דף 1 מתוך 9

כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 00:33
על ידי כינור
כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

לכל מי שרוצה לזכות להבטחות מהאריז"ל למי שילבש בשבת בגדי לבן, 
אבל עד היום התבייש לעשות כן.

יש עצה פשוטה וטובה:

בשבת סעודת שב"ק, כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן, מכובד ונאה.

אצלך בבית. אף אחד לא רואה.
אתה יכול רגוע ללבוש בגד עליון נאה לכבוד שב"ק.
 

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 00:34
על ידי כינור
האר"י הקדוש אמר (שער הכוונות דרושי שבת):


צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים אחרים.
וקבלתי ממורי [האר"י] ז"ל, שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש האדם ביום שבת בעולם הזה, כן ממש יתלבש האדם בעולם הבא אחר פטירתו תמיד ביום השבת.

ואמר לי, כי בקבלת שבת פעם אחת נתגלה אליו נשמת חכם אחד שנפטר בימיו, וראהו לובש שחורים, ואמר לו לפי שבעולם הזה היה לובש שחורים ביום השבת, שלכך היו מענישים אותו שם, להלבישו אחר פטירתו בגדים שחורים, אף ביום השבת. עכ"ל.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 00:36
על ידי כינור
ידוע על כמה וכמה מגדולי ישראל שליט"א וזצוק"ל שנהגו ונוהגים כן.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 00:37
על ידי יהודי
ברוך הבא הרב כינור.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 01:03
על ידי לעבדיג יענקל
כבר הקדימוך הביאור הלכה בסימן רסב סעיף ב
ולבישת בגד לבן בשבת אם מחזי כיוהרא לא יעשה ובא"ר הביא ראיה מהגמרא דרבנן לבשו גלימי אוכמי בשבת עי"ש. ובביתו רשאי אדם לעשות מה שירצה לא בפני רבים [פמ"ג]:

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 01:04
על ידי ברכה והצלחה
האם אכן המקובלים הידועים יותר בציבור בני התורה (רבי דוד אבוחצירה והרב יעקב הלל למשל) נוהגים בזה ?

{ןלפני שיתקיפו אין הכוונה לומר מקובל זה יותר צדיק מחבירו וכד' אלא שיש משמעות למה שנוהגים מקובלים שציבור יותר גדול מאחוריהם,וזה לא רק בקבלה אלא גם בהלכה
ולעניין שלנו גם בהנהגה זו)

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 01:08
על ידי לעבדיג יענקל
אך ידוע שגדולי החסידות אף שהלכו ע"פ דרכי הקבלה, שינו ממנהגם הקודם שהלכו בבגדי לבן לבגדים הנהוגים בזמנינו. משום שסברו שיש הרבה שסוברים עצמם לחסידים ואנשי מעלה ואינו כן בלשון המעטה, ואף היום שבו נהפכנו מעם סגולה לעם סגולות שכל אחד מחפש לעצמו כל מיני הנהגות וסגולות וחושב עצמו כעובד ה' מופלג, בעוד שהוא זונח את עבודת ה' הצרופה המצריכה יגיעה רבה, יעויין בספר מסילת ישרים בהקדמה

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 01:13
על ידי כינור
בבית שלך, כשאף אחד לא רואה, מה הבעיה ללבוש בגדי לבן?
למה לא?

הרי לעיל הובא דברי בעל המשנה ברורה בביאור הלכה, שכל אחד בביתו יכול לעשות כן.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 01:18
על ידי לעבדיג יענקל
אכן זה מנהג טוב ויפה
אך עדיין כל אחד צריך לחשוב לעצמו היטב, בשביל מה הוא עושה זאת, אם הוא אכן מתנהג ע"פ דברי קבלה וממילא רוצה להתנהג בעוד הנהגה טובה. או שרוצה לקבך כל מיני הנהגות טובות שבאים בקלות בשביל להרגיש שאני שווה בעיני הקב"ה,
וכמו שתשאל שהרי אמירת תהילים וטבילות במקווה וגלגולי שלג הם הנהגות טובות ומובאים בראשונים ועדיין מרן בעל מחבר ספר מסילת ישרים זועק בהקדמה שבזו אינה תלויה החסידות האמיתית אלא בעבודת ה' צרופה
וממילא לפני שבאים לעשות כל מיני הנהגות כל עוד שאין מדובר על דקדוק הלכה צריך לחשוב היטב בשביל מה עושים זאת

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 02:03
על ידי אח שלך
אני חושב שלפחות בהתחלה זה יעשה לי יחס יותר מרומם לסעודה.
מקוה שגם בהמשך שאולי תעבור לי ההתלהבות - מצוה גוררת מצוה.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 14:40
על ידי אח שלך
כינור כתב:
09 ספטמבר 2019, 00:34
האר"י הקדוש אמר (שער הכוונות דרושי שבת):


צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים אחרים.
וקבלתי ממורי [האר"י] ז"ל, שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש האדם ביום שבת בעולם הזה, כן ממש יתלבש האדם בעולם הבא אחר פטירתו תמיד ביום השבת.

