לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

נושאים שונים

פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 270
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 01 פברואר 2020, 23:41

ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה סו
והאזהרות הרבה שהזהירונו זכרונם לברכה עליה, שאמרו [כתובות דף ס"ח ע"א] שהאדם מרוחק ונמאס ונתעב ונאלח ומשוקץ עד שקרוב להיות מיאוסו כמיאוס עבודה זרה, אם יש לו ומושך ידו ממצוה זו, וכמה נחמד ונאהב ומרוחם ומתברך בכמה ברכות המחזיק בה.


רז בן ציון
הודעות: 93
הצטרף: 18 ינואר 2020, 19:13
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי רז בן ציון » 02 פברואר 2020, 00:23

התורה כינתה מניעה מלתת הלואה בלשון "בליעל" (דברים טו, ט), ובגמ' ב"ב (י.) דימוהו לעובד ע"ז והשוו מיתתם כיע"ש.


אבינועם
הודעות: 182
הצטרף: 26 ינואר 2020, 13:42
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי אבינועם » 02 פברואר 2020, 01:49

ראוי לציין, כי כל מצוות צדקה הכתובה בתורה- היא בהלוואה דייקא, ולא במתנה, ואין בכל התורה מצוה לתת צדקה לעני במתנה.
(כמובן הכוונה דווקא לתורה, כי כבר בנ"ך מובא העניין דמצות צדקה באופן של מתנה, כמו בישעיה "הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם (ישעיה נח ז) אך מן התורה המצווה היא דווקא בהלוואה, וע"ז אמרה תורה "כי יהיה בך אביון וגו' לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו" וגו' (דברים טו).
ואכתי, איני יודע אם יש פסוק מפורש בנ"ך שמצווה על צדקה שאינה בהלוואה, כי גם את הכתוב הנ"ל בישעיה אפשר לפרש בהלוואה,
וא"כ מהיכן למדו חז"ל שיש מצווה לתת צדקה במתנה.
אגב, ראוי להעיר לגמרא (שבת קנא:) א"ל ר' חייא לדביתהו, כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו לבניך. אמרה ליה: מילט קא לייטת להו? אמר לה: קרא קא כתיב! "כי בגלל הדבר הזה" ותנא דבי ר' ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם.
וא"כ, גם בצדקה גמורה ראו חז"ל גם כן בחינה מסוימת של הלואה.
ולפי הנ"ל העניין מבואר, כי אם מדאורייתא העניין הוא להלוות דייקא, א"כ מה דאיתא ברמב"ם (מתנות עניים י, ה.)
כל המעלים עיניו מן הצדקה--הרי זה נקרא בלייעל, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בלייעל, ובעבודה זרה הוא אומר "יצאו אנשים בני בלייעל" (דברים יג,יד), ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר "הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלייעל" (דברים טו,ט). ונקרא רשע, שנאמר "ורחמי רשעים, אכזרי" (משלי יב,י); ונקרא חוטא, שנאמר "וקרא עליך אל ה', והיה בך חטא" (דברים טו,ט). עד כאן.
א"כ כל שכן מי שאינו מלווה, כי אינו מפסיד.
ועוד כתב הרמב"ם: (שם י) שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו:  מעלה גדולה שאין למעלה ממנה--זה המחזיק בידי ישראל שמך, ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עימו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לברייות ולא ישאל; ועל זה נאמר "והחזקת בו, גר ותושב וחי עימך" (ויקרא כה,לה), כלומר החזק בו שלא ייפול ויצטרך. עד כאן.
והרי הלואה נמצאת במדרגת הצדקה הגבוהה שאין למעלה ממנה, ויעו"ש בשאר המדרגות)


יעקב שלם
הודעות: 1592
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי יעקב שלם » 02 פברואר 2020, 23:17

רק הוספה פרקטית
לדעתי

בימינו מי שמלווה בעצמו נכנס לכמה בעיות
למשל אפס כי לא יהיה בך אביון ודוק
לא תהיה לו כנושה

ולכן הדרך הישרה לקיים הנ"ל זה בהפקדה לגמ"ח אמין ומוכר
שהוא זוכה לקיים מצוות הלואה


יעקב שלם
הודעות: 1592
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי יעקב שלם » 02 פברואר 2020, 23:22

אבינועם כתב:
02 פברואר 2020, 01:49
ראוי לציין, כי כל מצוות צדקה הכתובה בתורה- היא בהלוואה דייקא, ולא במתנה, ואין בכל התורה מצוה לתת צדקה לעני במתנה.
(כמובן הכוונה דווקא לתורה, כי כבר בנ"ך מובא העניין דמצות צדקה באופן של מתנה, כמו בישעיה "הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו


למה כוונתך

ראה למשל רמב"ם בספר המצוות

מצות לאו רלב - לא להקשיח את הלב ולמנוע צדקה מאביון
הזהירנו שלא למנוע צדקה והרחבה מאחינו, מהאביונים אשר נדע עניים ויכולתנו להחזיק להם, והוא אמרו "לא תאמץ את לבבך" (דברים טו, ז). וזה אזהרה מלקנות מידת הכילות ואכזריות.


