיוחדת, וממנה יחלקו לכל גבאי הצדקה. מאחר והיתה זו תקנה חדשה הזמינו את הרב לאסיפה. כאשר העלו את הצעתם, הראה הרב פנים זעופות, וטען לעברם, הלא היתה זאת תנאי קודם למעשה שמזמינים אותי רק בתקנות חדשות, מה זאת שמזמינים אותי על תקנות ישנות שכבר נתקנה על ידי 'ועד ארבע ארצות'? המה שמעו כן תמהו, מעולם לא שמעו ש'ועד הרבה ארצות' תיקן תקנה כזאת. ענה להם הרב, תקנה זו כבר נתקנה על ידי ועד ארבע ארצות שהם 'סדום ועמורה אדמה וצבויים' ואין כאן כל חידוש...
נקודה למחשבה.

ייש"כ,
הדברים האלו מצטרפים למה שהביא הרב יושב אהל ממו"ר הגרמ"ד סולובייציק, והדברים פשוטים,
ואוסיף בזה רק עוד פרט מדברי הגרמ"ד שאמר כי בדרך כלל אלו שדואגים לביטול תורה כשמגיע לצדקה הרי גם כשאינו נוגע לביטול תורה גם אינם מהנותנים, ואילו אלו הנותנים בדרך כלל גם לא מתלוננים על ביטול תורה, והרי זה מוכיח הרבה על המניעים,
והנני יכול להעיד שבמשך כמה שנים זכיתי שהגרמ"ד הלוי היה נותן לי באופן תדיר מעטפות של עלוני הצדקה שהיו מגיעים לתיבות הדואר עם מעטפות והגרמ"ד היה ממלא במעטפה והיה נותן לי להעביר לקופות הצדקה, כל מעטפה שהיה מגיע אליו בתיבת הדואר היה מכניס לתוכו תרומה,
כמו"כ זכורני כשראש הישיבה היה יושב בהיכל הישיבה ולומד, והיה מזדמן שהיו מסתובבים גבאי צדקה בביהמ"ד, בדרך כלל הם היו נמנעים לגשת אליו משום דרך ארץ, אך כשהיו כאלו שכן ניגשו אליו הרי שהראש ישיבה היה תורם להם על אף שהיה באמצע הלימוד ואפילו כשהיה באמצע מו"מ בד"ת עם תלמידים, לא נמנע מלתרום בטענה של ביטול תורה,


פותח הנושא
מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2414
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 21:28

יותר מורכב מכפי שהצגת. יש בתי כנסיות שאוספי הצדקה מגיעים אחד אחר השני בלי להניח למתפללים. גם בעלי העין טובה נקעה נפשם, כוונתם, ותפילתם. הציעו כאן כמה עצות מועילות


בנציון
משתמש ותיק
הודעות: 767
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 311 פעמים
קיבל תודה: 324 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי בנציון » 18 יוני 2019, 21:30

יוספזון כתב:
18 יוני 2019, 20:34
יתכן שזה לא כל כך קשור, אבל בהחלט יש לזה דמיון.
מסופר על אחד מגדולי ישראל מלפני כמאתיים שנה ויותר (שכחתי את שמו) שכשקיבל עליו את עול הרבנות בעירו (עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים) הוא התנה עמם שלא יזמינו אותו לשום אסיפת ראשי הקהילה זולת אם ירצו לתקן תקנה חדשה.
פעם החליטו ראשי הקהל שיש לאסור על גבאי צדקה להסתובב בין בתי העיר, אלא ייסדו קופה מיוחדת, וממנה יחלקו לכל גבאי הצדקה. מאחר והיתה זו תקנה חדשה הזמינו את הרב לאסיפה. כאשר העלו את הצעתם, הראה הרב פנים זעופות, וטען לעברם, הלא היתה זאת תנאי קודם למעשה שמזמינים אותי רק בתקנות חדשות, מה זאת שמזמינים אותי על תקנות ישנות שכבר נתקנה על ידי 'ועד ארבע ארצות'? המה שמעו כן תמהו, מעולם לא שמעו ש'ועד הרבה ארצות' תיקן תקנה כזאת. ענה להם הרב, תקנה זו כבר נתקנה על ידי ועד ארבע ארצות שהם 'סדום ועמורה אדמה וצבויים' ואין כאן כל חידוש...
נקודה למחשבה.
מספרים את זה על הגר"א, ולפי הסיפור התקנה שהם רצו לתקן היתה שלא יוכלו לאסוף עניים מחוץ לוילנא צדקה בוילנא [אולי זה באמת שתי סיפורים על שתי אנשים].
 