ואמר לי, כי בקבלת שבת פעם אחת נתגלה אליו נשמת חכם אחד שנפטר בימיו, וראהו לובש שחורים, ואמר לו לפי שבעולם הזה היה לובש שחורים ביום השבת, שלכך היו מענישים אותו שם, להלבישו אחר פטירתו בגדים שחורים, אף ביום השבת. עכ"ל.

אופסס.
"עולם הבא" זהו העולם של המתים עכשיו או העולם שאחר התחיה?

תמיד אומרים שהמקובלים סוברים כמו רש"י והראב"ד שזה עולם התחיה ולא כהרמב"ם שזה עולם הנשמות.
מה קורה כאן?

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 14:55
על ידי סענדער
החלטת בימים האחרונים לשווק את הנושא של בגדי לבן בשבת?
אני רואה אותך בפורומים אחרים עם אותה הודעה
אלא שההודעות שם נכתבו בשפה אחרת ותחת שם עט אחר.
הרבה הצלחה בהמשך הדרך.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 15:14
על ידי אני מלא טעויות
סענדער כתב:
09 ספטמבר 2019, 14:55
החלטת בימים האחרונים לשווק את הנושא של בגדי לבן בשבת?
אני רואה אותך בפורומים אחרים עם אותה הודעה
אלא שההודעות שם נכתבו בשפה אחרת ותחת שם עט אחר.
הרבה הצלחה בהמשך הדרך.
באיזה פורומים?

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 18:10
על ידי כינור
חלק מההבטחות למי שילבש לבן בשב"ק:

כתב הצדיק הקדוש מקאמרנא זיע"א (בספר שולחן הטהור הלכות שבת סימן רס"ב) על לבישת בגדים לבנים בשב"ק:
ואיצטלית זו ראוי לכל בר ישראל, כידוע ממעשה נורא שהיה לאיש אלקים מוהר"ר רבי יצחק דראביטשער בק"ק הרחוב, ויקבל עלבונות ויסורים וצער ומסירות נפש, וילבש לבנים בשבת, ויהיה ניצל מכל עבירות ומיצר הרע ומאש של גהינם, ויקרב הגאולה.
ואילו היו כל ישראל לובשין לבנים בשבת, כבר היה הגאולה בבחינת אחישנה. כך ידוע ממעשה הנ"ל של הקדוש מוה"ה רבי יצחק מדראהביטש.
על כן אל יקל בעיניך כי בזמן הזה המר, אין כאן יוהרא כלל, אלא סבלות וחרפות ועלבונות, ואשרי לו.


עוד כתב הצדיק הקדוש מקאמרנא זיע"א (בספר זוהר חי פרשת וישב דף קפ"ב ע"ב):
ואמר הצדיק רבינו משה הגדול מפשעוורסק, כשאדם לובש ארבעה בגדי לבן בשבת, מוחלין לו על כל עונותיו.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 18:42
על ידי שמעיה
הצורה של כתיבת הודעות הדוחפות ומעודדות הוצאה כספית כל שהיא, תוך התעלמות מכל רעשי הרקע והמשך עיסוק בעניין לשמו נשכר, על ידי הבאת קטעים קטעים מספרים קדושים וטהורים כמנגנון שטיפת מוח, מוכרת ליושבי הפורום זה מכבר על ידי מפעלותיו הברוכים של הניק @חניכי באשכולו על הקמיע הנדיר של ר' ישעיה מקרסטיר.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 19:14
על ידי תיובתא
ניתן להוריד את החליפה בסעודה, ולהישאר עם בגד-חולצה לבנה.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 19:55
על ידי שאר לעמו
מדובר במי שרוצה ללכת עם בגד עליון בסעודה.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 19:58
על ידי שאר לעמו
כינור כתב:
09 ספטמבר 2019, 01:13
בבית שלך, כשאף אחד לא רואה, מה הבעיה ללבוש בגדי לבן?
למה לא?

