מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

נושאים שונים

פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 1188
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי במבי » 02 דצמבר 2019, 23:50

מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?
שהרי כל מקום שנאמר עשק בתנ"ך (בשין שמאלית) הכוונה מלשון מריבה והמילה עסק כלל לא מופיעה בתנ"ך וא"כ הברכה היא מלשון חכמים?


טל חרמון
הודעות: 95
הצטרף: 25 יוני 2019, 09:36
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי טל חרמון » 03 דצמבר 2019, 00:03

במבי כתב:
02 דצמבר 2019, 23:50
מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?
שהרי כל מקום שנאמר עשק בתנ"ך (בשין שמאלית) הכוונה מלשון מריבה והמילה עסק כלל לא מופיעה בתנ"ך וא"כ הברכה היא מלשון חכמים?
אולי כמו ת"ח המנגחין זה את זה בהלכה שנא' בזוהר על הטעם קרני פרה,
דההינו שיהיה העשק שלנו בדברי תורה, 
וייתכן שחכמים קרו כך לביזנעס מכיוון שיש בזה הרבה פעמים מריבה כעניין ונגשו שני האנשים אשר להם הריב.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1294
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי נבשר » 03 דצמבר 2019, 00:12

במבי כתב:
02 דצמבר 2019, 23:50
מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?
שהרי כל מקום שנאמר עשק בתנ"ך (בשין שמאלית) הכוונה מלשון מריבה והמילה עסק כלל לא מופיעה בתנ"ך וא"כ הברכה היא מלשון חכמים?
עיין בשפתי חכמים על רש"י שפי' שעשק היינו עסק והעסק הוא על המריבה, והיינו כי התעשקו עמו, נתעסקו עמו במריבה, ומנין לו זה איני יודע. ומביאים מוסף רש"י התעשקו לשון ערעור א"כ לא כדברי השפת"ח.
ועוד עיין בתרגום אונקלוס ויונתן שתירגם עשק עסק וכן אח"כ אתעסקו עמו.
אבל הערה נפלאה.
 


יואל נהרי
משתמש ותיק
הודעות: 297
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי יואל נהרי » 03 דצמבר 2019, 00:25

בית יוסף אורח חיים סוף סימן מז
שלשון ברכת לעסוק בדברי תורה משמע תורה שבעל פה

למה? כנראה בגלל שרק בתושבע"פ יש עשק ומריבה, כדאי' בכ"מ בחז"ל.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
הודעות: 1188
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי במבי » 03 דצמבר 2019, 00:27

הגמ' בחולין נז: מספרת על ר' שמעון בן חלפתא שהיה "עסקן בדברים" ושואלת הגמ' מיד מאי עסקן בדברים א"ר משרשיא דכתיב (משלי ו, ו) לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אמר איזיל איחזי אי ודאי הוא דלית להו מלכא אזל בתקופת תמוז פרסיה לגלימיה אקינא דשומשמני נפק אתא חד מינייהו אתנח ביה סימנא על אמר להו נפל טולא נפקו ואתו דלייה לגלימיה נפל שמשא נפלו עליה וקטליה אמר שמע מינה לית להו מלכא. וכו'

כלומר ר' שמעון למד פסוק והלך לעשות שימוש לבדוק איך הדבר במציאות !

וכן המדרש רבה מביא מדרש על ר' אמי שהיה עסקן בדברים שראה העורב שעזב בניו ואחר ג' ימים ראה אותן שמשליכין צואה ונולדו ממנה יתושין ואוכלין אותם הדא הוא דכתיב לבני עורב אשר יקראו (תהלים קמז, ט), או מי יכין לעורב צידו (איוב לח, מא)

וא"כ שוב משמע שעסקן היינו ללכת לבדוק כפשוטו !!!