עמיקא וטמירא
הודעות: 138
הצטרף: 20 ינואר 2020, 00:06
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי עמיקא וטמירא » 02 פברואר 2020, 23:35

האם יש מצוה להתחייב בערבות אף שאין לו להחזיר אם הלוה לא ישלם? וא"ת הא אף המלוה מסכן כספו שאפשר לא ישלם לו הלוה מ"מ אינו מסכן מה שיש לו אלא מה שאין לו


בן ישיבה
הודעות: 479
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי בן ישיבה » 02 פברואר 2020, 23:40

עמיקא וטמירא כתב:
02 פברואר 2020, 23:35
האם יש מצוה להתחייב בערבות אף שאין לו להחזיר אם הלוה לא ישלם? וא"ת הא אף המלוה מסכן כספו שאפשר לא ישלם לו הלוה מ"מ אינו מסכן מה שיש לו אלא מה שאין לו

לא רק שאין מצוה אלא שהדבר אסור בתכלית להתחייב בערבות כשאין לו להחזיר, בפרט ערב קבלן,
והחותם ערבות בפרט ערב קבלן כשאין לו לשלם הוא גנב


יעקב שלם
הודעות: 1592
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי יעקב שלם » 02 פברואר 2020, 23:42

עמיקא וטמירא כתב:
02 פברואר 2020, 23:35
האם יש מצוה להתחייב בערבות אף שאין לו להחזיר אם הלוה לא ישלם? וא"ת הא אף המלוה מסכן כספו שאפשר לא ישלם לו הלוה מ"מ אינו מסכן מה שיש לו אלא מה שאין לולווה רשע ולא ישלם
כמדומני שהביאור אם לווה בלי לדעת מהיכן יחזיר

הערב נכנס תחת הלווה והשאלה היא להיפך מנין ההיתר לחתום ערבות אם אין לו מנין להחזיר


עמיקא וטמירא
הודעות: 138
הצטרף: 20 ינואר 2020, 00:06
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי עמיקא וטמירא » 02 פברואר 2020, 23:50

בן ישיבה כתב:
02 פברואר 2020, 23:40
לא רק שאין מצוה אלא שהדבר אסור בתכלית להתחייב בערבות כשאין לו להחזיר, בפרט ערב קבלן,
הרי גם מלוה חייב להלוות אף שאפשר שלא יוחזר הכסף ולמחר יצטרך לו


בן ישיבה
הודעות: 479
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי בן ישיבה » 03 פברואר 2020, 00:05

עמיקא וטמירא כתב:
02 פברואר 2020, 23:50
בן ישיבה כתב:
02 פברואר 2020, 23:40
לא רק שאין מצוה אלא שהדבר אסור בתכלית להתחייב בערבות כשאין לו להחזיר, בפרט ערב קבלן,
הרי גם מלוה חייב להלוות אף שאפשר שלא יוחזר הכסף ולמחר יצטרך לו

מצטער מאד 
לא זכיתי להבין דבריך, המלוה מלוה כסף שלו, אך הערב מדובר בכסף שאינו שלו איך יוכל להתחייב בשעה שאין לו


עמיקא וטמירא
הודעות: 138
הצטרף: 20 ינואר 2020, 00:06
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי עמיקא וטמירא » 03 פברואר 2020, 00:10

בן ישיבה כתב:
03 פברואר 2020, 00:05
לא זכיתי להבין דבריך, המלוה מלוה כסף שלו, אך הערב מדובר בכסף שאינו שלו איך יוכל להתחייב בשעה שאין לו
אם יש לו דירה שימכור הדירה לשלם האם מפני שלמלוה אין זה דירה שלו אלא בשביל לקנות לבן שלו הוא מחויב להלות


בן ישיבה
הודעות: 479
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי בן ישיבה » 03 פברואר 2020, 00:16

