מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

נושאים שונים

פותח הנושא
טוב וחסד
הודעות: 148
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

שליחה על ידי טוב וחסד » 15 אוקטובר 2018, 22:43

במסכת שמחות פרק שמיני, לאחר דברי הברייתא "אין מבטלין תלמוד תורה למת עד שתצא נשמתו". מופיע הסיפור עם רבי עקיבא כיצד נהג ע"פ ההלכה הזאת עד לקיצוניות:

"כשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה, לא ביטל מבית המדרש שלו, אלא פיקדו ביד שלוחין.
בא הראשון ואמר לו: נטען (כלומר חליו קשה), אמר להם: שאלו (כלומר, המשיכו לשאול בדברי תורה ואל תבטלו מלימודה).
בא השני ואמר לו: הכביד, החזירן לתלמוד תורה.
בא השלישי ואמר לו: גוסס, אמר להם: שאלו.
בא הרביעי ואמר לו: השלים.
עמד וחלץ את תפיליו וקרע את בגדיו, ואמר להם: אחינו ישראל שמעו,
עד כאן היינו חייבין בתלמוד תורה, מכאן ואילך אני ואתם חייבין בכבודו של מת".


יצחק
הודעות: 1413
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 473 פעמים
קיבל תודה: 441 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

שליחה על ידי יצחק » 15 אוקטובר 2018, 22:52

כנראה שהוא היה חולה סופני ומצטער מאד ולא רצו אפילו להתפלל להאריך את יסוריו.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 825 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 15 אוקטובר 2018, 22:59

מבהיל הרעיון.
ואחרי כל זה ד' הגמ' ברכות סא: המתארת את ההוצאה להורג של ר' עקיבא ואת שמסר את נפשו בשמחה על קידוש ה' מתוך שמע ישראל תאיר באור יקרות, האיש שמסר את נפשו בחיים על התורה, בקלות יתירה בכוחו למסור את נפשו במותו.

ואם בדבריך הללו כונתך להעיר על שלא עשה עצרת וכדומה, אפש"ל, שכל ענין של עצרת הוא בשביל לחזק את הרבים ולזקוף את הזכויות לחולה, ר' עקיבא בשקיעותו בתורה לעיני כ"ד אלף תלמידיו גם בשעה שבנו שוכב על ערש דווי, פעל בכך דבר ששום עצרת אין בכוחה לפעול.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 825 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 15 אוקטובר 2018, 23:02

יצחק כתב:כנראה שהוא היה חולה סופני ומצטער מאד ולא רצו אפילו להתפלל להאריך את יסוריו.
בשלב האחרון אכן הוא גסס, לא בשלב הראשון. אלא"כ כונתך בדו' על מחלה ניוונית וכיו"ב.


פולני
הודעות: 218
הצטרף: 01 יולי 2019, 20:30
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

שליחה על ידי פולני » 02 יולי 2019, 18:20

לעניות דעתי -

רבי עקיבא לשיטתו - שאמר בברכות ס: - כל דעביד רחמנא לטב עביד,
ואף כששמע קול המונה של רומי וכשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים היה מצחק - מכות כד.-כד:
וכן בסנהדרין קא. - "אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להן חמה עזה יש בעולם, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק, אמרו לו למה אתה משחק, אמר להן וכי מפני מה אתם בוכים, אמרו לו אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה, אמר להן לכך אני משחק, כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דובשנו מדביש אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו, ועכשיו שאני רואה רבי בצער אני שמח, אמר לו, עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה, אמר לו לימדתנו רבינו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא".
ובהמשך שם - "תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, נענה רבי טרפון ואמר טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים... נענה רבי יהושע ואמר טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה.. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר טוב אתה לישראל יותר מאב ואם... נענה רבי עקיבא ואמר חביבין יסורין, אמר להם סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי שאמר חביבין יסורין, אמר לו, עקיבא זו מנין לך (ועיי"ש שרבי עקיבא ביאר לו מקור דבריו).

הרי שרבי עקיבא מקבל את כל המצבים הקשים מתוך שמחה וידיעה ברורה שכך אמור להיות, ואין כאן כל חריגה מהתוכנית האלקית ח"ו.

ואף כשתפסוהו לרבי עקיבא עצמו והרגוהו לא מצינו שעמד בתפילה להינצל,
רבי עקיבא ידע שכל דרכי השי"ת הם לטוב, ולכן לא ניסה אף פעם לשנות את המצב ע"י תפילה.

וזה משתלב נפלא עם דבקותו הידועה של רבי עקיבא בתפלתו, כלשון חז"ל ברכות לא. "כך היה מנהגו של רבי עקיבא... וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת, וכל כך למה מפני כריעות והשתחויות". וכן אמרו חז"ל כשהיה רבי עקיבא קורא שיר השירים היו עיניו זולגות דמעות מתוך דבקותו, זה מסתדר מצוין על אדם שלא התפלל בתפלתו כלל על מצבו הגשמי, ועיקר תפלתו היתה דבקות בקונו.

וכבר אמר כעין רעיון זה אחד מצדיקי החסידות, על כך שלא מצינו שמרדכי התפלל על אסתר שתינצל מאחשורוש, רק הגיע לחצר המלך מידי יום לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, אבל להתפלל עליה שתחזור אליו לשלום לא מצינו שהתפלל (שוו בנפשכם שהיו לוקחים ח"ו את הרבנית של אחד ממנהיגי הדור לביתו של המלך הערל, 'עצרת המליון' זה לכאורה תיאור חיוור למה שיתרחש במקרה כזה ל"ע), ואמר אותו צדיק שכיון שראה שזהו רצון ה' (וכמאמר חז"ל שזוהי הסיבה שהגיע מידי יום לחצר המלך, כיון שהרגיש שתבא ישועה לישראל על ידה) קיבל עליו דין שמים בהכנעה ובהשלמה, ואף לא ניסה לבטל הגזירה ע"י תפילה.

זאת אומרת שישנה דרגא כזו באמונה בהשגחה שפוטרת את האדם מתפילה על מצבו (למרות שבעת צרה מצוה להתפלל, ולפי חלק מהראשונים אז דייקא הוא החיוב דאורייתא של תפילה, אבל כנראה מי שאצלו אין זו עת צרה מתוך אמונתו הבהירה, ממילא פטור מתפילה על מצבו).


פרלמן משה
הודעות: 964
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 183 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

שליחה על ידי פרלמן משה » 03 יולי 2019, 15:09

לכאו' צ"ע למה באו אליו ואמרו לו שהוא גוסס ומה התכוונו בזה, ואם נפרש שבאו לשאול אם להתפלל, יש מכאן חיזוק שגם במצב גסיסה יש להתפלל.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: בן עזאי | 6 אורחים