הר הבית המזרחי

נושאים שונים

פותח הנושא
כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הר הבית המזרחי

שליחה על ידי כבוד שמים » 01 מאי 2016, 16:18

הר הבית (חרם א'שריף) בצורתו כיום אינו ת"ק אמה על ת"ק אמה מרובעות כלשון המשנה במדות. אלא מדרום לצפון הוא רחב יותר מאשר ממזרח למערב, והחומה המזרחית כיום אינה ישרה מול הכותל המערבי שעליו יש מסורת ברורה, יסודותיו מאבני שלמה המלך ועליו הכותל מבית שני עד ימינו אנו.
הגרימ"ט בספרו עיר הקדש והמקדש מחשב כי לפי ממוצע הרוחב בין הכותל המזרחי למערבי אמה היא 54 ס"מ, לפי חשבון זה ע"כ שבין הכותל הצפוני לדרומי יש חלק שאינו מתחום הר הבית של המשנה, מקובל ע"פ כתבי יוסיפון שזהו החלק הדרומי שנוסף ע"י הורדוס.
אמנם לדעת החת"ס החזו"א והגרי"ז ששיעור אמה הוא לכה"פ 60 ס"מ, א"כ החלק שהוסיף הורדוס נתקדש בקדושת הר הבית והוא מכלל ת"ק אמה. וע"כ שהחומה המזרחית אינה במקומה, וכך כתב הרב שטרנבוך שבמזרח הר הבית יש כמה יסודות של חומות עתיקות. עכ"פ לפי חשבון האמה של רבותינו האחרונים, המתאשר ממדידת כתלי הר הבית מצפון לדרום, כל השטח 20 מטר ממזרח לחומת הר הבית הנוכחית הוא חלק מהר הבית, ואסור לכל מי שטומאה יוצאה מגופו לעבור שם.
לפ"ז צ"ע המנהג המקובל שלא חוששים לזה כלל, כי לפי האמור מי שנוסע לכותל המערבי באוטובוס הי' צריך קודם לטבול לקריו במקוה הכשרה מדאו' (וצ"ע לענין ברכה), בעיון וחפיפה קודם הטבילה, ואם חושש לזיבה צריך גם ז' נקיים וטבילה במים חיים כדין. וצ"ע.

ערכים:


אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי אריך » 01 מאי 2016, 17:19

לא הבנתי איך יתכן שהאוטובוס שנוסע למרגלות ההר עובר על ההר. כלומר, רואים בחוש שזה גובה אחר.

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 75
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: ארץ הקודש
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 01 מאי 2016, 23:03

כי קדיש דוד רצפה עד ארעית תהומא קדיש
ושינוי הגובה אפשר שנחפר בעבור מסילת הרכבים

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 75
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: ארץ הקודש
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 01 מאי 2016, 23:09

אמנם אילו כן הוא אם כן אסור אף לטהור אם הנהג ערל שהרי יש מצות "וישלחו מן המחנה" וגו'
והנוסע עם נהג ערל הרי הוא עושה אותו שליח להכנס למקום קדוש


אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי אריך » 02 מאי 2016, 09:03

להמציא חפירות והקצעות שיצרו שינויי גובה שכאלה צריך מקור וראיה ברורה. יש את תחומי ההר ויש את העמק שבינו ובין הר הזיתים, האוטובוס נוסע על המדרון של ההר בדרך לעמק, ומהיכ"ת לומר שבעבר ההר היה רחב יותר ומישהו הביא דינמיט וגילח אותו.


פותח הנושא
כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי כבוד שמים » 02 מאי 2016, 14:36

לא צריך להמציא חפירות והקצעות שיצרו שינויי גובה שכאלה, לא מבואר במשנה ששטח הר הבית הי' ישר, אדרבה מבואר שבשטח העזרה היו מדרגות, ובשולי הר הבית לא פירטה המשנה את חילופי הגבהים. למה לא נראית למעכ"ת האפשרות שהר הבית הוא משיפולי המדרון, ושם היתה חומת הר הבית.


אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי אריך » 02 מאי 2016, 15:42

באמת צודק כבודו. אמנם ניתן לבדוק את הדבר, שכן הפרשי הגבהים בהר הבית מתוארים בסוגיא דמסכת יומא טז, א שהוא לא יותר מעשרים אמה, כגובה השערים, ע"ש. א"כ עד כמה שהכביש עובר עמוק הרבה יותר משטח הר הבית, הרי שזה מחוץ לחומה.
שו"ר ברמב"ם בית הבחירה פ"ו ה"א: המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר, כשאדם נכנס משער מזרחי של הר הבית מהלך עד סוף החיל בשוה, ועולה מן החיל לעזרת הנשים בי"ב מעלות וכו'.


אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי אריך » 02 מאי 2016, 15:48

בעיקר הנידון יש לציין שהכפתור ופרח פ"ו כותב "מכל זה יראה כי מה שאנו רואים היום בזמננו זה מהכתלים העומדים האלה שהם כתלים מחומת הר הבית, עד היום ניכר שער שושן למזרח. ועיין גם בקובץ ירושלים של לונץ כרך י' שעד שנת ה"א ר"פ נהגו להתפלל סמוך לחומה המזרחית של הר הבית ליד שער הרחמים.
ועיין גם בספר 'חצרות בית השם' להמומחה בנושא זה (ובעוד נושאים) הגרז"מ קורן שמקדיש פרק לחומה המזרחית וכותב שהחומה שבזמנינו בנויה על יסודות עתיקים במקומות שונים ומוכרח שזה החומה המקורית, וע"ש עוד ראיות לכך.


פותח הנושא
כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי כבוד שמים » 02 מאי 2016, 17:00

דעתו של הרב קורן המומחה לדבר אכן ידועה, שדברי המשנה ת"ק על ת"ק לאו דוקא, והוא נותן דגש גדול יותר ליסודות החומות והטופוגרפי' של ההר, לו יהי כן. אבל לא מצאתי התייחסות בדבריו לשאלה המסויימת הזו וכדלהלן.
מה שהבאתם קודם שמשער המזרחי לא היתה עליית גובה, אין מזה הכרח לנידון דידן שהוא לא מול השער המזרחי ששם באמת אם זכרוני אינו מכזב בי, ההר ממשיך במישור חוץ לחומה. הנידון הוא על זוית ההר הדרומית מזרחית, שאולי היא היתה בשיפוע יותר גדול, והמשנה למיעוט שימוש המקום לא פירטה זאת.
ואולי זו תשובה גם לדברי הכפו"פ משער הרחמים, שהאלכסון של החומה בדרום הוא כלפי פנים.
אני לא מצליח להעלות את ספרו של קורן.
אני מעלה מאמר אחר.
תחומי הר הבית.pdf
ראה בעמ' 7 8 שבדרום מערב אין החומה המזרחית החומה המקורית. הכותב כמובן מוכיח מזה שהחלק הדרומי של הר הבית אינו מקודש, כדי להתיר להכנס לשם, אבל אין ראי' גמורה שאכן הוא כך.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הר הבית המזרחי

שליחה על ידי כבוד שמים » 02 מאי 2016, 17:29

אני מעלה חומר נוסף.
ב"המעין" הרצו"ב עמ' 21-23 מבוארת הבעייתיות שבגבול מזרח הר הבית, ושם מוזכר המנהג להחמיר מלהתקרב לדרום מזרח הר הבית וכאמור.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • דרדור המזרחי
  על ידי עקביא בן מהלל אומר » 29 פברואר 2020, 23:43 » ב אקטואליה
  1 תגובות
  162 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי איש קטן
  01 מרץ 2020, 03:43
 • נקיון הבית לפסח - מבטל היצה"ר
  על ידי רוצה לדעת » 03 אפריל 2019, 14:44 » ב פסח
  3 תגובות
  218 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי טעם ודעת
  04 אפריל 2019, 14:34
 • מנהג חירות של מזיגת הכוס על ידי אחר, האם היא לכל בני הבית?
  על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 אפריל 2019, 13:01 » ב פסח
  3 תגובות
  186 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נבשר
  23 אפריל 2019, 18:40
 • ספרים לחלוקה חינם עד הבית עכשיו
  על ידי בר בי רב » 24 אפריל 2019, 12:43 » ב ספרים
  2 תגובות
  272 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהודי
  24 אפריל 2019, 14:21
 • קשירת היו"ד של תפילין של יד לגוף הבית
  על ידי שעי'ה » 08 מאי 2019, 09:26 » ב הלכה ומנהג
  2 תגובות
  174 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שעי'ה
  08 מאי 2019, 14:04

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חיים ליצא, תריג מצוות | 4 אורחים