עמיקא וטמירא כתב:
03 פברואר 2020, 00:10
בן ישיבה כתב:
03 פברואר 2020, 00:05
לא זכיתי להבין דבריך, המלוה מלוה כסף שלו, אך הערב מדובר בכסף שאינו שלו איך יוכל להתחייב בשעה שאין לו
אם יש לו דירה שימכור הדירה לשלם האם מפני שלמלוה אין זה דירה שלו אלא בשביל לקנות לבן שלו הוא מחויב להלות
עדיין לא זכיתי להבין יש כאן איזה שהיא אי הבנה
אם הבנתי נכון את שאלתך היא שאלת האם ערב יש לו מצוה לחתום ערבות אף כשאין לערב מה לשלם,

על זה עניתי שכשאין לערב מה לשלם אסור לו לחתום ערבות,

כעת אני חושב אולי כוונתך בשאלתך היתה כשאין ללוה מה לשלם האם יש מצוה לערב לחתום ערבות,
אם זו היא אכן שאלתך,
אענה את חלקי כי אין שום מצוה לחתום ערבות אפילו כשיש ללוה מאין לשלם, יש מצוות הלוואה להלוות אבל לחתום ערבות אין מצוה,
 


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 270
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 פברואר 2020, 00:21

כתוב בספר הלואה מאוזנת בשם ר' מרדכי יפה בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שאביו צוה עליו לא לחתום ערבות, שאין לשמוע בקולו לעבור על דברי תורה.


נדיב לב
הודעות: 2730
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 760 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי נדיב לב » 03 פברואר 2020, 00:32

עמיקא וטמירא כתב:
02 פברואר 2020, 23:50
בן ישיבה כתב:
02 פברואר 2020, 23:40
לא רק שאין מצוה אלא שהדבר אסור בתכלית להתחייב בערבות כשאין לו להחזיר, בפרט ערב קבלן,
הרי גם מלוה חייב להלוות אף שאפשר שלא יוחזר הכסף ולמחר יצטרך לו

מנין שמחוייב להלות לחבירו במקרה וברור לכל שבעתיד הרחוק לא יכול להחזירו? התורה בהוראתה ציוותה להלוות על סמך שבעתיד יחזיר, שאל"כ אין זה הלוואה אלא מעשה צדקה התלוי בשיפוטו ובנדיבת לבו של הנותן


בן ישיבה
הודעות: 479
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי בן ישיבה » 03 פברואר 2020, 00:32

קדמא ואזלא כתב:
03 פברואר 2020, 00:21
כתוב בספר הלואה מאוזנת בשם ר' מרדכי יפה בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שאביו צוה עליו לא לחתום ערבות, שאין לשמוע בקולו לעבור על דברי תורה.מעניין מאד,
זכור לי איזה גמרא שלא לחתום ערבות, אבל לא יכול להיזכר איפה זה,
אך גם החפץ חיים באהבת חסד לא מביא בשום מקום המצוה לחתום ערבות,


נדיב לב
הודעות: 2730
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 760 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי נדיב לב » 03 פברואר 2020, 00:35

קדמא ואזלא כתב:
03 פברואר 2020, 00:21
כתוב בספר הלואה מאוזנת בשם ר' מרדכי יפה בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שאביו צוה עליו לא לחתום ערבות, שאין לשמוע בקולו לעבור על דברי תורה.

מסתבר בערבות שיכול לעמוד בה שאל"כ ה"ה כגזלן


יואל נהרי
הודעות: 839
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 275 פעמים
קיבל תודה: 345 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי יואל נהרי » 03 פברואר 2020, 00:36

ה'יסוד ושורש העבודה' [פכ"ה] צוה את בניו לא לחתום ערבות, עי' בספרו.
מאידך בספר יוסף אומץ הקדמון כ' שלחתום ערבות הוא מצוה כמעט כמו המלוה.


בן ישיבה
הודעות: 479
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי בן ישיבה » 03 פברואר 2020, 00:42

נדיב לב כתב:
03 פברואר 2020, 00:32
עמיקא וטמירא כתב:
02 פברואר 2020, 23:50
בן ישיבה כתב:
02 פברואר 2020, 23:40
לא רק שאין מצוה אלא שהדבר אסור בתכלית להתחייב בערבות כשאין לו להחזיר, בפרט ערב קבלן,
הרי גם מלוה חייב להלוות אף שאפשר שלא יוחזר הכסף ולמחר יצטרך לו

