דף 1 מתוך 2

האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 15:56
על ידי בעל אוצר
האם מישהו יודע האיך פסקו לצום מחר. הא פסק המשנ"ב סי' תקע"ו ב' דאסור לצום בזמן הדבר דמנוסה הוא שזה גורם לדבר יותר להתפשט. 

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:12
על ידי מעל הסטנדרט
כמדומה שבשו"ע סימן תקע"ו סעיף ה' ובמשנה ברורה, חילקו בין דבר לחולי, וכתבו שדבר הינו שיש תמותה בלא סיבה ידועה, והילכך [כך לענ"ד] אין לצום בדבר, כי אין יודעים אם צום יחריף את הענין, אכן הקורונה היא מחלה שיודעים כי אין הצום מזיק לה והילכך מותר לצום מחר.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:32
על ידי ששמואל
איזהו דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר. (תענית יט.)

וכן על הדבר איזהו דבר עיר שיש בה ת"ק רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר יצאו ביום א' או בד' ימים אין זה דבר וכו' היה דבר בארץ ישראל מתענין שאר גליות עליהם (ודוקא דאיכא דבר בכולה ולא במקצתה) (שו"ע אורח חיים תקעו ב)

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:33
על ידי אברהם משה
מעל הסטנדרט כתב:
24 מרץ 2020, 16:12
אכן הקורונה היא מחלה שיודעים כי אין הצום מזיק לה והילכך מותר לצום מחר.
הצום לא מזיק בקורונה להדיא, אך מומחים קבעו שבצום נחלשת המערכת החיסונית של האדם, והוא נתון יותר להשפעת הקורונה. וכבר דנו בזה לגבי צום תענית אסתר בשנה זו, ואם איני טועה אמרו שהמבוגרים לא יצומו כלל.
ובפרט שהרי מי שחולה בקורונה פשיטא שאסור לו לצום, והרי כל אחד יש לו לחוש אולי הוא חולה בקורונה, שהרי תקופת הדגירה שלה היא 14 יום, וא"כ יש לחוש שהצום יחליש את מערכת החיסונית שלו.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:35
על ידי ששמואל
אברהם משה כתב:
24 מרץ 2020, 16:33
ובפרט שהרי מי שחולה בקורונה פשיטא שאסור לו לצום, והרי כל אחד יש לו לחוש אולי הוא חולה בקורונה, שהרי תקופת הדגירה שלה היא 14 יום, וא"כ יש לחוש שהצום יחליש את מערכת החיסונית שלו.

מה"ת

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:42
על ידי אברהם משה
ששמואל כתב:
24 מרץ 2020, 16:35
מה"ת
אם הבנתי כוונתך, אינם מתכוון לחלק הראשון שחולה קורונה אסור לו לצום, שזה פשיטא שאסור, והרופאים כתבו כך בפירוש שהמערכת החיסונית נחלשת. וכוונתך למה שהנחתי בהמשך שיש לחוש כן לכל אחד, וכוונתי שכיון שתוך 14 יום האדם לא מרגיש כמעט ואפילו כלל סימפטומים, ובכל זאת לפי ההגדרה הרפואית הוא נחשב כחולה קורונה, שוב יש לחוש שהצום ידרדר את כוחו.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:49
על ידי בעל אוצר
גם מי שלא חולה, ע"י הצום נחלשת המערכת החיסונית, ועי"ז ידבק יותר מהר רח"ל.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 16:53
על ידי ששמואל
למה פשוט לך שחולה קורונה קל אסור לו לצום - אם מעניין אותך רבים מהחולים נמצאים בבית או במלון וחלקם אפי' בלי סיפטומים.
ולגבי החשש, הסיבה שנמצאים בבידוד הוא כדי לא להדביק ולא כדי לא להיות מודבקים ואם הוא מודבק ומרגיש טוב למה הוא לא יכול לצום ?
(אמנם אם כמה נמצאים בבידוד יחד (כמו משפחה שאחד ממנה חולה) ויש סיכוי שאחד נדבק והשני לא, אולי פה יש מקום לומר שחיישינן שהמערכת תיחלש והוא יידבק)