אמלתרא
הודעות: 59
הצטרף: 04 מאי 2018, 16:18
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי אמלתרא » 18 יוני 2019, 21:32

אליהו52 כתב:
18 יוני 2019, 20:17
אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית.
מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מישהו מקשקש לידו במטבעות.

הלכה פסוקה בלי חולק, במגן אברהם ריש סימן קל"ב, שאם יש להגבאי מה להכריז יש להכריז קודם אמירת אשרי ובא לציון ולא באמצע,

וכבר עוררתי ע"ז כמה מאוספי צדקה, וכבר גמרתי בעצמי, שאיני נותן פרוטה אחת לזה הדורש דרשתו באמצע אשרי ובלצ"ג.....


yosf
משתמש ותיק
הודעות: 293
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי yosf » 19 יוני 2019, 08:51

אמלתרא כתב:
18 יוני 2019, 21:32
אליהו52 כתב:
18 יוני 2019, 20:17
אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית.
מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מישהו מקשקש לידו במטבעות.

הלכה פסוקה בלי חולק, במגן אברהם ריש סימן קל"ב, שאם יש להגבאי מה להכריז יש להכריז קודם אמירת אשרי ובא לציון ולא באמצע,

וכבר עוררתי ע"ז כמה מאוספי צדקה, וכבר גמרתי בעצמי, שאיני נותן פרוטה אחת לזה הדורש דרשתו באמצע אשרי ובלצ"ג.....
צ"ע גדול על סברא מוזרה שכזאת....
בגלל שהוא עושה דלא כהלכה וכו' אתה מפסיד מצוות צדקה השקולה כנגד כל המצוות???.
להפסיד חיי נצח מחשבון של נקמה וחינוך השני???
מוזר...
 


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 461
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 196 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי שניאור » 19 יוני 2019, 08:55

בנציון כתב:
18 יוני 2019, 21:30
מספרים את זה על הגר"א, ולפי הסיפור התקנה שהם רצו לתקן היתה שלא יוכלו לאסוף עניים מחוץ לוילנא צדקה בוילנא [אולי זה באמת שתי סיפורים על שתי אנשים].
את הסיפור של יוספזון מספרים על השאגת אריה


אייזיק שווארץ
הודעות: 2
הצטרף: 06 יולי 2019, 22:01
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי אייזיק שווארץ » 06 יולי 2019, 22:53

שמעתי את הסיפור על הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א


תחת לשונך
הודעות: 16
הצטרף: 04 יולי 2019, 18:08
נתן תודה: 64 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי תחת לשונך » 06 יולי 2019, 23:10

אדם שמגיע למצב שהולך לאסוף כסף בבתי כנסת, במדה ומדובר במי שהולך עבור עצמו, קשה לדון אותו.
בעיקר כששומעים אנשים שמדברים על עצמם, שהם מחתנים ואין להם כסף, או קשיי בריאות, או חתנים שמבקשים עבור עצמם. אי אפשר לדון אותם.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 734
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 08 אוקטובר 2019, 15:41

אמלתרא כתב:
18 יוני 2019, 21:32

הלכה פסוקה בלי חולק, במגן אברהם ריש סימן קל"ב, שאם יש להגבאי מה להכריז יש להכריז קודם אמירת אשרי ובא לציון ולא באמצע,הבעיה של הדורשים, שאי אפשר להם לעכב את כל הציבור מלהמשיך בתפילתם, ואם ימתינו עד סיום התפילה, אז הם יישארו לבד...

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 734
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 08 אוקטובר 2019, 15:45

אני חושב שצריך להגביל אותם כמה משפטים יכולים הם להגיד, שיתמצתו את דבריהם.
כפי הסבלנות שיש לאנשים לעצור ולשמוע אותם, נראה לי שאם היו אומרים משפט אחד, ובמקרים חריגים שתים. זה לא היה מפריע כ"כ.
אבל האריכות שזה נהפך ל'דרשה', וזה כל יום כל תפילה, זה מפריע לי.
לי גם מאוד מפריע, הטון הצעקני והבכייני ומתמסכן, אין לי לב רחב מספיק כדי לשאת את כל הצרות שהם מתארים.


