מדוע לרשע שנחתם להיפך החיים לא מהני תשובה?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 720 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מדוע לרשע שנחתם להיפך החיים לא מהני תשובה?

שליחה על ידי סבא » 14 ספטמבר 2018, 09:27

מבואר בר"ה שלבינוניים יש אפשרות לעשות תשובה עד יוהכ"פ
ומשמע דלרשעים ליכא זכות זו, וכיוון שנחתם גזר דינם נחתם, ואין לו תקוה.
וצ"ע הרי הגמ' ר"ה י"ז ע"ב אומרת
אמר רבי יוחנן נדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם שנאמר השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו, אמר ליה רב פפא לאביי ודלמא לפני גזר דין אמר ליה ורפא לו כתיב איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דין. מיתיבי השב בינתים מוחלין לו לא שב בינתים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו, לא קשיא הא ביחיד הא בצבור, מתיבי עיני ה' אלהיך בה עתים לטובה עתים לרעה עתים לטובה כיצד הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהן להוסיף עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן הכל לפי הארץ עתים לרעה כיצד הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בראש השנה ופסקו עליהן גשמים מרובין לסוף חזרו בהן לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להן לטובה מיהא ליקרעיה לגזר דנייהו ולוסיף להו שאני התם דאפשר בהכי.
אם כן, מדוע לא מהני תשובה לרשע שנחתם בר"ה להיפך החיים, הרי דין עשי"ת כדין תשובת רבים [ובפרט שלכאו' יש גם תשובת רבים], ואי אפשר בלאו הכי, ומבואר בגמ' להדיא שכל מה שאין קורעין את גזר הדין היינו רק כשאפשר בלי זה?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 720 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לרשע שנחתם להיפך החיים לא מהני תשובה?

שליחה על ידי סבא » 18 ספטמבר 2018, 09:11

הנה אנו אומרים בנתנה תוקף, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, [ולכאו' הכוונה רוע הגזירה של הכתיבה אבל של החתימה לכאו' לא שייך לקרוע, וכמבואר בשאלה הקודמת, שזה הרי החילוק בין בינוני לרשע, שבינוני עוד יכול לחזור בתשובה, ומשא"כ הרשע, שנחתם לאלתר להיפך החיים ושוב אין לו אפשרות של תשובה, ואולי תלוי בביאורים השונים בגדרי כתיבה וחתימה]
ויש להבין מה הכוונה, אם המכוון שצריך כל השלושה בשביל קריעת רוע הגזירה, אם כן מדוע אמר הרמב"ם "והבינוני תולין אותו עד יום הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה" והרי יש עוד דרכים,
ואם הכוונה שבכל דרך בפני עצמה סגי [תשובה לחוד צדקה לחוד ותפילה לחוד], אם כן מדוע לא הזכיר הרמב"ם אלא דרך התשובה?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 720 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לרשע שנחתם להיפך החיים לא מהני תשובה?

שליחה על ידי סבא » 18 ספטמבר 2018, 09:29

איידי דזוטר אוסיף כאן עוד קושיה-
בגמ' קידושין מ: איתא
ר' אלעזר בר' שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה שנאמר וחוטא אחד כו' בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה
והרמב"ם פסק זאת בזה"ל
וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם, ...
לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה,
ויש להבין הלא אנו מובטחים שהעולם לא יחרב, אלא במהרה יבוא משיח ויגאלנו ויהיה תיקון גם לעולם הגשמי ליהודים ולשאינם יהודים, וא"כ מה עניין לחשוב ולדמיין דבר שלא יקרה לעולם.

ובאמת, עצם הדבר הזה, לדמיין שבדיוק הוא זה שבמעשהו יכריע את כל העולם, שסיכוי הדבר הזה הוא אחד לכמה מיליארדים [כיון שיש כל כך הרבה אנשים בעולם, ויש לכל אחד כל כך הרבה מעשים], לכאו' לא מובן שאנו נדרשים לכך, למה לדמיין דבר שהסבירות שלו אפסית [בסבירות כזו כל אדם סומך במאה אחוז ומוכן לסכן את נפשו בלא שום שאלה, וכמו שמקובל בכל העולם והחושש לסיכוי כזה לנפשו, הרי בכלל חולי הנפש הוא], וכי חסר במה להתעורר בדברים נכונים ואמיתיים ולא בדמיון שוא, האם לא מספיק לראות את אש הגיהנום פתוחה מתחתיו וכדו'?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אלול, ימים נוראים”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח