האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

נושאים שונים

פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 367
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי ים סוף » 09 יולי 2019, 04:24

מחמת שידוע שבדורנו אנשים חיים רק מברכות, ומתים רק מקפידות, התעוררתי לדון האם מותר להקפיד בצדק? 

הנה התוספות (כתובות סב) הק' על מה דאיתא בגמ' דר"ע היה '
צניע ומעלי'  מהגמ' באלו עוברין (פסחים מט:) 'אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור' דמשמע דלא הוה מעלי.
ותי'  ז"ל "איכא למימר דהתם לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים אלא משום שהי' סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן והיו תלמידי חכמים שונאים אותם וגם משום שלא היו מניחין אותם ליגע בהם כדאמרינן (חגיגה דף יח:) בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אבל מכל מקום שומר מצות היה".


אמנם הריטב"א תי' באופ"א "ויש לומר שזהו קודם לכן אבל אחרי כן חזר למוטב שהיה צנוע ומעלי".

וא"כ לפו"ר עלה בידינו מחלוקת הראשונים אם אדם המקפיד על חברו שעשה לו דבר מה שלא כהוגן הוא חסרון במידות ולכן בהכרח שכשהיה ר"ע צנוע ומעלי הוא רק לאחר שחזר למוטב, או שאין זה סתירה להיותו צניע ומעלי כיון שהיה סבור שמתגאין על עמי ארצות שלא כדין. 

ואין לומר שצנוע ומעלי אינו שייך לענין המידות כלל, שהרי להדיא כ' מהרש"א (שם) 'צנוע הוא ממדות הטובות' וכו'.

אמנם כמדומני שהחינוך המוסרי בעולם הישיבות מייחס את המושג 'בעל מידעס', רק לאותם יחידי סגולה שכשנותנים להם סטירה מיד הם מושיטים את הלחי השניה..


ואשר על כן אשמח מאד לכל בדל מידע בעניין.


יוסף יצחק
הודעות: 536
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 168 פעמים
קיבל תודה: 185 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי יוסף יצחק » 09 יולי 2019, 07:36

אני לא בטוח, אבל נראה לי שהמושג קפידא לכאורה אמור להיות קשור למושג "מוסר דינו לשמיים" היכא שאינו יכול לתובעו בדין, אני טועה?
אם כן מה שהיה אצל ר"ע אינו קפידא כלל.
הפלא יועץ כותב שאדם לא יחשוב שבגינו נענש השני כי זה גאוה.


שניאור
הודעות: 923
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 619 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי שניאור » 09 יולי 2019, 07:37

לשון מהרש"א שם: "ומעלי היינו שהיה נוח לבריות", אבל לא כתוב במהרש"א ש"מעלי" הוא ממידות טובות רק על צנוע הוא כתב כן.


יעקב שלם
הודעות: 1688
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 534 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי יעקב שלם » 09 יולי 2019, 07:53

ים סוף כתב:
09 יולי 2019, 04:24
אמנם כמדומני שהחינוך המוסרי בעולם הישיבות מייחס את המושג 'בעל מידעס', רק לאותם יחידי סגולה שכשנותנים להם סטירה מיד הם מושיטים את הלחי השניה..

רחמנא ליצלן
הגישה הזאת היא נוצרית מתורתו של יש"ו

הגמ מליאה בדינים של אין לו עליו אלא תרעומת
תרעומת חוקית
ורק אחרי שהוא יודע את הדין ויודע את זכויותיו
יש שלב של מידות טובות למחול ולא בכל תתנאי כגון הוציא עליו ש"ר אומר אחטא ואשוב

ובכלל יש שני חלקים סילוק מידות רעות ורכישת מידות טובות

אין לי עת להאריך
כל זאת ועוד מתורתו של מו"ר ר אריה שפירא


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי יהודה1 » 09 יולי 2019, 10:13