במבי כתב:
18 נובמבר 2019, 22:24
אני מאמין שיש כאלה שנהנים ממה שהבאתי ויש כאלה שיפטירו מה זה כאן גן ילדים?
אז לידיעת הקבוצה השניה, הגמ' בעירובין פא. מספרת שהיה פת עדשים בשני דמר שמואל ושדיוה לכלבים ומסביר שם תוס' שעשו לנסות מה טעמא לפי שצוה הקב"ה ליחזקאל לעשות.
כן ! צריכים לפעול לפעמים כמו ילדים בגן.
כי אחרת החקר שלנו בלימוד ובהבנה ובכל דבר אכן ישאר ברמה של גן.
 
ובפורטל הדף היומי מביא לשון חזון איש על הרמב"ם

http://daf-yomi.com/forums/Message.aspx?id=13136

החזו"א מתאר את הרמב"ם בביטוי זה במשמעות חיובית, בחזון איש אורח חיים, מועד קונטרס השיעורים - סימן לט אות יב:
"והרי עסקן בדברים היה וטרח ושקל ומדד ולא הזכיר בדבריו שמצא את האגודל פחות ממדת הח"ס".

ומאידך מביא הנאמר במסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט מופיע הביטוי במשמעות שלילית, אבל במשמעות אחרת:
"מתוך שעמדו שניהם ודברו בצדיק באת עליהם הפורענות שנאמר ויחר אף ה' בם וילך (שם שם ט'). מה ת"ל וילך מלמד שנסתלק מאהרן ודבק במרים, מפני שלא היה אהרן עסקן בדברים, אבל מרים שהיתה עסקנית בדברים מיד נענשה יותר".וגם בברכת התורה אנו מברים "לעסוק בדברי ..."


הכהן
משתמש ותיק
הודעות: 848
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 244 פעמים
קיבל תודה: 260 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי הכהן » 03 דצמבר 2019, 00:53

במבי כתב:
02 דצמבר 2019, 23:50
הברכה היא מלשון חכמים?
גם ברכת האילנות היא בלשון חכמים


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 226
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי HaimL » 03 דצמבר 2019, 07:18

קודם כל, יש המברכים אקבו"ץ על דברי תורה.

ולנוסח הברכה, אם כוונת השואל, שהרי ברכת התורה היא ברכה מן התורה, לק"מ, שיש לומר שעיקר הברכה מן התורה, אבל הלשון היא מטבע שטבעו חכמים.

ופשוט שהכוונה היא מלשון עסק, מלאכה ואומנות, היינו שצריך לעסוק בתורה כמו שבעל מלאכה עוסק במלאכתו.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 226
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי HaimL » 03 דצמבר 2019, 07:24

לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה כדר' יוסי ברבי חנינא דאמר ר' יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב (ירמיהו נ, לו) חרב (על) הבדים ונואלו חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה

הרי לנו מפורש שת"ח הלומד לעצמו (ולא שייך בזה מריבה) נקרא עוסק בתורה


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » 03 דצמבר 2019, 08:15

הכהן כתב:
03 דצמבר 2019, 00:53
הברכה היא מלשון חכמים?
גם ברכת האילנות היא בלשון חכמים
גם להניח 'תפילין' זה לשון חכמים, ו'לישב' בסוכה (ולא 'לשבת'), וה'מחזיר' שכינתו לציון (ולא ה'משיב'), ועוד.
יעויין 'לוח ארש' מהדורת ר"ד יצחקי שליט"א


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » 03 דצמבר 2019, 09:18

במבי כתב:
02 דצמבר 2019, 23:50
מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?
שהרי כל מקום שנאמר עשק בתנ"ך (בשין שמאלית) הכוונה מלשון מריבה והמילה עסק כלל לא מופיעה בתנ"ך וא"כ הברכה היא מלשון חכמים?
עיין כאן ותמצא נחת
viewtopic.php?f=24&t=4075&hilit=%D7%9E% ... 4&start=30
אסכם בקצרה שורש 'סק' הוא לשון עליה כמו אם אסק שמים.
הסקת עצים וכיו"ב אף הוא מלשון העלאה, על ידי שהדבר המתבער ונשרף 'עולה' באש.
מסיקת זיתים עדיין צ"ב.
מתוך הדברים התעוררתי [ויישר כח לכותבים] שאף 'עסק' 'עוסק' ו'מתעסק' אף הוא ענין העלאה, כמו אסיק אדעתיה - מעלה על דעתו, כך העוסק בדבר הרי הוא מעלה אותו - ממה שהיה מונח עד עתה - על דעתו ומעשיו.
דרך אגב שגור בפי העולם לומר דרך מתעסק כביטוי לדבר שאין דעתו עליו, אלא שהוא בדיוק להיפך, פרט למתעסק בכל הש"ס הוא להיפך, מתעסק בדבר אחד ועשה דבר אחר, דהיינו התעסקותו היתה בדבר מסויים ובטעות עשה משהו אחר. כך שאדרבה מתעסק הוא שעיקר דעתו לכך כמו לעסוק בדברי תורה.

