הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

האם מברכים על השקאת הסוטה

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי אוריאל » 03 ספטמבר 2019, 13:57

בלימודי מסכת סוטה, התעוררתי האם היה הכהן מברך בטרם השקאתו את הסוטה ברכת המצוות, אקב"ו על השקאת הסוטה, שהרי היא מצות עשה המנויה אצל כל מוני המצוות.


במבי
הודעות: 2202
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 593 פעמים
קיבל תודה: 638 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי במבי » 03 ספטמבר 2019, 14:06

לכאורה כמו שאתה אומר, וכמו שמברכים ברכה מיוחדת על אכילת תרומה כך על מצווה זו צריך לברך אך לרשב"א שכל מצווה שתלויה במשהו אחר אין מברכים עליו כצדקה וכדו' עפ"ז אין לברך ע"ז (שכן אולי תודה שנטמאה ולא תצטרך לשתות)


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי אוריאל » 03 ספטמבר 2019, 14:13

במבי כתב:
03 ספטמבר 2019, 14:06
אך לרשב"א שכל מצווה שתלויה במשהו אחר אין מברכים עליו כצדקה וכדו' עפ"ז אין לברך ע"ז (שכן אולי תודה שנטמאה ולא תצטרך לשתות)
חשבתי על זה, אך מאידך הלא בסוטה מוחקים את שם ה' על המים, ומבואר שמקודם מנסים לשדל אותה שתודה כדי של א מחה שם ה', אבל מאחר ולא הודתה, מוחקים את שם ה', מתוך הבנה שהיא עתידה לשתות, וא"כ אולי יש מקום לומר שכן יהיה על זה ברכה, שכן כמו שמחקנו את שם ה' על בסיס ההבנה שהיא תשתה את המים, כמו"כ נוכל לברך.


בבא קמא
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 121 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי בבא קמא » 03 ספטמבר 2019, 14:14

האם בי"ד מברכים לפני שעונשין ד' מיתות בית דין?


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי אוריאל » 03 ספטמבר 2019, 14:16

בבא קמא כתב:
03 ספטמבר 2019, 14:14
האם בי"ד מברכים לפני שעונשין ד' מיתות בית דין?
גם זה דבר שצריך לברר... ואמנם את"ל דשם אין מברכים בגלל שמדובר במיתתו של אדם, ואין ראוי להזכיר את שם ה' על הפורענות, כאן הרי הדבר מסופק ושמא תמצא טהורה ותתברך.
(דרך אגב, האם בי"ד מברכים קודם שבאים לדון דין? הלא בזכרוני שגם זה נחשב מצוה)


יוספי
הודעות: 301
הצטרף: 21 ינואר 2019, 23:00
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי יוספי » 03 ספטמבר 2019, 21:21

ביאור הגר"א אורח חיים סימן ח'
יברך — נראה ליתן טעם למה בקצת מצות אין מברכין. א', כל מצוה שאין בה מעשה, כגון השמטת כספים. ב', שאינה תלויה כולה ביד עושה, כגון צדקה, שמא לא יקבלנו, וכן משפט, שמא לא יקבלו הבעלי דינים וכיוצא. ג', מצוה הבאה על ידי עבירה, כגון השבת גזילה, שלא ציוונו לגזול כדי להשיב. וכן על מיתות בית דין, שה' חס על בריותיו ואינו חפץ כו', וכמו שאמרו (ראה משנה ברכות ו ג): אין מברכין על הפורעניות. ומהאי טעמא אין מברכין על מים אחרונים. ומתנות כהונה, דלאו איהו קיהיב, דמשולחן גבוה קזכו. ועל חלה וכיוצא מברכין על הפרשתה. ובמה שכתבתי לעיל שמא לא יקבלו, כולל מצוות הרבה, כגון כיבוד אב ואם דאם מחלו מחול ומיעקרא, וכמו שכתוב בכתובות מ' ע"א היכא אמרינן כו'. וכן מצוה הבאה בעבירה, כמו שכתוב בריש פרק ט דבבא קמא. ועיין באבודרהם הלכות ברכות ובתשובת הרמב"ן סי' קפ"ט בשם ראב"ד ורי"פ:
מתרץ על משפט ומיתת בי"ד. לא על השקאת סוטה.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