חפץ חיים(!) הלכות לשון הרע כלל ד' בבאר מיים חיים אות ל"ז
אבל לומר עליו שהוא קפדן, אם הוא דבר אמת, והיה יודע שהיה אומרה אף בפניו, מותר. שזה באמת איננו גנאי רק מספר עליו שאיננו מעביר על מדותיו וכעין שאמרו על בית שמאי, וראיה מרבי יוסי בסנהדרין (קי"ג ע"א) שאמר אבא אליהו קפדן הוה ע"ש. אבל מאד יש להתישב בפני מי לומר זה, דלו יהיה שאין זה דבר גנאי, מי גרע ממה שאמרו אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך וכו' וכל שכן בזה, כי הוא לא יאמר עליו רק שהוא קפדן וחבירו יאמר לו אתה הכרת אותו עתה ואני מכירו מכבר שהוא כעסן, נמצא חבירו בא על ידו ללשון הרע ונתן מכשול לפניו, על כן השומר נפשו ירחק גם מזה.


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 367
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי ים סוף » 09 יולי 2019, 14:16

שניאור כתב:
09 יולי 2019, 07:37
לשון מהרש"א שם: "ומעלי היינו שהיה נוח לבריות", אבל לא כתוב במהרש"א ש"מעלי" הוא ממידות טובות רק על צנוע הוא כתב כן.

לא הבנתי טענת כ"ת, הראיה היא מכך שר"ע היה גם צנוע וגם מעלי, וכיצד יתכן לומר זאת על מי שרוצה לנשוך כחמור? ומה אכפת לן אם הקו' היא על 'צנוע' או על 'מעלי' 

סמל אישי של משתמש

פיניפיני
הודעות: 217
הצטרף: 19 יוני 2019, 10:11
נתן תודה: 54 פעמים
קיבל תודה: 51 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי פיניפיני » 09 יולי 2019, 15:04

שמעתי על אדמו"ר א' שאמר לרבי יואל מסאטמאר שבית החיים בעירו של סביו האדמו"ר מלא באנשים שמתו מקפידות של סביו האדמו"ר,
ענה לו הרבי מסאטמאר: לא ידעתי שסבך היה רוצח......


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי יהודה1 » 09 יולי 2019, 15:28

שבת קנו.
"האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא א"ר אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא אמר רבה אנא במאדים הואי אמר אביי מר נמי עניש וקטיל"...


ייעוץ תורני
הודעות: 318
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 09 יולי 2019, 16:04

היו גדולים שהקפידו, ומסתמא גם בזה שייך מאן דקפיד קפדינן בהדיה.

שמעתי שאביהם של האחים בבא אלעזר אבוחצירא רבי דוד - אמר שרבי דוד הוא חסד ורבי אלעזר הוא גבורה.

ומי יודע אם לא זו הסיבה שהבבא אלעזר נרצח - ולא הגנו עליו פרישותו ותורתו וכל האלמנות והעניים שהאכיל בקביעות.


יעקב שלם
הודעות: 1688
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 534 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי יעקב שלם » 09 יולי 2019, 18:25

ייעוץ תורני כתב:
09 יולי 2019, 16:04
ומי יודע אם לא זו הסיבה שרבי אלעזר נרצח למרות פרישותו ותורתו וכל האלמנות והעניים שהאכיל בקביעות.
?????


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 367
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי ים סוף » 09 יולי 2019, 21:35

נראה שיש שי' שר"ע נתבע על כך:
ריקאנטי בראשית פרק מט

בעון שגרמו לומר חיה רעה אכלתהו, ומה שאמר רבי עקיבא [פסחים מט ע"ב] מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור נסרק בשרו בשיני ברזל, ונרמז בפסוק [יד] יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים וירא מנוחה כי טוב, ראה מנוחת הצדיקים בגן עדן כי טובה היא ותענוג הארץ העליונה כי נעמה, ויט שכמו לסבול דינו של הב"ה ולא בטל הגזירה בשם. מכאן תבין גודל עונש המטריח את קונו, ובעוד שהיה למס היה עובד השם כי יצתה נשמתו באחד.


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 367
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

שליחה על ידי ים סוף » 10 יולי 2019, 15:01

image.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אליעזר ג | 7 אורחים