 


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » 03 דצמבר 2019, 09:34

בבא קמא כתב:
03 דצמבר 2019, 09:18
התעוררתי [ויישר כח לכותבים] שאף 'עסק' 'עוסק' ו'מתעסק' אף הוא ענין העלאה
לענ"ד לא נראה כלל וכלל, והרבה יותר מסתבר שזה בא מ'עשק' של התורה [כמו שׂוטה-סוטה, שכין-סכין (משלי כג), ועוד]


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » 03 דצמבר 2019, 09:35

בבא קמא כתב:
03 דצמבר 2019, 09:18
שורש 'סק' הוא לשון עליה כמו אם אסק שמים
בהמשך למה שכתבתי קודם: לפי הרד"ק וחבריו השורש הוא 'נסק', כך שזה עוד יותר רחוק מ'עסק'


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 951
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 204 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי יאיר » 03 דצמבר 2019, 09:45

כמו שבעסק אדם מחפש איך להרויח כל הזמן יותר ויותר כך אנו צריכים לעסוק, להתעסק ולעשות 'עסק' בלימוד התורה ולחפש כל הזמן איך להרויח עוד ועוד


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » 03 דצמבר 2019, 09:51

אבר כיונה כתב:
03 דצמבר 2019, 09:34
בבא קמא כתב:
03 דצמבר 2019, 09:18
התעוררתי [ויישר כח לכותבים] שאף 'עסק' 'עוסק' ו'מתעסק' אף הוא ענין העלאה
לענ"ד לא נראה כלל וכלל, והרבה יותר מסתבר שזה בא מ'עשק' של התורה [כמו שׂוטה-סוטה, שכין-סכין (משלי כג), ועוד]
נכון, וגם עושק שבתורה מתפרש כך.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 226
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי HaimL » 05 דצמבר 2019, 19:42

בבא קמא כתב:
03 דצמבר 2019, 09:18
במבי כתב:
02 דצמבר 2019, 23:50
מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?
שהרי כל מקום שנאמר עשק בתנ"ך (בשין שמאלית) הכוונה מלשון מריבה והמילה עסק כלל לא מופיעה בתנ"ך וא"כ הברכה היא מלשון חכמים?
עיין כאן ותמצא נחת
viewtopic.php?f=24&t=4075&hilit=%D7%9E% ... 4&start=30
אסכם בקצרה שורש 'סק' הוא לשון עליה כמו אם אסק שמים.
הסקת עצים וכיו"ב אף הוא מלשון העלאה, על ידי שהדבר המתבער ונשרף 'עולה' באש.
מסיקת זיתים עדיין צ"ב.
מתוך הדברים התעוררתי [ויישר כח לכותבים] שאף 'עסק' 'עוסק' ו'מתעסק' אף הוא ענין העלאה, כמו אסיק אדעתיה - מעלה על דעתו, כך העוסק בדבר הרי הוא מעלה אותו - ממה שהיה מונח עד עתה - על דעתו ומעשיו.
דרך אגב שגור בפי העולם לומר דרך מתעסק כביטוי לדבר שאין דעתו עליו, אלא שהוא בדיוק להיפך, פרט למתעסק בכל הש"ס הוא להיפך, מתעסק בדבר אחד ועשה דבר אחר, דהיינו התעסקותו היתה בדבר מסויים ובטעות עשה משהו אחר. כך שאדרבה מתעסק הוא שעיקר דעתו לכך כמו לעסוק בדברי תורה.בפשטות, הלשון מתעסק, שפירושו הוא שעושה דבר בלי כוונת עשייה, הוא מפני שבניין התפעל הוא ע"פ רוב שהפעיל הוא גם סביל. 