ברו
הודעות: 22
הצטרף: 21 ינואר 2019, 22:36
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי ברו » 10 אוקטובר 2019, 12:25

יוספזון כתב:
18 יוני 2019, 20:34
יתכן שזה לא כל כך קשור, אבל בהחלט יש לזה דמיון.
מסופר על אחד מגדולי ישראל מלפני כמאתיים שנה ויותר (שכחתי את שמו) שכשקיבל עליו את עול הרבנות בעירו (עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים) הוא התנה עמם שלא יזמינו אותו לשום אסיפת ראשי הקהילה זולת אם ירצו לתקן תקנה חדשה.
פעם החליטו ראשי הקהל שיש לאסור על גבאי צדקה להסתובב בין בתי העיר, אלא ייסדו קופה מיוחדת, וממנה יחלקו לכל גבאי הצדקה. מאחר והיתה זו תקנה חדשה הזמינו את הרב לאסיפה. כאשר העלו את הצעתם, הראה הרב פנים זעופות, וטען לעברם, הלא היתה זאת תנאי קודם למעשה שמזמינים אותי רק בתקנות חדשות, מה זאת שמזמינים אותי על תקנות ישנות שכבר נתקנה על ידי 'ועד ארבע ארצות'? המה שמעו כן תמהו, מעולם לא שמעו ש'ועד הרבה ארצות' תיקן תקנה כזאת. ענה להם הרב, תקנה זו כבר נתקנה על ידי ועד ארבע ארצות שהם 'סדום ועמורה אדמה וצבויים' ואין כאן כל חידוש...
נקודה למחשבה.

ה'נודע ביהודה' כמדומני.


ברו
הודעות: 22
הצטרף: 21 ינואר 2019, 22:36
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי ברו » 10 אוקטובר 2019, 12:28

מספר 'פאר לישרים'
פעם אחת באו אנשי ק"ק מעזיבוז לבטל המנהג שנהגו לישב עם הקערות בערב יום הכיפורים בבית הכנסת ולקבץ מעות, מפני שמבלבלין ומפריעין התפילה, ולא הניחם הבעש"ט הק' לבטל, וסיפר להם שבשנה אחת קודם יום הכיפורים נקשרו הקליפות יחד לבל יניחו תפילות ישראל לעלות למעלה, וכיון שהתחילו לקשקש בקערות ערב יום הכיפורים ונשמע הקול מקשקוש המטבעות נתפרדו הקליפות כולם, והיתה הרווחה.


ברו
הודעות: 22
הצטרף: 21 ינואר 2019, 22:36
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

שליחה על ידי ברו » 10 אוקטובר 2019, 12:55

ברו כתב:
10 אוקטובר 2019, 12:25
יוספזון כתב:
18 יוני 2019, 20:34
יתכן שזה לא כל כך קשור, אבל בהחלט יש לזה דמיון.
מסופר על אחד מגדולי ישראל מלפני כמאתיים שנה ויותר (שכחתי את שמו) שכשקיבל עליו את עול הרבנות בעירו (עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים) הוא התנה עמם שלא יזמינו אותו לשום אסיפת ראשי הקהילה זולת אם ירצו לתקן תקנה חדשה.
פעם החליטו ראשי הקהל שיש לאסור על גבאי צדקה להסתובב בין בתי העיר, אלא ייסדו קופה מיוחדת, וממנה יחלקו לכל גבאי הצדקה. מאחר והיתה זו תקנה חדשה הזמינו את הרב לאסיפה. כאשר העלו את הצעתם, הראה הרב פנים זעופות, וטען לעברם, הלא היתה זאת תנאי קודם למעשה שמזמינים אותי רק בתקנות חדשות, מה זאת שמזמינים אותי על תקנות ישנות שכבר נתקנה על ידי 'ועד ארבע ארצות'? המה שמעו כן תמהו, מעולם לא שמעו ש'ועד הרבה ארצות' תיקן תקנה כזאת. ענה להם הרב, תקנה זו כבר נתקנה על ידי ועד ארבע ארצות שהם 'סדום ועמורה אדמה וצבויים' ואין כאן כל חידוש...
נקודה למחשבה.

ה'נודע ביהודה' כמדומני.
שו"ר את הסיפור בכמה מקורות, חלקם על הגר"א וחלקם על הרה"ק מבארדיטשוב.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח