לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

נושאים שונים

פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 08 אוגוסט 2019, 21:39

לריש לקיש הסובר שחצי שיעור מותר מן התורה, האם מותר לאכול כזית שלם המורכב מכמה איסורים?
או שנאמר שרק חצי שיעור מותר אבל אם יש בו שיעור כזית אף שמורכב מכמה איסורים מודה הוא שאסור מן התורה. ואף שאינו מצטרף למלקות וחטאת אבל מכל מקום איסור יש כאן.
אשמח לשמוע האם יש ראיה לזה.


יצחק
הודעות: 1401
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 471 פעמים
קיבל תודה: 439 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי יצחק » 08 אוגוסט 2019, 23:20

שאלה דומה
בהנחה שהמכניס פת לתנור זמן קצר לפני יציאת השבת והיא נאפית במוצ"ש פטוור מחטאת
איך הדין ביו"ט שחל להיות בערב שבת והכניס פת לתנור זמן קצר לפני כניסת השבת (לפי השיטות שההיתר הוא רק משום "הואיל") האם הוא עשה איסור?
האפיה נעשית בשבת אבל ההכנסה נעשית ביו"ט, האם יו"ט ושבת מצטרפים לכה"פ לאיסור?
זכור לי שראיתי לפני זמן רב באיזה ספר על ביצה בסופו שיעור מר' שמואל אוירבך זצ"ל ושם הוא מדבר זה

בנוגע לשאלה זו וכמו כן לשאלה של @@זקן ויושב בישיבה אני מנסה לבטא כאן איזה רעיון דק,
תמיד היה נראה לי קצת ראיה שמצטרפים לאסור מזה שרואים שלגבי הנידון של "איסור חל על איסור" לא אכפת לנו אם זה איסור גברא על איסור חפצא וכו' אלא עצם הדבר שאסור לעשות דבר פלוני זה גופא סיבה ש"אין איסור חל על איסור", רואים מזה שעצם האזהרה היא ענין שווה ומשותף בכל המצוות ואפשר להתעלם מסיבת האיסור בכל מצוה ומצוה,
א"כ מסתבר שיצטרפו שעכ"פ יהיה איסור גרידא.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 08 אוגוסט 2019, 23:33

יצחק כתב:
08 אוגוסט 2019, 23:20
שאלה דומה
בהנחה שהמכניס פת לתנור זמן קצר לפני יציאת השבת והיא נאפית במוצ"ש פטוור מחטאת
איך הדין ביו"ט שחל להיות בערב שבת והכניס פת לתנור זמן קצר לפני כניסת השבת (לפי השיטות שההיתר הוא רק משום "הואיל") האם הוא עשה איסור?
האפיה נעשית בשבת אבל ההכנסה נעשית ביו"ט, האם יו"ט ושבת מצטרפים לכה"פ לאיסור?
זכור לי שראיתי לפני זמן רב באיזה ספר על ביצה בסופו שיעור מר' שמואל אוירבך זצ"ל ושם הוא מדבר זה

בנוגע לשאלה זו וכמו כן לשאלה של @@זקן ויושב בישיבה אני מנסה לבטא כאן איזה רעיון דק,
תמיד היה נראה לי קצת ראיה שמצטרפים לאסור מזה שרואים שלגבי הנידון של "איסור חל על איסור" לא אכפת לנו אם זה איסור גברא על איסור חפצא וכו' אלא עצם הדבר שאסור לעשות דבר פלוני זה גופא סיבה ש"אין איסור חל על איסור", רואים מזה שעצם האזהרה היא ענין שווה ומשותף בכל המצוות ואפשר להתעלם מסיבת האיסור בכל מצוה ומצוה,
א"כ מסתבר שיצטרפו שעכ"פ יהיה איסור גרידא.
אכן האחרונים נקטו שבכה"ג יהא מותר אלא שמרן הגר"ש זצ"ל חידש לא כך. השיעור מובא בסוף ספר מנחת שלמה על ביצה.
וכתב על זה דוגמא מדברי הגר"ח עיי"ש.
גם אני חשבתי לדמותו להנ"ל.
 


שניאור
הודעות: 963
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 658 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי שניאור » 09 אוגוסט 2019, 00:09

זקן ויושב בישיבה כתב:
08 אוגוסט 2019, 21:39
לריש לקיש הסובר שחצי שיעור מותר מן התורה, האם מותר לאכול כזית שלם המורכב מכמה איסורים?
בדיוק להיפך בכזית המורכב מכמה איסורים יחד אמרינן בגמ' זבחים עח דאיסורים מבטלים זה את זה, אמנם זו מחלוקת גדולה האם קיי"ל כשיטה זו, ומ"מ אם לא קיי"ל כשיטה זו ה"ז אסור כדין כזית שלם ולוקין עליו, עי' יו"ד סי' צ"ח סעיף ט' בב"י ש"ך פלתי דגול מרבבה ועוד.


נבשר
הודעות: 2351
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 669 פעמים
קיבל תודה: 606 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי נבשר » 09 אוגוסט 2019, 00:10

זקן ויושב בישיבה כתב:
08 אוגוסט 2019, 21:39
לריש לקיש הסובר שחצי שיעור מותר מן התורה, האם מותר לאכול כזית שלם המורכב מכמה איסורים?
או שנאמר שרק חצי שיעור מותר אבל אם יש בו שיעור כזית אף שמורכב מכמה איסורים מודה הוא שאסור מן התורה. ואף שאינו מצטרף למלקות וחטאת אבל מכל מקום איסור יש כאן.
אשמח לשמוע האם יש ראיה לזה.
איני יודע כ"כ אבל אנסה, לדעת ר"מ מבואר שכל האיסורים מצטרפים לכזית משום "לא תאכל כל תועבה", ולכאו' לפי דעתך אפי' בלא פסוק של "לא תאכל כל תועבה" כגון איסור עשה, שאין לא תאכל כל תועבה, נמי עובר באיסור, ואם משום מלקות איכא בזה מחלוקת.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 09 אוגוסט 2019, 00:13

שניאור כתב:
09 אוגוסט 2019, 00:09
זקן ויושב בישיבה כתב:
08 אוגוסט 2019, 21:39
לריש לקיש הסובר שחצי שיעור מותר מן התורה, האם מותר לאכול כזית שלם המורכב מכמה איסורים?
בדיוק להיפך בכזית המורכב מכמה איסורים יחד אמרינן בגמ' זבחים עח דאיסורים מבטלים זה את זה, אמנם זו מחלוקת גדולה האם קיי"ל כשיטה זו, ומ"מ אם לא קיי"ל כשיטה זו ה"ז אסור כדין כזית שלם ולוקין עליו, עי' יו"ד סי' צ"ח סעיף ט' בב"י ש"ך פלתי דגול מרבבה ועוד.
א. לא דברתי דווקא באופן של תערובת, אלא כגון שאכל חצי כזית ועוד חצי כזית תוך כדי אכילת פרס.
ב. גם אם איסורים מבטלים זה את זה הוא רק לענין מלקות אבל ברור שאסור לאכול את התערובת.
ג. לא הבנתי מה כוונתך שלוקין על זה? אם אין כזית מכל איסור בפשטות לכולי עלמא אינו לוקה. והאיסור הוא רק מדין חצי שיעור ועל זה הספק הנ"ל האם ריש לקיש יודה בזה. 
 


שניאור
הודעות: 963
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 658 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי שניאור » 09 אוגוסט 2019, 00:20

זקן ויושב בישיבה כתב:
09 אוגוסט 2019, 00:13
ג. לא הבנתי מה כוונתך שלוקין על זה? אם אין כזית מכל איסור בפשטות לכולי עלמא אינו לוקה.
האם בדקת בפוסקים שם? עי' רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק יח הלכה כ:
הפגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן חייב, אף על פי שריבה מין על חבירו אינו מבטלו שאין האיסורין מבטלין זה את זה.
ובפוסקים בסי' צ"ח האריכו בטעם הדבר למה באמת חייב.
אבל צדקת שכל מה שכתבתי הוא רק לענין תערובת ולא כשאוכל כל אחד בנפרד.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 09 אוגוסט 2019, 00:21

שניאור כתב:
09 אוגוסט 2019, 00:20
זקן ויושב בישיבה כתב:
09 אוגוסט 2019, 00:13
ג. לא הבנתי מה כוונתך שלוקין על זה? אם אין כזית מכל איסור בפשטות לכולי עלמא אינו לוקה.
האם בדקת בפוסקים שם? עי' רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק יח הלכה כ:
הפגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן חייב, אף על פי שריבה מין על חבירו אינו מבטלו שאין האיסורין מבטלין זה את זה.
ובפוסקים בסי' צ"ח האריכו בטעם הדבר למה באמת חייב.
אבל צדקת שכל מה שכתבתי הוא רק לענין תערובת ולא כשאוכל כל אחד בנפרד.
כמדומה שהכלל הוא כך:
אם אין כזית מכל איסור בפני עצמו אינו לוקה.
אם יש כזית מכל איסור לוקה אף שבללן יחדיו משום שאין איסורים מבטלים זה את זה.
 


שניאור
הודעות: 963
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 658 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לדעת ריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה

שליחה על ידי שניאור » 09 אוגוסט 2019, 09:20

זקן ויושב בישיבה כתב:
09 אוגוסט 2019, 00:21
כמדומה שהכלל הוא כך:
אם אין כזית מכל איסור בפני עצמו אינו לוקה.
אם יש כזית מכל איסור לוקה אף שבללן יחדיו משום שאין איסורים מבטלים זה את זה.
לא מפורש בפוסקים כך, אבל אה"נ יכול להיות כי לא מפורש אחרת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 3 אורחים