שליחה על ידי אוריאל » 08 ספטמבר 2019, 12:21

יוספי כתב:
03 ספטמבר 2019, 21:21
ביאור הגר"א אורח חיים סימן ח'
יברך — נראה ליתן טעם למה בקצת מצות אין מברכין. א', כל מצוה שאין בה מעשה, כגון השמטת כספים. ב', שאינה תלויה כולה ביד עושה, כגון צדקה, שמא לא יקבלנו, וכן משפט, שמא לא יקבלו הבעלי דינים וכיוצא. ג', מצוה הבאה על ידי עבירה, כגון השבת גזילה, שלא ציוונו לגזול כדי להשיב. וכן על מיתות בית דין, שה' חס על בריותיו ואינו חפץ כו', וכמו שאמרו (ראה משנה ברכות ו ג): אין מברכין על הפורעניות. ומהאי טעמא אין מברכין על מים אחרונים. ומתנות כהונה, דלאו איהו קיהיב, דמשולחן גבוה קזכו. ועל חלה וכיוצא מברכין על הפרשתה. ובמה שכתבתי לעיל שמא לא יקבלו, כולל מצוות הרבה, כגון כיבוד אב ואם דאם מחלו מחול ומיעקרא, וכמו שכתוב בכתובות מ' ע"א היכא אמרינן כו'. וכן מצוה הבאה בעבירה, כמו שכתוב בריש פרק ט דבבא קמא. ועיין באבודרהם הלכות ברכות ובתשובת הרמב"ן סי' קפ"ט בשם ראב"ד ורי"פ:
מתרץ על משפט ומיתת בי"ד. לא על השקאת סוטה.
שלח לי ת"ח אחד, כי כתב האבודרהם בברכת המצות ומשפטיהם (הוא מצטט  תשובה שהשיב ר"י בן פלט לראב"ד,[ראב"י ]עם הגהות של הראב"ד  והיא התשובה העיקרית והמפורטת בענין על איזה מצוות מברכים ואיזה לא, וממנה בעיקר לקחו כל הראשונים ):
 וכן לא מברכינן על ד' מיתות ב"ד ולא על מלקות דקוב"ה חס על בריותיו כדדרשינן בכי קללת אלהים תלוי (דברים כא) א"ר מאיר מאי הלשון הזה אומרת קלני מראשי וכו' (סנהדרין פ"ו מ"ה) וכדדרשינן בלא קרב זה אל זה וכו' (שמות יד, כ' עי' סנה' לט, ב) וכדאמרינן (ר"ה לב, ב) שאין אומרים הלל בראש השנה מפני שהוא שעת הדין. [הגה"ה א"א אני אברר זה הטעם כל מצוה שיש בה קלקול אחרים אין מברכין עליה מפני שנראה כמודה על אותו קלקול ומכאן יצאו אלו שהוא מזכיר ויצאה מתנה לעני והשבת העבוט אפי' לקחו מיד ב"ד או מיד הלוה וקריעה על /המת/ ותנחומי אבלים ובקור חולים, ואפשר עזיבת לקט שכחה ופאה וכיוצא בהם וכן עשיית הדין לבעלי דינין מפני שיש נגזל ועלוב. והרבה מהם נכנסין תחת הטעם זה]. וכדאמרינן נמי (מגילה לא א) אין מפסיקין בקללות מפני שאין אומרים ברכה על הפורענות. והוא הדין שאין מברכין על השקאת סוטה. אבל על עריפת עגלה מברכין. 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot], ונכתב בספר, יראתי בפצותי | 5 אורחים