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 17:01
על ידי אברהם משה
ששמואל כתב:
24 מרץ 2020, 16:53
למה פשוט לך שחולה קורונה קל אסור לו לצום - אם מעניין אותך רבים מהחולים נמצאים בבית או במלון וחלקם אפי' בלי סיפטומים.
ולגבי החשש, הסיבה שנמצאים בבידוד הוא כדי לא להדביק ולא כדי לא להיות מודבקים ואם הוא מודבק ומרגיש טוב למה הוא לא יכול לצום ?
(אמנם אם כמה נמצאים בבידוד יחד (כמו משפחה שאחד ממנה חולה) ויש סיכוי שאחד נדבק והשני לא, אולי פה יש מקום לומר שחיישינן שהמערכת תיחלש והוא יידבק)
חולה קורונה מאומת ואפילו קל פשיטא לי וגם לפוסקים שקבעו מחר צום שלא יצום, ובפרט שאין זה צום חמור כל כך. וכל חולה קורונה ואפילו קל אסור לו לקחת סיכון קלוש שלא ידרדר מצבו ע"י צום זה - ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואיני צריך לספר לכם איך מדרדר במהירות הקורונה מקל לקשה - רק שאולי זה תלוי באיזה גיל מדובר ואם יש מחלות רקע.
לגבי הבידוד ג"כ כנ"ל שהרי אם יש חשש של פיקו"נ לא שייך להחמיר ולצום.
בכל אופן מה שמענין ההוראה של הגרח"ק שליט"א לצום מחר יום שלם/חצי יום, ואילו בקול קורא של המועצות שליט"א לא הזכירו ענין זה, מה הפשט כאן?
לא שיש לי אינטרס באיזה צד שהו, רק מענין אותי מה הולך כאן מתחת לפני השטח!

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 17:08
על ידי בעל אוצר
אולי יש מחלוקת האם הקורונה היא מגפה ואסור לצום או שהיא איננה מגפה רק צרה ומותר לצום

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 17:53
על ידי ששמואל
אברהם משה כתב:
24 מרץ 2020, 17:01
ששמואל כתב:
24 מרץ 2020, 16:53
למה פשוט לך שחולה קורונה קל אסור לו לצום - אם מעניין אותך רבים מהחולים נמצאים בבית או במלון וחלקם אפי' בלי סיפטומים.
ולגבי החשש, הסיבה שנמצאים בבידוד הוא כדי לא להדביק ולא כדי לא להיות מודבקים ואם הוא מודבק ומרגיש טוב למה הוא לא יכול לצום ?
(אמנם אם כמה נמצאים בבידוד יחד (כמו משפחה שאחד ממנה חולה) ויש סיכוי שאחד נדבק והשני לא, אולי פה יש מקום לומר שחיישינן שהמערכת תיחלש והוא יידבק)
חולה קורונה מאומת ואפילו קל פשיטא לי וגם לפוסקים שקבעו מחר צום שלא יצום, ובפרט שאין זה צום חמור כל כך. וכל חולה קורונה ואפילו קל אסור לו לקחת סיכון קלוש שלא ידרדר מצבו ע"י צום זה - ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואיני צריך לספר לכם איך מדרדר במהירות הקורונה מקל לקשה - רק שאולי זה תלוי באיזה גיל מדובר ואם יש מחלות רקע.
לגבי הבידוד ג"כ כנ"ל שהרי אם יש חשש של פיקו"נ לא שייך להחמיר ולצום.
בכל אופן מה שמענין ההוראה של הגרח"ק שליט"א לצום מחר יום שלם/חצי יום, ואילו בקול קורא של המועצות שליט"א לא הזכירו ענין זה, מה הפשט כאן?
לא שיש לי אינטרס באיזה צד שהו, רק מענין אותי מה הולך כאן מתחת לפני השטח!
קיבלתי.
אגב ר' חיים לא אומר לצום !!!!
אם תדייק במכתב אין הוראה כזאת לא שלו ולא של הגרי"ג .
ר' חיים כותב שמי שצם מחר צריך לקבל על עצמו במנחה או לפני השקיעה.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 17:58
על ידי אברהם משה
ששמואל כתב:
24 מרץ 2020, 17:53
אגב ר' חיים לא אומר לצום !!!!
אם תדייק במכתב אין הוראה כזאת לא שלו ולא של הגרי"ג .
ר' חיים כותב שמי שצם מחר צריך לקבל על עצמו במנחה או לפני השקיעה.
מענין!

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 18:43
על ידי נדיב לב
בעל אוצר כתב:
24 מרץ 2020, 15:56
האם מישהו יודע האיך פסקו לצום מחר. הא פסק המשנ"ב סי' תקע"ו ב' דאסור לצום בזמן הדבר דמנוסה הוא שזה גורם לדבר יותר להתפשט. 
יש חילוק בין נגיף לנגיף. בכל מקרה הרופאים ממליצים לחולי שפעת להימנע מלאכול ולתת למערכת החיסון להתעסק בנגיף ולא בפירוק המזון.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:14
על ידי מסיח לפי תומו
הרב ד"ר מרדכי הלפרין אומר לא לצום מחר. לדעתו זה ממש מסוכן.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:18
על ידי איש אל רעהו
בעל אוצר כתב:
24 מרץ 2020, 17:08
אולי יש מחלוקת האם הקורונה היא מגפה ואסור לצום או שהיא איננה מגפה רק צרה ומותר לצום
וממילא גם לשיטתם אם צריך לסגור ישיבות או לא.
 