בפסוק "כי התעשקו עמו" זה ברור, כי לריב עם אנשים זו פעולה הדדית, ולכן זה שרב גם רבים איתו. 

גם מתעסק של הגמרא, אפשר לומר שיש כאן פעיל וסביל בגוף אחד, שהרי הוא לא מתכוון כלל למעשה המסוים, אבל המעשה הזה נכפה עליו בלי רצונו.

אבל העוסק, בבניין קל, הוא זה העוסק בכוונת עשייה, וחפץ במעשה.
 


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » 05 דצמבר 2019, 22:16

HaimL כתב:
05 דצמבר 2019, 19:42
בבא קמא כתב:
03 דצמבר 2019, 09:18
במבי כתב:
02 דצמבר 2019, 23:50
מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?
שהרי כל מקום שנאמר עשק בתנ"ך (בשין שמאלית) הכוונה מלשון מריבה והמילה עסק כלל לא מופיעה בתנ"ך וא"כ הברכה היא מלשון חכמים?
עיין כאן ותמצא נחת
viewtopic.php?f=24&t=4075&hilit=%D7%9E% ... 4&start=30
אסכם בקצרה שורש 'סק' הוא לשון עליה כמו אם אסק שמים.
הסקת עצים וכיו"ב אף הוא מלשון העלאה, על ידי שהדבר המתבער ונשרף 'עולה' באש.
מסיקת זיתים עדיין צ"ב.
מתוך הדברים התעוררתי [ויישר כח לכותבים] שאף 'עסק' 'עוסק' ו'מתעסק' אף הוא ענין העלאה, כמו אסיק אדעתיה - מעלה על דעתו, כך העוסק בדבר הרי הוא מעלה אותו - ממה שהיה מונח עד עתה - על דעתו ומעשיו.
דרך אגב שגור בפי העולם לומר דרך מתעסק כביטוי לדבר שאין דעתו עליו, אלא שהוא בדיוק להיפך, פרט למתעסק בכל הש"ס הוא להיפך, מתעסק בדבר אחד ועשה דבר אחר, דהיינו התעסקותו היתה בדבר מסויים ובטעות עשה משהו אחר. כך שאדרבה מתעסק הוא שעיקר דעתו לכך כמו לעסוק בדברי תורה.


בפשטות, הלשון מתעסק, שפירושו הוא שעושה דבר בלי כוונת עשייה, הוא מפני שבניין התפעל הוא ע"פ רוב שהפעיל הוא גם סביל. 

בפסוק "כי התעשקו עמו" זה ברור, כי לריב עם אנשים זו פעולה הדדית, ולכן זה שרב גם רבים איתו. 

גם מתעסק של הגמרא, אפשר לומר שיש כאן פעיל וסביל בגוף אחד, שהרי הוא לא מתכוון כלל למעשה המסוים, אבל המעשה הזה נכפה עליו בלי רצונו.

אבל העוסק, בבניין קל, הוא זה העוסק בכוונת עשייה, וחפץ במעשה.

ועם כל זה, מתעסק בפירושו בכוונה, כפי שנתבאר, וכך לשון רש"י שבת עב: פרט למתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה
 


אסף
משתמש ותיק
הודעות: 275
הצטרף: 20 פברואר 2019, 01:36
נתן תודה: 133 פעמים
קיבל תודה: 142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אסף » אתמול, 02:15