מנין שמחוייב להלות לחבירו במקרה וברור לכל שבעתיד הרחוק לא יכול להחזירו? התורה בהוראתה ציוותה להלוות על סמך שבעתיד יחזיר, שאל"כ אין זה הלוואה אלא מעשה צדקה התלוי בשיפוטו ובנדיבת לבו של הנותןבמצוה של שמיטת כספים מתבאר גם שלא ימנע מלהלוות עקב כך, ולכאו' יהא בזה אולי סמך להלוות אף בידוע שלא יוכל להחזיר,
אך בפשוטו אין מצוה להלוות בידוע שלא יוכל להחזיר,

מה שכן מעניין כי לפני כשעתיים השתתפתי בחתונה ופגשתי חבר שכבר לא ראיתיו הרבה זמן, והתחלנו לשוחח ואז הוא ביקש ממני לצאת ובחוץ הסביר לי שלא יכול להשאר בפנים כי נכנס שם איזה אברך ראש כולל שהוא לא יכול להסתכל בפנים, הוא מספר לי שאותו אברך לקח ממנו הלוואה מכובדת ובהגיע עת התשלום הנ"ל לא משלם, והנ"ל טוען שאין לו, ובשעת ההלוואה חשב על כיוון שיהיה לו, אבל עכשיו הוא לא רואה כיוון מאיפה שיוכל להשיג אי לכך אסור לו לקחת הלוואות כדי להחזיר לו, מאחר שלא יודע מאיפה להחזיר את ההלוואות,
חבר שלי (מדובר באברך שעובד לפרנסתו וחי בסביבה משפחתית שאין לימוד התורה בראש מעייניהם), הפטיר בכאב שאם הוא היה יודע שהתורה נותנת אפשרויות לגנוב בהיתר אולי היה חושב להשאר בכולל, ואני אמרתי שבדיוק זה החילול השם עליה הרמב"ם מדבר,


נדיב לב
הודעות: 2730
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 760 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי נדיב לב » 03 פברואר 2020, 00:56

בן ישיבה כתב:
03 פברואר 2020, 00:42
נדיב לב כתב:
03 פברואר 2020, 00:32
עמיקא וטמירא כתב:
02 פברואר 2020, 23:50

הרי גם מלוה חייב להלוות אף שאפשר שלא יוחזר הכסף ולמחר יצטרך לו

מנין שמחוייב להלות לחבירו במקרה וברור לכל שבעתיד הרחוק לא יכול להחזירו? התורה בהוראתה ציוותה להלוות על סמך שבעתיד יחזיר, שאל"כ אין זה הלוואה אלא מעשה צדקה התלוי בשיפוטו ובנדיבת לבו של הנותןבמצוה של שמיטת כספים מתבאר גם שלא ימנע מלהלוות עקב כך, ולכאו' יהא בזה אולי סמך להלוות אף בידוע שלא יוכל להחזיר,
אך בפשוטו אין מצוה להלוות בידוע שלא יוכל להחזיר,

אזהרת התורה שלא ימנע להלוות בגלל הפקעת החוב בשמיטה לא מלמדת דבר בעניננו, שדרך האנשים להחזיר חובם ולכך הורתה התורה לבל יחשוש יתר על המידה שמא בעל החוב יתעכב ולא יצליח לפרוע את החוב קודם השמיטה משא"כ בעניננו גבי לוה שברור שאין לו להחזיר ההלוואה גם בעתיד הרחוק שאין שום סיבה לחייבו להלוות, ומצד מצוות צדקה תלוי בנדבת לבו של הלווה כמו בכל נתינת צדקה


מאמין
הודעות: 95
הצטרף: 01 אוגוסט 2019, 18:39
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי מאמין » 03 פברואר 2020, 02:54

ערבות היא מצווה ככל מצווה שיש בה גמילות חסד,
אכן כמובן רק למי שמתכנן לשלם באם וכאשר...
וכידוע אין העולם יכול לעמוד ללא זה...