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:33
על ידי מסיח לפי תומו
כל אלו שטוענים שזה לא מגיפה

האם הם טוענים שלא יהיו פה מאות מונשמים ומורדמים, או שהם אומרים אעפ"כ אין זו מגיפה.

אם זה כמו האפשרות הראשונה זה ממש משונה.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:35
על ידי שימי
ברור לכל המעיין במכתב של ר' חיים שהוא ממליץ לצום, אלא כיון שזה לא מקובל בדור שלנו וכדי שמי שלא יכול לא יחמיר על עצמו ויצום, לכן כתב בלשון כזו.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:54
על ידי בעל אוצר
מסיח לפי תומו כתב:
24 מרץ 2020, 22:33
האם הם טוענים שלא יהיו פה מאות מונשמים ומורדמים, או שהם אומרים אעפ"כ אין זו מגיפה.
תעיין בסי' תקע"ו דמגפה אצל זקנים לא הוי מגפה

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 23:13
על ידי סלקא דעתך
המשנ"ב דיבר על החולירע.
ותראה בויקפדיה (המכלול) שהיה לזה שבע התפרצויות קשות וכנראה עוד המון קטנות, ושם מתו מאיבוד נוזלים ולכן ר' ישראל דרש מכולם לאכול ביום כיפור.
ואין להקיש למצבינו, ובמגיפתינו באמת צריך לדרוש ברופאים ולשמוע דעתם.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 24 מרץ 2020, 23:58
על ידי ששמואל
מסיח לפי תומו כתב:
24 מרץ 2020, 22:33
כל אלו שטוענים שזה לא מגיפה

האם הם טוענים שלא יהיו פה מאות מונשמים ומורדמים, או שהם אומרים אעפ"כ אין זו מגיפה.

אם זה כמו האפשרות הראשונה זה ממש משונה.

הטוענים שזה לא מגיפה לא סוברים (לפחות בחלקם-החלק שעליהם אני נמנה) שזה לא עת צרה ולא שאין שום סכנה וודאי לא באים לומר נגד דעת כל גדולי התורה ומורי ההוראה שצריך לשמור על כל ההנחיות של משרד הבריאות.

הנושא הוא הלכתי, בהלכה מובא בכמה מקומות דינים לשעת מגיפה וכמו שציטטו את המשנ"ב שאסור להתענות בזמן הדבר וכו' ובזה יש לדון מה ההגדרה של דבר וכמו תמיד יש לזה מקור בתורתנו שעיר המוציאה 500 רגלי ומתו בה 3 מתים ב 3 ימים ברציפות, מה שעוד לא קרה (ובעז"ה לא יקרה) ולכן סבורני שדיני הדבר לא שייכים אלינו.

וגם הדוגמאות שהביאו מהעבר על מגיפות שפרצו מסובר במגיפות יותר חמורות ממה שאנחנו רואים ובאמת צריך הרבה תפילות שלא נגיע למצב הזה אבל עדיין אני חושב שאם יוה"כ היה חל השבוע המקסימום שהיו מתירים לחולים קל זה שיעורים ולכאורה גם זה לא.

ושוב, אני לא בעובדה שאנחנו בתקופה קשה ולא בזהירות הנדרשת וכבר אמרו רבותינו (גיטין נה:) אשרי אדם מפחד תמיד ופרש"י דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת, אבל בדיוק כמו שבמקרה של רעידת אדמה אף אחד לא ידון מצד הלכות דבר גם בחשש לרעידות משנה הכא נמי לא שנא (אלא שכאן זה יכול ח"ו להגיע לכזה מצב).

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 00:52
על ידי לעבדיג יענקל
הגר"מ ברנדוספר הוציא מכתב שלא לצום מחר

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 01:08
על ידי מסיח לפי תומו
אם אנשים לא יהיו בהסגר מוחלט.
מערכת הבריאות תקרוס!

לכן לא רלוונטי אם זקנים זה מגפה או לא מגפה.
אם מערכת הבריאות תקרוס, לא רק זקנים ימותו.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 01:10
על ידי מסיח לפי תומו
אם היינו יודעים בבירור שהולך לבוא אסון על כל בתי החולים בארץ והם כולם יפסיקו לפעול באותו שבוע,

האם היינו מחפשים מקור במשנ"ב אם זה מוגדר דבר או לא?

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 09:10
על ידי איש אל רעהו
שמעתי בשם הגאון הגדול רבי עזריאל אוירבאך שליט"א שאסור לצום.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 09:53
על ידי גבריאל פולארד
ששמואל כתב:
24 מרץ 2020, 23:58
מסיח לפי תומו כתב:
24 מרץ 2020, 22:33
כל אלו שטוענים שזה לא מגיפה

האם הם טוענים שלא יהיו פה מאות מונשמים ומורדמים, או שהם אומרים אעפ"כ אין זו מגיפה.