לכאו' אין קשר בין עסק - ששייך לעשק - לבין נסק שהוא לשון עליה, ואין בהתעסקות שהוא עשיה מתוך שקיעות רמז לעליה.
וז"ל רש"ר הירש (על קריאת שם הבאר הראשונה "עשק")
"עשק נמצא בתנ"ך רק במקום זה, אך בלשון חז"ל המלה מצויה תדיר. "עסק", "מתעסק": להגות בדבר ולהיות טרוד בו. "עיסקא": מסחר. "עסיקין" - כהוראת "עשק" כאן: מריבות בעלי דין. דומה כי השורש קרוב ל"עושק", "חזק", "עזק", "אזק", המורים כולם על תפיסה והחזקה בכוח. מכאן "עשק": לתפוס דבר בכוח על - ידי מאמץ רוחני, להשיג דבר בדרך הטרדה. אך "עסק" בלשון חז"ל, הוראתו כללית יותר: לרכז את כל כוחות הרוח על השגת מטרה או חפץ, להגות בדבר ולהיות טרוד בו."


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » אתמול, 05:07

אסף כתב:
אתמול, 02:15
לכאו' אין קשר בין עסק - ששייך לעשק - לבין נסק שהוא לשון עליה, ואין בהתעסקות שהוא עשיה מתוך שקיעות רמז לעליה.
וז"ל רש"ר הירש (על קריאת שם הבאר הראשונה "עשק")
"עשק נמצא בתנ"ך רק במקום זה, אך בלשון חז"ל המלה מצויה תדיר. "עסק", "מתעסק": להגות בדבר ולהיות טרוד בו. "עיסקא": מסחר. "עסיקין" - כהוראת "עשק" כאן: מריבות בעלי דין. דומה כי השורש קרוב ל"עושק", "חזק", "עזק", "אזק", המורים כולם על תפיסה והחזקה בכוח. מכאן "עשק": לתפוס דבר בכוח על - ידי מאמץ רוחני, להשיג דבר בדרך הטרדה. אך "עסק" בלשון חז"ל, הוראתו כללית יותר: לרכז את כל כוחות הרוח על השגת מטרה או חפץ, להגות בדבר ולהיות טרוד בו."
ו'אם אסק שמים' לדעתך לא קשור לכל הנ"ל? ברור שכן.
 


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » אתמול, 09:43

בבא קמא כתב:
אתמול, 05:07
ו'אם אסק שמים' לדעתך לא קשור לכל הנ"ל? ברור שכן.
ברור שלא.
אסק = אעלה, ושורשו: נס"ק.


אסף
משתמש ותיק
הודעות: 275
הצטרף: 20 פברואר 2019, 01:36
נתן תודה: 133 פעמים
קיבל תודה: 142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אסף » אתמול, 09:45

בבא קמא כתב:
אתמול, 05:07
אסף כתב:
אתמול, 02:15
לכאו' אין קשר בין עסק - ששייך לעשק - לבין נסק שהוא לשון עליה, ואין בהתעסקות שהוא עשיה מתוך שקיעות רמז לעליה.
וז"ל רש"ר הירש (על קריאת שם הבאר הראשונה "עשק")
"עשק נמצא בתנ"ך רק במקום זה, אך בלשון חז"ל המלה מצויה תדיר. "עסק", "מתעסק": להגות בדבר ולהיות טרוד בו. "עיסקא": מסחר. "עסיקין" - כהוראת "עשק" כאן: מריבות בעלי דין. דומה כי השורש קרוב ל"עושק", "חזק", "עזק", "אזק", המורים כולם על תפיסה והחזקה בכוח. מכאן "עשק": לתפוס דבר בכוח על - ידי מאמץ רוחני, להשיג דבר בדרך הטרדה. אך "עסק" בלשון חז"ל, הוראתו כללית יותר: לרכז את כל כוחות הרוח על השגת מטרה או חפץ, להגות בדבר ולהיות טרוד בו."
ו'אם אסק שמים' לדעתך לא קשור לכל הנ"ל? ברור שכן.
 