בן ישיבה
הודעות: 479
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי בן ישיבה » 03 פברואר 2020, 09:58

מאמין כתב:
03 פברואר 2020, 02:54
ערבות היא מצווה ככל מצווה שיש בה גמילות חסד,
אכן כמובן רק למי שמתכנן לשלם באם וכאשר...
וכידוע אין העולם יכול לעמוד ללא זה...
אם הנך אומר זאת מעצמך ומסברא אי"ז כלום כי חסד שנאמר בתורה הוא עם דינים והלכת ולא ע"פ סברא והגיון, והא ראי' שהר' נהרי הביא את צוואת בעל היסוד ושורש העבודה, הרי שס"ל דאי"ז ממצוות חסד,
אך אם יש לך מקור לזה אדרבה הואל נא להעלות את המקור לתועלת החברים
 


אבינועם
הודעות: 182
הצטרף: 26 ינואר 2020, 13:42
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי אבינועם » 03 פברואר 2020, 19:40

יעקב שלם כתב:
02 פברואר 2020, 23:22
ראוי לציין, כי כל מצוות צדקה הכתובה בתורה- היא בהלוואה דייקא, ולא במתנה, ואין בכל התורה מצוה לתת צדקה לעני במתנה.
(כמובן הכוונה דווקא לתורה, כי כבר בנ"ך מובא העניין דמצות צדקה באופן של מתנה, כמו בישעיה "הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו


למה כוונתך

ראה למשל רמב"ם בספר המצוות

מצות לאו רלב - לא להקשיח את הלב ולמנוע צדקה מאביון
הזהירנו שלא למנוע צדקה והרחבה מאחינו, מהאביונים אשר נדע עניים ויכולתנו להחזיק להם, והוא אמרו "לא תאמץ את לבבך" (דברים טו, ז). וזה אזהרה מלקנות מידת הכילות ואכזריות.

כוונתי היתה, שבלשון התורה (דייקא, ואיני י6דע אם גם בנ"ך), מצוות צדקה תמיד באה באופן של הלואה, ולא באופן של מתנה.


עמיקא וטמירא
הודעות: 138
הצטרף: 20 ינואר 2020, 00:06
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי עמיקא וטמירא » 03 פברואר 2020, 20:58

אולי אפשר לתמצת את השאלה כך: האם חיוב ההלואה הוא לסכן כספים שיש לו בצד שאינו צריך לזה עתה וא"כ ערב שאין לו מנין להחזיר אא"כ ימכור דירה שלו פטור או שחיוב להלוות תמיד וא"כ אף ערב יש לו לסכן דירתו שאין נ"מ בין דירתו לבין הכסף שיש למלוה בצד?


מישהוא
הודעות: 49
הצטרף: 20 ינואר 2020, 22:19
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי מישהוא » 03 פברואר 2020, 21:07

נדיב לב כתב:
03 פברואר 2020, 00:35
מסתבר בערבות שיכול לעמוד בה שאל"כ ה"ה כגזלן
שמעתי מעשה בחזו"א שפעם חתם ערבות למישהוא ולאחר תקופה פגש את אותו אדם ושאל אותו אם החזיר כבר את ההלוואה,
ענה לו אותו אדם כן מזמן,
שאלו החזו"א מדוע לא אמרת לי, אמר לו למאי נפ"מ,
ענה לו החזו"א מאותו זמן שחתמתי שמתי כסף בצד כשווי ההלוואה למקרה שאצטרך לשלם...


עמיקא וטמירא
הודעות: 138
הצטרף: 20 ינואר 2020, 00:06
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי עמיקא וטמירא » 03 פברואר 2020, 21:09

מישהוא כתב:
03 פברואר 2020, 21:07
שמעתי מעשה בחזו"א שפעם חתם ערבות למישהוא ולאחר תקופה פגש את אותו אדם ושאל אותו אם החזיר כבר את ההלוואה,
ענה לו אותו אדם כן מזמן,
שאלו החזו"א מדוע לא אמרת לי, אמר לו למאי נפ"מ,
ענה לו החזו"א מאותו זמן שחתמתי שמתי כסף בצד כשווי ההלוואה למקרה שאצטרך לשלם...
הלכה או ישרות


מישהוא
הודעות: 49
הצטרף: 20 ינואר 2020, 22:19
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי מישהוא » 03 פברואר 2020, 21:11

כנראה יראת שמים ולא מעיקר הדין


מאמין
הודעות: 95
הצטרף: 01 אוגוסט 2019, 18:39
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי מאמין » 04 פברואר 2020, 01:19

מאן דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא זיל גמור
וכמו שאתה תרצה שיחתמו לך ערבות כשתצטרך כן ואהבת לרעך כמוך 
ודי בזה
(כמובן כל זה רק ביש לו לשלם ולא לחתום סתם)


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 270
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 05 פברואר 2020, 02:31

האם מי שלוה ולא שילם נקרא גזלן?

לשון רש"י תחילת סנהדרין:
'אבל לוה ולא שילם, לא מיקרי גזלן דמלוה להוצאה ניתנה'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: איכא מאן דאמר, ישראל הוכמן | 3 אורחים