הרי לעיל הובא דברי בעל המשנה ברורה בביאור הלכה, שכל אחד בביתו יכול לעשות כן.

בבית שלנו ננהג בקדושה בכך שנשייר מעט ממאכלינו, כדברי הראב"ד. וצדיק אוכל לשובע נפשו - גם בשבת, אף שמתענג על מאכליו.
וזו עבודת ה' אמיתית.
מי שעובד ה' באמת לא צריך סגולות, הוא עצמו הברכה והסגולה.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 09 ספטמבר 2019, 20:40
על ידי יהודי
מה השייכות בין 'כינור' לבגד לבן?

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:07
על ידי כינור
ענין לבישת בגדי לבן בשבת על פי מנהגי האר”י הוא ענין נשגב מאד – וכידוע האר”י יצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת לבוש ד’ בגדי לבן כדי לקבל השבת ובשם משמואל ומובא בכתבי האר”י ז”ל שקורא לצדיקים, אשר מכנה אותם לשרידים אשר ה’ קורא ללבוש ד’ בגדי לבן בשבת וטעם המנהג שהוא משום ששבת היא כדוגמת כהן גדול ביום הכפורים ששימש בד’ בגדי לבן.
ובגמרא בשבת כתוב כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה’ צבאות וכתב רש”י בקידושין עב שמטעם זה היו תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת לפי שסדינים אלו של פשתן לבנים היו והיו מעוטפים בהם כמלאכי השרת שנאמר בהם והאיש לבוש הבדים.
וכן היו נוהגים בזמן הראשונים לילך בבגדי לבן בשבת.
ובספר תרומת הדשן, כתב וזכורני שלובש בכל ערב שבת חלוק לבן כשלובש שאר בגדים של שבת, – ובהגהות מיימוניות על הרמב”ם כתב שהמקובלים נהגו על פי קבלה ללבוש בגדי לבן בשבת, וכתב באליה רבה מצאתי כתוב על פי קבלה יש ללבוש ד’ בגדים לבנים בשבת מלבוש עליון ותחתון ואזור וחלוק כנגד ד’ אותיות הוי”ה.
ובשער הכוונות על האר”י הקדוש כי צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים אחרים כי בקבלת שבת פעם אחת נתגלה אל האר”י הקדוש נשמת חכם אחד שנפטר בימיו, וראהו לובש שחורים ביום השבת שכך היו מענישים אותו שם להלבישו בגדים שחורים אף ביום השבת. והביא גם מהאמור בסוגייתנו ברבי יהודה בר עילאי שהיה מתעטף בכניסת השבת בבגדי לבן ודומה למלאך ה’ צבאות.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:09
על ידי כינור
אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של מי שהולך בשבת וביום טוב בבגדים לבנים, עד כדי כך שהאריז"ל הפליג במעלת הענין הזה, ובפירוש גילה שלמעלה בשמים ילך האדם עם אותו צבע לבושים שהלך בזה העולם בשבת ויום טוב.

הרב הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע, עשה תעמולה גדולה שילכו בשבת קודש ויום טוב עם בגדים לבנים, והיה מעורר שזה מאד מאד חשוב למעלה, ובזכות זו מוחלין על העוונות של האדם, ובא אליו הס"מ ואמר אם אתה לא מפסיק לעשות תעמולה, אני יקח את עצמי עליך ועל ילדיך וכו', והוצרך להפסיק, מכל זה רואים את גודל המעלה של אחד שלא רוצה להטעות את עצמו, והולך בשבת וביום טוב בבגדים לבנים דייקא.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:11
על ידי כינור
א. ביערות דבש (רבי יהונתן אייבשיץ) כותב שאסור ללכת בשבת עם בגדים שחורים, ומה שיש שמקפידים לילך בשבת דוקא שחור הוא מאוד לא טוב. עי"ש וד"ל.

ב. בספר דברי תורה (של האדמו"ר ממונקאטש) מביא בשם רבי יצחק אייזיק מקאמרנא שצריך על זה מסירות נפש!

ג. בספר שולחן הטהור (של האדמו"ר מקומארנא) כתוב שבגדים שחורים בשבת זה אחד הדברים שמעכבים את הגאולה!