אם זה כמו האפשרות הראשונה זה ממש משונה.


הנושא הוא הלכתי, בהלכה מובא בכמה מקומות דינים לשעת מגיפה וכמו שציטטו את המשנ"ב שאסור להתענות בזמן הדבר וכו' ובזה יש לדון מה ההגדרה של דבר וכמו תמיד יש לזה מקור בתורתנו שעיר המוציאה 500 רגלי ומתו בה 3 מתים ב 3 ימים ברציפות, מה שעוד לא קרה (ובעז"ה לא יקרה) ולכן סבורני שדיני הדבר לא שייכים אלינו.

כבר כתבו כאן כמה פעמים בפורום:
תסתכל בסי' תקעו. יש דבר ויש חלאים. שני סעיפים שונים.
בחלאים אין דין של ג' מתים מתוך 500 כמבואר שם במשנ"ב בשם הריטב"א.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 09:58
על ידי איש ירושלם
למי שמודאג מעצם הצום שיזיק לאנשים, 
לא לשכוח שמדובר בס"ה עד חצות בשעה 11:47 דהיינו ללא כוס קפה על הבוקר, זה הכל!
אגב שמעתי שר' פינחס שוב הורה לאברכים לקבל עליהם תענית יחד עם הכלל,

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 10:27
על ידי צבי500
WhatsApp Image 2020-03-24 at 16.32.36.jpeg

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 13:03
על ידי מיכה
ששמואל כתב:
24 מרץ 2020, 16:32
איזהו דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר. (תענית יט.)

וכן על הדבר איזהו דבר עיר שיש בה ת"ק רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר יצאו ביום א' או בד' ימים אין זה דבר וכו' היה דבר בארץ ישראל מתענין שאר גליות עליהם (ודוקא דאיכא דבר בכולה ולא במקצתה) (שו"ע אורח חיים תקעו ב)
לענ"ד במצבנו הדין שונה.
א. כי לא הצריכו ג' מתים מת"ק ביום א' רק כשאיננו יודעים שיש מגפה, והסימן לדעת אם זה דבר הוא ע"י ג' אנשים ביום א', שאז אנו אומרים שמסתמא זה לא מקרה. אבל אצלינו אנחנו יודעים שיש וירוס מסוכן מסוכן שמסתובב ואין צריך כאן שיעורים.

ב. צריך לקחת בחשבון שכל אלו שזקוקים לסיוע נשימתתי הם במצב של פיקוח נפש ממש. אם לא היה ניתן להם הסיוע הם היו קורב ל100% תמותה, וכבר עכשיו יש המון כאלו. זה שב"ה יש היום מכונות הנשמה ובלוני חמצן ונמנעו כבר עשרות או מאות מקרי מוות זה לא מפקיע את ההגדרה של 'דבר', ובודאי לעניין הסכנה שבצום.
 

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 13:05
על ידי אברהם לוי
המורם מכל הנ"ל:
מי שבריא והוא בקבוצת סיכון לא יצום, שמחליש המערכת החסונית,
גם צריך לישון כמו שצריך, ידוע שחוסר שינה מחליש המערכת החיסונית, והדבר בדוק אצלי, בכל פעם ששיחקתי עם השינה, כמה ימים אחרי חליתי.

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

נשלח: 25 מרץ 2020, 15:57
על ידי חיים ליצא
בעל אוצר כתב:
24 מרץ 2020, 15:56
האם מישהו יודע האיך פסקו לצום מחר. הא פסק המשנ"ב סי' תקע"ו ב' דאסור לצום בזמן הדבר דמנוסה הוא שזה גורם לדבר יותר להתפשט. 
פה זה לא דבר אלא חולי שבסעיף ה המשנ"ב לא סייג 
שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקעו סעיף ה  וכן מתענין על החולאים. כיצד, הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר, כגון אסכרה (פירוש חולי סוגר הגרון מענין ויסכרו מעינות תהום) (בראשית ז, ב) או חרחור וכיוצא בהם, והיו מתים מאותו חולי, הרי זה צרת צבור וגוזרין עליה תענית ומתריעין. וכן חכוך לח הרי הוא כשחין פורח, ואם פשט ברוב הצבור מתענין ומתריעין עליו; אבל חכוך יבש, צועקים עליו בלבד. הגה: ובאלו חולאים אינן צריכין שימותו בשלשה ימים זה אחר זה, כמו בדבר שהוא בא מכח שינוי אויר, אלא מתענים ומתריעים על אלו החלאים מיד (בית יוסף).