אין הכרח שלכל שתי מילים בעלות שתי אותיות זהות יש קשר.
השורש של "אסק שמים" הוא כמו 'נסק' שהוא באמת לשון עליה, אבל עסק מלשון חוזק כמש"כ ברש"ר הירש. השימוש בעסק בכל המקומות מורה על פעולה עיקרית, בשקיעות וברציפות - כמו עסק המצות שלא יחמיצו, עסק התורה, "מתעסק" כמו שכתבת יפה, "עסוקים באותו ענין", ועוד.
וכ"כ במלבי"ם (יהושע א) "לא ימוש מפיך - שהוא העסק ללמוד ולשנות הלכות התורה ומצותיה".
ועוד כתב (תהלים צב) " כי שמחתני ה' בפעלך - יש הבדל בין פעולה ובין מעשה, הדבר הנגמר ונשלם נקרא מעשה, והעסק שעודו מתעסק בו יקרא פעולה" (וכעין זה במלבי"ם משלי י טז, יא יח, דברי הימים ב טו ז)
ויעוי' בכל המפרשים על המשנה באבות (ד י) "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" שפירשו כנ"ל.


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » אתמול, 10:33

אסף כתב:
אתמול, 09:45
בבא קמא כתב:
אתמול, 05:07
אסף כתב:
אתמול, 02:15
לכאו' אין קשר בין עסק - ששייך לעשק - לבין נסק שהוא לשון עליה, ואין בהתעסקות שהוא עשיה מתוך שקיעות רמז לעליה.
וז"ל רש"ר הירש (על קריאת שם הבאר הראשונה "עשק")
"עשק נמצא בתנ"ך רק במקום זה, אך בלשון חז"ל המלה מצויה תדיר. "עסק", "מתעסק": להגות בדבר ולהיות טרוד בו. "עיסקא": מסחר. "עסיקין" - כהוראת "עשק" כאן: מריבות בעלי דין. דומה כי השורש קרוב ל"עושק", "חזק", "עזק", "אזק", המורים כולם על תפיסה והחזקה בכוח. מכאן "עשק": לתפוס דבר בכוח על - ידי מאמץ רוחני, להשיג דבר בדרך הטרדה. אך "עסק" בלשון חז"ל, הוראתו כללית יותר: לרכז את כל כוחות הרוח על השגת מטרה או חפץ, להגות בדבר ולהיות טרוד בו."
ו'אם אסק שמים' לדעתך לא קשור לכל הנ"ל? ברור שכן.
אין הכרח שלכל שתי מילים בעלות שתי אותיות זהות יש קשר.
השורש של "אסק שמים" הוא כמו 'נסק' שהוא באמת לשון עליה, אבל עסק מלשון חוזק כמש"כ ברש"ר הירש. השימוש בעסק בכל המקומות מורה על פעולה עיקרית, בשקיעות וברציפות - כמו עסק המצות שלא יחמיצו, עסק התורה, "מתעסק" כמו שכתבת יפה, "עסוקים באותו ענין", ועוד.
וכ"כ במלבי"ם (יהושע א) "לא ימוש מפיך - שהוא העסק ללמוד ולשנות הלכות התורה ומצותיה".
ועוד כתב (תהלים צב) " כי שמחתני ה' בפעלך - יש הבדל בין פעולה ובין מעשה, הדבר הנגמר ונשלם נקרא מעשה, והעסק שעודו מתעסק בו יקרא פעולה" (וכעין זה במלבי"ם משלי י טז, יא יח, דברי הימים ב טו ז)
ויעוי' בכל המפרשים על המשנה באבות (ד י) "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" שפירשו כנ"ל.
טוב חבל על הויכוח, אבל לדעתי עסק אינו לשון חוזק, עסק מתייחס לדבר שבו הוא עוסק, הוא תופס אותו ומפריש אותו מסביבתו. וכך כשאדם נוסק אל על הרי שהוא נעשה מופרש מסביבתו.
 


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » אתמול, 10:47

אבר כיונה כתב:
אתמול, 09:43
בבא קמא כתב:
אתמול, 05:07
ו'אם אסק שמים' לדעתך לא קשור לכל הנ"ל? ברור שכן.
ברור שלא.
אסק = אעלה, ושורשו: נס"ק.
זה לא משנה כלל, העיקר הוא שאם רואים שניתן להשתמש ללא הנו"ן, אז שורש המילה היא סק.
 