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:21
על ידי חזק וברוך
כנגד המובאות הבודדות הנ"ל, עומדים אלפי רבבות בני ישראל במשך מאות ואלפי שנים, ראשונים ואחרונים, אדירי התורה ושרפי עליון - שכולם לובשים שחורים בשבת. והאומר על כל אלו - כולל ראשונים כמלאכים - שהם עוברים 'איסור' (???????) או מעכבים את הגאולה (????????????????) או עוברים בזדון וביד רמה על אחד הדברים שצריך למסור עליהם את הנפש (????????????????????????????) - אלו דברים תמוהים עד מאד שמצוה ליישבם וצע"ג מאד. אבל פשיטא שבפשיטא שאין לחשוש להם.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:27
על ידי כינור
אתה לא יודע שעד לפני כמאה שנה, הן באירופה והן בארצות המזרח, גדולי ישראל לא היו לובשים בגדים שחורים בשבת, ורבים מאוד אף לבשו בגדי לבן.
לך ללמוד היסטוריה.
 

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:28
על ידי זאת נחמתי
שמעיה כתב:
09 ספטמבר 2019, 18:42
הצורה של כתיבת הודעות הדוחפות ומעודדות הוצאה כספית כל שהיא, תוך התעלמות מכל רעשי הרקע והמשך עיסוק בעניין לשמו נשכר, על ידי הבאת קטעים קטעים מספרים קדושים וטהורים כמנגנון שטיפת מוח, מוכרת ליושבי הפורום זה מכבר על ידי מפעלותיו הברוכים של הניק @חניכי באשכולו על הקמיע הנדיר של ר' ישעיה מקרסטיר.


מה הכוונה ? יש למר כינור חנות למכירת בגדים לבנים ?
 

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:42
על ידי הכהן
כינור כתב:
10 ספטמבר 2019, 01:11
בספר דברי תורה (של האדמו"ר ממונקאטש) מביא בשם רבי יצחק אייזיק מקאמרנא שצריך על זה מסירות נפש!
המונקאטשער עצמו לבש לבנים? האם הורה כן לתלמידיו?

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 01:53
על ידי חזק וברוך
כינור כתב:
10 ספטמבר 2019, 01:27
אתה לא יודע שעד לפני כמאה שנה, הן באירופה והן בארצות המזרח, גדולי ישראל לא היו לובשים בגדים שחורים בשבת, ורבים מאוד אף לבשו בגדי לבן.

האחרונים (פרמ"ג, פנים מאירות, ברכי יוסף) העירו שיש בזה משום יוהרא במקום שרובם לובשים שחורים, הרי לנו שכך היה המנהג הנפוץ.
ובא"ר כתב:
ומצאתי כתוב על פי קבלה יש (לכסות) [ללבוש] ד' בגדים לבנים מלבוש עליון ותחתון ואזור וחלוק כנגד ד' אותיות הויה ע"כ, ובשבת דף קמ"ז ע"א מבואר דרבנן לבשי גלימא אוכמא, עכ"ל.
האם גם האמוראים עברו איסור וכו' וכו' וכו'?
אפשר לכתוב שזו מעלה, אפשר לכתוב שזה ענין חשוב, אבל לא לפסול בדברים חמורים ובוטים מנהג ישראל וגדולי ישראל מקדמת דנא.
 

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 03:04
על ידי כינור
צא וראה רוב האדמורי"ם באירופה לבשו בגדי לבן בשב"ק.
גם כיום חלק מהאדמורי"ם ממשיכים ללבוש בגדי לבן בשב"ק [צאנז, סקולען, מונקאטש, טאהש, סאטמאר, קרעטשניף, נדבורנא, תוא"י, תו"א, שו"א, קאמארנא, זוטשקא, פיטסבורג, קאליב, ועוד ועוד].
וכן ראה עדות בנו של הרב מצליח מאזוז מתוניס, שאביו היה לובש בגדי לבן בשב"ק. ועוד מגדולי ארצות המזרח.
ועוד ועוד.

ואטו כי רוכלא אנא, שאמשיך ואמנה כאן הכל?! לך ללמוד קצת היסטוריה!

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 03:05
על ידי כינור
להלן תצלום מכף החיים סימן רס"ב, בשם השערי תשובה, בענין לבשי גלימא אוכמא:
כף החיים סימן רס''ב.jpg
וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו.

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

נשלח: 10 ספטמבר 2019, 03:06
על ידי כינור
לכל מי שרוצה לזכות להבטחות מהאריז"ל ועוד צדיקים למי שילבש בשבת בגדי לבן,
אבל עד היום התבייש לעשות כן.

יש עצה פשוטה וטובה:

בשבת סעודת שב"ק, כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן, מכובד ונאה.

אצלך בבית. אף אחד לא רואה.
אתה יכול רגוע ללבוש בגד עליון נאה לכבוד שב"ק.