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » אתמול, 14:05

בבא קמא כתב:
אתמול, 10:47
זה לא משנה כלל, העיקר הוא שאם רואים שניתן להשתמש ללא הנו"ן, אז שורש המילה היא סק.
ודאי שזה משנה.
לדעת הסוברים שכל שורש הוא בעל 3 אותיות השורש הוא נס"ק, גם אם הנ' נופלת במקרים מסוימים, וגם לדעת הסוברים שיש שורשים של 2 אותיות אז השורש הוא ס"ק ולא עס"ק, אז מה הקשר?


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » אתמול, 14:09

אבר כיונה כתב:
אתמול, 14:05
בבא קמא כתב:
אתמול, 10:47
זה לא משנה כלל, העיקר הוא שאם רואים שניתן להשתמש ללא הנו"ן, אז שורש המילה היא סק.
ודאי שזה משנה.
לדעת הסוברים שכל שורש הוא בעל 3 אותיות השורש הוא נס"ק, גם אם הנ' נופלת במקרים מסוימים, וגם לדעת הסוברים שיש שורשים של 2 אותיות אז השורש הוא ס"ק ולא עס"ק, אז מה הקשר?
הנידון כאן הוא ביאור המילה ותוכנה, זה לא קשור כלל לאיזה שורש בדיוק לשייך אותו. גם שתי שורשים שקרובים זה לזה גם כן נוכל ללמוד מזה על תוכנם.
 


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » אתמול, 14:14

בבא קמא כתב:
אתמול, 14:09
זה לא קשור כלל לאיזה שורש בדיוק לשייך אותו. גם שתי שורשים שקרובים זה לזה גם כן נוכל ללמוד מזה על תוכנם.
אבל אם אנחנו כבר יודעים את השורש של 'עסק' ויודעים ש'אסק' זה שורש אחר, עם משמעות אחרת, אז לא צריך לדחוק בכח פירושים רחוקים ולשנות את משמעות המילה.


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 382
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי בבא קמא » אתמול, 14:18

אבר כיונה כתב:
אתמול, 14:14
בבא קמא כתב:
אתמול, 14:09
זה לא קשור כלל לאיזה שורש בדיוק לשייך אותו. גם שתי שורשים שקרובים זה לזה גם כן נוכל ללמוד מזה על תוכנם.
אבל אם אנחנו כבר יודעים את השורש של 'עסק' ויודעים ש'אסק' זה שורש אחר, עם משמעות אחרת, אז לא צריך לדחוק בכח פירושים רחוקים ולשנות את משמעות המילה.
על זה אנחנו דנים.
 


אבר כיונה
הודעות: 154
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

שליחה על ידי אבר כיונה » אתמול, 14:27

אז נסכם במה שכתבת:
בבא קמא כתב:
אתמול, 10:33
טוב חבל על הויכוח

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • פירוש מעניין ומחודש בדברי אבימלך לאברהם - וירא
  על ידי יואל נהרי » 17 נובמבר 2019, 14:15 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  3 תגובות
  60 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ספר וסופר
  17 נובמבר 2019, 15:54
 • ביצה דף ב. מילתא דתמיהא בדברי רבינו פרץ
  על ידי זקן ויושב בישיבה » 18 ינואר 2019, 12:01 » ב ש"ס ודף היומי
  4 תגובות
  215 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נבשר
  20 ינואר 2019, 02:31
 • תמיהה בדברי התוס' חולין דף ק''ז ד''ה אריתא דדלאי
  על ידי דרומאי » 22 ינואר 2019, 00:33 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  222 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי כלפי ליא
  22 ינואר 2019, 09:54
 • בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א
  על ידי אשר ברא » 30 ינואר 2019, 06:20 » ב בית המדרש
  5 תגובות
  247 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אשר ברא
  31 ינואר 2019, 17:21
 • בדברי הרעק"א בדיני ע"א
  על ידי תלמיד חבר » 16 יוני 2019, 23:04 » ב ש"ס ודף היומי
  2 תגובות
  167 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי תלמיד חבר
  16 יוני 2019, 23:34

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח